62) Sūrat Al-Jum`ah

Printed format

62)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йусаббиху Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ал-Малики Ал-Қуддӱси Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 062-001 Көктердегі және жердегі нәрселер; үкім иесі, өте пәк, тым үстем, хикмет иесі Алланы дәріптейді. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ба`аćа Фӥ Ал-'Уммӥйӥна Расӱлӓан Минһум Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтиһи Ұа Йузаккӥһим Ұа Йу`аллимуһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа 'Ин Кӓнӱ Мин Қаблу Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 062-002 Ол сондай Алла, сауатсыздардың ішіне өздерінен; оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын сондай-ақ оларға; Кітап, даналық үйрететін бір Пайғамбар жіберді. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Ӓҳарӥна Минһум Ламмӓ Йалхақӱ Биһим ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 062-003 Ол Алла, бұл Пайғамбарды олардан басқа әлі оларға қосылмағандарға да жіберді. Ол тым үстем, аса дана. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Фаđлу Ал-Лаһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 062-004 Бұл пайғамбарлық Алланың кеңшілігі, оны қалаған құлына береді. Алла, зор кеңшілік иесі. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Маćалу Ал-Лаҙӥна Хуммилӱ Ат-Таұрӓата Ćумма Лам Йахмилӱһӓ Камаćали Ал-Химӓри Йахмилу 'Асфӓрӓан ۚ Би'са Маćалу Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 062-005 Өздеріне Тәурат жүктеліп кейін оны игере алмағандардың мысалы; кітаптарды артқан есек тәрізді. Алланың аяттарын жасынға шығарған елдің мысалы нендей жаман. Алла залым қауымды тура жолға салмайды. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна Һӓдӱн За`амтумннакум 'Аұлийӓ 'У Лиллаһи Мин Дӱни Анӓси Фатаманнаұ Ал-Маұта 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 062-006 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй Яһудилер! Егер өздеріңді адамдардан өзге, Алланың шын досымыз деп ойласаңдар, дереу өлім тілеңдерші! Егер рас айтушы болсаңдар де. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йатаманнаұнаһу 'Абадӓан Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Биž-Žӓлимӥна 062-007 Негізінде олар, бұрын қолекі істеген қылмыстарының салдарынан әсте өлім тілемейді. Алла, залымдарды жақсы біледі. ‌ ‍‍‍‍‍‍~ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Инна Ал-Маұта Ал-Лаҙӥ Тафиррӱна Минһу Фа'иннаһу Мулӓқӥкум ۖ Ćумма Тураддӱна 'Илá `Ӓлими Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 062-008 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Расында сендер қашқан өлім; әрине ол, сендерге кездеседі. Сосын көместі, көрнеуді білуші Аллаға қайтарыласыңдар. Сонда сендерге істеген істеріңді түсіндіреді де. ‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Нӱдӥ Лилҫҫалӓати Мин Йаұми Ал-Җуму`ати Фӓс`аұ 'Илá Ҙикри Ал-Лаһи Ұа Ҙарӱ Ал-Бай`а ۚ Ҙӓликум Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 062-009 Әй мүміндер! Жұма күні намаз үшін азан айтылған кезде, дереу Алланы еске алуға (намазға) ұмтылыңдар; және сауданы қойыңдар, егер білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ۚ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Қуđийати Аҫ-Ҫалӓату Фӓнташирӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Абтағӱ Мин Фаđли Ал-Лаһи Ұа Аҙкурӱ Ал-Лаһа Каćӥрӓан Ла`аллакум Туфлихӱна 062-010 Намаз өтелген кезде, жер жүзіне таралыңдар да Алланың мәрхаметінен несібе іздеңдер. Сондай-ақ Алланы көбірек зікір етіңдер. Әрине құтыласыңдар. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'аұ Тиҗӓратан 'Аұ Лаһұан Анфаđđӱ 'Илайһӓ Ұа Таракӱка Қӓ'имӓан ۚ Қул Мӓ `Инда Ал-Лаһи Ҳайрун Мина Ал-Лаһұи Ұа Мина Ат-Тиҗӓрати Ұа ۚ Аллӓһу Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 062-011 Олар сауданы, ойынды көрген сәтте, сол жаққа тарайды да сені тік тұрған бойда тастайды. Оларға: Алланың қасындағы нәрселер, ойыннан да саудадан да жақсы. Алла ризық берушілердің жақсырағы де. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍ ۚ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah