82) Sūrat Al-'Infiţār

Printed format

82)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Иҙӓ Ас-СамӓАнфаҭарат 082-001 Көк жарылған сәтте, ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ал-Каұӓкибу Антаćарат 082-002 Жұлдыздар төгілген сәтте, ‌‌‌‌ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ал-Бихӓру Фуҗҗират 082-003 Теңіздер тасыған сәтте, ‌‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ Ал-Қубӱру Бу`ćират 082-004 Қабірлер қопарылған сәтте, ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍
`Алимат Нафсун Мӓ Қаддамат Ұа 'Аҳҳарат 082-005 Әркім ілгері не жіберілгенін, кейін не қалдырылғанын біледі. ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-'Инсӓну Мӓ Ғаррака Бираббика Ал-Карӥми 082-006 Әй адамзат! Ардақты Раббың туралы сені не алдады? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Ҳалақака Фасаұұӓка Фа`адалака 082-007 Ол сондай Алла, сені жаратты. Толықтап теңестірді. ‍‍‍‍‍‍‌
Фӥ 'Аййи Ҫӱратин Мӓ ШӓРаккабака 082-008 Ол, сені қалаған бейнеде құрастырды. ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍
Каллӓ Бал Тукаҙҙибӱна Бидӥни 082-009 Жоқ, олай емес, дінді өтіріксінесіңдер. ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Инна `Алайкум Лахӓфиžӥна 082-010 Негізінен сендерге әлбетте бақылаушылар бар. ‍‍‍‍
Кирӓмӓан Кӓтибӥна 082-011 Ардақты жазушылар, ‌ ‍‍‍‍
Йа`ламӱна Мӓ Таф`алӱна 082-012 Олар не істегендеріңді біледі. ‍‍ ‌ ‍‍‍
нна Ал-'Абрӓра Лафӥ На`ӥмин 082-013 Шын мәнінде ізгілер, әлбетте нығмет ішінде болады. ‍‌‌‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Инна Ал-Фуҗҗӓра Лафӥ Җахӥмин 082-014 Негізінен бұзықтар тозақта болады. ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍
Йаҫлаұнаһӓ Йаұма Адӥни 082-015 Олар қиямет күні тозаққа салынады. ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Һум `Анһӓ Биғӓ'ибӥна 082-016 Олар, одан ғайып бола алмайды. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Йаұму Адӥни 082-017 Қиямет күнінің не екенін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌‍‍‍
Ćумма Мӓдрӓка Мӓ Йаұму Адӥни 082-018 Иә, қиямет күннің не екенін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌‍‍‍
Йаұма Лӓ Тамлику Нафсун Линафсин Шай'ӓан Ұа ۖ Ал-'Амру Йаұма'иҙин Лиллаһи 082-019 Ол күні, біреуге біреу қарайласуға еш нәрсе қолдан келмейді. Ол күні, әмір Аллаға тән. ‌ ‌‌ ‌ۖ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah