58) Sūrat Al-Mujādilh

Printed format

58)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Қад Сами`а Ал-Лаһу Қаұла Аллатӥ Туҗӓдилука Фӥ Заұҗиһӓ Ұа Таштакӥ 'Илá Ал-Лаһи Ұа Аллӓһу Йасма`у Тахӓұуракумӓнна Ал-Лаһа Самӥн Баҫӥрун ۚ 058-001 (Мұхаммед Ғ.С.) Расында Алла, ері жайында Аллаға шағып, сенімен тартысқан әйелдің сөзін естіді. Алла екеуіңнің сөйлескендеріңді де естиді. Шүбәсіз Алла, толық естуші, тым қырағы. ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йуžӓһирӱна Минкум Мин Нисӓ'иһим Мӓ Һунна 'Уммаһӓтиһим ۖ 'Ин 'Уммаһӓтуһум 'Иллӓ Ал-Лӓ'ӥ Ұаладнаһум ۚ Ұа 'Иннаһум Лайақӱлӱна Мункарӓан Мина Ал-Қаұли Ұа Зӱрӓан ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Ла`афӱұун Ғафӱрун 058-002 Сондай сендерден жұбайларын зиһар еткендердің әйелдері аналары емес. Олардың аналары өздерін тапқандар ғана. Сөзсіз олар теріс әрі өтірік сөз сөйлейді. Шынында Алла тым кешірімді, ерекше жарылқаушы. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۖ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йуžӓһирӱна Мин Нисӓ'иһим Ćумма Йа`ӱдӱна Лимӓ Қӓлӱ Фатахрӥру Рақабатин Мин Қабли 'Ан Йатамӓссӓ ۚ Ҙӓликум Тӱ`аžӱна Биһи Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 058-003 Сондай жұбайларын зиһар еткендер, сосын айтқан сөздерінен қайтса, сонда екеуі қосылудан бұрын бір құл азат етуге тиіс. Міне сендерге осы нұсқау беріледі. Алла не істегендеріңді толық біледі. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Фаман Лам Йаҗид Фаҫийӓму Шаһрайни Мутатӓби`айни Мин Қабли 'Ан Йатамӓссӓ ۖ Фаман Лам Йастаҭи` Фа'иҭ`ӓму Ситтӥна Мискӥнӓан ۚ Ҙӓлика Литу'уминӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи ۚ Ұа Тилка Худӱду Ал-Лаһи ۗ Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун 'Алӥмун 058-004 Сонда біреу құл таба алмаса, екеуі қосылудан бұрын тұтас екі ай ораза үстасын. Біреудің оған да шамасы келмесе, алпыс аш кісіні тамақтандырсын. Бұл Аллаға, Елшісіне иман келтірулерің үшін. Сондай-ақ осы Алланың шектері, қарсы болушыларға жан түршігерлік азап бар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ۚ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йухӓддӱна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Кубитӱ Камӓ Кубита Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Ұа Қаднзалнӓ 'Ӓйӓтин Баййинӓтин ۚ Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун Муһӥнун 058-005 Расында Аллаға, Елшісіне қасарысқандар, олар да бұрынғылар қорлағандай қорланады. Әлбетте ашық аяттарды түсірдік. Қарсы болушылар үшін қорлаушы азап бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Йаұма Йаб`аćуһуму Ал-Лаһу Җамӥ`ӓан Файунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ ۚ 'Ахҫӓһу Ал-Лаһу Ұа Насӱһу Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 058-006 Сол күні, Алла, оларды тұтас тірілтеді де өздеріне не істегендерін түсіндіреді. Алла, оны түгендеп сақтады. Оны өздері ұмытты. Алла, әр нәрсені көріп тұрады. ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۖ Мӓ Йакӱну Мин Наҗұá Ćалӓćатин 'Иллӓ Һуұа Рӓби`уһум Ұа Лӓ Ҳамсатин 'Иллӓ Һуұа Сӓдисуһум Ұа Лӓднá Мин Ҙӓлика Ұа Лӓ 'Акćара 'Иллӓ Һуұа Ма`аһум 'Айна Мӓ Кӓнӱ ۖ Ćумма Йунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ Йаұма Ал-Қийӓмати ۚнна Ал-Лаһа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 058-007 (Мұхаммед Ғ.С.) көрмедің бе? Шәксіз Алла (Т.) көктер мен жердегі нәрселерді біледі. Үш кісі сыбырласса, сөз жоқ төртіншісі (Алла), әлбетте бестің алтыншысы Алла. Тағы бұлардан аз, я көп тіпті қайда болса да әрине Ол, олармен бірге болады. Сонан кейін қиямет күні, оларға не істегендерін білдіреді. Шүбәсіз Алла, әр нәрсені толық білуші. ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍ۖ‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Нуһӱ `Ани Ан-Наҗұá Ćумма Йа`ӱдӱна Лимӓ Нуһӱ `Анһу Ұа Йатанӓҗаұна Бил-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа Ма`ҫийати Ар-Расӱли Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ӱка Хаййаұка Бимӓ Лам Йухаййика Биһи Ал-Лаһу Ұа Йақӱлӱна Фӥнфусиһим Лаұлӓ Йу`аҙҙибунӓ Ал-Лаһу Бимӓ Нақӱлу ۚ Хасбуһум Җаһаннаму Йаҫлаұнаһӓ ۖ Фаби'са Ал-Маҫӥру 058-008 Сондай сыбырдан тыйылғандардың тыйым салынған нәрселеріне қайта оралғандарын көрмедің бе? Олар күнәда, дұшпандық және Пайғамбарға қарсылықта сыбырласады. Әрі саған келген сәтте, өзіңе Алланың сәлемінен басқа сәлем береді. (Есендік тілемей өлім тілейді.) Сондай-ақ өздерінше: Алла, бізді айтқан сөзімізбен азапқа душар қылмайды дейді. Оларға кіретін тозақ жетіп асады. Ол нендей жаман орын. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Танӓҗайтум Фалӓ Татанӓҗаұ Бил-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа Ма`ҫийати Ар-Расӱли Ұа Танӓҗаұ Бил-Бирри Ұа Ат-Тақұá ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ 'Илайһи Тухшарӱна 058-009 Әй мүміндер! Егер сыбырлассаңдар; күнә, дұшпандық және Пайғамбар (Ғ.С.) ға қарсылық жайында сыбырласпаңдар. Жақсылық, тақуалықта сыбырласыңдар. Сондай-ақ Алладан қорқыңдар. Өйткені Ол тарапқа жиналасыңдар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍ۖ ‍‍‌
ннамӓ Ан-Наҗұá Мина Аш-Шайҭӓни Лийахзуна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Лайса Биđӓрриһим Шай'ӓан 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 058-010 Шын мәнінде құпия жиналыс мүміндерді кейіту үшін шайтан ісі. Алла қаламайынша ешбір зиян келтірмейді. Сондықтан мүміндер Аллаға тәуекел етсін. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Қӥла Лакум Тафассахӱ Фӥ Ал-Маҗӓлиси Фӓфсахӱ Йафсахи Ал-Лаһу Лакум ۖ Ұа 'Иҙӓ Қӥла Аншузӱ Фӓншузӱ Йарфа`и Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минкум Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Дараҗӓтин Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 058-011 Әй иман келтіргендер! Сендерге жиналыста: Орын беріңдер делінсе, ашылыңдар. Алла да сендерге кеңшілік етеді. Ал және: Тарқаңдар делінсе, дереу тарқаңдар. Алла (Т.) сендерден сондай иман келтіргендердің, ғылым бергендердің дәрежелерін көтереді. Істегендеріңді толық біледі. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Нӓҗайтуму Ар-Расӱла Фақаддимӱ Байна Йадай Наҗұӓкум Ҫадақатан ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Лакум Ұа 'Аҭһару ۚ Фа'ин Лам Таҗидӱ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 058-012 Әй иман келтіргендер! Пайғамбар (Ғ.С.) мен оңаша сөйлескен кезде, оңаша кеңесудің алдында садақа беріңдер. Бұл сендер үшін хайырлы әрі кіршіксіз болады. Егер оны таппасаңдар, шәксіз Алла (Т.) тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'А'ашфақтумн Туқаддимӱ Байна Йадай Наҗұӓкум Ҫадақӓтин ۚ Фа'иҙ Лам Таф`алӱ Ұа Тӓба Ал-Лаһу `Алайкум Фа'ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа ۚ Аллӓһу Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 058-013 Пайғамбар (Ғ.С.) мен оңаша сөйлесуден бұрын садақа беруден тартындыңдар ма? Оны істемесеңдер де Алла, сендерді кешірім етті. Ал енді намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер. Сондай-ақ Аллаға, Елшісіне бағыныңдар. Алла (Т.) істегендеріңнен толық хабар алушы. ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Таұаллаұ Қаұмӓан Ғаđиба Ал-Лаһу `Алайһим Мӓ Һум Минкум Ұа Лӓ Минһум Ұа Йахлифӱна `Алá Ал-Каҙиби Ұа Һум Йа`ламӱна 058-014 (Мұхаммед Ғ.С.) өздеріне Алла ашуланған қауымды дос тұтқандарды көрмедің бе? Негізінде олар, сендерден де олардан да емес. Сондай-ақ олар біле тұра өтірікке ант ішеді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'А`адда Ал-Лаһу Лаһум `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан ۖннаһум Сӓ'а Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 058-015 Алла, оларға қатты азап әзірледі. Олардың істегендері нендей жаман. ‍ ‌‌‌ ‌‌ۖ‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Аттаҳаҙӱ 'Аймӓнаһум Җуннатан Фаҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Фалаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 058-016 Олар анттарын қалқан қылып алып, Алланың жолынан тосады. Сондықтан олар үшін қорлаушы азап бар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Лан Туғнийа `Анһуммұӓлуһум Ұа Лӓ 'Аұлӓдуһум Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 058-017 Олардың малдары да балалары да Алладан келген нәрсеге еш төтеп бере алмайды. Міне солар, тозақтық. Олар онда мәңгі қалады. ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍ ‍ ‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Йаұма Йаб`аćуһуму Ал-Лаһу Җамӥ`ӓан Файахлифӱна Лаһу Камӓ Йахлифӱна Лакум ۖ Ұа Йахсабӱна 'Аннаһум `Алá Шай'ин ۚ 'Алӓннаһум Һуму Ал-Кӓҙибӱна 058-018 Қиямет күні Алла, оларды, тұтас тірілтіп жинағанда, сендерге ант ішкендей Оған да ант ішеді. Расында олар оны пайдалы деп ойлайды. Байқаңдар! Шын мәнінде олар, өтірікші. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌‍‍‍
Астахұаҙа `Алайһиму Аш-Шайҭӓну Фа'ансӓһум Ҙикра Ал-Лаһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Хизбу Аш-Шайҭӓни ۚ 'Алӓнна Хизба Аш-Шайҭӓни Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 058-019 Оларға шайтан үстем келіп, өздеріне Алланы еске алуды ұмыттырды. Олар шайтанның тобы. Байқандар! Расында шайтанның жамағаты солар; зиян тартушылар. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йухӓддӱна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу 'Ӱлӓ'ика Фӥ Ал-'Аҙаллӥна 058-020 Сөзсіз, Аллаға, Елшісіне қарсы келгендер, солар; қорлардың қатарында болады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍~‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Катаба Ал-Лаһу Ла'ағлибанна 'Анӓ Ұа Русулӥ ۚнна Ал-Лаһа Қаұӥйун `Азӥзун 058-021 Алла (Т.): Әлбетте Мен және елшілерім жеңіске иеміз деп жазған. Шүбәсіз Алла; тым күшті, аса үстем. ‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‌
Лӓ Таҗиду Қаұмӓан Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Йуұӓддӱна Ман Хӓдда Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Лаұ Кӓнӱ 'Ӓбӓ'аһум 'Аұ 'Абнӓ'аһум 'Аұ 'Иҳұӓнаһум 'Аұ `Ашӥратаһум ۚ 'Ӱлӓка Катаба Фӥ Қулӱбиһиму Ал-'Ӥмӓна Ұа 'Аййадаһум Бирӱхин Минһу ۖ Ұа Йудҳилуһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Раđийа Ал-Лаһу `Анһум Ұа Раđӱ `Анһу ۚ 'Ӱлӓ'ика Хизбу Ал-Лаһи ۚ 'Алӓнна Хизба Ал-Лаһи Һуму Ал-Муфлихӱна 058-022 Аллаға, ақырет күніне иман келтірген бір елдің; аталары не балалары яки туыстары немесе ағайындары болса да Аллаға, Елшісіне қарсы келгендерді сүйгенін көрмейсің. Міне солардың жүректеріне Алла иман жазған әрі оларды Өз жағынан бір нұрмен қолдаған. Және оларды астарынан өзендер ағатын әрі онда мәңгі қалатын пейіштерге кіргізеді. Алла, олардан разы, олар да Алладан разы. Міне бұлар, Алланың жамағаты. Жақсы біліңдер. Дау жоқ, Алланың жамағаты, олар құтылушылар. ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah