64) Sūrat At-Taghābun

Printed format

64)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йусаббиху Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Лаһу Ал-Мулку Ұа Лаһу Ал-Хамду ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин ۖ Қадӥрун 064-001 Көктердегі және жердегі нәрселер Алланы дәріптейді. Патшалық Оған тән, мақтау Оған лайық. Сондай-ақ Оның әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌ۖ ‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Фаминкум Кӓфирун Ұа Минкум Му'уминун Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 064-002 Ол сондай сендерді жаратқан Алла. Сонда кейбіреулерің қарсы келесіңдер де кейбіреулерің иман келтіресіңдер. Алла істеген істеріңді толық көруші. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи Ұа Ҫаұұаракум Фа'ахсана Ҫуұаракум ۖ Ұа 'Илайһи Ал-Маҫӥру 064-003 Көктер мен жерді хақиқат бойынша жаратты. Ол, сендерді бейнелегенде көркем бейнелеген. Әрі қайтар жерлерің Сол жақ. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Йа`ламу Мӓ Тусиррӱна Ұа Мӓ Ту`линӱна Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 064-004 Ол, көктер мен жерде болған нәрселерді біледі. Сондай-ақ жасырғандарыңды да әшкерелегендеріңді де біледі. Әрі көкіректегілерді толық біледі. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
'Алам Йа'тикум Наба'у Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Қаблу Фаҙӓқӱ Ұабӓла 'Амриһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 064-005 Сендерге бұрынғы қарсы болғандардың әңгімесі келмеді ме? Олар істегендерінің жазасын татты. Олар үшін тағы күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһу Кӓнат Та'тӥһим Русулуһум Бил-Баййинӓти Фақӓлӱ 'Абашарун Йаһдӱнанӓ Факафарӱ Ұа Таұаллаұ ۚ Ұа Астағнá Ал-Лаһу Ұа ۚ Аллӓһу Ғанӥйун Хамӥдун 064-006 Бұл, өздеріне пайғамбарлары ашық дәлелдермен келгенде: Бізді адам тура жолға сала ма?,- деп қарсы шығып, бет бұрғандықтарының салдарынан. Алла, оларға мұқтаж емес екендігін көрсетті. Өйткені, Алла, мұңсыз, мақтауға лайық. ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍
За`ама Ал-Лаҙӥна Кафарӱн Лан Йуб`аćӱ ۚ Қул Балá Ұа Раббӥ Латуб`аćунна Ćумма Латунабба'уунна Бимӓ `Амилтум ۚ Ұа Ҙалика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрун 064-007 Сондай қарсы болғандар, әсте қайта тірілмейміз деп ойлайды. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Жоқ, Раббыма ант етемін. Әлбетте өлгеннен кейін қайта тірілесіңдер. Сосын сендерге не істегендерің түсіндіріледі. Осылар Аллаға оңай де. ‍‍‍‌ ‌‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Фа'ӓминӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Анӱри Ал-Лаҙӥнзалнӓ Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 064-008 Ендеше Аллаға, Елшісіне және Біз түсірген нұрға иман келтіріңдер. Алла (Т.) істегендеріңді толық біледі. ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Йаҗма`укум Лийаұми Ал-Җамۖ Ҙӓлика Йаұму Ат-Тағӓбуни ۗ Ұа Ман Йу'умин Бил-Лаһи Ұа Йа`мал Ҫӓлихӓан Йукаффир `Анһу Саййи'ӓтиһи Ұа Йудҳилһу Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 064-009 Жиналатын күні; ол күні, сендерді жинайды. Міне сол, кімнің алданғаны ортаға шығатын күн. Кім Аллаға иман келтіріп, ізгі іс істесе; Алла оның жамандығын жояды да оны астарынан өзендер ағатын пейіштерге кіргізеді. Онда олар мәңгі қалады. Осы зор қол жеткендік. ‍‍ ۖ‍‍‍‍ۗ ‌‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۚ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 064-010 Сондай қарсы келіп, аяттарымызды жасынға айналдырғандар; міне солар, тозақтық болып, онда мәңгі қалады; нендей жаман орын. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Мӓҫӓба Мин Муҫӥбатин 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۗ Ұа Ман Йу'умин Бил-Лаһи Йаһди Қалбаһу Ұа ۚ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 064-011 Алладан бұйрықсыз ешбір қайғы-қасірет болмайды. Ал және кім Аллаға иман келтірсе, оның жүрегін түзейді. Алла барлық нәрсені толық білуші. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‍ ‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла ۚ Фа'ин Таұаллайтум Фа'иннамӓ `Алá Расӱлинӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 064-012 Аллаға да бой ұсыныңдар әрі Елшісіне де бағыныңдар. Егер бет бұрсаңдар, Елшімізге насихат ету ғана міндет. ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 064-013 Алла бар. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Сондықтан мүміндер, Аллаға тәуекел етсін. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱнна Мин 'Азұӓҗикум Ұа 'Аұлӓдикум `Адӱұӓан Лакум Фӓхҙарӱһум ۚ Ұа 'Ин Та`фӱ Ұа Таҫфахӱ Ұа Тағфирӱ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 064-014 Әй мүміндер! Сөзсіз әйелдеріңнен балаларыңнан өздеріңе дұшпан болатындар да бар. Олардан сақсыныңдар. Егер оларды кешірім етсеңдер, шығыссаңдар, жарылқасаңдар, шәксіз Алла, өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
ннамӓмұӓлукум Ұа 'Аұлӓдукум Фитнатун Ұа ۚ Аллӓһу `Индаһуҗрун `Аžӥмун 064-015 Шын мәнінде малдарың, балаларың бір сынақ. Үлкен сыйлық Алланың қасындағы. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ۚ‍ ‍‌‍‍‍‍‍~‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Фӓттақӱ Ал-Лаһа Мӓ Астаҭа`тум Ұа Асма`ӱ Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ұа 'Анфиқӱ Ҳайрӓан Ли'нфусикум ۗ Ұа Ман Йӱқа Шухха Нафсиһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 064-016 Сондықтан шамаларың келгенінше Алладан қорқыңдар. (Әмірлерін) тыңдаңдар, бой ұсыныңдар. Сондай-ақ тиісті орындарға мал жұмсаңдар; сендер үшін қайырлы болсын. Кім нәпсісінің сараңдығынан сақсынса, міне олар, құтылушылар. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
н Туқриđӱ Ал-Лаһа Қарđӓан Хасанӓан Йуđӓ`ифһу Лакум Ұа Йағфир Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Шакӱрун Халӥмун 064-017 Егер, Аллаға көркем қарыз берсеңдер (тиісті орынға мал сарып қылсаңдар), оны сендер үшін неше есе арттырады әрі сендерді жарылқайды. Алла шүкірлікті бағалаушы, өте жұмсақ. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
`Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 064-018 Көместі де көрнеуді де білуші. Үстем, хикмет иесі. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah