Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

98) Sūrat Al-Bayyinah

Printed format

98)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Lam Yakuni Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Munfakkīna Ĥattá Ta'tiyahumu Al-Bayyinatu

098001.Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerineapaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Rasūlun Mina Allāhi Yatlū Şuĥufāan Muţahharatan

098002.Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen birpeygamberdir.

‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Fīhā Kutubun Qayyimatun

098003.O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

‌ ‌
Wa Mā Tafarraqa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinatu

098004.Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldiktensonra ayrılığa düştüler.

‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū Allaha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Ĥunafā'a Wa Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yu'utū Az-Zakāata ۚ Wa Dhalika Dīnu Al-Qayyimati

098005.Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimselerolarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleriemredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Fī Nāri Jahannama Khālidīna Fīhā ۚ 'Ūlā'ika Hum Sharru Al-Barīyati

098006.Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedikalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların enkötüsüdürler.

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ۚ‍‍‌‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Hum Khayru Al-Barīyati

098007.Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlaryaratıkların en hayırlısıdırlar.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Jazā'uuhum `Inda Rabbihim Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu ۚ Dhālika Liman Khashiya Rabbahu

098008.Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerindeebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlarda Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygıduyanlara mahsustur.

‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ۖ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah