60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Printed format

60)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ `Адӱұӥ Ұа `Адӱұакум 'Аұлийӓ'а Тулқӱна 'Илайһим Бил-Маұаддати Ұа Қад Кафарӱ Бимӓ Җӓ'акум Мина Ал-Хаққи Йуҳриҗӱна Ар-Расӱла Ұа 'Ӥйӓкумн Ту'уминӱ Бил-Лаһи Раббикум ۙн Кунтум Ҳараҗтум Җиһӓдӓан Фӥ Сабӥлӥ Ұа Абтиғӓ'а Марđӓтӥ Тусиррӱна 'Илайһим Бил-Маұаддати Ұа 'Анӓ ۚ 'А`ламу Бимӓҳфайтум Ұа Мӓ 'А`лантум Ұа Ман Йаф`алһу Минкум Фақад ۚ Đалла Саұӓ Ас-Сабӥли 060-001 Әй мүміндер! Менің дұшпандарымды да өз дұшпандарыңды да дос тұтпаңдар. Олар, сендерге келген шындыққа қарсы келсе де оларға сүйіспеншілік көрсетесіңдер. Олар, Пайғамбарды да сендерді де Раббыларың Аллаға иман келтірдіңдер, деп жұрттан шығарды. Сендер Менің жолымда ризалығымды іздеп, соғысқа шыққанда, оларға жасырын достық істейсіңдер. Мен көрнеу, көмес істегендеріңді де жақсы білемін. Сендерден кім бұны істесе, расында ол тура жолдан адасты. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ۙ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
н Йаćқафӱкум Йакӱнӱ Лакум 'А`дӓн Ұа Йабсуҭӱ 'Илайкум 'Айдийаһум Ұа 'Алсинатаһум Бис-Сӱ'и Ұа Ұаддӱ Лаұ Такфурӱна 060-002 Егер олар сендерге үстем келсе, өздеріңе жау болып, сендерге жаман ниетпен қолдарын созып, тілдерін тигізеді. Қарсы болуларыңды қалайды. ‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌
Лан Танфа`акум 'Архӓмукум Ұа Лӓ 'Аұлӓдукум ۚ Йаұма Ал-Қийӓмати Йафҫилу Байнакум Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 060-003 Сендерге туыстарың да балаларың да ешбір пайда бермейді. Алла қиямет күні, араларыңды ажыратады. Алла істегендеріңді толық біледі. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қад Кӓнат Лакум 'Усұатун Хасанатун Фӥбрӓһӥма Ұа Ал-Лаҙӥна Ма`аһу 'Иҙ Қӓлӱ Лиқаұмиһимннӓ Бура'ӓ'у Минкум Ұа Миммӓ Та`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Кафарнӓ Бикум Ұа Бадӓ Байнанӓ Ұа Байнакуму Ал-`Адӓұату Ұа Ал-Бағđӓ'у 'Абадӓан Хаттá Ту'уминӱ Бил-Лаһи Ұахдаһу 'Иллӓ Қаұла 'Ибрӓһӥма Ли'абӥһи Ла'астағфиранна Лака Ұа Мӓмлику Лака Мина Ал-Лаһи Мин Шай'ин ۖ Раббанӓ `Алайка Таұаккалнӓ Ұа 'Илайка 'Анабнӓ Ұа 'Илайка Ал-Маҫӥру 060-004 Расында сендерге Ыбырайым (Ғ.С.) және онымен бірге болғандар, бір көркем өнеге болды. Сол уақытта, олар елдеріне: Сендерден де Алладан өзге табынғандарыңнан да бездік. Сендермен арамызға мәңгі дұшпандық, өштік бастады. Сендерге Алланың бірлігіне иман келтіргенге дейін қарсымыз деген. Бірақ Ыбырайым (Ғ.С.) ның әкесіне: Әрине сен үшін жарылқау тілеймін. Дегенмен Алладан келетін нәрсеге шамам келмейді деген болатын. Раббымыз, Саған тәуекел еттік, Саған қайттық әрі барар жеріміз Сен жақ. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍~ ‌‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Раббанӓ Лӓ Таҗ`алнӓ Фитнатан Лиллаҙӥна Кафарӱ Ұа Ағфир Ланӓ Раббанӓ ۖннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 060-005 Раббымыз! Кәпірлер үшін бізді сынама. Бізді бағышта. Раббымыз! Сен өте үстем, хикмет иесісің. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лақад Кӓна Лакум Фӥһим 'Усұатун Хасанатун Лиман Кӓна Йарҗӱ Ал-Лаһа Ұа Ал-Йаұма Ал-'Ӓҳира ۚ Ұа Ман Йатаұалла Фа'инна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 060-006 Расында сендерге, оларда (Ыбырайым Ғ.С. және сыбайластарында,) Алланы, ақырет күнін үміт еткен кісілер үшін көркем өнеге бар. Ал кім бет бұрса, сонда шүбәсыз Алла еш нәрсеге мұқтаж емес, аса мақтаулы. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
`Асá Ал-Лаһун Йаҗ`ала Байнакум Ұа Байна Ал-Лаҙӥна `Ӓдайтум Минһум Маұаддатан Ұа ۚ Аллӓһу Қадӥрун Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 060-007 Алланың сендермен дұшпандық еткен кісілердің арасына достық пайда қылуы мүмкін. Алла өте күшті әрі Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йанһӓкуму Ал-Лаһу `Ани Ал-Лаҙӥна Лам Йуқӓтилӱкум Фӥ Адӥни Ұа Лам Йуҳриҗӱкум Мин Дийӓрикумн Табаррӱһум Ұа Туқсиҭӱ 'Илайһим ۚнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Муқсиҭӥна 060-008 Алла (Т.) дін жайында сендермен соғыспаған және жұрттарыңнан шығармағандарға жақсылық қылуларыңа, әділдік етулеріңе тыйым салмайды. Расында Алла (Т.) турашылдарды жақсы көреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍
ннамӓ Йанһӓкуму Ал-Лаһу `Ани Ал-Лаҙӥна Қӓталӱкум Фӥ Адӥни Ұа 'Аҳраҗӱкум Мин Дийӓрикум Ұа Žӓһарӱ `Алáҳрӓҗикумн Таұаллаұһум ۚ Ұа Ман Йатаұаллаһум Фа'ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱна 060-009 Шын мәнінде Алла (Т.) сендермен дін турасында соғысқандарды, жұрттарыңнан шығарғандарды және шығарылуларыңа көмекші болғандарды дос тұтуларыңа тыйым салады. Біреу оларды дос көрсе, солар залымдар. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Җӓ'акуму Ал-Му'уминӓту Муһӓҗирӓтин Фӓмтахинӱһунна ۖ Ал-Лаһу 'А`ламу Би'ӥмӓниһинна ۖ Фа'ин `Алимтумӱһунна Му'уминӓтин Фалӓ Тарҗи`ӱһунна 'Илá Ал-Куффӓри ۖ Лӓ Һунна Хиллун Лаһум Ұа Лӓ Һум Йахиллӱна Лаһунна ۖ Ұа 'Ӓтӱһум Мӓнфақӱ ۚ Ұа Лӓ Җунӓха `Алайкумн Танкихӱһунна 'Иҙӓ 'Ӓтайтумӱһунна 'Уҗӱраһунна ۚ Ұа Лӓ Тумсикӱ Би`иҫами Ал-Каұӓфири Ұа Ас'алӱ Мӓнфақтум Ұа Лӥас'алӱ Мӓнфақӱ ۚ Ҙӓликум Хукму Ал-Лаһи ۖ Йахкуму Байнакум Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 060-010 Әй мүміндер! Сендерге мүмін мұһажір әйелдер келсе, оларды сынаңдар. Олардың имандарын Алла жақсы біледі. Сонда егер олардың мүмін әйел екендігін білсеңдер, онда оларды кәпірлерге қайтармаңдар. Бұл әйелдер, оларға халал емес, олар да бұларға халал емес. Олардың бұл әйелдерге берген мәһерлерін өздеріне қайтарып беріңдер. Егер бұл әйелдердің мәһерлерін берсеңдер, оларды, некеленулеріңнің оқасы жоқ. Кәпір қатындарды некелеріңде ұстамаңдар. Кәпір қатындарға берген мәһерлеріңді сұраңдар. Кәпірлер де сендерге келген мүмін қатындарға берген мәһерлерін сұрасын. Бұл сендерге Алланың үкімі. Араларыңа үкім қылады. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ۖ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ۖۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Фӓтакум Шай'ун Мин 'Азұӓҗикум 'Илá Ал-Куффӓри Фа`ӓқабтум Фа'ӓтӱ Ал-Лаҙӥна Ҙаһабат 'Азұӓҗуһум Миćла Мӓнфақӱ ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥнтум Биһи Му'уминӱна 060-011 Егер кейбір әйелдерің мәһерімен кәпірге өтсе, сонда үстемдікке ие болсаңдар; олжадан, кәпірге әйелі кеткендерге кеткен мәһерінің бодауын беріңдер. Иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар. ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу 'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Му'уминӓту Йубӓйи`нака `Алáн Лӓ Йушрикна Бил-Лаһи Шай'ӓан Ұа Лӓ Йасриқна Ұа Лӓ Йазнӥна Ұа Лӓ Йақтулна 'Аұлӓдаһунна Ұа Лӓ Йа'тӥна Бибуһтӓнин Йафтарӥнаһу Байна 'Айдӥһинна Ұа 'Арҗулиһинна Ұа Лӓ Йа`ҫӥнака Фӥ Ма`рӱфин ۙ Фабӓйи`һунна Ұа Астағфир Лаһунна Ал-Лаһа ۖнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 060-012 Әй Пайғамбар! Егер саған мүмін әйелдер, Аллаға еш нәрсені ортақ қоспауға, ұрлық қылмауға, зинашы болмауға балаларын өлтірмеуге, қол-аяқтарының арасынан бір жала жаппауға, (Суық жолдан тапқан баланы өз еріне телімеуге.) және ізгілік істеуге, өзіңе қарсы келмеу үшін келген кезде, олардың (биғаттарын) серттерін қабыл ал. Олар үшін Алладан жарылқау тіле. Өйткені Алла, тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ۙ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Татаұаллаұ Қаұмӓан Ғаđиба Ал-Лаһу `Алайһим Қад Йа'исӱ Мина Ал-'Ӓҳирати Камӓ Йа'иса Ал-Куффӓру Мин 'Аҫхӓби Ал-Қубӱри 060-013 Әй мүміндер! Алланың ашуына ұшыраған елді дос тұтпаңдар. Олар кәпірлердің қабырдағылардан күдер үзгеніндей олар, ақиреттен үміт үзген. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah