69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хӓққаһу 069-001 Болуы анық қиямет. ‍‍
Мӓ Ал-Хӓққаһу 069-002 Ол, болуы анық не нәрсе? ‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Ал-Хӓққаһу 069-003 Ол болуы анық уақиғаны қайдан білесің? ‍‌ ‍‌‍‍
Каҙҙабат Ćамӱду Ұа `Ӓдун Бил-Қӓри`аһи 069-004 Сәмүд, Ғад елдері, ол үрейлі қияметті жасынға айналдырды. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ćамӱду Фа'уһликӱ Биҭ-Ҭӓғийаһи 069-005 Бірақ Сәмүд елі шектен шығуларының салдарынан типыл қылынды. ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Аммӓ `Ӓдун Фа'уһликӱ Бирӥхин Ҫарҫарин `Ӓтийаһин 069-006 Я, Ғад елі де куілдеген қатты боранмен жоқ етілді. ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Саҳҳараһӓ `Алайһим Саб`а Лайӓлин Ұа Ćамӓнийата 'Аййӓмин Хусӱмӓан Фатарá Ал-Қаұма Фӥһӓ Ҫар`á Ка'аннаһум 'А`җӓзу Наҳлин Ҳӓұийаһин 069-007 Алла, оларға ол боранды жеті түн, сегіз күн жалғасты түрде естірді. Сонда ол елді құрманың қуыс дөңбегінше құлағанын көрер едің. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаһал Тарá Лаһум Мин Бӓқийаһин 069-008 Ал енді олардан бір қалған нәрсе көресің бе? ‌‌ ‍
Ұа Җӓ'а Фир`аұну Ұа Ман Қаблаһу Ұа Ал-Му'утафикӓту Бил-Ҳӓҭи'аһи 069-009 Перғауын және одан бұрынғылар, сондай-ақ ойран болған кент тұрғындары қателескен. ‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍
Фа`аҫаұ Расӱла Раббиһим Фа'аҳаҙаһумҳҙатан Рӓбийаһан 069-010 Сонда олар Раббыларының елшілеріне қарсы келген. Сондықтан Алла, оларды қатты түрде қолға алған. ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍
ннӓ Ламмӓ Ҭағá Ал-Мӓ'у Хамалнӓкум Фӥ Ал-Җӓрийаһи 069-011 Расында су тасыған кезде, сендерді кемеге отырғыздық. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Линаҗ`алаһӓ Лакум Таҙкиратан Ұа Та`ийаһӓ 'Уҙунун Ұӓ`ийаһун 069-012 Оны, сендерге бір өнеге және естір құлақтарға естіп, сақтау үшін ғибрат қылдық. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌
Фа'иҙӓ Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Нафҳатун Ұӓхидаһун 069-013 Сонда бір рет Сұр үрілген сәтте, ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Хумилати Ал-'Арđу Ұа Ал-Җибӓлу Фадуккатӓ Даккатан Ұӓхидаһан 069-014 Жер мен таулар көтеріліп, соғылып күйреген сәтте, ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
Файаұма'иҙин Ұақа`ати Ал-Ұӓқи`аһу 069-015 Міне сол күні, қиямет оқиғасы болады. ‌ ‌‍‍‍
Ұа Аншаққати Ас-Самӓ'у Фаһийа Йаұма'иҙин Ұа Аһийаһун 069-016 Сол күні, көк жарылып, босайды. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌
Ұа Ал-Малаку `Алá 'Арҗӓ'иһӓ ۚ Ұа Йахмилу `Арша Раббика Фаұқаһум Йаұма'иҙин Ćамӓнийаһун 069-017 Періште көктің айналасында болады. Сондай-ақ Раббыңның ғаршысын сегіз періште үстеріне көтереді. ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌
Йаұма'иҙин Ту`раđӱна Лӓ Таҳфá Минкум Ҳӓфийаһун 069-018 Сол күні ұсыныласыңдар. Еш нәрселерің жасырылмайды. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ман 'Ӱтийа Китӓбаһу Бийамӥниһи Файақӱлу Һӓ'уум Ақра'ӱ Китӓбӥ 069-019 Сонда енді кімнің кітабы оңынан берілсе; Алыңдар, кітабымды оқыңдар!,- дейді. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
ннӥ Žананту 'Аннӥ Мулӓқин Хисӓбийаһ 069-020 Расында мен осы есепке кездесетінімді ойлап ем. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍
Фаһуұа Фӥ `Ӥшатин Рӓđийаһин 069-021 Сонда ол, қуанышты тіршілікте, ‌ ‌‍
Фӥ Җаннатин `Ӓлийаһин 069-022 Көтеріңкі жаннатта болады; ‍‍
Қуҭӱфуһӓ Дӓнийаһун 069-023 Жемістері салбырап тұрады. ‍‍‍‌ ‌‌
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ 'Аслафтум Фӥ Ал-'Аййӓми Ал-Ҳӓлийаһи 069-024 (Оларға): Өткен күнде істеген амалдарыңның арқасында ішіңдер, жеңдер сіңімді болсын (делінеді.) ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍
Ұа 'Аммӓ Ман 'Ӱтийа Китӓбаһу Бишимӓлиһи Файақӱлу Йӓ Лайтанӥ Лам 'Ӱта Китӓбӥһ 069-025 Ал енді кімнің кітабы солынан берілсе: Әттеген-ай! Кітабым берілмесе еді дейді. ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Ламдри Мӓ Хисӓбӥһ 069-026 Есебімнің не екенін білмесем екен! ‍‍‌ ‌
Йӓ Лайтаһӓ Кӓнати Ал-Қӓđийаһа 069-027 Әттең! Іс бітіп кеткен болса еді. (Қайта тірілмеген болсам еді.) ‌ ‌ ‍ ‍‍
Мӓғнá `Аннӥ Мӓлӥһ ۜ 069-028 Малым, маған еш пайда бермеді. ‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Һалака `Аннӥ Сулҭӓнӥһ 069-029 Күш-қуатым жойылып кетті (дейді.) ‍‍‍ ‍‍‍
Ҳуҙӱһу Фағуллӱһу 069-030 Оны ұстаңдар да байлаңдар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Ал-Җахӥма Ҫаллӱһу 069-031 Сосын оны тозаққа салыңдар. ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Фӥ Силсилатин Ҙар`уһӓ Саб`ӱна Ҙирӓ`ӓан Фӓслукӱһу 069-032 Одан кейін оны жетпіс құлаш шынжырмен матаңдар (делінеді.) ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍
ннаһу Кӓна Лӓ Йу'умину Бил-Лаһи Ал-`Аžӥми 069-033 Өйткені ол, ұлы Аллаға иман келтірмеген; ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йахуđđу `Алá Ҭа`ӓми Ал-Мискӥни 069-034 Әрі олар міскіндерді тамақтандыруға қызықтырмаған еді. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фалайса Лаһу Ал-Йаұма Һӓһунӓ Хамӥмун 069-035 Сондықтан бүгін мұнда оның бір жанашыры жоқ. ‌ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Ҭа`ӓмун 'Иллӓ Мин Ғислӥнин 069-036 Сондай-ақ іріңнен басқа ешбір тамақтары жоқ. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Лӓ Йа'кулуһу 'Иллӓ Ал-Ҳӓҭи'ӱна 069-037 Оны күнәкарлар ғана жейді. ‌ ‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фалӓқсиму Бимӓ Тубҫирӱна 069-038 Сонда көрген нәрселеріңе серт; ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лӓ Тубҫирӱна 069-039 Және көрмеген нәрселеріңе де серт. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
ннаһу Лақаұлу Расӱлин Карӥмин 069-040 Күдіксіз бұл Құран ардақты бір Елшінің сөзі. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Һуұа Биқаұли Шӓ`ирин ۚ Қалӥлӓан Мӓ Ту'уминӱна 069-041 Ол, бір ақынның сөзі емес. Сендер аз сенесіңдер. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Биқаұли Кӓһинин ۚ Қалӥлӓан Мӓ Таҙаккарӱна 069-042 Сондай-ақ ол, бақсының да сөзі емес. Аз түсінесіңдер. ‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‌
Танзӥлун Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 069-043 Ол, әлемдердің Раббынан түсірілген. ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ Тақаұұала `Алайнӓ Ба`đа Ал-'Ақӓұӥли 069-044 Егер елші, кей сөзді өзі айтып Бізге таңса; ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‌‍‍‍
Ла'аҳаҙнӓ Минһу Бил-Йамӥни 069-045 Әрине оның оң жағынан қолға алар едік; ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ćумма Лақаҭа`нӓ Минһу Ал-Ұатӥна 069-046 Сосын оның күре тамырын кесер едік. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фамӓ Минкум Мин 'Ахадин `Анһу Хӓҗизӥна 069-047 Сонда сендерден ешбіреу одан тоса алмайды. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Латаҙкиратун Лилмуттақӥна 069-048 Расында ол Құран, тақуалар үшін бір насихат. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Лана`ламу 'Анна Минкум Мукаҙҙибӥна 069-049 Сөзсіз сендерден өтірік деушілердің барлығын анық білеміз. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лахасратун `Алá Ал-Кӓфирӥна 069-050 Өйткені, ол Құран, әрине қарсы келушілер үшін бір қасірет. ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лахаққу Ал-Йақӥни 069-051 Шүбәсыз ол Құран, анық шындық. ‌ ‍ ‍‍‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 069-052 (Мұхаммед Ғ.С.) Ендеше ұлы Раббыңды атымен дәріпте. ‌‍ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah