43) Sūrat Az-Zukhruf

Printed format

43)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 043-001 Ха Мим. -
Ұа Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 043-002 Ашық Кітапқа серт. ‍‍ ‍‍‍
ннӓ Җа`алнӓһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ла`аллакум Та`қилӱна 043-003 Расында түсінулерің үшін оны Арапша Құран қылдық. ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Фӥмми Ал-Китӓби Ладайнӓ Ла`алӥйун Хакӥмун 043-004 Күдіксіз ол қасымыздағы негізгі Кітапта өте жоғары, терең сырлы. ‌ ‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍
'Афанаđрибу `Анкуму Аҙ-Ҙикра Ҫафхӓан 'Ан Кунтум Қаұмӓан Мусрифӥна 043-005 Сендер шектен шыққан ел екен деп, үгіт баян етуден айнып кетейік пе? ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Кам 'Арсалнӓ Мин Набӥйин Фӥ Ал-'Аұұалӥна 043-006 Бұрынғыларға қаншалаған пайғамбар жібергенбіз. ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Йа'тӥһим Мин Набӥйин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 043-007 Олар өздеріне келген пайғамбарды ұдайы мазақ қылды. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Фа'аһлакнӓ 'Ашадда Минһум Баҭшӓан Ұа Маđá Маćалу Ал-'Аұұалӥна 043-008 Сондықтан олардан күштіректерді типыл қылдық. Бұрынғылардың мысалы өтті. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Ҳалақаһунна Ал-`Азӥзу Ал-`Алӥму 043-009 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олардан: Көктер мен жерді кім жаратты?,- деп сұрасаң, әрине: Оларды өте үстем, аса білуші Алла жаратты дейді. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Маһдӓан Ұа Җа`ала Лакум Фӥһӓ Субулӓан Ла`аллакум Таһтадӱна 043-010 Сондай Алла, сендерге жерді бесік қылды да, онда тура жүрулерің үшін жолдар жаратты. ‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥ Наззала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Биқадарин Фа'аншарнӓ Биһи Балдатан Майтӓан ۚ Каҙӓлика Туҳраҗӱна 043-011 Ол сондай Алла, көктен мөлшермен жаңбыр жаудыруда. Сонда онымен өлі бір жерді құлпырттық. Сол сияқты тірілтіліп, шығарыласыңдар. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌ۚ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Азұӓҗа Куллаһӓ Ұа Җа`ала Лакум Мина Ал-Фулки Ұа Ал-'Ан`ӓм Мӓ Таркабӱна 043-012 Ол сондай Алла, барлық жұптарды жаратты. Сондай-ақ сендерге кемеден және хайуандардан мінетін көлік жаратты. ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Литастаұӱ `Алá Žуһӱриһи Ćумма Таҙкурӱ Ни`мата Раббикум 'Иҙӓ Астаұайтум `Алайһи Ұа Тақӱлӱ Субхӓна Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Ланӓ Һӓҙӓ Ұа Мӓ Куннӓ Лаһу Муқринӥна 043-013 Олардың үстіне мінсеңдер, сосын Раббыларыңның нығметін еске алып: Бұны бізге бағындырған Алла пәк. Өйткені біз бұған жақындаса алмайтын едік дейсіңдер. ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннӓ 'Илá Раббинӓ Ламунқалибӱна 043-014 Күдіксіз Раббымызга қайтарыламыз. ‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Лаһу Мин `Ибӓдиһи Җуз'ӓан ۚнна Ал-'Инсӓна Лакафӱрун Мубӥнун 043-015 (Мұхаммед Ғ.С.) олар Аллаға құлдарының бір бөлімін арнады. (Періштелерді Алланың қыздары дейді.) Расында адам баласы ашық нәсүкір. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
м Аттаҳаҙа Миммӓ Йаҳлуқу Банӓтин Ұа 'Аҫфӓкум Бил-Банӥна 043-016 Немесе Ол, жаратқандарынан қыздарды өзі алып, ұлдарды сендерге арнады ма? ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Бушшира 'Ахадуһум Бимӓ Đараба Лилррахмани Маćалӓан Žалла Ұаҗһуһу Мусұаддӓан Ұа Һуұа Каžӥмун 043-017 Олардың біреуіне Аллаға арнағанының ұқсасы сүйіншіленсе (қатының қыз тапты делінсе), беттері қарайып, оны ашу кернейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
'Аұаман Йунашша'у Фӥ Ал-Хилйати Ұа Һуұа Фӥ Ал-Ҳиҫӓми Ғайру Мубӥнин 043-018 Моншақ ішінде тәрбиеленіп, өз дауында баян ете алмайтын біреу ме? ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Ал-Малӓ'иката Ал-Лаҙӥна Һум `Ибӓду Ар-Рахмӓни 'Инӓćӓан ۚ 'Ашаһидӱ Ҳалқаһум ۚ Сатуктабу Шаһӓдатуһум Ұа Йус'алӱна 043-019 Олар, Алланың құлдары періштелерді өздерінше әйелдерге балайды. Олар, олардың жаратылуын көріп пе еді? Олардың бұл куәліктері жазылып және сұралады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ۚ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұ Шӓ Ар-Рахмӓну Мӓ `Абаднӓһум ۗ Мӓ Лаһум Биҙӓлика Мин `Илмин ۖ 'Ин Һум 'Иллӓ Йаҳруҫӱна 043-020 Тағы олар: Мейірімді Алла, қаласа еді, біз періштелерге табынбас едік деді. Олардың оған байланысты мәліметтері жоқ. Олардікі мүлде межелеу ғана. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ۗ ‌ ‍ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
м 'Ӓтайнӓһум Китӓбӓан Мин Қаблиһи Фаһум Биһи Мустамсикӱна 043-021 Немесе оларға бұдан бұрын бір кітап бердік те соған жабысуда ма? ‌ ‍ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Бал Қӓлӱннӓ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ `Алáмматин Ұа 'Иннӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Муһтадӱна 043-022 Керісінше, олар: Аталарымызды бір жол үстінде таптық. Расында біз де олардың іздеріне түсіп, тура жол табамыз дейді. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Каҙалика Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Фӥ Қарйатин Мин Наҙӥрин 'Иллӓ Қӓла Мутрафӱһӓннӓ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ `Алáмматин Ұа 'Иннӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Муқтадӱна 043-023 Осылайша (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын бір мемлекетке пайғамбар жіберген болсақ, олардың беделділері: Расында біз аталарымызды бір жол үстінде таптық. Біз де солардың ізіне түсеміз деді. ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌
Қӓла 'Аұалаұ Җи'тукум Би'аһдá Миммӓ Ұаҗадтум `Алайһи 'Ӓбӓ'акум ۖ Қӓлӱннӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Кӓфирӱна 043-024 (Әр Пайғамбар): Егер сендер аталарыңды тапқан жолдан турарағын әкелсем де ме?,-деді. Олар: Расында сендер арқылы жіберілген нәрселерге қарсымыз деді. ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Фӓнтақамнӓ Минһум ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 043-025 Сонда Біз де олардың тиісті жазасын бердік. Енді қара, жасынға шығарушылардың соңы қалай болды? ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһиннанӥ Барӓн Миммӓ Та`будӱна 043-026 Сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.) әкесіне әрі еліне: Шын мәнінде мен сендердің табынған нәрселеріңнен бездім деді. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥ Фаҭаранӥ Фа'иннаһу Сайаһдӥни 043-027 Бірақ мені жаратқан Алла басқа. Өйткені Ол, мені тура жолға салады ‍‍ ‍‍‍
Ұа Җа`алаһӓ Калиматан Бӓқийатан Фӥ `Ақибиһи Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 043-028 Ыбырайым (Ғ.С.) бұл (Алланы бірлеу) сөзін кейінгі ұрпақтарына мұра етіп, қалдырды. Әрине олар осыған қайта оралар. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Бал Матта`ту Һӓ'уулӓ' Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Ұа Расӱлун Мубӥнун 043-029 Сонда да оларды әрі аталарын Құран және ашық баян етуші Елші келгенге дейін қамтамасыз еттім. ‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Қӓлӱ Һӓҙӓ Сихрун Ұа 'Иннӓ Биһи Кӓфирӱна 043-030 Оларға Құран келген сәтте, олар: Бұл бір сиқыр. Шынында бұған қарсымыз деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓ Нуззила Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓну `Алá Раҗулин Мина Ал-Қарйатайни `Аžӥмин 043-031 Олар: Бұл Құран (Мекке, Тайып) екі қаладан ірі бір адамға түсірілсе еді деді. ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Аһум Йақсимӱна Рахмата Раббика ۚ Нахну Қасамнӓ Байнаһум Ма`ӥшатаһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۚ Ұа Рафа`нӓ Ба`đаһум Фаұқа Ба`đин Дараҗӓтин Лийаттаҳиҙа Ба`đуһум Ба`đӓан Суҳрӥйӓан ۗ Ұа Рахмату Раббика Ҳайрун Миммӓ Йаҗма`ӱна 043-032 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның мәрхаметін олар бөліп бере ме? Олардың дүние тіршілігіндегі несібесін араларына Біз үлестірдік. Сондай-ақ бір-біріне бағынсын деп, бірін-бірінен дәрежеде көтердік. Раббыңның мәрхаметі олардың жиған-тергендерінен артық. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ ‍ ‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۗ ‌‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұлӓн Йакӱна Анӓсу 'Умматан Ұӓхидатан Лаҗа`алнӓ Лиман Йакфуру Бир-Рахмани Либуйӱтиһим Суқуфӓан Мин Фаđđатин Ұа Ма`ӓриҗа `Алайһӓ Йаžһарӱна 043-033 Егер бүкіл адам баласы бірыңғай болып, азбайтын болса еді, әрине Аллаға қарсы болғандардың үйлерінің төбесін әрі жоғары шығатын баспалдақтарын күмістен жасар едік. ‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Либуйӱтиһимбұӓбӓан Ұа Сурурӓан `Алайһӓ Йаттаки'ӱна 043-034 Үйлерінің есіктерін және сүйеніп үстеріне отыратын дивандарын да күмістен жасар едік. ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Зуҳруфӓан ۚ Ұа 'Ин Куллу Ҙӓлика Ламмӓ Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа ۚ Ал-'Ӓҳирату `Инда Раббика Лилмуттақӥна 043-035 Сондай-ақ алтынға бөлер едік. Бұлардың барлығы дүние тіршілігінің ғана пайдасы. Раббыңның қасындағы ақырет, тақуалар үшін. ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ۚ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Ман Йа`шу `Ан Ҙикри Ар-Рахмӓни Нуқаййиđ Лаһу Шайҭӓнӓан Фаһуұа Лаһу Қарӥнун 043-036 Әлде кім Рахманды еске алудан көз жұмса, оған шайтанды ерікті қыламыз да, сонда ол, оның жолдасы болады. ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннаһум Лайаҫуддӱнаһум `Ани Ас-Сабӥли Ұа Йахсабӱна 'Аннаһум Муһтадӱна 043-037 Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады. Олар өздерін тура жолға түсірілдік деп ойлайды. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'анӓ Қӓла Йӓ Лайта Байнӥ Ұа Байнака Бу`да Ал-Машриқайни Фаби'са Ал-Қарӥну 043-038 Ақыр (қиямет күні) бізге келгенде (шайтанға): Әттең! Менімен сенің араң батыс, шығыстың ұзақтығы болсашы! Нендей жаман жолдассың деді. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лан Йанфа`акуму Ал-Йаұма 'Иҙ Žаламтумннакум Фӥ Ал-`Аҙӓби Муштарикӱна 043-039 Әрине сендерге бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақытта зұлымдық істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар. ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍
'Афа'анта Тусми`у Аҫ-Ҫумма 'Аұ Таһдӥ Ал-`Умйа Ұа Ман Кӓна Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 043-040 (Мұхаммед Ғ.С.) саңырауларға сен естіртесің бе? Немесе соқырды және ашық адасқан біреуді тура жолға саласың ба? ‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Фа'иммӓ Наҙ/һабанна Бика Фа'иннӓ Минһум Мунтақимӱна 043-041 Ал, мүбада сені алып, кетсек (қайтыс болсаң) те оларға лайықты жазаларын береміз. ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Аұ Нурийаннака Ал-Лаҙӥ Ұа`аднӓһум Фа'иннӓ `Алайһим Муқтадирӱна 043-042 Немесе оларға уәде етілген азапты (көзің тірісінде келтіріп,) әрине саған да көрсетеміз. Күдіксіз оларға күшіміз жетеді. ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Фӓстамсик Биал-Лаҙӥ 'Ӱхийа 'Илайка ۖннака `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 043-043 (Мұхаммед Ғ.С.) сен сондай өзіңе уахи етілген Құранға жабыс. Сен шын мәнінде тура жолдасың. ‍‍‌ ‌ ۖ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иннаһу Лаҙикрун Лака Ұа Лиқаұмика ۖ Ұа Саұфа Тус'алӱна 043-044 Күдіксіз Құран, сен үшін әрі елің үшін бір үгіт. Келешекте сұраласыңдар. ‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа Ас'ал Ман 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Русулинӓ 'Аҗа`алнӓ Мин Дӱни Ар-Рахмӓни 'Ӓлиһатан Йу`бадӱна 043-045 Сенен бұрын жіберген елшілерімізден сұра: Алладан өзге құлшылық қылатын тәңірлер жасадық па? ‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ 'Илá Фир`аұна Ұа Мала'иһи Фақӓла 'Иннӥ Расӱлу Рабби Ал-`Ӓламӥна 043-046 Күдіксіз Мұса (Ғ.С.) ны да мұғжизаларымызбен Перғауынға сыбайластарына жібердік. Сонда ол, оларға: Шын мәнінде мен әлемдердің Раббының Елшісімін деді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһум Би'ӓйӓтинӓ 'Иҙӓ Һум Минһӓ Йаđхакӱна 043-047 Оларға мұғжизаларымызды келтірген сәтте, олар, оған күлген еді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Нурӥһим Мин 'Ӓйатин 'Иллӓ Һийа 'Акбару Мин 'Уҳтиһӓ ۖ Ұа 'Аҳаҙнӓһум Бил-`Аҙӓби Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 043-048 Оларға көрсеткен мұгжизалар, бір-бірінен үлкен еді. Бәлкім райдан қайтар деп азапқа ұшыраттық. ‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Ұа Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ас-Сӓхиру Ад`у Ланӓ Раббака Бимӓ `Аһида `Индака 'Иннанӓ Ламуһтадӱн 043-049 (Олар Мұса Ғ.С. ға): Әй сиқыршы! Раббыңа өзіңе берген уәде бойынша жалбарын. Біз шын мәнінде тура жолға келейік десті. ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌
Фаламмӓ Кашафнӓ `Анһуму Ал-`Аҙӓба 'Иҙӓ Һум Йанкуćӱна 043-050 Сонда олардан азапты Біз айықтырған кезде олар дереу сөздерінен айныды. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Нӓдá Фир`аұну Фӥ Қаұмиһи Қӓла Йӓ Қаұми 'Алайса Лӥ Мулку Миҫра Ұа Һаҙиһи Ал-'Анһӓру Таҗрӥ Мин Тахтӥ ۖ 'Афалӓ Тубҫирӱна 043-051 Перғауын, елінің ішінде: Әй қаумым! Мысырдың патшалығы және астымнан ағатын міне өзендер менікі емес пе? Көрмейсіңдер ме?,- деп даурықты. ‌‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
м 'Анӓ Ҳайрун Мин Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Һуұа Маһӥнун Ұа Лӓ Йакӓду Йубӥну 043-052 Немесе мен осы өзі қор, сөзін түсіндіре алмайтын Мұсадан жақсы емеспін бе? ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Фалаұлӓ 'Улқийа `Алайһи 'Асұиратун Мин Ҙаһабин 'Аұ Җӓ'а Ма`аһу Ал-Малӓ'икату Муқтаринӥна 043-053 Оған алтыннан білезіктер неге салынбаған немесе онымен бірге періштелер неге жолдас болып келмеген? ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фӓстаҳаффа Қаұмаһу Фа'аҭӓ`ӱһу ۚннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 043-054 Сөйтіп (Перғауын) елін менсінбеді. Сонда да олар оған бағынды. Расында олар, бұзық ел еді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍~ ۚ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Ӓсафӱнӓ Антақамнӓ Минһум Фа'ағрақнӓһумҗма`ӥна 043-055 Сөйтіп олар Бізді кейіткен кезде, олардың тиісті жазасын беріп, суға батырдық. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓһум Салафӓан Ұа Маćалӓан Лил'ӓҳирӥна 043-056 Оларды кейінгілер үшін бір өтіп кеткен үлгі қылдық. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Đуриба Абну Марйама Маćалӓан 'Иҙӓ Қаұмука Минһу Йаҫиддӱна 043-057 (Мұхаммед Ғ.С.) Мәриям ұлын мысал келтіргенде, оған, елің қарқылдап күлді. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ 'А'ӓлиһатунӓ Ҳайрун 'Ам Һуұа ۚ Мӓ Đарабӱһу Лака 'Иллӓ Җадалӓан ۚ Бал Һум Қаұмун Ҳаҫимӱна 043-058 Олар: Біздің тәңірлеріміз жақсы ма? Не Ғиса жақсы ма?,- деді. Олардың саған бұны айтулары, жанжал үшін ғана. Өйткені олар, қиқар ел. ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ۚ‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ `Абдун 'Ан`амнӓ `Алайһи Ұа Җа`алнӓһу Маćалӓан Либанӥ 'Исрӓ'ӥла 043-059 Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне игілік берген сондай-ақ Израил ұрпақтарына бір мысал қылған құл ғана. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Лаұ Нашӓ'у Лаҗа`алнӓ Минкум Малӓ'икатан Фӥ Ал-'Арđи Йаҳлуфӱна 043-060 Егер қаласақ, сендерден періште жаратар едік те, олар орындарыңды басар еді. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иннаһу Ла`илмун Лилссӓ`ати Фалӓ Тамтарунна Биһӓ Ұа Аттаби`ӱнӥ ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 043-061 Күдіксіз (Ғиса Ғ.С.) қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған күдіктенбей Маған еріңдер. Міне осы тура жол. ‌ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Йаҫудданнакуму Аш-Шайҭӓну ۖннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 043-062 Сендерді шайтан тура жолдан тоспасын. Өйткені ол, сендер үшін ашық дұшпан. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ламмӓ Җӓ'а `Ӥсá Бил-Баййинӓти Қӓла Қад Җи'тукум Бил-Хикмати Ұа Ли'абаййина Лакум Ба`đа Ал-Лаҙӥ Таҳталифӱна Фӥһи Фа ۖ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 043-063 Ғиса (Ғ.С.) мұғжизалармен келген заман, оларға: Мен сендерге хикметті келтірдім. Алладан қорқыңдар, Маған бой ұсыныңдар деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Һуұа Раббӥ Ұа Раббукум Фӓ`будӱһу ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 043-064 Дау жоқ, Алла, менің де, сендердің де Раббыларың. Сондықтан Оған құлшылық қылыңдар. Осы тура жол! ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Фӓҳталафа Ал-'Ахзӓбу Мин Байниһим ۖ Фаұайлун Лиллаҙӥна Žаламӱ Мин `Аҙӓби Йаұмин 'Алӥмин 043-065 Дегенмен топтар өзара қайшылыққа түсті. Жан түршігерлік күннің азабынан сондай залымдарға нендей өкініш! ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Һал Йанžурӱна 'Иллӓ Ас-Сӓ`ата 'Ан Та'тийаһум Бағтатан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 043-066 Олар, өздеріне қиямет мезгілінің кенеттен өздері аңғармаған түрде, келуін ғана күте ме? ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ал-'Аҳиллӓ'у Йаұма'иҙин Ба`đуһум Либа`đин `Адӱұун 'Иллӓ Ал-Муттақӥна 043-067 Сол күні тақуалардан басқа достар, бір-біріне дұшпан болады. ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Йӓ `Ибӓди Лӓ Ҳаұфун `Алайкуму Ал-Йаұма Ұа Лӓнтум Тахзанӱна 043-068 (Алла тақуаларға): Әй құлдарым! Бүгін сендерге қауіп-қатер жоқ әрі қайғырмайсыңдар (дейді). ‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Кӓнӱ Муслимӥна 043-069 Олар сондай иман келтіріп, бой ұсынушылар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Адҳулӱ Ал-Җанната 'Антум Ұа 'Азұӓҗукум Тухбарӱна 043-070 Жаннатқа кіріңдер. Сендер де, жұбайларың да шаттыққа бөленесіңдер! ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‌
Йуҭӓфу `Алайһим Биҫихӓфин Мин Ҙаһабин Ұа 'Акұӓбин ۖ Ұа Фӥһӓ Мӓ Таштаһӥһи Ал-'Анфусу Ұа Талаҙҙу Ал-'А`йуну ۖ Ұа 'Антум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 043-071 Оларға алтыннан табақтар, кәселер ұсынылады. Сондай-ақ онда көңілдері қызығатын, көздері куанатын нәрселер бар. Сендер онда мәңгі қаласыңдар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Тилка Ал-Җаннату Аллатӥ 'Ӱриćтумӱһӓ Бимӓ Кунтум Та`малӱна 043-072 Міне осы сендердің амалдарыңменен мұрагер болған жаннат. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Лакум Фӥһӓ Фӓкиһатун Каćӥратун Минһӓ Та'кулӱна 043-073 Онда сендерге жемістер көп, одан жейсіңдер. ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Муҗримӥна Фӥ `Аҙӓби Җаһаннама Ҳӓлидӱн 043-074 Сөзсіз күнәкарлар тозақтың азабында мәңгі қалады. ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йуфаттару `Анһум Ұа Һум Фӥһи Мублисӱна 043-075 Олардың азабы жеңілтілмейді де, олар онда күдер үзген түрде қалады. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Žаламнӓһум Ұа Лакин Кӓнӱ Һуму Аž-Žӓлимӥна 043-076 Оларға зұлымдық қылмадық, олар өздеріне зұлымдық қылды. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Нӓдаұ Йӓ Мӓлику Лийақđи `Алайнӓ Раббука ۖ Қӓла 'Иннакум Мӓкиćӱна 043-077 Тозақтықтар: Әй сақшы! Раббың ісімізді бітірсін дейді. Сақшы: Расында сендер тұрасыңдар дейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‍
Лақад Җи'нӓкум Бил-Хаққи Ұа Лакинна 'Акćаракум Лилхаққи Кӓриһӱна 043-078 (Алла оларға): Шынында сендерге шындықты келтірдік. Бірақ көбің шындықты жек көрдіңдер. ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍
мбрамӱмрӓан Фа'иннӓ Мубримӱна 043-079 Немесе олар (Пайғамбарға қарсы) шара қолданды ма? Шын мәнінде Біз шара қолданушымыз. ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
м Йахсабӱна 'Аннӓ Лӓ Насма`у Сирраһум Ұа Наҗұӓһум ۚ Балá Ұа Русулунӓ Ладайһим Йактубӱна 043-080 Немесе олар сырларын, сыбырларын Біз естімейді деп ойлай ма? Әрине періштелеріміз алдарында жазуда. ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ۚ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ин Кӓна Лилррахмани Ұаладун Фа'анӓ 'Аұұалу Ал-`Ӓбидӥна 043-081 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Мүбада Алланың баласы болса, сонда мен құлшылық қылушылардың алды болар едім де. ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Субхӓна Рабби Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Рабби Ал-`Арши `Аммӓ Йаҫифӱна 043-082 Көктер мен жердің Раббы әрі ғаршынын Раббы, олардың сипаттаған нәрселерінен пәк. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаҙарһум Йаҳӱđӱ Ұа Йал`абӱ Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Йӱ`адӱна 043-083 Енді оларды қойып қой. Өздеріне уәде етілген күнге дейін сүңгісін, ойнасын. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Фӥ Ас-Самӓ 'Илаһун Ұа Фӥ Ал-'Арđи 'Илаһун ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-`Алӥму 043-084 Ол сондай Алла, көкте де Тәңір, сондай-ақ жерде де Тәңір. Және Ол, аса дана толық білуші. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Табӓрака Ал-Лаҙӥ Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ұа `Индаһу `Илму Ас-Сӓ`ати Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 043-085 Ол сондай өте жоғары Алла (Т.), көктер мен жердің әрі екі арасындағы нәрселердің игілігі Оған тән. (Оның меншігінде). Сондай-ақ қиямет мезгілінің мәліметі Оның қасында әрі Оған қайтарыласыңдар. ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Йамлику Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱниһи Аш-Шафӓ`ата 'Иллӓ Ман Шаһида Бил-Хаққи Ұа Һум Йа`ламӱна 043-086 Олардың Алладан өзге құлшылық қылғандары шапағат ету күшіне ие емес. Бірақ ақиқатты біліп, куә болғандар басқа. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақаһум Лайақӱлунна Ал-Лаһу ۖ Фа'аннá Йу'уфакӱна 043-087 Егер олардан: Кім жаратты?,- деп сұрасаң, әлбетте: Алла дейді. Сонда, қалай бұрылып, барады? ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӥлиһи Йӓ Рабби 'Инна Һӓ'уулӓ' Қаұмун Лӓ Йу'уминӱна 043-088 Пайғамбардың: Раббым! Бұлар иман келтірмейтін ел дейтінін (Алла біледі). ‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Фӓҫфах `Анһум Ұа Қул Салӓмун ۚ Фасаұфа Йа`ламӱна 043-089 (Мұхаммед Ғ.С.) олармен шығыс, сәлем бер. Олар жедел түсінеді. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah