61) Sūrat Aş-Şaf

Printed format

61)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 061-001 Көктер мен жердегі нәрселер Алланы дәріптейді. Ол Алла, тым үстем, аса дана. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Лима Тақӱлӱна Мӓ Лӓ Таф`алӱна 061-002 Әй мүміндер! Істемейтін істеріңді неге айтасыңдар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Кабура Мақтӓан `Инда Ал-Лаһин Тақӱлӱ Мӓ Лӓ Таф`алӱна 061-003 Істемейтін істеріңді сөйлеулерің Алланың қасында зор ашуға себеп болады. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Лаҙӥна Йуқӓтилӱна Фӥ Сабӥлиһи Ҫаффӓан Ка'аннаһум Бунйӓнун Марҫӱҫун 061-004 Күдіксіз Алла (Т.) өзінің жолында мықты қаланған дуалдай сап болып, соғысқандарды жақсы көреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Йӓ Қаұми Лима Ту'уҙӱнанӥ Ұа Қад Та`ламӱна 'Аннӥ Расӱлу Ал-Лаһи 'Илайкум ۖ Фаламмӓ Зӓғӱ 'Азӓға Ал-Лаһу Қулӱбаһум Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Фӓсиқӥна 061-005 Сол уақытта, Мұса (Ғ.С.) еліне: Мені не үшін ренжітесіңдер? Шын мәнінде сендерге Алланың елшісі екенімді рас білесіңдер деген еді. Сонда олар, жолдан тайған кезде, Алла олардың жүректерін тайдырған еді. Алла бұзақы елді тура жолға салмайды. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ۖ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла `Ӥсá Абну Марйама Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Иннӥ Расӱлу Ал-Лаһи 'Илайкум Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадаййа Мина Ат-Таұрӓати Ұа Мубашширӓан Бирасӱлин Йа'тӥ Мин Ба`дӥ Асмуһу 'Ахмаду ۖ Фаламмӓ Җӓ'аһум Бил-Баййинӓти Қӓлӱ Һӓҙӓ Сихрун Мубӥнун 061-006 Сол уақытта Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.): Әй Израил ұрпақтары! Шын мәнінде мен, сендерге Алланың Елшісімін, алдымдағы Тәуратты растаушы және менен кейін келетін Ахмед атты пайғамбарменен сүйіншілеймін деген еді. Бірақ олар (ол, айтылған) Пайғамбар, оларға ашық дәлелдермен келген кезде: Бұл ашық жады деді. ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍~ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Ұа Һуұа Йуд`á 'Илá Ал-'Ислӓми Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 061-007 Ислам дініне шақырылғанда, Аллаға қарсы өтірік жала жапқаннан кім залымырақ? Сондай-ақ Алла, залым қауымды тура жолға салмайды. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Йурӥдӱна Лийуҭфи'ӱ Нӱра Ал-Лаһи Би'афұӓһиһим Ұа Аллӓһу Мутимму Нӱриһи Ұа Лаұ Кариһа Ал-Кӓфирӱна 061-008 Олар, Алланың нұрын өшіруді қалайды. Кәпірлер жек көрсе де Алла нұрын тамамдайды. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Арсала Расӱлаһу Бил-Һудá Ұа Дӥни Ал-Хаққи Лийуžһираһу `Алá Адӥни Куллиһи Ұа Лаұ Кариһа Ал-Мушрикӱна 061-009 Ол сондай Алла, мүшріктер жек көрсе де дінін бүкіл діндерге үстем қылу үшін Елшісін туралықпен хақ дінмен жіберді. ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Һал 'Адуллукум `Алá Тиҗӓратин Тунҗӥкум Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 061-010 Әй мүміндер! Сендерге жан түршігерлік азаптан құтқаратын бір сауда көрсетейін бе? ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ту'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Туҗӓһидӱна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Би'амұӓликум Ұа 'Анфусикум ۚ Ҙӓликум Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 061-011 Аллаға, Елшісіне иман келтіресіңдер; малдарыңмен, жандарыңмен Алла жолында күресесіңдер. Егер білетін болсаңдар, осыларың сендер үшін қайырлы. ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йағфир Лакум Ҙунӱбакум Ұа Йудҳилкум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа Масӓкина Ҭаййибатан Фӥ Җаннӓти `Аднин ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 061-012 Күнәларыңды жарылқайды. Сендерге астарынан өзендер ағатын пейіштерге; Ғадын жаннаттарындағы орындарға кіргізеді. Зор табыс осы. ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Уҳрá Тухиббӱнаһӓ ۖ Наҫрун Мина Ал-Лаһи Ұа Фатхун Қарӥбун ۗ Ұа Башшири Ал-Му'уминӥна 061-013 Тағы басқа сендер жақсы көретін бір нәрсе бар: Алла жақтан бір көмек және жақын бір жеңіс бар. (Мұхаммед Ғ.С.) мүміндерді қуандыр. ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ Кӱнұ 'Анҫӓра Ал-Лаһи Камӓ Қӓла `Ӥсá Абну Марйама Лилхаұӓрӥйӥна Ман 'Анҫӓрӥ 'Илá Ал-Лаһи ۖ Қӓла Ал-Хаұӓрӥйӱна Нахну 'Анҫӓру Ал-Лаһи ۖ Фа'ӓаманат Ҭӓ'ифатун Мин Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа Кафарат Ҭӓ'ифатун ۖ Фа'аййаднӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓаманӱ `Алá `Адӱұиһим Фа'аҫбахӱ Žӓһирӥна 061-014 Әй мүміндер! Алланың (дінінің) көмекшілері болыңдар. Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ның хауариларға: Алла жаққа көмекшілерім кім?,- дегенде, хауарилардың: Аллаға біз көмекшіміз дегендеріндей. Сонда Израил ұрпақтарының бір тобы иман келтіріп, бір тобы қарсы шықты. Иман келтіргендерді, дұшпандарына қарсы қолдадық. Сондай-ақ олар, дұшпандарына үстем болды. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍ۖ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah