41) Sūrat Fuşşilat

Printed format

41)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 041-001 Ха Мим. -
Танзӥлун Мина Ар-Рахмӓни Ар-Рахӥми 041-002 Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тарапынан түскен. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Китӓбун Фуҫҫилат 'Ӓйӓтуһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Лиқаұмин Йа`ламӱна 041-003 Бұл Кітап, білген ел үшін аяттары ашық-ашық баян етілген арапша Құран. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан Фа'а`раđа 'Акćаруһум Фаһум Лӓ Йасма`ӱна 041-004 Қуандырушы, қорқытушы. Алайда олардың көбі жалтарады. Сондықтан олар құлақ салмайды. ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Қулӱбунӓ Фӥ 'Акиннатин Миммӓ Тад`ӱнӓ 'Илайһи Ұа Фӥ 'Ӓҙӓнинӓ Ұақрун Ұа Мин Байнинӓ Ұа Байника Хиҗӓбун Фӓ`мал 'Иннанӓ `Ӓмилӱна 041-005 (Мұхаммед Ғ.С.) олар: Сен бізді шақырған нәрсеге жүрегімізде бір перде құлақтарымызда бір кереңдік бар. Сондай-ақ біз бен сенің арамызда далда бар. Сондықтан сен өзіңше істе де біз өзімізше істейік деді. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Қул 'Иннамӓ 'Анӓ Башарун Миćлукум Йӱхá 'Илаййа 'Аннамӓ 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун Фӓстақӥмӱ 'Илайһи Ұа Астағфирӱһу ۗ Ұа Ұайлун Лилмушрикӥна 041-006 (Мұхаммед Ғ.С.): Мен де сендер сияқты ғана адаммын. Маған Тәңірлерің бір-ақ Тәңір екендігі уахи етілуде. Сондықтан сол бағытқа жөнеліңдер әрі Одан жарылқау тілеңдер. Аллаға серік қосқандарға нендей өкініш де. ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Кӓфирӱна 041-007 Сондай зекеттерін өтемегендер солар; өздері ақыретке де қарсы. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһумҗрун Ғайру Мамнӱнин 041-008 Расында иман келтіріп, ізгі іс істегендер, олар үшін таусылмайтын сыйлық бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Қул 'А'иннакум Латакфурӱна Биал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Арđа Фӥ Йаұмайни Ұа Таҗ`алӱна Лаһундӓдӓан ۚ Ҙӓлика Раббу Ал-`Ӓламӥна 041-009 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендер жерді екі күнде жаратқанға қарсы келесіңдер ме? Сондай-ақ Оған теңеулер жасайсыңдар ма? Бұл бүкіл әлемнің Раббы де. ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌‍‌‌‌‌ۚ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Җа`ала Фӥһӓ Раұӓсийа Мин Фаұқиһӓ Ұа Бӓрака Фӥһӓ Ұа Қаддара Фӥһӓқұӓтаһӓ Фӥ 'Арба`ати 'Аййӓмин Саұӓн Лилссӓ'илӥна 041-010 Жерге үстінен асқар таулар жаратты да құт-береке қойып, жер жүзіндегілердің ризықтарын төрт күнде шамалады. Бұл сұраушылар үшін тура жауап. ‌ ‌‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ćумма Астаұá 'Илá Ас-Самӓ'и Ұа Һийа Дуҳӓнун Фақӓла Лаһӓ Ұа Лил'арđи Аи'тийӓ Ҭаұ`ӓан 'Аұ Карһӓан Қӓлатӓ 'Атайнӓ Ҭӓ'и`ӥна 041-011 Сосын көкке жөнелді. Ол, бір түтін еді. Сонда оған әрі жерге: Екеуіңде ерікті немесе еріксіз түрде келіңдер деді. Екеуі де: Бой ұсынған түрде келдік деді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Фақаđӓһунна Саб`а Самӓұӓтин Фӥ Йаұмайни Ұа 'Аұхá Фӥ Кулли Самӓ'ин 'Амраһӓ ۚ Ұа Заййаннӓ Ас-Самӓ Ад-Дунйӓ Бимаҫӓбӥха Ұа Хифžӓан ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 041-012 Оларды жеті көк етіп, екі күнде жасады. Сондай-ақ әр көктің міндетін өзіне білдірді. Жақын көкті жұлдыздармен әшекейледік әрі, қорғауға алдық. Осы тым үстем, олық білуші Алланың тақдыры. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'ин 'А`раđӱ Фақул 'Анҙартукум Ҫӓ`иқатан Миćла Ҫӓ`иқати `Ӓдин Ұа Ćамӱда 041-013 (Мұхаммед Ғ.С.) Олар бет бұрса: Сендерге Ғад, Сәмүд елінің басына келген найзағай сияқты апатты ескертемін де. ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Җӓ'ат/һуму Ар-Русулу Мин Байни 'Айдӥһим Ұа Мин Ҳалфиһим 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ Ал-Лаһа ۖ Қӓлӱ Лаұ ШӓРаббунӓ Ла'анзала Малӓ'икатан Фа'иннӓ Бимӓ 'Урсилтум Биһи Кӓфирӱна 041-014 Сол уақытта оларға ілгері кейін елшілер келіп: Аллаға ғана құлшылық қылыңдар дегенде, олар: Егер Раббымыз қаласа, әлбетте періштелер түсірер еді. Расында біз сендер арқылы жіберілген нәрсеге қарсымыз деді. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Фа'аммӓ `Ӓдун Фӓстакбарӱ Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Қӓлӱ Ман 'Ашадду Миннӓ Қӱұатан ۖ 'Аұалам Йараұ 'Анна Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ Ҳалақаһум Һуұа 'Ашадду Минһум Қӱұатан ۖ Ұа Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Йаҗхадӱна 041-015 Сонда Ғад елі жер жүзінде орынсыз өздерін жоғары санап: Бізден артық күшті кім бар?,-деген еді. Олар өздерін жаратқан Алланың олардан көрі күштірек екендігін білмеді ме? Олар, аяттарымызға қарсы келді. ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Фа'арсалнӓ `Алайһим Рӥхӓан Ҫарҫарӓан Фӥ 'Аййӓмин Нахисӓтин Линуҙӥқаһум `Аҙӓба Ал-Ҳизйи Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Ла`аҙӓбу Ал-'Ӓҳирати 'Аҳзá ۖ Ұа Һум Лӓ Йунҫарӱна 041-016 Оларға дүниеде қорлық азабын таттыруымыз үшін өздеріне сәтсіз күндерде суық дауыл жібердік. Әрине ақырет азабы одан да сорлаушы. Оларға көмек етілмейді. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Аммӓ Ćамӱду Фаһадайнӓһум Фӓстахаббӱ Ал-`Амá `Алá Ал-Һудá Фа'аҳаҙат/һум Ҫӓ`иқату Ал-`Аҙӓби Ал-Һӱни Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 041-017 Ал енді Сәмүд еліне келсек, оларға тура жол көрсеттік; бірақ олар туралықтан көрі көзсіздікті жақсы көрді. Сондықтан оларды қылықтарының салдарынан қорлық азабының найзағайы қолға алды. ) ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Наҗҗайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Кӓнӱ Йаттақӱна 041-018 Сондай иман келтіріп, сақсынғандарды құтқардық. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йухшару 'А`дӓ Ал-Лаһи 'Илá Анӓри Фаһум Йӱза`ӱна 041-019 Сол күні Алланың дұшпандары тозаққа айдалуға жиналып, сонда олар алды-артын тосады. ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Мӓ Җӓ'ӱһӓ Шаһида `Алайһим Сам`уһум Ұа 'Абҫӓруһум Ұа Җулӱдуһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 041-020 Ақыр олар оған барған кезде; оларға құлақтары, көздері және терілері олардың не істегендеріне айғақ болады. ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лиҗулӱдиһим Лима Шаһидтум `Алайнӓ ۖ Қӓлӱнҭақанӓ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥнҭақа Кулла Шай'ин Ұа Һуұа Ҳалақакум 'Аұұала Марратин Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 041-021 Олар терілеріне: Не үшін бізге куә болдыңдар?,- дейді. (Терілері): Бізді әр нәрсені сөйлеткен Алла сөйлетті; сендерді алғаш рет жаратқан және Сол жаққа қайтарыласыңдар деп жауап береді. ‍‍‌ ‌ ‍ۖ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кунтум Тастатирӱна 'Ан Йаш/һада `Алайкум Сам`укум Ұа Лӓбҫӓрукум Ұа Лӓ Җулӱдукум Ұа Лакин Žанантумнна Ал-Лаһа Лӓ Йа`ламу Каćӥрӓан Миммӓ Та`малӱна 041-022 Сендер өздеріңе құлақтарың, көздерің және терілерің айғақ болады деп жасырынбаушы едіңдер. Тіпті Алла, істегендеріңнің көбін білмейді деп ойлаушы едіңдер. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ҙаликум Žаннукуму Ал-Лаҙӥ Žанантум Бираббикум 'Ардӓкум Фа'аҫбахтум Мина Ал-Ҳӓсирӥна 041-023 Міне осы Раббыларың туралы ойлаған ойларың, өздеріңді жойды да, сонда зиянға ұшыраушылардан болдыңдар. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'ин Йаҫбирӱ Фӓлннӓру Маćұáан Лаһум ۖ Ұа 'Ин Йаста`тибӱ Фамӓ Һум Мина Ал-Му`табӥна 041-024 Егер олар, енді шыдайтын болса, олардың орны от. Олар, кешірім тілесе де қабыл етілмейді. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Қаййаđнӓ Лаһум Қуранӓ'а Фазаййанӱ Лаһум Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Ұа Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Фӥ 'Умамин Қад Ҳалат Мин Қаблиһим Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси ۖннаһум Кӓнӱ Ҳӓсирӥна 041-025 Оларға сыбайластар қостық. (Шайтандарды ерікті қылдық). Сонда оларға алды-артындағы нәрселерді әдемі көрсетті. Сондықтан бұлардан бұрын өткен, жын және адам баласынан болған елдерге берілген азап әмірі бұлардың басына да келді. Өйткені олар, зиянға ұшыраушылардан еді. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лӓ Тасма`ӱ Лиһаҙӓ Ал-Қур'ӓни Ұа Ал-Ғаұ Фӥһи Ла`аллакум Тағлибӱна 041-026 Және қарсы келушілер: Бұл Құранды тыңдамаңдар, оқылғанда шуылдаңдар. Бәлкім жеңіске ие боларсыңдар десті. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фалануҙӥқанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан Ұа Ланаҗзийаннаһум 'Асұа'а Ал-Лаҙӥ Кӓнӱ Йа`малӱна 041-027 Әрине қарсы қелгендерге қатты азап таттырамыз. Сондай-ақ істеген жамандықтарының сазайын береміз. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Җазӓ'у 'А`дӓ Ал-Лаһи Анӓру ۖ Лаһум Фӥһӓ Дӓру Ал-Ҳулди ۖ Җазӓн Бимӓ Кӓнӱ Би'ӓйӓтинӓ Йаҗхадӱна 041-028 Міне осы Алланың дұшпандарының сазайы от. Олар үшін онда мәңгілік орын бар. Аяттарымызға қарсы келгендердің жазасы (осы). ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Раббанӓринӓ Ал-Лаҙайни 'Аđаллӓнӓ Мина Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси Наҗ`алһумӓ Тахта 'Ақдӓминӓ Лийакӱнӓ Мина Ал-'Асфалӥна 041-029 Қарсы болғандар: Раббымыз! Жыннан да, адамдардан да бізді адастырғандарды көрсет! Оларды табандарымыздың астына салайық. Ең төмендегілерден болсын дейді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу Ćумма Астақӓмӱ Татаназзалу `Алайһиму Ал-Малӓ'икату 'Аллӓ Таҳӓфӱ Ұа Лӓ Тахзанӱ Ұа 'Абширӱ Бил-Җаннати Аллатӥ Кунтум Тӱ`адӱна 041-030 Расында: Раббымыз Алла деп, сосын мықты тұрғандар, оларға періштелер түседі де: Қорықпаңдар, кейімеңдер! Сендерге уәде етілген жаннат арқылы қуанышқа бөленіңдер дейді. ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Нахну 'Аұлийӓ'уукум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Лакум Фӥһӓ Мӓ Таштаһӥнфусукум Ұа Лакум Фӥһӓ Мӓ Тадда`ӱна 041-031 Біз, дүние тіршілігінде де ақыретте де достарыңбыз. Сендерге ол жаннатта көңілдерің көксеген нәрселер бар. Сондай-ақ сендерге не тілесеңдер бар. ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Нузулӓан Мин Ғафӱрин Рахӥмин 041-032 Бұл аса жарылқаушы, тым мейірімді Алла тарапынан бір сыйлық. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ман 'Ахсану Қаұлӓан Мимман Да`ӓ 'Илá Ал-Лаһи Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Ұа Қӓла 'Иннанӥ Мина Ал-Муслимӥна 041-033 Шын! Мен Мұсылмандарданмын. деп, Аллаға шақыра отырып ізгі іс істеген кісіден сөз тұрғысынан жақсы кім бола алады? ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тастаұӥ Ал-Хасанату Ұа Лӓ Ас-Саййи'ату ۚ Адфа` Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Фа'иҙӓ Ал-Лаҙӥ Байнака Ұа Байнаһу `Адӓұатун Ка'аннаһу Ұа Лӥйун Хамӥмун 041-034 Жақсылық пен жамандық тең емес. Жамандықты ең көркем түрде жолға сал. (Жамандыққа қарсы жақсылық қыл). Сол уақытта сені мен екеуің араңда дұшпандық болған біреу, өте жақын достай болып кетеді. ‌‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Ұа Мӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Ҙӱ Хаžžин `Аžӥмин 041-035 Бұл қасиет; сабыр еткендерге ғана нәсіп болады. Сондай-ақ бұл сипатқа зор несібелілер ғана ие бола алады. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иммӓ Йанзағаннака Мина Аш-Шайҭӓни Назғун Фӓста`иҙ Бил-Лаһи ۖннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 041-036 Ал енді сені шайтаннан бір түлен түртсе, сонда Аллаға сиын. Өйткені, Ол әр нәрсені толық естуші, білуші. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ал-Лайлу Ұа Ан-Наһӓру Ұа Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару ۚ Лӓ Тасҗудӱ Лилшшамси Ұа Лӓ Лилқамари Ұа Асҗудӱ Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Ҳалақаһунна 'Ин Кунтум 'Ӥйӓһу Та`будӱна 041-037 Түн мен күндіз және күн мен ай Алланың дәлелдерінен. Күнге де, айға да сәжде қылмаңдар. Оларды жаратқан Аллаға сәжде қылыңдар; егер Оған құлшылық қылатын болсаңдар. ‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌
Фа'ини Астакбарӱ Фа-Ал-Лаҙӥна `Инда Раббика Йусаббихӱна Лаһу Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Һум Лӓ Йас'амӱна 041-038 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олар тәкаппарланса, Раббыңның қасындағылар (періштелер), Оны күндіз-түні дәріптеуден жалықпайды. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһиннака Тарá Ал-'Арđа Ҳӓши`атан Фа'иҙӓнзалнӓ `Алайһӓ Ал-МӓАһтаззат Ұа Рабат ۚнна Ал-Лаҙӥ 'Ахйӓһӓ Ламухйӥ Ал-Маұтá ۚннаһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 041-039 (Мұхаммед Ғ.С.) расында жердің құрғап қалғанын көресің. Сонда Біз оған жаңбыр жаудырған мезгілде құлпырып көпсуі Алланың дәлелдерінен. Күдіксіз оны тірілткен Алла, өліктерді де тірілтеді. Өйткені Оның әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йулхидӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Лӓ Йаҳфаұна `Алайнӓ ۗ 'Афаман Йулқá Фӥ Анӓри Ҳайрун 'Ам Ман Йа'тӥ 'Ӓминӓан Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ А`малӱ Мӓ Ши'тум ۖннаһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 041-040 Шын мәнінде сондай аяттарымызда бұрмалаушылық жасағандар, Бізге жасырын емес. Ендеше отқа тасталған біреу жақсы ма? Немесе қиямет күні аман-есен келген біреу жақсы ма? Қалағандарыңды істеңдер. Сөзсіз Алла, не істегендеріңді толық көруші. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍ۚ ‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Биҙ-Ҙикри Ламмӓ Җӓ'аһум ۖ Ұа 'Иннаһу Лакитӓбун `Азӥзун 041-041 Расында өздеріне Құран келген кезде, қарсы болғандар бар. Шын мәнінде ол, ардақты бір Кітап. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Лӓ Йа'тӥһи Ал-Бӓҭилу Мин Байни Йадайһи Ұа Лӓ Мин Ҳалфиһи ۖ Танзӥлун Мин Хакӥмин Хамӥдин 041-042 Оның алдынан да артынан да бос сөз келмейді (араласпайды). Аса дана, өте мақтаулы Алла тарапынан түсірілген. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Мӓ Йуқӓлу Лака 'Иллӓ Мӓ Қад Қӥла Лилррусули Мин Қаблика ۚнна Раббака Лаҙӱ Мағфиратин Ұа Ҙӱ `Иқӓбин 'Алӥмин 041-043 (Мұхаммед Ғ.С.) саған сенен бұрынғы елшілерге айтылған ғана айтылды. Күдіксіз Раббың жарылқау әрі күйзелтуші азап иесі. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Җа`алнӓһу Қур'ӓнӓан 'А`җамӥйӓан Лақӓлӱ Лаұлӓ Фуҫҫилат 'Ӓйӓтуһу ۖ 'А'а`җамӥйун Ұа `Арабӥйун ۗ Қул Һуұа Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Һудáан Ұа Шифӓн Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрун Ұа Һуұа `Алайһиммáан 'Ӱлӓ'ика ۚ Йунӓдаұна Мин Макӓнин Ба`ӥдин 041-044 Мүбада оны бөгде тілде бір Құран қылсақ, әлбетте олар: Аяттары неге ашық баян етілмеген? Арапқа бөгде тілде айтыла ма?,- дер еді. Ол Құран иман келтіргендерге бір тура жол және шипа де. Ал иман келтірмегендердің құлақтарында кереңдік бар. Сондай-ақ Құран оларға бір соқырлық (қараңғылық). Олар ұзақ бір жерден шақырылғандай. ‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍~ ۖ ‌‌‌ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Фӓҳтулифа Фӥһи ۗ Ұа Лаұлӓ Калиматун Сабақат Мин Раббика Лақуđийа Байнаһум ۚ Ұа 'Иннаһум Лафӥ Шаккин Минһу Мурӥбин 041-045 Расында Мүса (Ғ.С.) ға кітап бердік. Сонда ол туралы да таласылды. Раббыңнан алдын ала бір үкім болмаса еді, әрине араларында іс біткен болар еді. Анығында олар, шәк ішінде одан күдіктенуде. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман 'Асӓ'а Фа`алайһӓ ۗ Ұа Мӓ Раббука Биžаллӓмин Лил`абӥди 041-046 Кім ізгі іс істесе, сонда өзі үшін. Ал кім жамандық істесе де өзіне тән. Раббың құлдарына зұлымдық істеуші емес. ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Илайһи Йурадду `Илму Ас-Сӓ`ати ۚ Ұа Мӓ Таҳруҗу Мин Ćамарӓтин Мин 'Акмӓмиһӓ Ұа Мӓ Тахмилу Мин 'Унćá Ұа Лӓ Таđа`у 'Иллӓ Би`илмиһи ۚ Ұа Йаұма Йунӓдӥһим 'Айна Шуракӓ'ӥ Қӓлӱ 'Ӓҙаннӓка Мӓ Миннӓ Мин Шаһӥдин 041-047 Қиямет мезгілінің мәліметі Аллаға тән. Оның білуінен тыс, жемістердің ешбірі қауашағынан шықпайды. Және ешбір ұрғашы жүкті болмайды да, тумайды. Оларға: Менің ортақтарым қайда?,- деп сұралган күні, олар: Саған ұсындық; бізден оған куә болушы жоқ дейді. ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍
Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йад`ӱна Мин Қаблу ۖ Ұа Žаннӱ Мӓ Лаһум Мин Махӥҫин 041-048 Бұрынғы шоқынғандары олардан ғайып болды. Өздерінің қашар жерлері болмағанын түсінді. ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Лӓ Йас'аму Ал-'Инсӓну Мин Ду`ӓ Ал-Ҳайри Ұа 'Ин Массаһу Аш-Шарру Файа'ӱсун Қанӱҭун 041-049 Адам баласы жақсылық тілеуден жалықпайды да, егер оған бір жамандық душар болса, сонда мүлде күдер үзіп, үмітсізденеді. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Ла'ин 'Аҙақнӓһу Рахматан Миннӓ Мин Ба`ди Đаррӓ'а Массат/һу Лайақӱланна Һӓҙӓ Лӥ Ұа Мӓ 'Аžунну Ас-Сӓ`ата Қӓ'иматан Ұа Ла'ин Руҗи`ту 'Илá Раббӥнна Лӥ `Индаһу Лалхуснá ۚ Фаланунабби'анна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бимӓ `Амилӱ Ұа Лануҙӥқаннаһум Мин `Аҙӓбин Ғалӥžин 041-050 Ал егер оған шалдыққан бейнеттен кейін өзіне жанымыздан мәрхамет етсек: Бұл менің ақым; тіпті қиямет-қайым боларын да ойламаймын дейді. Мүбада Раббыма қайтарылсам да сөзсіз мен үшін Оның жанында тағы жақсырағы бар дейді. Әлбетте осындай қарсы болғандардың не істегендерін түсіндіреміз. Сондай-ақ оларға азаптың ауырын таттырамыз. ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌
Ұа 'Иҙӓ 'Ан`амнӓ `Алá Ал-'Инсӓни 'А`раđа Ұа На'á Биҗӓнибиһи Ұа 'Иҙӓ Массаһу Аш-Шарру Фаҙӱ Ду`ӓ'ин `Арӥđин 041-051 Қашан адам баласына бір нығмет берсек, бет бұрады да өз жағына қыңыраяды. Қашан оған бір сұмдық душар болса, сонда ол, көлемді түрде жалбарынады. ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Қул 'Ара'айтумн Кӓна Мин `Инди Ал-Лаһи Ćумма Кафартум Биһи Ман 'Аđаллу Мимман Һуұа Фӥ Шиқӓқин Ба`ӥдин 041-052 (Мұхаммед Ғ.С.): Көрдіңдер ме? Я, осы Құран Алланың қасынан келген болып, сосын оған қарсы келсеңдер, ол ұзақ қайшылыққа түскен біреуден артық адасқан кім бола алады? ‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Санурӥһим 'Ӓйӓтинӓ Фӥ Ал-'Ӓфӓқи Ұа Фӥнфусиһим Хаттá Йатабаййана Лаһумннаһу Ал-Хаққу ۗ 'Аұалам Йакфи Бираббика 'Аннаһу `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 041-053 Құранның мүлде шын екендігі айқындалғанға дейін әлемдегі және өздеріндегі белгілерімізді жедел көрсетеміз. Расында Раббыңның әр нәрсеге куә екендігі саған жеткілікті емес пе? ‌‌ ‍‍ ‌‍‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Алӓннаһум Фӥ Мирйатин Мин ЛиқӓРаббиһим ۗ 'Алӓннаһу Бикулли Шай'ин Мухӥҭун 041-054 Абайлаңдар! Расында олар Раббыларына жолығудан күдіктенуде. Көңіл бөліңдер. Әрине Алла әр нәрсені толық меңгеруші. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah