88) Sūrat Al-Ghāshiyah

Printed format

88)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Һал 'Атӓка Хадӥćу Ал-Ғӓшийаһи 088-001 (Мұхаммед Ғ.С. әлемді) қаптайтын қияметтің хабары саған келді ме? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Ҳӓши`аһун 088-002 Ол күні, кейбір жүздерді қорқу басады. ‍‍ ‌ ‌
`Ӓмилатун Нӓҫибаһун 088-003 Қатты қиналған шаршаған болады.
Таҫлá Нӓрӓан Хӓмийаһан 088-004 Жанып тұрған отқа тасталады. ‍‍‍‌ ‌‌
Тусқá Мин `Айнин 'Ӓнийаһин 088-005 Қайнап тұрған бастаудан ішкізіледі. ‍‍‍‌ ‌ ‌
Лайса Лаһум Ҭа`ӓмун 'Иллӓ Мин Đарӥ`ин 088-006 Олардың ащы, сасық тікенектен басқа ешбір тамағы болмайды. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Лӓ Йусмину Ұа Лӓ Йуғнӥ Мин Җӱ`ин 088-007 Ол семіртпейді де, аштықты баспайды. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұуҗӱһун Йаұма'иҙин Нӓ`имаһун 088-008 Ол күні, кейбір жүздер шаттықта, ‍‍
Лиса`йиһӓ Рӓđийаһун 088-009 Амалдарына разы, ‌ ‌‍
Фӥ Җаннатин `Ӓлийаһин 088-010 Көтеріңкі бақшада; ‍‍
Лӓ Тасма`у Фӥһӓ Лӓғийаһан 088-011 Ол арада бір бос сөз естімейді. ‌ ‌ ‍‍‍
Фӥһӓ `Айнун Җӓрийаһун 088-012 Онда аққан бір бұлақ бар.
Фӥһӓ Сурурун Марфӱ`аһун 088-013 Онда биік дивандар бар. ‌ ‌
Ұа 'Акұӓбун Маұđӱ`аһун 088-014 Қойылған кеселер бар. ‍‍‌
Ұа Намӓриқу Маҫфӱфаһун 088-015 Тізілген жатықтар бар. ‍‍
Ұа Зарӓбӥйу Мабćӱćаһун 088-016 Төселген төсеніштер бар. ‌‌‍‌ ‍‍‍
'Афалӓ Йанžурӱна 'Илá Ал-'Ибили Кайфа Ҳулиқат 088-017 Олар, түйеге қарамай ма, қайтып жаратылған? ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Илá Ас-Самӓ'и Кайфа Руфи`ат 088-018 Олар, аспанға қарамай ма, қайтіп көтерілген? ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Ұа 'Илá Ал-Җибӓли Кайфа Нуҫибат 088-019 Олар, тауларға қарамай ма? Қайтіп тігілген? ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Илá Ал-'Арđи Кайфа Суҭихат 088-020 Олар, жерге қарамай ма, қайтып төселген? ‌‌ ‌‍‍‍
Фаҙаккир 'Иннамӓнта Муҙаккирун 088-021 (Мұхаммед Ғ.С.) ал енді насихат ет; негізінен сен бір насихатшысың. ‌ ‌‍‍‍‌
Ласта `Алайһим Бимусайҭирин 088-022 Сен оларды зорлаушы емессің. ‍‍
'Иллӓ Ман Таұаллá Ұа Кафара 088-023 Бірақ әлде кім бет бұрса, қарсы келсе; ‌ ‍ ‌ ‌‍
Файу`аҙҙибуһу Ал-Лаһу Ал-`Аҙӓба Ал-'Акбара 088-024 Сонда Алла, оны зор азаппен қинайды. ‍‍‌
нна 'Илайнӓ 'Ӥӓбаһум 088-025 Расында олардың қайтар жері Біз жақ. ‌‍‌ ‌
Ćумма 'Инна `Алайнӓ Хисӓбаһум 088-026 Сосын сөз жоқ. Олардың есебі Бізге тән.
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah