57) Sūrat Al-Ĥadīd

Printed format

57)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Саббаха Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 057-001 Көктер мен жердегі нәрселер Алланы дәріптейді. Ол Алла, өте үстем, хикмет иесі. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Йухйӥ Ұа Йумӥту ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 057-002 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Тірілтеді, өлтіреді. Ол, әр нәрсеге күші толық жетуші. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-'Аұұалу Ұа Ал-'Ӓҳиру Ұа Аž-Žӓһиру Ұа Ал-Бӓҭину ۖ Ұа Һуұа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 057-003 Ол Алла (Т.) әуелгі әрі соңғы (әр нәрседен бұрын ежелден бар әрі мәңгі қалады, соңы жоқ). Және Ол, (әр түрлі дәлелдермен) көрнеу әрі (ақыл жетпейтін) көмес. Сондай-ақ Ол, әр нәрсені толық білуші. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Фӥ Ситтати 'Аййӓмин Ćумма Астаұá `Алá Ал-`Арши ۚ Йа`ламу Мӓ Йалиҗу Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Йаҳруҗу Минһӓ Ұа Мӓ Йанзилу Мина Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Йа`руҗу Фӥһӓ ۖ Ұа Һуұа Ма`акум 'Айна Мӓ Кунтум Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 057-004 Ол сондай Алла, көктер мен жерді алты күнде жаратып, сосын ғаршыны игерді. Ол, жерге кірген нәрсені әрі одан шыққан нәрсені және көктен түскен нәрсені, оған көтерілген нәрсені біледі. Сондай-ақ Ол, қайда болсаңдар да сендермен бірге. Алла не істегендеріңді толық көруші. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ۚ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 057-005 Көктер мен жердің иелігі Оған тән. Әрі барлық істер Оған қайтады. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли ۚ Ұа Һуұа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 057-006 Түнді күндізге ауыстырады, күндізді түнге ауыстырады. Сондай-ақ Ол көңілдегілерді толық біледі. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
'Ӓминӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа 'Анфиқӱ Миммӓ Җа`алакум Мустаҳлафӥна Фӥһи ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минкум Ұа 'Анфақӱ Лаһумҗрун Кабӥрун 057-007 Аллаға, Елшісіне иман келтіріңдер. Және сендерді ие қылған нәрселерден тиісті орынға жұмсаңдар. Өйткені, сондай сендерден иман келтіріп, тиісті орынға мал жұмсағандар үшін ірі сыйлық бар. ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лакум Лӓ Ту'уминӱна Бил-Лаһи Ұа ۙ Ар-Расӱлу Йад`ӱкум Литу'уминӱ Бираббикум Ұа Қадҳаҙа Мӥćӓқакумн Кунтум Му'уминӥна 057-008 Пайғамбар, сендерді Раббыларыңа иман келтіруге шақырса да Аллаға иман келтірмейтін сендерге не болды? Негізінде Алла, сендерден серт алған. Егер иман келтіретін болсаңдар. ‌ ‌ ‍‍‍ۙ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуназзилу `Алá `Абдиһи 'Ӓйӓтин Баййинӓтин Лийуҳриҗакум Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Бикум Лара'ӱфун Рахӥмун 057-009 Ол сондай Алла, сендерді қараңғылықтардан жарыққа шығару үшін құлына (Мұхаммед Ғ.С.ға) ап-ашық аяттар түсірді. Сөзсіз Алла, сендерге тым жұмсақ, ерекше мейірімді. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лакум 'Аллӓ Тунфиқӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Лиллаһи Мӥрӓćу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Лӓ Йастаұӥ Минкум Ман 'Анфақа Мин Қабли Ал-Фатхи Ұа Қӓтала ۚ 'Ӱлӓ'ика 'А`žаму Дараҗатан Мина Ал-Лаҙӥна 'Анфақӱ Мин Ба`ду Ұа Қӓталӱ ۚ Ұа Куллӓан Ұа`ада Ал-Лаһу Ал-Хуснá Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 057-010 Алла жолында мал жұмсамайтын сендерге не болды? Негізінен көктер мен жердің мұрагерлігі Аллаға тән. Сендерден Меккенің алынуынан бұрын Алла жолында мал сарып қылып, соғысқан кісі; одан кейін мал сарып етіп, соғысқан кісімен тең емес. Олар дәреже тұрғысынан үлкен. Сондай-ақ Алла бәріне де жақсылық уәде етті. Алла істеген амалдарыңды толық білуші. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ۚ‌ ‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ман Ҙӓ Ал-Лаҙӥ Йуқриđу Ал-Лаһа Қарđӓан Хасанӓан Файуđӓ`ифаһу Лаһу Ұа Лаһуҗрун Карӥмун 057-011 Әлде кім Аллаға көркем қарыз берсе, (тиісті орынға мал жұмсаса) сонда Алла, оны неше есе арттырады да оған көркем сауап береді. ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍~‌ ‍‍‍‍
Йаұма Тарá Ал-Му'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Йас`á Нӱруһум Байна 'Айдӥһим Ұа Би'аймӓниһим Бушрӓкуму Ал-Йаұма Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ҙӓлика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 057-012 Сол күні мүмін ерлер, мүмін әйелдердің нұрлары алдарында әрі оң жақтарында жүгіргенін көресің: Сендерге бүгін куаныш. Астарынан өзендер ағатын жұмақтар бар. Ол арада мүлде қаласыңдар. Міне осы ұлы қол жеткендік (делінеді). ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Йаұма Йақӱлу Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Мунӓфиқӓту Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Анžурӱнӓ Нақтабис Мин Нӱрикум Қӥла Арҗи`ӱ Ұарӓ'акум Фӓлтамисӱ Нӱрӓан Фаđуриба Байнаһум Бисӱрин Лаһу Бӓбун Бӓҭинуһу Фӥһи Ар-Рахмату Ұа Žӓһируһу Мин Қибалиһи Ал-`Аҙӓбу 057-013 Сол күні, мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдер Мүміндерге: Бізге көздеріңнің қырын салыңдар! Нұрларыңнан біз де пайдаланайықшы!,- дейді. Оларға: Арттарыңа қайтып, нұр іздеңдер!,-делінеді. Сонда олардың араларына есігі бар бір дуал орнатылады. Оның ішінде рахмет, сырт жағында азап бар. ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌
Йунӓдӱнаһум 'Алам Накун Ма`акум ۖ Қӓлӱ Балá Ұа Лакиннакум Фатантумнфусакум Ұа Тараббаҫтум Ұа Артабтум Ұа Ғарраткуму Ал-'Амӓнӥйу Хаттá Җӓмру Ал-Лаһи Ұа Ғарракум Бил-Лаһи Ал-Ғарӱру 057-014 Мұнафықтар, мүміндерге: Сендермен бірге болмап па едік?,-деп айқайлайды. Олар: Әрине, бірақ сендер өздеріңді сұмдыққа салдыңдар, күттіңдер, күмәндандыңдар. Сендерді құр үміттерің Алланың әмірі келгенге дейін алдады. Сондай-ақ сендерді Аллаға байланысты алдаушы (шайтан) алдады дейді. ‌‌ ‌ ‍ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‌‌
Фӓлйаұма Лӓ Йу'уҳаҙу Минкум Фидйатун Ұа Лӓ Мина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚ Ма'ұӓкуму Анӓру ۖ Һийа Маұлӓкум ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 057-015 Сондықтан бүгін сендерден бір төлеу қабыл етілмейді әрі кәпірлерден де. Орындарың тозақ. Ол сендердің достарың. Нендей жаман орын. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Йа'ни Лиллаҙӥна 'Ӓманӱн Таҳша`а Қулӱбуһум Лиҙикри Ал-Лаһи Ұа Мӓ Назала Мина Ал-Хаққи Ұа Лӓ Йакӱнӱ Кӓллаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қаблу Фаҭӓла `Алайһиму Ал-'Амаду Фақасат Қулӱбуһум ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-016 Иман келтіргендердің жүректері Алланың зікіріне (Құранға) жұмсап әрі түскен ақиқатқа жібімей ме? Ал енді бұрын өздеріне Кітап беріліп, сосын ұзын мерзім өткендіктен жүректері қатайғандар сияқты болмаңдар. Олардың көбі бұзақылар. ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
А`ламӱнна Ал-Лаһа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Қад Баййаннӓ Лакуму Ал-'Ӓйӓти Ла`аллакум Та`қилӱна 057-017 Біліңдер, Алла, жер өлгеннен кейін жандандырады. Расында түсінулерің үшін сендерге белгілерді ашықша көрсетеді. ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Муҫҫаддиқӥна Ұа Ал-Муҫҫаддиқӓти Ұа 'Ақраđӱ Ал-Лаһа Қарđӓан Хасанӓан Йуđӓ`афу Лаһум Ұа Лаһумҗрун Карӥмун 057-018 Шүбәсіз садақа беруші ерлермен садақа беруші әйелдер, сондай-ақ Аллаға көркем борыш бергендер, (тиісті орынға мал сарып қылғандар,) оларға неше есе арттырады әрі олар үшін көркем сыйлық бар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Русулиһи 'Ӱлӓ'ика Һуму Аҫ-Ҫиддӥқӱна Ұа ۖ Аш-Шуһадӓ'у `Инда Раббиһим Лаһумҗруһум Ұа Нӱруһум Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 057-019 Сондай Аллаға, Елшісіне иман келтіргендер, Міне солар, Раббыларының қасында шыншылдар және шейіт болғандар. Олар үшін сыйлықтар және нұрлар бар. Ал сондай қарсы келіп, аяттарымызды жасынға шығарғандар, міне солар, тозақтық. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
А`ламӱннамӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун Ұа Зӥнатун Ұа Тафӓҳурун Байнакум Ұа Такӓćурун Фӥ Ал-'Амұли Ұа Ал-'Аұлӓди ۖ Камаćали Ғайćин 'А`җаба Ал-Куффӓра Набӓтуһу Ćумма Йаһӥҗу Фатарӓһу Муҫфаррӓан Ćумма Йакӱну Хуҭӓмӓан ۖ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбун Шадӥдун Ұа Мағфиратун Мина Ал-Лаһи Ұа Риđұӓнун ۚ Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ 'Иллӓ Матӓ Ал-Ғурӱри 057-020 Біліңдер! Шын мәнінде дүние тіршілігі бір ойын, ермек, сән және өзара мақтанысу, сондай-ақ малдарды, балаларды көбейту ғана. Бұның мысалы: Өсірген өсімдігі кәпірлерді таңырқатқан жаңбыр сияқты. Сосын қурап, сап-сары болғанын көресің. Содан кейін үгінді болады. Ақыретте қатты азап әрі Алладан жарылқау, ризалық бар. Негізінде дүние тіршілігі бір алданыштың ғана нәрсесі. ‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۖ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Сӓбиқӱ 'Илá Мағфиратин Мин Раббикум Ұа Җаннатин `Арđуһӓ Ка`арđи Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи 'У`иддат Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Русулиһи ۚ Ҙӓлика Фаđлу Ал-Лаһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 057-021 Раббыларыңнан жарылқауға және кеңдігі жер мен көктің кеңдігіндей; Аллаға, Елшісіне иман келтіргендер үшін әзірленген жаннатқа жарысыңдар. Ол, Алла (Т.) ның мәрхаметі. Оны қалаған кісісіне береді. Алла (Т.) зор кеңшілік иесі. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Мӓҫӓба Мин Муҫӥбатин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥнфусикум 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мин Қабли 'Ан Набра'аһӓ ۚнна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрун 057-022 Жер жүзіне сондан-ақ сендерге мүбада бір бейнет келетін болса, ол, жаратуымыздан бұрын Кітапта жазулы. Шәксіз осы, Аллаға жеңіл. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ликайлӓ Та'саұ `Алá Мӓ Фӓтакум Ұа Лӓ Тафрахӱ Бимӓ 'Ӓтӓкум Ұа ۗ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Кулла Муҳтӓлин Фаҳӱрин 057-023 Бұл өткенге өкінбеулерің, өздеріңе берілгенге сүйінбеулерің үшін. Алла бүкіл тәкаппар, мақтаншақты жақсы көрмейді. ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
Ал-Лаҙӥна Йабҳалӱна Ұа Йа'мурӱна Анӓса Бил-Буҳли ۗ Ұа Ман Йатаұалла Фа'инна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 057-024 Олар сондай сараңдық қылып, кісілерді де сараңдыққа бұйырғандар. Ал кім жалтарса, Алла тым бай, мақтауға лайық. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Лақад 'Арсалнӓ Русуланӓ Бил-Баййинӓти Ұа 'Анзалнӓ Ма`аһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Мӥзӓна Лийақӱма Анӓсу Бил-Қисҭи ۖ Ұа 'Анзалнӓ Ал-Хадӥда Фӥһи Ба'сун Шадӥдун Ұа Манӓфи`у Лилннӓси Ұа Лийа`лама Ал-Лаһу Ман Йанҫуруһу Ұа Русулаһу Бил-Ғайби ۚнна Ал-Лаһа Қаұӥйун `Азӥзун 057-025 Расында елшілерімізді ашық мұғжизаларымызбен жібердік. Және елшілермен бірге адам баласының әділ тұруы үшін Кітапты, мизанды (әр нәрсенің өлшеуін) жібердік. Сондай-ақ темірді пайда қылдық. Онда мықты күш әрі адамзат үшін қажеттер бар. Алла онымен дініне, елшілеріне көрмей-ақ көмек еткен кісіні мәлім етеді. Сөзсіз Алла, өте күшті, тым үстем. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Нӱхӓан Ұа 'Ибрӓһӥма Ұа Җа`алнӓ Фӥ Ҙуррӥйатиһимӓ Ан-Нубӱұата Ұа Ал-Китӓба ۖ Фаминһум Муһтадин ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-026 Расында Нұх (Ғ.С.) және Ыбырайым (Ғ.С.) ды жібердік. Екеуінің ұрпақтарынан да пайғамбар қылып, кітап бердік. Олардан тура жол тапқандары да бар. Олардың көбірегі бұзақылар. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма Қаффайнӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Бирусулинӓ Ұа Қаффайнӓ Би`ӥсá Абни Марйама Ұа 'Ӓтайнӓһу Ал-'Инҗӥла Ұа Җа`алнӓ Фӥ Қулӱби Ал-Лаҙӥна Аттаба`ӱһу Ра'фатан Ұа Рахматан Ұа Раһбӓнӥйатан Абтада`ӱһӓ Мӓ Катабнӓһӓ `Алайһим 'Иллӓ АбтиғӓРиđұӓни Ал-Лаһи Фамӓ Ра`аұһӓ Хаққа Ри`ӓйатиһӓ ۖ Фа'ӓтайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минһумҗраһум ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Фӓсиқӱна 057-027 Сосын олардың артынан жалғасты түрде елшілерімізді жібере отырып, Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ны жіберіп; оған ілескендердің жүректеріне жұмсақтық, мейірімділік салдық. (Раһбанятты); дүниеден безушілікті олар өздері шығарды. Оны оларға жазбадық. Бірақ олар Алланың ризалығын іздеу үшін (шығарды). Сонда олар оны да шын мәнінде меңгере алмады. Олардан иман келтіргендерге бодауларын бердік. Олардың көбірегі бұзақылар. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Ӓминӱ Бирасӱлиһи Йу'утикум Кифлайни Мин Рахматиһи Ұа Йаҗл Лакум Нӱрӓан Тамшӱна Биһи Ұа Йағфир Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 057-028 Әй мүміндер! Алладан қорқыңдар, Елшісіне иман келтіріңдер. Сендерге мәрхаметінен екі есе береді. Әрі сендерге сонымен жүретін нұр жаратады. Сендерді жарылқайды. Алла (Т.) тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ли'аллӓ Йа`лама 'Аһлу Ал-Китӓби 'Аллӓ Йақдирӱна `Алá Шай'ин Мин Фаđли Ал-Лаһи ۙ Ұа 'Анна Ал-Фаđла Бийади Ал-Лаһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 057-029 Кітап иелері Алланың кеңшілігінен еш нәрсеге ие бола алмайтындықтарын білсін. Шәксіз, мәрхамет Алланың қолында. Қалаған құлына береді. Алла (Т.) зор кеңшілік иесі. ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah