Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

91) Sūrat Ash-Shams

Printed format

91)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аш-Шамси Ұа Đухӓһӓ 091-001 Қуёш билан ва унинг зиёси билан қасам. ‌ ‌‍
Ұа Ал-Қамари 'Иҙӓ Талӓһӓ 091-002 Унинг ортидан келадиган Ой билан қасам. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Ұа Ан-Наһӓри 'Иҙӓ Җаллӓһӓ 091-003 Ва у(қуёш)ни равшан кўрсатган наҳор билан қасам. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌
Ұа Ал-Лайли 'Иҙӓ Йағшӓһӓ 091-004 Ва у(қуёш)ни қоплаган тун билан қасам. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Банӓһӓ 091-005 Ва осмон билан ва унинг бино қилиниши билан қасам. ‌‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Ҭахӓһӓ 091-006 Ва ер билан ва унинг тўшалиши билан қасам. ‌‌‍ ‌‌
Ұа Нафсин Ұа Мӓ Саұұӓһӓ 091-007 Ва нафс билан ва унинг бекам-кўст қилиб яратилиши билан қасам. ‌ ‌‌ ‌
Фа'алһамаһӓ Фуҗӱраһӓ Ұа Тақұӓһӓ 091-008 Бас, у(нафс)га фужурини ва тақвосини билдирди. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Қад 'Афлаха Ман Заккӓһӓ 091-009 Батаҳқиқ, ким у(нафс)ни покласа, ютуққа эришади. ‌ ‌ ‍‌
Ұа Қад Ҳӓба Ман Дассӓһӓ 091-010 Ва батаҳқиқ, ким у(нафс)ни кирласа, ноумид бўлади. ‍‌
Каҙҙабат Ćамӱду Биҭағұӓһӓ 091-011 Самуд қавми ўз туғёни ила ( Пай ғамбарини) ёлғонга чиқарди. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Иҙи Анба`аćа 'Ашқӓһӓ 091-012 Вақтики, (ундаги) энг бадбахт шахс шошилиб турди. ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Фақӓла Лаһум Расӱлу Аллӓһи Нӓқата Аллӓһи Ұа Суқйӓһӓ 091-013 Бас, уларга Аллоҳнинг Расули Аллоҳнинг туясига ва унинг сувига тегманглар, деди. ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Факаҙҙабӱһу Фа`ақарӱһӓ Фадамдама `Алайһим Раббуһум Биҙанбиһим Фасаұұӓһӓ 091-014 Бас, уни ёлғончига чиқаришди ва ул(туяни) сўйишди. ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌
Ұа Лӓ Йаҳӓфу `Уқбӓһӓ 091-015 Ва У зот бу ишнинг оқибатидан қўрқмайди. (Бу дунёнинг подшоҳлари ўзларининг қилган ишларидан, оқибати нима бўларкин, деб ҳадиксираб турадилар. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло эса бундай хавфдан мустаснодир.) ‌ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah