74) Sūrat Al-Muddaththir

Printed format

74)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Муддаććиру 074-001 Әй жамылушы! ‍‍‌‌ ‍‍‌
Қум Фа'анҙир 074-002 Тұр енді! Адамдарға ескерт! ‍‌‌
Ұа Раббака Факаббир 074-003 Раббыңды ұлықта! ‌‍
Ұа Ćийӓбака Фаҭаһһир 074-004 Киіміңді тазала! ‍‍‍‌
Ұа Ар-Руҗза Фӓһҗур 074-005 Әр түрлі лас істерден аулақ бол! ‍‌ ‍
Ұа Лӓ Тамнун Тастакćиру 074-006 (Қылған ісіңді) көп міндет қылма. ‌ ‍‍‍‌
Ұа Лираббика Фӓҫбир 074-007 Раббың үшін сабыр ет. ‍‍‍‌
Фа'иҙӓ Нуқира Фӥ Ан-Нӓқӱри 074-008 Қашан Сұр үрілсе; ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Фаҙӓлика Йаұма'иҙин Йаұмун `Асӥрун 074-009 Міне сол күн, өте ауыр күн. ‌ ‍‍‍‍
`Алá Ал-Кӓфирӥна Ғайру Йасӥрин 074-010 Негізінен қарсы келушілерге қолайсыз. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ҙарнӥ Ұа Ман Ҳалақту Ұахӥдӓан 074-011 Мені, жаратқан кісімменен жалғыз қалдыр. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Җа`алту Лаһу Мӓлӓан Мамдӱдӓан 074-012 Оған көптеген мал бердім. ‌ ‌‌‌
Ұа Банӥна Шуһӱдӓан 074-013 Әзір тұратын ұлдар бердім. ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Маһһадту Лаһу Тамһӥдӓан 074-014 Оның жағдайын кеңітіп, ықпалын арттырдым. ‌ ‌
Ćумма Йаҭма`у 'Ан 'Азӥда 074-015 Сосын тағы да арттыра түсуімді үміт етті. ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Каллӓ ۖннаһу Кӓна Ли'йӓтинӓ `Анӥдӓан 074-016 Әсте болмайды. Өйткені ол, қасарысқан еді. ۖ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌
Са'урһиқуһу Ҫа`ӱдӓан 074-017 Жақында оны өрге зорлаймын. ‌‍‍‍ ‍‌‌
ннаһу Факкара Ұа Қаддара 074-018 Өйткені ол, ойластырып, шамалады. ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍
Фақутила Кайфа Қаддара 074-019 Сосын ол өлгір, қалай шамалады? ‍‍‍‌‍
Ćумма Қутила Кайфа Қаддара 074-020 Содан кейін ол жаны шыққыр, қайтып мөлшерледі? ‍‌‍
Ćумма Наžара 074-021 Сосын ол, қарады. ‍‍
Ćумма `Абаса Ұа Басара 074-022 Содан кейін ол, қабағын шытып, томсарды. ‌‍
Ćумма 'Адбара Ұа Астакбара 074-023 Сосын ол, теріс айналып паңданды. ‌ ‌
Фақӓла 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Йу'уćару 074-024 Сонда ол: Бұл, үйретіліп келе жатқан бір сиқыр деді. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌
'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Қаұлу Ал-Башари 074-025 Бұл, адамның сөзі ғана. ‌ ‌‌ ‍‍‌
Са'уҫлӥһи Сақара 074-026 Оны жағатын тозаққа саламын. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Сақару 074-027 Ол тозақтың не екенін қайдан білдің? ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Лӓ Тубқӥ Ұа Лӓ Таҙару 074-028 Кейін қалдырмайды да шала тастамайды. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Лаұұӓхатун Лилбашари 074-029 Ол, адам терісін өртейді. ‌ ‍‍‍‌
`Алайһӓ Тис`ата `Ашара 074-030 Оған он тоғыз (періште) қарайды. ‌ ‍
Ұа Мӓ Җа`алнӓҫхӓба Анӓри 'Иллӓ Малӓ'икатан ۙ Ұа Мӓ Җа`алнӓ `Иддатаһум 'Иллӓ Фитнатан Лиллаҙӥна Кафарӱ Лийастайқина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Ұа Йаздӓда Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ӥмӓнӓан ۙ Ұа Лӓ Йартӓба Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Ұа Ал-Му'уминӱна ۙ Ұа Лийақӱла Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Кӓфирӱна Мӓҙӓрӓда Ал-Лаһу Биһаҙӓ Маćалӓан ۚ Каҙӓлика Йуđиллу Ал-Лаһу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Мӓ Йа`ламу Җунӱда Раббика 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа Мӓ Һийа 'Иллӓ Ҙикрá Лилбашари 074-031 Тозақтың күзетшілерін періштелерден ғана қылдық. Сондай-ақ олардың сандарын қарсы келушілерге анық бір сынау қылдық Өздеріне кітап берілгендер, сенсін. (Олардың кітаптарында да он тоғыз жазылған.) Әрі иман келтіргендердің сенімдері арта түссін. Кітап иелері мен мүміндер күмәнданбасын. Сондай-ақ жүректерінде дерті болғандар мен қарсы болғандар: Алла, бұл мысалмен нені қалайды?,- десін. Осылайша Алла, қалағанын адастырып және кімді қаласа, тура жолға салады. Раббың жасақтарының санын өзі ғана біледі. Бұл адамдар үшін бір насихат. ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌
Каллӓ Ұа Ал-Қамари 074-032 Жоқ олай емес. Айға серт, ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лайли 'Иҙ 'Адбара 074-033 Қайтқан сәтте, түнге серт, ‌‌‌ ‌
Ұа Аҫ-Ҫубхи 'Иҙӓ 'Асфара 074-034 Ағарған сәтте, таңға серт. ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍
ннаһӓ Ла'ихдá Ал-Кубари 074-035 Шын мәнінде ол тозақ, әрине үлкен оқиғаның бірі. ‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Наҙӥрӓан Лилбашари 074-036 Адамдар үшін ескерту. ‌ ‍‍‍‌
Лиман Шӓ'а Минкумн Йатақаддама 'Аұ Йата'аҳҳара 074-037 Сендерден ілгері кетуді немесе кейін қалуды қалаған біреулер үшін ескерту. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Куллу Нафсин Бимӓ Касабат Раһӥнаһун 074-038 Әркім істеген ісінің орнына ұсталады. ‌ ‌ ‌‍
'Иллӓҫхӓба Ал-Йамӥни 074-039 Бірақ амал дәптері оңынан берілгендер басқа. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӥ Җаннӓтин Йатасӓ'алӱна 074-040 Олар жаннаттарда сұрасады! ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍
`Ани Ал-Муҗримӥна 074-041 Қылмыстылардан: ‍‍‍‍‍
Мӓ Салакакум Фӥ Сақара 074-042 Сендерді тозаққа кіргізген не нәрсе? ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Лам Наку Мина Ал-Муҫаллӥна 074-043 Олар: Біз намаз оқушылардан емес едік. ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лам Наку Нуҭ`иму Ал-Мискӥна 074-044 Әрі міскінді тамақтандырмайтын едік. ‍‍‍‍‍
Ұа Куннӓ Наҳӱđу Ма`а Ал-Ҳӓ'иđӥна 074-045 Бұзықтыққа кірісушілермен бірге кірісіп жүрген едік. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Куннӓ Нукаҙҙибу Бийаұми Адӥни 074-046 Қиямет күнін өтірік деген едік. ‍‍‍‌ ‍‍‍
Хаттá 'Атӓнӓ Ал-Йақӥну 074-047 Өзімізге өлім келгенге дейін (осындай едік). ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Фамӓ Танфа`уһум Шафӓ`ату Аш-Шӓфи`ӥна 074-048 Сонда оларға шапағатшылардың шапағаты пайда бермейді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фамӓ Лаһум `Ани Ат-Таҙкирати Му`риđӥна 074-049 Ал оларға насихаттан жалтаратын не болды? ‍‍‍‍‍‍
Ка'аннаһум Хумурун Мустанфираһун 074-050 Олар мүлде үріккен құлан сияқты, ‌ ‍‍‍‍‍
Фаррат Мин Қасұараһин 074-051 арыстаннан қашқан ‍‌‍
Бал Йурӥду Куллу Амри'ин Минһумн Йу'утá Ҫухуфӓан Мунашшараһан 074-052 Жоқ, олардан әрбіреуі өзіне бір ашық нұсқа берілуін қалайды. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍
Каллӓ ۖ Бал Лӓ Йаҳӓфӱна Ал-'Ӓҳираһа 074-053 Жоқ, олар ақыреттен қорықпайды. ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Каллӓннаһу Таҙкираһун 074-054 Олай емес. Шын мәнінде Құран бір насихат. ‌ ‌ ‌ ‍
Фаман Шӓ'а Ҙакараһу 074-055 Кім қаласа, одан үгіт алады. ‍‍‌‌ ‌‍
Ұа Мӓ Йаҙкурӱна 'Иллӓн Йашӓ Ал-Лаһу ۚ Һуұа 'Аһлу Ат-Тақұá Ұа 'Аһлу Ал-Мағфираһи 074-056 Алла қаламайынша, олар, үгіт ала алмайды. Ол Алла, қорқылуға лайық, жарылқау иесі. ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah