49) Sūrat Al-Ĥujurāt

Printed format

49)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Туқаддимӱ Байна Йадайи Ал-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Аттақӱ Ал-Лаһанна Ал-Лаһа ۖ Самӥ`ун `Алӥмун ۚ 049-001 Әй мүміндер! Алладан әрі Елшісінен ілгері кетпеңдер. Және Алладан қорқыңдар. Шүбәсыз Алла, аса естуші, толық білуші. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тарфа`ӱҫұӓтакум Фаұқа Ҫаұти Ан-Набӥйи Ұа Лӓ Таҗһарӱ Лаһу Бил-Қаұли Каҗаһри Ба`đикум Либа`đин 'Ан Тахбаҭа 'А`мӓлукум Ұа 'Антум Лӓ Таш`урӱна 049-002 Әй мүміндер! Дауыстарыңды Пайғамбардың дауысының үстіне көтермеңдер. Өзара бір біріңе дауыстағандай Пайғамбарға дабырлап сөйлеспеңдер. Амалдарың жойылып, аңғармай қаласыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йағуđđӱна 'Аҫұӓтаһумнда Расӱли Ал-Лаһи 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Амтахана Ал-Лаһу Қулӱбаһум Лилттақұá ۚ Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун `Аžӥмун 049-003 Шынында Пайғамбардың жанында дауыстарын бәсеңдеткендер, міне солар, Алла жүректерін тақуалық үшін сынағандар. Оларға жарылқау әрі зор сыйлық бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йунӓдӱнака Мин Ұарӓ Ал-Хуҗурӓти 'Акćаруһум Лӓ Йа`қилӱна 049-004 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саған хұжыралардың арт жағынан айқайлағандардың көбі түсінбегендер. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ 'Аннаһум Ҫабарӱ Хаттá Таҳруҗа 'Илайһим Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 049-005 (Мұхаммед Ғ.С.) егер сен оларға шыққанға дейін олар сабыр етсе, әрине өздеріне жақсы болар еді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ۚ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Җӓ'акум Фӓсиқун Бинаба'иин Фатабаййанӱн Туҫӥбӱ Қаұмӓан Биҗаһӓлатин Фатуҫбихӱ `Алá Мӓ Фа`алтум Нӓдимӥна 049-006 Әй мүміндер! Бұзық біреу хабар келтірсе, оны анықтаңдар. Әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп, істегендеріңе өкінесіңдер. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍
Ұа А`ламӱнна Фӥкум Расӱла Ал-Лаһи ۚ Лаұ Йуҭӥ`укум Фӥ Каćӥрин Мина Ал-'Амри Ла`аниттум Ұа Лакинна Ал-Лаһа Хаббаба 'Илайкуму Ал-'Ӥмӓна Ұа Заййанаһу Фӥ Қулӱбикум Ұа Карраһа 'Илайкуму Ал-Куфра Ұа Ал-Фусӱқа Ұа Ал-`Иҫйӓна ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ар-Рӓшидӱна 049-007 Араларыңда Алланың Елшісі барлығын біліңдер. Егер ол, істің көбінде сендерге бағынса еді, әрине қиыншылыққа ұшырар едіңдер. Бірақ Алла, сендерге иманды жақсы көрсетіп, оны жүректеріңде зейнеттеді. Сондай-ақ сендерге; қарсылықты, бұзақылықты және бас тартуды жек көрсетті. Міне солар тура жолдағылар. ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍~‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Фаđлӓан Мина Ал-Лаһи Ұа Ни`матан Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 049-008 Бұл Алладан кеңшілік, және нығмет. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‍ ‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Ҭӓ'ифатӓни Мина Ал-Му'уминӥна Ақтаталӱ Фа'аҫлихӱ Байнаһумӓ ۖ Фа'ин Бағат 'Ихдӓһумӓ `Алá Ал-'Уҳрá Фақӓтилӱ Аллатӥ Табғӥ Хаттá Тафӥ'а 'Илáмри Ал-Лаһи ۚ Фа'ин Фӓ'ат Фа'аҫлихӱ Байнаһумӓ Бил-`Адли Ұа 'Ақсиҭӱ ۖнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Муқсиҭӥна 049-009 Егер мүміндерден екі топ соғысса, дереу араларын жарастырыңдар; мүбада екі жақтың бірі, екіншісіне өктемдік жасаса, бас тартқан жақпен Алланың әміріне қайтқандарына дейін соғысыңдар. Егер қайтса, араларын әділдікпен жарастырыңдар, туралық істеңдер. Расында Алла туралық істеушілерді жақсы көреді. ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍
ннамӓ Ал-Му'уминӱна 'Иҳұатун Фа'аҫлихӱ Байна 'Аҳаұайкум ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ла`аллакум Турхамӱна 049-010 Шын мәнінде мүміндер туыс қой. Сондықтан екі туыстарыңның арасын жарастырыңдар. Және Алладан қорқыңдар. Мүмкін игілікке бөленерсіңдер. ‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Йасҳар Қаұмун Мин Қаұмин `Асáн Йакӱнӱ Ҳайрӓан Минһум Ұа Лӓ Нисӓн Мин Нисӓ'ин `Асáн Йакунна Ҳайрӓан Минһунна ۖ Ұа Лӓ Талмизӱнфусакум Ұа Лӓ Танӓбазӱ Бил-'Алқӓби ۖ Би'са Ал-Аисму Ал-Фусӱқу Ба`да Ал-'Ӥмӓни ۚ Ұа Ман Лам Йатуб Фа'ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱна 049-011 Әй мүміндер! Бір ел, бір елді тәлкек қылмасын. Бәлкім олар өздерінен жақсы шығар. Сондай-ақ әйелдер, әйелдерді келемеждемесін. Бәлкім олар өздерінен жақсы шығар. Бір-біріңді міндемеңдер; жаман ат тағыспаңдар. Иман келтіргеннен кейін сүркей ат нендей жаман. Ал кім тәубе қылмаса, міне солар залымдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҗтанибӱ Каćӥрӓан Мина Аž-Žанни 'Инна Ба`đа Аž-Žанни 'Иćмун ۖ Ұа Лӓ Таҗассасӱ Ұа Лӓ Йағтаб Ба`đукум Ба`đӓан ۚ 'Айухиббу 'Ахадукумн Йа'кула Лахма 'Аҳӥһи Майтӓан Факариһтумӱһу ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Таұұӓбун Рахӥмун 049-012 Әй мүміндер! Күмәнның көбінен сақтаныңдар. Өйткені, күмәнның кейбірі күнә. Сыр тексермеңдер, біреуді-біреу ғайбаттамасын. Біреулерің өлген туысының етін жеуді жақсы көре ме? Әрине оны жек көресіңдер. Расында Алла тәубені тым қабыл етуші, ерекше мейірімді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Иннӓ Ҳалақнӓкум Мин Ҙакарин Ұа 'Унćá Ұа Җа`алнӓкум Шу`ӱбӓан Ұа Қабӓ'ила Лита`ӓрафӱ ۚнна 'Акрамакумнда Ал-Лаһи 'Атқӓкум ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Ҳабӥрун 049-013 Әй адам баласы! Шүбәсыз сендерді бір ер, бір әйелден (Адам, Хауадан) жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, рулар қылдық. Шынында Алланың қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Шәксіз Алла толық білуші, әр нәрседен хабар алушы. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓлати Ал-'А`рӓбу 'Ӓманнӓ ۖ Қул Лам Ту'уминӱ Ұа Лакин Қӱлӱ 'Асламнӓ Ұа Ламмӓ Йадҳули Ал-'Ӥмӓну Фӥ Қулӱбикум ۖ Ұа 'Ин Туҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Лӓ Йалиткум Мин 'А`мӓликум Шай'ӓан ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 049-014 Бәдәуилер: Иман келтірдік деді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендер иман келтірмедіңдер. Алайда: Мұсылман болдық деңдер. Өйткені, иман жүректеріңе кірмеді. Егер Аллаға, Пайғамбарға бағынсаңдар, амалдарыңнан еш нәрсе кемітпейді. Шүбәсыз Алла, аса жарылқаушы, тым мейірімді де. ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌ ‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
ннамӓ Ал-Му'уминӱна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ćумма Лам Йартӓбӱ Ұа Җӓһадӱ Би'амұӓлиһим Ұа 'Анфусиһим Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Аҫ-Ҫӓдиқӱна 049-015 Шын мәнінде сондай Аллаға, Елшісіне иман келтірген мүміндер, сосын күдіктенбей; Алла жолына малдары әрі жандарымен соғысты. Міне солар, шыншылдар. ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍
Қул 'Ату`аллимӱна Ал-Лаһа Бидӥникум Ұа Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа ۚ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 049-016 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Аллаға діндеріңді үйретесіңдер ме? Негізінде Алла, көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай-ақ Алла әр нәрсені толық білуші де. ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Йамуннӱна `Алайка 'Ан 'Асламӱ ۖ Қул Лӓ Тамуннӱ `Алаййа 'Ислӓмакум ۖ Бали Ал-Лаһу Йамунну `Алайкум 'Ан Һадӓкум Лил'ӥмӓни 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 049-017 (Мұхаммед Ғ.С.) олар саған Мұсылман болғандықтарына бұлданады. Оларға: Мұсылман болғандарыңа маған міндетсімеңдер. Керісінше, егер шыншыл болсаңдар, сендерді иманға көндіктіргендігі үшін сендерге Алла, міндетсиді де. ‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Йа`ламу Ғайба Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۚ Аллӓһу Баҫӥрун Бимӓ Та`малӱна 049-018 Расында Алла, көктер мен жердегі құпияны біледі. Сондай-ақ істегендеріңді толық көруші. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah