56) Sūrat Al-Wāqi`ah

Printed format

56)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Иҙӓ Ұақа`ати Ал-Ұӓқи`аһу 056-001 Қиямет уақиғасы болған кезде, ‌‌‌ ‌‍‍‍
Лайса Лиұақ`атиһӓ Кӓҙибаһун 056-002 Оның болуын өтірік деуші болмас. ‍‍‍‌ ‍
Ҳӓфиđатун Рӓфи`аһун 056-003 (Ол) төмендетеді, жоғарлатады. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
'Иҙӓ Руҗҗати Ал-'Арđу Раҗҗӓан 056-004 Сол уақытта жер тұтас сілкіндіріледі. ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Ұа Буссати Ал-Җибӓлу Бассӓан 056-005 Таулар мүлде үгітіледі. ‍‍
Факӓнат Һабӓн Мунбаććӓан 056-006 Ұшқан тозаңдай болады. ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Кунтум 'Азұӓҗӓан Ćалӓćаһан 056-007 Сол уақытта сендер үш бөлімге бөлінесіңдер; ‍‍‍ ‌‌‌‌
Фа'аҫхӓбу Ал-Майманати Мӓҫхӓбу Ал-Майманаһи 056-008 (Амал дәптері оңынан берілген) оңшылдар, нендей жақсы ол оңшылдар. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Маш'амати Мӓҫхӓбу Ал-Маш'амаһи 056-009 (Амал дәптері солынан берілген) солшылдар, нендей жаман ол солшылдар. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ас-Сӓбиқӱна Ас-Сӓбиқӱна 056-010 Озаттар алдынғы қатарда болады. ‍‍ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Муқаррабӱна 056-011 Міне солар, Аллаға жақын болғандар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 056-012 Жұмақта нығметке бөленеді; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćуллатун Мина Ал-'Аұұалӥна 056-013 Бұрынғылардан көбірек. ‌‍‍‍‍
Ұа Қалӥлун Мина Ал-'Ӓҳирӥна 056-014 Соңғылардан азырақ. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
`Алá Сурурин Маұđӱнаһин 056-015 Безенген тақтар үстінде. ‌ ‌
Муттаки'ӥна `Алайһӓ Мутақӓбилӥна 056-016 Олардың үстінде ерсілі-қарсылы отырады. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Йаҭӱфу `Алайһим Ұилдӓнун Муҳалладӱна 056-017 Оларға өзгермес жастар айналып, қызмет етеді; ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Би'акұӓбин Ұа 'Абӓрӥқа Ұа Ка'син Мин Ма`ӥнин 056-018 Ағып жатқан арақтан толтырылған шелектер, құмандар және кәселерменен. ‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Лӓ Йуҫадда`ӱна `Анһӓ Ұа Лӓ Йунзифӱна 056-019 Ол; бас ауыртпайды да, мас қылмайды. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Фӓкиһатин Миммӓ Йатаҳаййарӱна 056-020 Қалаған жемістері бар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лахми Ҭайрин Миммӓ Йаштаһӱна 056-021 Көңілдері соққан құс еті бар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Хӱрун `Ӥнун 056-022 Бота көз хұрлар бар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ка'амćӓли Ал-Лу'улу'уи Ал-Макнӱни 056-023 Сақтаулы інжу сияқты. ‍‍ ‍‌ ‍‍
Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 056-024 Бұл істеген амалдарының сыйлығы. ‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йасма`ӱна Фӥһӓ Лағұан Ұа Лӓ Та'ćӥмӓан 056-025 Олар жаннатта бос не күнәлі сөз естімейді. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
'Иллӓ Қӥлӓан Салӓмӓан Салӓмӓан 056-026 Бірақ Сәлем, сәлем деген сөзді ғана естиді.
Ұа 'Аҫхӓбу Ал-Йамӥни Мӓҫхӓбу Ал-Йамӥни 056-027 Оңшылдар, ол оңшылдар нендей бақытты. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фӥ Сидрин Маҳđӱдин 056-028 Олар тікенсіз сидыр (ағаштары); ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Ҭалхин Манđӱдин 056-029 Жемістері үсті-үстіне шоғырланған банан ағаштарының, ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Žиллин Мамдӱдин 056-030 Созылған көлеңкенің астында болады. ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓн Маскӱбин 056-031 Сарқырап аққан су бар. ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Фӓкиһатин Каćӥраһин 056-032 Мол жеміс бар; ‌ ‍
Лӓ Мақҭӱ`атин Ұа Лӓ Мамнӱ`аһин 056-033 Ешбір түгеп, үзілмейтін, ешкім қорымайтын, ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Ұа Фурушин Марфӱ`аһин 056-034 Биік төсектерде болады.
ннӓнша'нӓһунна 'Иншӓ'ан 056-035 Расында хұр қыздарын жаңадан жаратамыз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓһунна 'Абкӓрӓан 056-036 Оларды ер көрмеген қыздар етіп, жаратамыз. ‍‌‌
рубӓан 'Атрӓбӓан 056-037 Күйеуін сүйгіш құрдас болады. ‌ ‌‍
Ли'аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-038 Бұл айтылғандар, оңшылдар үшін болады. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ćуллатун Мина Ал-'Аұұалӥна 056-039 Бір топ бұрынғылардан ‌‍‍‍‍
Ұа Ćуллатун Мина Ал-'Ӓҳирӥна 056-040 Бір топ соңғылардан. ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Аш-Шимӓли Мӓҫхӓбу Аш-Шимӓли 056-041 Солшылдар, сол солшылдар нендей сұмырай. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Фӥ Самӱмин Ұа Хамӥмин 056-042 Олар ыстық бу, қайнар суда болады. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Žиллин Мин Йахмӱмин 056-043 Қара түнек көлеңкеде болады. ‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Бӓридин Ұа Лӓ Карӥмин 056-044 Салқын да емес, жайлы да емес. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
ннаһум Кӓнӱ Қабла Ҙӓлика Мутрафӥна 056-045 Өйткені олар, бұдан бұрын (дүниеде) тоң мойын әуесқорлар еді. ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Кӓнӱ Йуҫиррӱна `Алá Ал-Хинćи Ал-`Аžӥми 056-046 Зор күнәда қасарысушы еді. ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Кӓнӱ Йақӱлӱна 'А'иҙӓ Митнӓ Ұа Куннӓ Турӓбӓан Ұа `Иžӓмӓан 'А'иннӓ Ламаб`ӱćӱна 056-047 Өліп, топырақ және сүйектер болсақ та шын тірілеміз бе?,- дейді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұа 'Ӓбӓ'уунӓ Ал-'Аұұалӱна 056-048 Бұрынғы аталарымыз да тіріле ме?,- (дейді). ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Қул 'Инна Ал-'Аұұалӥна Ұа Ал-'Ӓҳирӥна 056-049 (Мұхаммед Ғ.С.): Сөзсіз бұрынғылар да, соңғылар да.,- де. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ламаҗмӱ`ӱна 'Илá Мӥқӓти Йаұмин Ма`лӱмин 056-050 Әлбетте, мәлім күнде белгілі орынға жиналады (де). ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ćумма 'Иннакум 'Аййуһӓ Аđ-Đӓллӱна Ал-Мукаҙҙибӱна 056-051 Сосын сендер әй адасқан өтірікшілер! ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍
Ла'ӓкилӱна Мин Шаҗарин Мин Заққӱмин 056-052 Әлбетте ағаштан, Заққұмнан жейсіңдер. ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍
Фамӓли'ӱна Минһӓ Ал-Буҭӱна 056-053 Одан қарындарыңды толтырасыңдар. ‍‍‍‍
Фашӓрибӱна `Алайһи Мина Ал-Хамӥми 056-054 Оның үстіне қайнар судан ішесіңдер. ‍‍ ‍‍‍
Фашӓрибӱна Шурба Ал-Һӥми 056-055 Шөлдеген түйеше, сіміресіңдер. ‍‍ ‍‍‍
Һӓҙӓ Нузулуһум Йаұма Адӥни 056-056 Міне олардың қиямет күнгі сыйлықтары. ‌‌ ‍‍‍
Нахну Ҳалақнӓкум Фалаұлӓ Туҫаддиқӱна 056-057 Сендерді Біз жараттық. Сонда неге мойындамайсыңдар? ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афара'айтум Мӓ Тумнӱна 056-058 Сендер тамызған мәни суын көрдіңдер ме? ‌‍ ‌ ‍‍‍
'А'антум Таҳлуқӱнаһум Нахну Ал-Ҳӓлиқӱна 056-059 Оны сендер жаратасыңдар ма? Немесе Біз жаратамыз ба? ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍~‍‍‍‍‍‍
Нахну Қаддарнӓ Байнакуму Ал-Маұта Ұа Мӓ Нахну Бимасбӱқӥна 056-060 Біз араларыңда өлімді белгіледік. Бізден ешкім озалмайды. ‍‌‌ ‌‌ ‍‍
`Алáн Нубаддила 'Амćӓлакум Ұа Нунши'акум Фӥ Мӓ Лӓ Та`ламӱна 056-061 Сендердің бейнелеріңді өзгертіп, сендер білмегенді жарата аламыз. ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад `Алимтуму Ан-Наш'ата Ал-'Ӱлá Фалаұлӓ Таҙккарӱна 056-062 Расында бұрынғы жаратуды білесіңдер, ендеше түсінбейсіңдер ме? ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌
'Афара'айтум Мӓ Тахруćӱна 056-063 Ал енді еккендеріңді көрдіңдер ме? ‌‍ ‌ ‍‍‍
'А'антум Тазра`ӱнаһум Нахну Аз-Зӓри`ӱна 056-064 Оны сендер өсіресіңдер ме? Не Біз өсіреміз бе? ‍ ‌‍‍~‍‌‍‍
Лаұ Нашӓ'у Лаҗа`алнӓһу Хуҭӓмӓан Фаžалалтум Тафаккаһӱна 056-065 Егер қаласақ, оны қоқымға айналдырар едік. Сонда күңкілдесе берер едіңдер; ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
ннӓ Ламуғрамӱна 056-066 Расында зиянға ұшырадық, ‍‌ ‍‍‍‍‍
Бал Нахну Махрӱмӱна 056-067 Тіпті мүлде бос қалдық (дер едіңдер). ‌‍‍‍
'Афара'айтуму Ал-Мӓ Ал-Лаҙӥ Ташрабӱна 056-068 Ішкен суларыңды көрдіңдер ме? ‍‍‌‌ ‍‍
'А'антумнзалтумӱһу Мина Ал-Музни 'Ам Нахну Ал-Мунзилӱна 056-069 Оны бұлттан сендер жаудырасыңдар ма? Немесе Біз жаудырамыз ба? ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Лаұ Нашӓ'у Җа`алнӓһу 'Уҗӓҗӓан Фалаұлӓ Ташкурӱна 056-070 Егер қаласақ оны ащы қылар едік. Ендеше, шүкір етпейсіңдер ме? ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍~‌ ‌ ‍‍‌
'Афара'айтуму Анӓра Аллатӥ Тӱрӱна 056-071 Жаққан оттарыңды көрдіңдер ме? ‍‍‍‍‌‍‍‍‌
'А'антумнша'тум Шаҗаратаһӓм Нахну Ал-Мунши'ӱна 056-072 Оның ағашын сендер жараттыңдар ма? немесе Біз жараттық па? ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Нахну Җа`алнӓһӓ Таҙкиратан Ұа Матӓ`ӓан Лилмуқұӥна 056-073 Біз оны бір ескерткіш және жүргіншілер үшін пайдалы қылдық. ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 056-074 (Мұхаммед Ғ.С.) Ендеше Раббыңды ұлы атымен дәріпте. ‌‍ ‍‍‍‍
Фалӓқсиму Бимаұӓқи`и Ан-Нуҗӱми 056-075 Ал енді жұлдыздардың орындарына серт етемін. ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Лақасамун Лаұ Та`ламӱна `Аžӥмун 056-076 Егер білсеңдер, ол, зор серт. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
ннаһу Лақур'ӓнун Карӥмун 056-077 Шын мәнінде ол ардақты Құран. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Фӥ Китӓбин Макнӱнин 056-078 Кітапта (Лаухы Махфұзда) сақтаулы. ‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йамассуһу 'Иллӓ Ал-Муҭаһһарӱна 056-079 Оны тап-таза болғандар ғана ұстайды. ‌ ‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Танзӥлун Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 056-080 Әлемдердің Раббы жақтан түсірілген. ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍
'Афабиһаҙӓ Ал-Хадӥćи 'Антум Муд/һинӱна 056-081 Сендер осы сөзді құр көресіңдер ме? ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Таҗ`алӱна Ризқакумннакум Тукаҙҙибӱна 056-082 Расында берген ризыққа шүкір етудің орнына оны жасынға шығарасыңдар ма? ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Фалаұлӓ 'Иҙӓ Балағати Ал-Хулқӱма 056-083 Ал жан жұтқыншаққа келген кезде; ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Антум Хӥна'иҙин Танžурӱна 056-084 Сол уақытта сендер қарап қаласыңдар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Нахну 'Ақрабу 'Илайһи Минкум Ұа Лакин Лӓ Тубҫирӱна 056-085 Негізінде ол өліп бара жатқанға Біз жақынырақпыз. Сендер көрмейсіңдер. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Фалаұлӓн Кунтум Ғайра Мадӥнӥна 056-086 Ал сонда егер жазаланбайтын болсаңдар; ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Тарҗи`ӱнаһӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 056-087 Егер шын айтсаңдар, оның жанын қайтарыңдаршы. ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фа'аммӓн Кӓна Мина Ал-Муқаррабӥна 056-088 Ал егер өлген кісі, Аллаға жақындардан болса; ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍
Фараұхун Ұа Райхӓнун Ұа Җаннату На`ӥмин 056-089 Сонда оған рахатты шаттық әрі нығметті жұмақ бар. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа 'Аммӓн Кӓна Мин 'Аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-090 Ал енді өлі оңшылдардан болса; ‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Фасалӓмун Лака Мин 'Аҫхӓби Ал-Йамӥни 056-091 Саған оңшылдардан, Сәлем (делінеді). ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Аммӓн Кӓна Мина Ал-Мукаҙҙибӥна Аđ-Đӓллӥна 056-092 Егер өлі, жасынға шығарушы адасқандардан болса; ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фанузулун Мин Хамӥмин 056-093 Сонда оның қонақ асысы, қайнар судан болады. ‌ ‍‍‍‍
Ұа Таҫлийату Җахӥмин 056-094 Әрі тозаққа салынады. ‍‍‍ ‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Хаққу Ал-Йақӥни 056-095 Сөзсіз міне анық шындық осы. ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 056-096 (Мұхаммед Ғ.С.) ұлы Раббыңды атымен дәріпте. ‌‍ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah