85) Sūrat Al-Burūj

Printed format

85)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ас-Самӓ'и Ҙӓти Ал-Бурӱҗи 085-001 Жұлдызды аспанға ант, ‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Ал-Йаұми Ал-Маұ`ӱди 085-002 Уәделі күнге, ‍‍‍‍‌
Ұа Шӓһидин Ұа Маш/һӱдин 085-003 Куәлік берушіге, куәлік берілгенге серт. ‌ ‌‍‍‍
Қутила 'Аҫхӓбу Ал-'Уҳдӱди 085-004 Жер ошақшылардың жаны шықсын! ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Анӓри Ҙӓти Ал-Ұақӱди 085-005 Отынмен жанған от. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'Иҙ Һум `Алайһӓ Қу`ӱдун 085-006 Ол уақытта олар оның маңында отырған; ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Һум `Алá Мӓ Йаф`алӱна Бил-Му'уминӥна Шуһӱдун 085-007 Олар, мүміндерге істегендерін көрген. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Нақамӱ Минһум 'Иллӓн Йу'уминӱ Бил-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-Хамӥди 085-008 Олардың мүміндерге өшігулерінің себебі; үстем, мақтаулы Аллаға сенулері ғана еді. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 085-009 Ол сондай Алла, аспандар мен жердің иелігі Оған тән. Ол Алла, әр нәрсені көруші. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Фатанӱ Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ćумма Лам Йатӱбӱ Фалаһум `Аҙӓбу Җаһаннама Ұа Лаһум `Аҙӓбу Ал-Харӥқи 085-010 Негізінде мүмін ерлер, мүмін әйелдерге жапа беріп, сосын тәубе қылмағандар, оларға тозақтың азабы; жандыратын азап бар. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-Кабӥру 085-011 Негізінен иман келтіріп, ізгі іс істегендер, оларға астарынан өзендер ағатын пейіштер бар. Осы, зор мұратқа жетушілік. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Баҭша Раббика Лашадӥдун 085-012 Негізінен Раббыңның қолға алуы орасан қатты. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
ннаһу Һуұа Йубди'у Ұа Йу`ӥду 085-013 Өйткені Ол, бастапта жаратып, әрі қайта тірілтеді. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Ғафӱру Ал-Ұадӱду 085-014 Ол, тым жарылқаушы, өте сүюші. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Ҙӱ Ал-`Арши Ал-Маҗӥду 085-015 Ғаршының иесі, аса ұлы. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фа``ӓлун Лимӓ Йурӥду 085-016 Ол, қалағанын бұлжытпай істеуші. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Һал 'Атӓка Хадӥćу Ал-Җунӱди 085-017 (Мұхаммед Ғ.С.) саған ләшкерлердің хабары келді ме? ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Фир`аұна Ұа Ćамӱда 085-018 Перғауын және Сәмүд ләшкерлерінің ? ‌‍‍‍‍‍‌
Бали Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Такҙӥбин 085-019 Дегенмен қарсы болғандар, өтіріксінуде. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Аллӓһу Мин Ұарӓ'иһим Мухӥҭун 085-020 Алла, оларды сырттай орап алған. ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍
Бал Һуұа Қур'ӓнун Маҗӥдун 085-021 Әрине ол, ұлы бір Құран. ‍‌‌ ‍‍‍‍
Фӥ Лаұхин Махфӱžин 085-022 Лаухы Махфұзда сақтаулы. ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah