77) Sūratālmursalāt

Printed format

77)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Ал-Мурсалӓти `Урфӓан 077-001 Жалғасты жіберілгендерге,
Фӓл`ӓҫифӓти `Аҫфӓан 077-002 Қатты есіп, ұшырушыларға, ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ан-Нӓширӓти Нашрӓан 077-003 Тарқатқан сайын тарқатушыларға, ‍‍‍‌
Фӓлфӓриқӓти Фарқӓан 077-004 Айырған сайын айырушыларға, ‍‍‍‍
Фӓлмулқийӓти Ҙикрӓан 077-005 Сосын зікір тастаушыларға, ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
`Уҙрӓан 'Аұ Нуҙрӓан 077-006 Сылтау түрінде мейлі ескерту түрінде болсын, осыларға серт. ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌
ннамӓ Тӱ`адӱна Лаұӓқи`ун 077-007 Шын мәнінде сендерге уәде етілген (қиямет) әлбетте болады. ‍‌ ‍‍‌
Фа'иҙӓ Ан-Нуҗӱму Ҭумисат 077-008 Жұлдыздар сөнген сәтте, ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ас-Самӓ'у Фуриҗат 077-009 Көк жарылғанда, ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍
Ұа 'Иҙӓ Ал-Җибӓлу Нусифат 077-010 Таулар үгітіліп, ұшырылғанда, ‌‌‌‌ ‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ар-Русулу 'Уққитат 077-011 Пайғамбарлардың уақты жеткен кезде; ‌‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Л'аййи Йаұмин 'Уҗҗилат 077-012 Қайсы күнге кешіктіріліп еді?
Лийаұми Ал-Фаҫли 077-013 Шешім күніне. ‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Йаұму Ал-Фаҫли 077-014 Ол шешім күнін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-015 Ол күні, жасынға шығарушыларға нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
'Алам Нуһлики Ал-'Аұұалӥна 077-016 Бұрынғыларды жоқ етпедік пе? ‌‍‍‍‍
Ćумма Нутби`уһуму Ал-'Ӓҳирӥна 077-017 Сосын кейінгілерді де. Солардың аяғын құштырамыз. ‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Наф`алу Бил-Муҗримӥна 077-018 Күнәкарларга осылай істейміз. ‍‍‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-019 Жасынға шығарушылар үшін сол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
'Алам Наҳлуқкум Мин Мӓн Маһӥнин 077-020 Сендерді болымсыз судан жаратпадық па? ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓһу Фӥ Қарӓрин Макӥнин 077-021 Сондай оны берік бір жерде (жатырда) етпедік пе? ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍
'Илá Қадарин Ма`лӱмин 077-022 Белгілі бір мерзімге дейін. ‍‌‌ ‍‍‍
Фақадарнӓ Фани`ма Ал-Қӓдирӱна 077-023 Оның тағдырын мөлшерледік. Нендей толық күшке иеміз. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‍‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-024 Жасынға шығарушыларға сол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
'Алам Наҗ`али Ал-'Арđа Кифӓтӓан 077-025 Жер жүзін бір жиналыс жері қылмадық па? ‍‍‌‍
'Ахйӓн Ұа 'Амұӓтӓан 077-026 Тірілерге де өлілерге де. ‍‍‌ ‌‌‌
Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Раұӓсийа Шӓмиҳӓтин Ұа 'Асқайнӓкум Мӓн Фурӓтӓан 077-027 Жер жүзінде асқар таулар жасап, сендерді дәмді сумен суардық. ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-028 Жасынға шығарушыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Анҭалиқӱ 'Илá Мӓ Кунтум Биһи Тукаҙҙибӱна 077-029 (Ол күні оларға): Өтірік деген нәрселеріңе қарай жүріңдер; ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Анҭалиқӱ 'Илá Žиллин Ҙӥ Ćалӓćи Шу`абин 077-030 Үш бунақты түнекке қарай кетіңдер (делінеді.) ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍
Лӓ Žалӥлин Ұа Лӓ Йуғнӥ Мина Ал-Лаһаби 077-031 Ол, көлеңке болмайды да жалыннан қорғамайды. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
ннаһӓ Тармӥ Бишарарин Кӓлқаҫри 077-032 Өйткені тозақ сарайдай ұшқын атады. ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ка'аннаһу Җимӓлатун Ҫуфрун 077-033 Сары түйелердей.
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-034 Жасынға шығарушыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Һӓҙӓ Йаұму Лӓ Йанҭиқӱна 077-035 Ол күні олар сөйлемейді. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йу'уҙану Лаһум Файа`таҙирӱна 077-036 Сондай-ақ олардың желеулетулеріне рұқсат берілмейді. ‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-037 Жасынға шығарушыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Һӓҙӓ Йаұму Ал-Фаҫли ۖ Җама`нӓкум Ұа Ал-'Аұұалӥна 077-038 Ол шешім күні, сендерді де бұрынғыларды да жинаймыз. ‌‌ ‍‍ۖ‌‍‍‍‍
Фа'ин Кӓна Лакум Кайдун Факӥдӱни 077-039 Бір әдістерің бар болса, Маған қолданыңдар. ‍‍ ‍‍‌
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-040 Жасынға шығарушыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Žилӓлин Ұа `Уйӱнин 077-041 Расында тақуалар, саяларда, бастауларда болады. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Фаұӓкиһа Миммӓ Йаштаһӱна 077-042 Көңілдері соққан жемістерде. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ Кунтум Та`малӱна 077-043 (Оларға): Істеген амалдарың арқасында жеңдер, ішіңдер; сіңімді болсын (делінеді.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
ннӓ Каҙӓлика Наҗзӥ Ал-Мухсинйна 077-044 Расында жақсылық істеушілерді осылайша сыйлаймыз. ‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-045 Жасынға шығарушыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Кулӱ Ұа Таматта`ӱ Қалӥлӓан 'Иннакум Муҗримӱна 077-046 (Әй кәпірлер!) Жеңдер, аздап пайдаланыңдар. Расында күнәкарсыңдар. ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-047 Жалғанға саюшыларға ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Арка`ӱ Лӓ Йарка`ӱна 077-048 Оларға: Иіліңдер делінсе, иілмейді. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 077-049 Жасынға шығарушыларға, ол күні нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Фаби'аййи Хадӥćин Ба`даһу Йу'уминӱна 077-050 Ал енді олар, бұл Құраннан кейін қайсы сөзге сенеді? ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah