Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

39) Sūrat Az-Zumar

Printed format

39)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi

039001.Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allahtarafındandır.

‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Fā`budi Allāha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna

039002.(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle isesen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.

‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Alā Lillāh Ad-Dīnu Al-Khālişu Wa ۚ Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi~ 'Awliyā'a Mā Na`buduhum 'Illā Liyuqarribūnā 'Ilá Allāhi Zulfá 'Inna Allāha Yaĥkumu Baynahum Fī Mā Hum Fīhi Yakhtalifūna ۗ 'Inna Allāha Lā Yahdī Man Huwa Kādhibun Kaffārun

039003.İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlaredinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diyeibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeylerkonusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankörolanları doğru yola iletmez.

‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌
Law 'Arāda Allāhu 'An Yattakhidha Waladāanşţafá Mimmā Yakhluqu Mā Yashā'u ۚ Subĥānahu ۖ Huwa Allāhu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru

039004.Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğiniseçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlakotorite sahibi olan Allah’tır.

‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍ ۖ‌‌ ‍‍‍‌
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۖ Yukawwiru Al-Layla `Alá An-Nahāri Wa Yukawwiru An-Nahāra `Alá Al-Layli ۖ Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Kullun Yajrī Li'jalin Musamman ۗ 'Alā Huwa Al-`Azīzu Al-Ghaffāru

039005.Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzünüzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı dakoyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamanakadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çokbağışlayandır.

‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Thumma Ja`ala Minhā Zawjahā Wa 'Anzala Lakum Mina Al-'An`ām Thamāniyata 'Azwājin ۚ Yakhluqukum Fī Buţūni 'Ummahātikum Khalqāan Min Ba`di KhalqinŽulumātin Thalāthin ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbukum Lahu Al-Mulku ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Fa'anná Tuşrafūna

039006.O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondaneşini var etti. Sizin içinhayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.Sizi annelerinizinkarnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içindeoluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnızonundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktandöndürülüyorsunuz?

‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍
'In Takfurū Fa'inna Allāha Ghanīyun `Ankum ۖ Wa Lā Yarđá Li`ibādihi Al-Kufra ۖ Wa 'In Tashkurū Yarđahu Lakum ۗ Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۗ Thumma 'Ilá Rabbikum Marji`ukum Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri

039007.Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaçdeğildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükredersenizsizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünüyüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızıhaber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌‌ ۗ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ā Rabbahu Munībāan 'Ilayhi Thumma 'Idhā Khawwalahu Ni`matan Minhu Nasiya Mā Kāna Yad`ū 'Ilayhi Min Qablu Wa Ja`ala Lillāh 'Andādāan Liyuđilla `An Sabīlihi ۚ Qul Tamatta` Bikufrika Qalīlāan ۖ 'Innaka Min 'Aşĥābi An-Nāri

039008.İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonrakendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığınıunutur ve Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. De ki:“Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.”

‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍ ‍ ‍‌ۖ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
'Amman Huwa Qānitun 'Ānā'a Al-Layli Sājidāan Wa Qā'imāan Yaĥdharu Al-'Ākhirata Wa Yarjū Raĥmata Rabbihi ۗ Qul Hal Yastawī Al-Ladhīna Ya`lamūna Wa Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna ۗ 'Innamā Yatadhakkaru 'Ūlū Al-'Albābi

039009.(Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde,secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarakitaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.

‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ۗ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍‌ ‌ ‌‍‍
Qul Yā `Ibādi Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Rabbakum ۚ Lilladhīna 'Aĥsanū Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatun ۗ Wa 'Arđu Allāhi Wāsi`atun ۗ 'Innamā Yuwaffá Aş-Şābirūna 'Ajrahum Bighayri Ĥisābin

039010.(Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, “Ey iman eden kullarım! Rabbinizekarşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) biriyilik vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbettehesapsız olarak verilir.”

‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍ۚ‍‌‍‌ ‌ ‌‌‌‍ ۗ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ۗ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qul 'Innī 'Umirtu 'An 'A`buda Allāha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna

039011.De ki: “Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emredildi.”

‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Umirtu Li'n 'Akūna 'Awwala Al-Muslimīna

039012.“Bana, müslümanların ilki olmam da emredildi.”

‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌
Qul 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin

039013.De ki: “Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir gününazabından korkarım.”

‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Quli Allāha 'A`budu Mukhlişāan Lahu Dīni

039014.De ki: “Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum.”

‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Fā`budū Mā Shi'tum Min Dūnihi ۗ Qul 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā Dhālika Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu

039015.“Siz de Allah’tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!” De ki:“Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerinihüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir.”

‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Lahum Min Fawqihim Žulalun Mina An-Nāri Wa Min Taĥtihim Žulalun ۚ Dhālika Yukhawwifu Allāhu Bihi `Ibādahu ۚ Yā `Ibādi Fa Attaqūni

039016.Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlarvardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşıgelmekten sakının.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‌‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Ajtanabū Aţ-Ţāghūta 'An Ya`budūhā Wa 'Anābū 'Ilá Allāhi Lahumu Al-Bushۚ Fabashshir `Ibādi

039017.Tağut’tan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah’ayönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!

‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‌
Al-Ladhīna Yastami`ūna Al-Qawla Fayattabi`ūna 'Aĥsanahu~ ۚ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Hadāhumu Allāhu ۖ Wa 'Ūlā'ika Hum 'Ūlū Al-'Albābi

039018.Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ınhidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin takendileridir.

‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍
'Afaman Ĥaqqa `Alayhi Kalimatu Al-`Adhābi 'Afa'anta Tunqidhu Man An-Nāri

039019.Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu?Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?

‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍
Lakini Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum Lahum Ghurafun Min Fawqihā Ghurafun Mabnīyatun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Wa`da Allāhi ۖ Lā Yukhlifu Allāhu Al-Mī`ād

039020.Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üsteyapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek birvaadde bulunmuştur. Allah vadinden dönmez.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fasalakahu Yanābī`a Fī Al-'Arđi Thumma Yukhriju Bihi Zar`āan Mukhtalifāan 'Alwānuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfaran Thumma Yaj`aluhu Ĥuţāmāan ۚ 'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Li'wlī Al-'Albābi

039021.Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklaraulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonraekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allahonları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleriiçin bir öğüt vardır.

‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‍
'Afaman Sharaĥa Allāhu Şadrahu Lil'islāmi Fahuwa `Alá Nūrin Min Rabbihi ۚ Fawaylun Lilqāsiyati Qulūbuhum Min Dhikri Allāhi ۚ 'Ūlā'ika Fī Đalālin Mubīnin

039022.Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse,kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katıolanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍
Al-Lahu Nazzala 'Aĥsana Al-Ĥadīthi Kitābāan Mutashābihāan Mathāniya Taqsha`irru Minhu Julūdu Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Thumma Talīnu Julūduhum Wa Qulūbuhum 'Ilá Dhikri Allāhi ۚ Dhālika Hudá Allāhi Yahdī Bihi Man Yashā'u ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Hādin

039023.Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve(hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir.Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir.Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşıyumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğinidoğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yolgösterici yoktur.

‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
'Afaman Yattaqī Biwajhihi Sū'a Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati ۚ Wa Qīla Lilžžālimīna Dhūqū Mā Kuntum Taksibūna

039024.Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azaptanemin olan kimse gibi midir? Zalimlere, “Kazandıklarınızı tadın” denir.

‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fa'atāhumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna

039025.Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkınavaramadıkları bir yerden geldi.

‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌
Fa'adhāqahumu Allāhu Al-Khizya Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru ۚ Law Kānū Ya`lamūna

039026.Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette kiahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin La`allahum Yatadhakkarūna

039027.Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da insanlar için her türlümisali verdik.

‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌
Qur'ānāan `Arabīyāan Ghayra Dhī `Iwajin La`allahum Yattaqūna

039028.Biz onu, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliğibulunmayan Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Đaraba Allāhu Mathalāan Rajulāan Fīhi Shurakā'u Mutashākisūna Wa Rajulāan Salamāan Lirajulin Hal Yastawiyāni Mathalāan ۚ Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna

039029.Allah, birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile,yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. Bu iki adamındurumu hiç bir olur mu?Hamd Allah’a mahsustur. Hayır, onların çoğubilmiyorlar.

‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍ۚ ۚ ‌ ‌
'Innaka Mayyitun Wa 'Innahum Mayyitūna

039030.(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar daöleceklerdir.

‌ ‌‌
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati `Inda Rabbikum Takhtaşimūna

039031.Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakemeedileceksiniz

‍ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Faman 'Ažlamu Mimman Kadhaba `Alá Allāhi Wa Kadhdhaba Biş-Şidqi 'Idh Jā'ahu~ ۚ 'Alaysa Fī Jahannama Mathwan Lilkāfirīna

039032.Kim, Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur’an’ı)yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok!?

‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍~ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Wa Al-Ladhī Jā'a Biş-Şidqi Wa Şaddaqa Bihi~ ۙ 'Ūlā'ika Humu Al-Muttaqūna

039033.Dosdoğru Kur’an’ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlarAllah’a karşı gelmekten sakınanlardır.

‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim ۚ Dhālika Jazā'u Al-Muĥsinīna

039034. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu,iyilik yapanların mükafatıdır.

‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‌‌‌
Liyukaffira Allāhu `Anhum 'Aswa'a Al-Ladhī `Amilū Wa Yajziyahum 'Ajrahum Bi'aĥsani Al-Ladhī Kānū Ya`malūna

039035.(Allah,) işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının engüzeli ile karşılık vermek için (onları böyle mükafatlandırdı).

‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍
'Alaysa Allāhu Bikāfin `Abdahu ۖ Wa Yukhawwifūnaka Bial-Ladhīna Min Dūnihi ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Hādin

039036.Allah kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmayaçalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol göstericiyoktur.

‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Wa Man Yahdi Allāhu Famā Lahu Min Muđillin ۗ 'Alaysa Allāhu Bi`azīzin Dhī Antiqāmin

039037.Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimseyoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

‍‌‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Allāhu ۚ Qul 'Afara'aytum Mā Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'In 'Adaniya Allāhu Biđurrin Hal Hunna Kāshifātu Đurrihi~ 'Aw 'Adanī Biraĥmatin Hal Hunna Mumsikātu Raĥmatihi ۚ Qul Ĥasbiya Allāhu ۖ `Alayhi Yatawakkalu Al-Mutawakkilūna

039038.Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsanelbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıpda ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarardokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirlermi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetiniengelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancakO’na tevekkül ederler.”

‍‌ ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ۚ ۖ‍‍
Qul Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun ۖ Fasawfa Ta`lamūna

039039-40.De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kişiyirezil edici azabın kime geleceğini ve sürekli azabın kimin başınaineceğini yakında bileceksiniz!”

‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ۖ
Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun

039040.

‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
'Innā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Lilnnāsi Bil-Ĥaqqi ۖ Famani Ahtadá Falinafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۖ Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin

039041.(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) insanlar için, hak olarak indirdik.Kim doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendialeyhine sapar. Sen onlara vekil değilsin.

‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Al-Lahu Yatawaffá Al-'Anfusa Ĥīna Mawtihā Wa A-Atī Lam Tamut Fī Manāmihā ۖ Fayumsiku Allatī Qađá `Alayhā Al-Mawta Wa Yursilu Al-'Ukhrá 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna

039042.Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini deuykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerinibelli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bundadüşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
'Ami Attakhadhū Min Dūni Allāhi Shufa`ā'a ۚ Qul 'Awalaw Kānū Lā Yamlikūna Shay'āan Wa Lā Ya`qilūna

039043.Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Hiçbir şeyegüçleri yetmese ve düşünemiyor olsalar da mı?”

‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Qul Lillāh Ash-Shafā`atu Jamī`āan ۖ Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Thumma 'Ilayhi Turja`ūna

039044.De ki: “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığıO’nundur. Sonra yalnız O’na döndürüleceksiniz.”

ۖ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍
Wa 'Idhā Dhukira Allāhu Waĥdahu Ashma'azzat Qulūbu Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati ۖ Wa 'Idhā Dhukira Al-Ladhīna Min Dūnihi~ 'Idhā Hum Yastabshirūna

039045.Allah bir tek (ilah) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleridaralır. Allah’tan başkaları (ilahları) anıldığında bakarsın sevinirler.

‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Quli Allāhumma Fāţira As-Samāwāti Wa Al-'Arđi `Ālima Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati 'Anta Taĥkumu Bayna `Ibādika Fī Mā Kānū Fīhi Yakhtalifūna

039046.De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemide bilen Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasındasen hükmedersin.”

‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Law 'Anna Lilladhīna Žalamū Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Lāftadaw Bihi Min Sū'i Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati ۚ Wa Badā Lahum Mina Allāhi Mā Lam Yakūnū Yaĥtasibūna

039047.Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarıda zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbetteonları verirlerdi. Artık, hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafındankarşılarına çıkmıştır.

‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍ ‌
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn

039048.(Dünyada) kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekteoldukları şey onları kuşatmıştır.

‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Fa'idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ānā Thumma 'Idhā Khawwalnāhu Ni`matan Minnā Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin ۚ Bal Hiya Fitnatun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna

039049.İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdanbir nimet verdiğimizde, “Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” der.Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler.

‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍ ۚ ‌ ‌‍ ‌‍
Qad Qālahā Al-Ladhīna Min Qablihim Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna

039050.Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyleronlara hiçbir yarar sağlamamıştı.

‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Fa'aşābahum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa ۚ Al-Ladhīna Žalamū Min Hā'uulā' Sayuşībuhum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Mā Hum Bimu`jizīna

039051.Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti.Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlaraisabet edecektir. Onlar Allah’ı aciz bırakacak değillerdir.

‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
'Awalam Ya`lamū 'Anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna

039052.Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine)kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Qul Yā `Ibādī Al-Ladhīna 'Asrafū `Alá 'Anfusihim Lā Taqnaţū Min Raĥmati Allāhi ۚ 'Inna Allāha Yaghfiru Adh-Dhunūba Jamī`āan ۚ 'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu

039053.De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ınrahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder.Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Anībū 'Ilá Rabbikum Wa 'Aslimū Lahu Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Thumma Lā Tunşarūna

039054.Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. Sonra sizeyardım edilmez.

‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Attabi`ū 'Aĥsana Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Baghtatan Wa 'Antum Lā Tash`urūna

039055-56.Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden sizeindirilenin en güzeline uyun ki, kişi, “Allah’ın yanında, işlediğimkusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim”demesin.

‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌
'An Taqūla Nafsun Yā Ĥasratā `Alá Mā Farraţtu Fī Janbi Allāhi Wa 'In Kuntu Lamina As-Sākhirīna

039056.

‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
'Aw Taqūla Law 'Anna Allāha Hadānī Lakuntu Mina Al-Muttaqīna

039057.Yahut, “Allah beni doğru yola iletseydi elbette O’na karşı gelmektensakınanlardan olurdum” demesin.

‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍
'Aw Taqūla Ĥīna Tará Al-`Adhāba Law 'Anna Lī Karratan Fa'akūna Mina Al-Muĥsinīna

039058.Yahut azabı gördüğünde, “Keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsada iyilik yapanlardan olsam” demesin.

‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Balá Qad Jā'atka 'Āyātī Fakadhdhabta Bihā Wa Astakbarta Wa Kunta Mina Al-Kāfirīna

039059.(Allah şöyle diyecek:) “Hayır, öyle değil! Âyetlerim sana geldi de senonları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun.”

‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍
Wa Yawma Al-Qiyāmati Tará Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Allāhi Wujūhuhum Muswaddatun ۚ 'Alaysa Fī Jahannama Mathwan Lilmutakabbirīna

039060.Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkarakesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?

‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍
Wa Yunajjī Al-Lahu Al-Ladhīna Attaqaw Bimafāzatihim Lā Yamassuhumu As-Sū'u Wa Lā Hum Yaĥzanūna

039061.Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiylekurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.

‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Al-Lahu Khāliqu Kulli Shay'in ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun

039062.Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.

‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa ۗ Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Allāhi 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna

039063.Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Allah’ın âyetlerini inkaredenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Qul 'Afaghayra Allāhi Ta'murūnnī 'A`budu 'Ayyuhā Al-Jāhilūna

039064.De ki: “Ey cahiller! Siz bana Allah’tan başkasına ibadet etmemi miemrediyorsunuz?”

‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌
Wa Laqad 'Ūĥiya 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika La'in 'Ashrakta Layaĥbaţanna `Amaluka Wa Latakūnanna Mina Al-Khāsirīna

039065.Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “EğerAllah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyanauğrayanlardan olursun.”

‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍
Bali Allāha Fā`bud Wa Kun Mina Ash-Shākirīna

039066.Hayır, yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol.

‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍
Wa Mā Qadarū Allaha Ĥaqqa Qadrihi Wa Al-'Arđu Jamī`āan Qabđatuhu Yawma Al-Qiyāmati Wa As-Samāwātu Maţwīyātun Biyamīnihi ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna

039067.Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet günündebütünüyle O’nun elindedir. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O,onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

‍‌‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Faşa`iqa Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi 'Illā Man Shā'a Allāhu ۖ Thumma Nufikha Fīhi 'Ukhrá Fa'idhā Hum Qiyāmun Yanžurūna

039068.Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdekiherkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmışbekliyorlar.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ashraqati Al-'Arđu Binūri Rabbihā Wa Wuđi`a Al-Kitābu Wa Jī'a Bin-Nabīyīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Hum Lā Yužlamūna

039069.Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortayakonur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızınaralarında adaletle hüküm verilir.

‌‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā `Amilat Wa Huwa 'A`lamu Bimā Yaf`alūna

039070.Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onlarınyaptıklarını en iyi bilendir.

‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌
Wa Sīqa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Zumaan ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Rusulun Minkum Yatlūna `Alaykum 'Āyāti Rabbikum Wa Yundhirūnakum Liqā'a Yawmikumdhā ۚ Qālū Balá Wa Lakin Ĥaqqat Kalimatu Al-`Adhābi `Alá Al-Kāfirīna

039071.İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehennemevardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöylederler: “Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüzekavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar da, “Evetgeldi” derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.

‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌
Qīla Adkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā ۖ Fabi'sa Math Al-Mutakabbirīna

039072.Onlara şöyle denir: “İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarındangirin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!”

‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌
Wa Sīqa Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum 'Ilá Al-Jannati Zumaan ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Wa Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā Salāmun `Alaykum Ţibtumdkhulūhā Khālidīna

039073.Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevkedilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennetbekçileri onlara şöyle der: “Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydiebedi kalmak üzere buraya girin.”

‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Şadaqanā Wa`dahu Wa 'Awrathanā Al-'Arđa Natabawwa'u Mina Al-Jannati Ĥaythu Nashā'u ۖ Fani`ma 'Ajru Al-`Āmilīna

039074.Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizicennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah’amahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş!”

‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‌
Wa Tará Al-Malā'ikata Ĥāffīna Min Ĥawli Al-`Arshi Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim ۖ Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Qīla Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna

039075.Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmışhalde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve “Hamdâlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” denilmiştir.

‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌ ‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah