47) Sūrat Muĥammad

Printed format

47)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи 'Аđалла 'А`мӓлаһум 047-001 Сондай қарсы болып, Алланың жолынан тосқандардың, Алла амалдарын босқа жібереді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа 'Ӓманӱ Бимӓ Нуззила `Алá Мухаммадин Ұа Һуұа Ал-Хаққу Мин Раббиһим ۙ Каффара `Анһум Саййи'ӓтиһим Ұа 'Аҫлаха Бӓлаһум 047-002 Ал иман келтіріп, ізгі іс істегендердің сондай-ақ Мұхаммед (Ғ.С.) ке Раббы тарапынан ол шындықпен түсірілгенге иман келтіргендердің Алла, жамандықтарын жойып, жағдайларын түзелтті. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۙ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Аттаба`ӱ Ал-Бӓҭила Ұа 'Анна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттаба`ӱ Ал-Хаққа Мин Раббиһим ۚ Каҙӓлика Йаđрибу Ал-Лаһу Лилннӓси 'Амćӓлаһум 047-003 Бұның себебі: Шынайы қарсы болғандардың бос нәрсеге ілесіп анық иман келтіргендердің Раббыларынан келген ақиқатка ілескендіктері. Осылайша Алла адам баласына өз мысалдарын келтіреді. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Фа'иҙӓ Лақӥтуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фаđарба Ар-Риқӓби Хаттá 'Иҙӓ 'Аćҳантумӱһум Фашуддӱ Ал-Ұаćӓқа Фа'иммӓ Маннӓан Ба`ду Ұа 'Иммӓ Фидӓ'ан Хаттá Таđа`а Ал-Харбу 'Аұзӓраһӓ ۚ Ҙӓлика Ұа Лаұ Йашӓ Ал-Лаһу Лӓнтаҫара Минһум Ұа Лакин Лийаблуұа Ба`đакум Биба`đин Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Қутилӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Фалан Йуđилла 'А`мӓлаһум 047-004 Соғыста кәпірлермен кездессеңдер, мойындарына шабыңдар; оларды жаныштағанға дейін. Сонда берік байлаңдар (тұтқынға алыңдар) да, сосын қамқорлық қылып (қоя беріңдер). Немесе бодау алыңдар; Соғыс құралдарын қойғанға дейін (сөйтіңдер). Егер Алла қаласа, олардан өш алар еді. Бірақ біріңді-бірің арқылы сынау үшін. Сондай Алла жолында өлтірілгендер болса, Алла олардың амалдарын әсте зая қылмайды. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۗ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Сайаһдӥһим Ұа Йуҫлиху Бӓлаһум 047-005 Оларды тура жолға салып жағдайларын түзелтеді. ‌‍‍‍
Ұа Йудҳилуһуму Ал-Җанната `Аррафаһӓ Лаһум 047-006 Оларды өздеріне таныстырылған жаннатқа кіргізеді. ‍‍‍‍‍ ‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Танҫурӱ Ал-Лаһа Йанҫуркум Ұа Йуćаббит 'Ақдӓмакум 047-007 Әй мүміндер! Егер Аллаға (дініне) жәрдем етсеңдер, Ол сендерге жәрдем етіп, табандарыңды бекітеді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фата`сӓан Лаһум Ұа 'Аđалла 'А`мӓлаһум 047-008 Сондай қарсы келгендерге келсек, олар жанышталсын. Алла олардың амалдарын зая қылды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Кариһӱ Мӓнзала Ал-Лаһу Фа'ахбаҭа 'А`мӓлаһум 047-009 Бұның себебі: Шынында олар Алланың түсірген нәрсесін жек көрді. Сондықтан Алла олардың амалдарын жойды. ‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍
'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Даммара Ал-Лаһу `Алайһим ۖ Ұа Лилкӓфирӥна 'Амćӓлуһӓ 047-010 Олар жер жүзінде кезіп, өздерінен бұрынғылардың соңдарының қалай болғаның көрмей ме? Алла оларды талқандаған. Кәпірлер үшін сол тәрізді болады. ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Маұлá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа 'Анна Ал-Кӓфирӥна Лӓ Маұлá Лаһум 047-011 Өйткені Алла, иман келтіргендердің иесі. Шынында кәпірлердің иесі жоқ. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
нна Ал-Лаһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йатаматта`ӱна Ұа Йа'кулӱна Камӓ Та'кулу Ал-'Ан`ӓм Ұа Анӓру Маćұáан Лаһум 047-012 Шәксіз Алла иман келтіріп, ізгі іс істегендерді астарынан өзендер ағатын жаннатқа кіргізеді. Ал қарсы болғандар, (дүние тіршілігінен аз ғана) пайдаланып, хайуандар тәрізді жей береді. Олардың орны тозақ оты. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Ка'аййин Мин Қарйатин Һийа 'Ашадду Қӱұатан Мин Қарйатика Аллатӥҳраҗатка 'Аһлакнӓһум Фалӓ Нӓҫира Лаһум 047-013 (Мұхаммед Ғ.С.) сені шығарған кентіңнен тағы күшті қаншалаған кентті жоқ еттіқ. Сонда оларға болысушы болмады. ‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌
'Афаман Кӓна `Алá Баййинатин Мин Раббиһи Каман Зуййина Лаһу Сӱ'у `Амалиһи Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум 047-014 Ал сонда Раббы тарапынан ашық дәлелде болған біреу, өзіне жаман амалы әдемі көрсетіліп, әуестеріне ерген біреумен тең бе? ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌
Маćалу Ал-Җаннати Аллатӥ Ұу`ида Ал-Муттақӱна ۖ Фӥһӓ 'Анһӓрун Мин Мӓ'ин Ғайри 'Ӓсинин Ұа 'Анһӓрун Мин Лабанин Лам Йатағаййар Ҭа`муһу Ұа 'Анһӓрун Мин Ҳамрин Лаҙҙатин Лилшшӓрибӥна Ұа 'Анһӓрун Мин `Асалин Муҫаффáан ۖ Ұа Лаһум Фӥһӓ Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Ұа Мағфиратун Мин Раббиһим ۖ Каман Һуұа Ҳӓлидун Фӥ Анӓри Ұа Суқӱ Мӓ'ан Хамӥмӓан Фақаҭҭа`а 'Ам`ӓ'аһум 047-015 Сондай тақуаларға уәде етілген жаннаттың мысалы: Онда еш бұзылмайтын өзен сулар, дәмі өзгермейтін сүттен өзендер, ішушілерге дәмді арақтан өзендер және балдан өзендер, сондай-ақ онда оларға әр түрлі жеміс әрі Раббыларынан жарылқау бар; (бұлар,) тозақта мәңгі қалып, қайнар су ішкізіліп, ішектері туралған біреумен тең бе? ‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ۖ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Минһум Ман Йастами`у 'Илайка Хаттá 'Иҙӓ Ҳараҗӱ Мин `Индика Қӓлӱ Лиллаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Мӓҙӓ Қӓла 'Ӓнифӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҭаба`а Ал-Лаһу `Алá Қулӱбиһим Ұа Аттаба`ӱ 'Аһұӓ'аһум 047-016 Олардың ішінен саған құлақ асқандар да жоқ емес. Ақыр қасыңнан шыққан кезде, өздеріне ғылым берілгендерден: Әзір не айтты?,- деп сұрайды. Міне бұлар, Алла, жүректерін бітеп қойған, әуестеріне ергендер. ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Аһтадаұ Зӓдаһум Һудáан Ұа 'Ӓтӓһум Тақұһум 047-017 Ал сондай тура жол тапқандар, Алла, олардың туралықтарын арттыра түсіп, оларға тақуалық береді. ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаһал Йанžурӱна 'Иллӓ Ас-Сӓ`ата 'Ан Та'тийаһум Бағтатан ۖ Фақад Җӓ 'Ашрӓҭуһӓ ۚ Фа'аннá Лаһум 'Иҙӓ Җӓ'ат/һум Ҙикрӓһум 047-018 Олар қиямет мезгілінің өздеріне кенеттен келуін ғана күте ме? Расында оның белгілері келді ғой. Қиямет келіп болғанда, үгіт алулары неге жарайды? ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍
Фӓ`ламннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Ал-Лаһу Ұа Астағфир Лиҙанбика Ұа Лилму'уминӥна Ұа Ал-Му'уминӓти Ұа ۗ Аллӓһу Йа`ламу Мутақаллабакум Ұа Маćұӓкум 047-019 (Мұхаммед Ғ.С.) енді біл! Шын мәнінде Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Өзіңнің әрі мүмін ер, әйелдердің күнәларының жарылқануын тіле! Алла, айналған әрі тұрақтаған жерлеріңді біледі. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍ ‌‌
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лаұлӓ Нуззилат Сӱратун ۖ Фа'иҙӓнзилат Сӱратун Мухкаматун Ұа Ҙукира Фӥһӓ Ал-Қитӓлу ۙ Ра'айта Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Йанžурӱна 'Илайка Наžара Ал-Мағшӥйи `Алайһи Мина Ал-Маұти ۖ Фа'аұлá Лаһум 047-020 Иман келтіргендер: Бір сүре неге түсірілмейді?,- дейді. Ішінде соғыс баян етілген, ашық түсінікті бір сүре түсірілген кезде, (Мұхаммед Ғ.С.) жүректерінде дерті барлардың, саған; өзін өлім есірігі басқанның қарауынша қарағанын көресің. Оларға өлім артық. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ۖ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌
Ҭӓ`атун Ұа Қаұлун Ма`рӱфун ۚ Фа'иҙӓ `Азама Ал-'Амру Фалаұ Ҫадақӱ Ал-Лаһа Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум 047-021 Бой ұсыну және дұрыс сөз керек еді. Іс бекіген сәтте, егер Аллаға опа қылса, әрине олар үшін қайырлы болар еді. ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌
Фаһал `Асайтумн Таұаллайтумн Туфсидӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Туқаҭҭи`ӱ 'Архӓмакум 047-022 Егер іс басына келетін болсаңдар, (немесе бет бұрсаңдар,) сендерден жер жүзінде бұзақылық істеу, жақындық байланысын үзу ғана үміт етілмей ме? ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ла`анаһуму Ал-Лаһу Фа'аҫаммаһум Ұа 'А`мáбҫӓраһум 047-023 Олар, Алла, лағынет етіп, саңырау және көздерін соқыр қылғандар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍
'Афалӓ Йатадаббарӱна Ал-Қур'ӓна 'Ам `Алá Қулӱбин 'Ақфӓлуһӓ 047-024 Әйтпесе олар, Құранды түсінбей ме? Немесе олардың жүректері құлыптаулы ма? ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Артаддӱ `Алáдбӓриһим Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһуму Ал-Һудá ۙ Аш-Шайҭӓну Саұұала Лаһум Ұа 'Амлá Лаһум 047-025 Шынында өздеріне туралық айқындалғаннан кейін арттарына қайтқандардыкін шайтан жақсы көрсетіп, оларға үміт берді. ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ۙ ‍‍‍‍ ‌‌‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Қӓлӱ Лиллаҙӥна Кариһӱ Мӓ Наззала Ал-Лаһу Сануҭӥ`укум Фӥ Ба`đи Ал-'Амри Ұа ۖ Аллӓһу Йа`ламу 'Исрӓраһум 047-026 Өйткені олар, Алланың түсіргенін жек көргендерге: Сендерге кейбір істе бағынамыз деді. Алла олардың сырларын біледі. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ۖ‍ ‌‍‌‌‍
Факайфа 'Иҙӓ Таұаффат/һуму Ал-Малӓ'икату Йаđрибӱна Ұуҗӱһаһум Ұа 'Адбӓраһум 047-027 Періштелер, олардың беттеріне, арқаларына ұрып, жандарын алғанда қалай болар еді?! ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍
Ҙӓлика Би'аннаһуму Аттаба`ӱ Мӓ 'Асҳаҭа Ал-Лаһа Ұа Кариһӱ Риđұӓнаһу Фа'ахбаҭа 'А`мӓлаһум 047-028 Бұл шынында олар Алланы ашуландыратын нәрселерге еріп, Оның разылығын жек көргендіктен Алла, олардың амалдарын жойды. ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍
м Хасиба Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун 'Ан Лан Йуҳриҗа Ал-Лаһу 'Аđғӓнаһум 047-029 Немесе Жүректерінде дерті болғандар, Алла олардың кектерін әсте ашыққа шығармайды деп ойлады ма? ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ Нашӓ'у Ла'арайнӓкаһум Фала`арафтаһум Бисӥмӓһум ۚ Ұа Лата`рифаннаһум Фӥ Лахни Ал-Қаұли Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу 'А`мӓлакум 047-030 (Мұхаммед Ғ.С.) егер қаласақ, мұнафықтарды саған көрсетер едік те, оларды бет бейнелерінен таныр едің. Әрине оларды сөз аңғарынан танисың. Алла істегендеріңді біледі. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌
Ұа Ланаблуұаннакум Хаттá На`лама Ал-Муҗӓһидӥна Минкум Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна Ұа Наблуұа 'Аҳбӓракум 047-031 Әлбетте сендерден жауынгерлер мен сабырлыларды анықтағанымызға дейін сынаймыз. Сондай-ақ хабарларыңды да байқаймыз. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Шӓққӱ Ар-Расӱла Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһуму Ал-Һудá Лан Йаđуррӱ Ал-Лаһа Шай'ӓан Ұа Сайухбиҭу 'А`мӓлаһум 047-032 Шынында қарсы болып, Алланың жолынан тосқандар әрі өздеріне туралық әшкереленгеннен кейін Пайғамбармен таласқандар, Аллаға ешбір зиян келтіре алмайды. Алла олардың амалдарын жояды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла Ұа Лӓ Тубҭилӱ 'А`мӓлакум 047-033 Әй иман келтіргендер! Аллаға бой ұсыныңдар әрі Пайғамбарға бағыныңдар. Сондай-ақ амалдарыңды бұзбаңдар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ćумма Мӓтӱ Ұа Һум Куффӓрун Фалан Йағфира Ал-Лаһу Лаһум 047-034 Расында қарсы болып, Алланың жолынан тосқандар, сосын кәпір күйінде өлгендер, оларды Алла, әсте жарылқамайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Фалӓ Таһинӱ Ұа Тад`ӱ 'Илá Ас-Салми Ұа 'Антуму Ал-'А`лаұна Ұа Аллӓһу Ма`акум Ұа Лан Йатиракум 'А`мӓлакум 047-035 Сондықтан босамаңдар, келісімге шақырмандар, сендер үстемсіңдер. Алла сендермен бірге. Әсте амалдарыңды зая қылмайды. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍
ннамӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун ۚ Ұа 'Ин Ту'уминӱ Ұа Таттақӱ Йу'утикум 'Уҗӱракум Ұа Лӓ Йас'алкуммұӓлакум 047-036 Дүние тіршілігі бір ойын, ермек қана. Егер иман келтіріп, сақсынсаңдар, Алла сыйлықтарыңды береді. Сендердің малдарыңды сұрамайды. ‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌
н Йас'алкумӱһӓ Файухфикум Табҳалӱ Ұа Йуҳриҗ 'Аđғӓнакум 047-037 Егер сендерден оны (тұтас жұмсауларыңды) сұраса еді, онда сендерге ауыр тиіп, сараңдық қыларсыңдар да, өштіктерің ортаға шығар еді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Һӓнтум Һӓ'уулӓ' Туд`аұна Литунфиқӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Фаминкум Ман Йабҳалу Ұа Ман ۖ Йабҳал Фа'иннамӓ Йабҳалу `Ан Нафсиһи Ұа Аллӓһу ۚ Ал-Ғанӥйу Ұа 'Антуму Ал-Фуқарӓ'у Ұа 'Ин ۚ Татаұаллаұ Йастабдил Қаұмӓан Ғайракум Ćумма Лӓ Йакӱнӱмćӓлакум 047-038 Негізінде сендер сол Алла жолында мал жұмсауға шақырылудасыңдар. Алайда кейбіреулерің сараңдық қылады. Кім сараңдық қылса, өзіне ғана сараңдық қылады. Өйткені Алла бай, сендер кедейсіңдер. Егер Алладан бет бұрсаңдар, орындарыңа сендерден басқа халықты ауыстырады. Сосын олар сендер сияқты болмайды. ‍‍‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌ۚ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah