78) Sūrat An-Naba'

Printed format

78)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
мма Йатасӓ'алӱна 078-001 Олар не нәрседен сұрасады? ‍‍‌‍‍‍
`Ани Ан-Наба'и Ал-`Аžӥми 078-002 Зор уақиғадан. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Һум Фӥһи Муҳталифӱна 078-003 Олар, ол жөнде таласуда. ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Каллӓ Сайа`ламӱна 078-004 Әсте олай емес, олар тез біледі. ‌ ‍‍‍
Ćумма Каллӓ Сайа`ламӱна 078-005 Тағы олай емес, олар тез біледі. ‌ ‍‍‍
'Алам Наҗ`али Ал-'Арđа Миһӓдӓан 078-006 Жерді бір төсеніш қылмадық па? ‍‍‌‍ ‌‌
Ұа Ал-Җибӓла 'Аұтӓдӓан 078-007 Тауларды қазық ‍‍ ‌‌‌‌
Ұа Ҳалақнӓкум 'Азұӓҗӓан 078-008 Сендерді жұп-жұп жараттық. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Наұмакум Субӓтӓан 078-009 Ұйқыларыңды дем алыс қылдық.
Ұа Җа`алнӓ Ал-Лайла Либӓсӓан 078-010 Түнді жамылғы қылдық.
Ұа Җа`алнӓ Ан-Наһӓра Ма`ӓшӓан 078-011 Күндізді тіршілікке жараттық. ‍‍‍‍‍‍‌‍
Ұа Банайнӓ Фаұқакум Саб`ӓан Шидӓдӓан 078-012 Үстеріңе жеті қат берік көк құрдық. ‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Сирӓҗӓан Ұа Һһӓҗӓан 078-013 Жарқыраған шырақ (күн) жараттық. ‌ ‍‌ ‌
Ұа 'Анзалнӓ Мина Ал-Му`ҫирӓти Мӓн Ćаҗҗӓҗӓан 078-014 Сығылысқан бұлттардан мол жаңбыр жаудырдық. ‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Линуҳриҗа Биһи Хаббӓан Ұа Набӓтӓан 078-015 Онымен дәнді дақылдарды, өсімдіктерді шығару үшін; ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌
Ұа Җаннӓтин 'Алфӓфӓан 078-016 Және ну бақшалар ‍‍‍‍
нна Йаұма Ал-Фаҫли Кӓна Мӥқӓтӓан 078-017 Расында билік күні, белгілі болған бір мерзім. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фата'тӱна 'Афұӓҗӓан 078-018 Сұр үрілген күні, топ-топ келесіңдер. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌
Ұа Футихати Ас-Самӓ'у Факӓнат 'Абұӓбӓан 078-019 Көктер сетінеп есіктер пайда болады. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Ұа Суййирати Ал-Җибӓлу Факӓнат Сарӓбӓан 078-020 Таулар жүргізіліп, сағым болады. ‍‍
нна Җаһаннама Кӓнат Мирҫӓдӓан 078-021 Әлбетте тозақ күтіп тұрады; ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Лилҭҭӓғӥна Ма'ӓбӓан 078-022 Азғындардың барар жері. ‍‍‍‍
Лӓбиćӥна Фӥһӓ 'Ахқӓбӓан 078-023 Олар онда ғасырларша тұрады. ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍
Лӓ Йаҙӱқӱна Фӥһӓ Бардӓан Ұа Лӓ Шарӓбӓан 078-024 Олар онда салқындамайды да сусын татпайды. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍
'Иллӓ Хамӥмӓан Ұа Ғассӓқӓан 078-025 Бірақ қайнап тұрған су және ірің ішеді. ‌ ‌
Җазӓн Ұифӓқӓан 078-026 Қылмыстарына сай бір жаза. ‍‍‌‌ ‌
ннаһум Кӓнӱ Лӓ Йарҗӱна Хисӓбӓан 078-027 Өйткені олар, есепке тартылуды ойламаған еді. ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Киҙҙӓбӓан 078-028 Аяттарымызды мүлде жасынға шығарған еді. ‌ ‌ ‌
Ұа Кулла Шай'ин 'Ахҫайнӓһу Китӓбӓан 078-029 Әр нәрсені жазып, сақтадық. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Фаҙӱқӱ Фалан Назӥдакум 'Иллӓ `Аҙӓбӓан 078-030 Енді татыңдар; ал енді сендерге азаптан басқа еш нәрсе таттырмаймыз (делінеді.) ‌ ‍ ‌‌ ‌
нна Лилмуттақӥна Мафӓзӓан 078-031 Негізінде тақуалар үшін құтылу бар. ‍‍‍‍‍ ‌‌
Хадӓқа Ұа 'А`нӓбӓан 078-032 Бақшалар, жүзімдер бар. ‍‍‌ ‌‌
Ұа Каұӓ`иба 'Атрӓбӓан 078-033 Жас өспірім құрдас қыздар бар. ‌ ‌‍
Ұа Ка'сӓан Диһӓқӓан 078-034 Толып, тасыған кесе бар. ‌ ‌
Лӓ Йасма`ӱна Фӥһӓ Лағұан Ұа Лӓ Киҙҙӓбӓан 078-035 Олар онда бос сөз және өтірік естімейді; ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌
Җазӓн Мин Раббика `Аҭӓ'ан Хисӓбӓан 078-036 Раббыңнан толық бір сыйлық. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌
Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ар-Рахмӓни ۖ Лӓ Йамликӱна Минһу Ҳиҭӓбӓан 078-037 Көктер мен жердің әрі арасындағылардың Раббы; аса есіркеуші, Оған ешкім тіл қата алмайды. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌
Йаұма Йақӱму Ар-Рӱху Ұа Ал-Малӓ'икату Ҫаффӓан ۖ Лӓ Йатакалламӱна 'Иллӓ Ман 'Аҙина Лаһу Ар-Рахмӓну Ұа Қӓла Ҫаұӓбӓан 078-038 Ол күні Жебрейіл (Ғ.С.) және періштелер, тізіліп тұрады. Алланың рұқсатынсыз ешкім сөйлемейді әрі дұрысын ғана сөйлейді. ‍‍ ‍‍‌ ‍‌ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌
Ҙӓлика Ал-Йаұму Ал-Хаққу ۖ Фаман ШӓАттаҳаҙа 'Илá Раббиһи Ма'ӓбӓан 078-039 Сол күн хақ. Ендеше кім қаласа, Раббына барар жол тұтсын. ۖ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌
ннӓнҙарнӓкум `Аҙӓбӓан Қарӥбӓан Йаұма Йанžуру Ал-Мар'у Мӓ Қаддамат Йадӓһу Ұа Йақӱлу Ал-Кӓфиру Йӓ Лайтанӥ Кунту Турӓбӓан 078-040 Негізінде жақын бір азапты ескерттік. Ол күні алдын ала не істегеніне қарайды. Кәпір: Әттең! Топырақ болып кеткен болсам дейді. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah