89) Sūrat Al-Fajr

Printed format

89)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ал-Фаҗри 089-001 Ағарған таңға, ‍‍‍‍‌
Ұа Лайӓлин `Ашрин 089-002 Құрбан айының алғашқы он кешіне, ‍‍
Ұа Аш-Шаф`и Ұа Ал-Ұатри 089-003 Әр жұп пен таққа, ‍‍‌
Ұа Ал-Лайли 'Иҙӓ Йасри 089-004 Өткен түнге серт. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌
Һал Фӥ Ҙӓлика Қасамун Лиҙӥ Хиҗрин 089-005 Бұлар, ақыл иелері үшін серт беруге арзымай ма? ‌ ‍‍‍
'Алам Тара Кайфа Фа`ала Раббука Би`ӓдин 089-006 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның Ғад қауымына не істегенін көрдің бе? ‌ ‌‍‍‍
рама Ҙӓти Ал-`Имӓди 089-007 Ұзын діңгекті Ирам қаласындағыны; ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Аллатӥ Лам Йуҳлақ Миćлуһӓ Фӥ Ал-Билӓди 089-008 Сондай ол тәрізді қалаларда жасалмаған еді. ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ćамӱда Ал-Лаҙӥна Җӓбӱ Аҫ-Ҫаҳра Бил-Ұӓди 089-009 Сондай ақ ойпаттар жартастарды ойған Сәмүд еліне (не істегенін) ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Фир`аұна Ҙӥ Ал-'Аұтӓди 089-010 Ол қазықшы Перғауынға (не істегенін) ‌‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Ҭағаұ Фӥ Ал-Билӓди 089-011 Сондай олар, мемлекеттерде шектен шыққан еді. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌
Фа'акćарӱ Фӥһӓ Ал-Фасӓда 089-012 Сонда олар, ол жерде бұзақылықты көбейткен еді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Фаҫабба `Алайһим Раббука Саұҭа `Аҙӓбин 089-013 Сондықтан Раббың оларға азап қамшысын жаудырды. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌
нна Раббака Лабиӓлмирҫӓди 089-014 Негізінде Раббың әлбетте бақылаушы. ‌‍‍‍‍‍‌
Фа'аммӓ Ал-'Инсӓну 'Иҙӓ Мӓ Абталӓһу Раббуһу Фа'акрамаһу Ұа На``амаһу Файақӱлу Раббӥ 'Акрамани 089-015 Ал енді адамзат, қашан Раббы оны сынай сыйлап, игілікке бөлесе: Раббым мені сыйлады дейді. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌‍
Ұа 'Аммӓ 'Иҙӓ Мӓ Абталӓһу Фақадара `Алайһи Ризқаһу Файақӱлу Раббӥ 'Аһӓнани 089-016 Қашан оны сынап, несібесін тарайтса: Раббым мені қорлады дейді. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍
Каллӓ ۖ Бал Лӓ Тукримӱна Ал-Йатӥма 089-017 Жоқ олай емес. Сендер жетімге құрмет етпейсіңдер. ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тахӓđđӱна `Алá Ҭа`ӓми Ал-Мискӥни 089-018 Бір-біріңді, міскінді тамақтандыруға қызықтырмайсыңдар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Та'кулӱна Ат-Турӓćа 'Аклӓан Ламмӓан 089-019 Мирасты тұтас жеп аласыңдар. ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Тухиббӱна Ал-Мӓла Хуббӓан Җаммӓан 089-020 Сондай-ақ малды өте-мөте жақсы көресіңдер. ‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍
Каллӓ 'Иҙӓ Дуккати Ал-'Арđу Даккӓан Даккӓан 089-021 Тіпті олай емес. Жер соғылысып, быт-шыт болған сәтте, ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌
Ұа ҖӓРаббука Ұа Ал-Малаку Ҫаффӓан Ҫаффӓан 089-022 Раббың елестеп, періштелер сап сап болған кезде, ‍‍‌‌ ‌‍
Ұа Җӥ'а Йаұма'иҙин Биҗаһаннама ۚ Йаұма'иҙин Йатаҙаккару Ал-'Инсӓну Ұа 'Аннá Лаһу Аҙ-Ҙикрá 089-023 Сол күні, тозақ келтіріледі де әрі сол күні, адамзат түсінеді. Ол түсінуден оған не пайда? ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‌‌
Йақӱлу Йӓ Лайтанӥ Қаддамту Лихайӓтӥ 089-024 Әттең! Тіршілігім үшін бір нәрсе жіберген болсам еді дейді. ‍‍
Файаұма'иҙин Лӓ Йу`аҙҙибу `Аҙӓбаһу 'Ахадун 089-025 Сонда, сол күні ешкім Алланың істеген азабын істей алмайды. ‌ ‌ ‌‍‍~ ‌‍
Ұа Лӓ Йӱćиқу Ұаćӓқаһу 'Ахадун 089-026 Сондай-ақ ешкім Оның матауын матай алмайды. ‌ ‍‍‍‍~ ‌‍
Йӓ 'Аййатуһӓ Ан-Нафсу Ал-Муҭма'иннаһу 089-027 Әй орныққан нәпсі! ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Арҗи`ӥ 'Илá Раббики Рӓđийатан Марđӥйаһан 089-028 Раббыңа, Ол сенен, сен Одан разы болған түрде қайт! ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Фӓдҳулӥ Фӥ `Ибӓдӥ 089-029 Енді құлдарымның арасына кір! ‍‍‍ ‌
Ұа Адҳулӥ Җаннатӥ 089-030 Сондай-ақ жаннатыма кір! ‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah