63) Sūrat Al-Munāfiqūn

Printed format

63)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Мунӓфиқӱна Қӓлӱ Наш/һаду 'Иннака Ларасӱлу Ал-Лаһи Ұа Аллӓһу Йа`ламу 'Иннака Ларасӱлуһу Ұа ۗ Аллӓһу Йаш/һаду 'Инна Ал-Мунӓфиқӥна Лакӓҙибӱна 063-001 (Мұхаммед Ғ.С.) саған мұнафықтар келген кезде: Сені, анық Пайғамбар деп айғақ боламыз деді. Сенің хақ Пайғамбар екеніңді Алла біледі. Сондай-ақ Алла (Т.) расында мұнафықтардың мүлде суайт екендігіне куәлік етеді. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌‍ ‍ ۗ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Аттаҳаҙӱ 'Аймӓнаһум Җуннатан Фаҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи ۚннаһум Сӓ'а Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 063-002 Олар анттарын қалқан етеді де Алланың жолынан тыяды. Күмәнсыз олардың істегендері нендей жаман. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһум 'Ӓманӱ Ćумма Кафарӱ Фаҭуби `Алá Қулӱбиһим Фаһум Лӓ Йафқаһӱна 063-003 Міне расында олар, иман келтіріп, кейін қарсы келгендіктерінің салдарынан жүректері бітелген. Енді олар, түсінбейді. ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'айтаһум Ту`җибука 'Аҗсӓмуһум ۖ Ұа 'Ин Йақӱлӱ Тасма` Лиқаұлиһим ۖ Ка'аннаһум Ҳушубун Мусаннадатун ۖ Йахсабӱна Кулла Ҫайхатин `Алайһим ۚ Һуму Ал-`Адӱұу Фӓхҙарһум ۚ Қӓталаһуму Ал-Лаһу ۖннá Йу'уфакӱна 063-004 (Мұхаммед Ғ.С.) оларды көрген кезде, тұлғалары сені таңырқатады. Олар сөйлесе, сөздерін тыңдайсың. Олар, бейне, қаланған қуыс дөңбек сияқты. Сондай-ақ олар, әрбір шыққан дауысты өздеріне жориды. (Өз қылықтарынан үрейленеді.) Олар дұшпан. Сондықтан олардан сақтан. Оларды Алла типыл қылсын. Қайда адасып, бара жатыр? ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ۖ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‍ۚ ۖ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Та`ӓлаұ Йастағфир Лакум Расӱлу Ал-Лаһи Лаұұаұ Ру'ӱсаһум Ұа Ра'айтаһум Йаҫуддӱна Ұа Һум Мустакбирӱна 063-005 Егер оларға: Келіңдер, Алланың Елшісі сендерге жарылқау тілесін делінсе, олардың бастарын шайқағанын көресің. Олар бет бұрып, тәкаппарланады. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌
Саұӓ'ун `Алайһим 'Ӓстағфарта Лаһумм Лам Тастағфир Лаһум Лан Йағфира Ал-Лаһу Лаһум ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Фӓсиқӥна 063-006 (Мұхаммед Ғ.С.) олар үшін жарылқау тілесең де тілемесең де бәрі бір. Оларды Алла жарылқамайды. Алла (Т.) бұзақы елді тура жолға салмайды. ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Һуму Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Лӓ Тунфиқӱ `Алá Ман `Инда Расӱли Ал-Лаһи Хаттá Йанфаđđӱ ۗ Ұа Лиллаһи Ҳазӓ'ину Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лакинна Ал-Мунӓфиқӥна Лӓ Йафқаһӱна 063-007 Олар: Алланың Елшісінің жанындағы кісілерге еш нәрсе бермеңдер, олар тарқап кетсін дейді. Негізінде көктер мен жердің қазынасы Аллаға тән. Бірақ мұнафықтар ұқпайды. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йақӱлӱна Ла'ин Раҗа`нӓ 'Илá Ал-Мадӥнати Лайуҳриҗанна Ал-'А`аззу Минһӓ Ал-'Аҙалла ۚ Ұа Лиллаһи Ал-`Иззату Ұа Лирасӱлиһи Ұа Лилму'уминӥна Ұа Лакинна Ал-Мунӓфиқӥна Лӓ Йа`ламӱна 063-008 Ол мұнафықтар: Егер соғыстан қайтып, Мәдинаға барсақ; ол жерден ардақтылар, ынжықтарды әлбетте шығарады дейді. Негізінде ғиззат Аллаға, Елшісіне әрі Мұсылмандарға тән. Бірақ мұнафықтар білмейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тулһикуммұӓлукум Ұа Лӓ 'Аұлӓдукумн Ҙикри Ал-Лаһи ۚ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 063-009 Әй мүміндер! Сендерді малдарың, балаларың Алланы еске алудан тоспасын. Әлде кім бұны істесе, міне солар, зиян тартушылар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Анфиқӱ Мин Мӓ Разақнӓкум Мин Қабли 'Ан Йа'тийа 'Ахадакуму Ал-Маұту Файақӱла Рабби Лаұлӓҳҳартанӥ 'Илá 'Аҗалин Қарӥбин Фа'аҫҫаддақа Ұа 'Акун Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 063-010 Сендерден біреулеріңе өлім келіп: Раббым! Мені жақын бір мерзімге дейін кешіктірсең де садақа беріп, ізгілерден болсам деуден бұрын өздеріңе берген несібемізден тиісті орынға жұмсаңдар. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лан Йу'уаҳҳира Ал-Лаһу Нафсӓан 'Иҙӓ Җӓ 'Аҗалуһӓ Ұа ۚ Аллӓһу Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 063-011 Қашан біреудің ажалы келсе, Алла, оны әсте кешіктірмейді және Алла, істегендеріңді толық біледі. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah