59) Sūrat Al-Ĥashr

Printed format

59)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 059-001 Көктердегілер мен жердегілер Алланы дәріптеуде. Ол, аса үстем, хикмет иесі. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥҳраҗа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин 'Аһли Ал-Китӓби Мин Дийӓриһим Ли'ұұали Ал-Хашри ۚ Мӓ Žанантумн Йаҳруҗӱ ۖ Ұа Žаннӱннаһум Мӓни`атуһум Хуҫӱнуһум Мина Ал-Лаһи Фа'атӓһуму Ал-Лаһу Мин Хайćу Лам Йахтасибӱ ۖ Ұа Қаҙафа Фӥ Қулӱбиһиму Ар-Ру`ба ۚ Йуҳрибӱна Буйӱтаһум Би'айдӥһим Ұа 'Айдӥ Ал-Му'уминӥна Фӓ`табирӱ Йӓ 'Ӱлӥ Ал-'Абҫӓри 059-002 Ол сондай Алла, Кітап иелерінен қарсы болғандарды алғаш шабуылда жұрттарынан шығарды. Сендер оларды шығады деп, ойламаған едіңдер. Олар бекіністері өздерін Алладан қорғайды деп ойлаған еді. Алайда Алла, оларға, күтпеген жақтан келді; олардың жүректеріне қорқу салды да олар, үйлерін өз қолдарымен әрі Мұсылмандардың қолдарымен талқандауда еді. Әй ақыл иелері! Ғибрат алыңдар. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұлӓн Катаба Ал-Лаһу `Алайһиму Ал-Җалӓ'а Ла`аҙҙабаһум Фӥ Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбу Анӓри 059-003 Егер Алла, оларға, сүргіндік жазбаса еді, әлбетте оларға дүниеде басқа азап берер еді әрі олар үшін ақыретте тозақ азабы бар. ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Шӓққӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу ۖ Ұа Ман Йушӓққи Ал-Лаһа Фа'инна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 059-004 Міне бұл, олардың Аллаға, Пайғамбарына қарсы келулері себепті. Әлде кім Аллаға қарсы келсе, Расында сонда Алла қатты азап иесі. ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Мӓ Қаҭа`тум Мин Лӥнатин 'Аұ Тарактумӱһӓ Қӓ'иматан `Алáҫӱлиһӓ Фаби'иҙни Ал-Лаһи Ұа Лийуҳзийа Ал-Фӓсиқӥна 059-005 Жаудың құрма ағаштарын кесулерің немесе (кеспей) тамырларына тік қоюларың Алланың нұсқауы бойынша, бұзақыларды қорлау үшін болады. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Афӓ Ал-Лаһу `Алá Расӱлиһи Минһум Фамӓ 'Аұҗафтум `Алайһи Мин Ҳайлин Ұа Лӓ Рикӓбин Ұа Лакинна Ал-Лаһа Йусаллиҭу Русулаһу `Алá Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 059-006 Алланың, Елшісіне олардан қалдырған олжасына, сендер не ат шаптырып немесе түйе жүгіртпедіңдер. Бірақ Алла, елшілерін кімді қаласа, соған өктем қылады. Сондай-ақ Алланың әр нәрсеге күші еркін жетеді. ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Мӓ 'Афӓ Ал-Лаһу `Алá Расӱлиһи Мин 'Аһли Ал-Қурá Фалиллӓһи Ұа Лилррасӱли Ұа Лиҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥни Ұа Абни Ас-Сабӥли Кай Лӓ Йакӱна Дӱлатан Байна Ал-'Ағнийӓ'и Минкум ۚ Ұа Мӓ 'Ӓтӓкуму Ар-Расӱлу Фаҳуҙӱһу Ұа Мӓ Наһӓкум `Анһу Фӓнтаһӱ ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۖнна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 059-007 Алла (Т.) ның, Елшісіне бір кент тұрғындарынан қалдырған олжалары; Аллаға, Елшісіне, жақындарына, жетімдерге және жолда қалғандарға тән. Сендерден байлар арасында айналып жүрмеуі керек. Сендерге Пайғамбар не берсе алыңдар да неменеден тыйса, одан тыйылыңдар әрі Алладан қорқыңдар. Сөзсіз Алла, қатты азап иесі. ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ۚ‍‍ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Лилфуқарӓ Ал-Муһӓҗирӥна Ал-Лаҙӥна 'Уҳриҗӱ Мин Дӥӓриһим Ұа 'Амұӓлиһим Йабтағӱна Фаđлӓан Мина Ал-Лаһи Ұа Риđұӓнӓан Ұа Йанҫурӱна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Аҫ-Ҫӓдиқӱна 059-008 Әсіресе сондай жұрттарынан, малдарынан қуылғандар; Алладан мәрхамет, ризалық іздеп, Аллаға, Елшісіне көмек еткен пақыр мұһажірлер үшін. Міне солар шыншылдар. ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍~ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Табаұұа'ӱ Адӓра Ұа Ал-'Ӥмӓна Мин Қаблиһим Йухиббӱна Ман Һӓҗара 'Илайһим Ұа Лӓ Йаҗидӱна Фӥ Ҫудӱриһим Хӓҗатан Миммӓ 'Ӱтӱ Ұа Йу'уćирӱна `Алáнфусиһим Ұа Лаұ Кӓна Биһим Ҳаҫӓҫатун ۚ Ұа Ман Йӱқа Шухха Нафсиһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 059-009 Бұрыннан Мединеде қоныстанған иман иелеріне де (беріледі.) Олар өздеріне босып келгендерді жақсы көріп, оларға берілген нәрселерге көңілдерінде кірбеңдік болмайды. Сондай-ақ өздерінде таршылық бола тұра оларды өздерінен артық көреді. Әлде біреу сараңдықтан сақсынса, солар құтылушылар. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Җӓ'ӱ Мин Ба`диһим Йақӱлӱна Раббанӓ Ағфир Ланӓ Ұа Ли'аҳұӓнинӓ Ал-Лаҙӥна Сабақӱнӓ Бил-'Ӥмӓни Ұа Лӓ Таҗ`ал Фӥ Қулӱбинӓ Ғиллӓан Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Раббанӓннака Ра'ӱфун Рахӥмун 059-010 Сондай олардан кейін келгендерге де (бұл олжадан беріледі.) Олар: Раббымыз! Бізді әрі бізден бұрын иман келтірген туыстарымызды жарылқай көр! Әрі сондай иман келтіргендер үшін жүрегімізде бір кірбеңдік қылма. Раббымыз шүбәсіз Сен тым жұмсақ, ерекше мейірімдісің. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Нӓфақӱ Йақӱлӱна Ли'ҳұӓниһиму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин 'Аһли Ал-Китӓби Ла'ин 'Уҳриҗтум Ланаҳруҗанна Ма`акум Ұа Лӓ Нуҭӥ`у Фӥкум 'Ахадӓан 'Абадӓан Ұа 'Ин Қӱтилтум Лананҫураннакум Ұа Аллӓһу Йаш/һаду 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 059-011 (Мұхаммед Ғ.С.) көрмейсің бе? Мұнафықтар Кітап иелерінен иман келтірмеген туыстарына: Егер жұрттарыңнан шығарылсаңдар, сендермен бірге шығамыз; сендерге қарсы әсте ешкімге бағынбаймыз. Егер соғыс болса, әлбетте сендерге көмек етеміз дейді. Олардың мүлде суайт екендігіне Алла куәлік етеді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍
Ла'ин 'Уҳриҗӱ Лӓ Йаҳруҗӱна Ма`аһум Ұа Ла'ин Қӱтилӱ Лӓ Йанҫурӱнаһум Ұа Ла'ин Наҫарӱһум Лайуұаллунна Ал-'Адбӓра Ćумма Лӓ Йунҫарӱна 059-012 Егер олар жұрттарынан шығарылса да олармен бірге мұнафықтар шықпайды. Ал егер соғыс болса да олар соғыспайды. Егер көмек етсе де әрине олар, арттарына бұрылып қашады. Сосын оларға жәрдем етілмейді. ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ла'антум 'Ашадду Раһбатан Фӥ Ҫудӱриһим Мина Ал-Лаһи ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йафқаһӱна 059-013 Әлбетте олардың жүректерінде Алладан көрі сендерден қатты қорқу бар. Өйткені олар, түсінбейтін ел. ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лӓ Йуқӓтилӱнакум Җамӥ`ӓан 'Иллӓ Фӥ Қурáан Мухаҫҫанатин 'Аұ Мин Ұарӓ'и Җудурин ۚ Ба'суһум Байнаһум Шадӥдун ۚ Тахсабуһум Җамӥ`ӓан Ұа Қулӱбуһум Шаттá ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йа`қилӱна 059-014 Олар сендермен топты түрде соғыса алмайды. Бірақ бекіністегі ауылда не дуардың далдасында соғысады. Әрине өзара тартыстары қатты. Оларды бірлікте деп ойлайсың. Жүректері быт-шыт. Өйткені олар, ойланбайтын ел. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌ۚ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Камаćали Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Қарӥбӓан ۖ Ҙӓқӱ Ұабӓла 'Амриһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 059-015 Олар, өздерінен біраз бұрынғылар сияқты; істегендерінің жазасын татты. Әрі оларға күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Камаćали Аш-Шайҭӓни 'Иҙ Қӓла Лил'инсӓни Акфур Фаламмӓ Кафара Қӓла 'Иннӥ Барӥн Минка 'Иннӥҳӓфу Ал-Лаһа Рабба Ал-`Ӓламӥна 059-016 Олар, шайтанның мысалы сияқты; адамдарға: Қарсы бол деп айтып, адам баласы қарсы болған кезде: Шынында сенен бездім. Расында әлемдердің Раббы Алладан қорқамын деген еді. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍
Факӓна `Ӓқибатаһумӓннаһумӓ Фӥ Анӓри Ҳӓлидайни Фӥһӓ ۚ Ұа Ҙалика Җазӓ Аž-Žӓлимӥна 059-017 Сонда екеуінің де соңы; тозақта мәңгі қалатын болды. Міне залымдардың сазайы. ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа Лтанžур Нафсун Мӓ Қаддамат Лиғадин ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 059-018 Әй мүміндер! Алладан қорқыңдар. Әркім ертең үшін не жібергеніне қарасын. Және Алладан қорқыңдар. Шәксіз Алла, не істегендеріңді толық біледі. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍ۖ ‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Насӱ Ал-Лаһа Фа'ансӓһумнфусаһум ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 059-019 Сондай Алланы ұмытқан, Алла оларға өздерін ұмыттырған кісілер тәрізді болмаңдар. Міне солар бұзақылар. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Лӓ Йастаұӥҫхӓбу Анӓри Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати ۚҫхӓбу Ал-Җаннати Һуму Ал-Фӓ'изӱна 059-020 Тозақтықтар мен жұмақтықтар тең емес. Жұмақтықтар; олар, қолы жеткендер. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Лаұ 'Анзалнӓ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна `Алá Җабалин Лара'айтаһу Ҳӓши`ӓан Мутаҫадди`ӓан Мин Ҳашйати Ал-Лаһи ۚ Ұа Тилка Ал-'Амćӓлу Наđрибуһӓ Лилннӓси Ла`аллаһум Йатафаккарӱна 059-021 (Мүхаммед Ғ.С.) егер осы Құранды бір тауға түсірсек еді, Алладан қорыққандығынан үрейленіп, быт-шыт болғанын көрер едің. Бұл мысалдарды адам баласы түсінсін деп, келтіреміз. ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Һуұа Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ `Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати ۖ Һуұа Ар-Рахмӓну Ар-Рахӥму 059-022 Ол сондай Алла, Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Көместі де, көрнеуді де біледі. Сондай-ақ Ол, тым есіркеуші, ерекше мейірімді. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍ ‌‍‌ ۖ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ал-Малику Ал-Қуддӱсу Ас-Салӓму Ал-Му'умину Ал-Муһаймину Ал-`Азӥзу Ал-Җаббӓру Ал-Мутакаббиру ۚ Субхӓна Ал-Лаһиммӓ Йушрикӱна 059-023 Ол сондай Алла, Одан баска ешбір тәңір жоқ. Ол патша; өте пәк, есендік беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор. Алла олардың қосқан ортақтарынан пәк. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаһу Ал-Ҳӓлиқу Ал-Бӓри'у Ал-Муҫаұұиру ۖ Лаһу Ал-'Асмӓ Ал-Хуснá ۚ Йусаббиху Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 059-024 Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші және бейнелеуші. Аттардың ең көркемі Оған тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе Оны дәріптейді. Ол, өте үстем, Аса дана. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah