Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ас-Самӓ'и Ҙӓти Ал-Бурӱҗи 085-001 Буржлар эгаси бўлган осмон билан қасам. ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Ұа Ал-Йаұми Ал-Маұ`ӱди 085-002 Ва ваъда қилинган кун билан қасам. ‌‍
Ұа Шӓһидин Ұа Маш/һӱдин 085-003 Гувоҳлик берувчи ва гувоҳлик берилган билан қасам. ‌ ‌‌
Қутила 'Аҫхӓбу Ал-'Уҳдӱди 085-004 Ухдуд эгаларига лаънат бўлсин. ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌
Анӓри Ҙӓти Ал-Ұақӱди 085-005 У (Ухдуд) ёқилғиси кўп, қаттиқ исиган оловдир. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌
'Иҙ Һум `Алайһӓ Қу`ӱдун 085-006 У(кофир)лар а(чуқур)лар атрофида ўтирибдилар. ‌‌ ‌ ‍‌
Ұа Һум `Алá Мӓ Йаф`алӱна Бил-Му'уминӥна Шуһӱдун 085-007 Ва улар мўминларга қилаётган нарсаларига ўзлари ҳозирдирлар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Ұа Мӓ Нақамӱ Минһум 'Иллӓн Йу'уминӱ Биллӓһи Ал-`Азӥзи Ал-Хамӥди 085-008 Ва (улар) мўминлардан Азиз, Ҳамид Аллоҳга бўлган иймондан бошқа айб топа олмадилар. ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шайн Шаһӥдун 085-009 У шундай зотки, осмонлару ернинг мулки Унга хосдир ва Аллоҳ ҳар бир нарсага Ўзи гувоҳдир. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍
нна Ал-Лаҙӥна Фатанӱ Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ćумма Лам Йатӱбӱ Фалаһум `Аҙӓбу Җаһаннама Ұа Лаһум `Аҙӓбу Ал-Харӥқи 085-010 Албатта, мўмин ва мўминаларни фитна қилиб, сўнгра тавба қилмаганларга, ана ўшаларга, жаҳаннам азоби ва куйдирувчи азоб бор. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-Кабӥру 085-011 Албатта, иймон келтирган ва солиҳ амал қилганларга, уларга, остидан анҳорлар оқиб турган жаннат бор. Бу эса ниҳоятда улкан ютуқдир. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‌‌
нна Баҭша Раббика Лашадӥдун 085-012 Албатта, Роббингнинг чангали жуда ҳам шиддатлидир. ‍‍‍ ‌‍
ннаһу Һуұа Йубди'у Ұа Йу`ӥду 085-013 Албатта, У Ўзи бошлар ва қайтарар. (Йўқдан бор қилар ва ўлганни ҳаётга қайтарар) ‌ ‍‍‍‍ ‌
Ұа Һуұа Ал-Ғафӱру Ал-Ұадӱду 085-014 Ва У мағфират қилувчи, муҳаббати зўр зотдир. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Ҙӱ Ал-`Арши Ал-Маҗӥду 085-015 У Арш эгаси ҳамда қадри улуғ зотдир. ‌‌
Фа``ӓлун Лимӓ Йурӥду 085-016 У нимани хоҳласа, қила олувчи зотдир. ‍‍ ‌ ‌ ‍
Һал 'Атӓка Хадӥćу Ал-Җунӱди 085-017 Сенга аскарларнинг хабари келдими? ‌‍‍‍ ‍‍‍
Фирұна Ұа Ćамӱда 085-018 Фиръавн ва Самуднинг. ‌‌
Бали Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Такҙӥбин 085-019 Балки кофирлар ёлғонга чиқаришдадир? ‍‍‍‍ ‌
Ұа Аллӓһу Мин Ұарӓ'иһим Мухӥҭун 085-020 Ҳолбуки, Аллоҳ уларнинг ортидан иҳота қилиб турувчидир. ‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌
Бал Һуұа Қур'ӓнун Маҗӥдун 085-021 Йўқ! У Қуръони мажиддур. ‍‌
Фӥ Лаұхин Махфӱžин 085-022 У Лавҳул- Маҳфуздадир. (Лавҳул- Маҳфуз Аллоҳни ҳузурида бўлиб, унга ҳеч қандай ўзгариш кириши мумкин эмас.)
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah