40) Sūrat Ghāfir

Printed format

40)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Хӓ-Мӥм 040-001 Ха Мим. -
Танзӥлу Ал-Китӓби Мина Ал-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 040-002 Кітаптың түсірілуі, өте үстем, аса білуші Алла тарапынан. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ғӓфири Аҙ-Ҙанби Ұа Қӓбили Ат-Таұби Шадӥди Ал-`Иқӓби Ҙӥ Аҭ-Ҭаұли ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ 'Илайһи Ал-Маҫӥру 040-003 Күнәны жарылқаушы, тәубені қабыл етуші, азабы да қатты және кеңшілік иесі. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Әрі қайтар орын Сол жақ. ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Мӓ Йуҗӓдилу Фӥ 'Ӓйӓти Ал-Лаһи 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фалӓ Йағрурка Тақаллубуһум Фӥ Ал-Билӓди 040-004 Алланың аяттары турасында қарсы болғандар ғана тартысады. (Мұхаммед Ғ.С.) сені, олардың мемлекеттерде кезіп жүрулері алдамасын. ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа Ал-'Ахзӓбу Мин Ба`диһим ۖ Ұа Һаммат Куллу 'Умматин Бирасӱлиһим Лийа'ҳуҙӱһу ۖ Ұа Җӓдалӱ Бил-Бӓҭили Лийудхиđӱ Биһи Ал-Хаққа Фа'аҳаҙтуһум ۖ Факайфа Кӓна `Иқӓби 040-005 Олардан бұрында Нұх (Ғ.С.) тың елі әрі одан кейінгі топтар да жасынға шығарған болатын. Әр үммет өз елшілерін қолға алуға бел байлады. Сондай-ақ ақиқатты бос нәрселер арқылы құлатуға тырысты. Сондықтан оларды қолға алдым. Жазаландыруым қалай екен? ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍
Ұа Каҙалика Хаққат Калимату Раббика `Алá Ал-Лаҙӥна Кафарӱннаһумҫхӓбу Анӓри 040-006 Осылайша қарсы болушыларға байланысты Раббыңның сөзі шындыққа айналды. Сөз жоқ, олар тозақтық. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йахмилӱна Ал-`Арша Ұа Ман Хаұлаһу Йусаббихӱна Бихамди Раббиһим Ұа Йу'уминӱна Биһи Ұа Йастағфирӱна Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Раббанӓ Ұаси`та Кулла Шай'ин Рахматан Ұа `Илмӓан Фӓғфир Лиллаҙӥна Тӓбӱ Ұа Аттаба`ӱ Сабӥлака Ұа Қиһим `Аҙӓба Ал-Җахӥми 040-007 Сондай ғаршыны көтерген және оның маңындағы періштелер, Раббыларын мақтаумен дәріптейді, Оған сенеді. Сондай-ақ иман келтіргендер үшін: Раббымыз! Мәрхаметің, білімің әр нәрсені сидырып, ішіне алған. Сондықтан тәубе етіп, жолыңа түскендерді жарылқа! Әрі оларды тозақтан сақтай көр!,- (деп тілейді). ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Раббанӓ Ұа 'Адҳилһум Җаннӓти `Аднин Аллатӥ Ұа`адтаһум Ұа Ман Ҫалаха Мин 'Ӓбӓ'иһим Ұа 'Азұӓҗиһим Ұа Ҙуррӥйӓтиһим ۚннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 040-008 Раббымыз! Оларды әрі аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, оларды өзің уәде еткен Ғадын жаннаттарына кіргізе көр. Күдіксіз Сен өзің тым үстем, аса данасың ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ۚ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қиһиму Ас-Саййи'ӓти ۚ Ұа Ман Тақӥ Ас-Саййи'ӓти Йаұма'иҙин Фақад Рахимтаһу ۚ Ұа Ҙалика Һуұа Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 040-009 Оларды жамандықтардан қорға. Ол күні кімді жамандықтан қорғасаң, сөз жоқ, оны мәрхаметіңе бөлеген боласың. Міне сол, зор қолы жеткендік. ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йунӓдаұна Ламақту Ал-Лаһи 'Акбару Мин Мақтикумнфусакум 'Иҙ Туд`аұна 'Илá Ал-'Ӥмӓни Фатакфурӱна 040-010 Расында сондай қарсы болғандарға (қиямет күні): Алланың ашуы, сендердің өз ашуларыңнан зорырақ. Өйткені, сендер иманға шақырылған кезде, қарсы болдыңдар деп дабысталады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‌
Қӓлӱ Раббанӓ 'Аматтанӓ Аćнатайни Ұа 'Ахйайтанӓ Аćнатайни Фӓ`тарафнӓ Биҙунӱбинӓ Фаһал 'Илá Ҳурӱҗин Мин Сабӥлин 040-011 Олар: Раббымыз! Бізді екі рет тірілтіп екі рет өлтірдің. Енді күнәларымызға мойындадық. Ал енді бізге шығар жол бар ма?,-дейді. ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ҙӓликум Би'аннаһу 'Иҙӓ Ду`ийа Ал-Лаһу Ұахдаһу Кафартум ۖ Ұа 'Ин Йушрак Биһи Ту'уминӱ ۚ Фӓлхукму Лиллаһи Ал-`Алӥйи Ал-Кабӥри 040-012 Оларға: Бір ғана Аллаға шақырылғанда қарсы шықтыңдар да ал Оған ортақ қосылса, сенетін едіңдер. Ал енді үкім өте жоғары, аса ұлы Аллаға тән (делінеді). ‍‍‍~ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йурӥкум 'Ӓйӓтиһи Ұа Йуназзилу Лакум Мина Ас-СамӓРизқӓан ۚ Ұа Мӓ Йатаҙаккару 'Иллӓ Ман Йунӥбу 040-013 Ол сондай Алла, сендерге дәлелдерін көрсетті. Тағы сендерге көктен несібе түсірді. Бірақ бой ұсынған кісі ғана үгіт алады. ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Фӓд Ал-Лаһа Муҳлиҫӥна Лаһу Адӥна Ұа Лаұ Кариһа Ал-Кӓфирӱна 040-014 Егер қарсы болғандар, жек көрсе де дінді өзіне ғана арнап, нағыз Аллаға жалбарыңдар. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌
Рафӥ Ад-Дараҗӓти Ҙӱ Ал-`Арши Йулқӥ Ар-Рӱха Мин 'Амриһи `Алá Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи Лийунҙира Йаұма Ат-Талӓқи 040-015 Ол, дәрежелерді көтеруші, ғаршының иесі. Жолығатын күнді ескерту үшін құлдарынан кімді қаласа, өз бұйрығымен уахи түсіреді. ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Йаұма Һум Бӓризӱна ۖ Лӓ Йаҳфá `Алá Ал-Лаһи Минһум Шай'ун ۚ Лимани Ал-Мулку Ал-Йаұма ۖ Лиллаһи Ал-Ұӓхиди Ал-Қаһһӓри 040-016 Ол күні; олар, көрнеуге шығарылады. Олардан ешбір нәрсе Аллаға жасырын болмайды. Бүгін патшалық кімдікі? Тек қана жалғыз, тым өктем Алланікі (делінеді). ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Йаұма Туҗзá Куллу Нафсин Бимӓ Касабат ۚ Лӓ Žулма Ал-Йаұма ۚнна Ал-Лаһа Сарӥ Ал-Хисӓби 040-017 Бүгін әркім істегені бойынша жазаланады. Бүгін зұлымдық болмайды. Күдіксіз Алла (Т.) тез есеп көруші. ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ۚ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Анҙирһум Йаұма Ал-'Ӓзифати 'Иҙи Ал-Қулӱбу Ладá Ал-Ханӓҗири Кӓžимӥна ۚ Мӓ Лилžžӓлимӥна Мин Хамӥмин Ұа Лӓ Шафӥн Йуҭӓ`у 040-018 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға жақындаған қиямет күнін ескерт. Сол уақытта, жүректер жұтқыншаққа келіп, қылғынып, лоқсушылар болады. Залымдар үшін бір дос та ықбалды болушы да болмайды. ‌‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йа`ламу Ҳӓ'ината Ал-'А`йуни Ұа Мӓ Туҳфӥ Аҫ-Ҫудӱру 040-019 Алла көздердің қиянатын және көкіректердегі құпияны біледі. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
Ұа Аллӓһу Йақđӥ Бил-Хаққи Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱниһи Лӓ Йақđӱна Бишай'ин ۗнна Ал-Лаһа Һуұа Ас-Самӥ Ал-Баҫӥру 040-020 Алла (Т.) туралық бойынша үкім береді. Олардың Алладан өзге жалбарынғандары, еш нәрсеге үкім бере алмайды. Күдіксіз Алла (Т.) толық естуші, тым қырағы. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Аұа Лам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Кӓнӱ Мин ۚ Қаблиһим Кӓнӱ Һум 'Ашадда Минһум Қӱұатан Ұа 'Ӓćӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Фа'аҳаҙаһуму Ал-Лаһу Биҙунӱбиһим Ұа Мӓ Кӓна Лаһум Мини Ал-Лаһи Мин Ұӓқин 040-021 Олар жер жүзінде кезіп, өздерінен бұрынғы, тағы күшті әрі жер жүзінде көп деректер қалдырғандардың соңдарының қалай болғанын көрмей ме? Сонда Алла, оларды күнәлары себепті қолға алған. Сондай-ақ оларды Алладан қорғаушы жоқ. ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ۚ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‍‌
Ҙӓлика Би'аннаһум Кӓнат Та'тӥһим Русулуһум Бил-Баййинӓти Факафарӱ Фа'аҳаҙаһуму Ал-Лаһу ۚннаһу Қаұӥйун Шадӥду Ал-`Иқӓби 040-022 Осылар, расында өздеріне ашық белгілермен келген елшілеріне қарсы келулерінің салдарынан; Алла, оларды қолға алды. Өйткені Ол, тым күшті, азабы өте қатты. ‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ Ұа Сулҭӓнин Мубӥнин 040-023 Расында Мұса (Ғ.С.) ны мұғжизаларымыз әрі ашық дәлелмен жібердік. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Илá Фир`аұна Ұа Һӓмӓна Ұа Қӓрӱна Фақӓлӱ Сӓхирун Каҙҙӓбун 040-024 Перғауын, Һаман және Қарұнға жібердік. Олар: Өтірікші жадыгер деді. ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‌
Фаламмӓ Җӓ'аһум Бил-Хаққи Мин `Индинӓ Қӓлӱ Ақтулӱбнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ма`аһу Ұа Астахйӱ Нисӓ'аһум ۚ Ұа Мӓ Кайду Ал-Кӓфирӥна 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин 040-025 (Мұса Ғ.С.) оларға жанымыздан шындық келтірген кезде: Онымен бірге иман келтіргендердің ұлдарын өлтіріңдер, әйелдерін тірі қойыңдар деді. Бірақ кәпірлердің әдістері мүлде зая болар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Ұа Қӓла Фир`аұну Ҙарӱнӥқтул Мӱсá Ұа ЛӥадРаббаһу ۖннӥҳӓфу 'Ан Йубаддила Дӥнакум 'Аұ 'Ан Йуžһира Фӥ Ал-'Арđи Ал-Фасӓда 040-026 Перғауын: Мені қоя беріңдер, Мұсаны өлтірейін. Ол, Раббына жалбарынсын. Расында мен оның, діндеріңді өзгертуінен немесе жер жүзінде бір бұзақылық шығаруынан қорқамын деді. ‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍~ ۖ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Мӱсáннӥ `Уҙту Бираббӥ Ұа Раббикум Мин Кулли Мутакаббирин Лӓ Йу'умину Бийаұми Ал-Хисӓби 040-027 Мұса (Ғ.С.): Мен, есеп күніне сенбеген әр тәкаппардан, менің де Раббым, сендердің де Раббыларыңа сиындым деді. ‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍
Ұа Қӓла Раҗулун Му'уминун Мин 'Ӓли Фир`аұна Йактуму 'Ӥмӓнаһу 'Атақтулӱна Раҗулӓан 'Ан Йақӱла Раббийа Ал-Лаһу Ұа Қад Җӓ'акум Бил-Баййинӓти Мин Раббикум ۖ Ұа 'Ин Йаку Кӓҙибӓан Фа`алайһи Каҙибуһу ۖ Ұа 'Ин Йаку Ҫӓдиқӓан Йуҫибкум Ба`đу Ал-Лаҙӥ Йа`идукум ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ман Һуұа Мусрифун Каҙҙӓбун 040-028 Перғауын семьясынан иманын жасырған бір мүмін: Раббым Алла, деген кісіні өлтірмеңдер. Расында ол, сендерге Раббыларыңнан мұғжизалармен келді. Егер өтірікші болса, өтірігі өзіне, ал егер шыншыл болса, сендерді қорқытқан апаттың кейі бастарыңа келер. Расында Алла, шектен шыққан суайт біреуді тура жолға салмайды деді. ‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍~ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌
Йӓ Қаұми Лакуму Ал-Мулку Ал-Йаұма Žӓһирӥна Фӥ Ал-'Арđи Фаман Йанҫурунӓ Мин Ба'си Ал-Лаһин Җӓ'анӓ ۚ Қӓла Фир`аұну Мӓрӥкум 'Иллӓ Мӓ 'Арá Ұа Мӓ 'Аһдӥкум 'Иллӓ Сабӥла Ар-Рашӓди 040-029 Әй елім! Бүгін патшалық сендердікі. Бұл жерде өктемсіңдер. Ал егер (Алланың ашуы) бізге келсе, сонда бізді Алланың апатынан кім қорғайды?,- деді. Перғауын: Мен сендерге өз көзқарасымды ғана айтамын. Сондай-ақ сендерді тура жолға ғана саламын деді. ‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌ ۚ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥ 'Ӓмана Йӓ Қаұми 'Иннӥҳӓфу `Алайкум Миćла Йаұми Ал-'Ахзӓби 040-030 Иман келтірген кісі: Әй елім! Расында мен сендерге (өткен) топтардың күні сияқты күн (келуі) нен қорқамын деді. ‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌
Миćла Да'би Қаұми Нӱхин Ұа `Ӓдин Ұа Ćамӱда Ұа Ал-Лаҙӥна Мин Ба`диһим ۚ Ұа Мӓ Ал-Лаһу Йурӥду Žулмӓан Лил`ибӓди 040-031 Айталық: Нұх (Ғ.С.) елінің, Рад, Сәмүд және олардан кейінгілердің әдеттері тәрізді. Алла (Т.) құлдарына зұлымдық қаламайды! ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Йӓқаұми 'Иннӥҳӓфу `Алайкум Йаұма Ат-Танӓди 040-032 Әй елім! Расында мен, сендерге келетін ойбайласу күнінен қорқамын! ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Туұаллӱна Мудбирӥна Мӓ Лакум Мина Ал-Лаһи Мин `Ӓҫимин ۗ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Һӓдин 040-033 Сол күні арттарыңа бұрылып қашасыңдар. Сендерді Алладан қорғаушы болмайды. Алла кімді адастырса, оған тура жол көрсетуші болмайды. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۗ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Җӓ'акум Йӱсуфу Мин Қаблу Бил-Баййинӓти Фамӓ Зилтум Фӥ Шаккин Миммӓ Җӓ'акум Биһи ۖ Хаттá 'Иҙӓ Һалака Қултум Лан Йаб`аćа Ал-Лаһу Мин Ба`диһи Расӱлӓан ۚ Каҙӓлика Йуđиллу Ал-Лаһу Ман Һуұа Мусрифун Муртӓбун 040-034 Расында Мұса (Ғ.С.) дан бұрын Юсып (Ғ.С.) сендерге дәлелдермен келген еді. Алайда сендерге келтірген нәрседен үнемі күдікте едіңдер. Ақыр Юсып (Ғ.С.) қайтыс болғанда: Алла одан кейін ешбір елші жібермейді деген едіңдер. Осылайша Алла, шектен шығушы, күдіктенуші кісіні адастырады. ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍ۚ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуҗӓдилӱна Фӥ 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Биғайри Сулҭӓнин 'Атӓһум ۖ Кабура Мақтӓан `Инда Ал-Лаһи Ұа `Инда Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ ۚ Каҙӓлика Йаҭба`у Ал-Лаһу `Алá Кулли Қалби Мутакаббирин Җаббӓрин 040-035 Олар, өздеріне келген ешбір дәлел болмаса да, Алланың аяттары жайында тартысады. Бұл Алланың қасында да, мүміндердің қасында да зор кейіс. Өстіп Алла, әрбір тәкаппар, зорлықшылдардың жүрегіне мөр басады. (бітейді) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Қӓла Фир`аұну Йӓ Һӓмӓну Абни Лӥ Ҫархӓан Ла`аллӥблуғу Ал-'Асбӓба 040-036 Перғауын: Әй Һаман! Маған бір мұнара жаса. Бәлкім жолдарға жетермін дейді. ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
'Асбӓба Ас-Самӓұӓти Фа'аҭҭали`а 'Илá 'Илаһи Мӱсá Ұа 'Иннӥ Ла'аžуннуһу Кӓҙибӓан ۚ Ұа Каҙалика Зуййина Лифир`аұна Сӱ'у `Амалиһи Ұа Ҫудда `Ани Ас-Сабӥли ۚ Ұа Мӓ Кайду Фир`аұна 'Иллӓ Фӥ Табӓбин 040-037 Көктердің жолдарына жетіп, Мұсаның Тәңірін байқаймын. Расында мен оны өтірікші деп ойлаймын. Осылайша Перғауынға жаман істері көркем көрсетіліп, жолдан тосылды. Перғауынның тәсілдері, мүлде жойылуда. ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥ 'Ӓмана Йӓ Қаұми Аттаби`ӱнӥ 'Аһдикум Сабӥла Ар-Рашӓди 040-038 Иман келтірген кісі: Әй елім! Маған ілесіңдер. Сендерді тура жолға саламын деді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ Қаұми 'Иннамӓ Һаҙиһи Ал-Хайӓ Ату Ад-Дунйӓ Матӓн Ұа 'Инна Ал-'Ӓҳирата Һийа Дӓру Ал-Қарӓри 040-039 Әй елім! Шын мәнінде бұл дүние тіршілігі, уақытша пайдалану. Сөзсіз ақырет, ол; тұрақты жұрт. ‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ман `Амила Саййи'атан Фалӓ Йуҗзá 'Иллӓ Миćлаһӓ ۖ Ұа Ман `Амила Ҫӓлихӓан Мин Ҙакарин 'Аұ 'Унćá Ұа Һуұа Му'уминун Фа'ӱлӓ'ика Йадҳулӱна Ал-Җанната Йурзақӱна Фӥһӓ Биғайри Хисӓбин 040-040 Әлде кім бір жамандық істесе, сонда ол, соның өзіндей ғана жаза көреді. Ал және ер, әйел кімде-кім сенген түрде ізгі іс істесе, ал міне солар; жаннатқа кіреді. Сондай-ақ олар онда есепсіз ризыққа бөленеді. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йӓқаұми Мӓ Лӥд`ӱкум 'Илá Ан-Наҗӓати Ұа Тад`ӱнанӥ 'Илá Анӓри 040-041 Әй елім! Маған не болды? Мен сендерді құтылуға шақырамын. Сендер мені тозаққа шақырасыңдар. ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Тад`ӱнанӥ Ли'кфура Бил-Лаһи Ұа 'Ушрика Биһи Мӓ Лайса Лӥ Биһи `Илмун Ұа 'Анӓд`ӱкум 'Илá Ал-`Азӥзи Ал-Ғаффӓри 040-042 Әрі сендер мені Аллаға қарсы болуға сондай-ақ білмеген нәрсені Оған ортақ қосуға да шақырасыңдар. Мен, сендерді өте үстем, аса жарылқаушы Аллаға шақырамын ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лӓ Җарама 'Аннамӓ Тад`ӱнанӥ 'Илайһи Лайса Лаһу Да`ұатун Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ұа 'Анна Марадданӓ 'Илá Ал-Лаһи Ұа 'Анна Ал-Мусрифӥна Һумҫхӓбу Анӓри 040-043 Күдік жоқ, шын мәнінде сендердің мені шақырған нәрселерің, дүниеде де ақыретте де шақыруға лайық емес. (Немесе олар шақыру күшіне ие емес.) Сөзсіз бәріміздің қайтар жеріміз Алла жақ. Расында шектен шығушылар, олар тозақтық. ‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Фасатаҙкурӱна Мӓқӱлу Лакум ۚ Ұа 'Уфаұұиđу 'Амрӥ 'Илá Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа Баҫӥрун Бил-`Ибӓди 040-044 Таяуда менің айтқанымды түсінесіңдер. Мен ісімді Аллаға тапсырамын. Күдіксіз Алла, құлдарын толық көруші деді. ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‌‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаұақӓһу Ал-Лаһу Саййи'ӓти Мӓ Макарӱ ۖ Ұа Хӓқа Би'ӓли Фир`аұна Сӱ Ал-`Аҙӓби 040-045 Енді Алла, оны, олар жасаған сұмдықтарынан қорғады. Перғауындықтарды сүркей азап баурап алды. ‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌
Анӓру Йу`раđӱна `Алайһӓ Ғудӱұӓан Ұа `Ашӥйӓан ۖ Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату 'Адҳилӱ 'Ӓла Фир`аұна 'Ашадда Ал-`Аҙӓби 040-046 Олар ертелі-кеш отқа ұсынылады. Қиямет-қайым болған күні: Перғауындықтарды азаптың ең қаттысына кіргізіңдер. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌‌ ‌‌ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙ Йатахӓҗҗӱна Фӥ Анӓри Файақӱлу Аđ-Đу`афӓ'у Лиллаҙӥна Астакбарӱннӓ Куннӓ Лакум Таба`ӓан Фаһал 'Антум Муғнӱна `Аннӓ Наҫӥбӓан Мина Анӓри 040-047 Сол уақытта олар тозақта керкілдеседі. Нашарлары, паңсығандарына: Расында біз сендерге ерген едік. Ал енді сендер, бізден оттың бір бөлімін кетіре аласыңдар ма?,-дейді. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла Ал-Лаҙӥна Астакбарӱннӓ Куллун Фӥһӓнна Ал-Лаһа Қад Хакама Байна Ал-`Ибӓди 040-048 Паңсығандары: Расында бәріміз тозақтамыз. Күдіксіз Алла, құлдарының арасына үкім беріп қойған дейді. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Фӥ Анӓри Лиҳазанати Җаһаннама АдРаббакум Йуҳаффиф `Аннӓ Йаұмӓан Мина Ал-`Аҙӓби 040-049 Оттағылар, тозақтың сақшысына: Раббыларыңнан тілеңдер. Азабымыздан бір күн жеңілтсін дейді. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Қӓлӱ 'Аұа Лам Таку Та'тӥкум Русулукум ۖ Бил-Баййинӓти Қӓлӱ ۚ Балá Қӓлӱ ۗ Фӓд`ӱ Ұа Мӓ Ду`ӓ Ал-Кӓфирӥна 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин 040-050 (Тозақ сақшылары): Сендерге елшілерің мұғжизалармен келмеді ме?,- дейді. Олар: Әрине!,- дейді. (Сақшылар): Ендеше жалбарыныңдар, кәпірлердің тілегі мүлде зая кетуде дейді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۖ‍‍ ۚۗ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
ннӓ Лананҫуру Русуланӓ Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Йаұма Йақӱму Ал-'Аш/һӓду 040-051 Расында елшілерімізге иман келтіргендерге дүние тіршілігінде де, куәлікке тұратын (қиямет) күні де әлбетте жәрдем етеміз. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Йаұма Лӓ Йанфа`у Аž-Žӓлимӥна Ма`ҙиратуһум ۖ Ұа Лаһуму Ал-Ла`нату Ұа Лаһум Сӱ Адӓри 040-052 Ол күні залымдардың желеулері кәдеге аспайды. Оларға қарғыс болады. Және жұрттың жаманы да солардікі. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Һудá Ұа 'Аұраćнӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ал-Китӓба 040-053 Расында Мұса (Ғ.С.) ға тура жол беріп, Израил ұрпақтарын Тәуратқа мұрагер қылдық. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Һудáан Ұа Ҙикрá Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби 040-054 Ақыл иелеріне тура жол әрі үгіт. ‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‍‍
Фӓҫбир 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун Ұа Астағфир Лиҙанбика Ұа Саббих Бихамди Раббика Бил-`Ашӥйи Ұа Ал-'Ибкӓри 040-055 (Мұхаммед Ғ.С.) ендеше сабыр ет. Шын мәнінде Алланың уәдесі хақ. Ертелі-кеш күнәңның жарылқануын тіле. Раббыңды дәріптеп, мақта. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йуҗӓдилӱна Фӥ 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Биғайри Сулҭӓнин 'Атӓһум ۙн Фӥ Ҫудӱриһим 'Иллӓ Кибрун Мӓ Һум Бибӓлиғӥһи ۚ Фӓста`иҙ Бил-Лаһи ۖннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-Баҫӥру 040-056 Алланың аяттарына байланысты өздеріне бір дәлел келмесе де тартысқандардың көкіректерінде өздері әсте жете алмайтын бір менмендік бар. Енді Аллаға сиын. Күдіксіз Ол, толық естуші, аса қырағы. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۙ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‌ ‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаҳалқу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи 'Акбару Мин Ҳалқи Анӓси Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 040-057 Әлбетте көктер мен жерді жарату, адамдарды жаратудан зор. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Лӓ Ал-Мусӥۚ Қалӥлӓан Мӓ Татаҙаккарӱна 040-058 Соқыр мен көруші тең емес. Сондай-ақ иман келтіріп, ізгі іс істегендер мен жамандық істеушілер де тең емес. Аз ғана түсінесіңдер. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌
нна Ас-Сӓ`ата Ла'ӓтийатун Лӓ Райба Фӥһӓ Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йу'уминӱна 040-059 Расында қиямет сағаты келеді. Онда шәк жоқ. Бірақ адамдардың көбі сенбейді. ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Раббукум Ад`ӱнӥ 'Астаҗиб Лакум ۚнна Ал-Лаҙӥна Йастакбирӱна `Ан `Ибӓдатӥ Сайадҳулӱна Җаһаннама Дӓҳирӥна 040-060 Раббыларың: Маған жалбарыңдар! Тілектеріңді қабылдаймын. Расында Маған құлшылық қылудан паңсынғандар, олар қор болып, тозаққа кіреді дейді. ‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Литаскунӱ Фӥһи Ұа Ан-Наһӓра Мубҫирӓан ۚнна Ал-Лаһа Лаҙӱ Фаđлин `Алá Анӓси Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йашкурӱна 040-061 Ол сондай Алла, сендерге түнді тынығу, күндізді көру үшін жаратты. Күдіксіз Алла, тым кеңшілік иесі. Бірақ адамдардың көбі шүкірлік қылмайды. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум Ҳӓлиқу Кулли Шай'ин Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Фа'аннӓ Ту'уфакӱна 040-062 Міне осы Алла Раббыларың. Әр нәрсені жаратушы; Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Қайтып адастырыласыңдар? ‍ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍
Каҙӓлика Йу'уфаку Ал-Лаҙӥна Кӓнӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Йаҗхадӱна 040-063 Осылайша Алланың аяттарына қарсы келгендер адастырылады. ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Қарӓрӓан Ұа Ас-Самӓ'а Бинӓн Ұа Ҫаұұаракум Фа'ахсана Ҫуұаракум Ұа Разақакум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум ۖ Фатабӓрака Ал-Лаһу Раббу Ал-`Ӓламӥна 040-064 Ол Алла сендерге жерді тұрақ, көкті күмбез қылды. Сондай-ақ сендерді бейнелегенде көркем бейнеледі. Және де таза нәрселерден қорек берді. Міне осы Алла, Раббыларың. Төтенше ұлы Алла, бүкіл әлемнің Раббы. ‌‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‍ ۖ ‌‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍
Һуұа Ал-Хаййу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Фӓд`ӱһу Муҳлиҫӥна Лаһу Адӥна ۗ Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 040-065 Ол тірі Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ендеше дінді Оған арнап, нағыз ынтамен өзіне жалбарыныңдар. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббына лайық. ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Қул 'Иннӥ Нуһӥту 'Ан 'А`буда Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Ламмӓ Җӓ'анийа Ал-Баййинӓту Мин Раббӥ Ұа 'Умирту 'Ан 'Услима Лирабби Ал-`Ӓламӥна 040-066 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Маған Раббымнан ашық дәлелдер келген заман; сендердің Алладан өзге жалбарынғандарыңа құлшылық қылуыма тыйым салындым. Сондай-ақ әлемдердің Раббына бой ұсынуға бұйырылдым де. ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Мин `Алақатин Ćумма Йуҳриҗукум Ҭифлӓан Ćумма Литаблуғӱ 'Ашуддакум Ćумма Литакӱнӱ Шуйӱҳӓан ۚ Ұа Минкум Ман Йутаұаффá Мин Қаблу ۖ Ұа Литаблуғӱ 'Аҗалӓан Мусаммáан Ұа Ла`аллакум Та`қилӱна 040-067 Сондай Алла сендерді топырақтан, сосын мәниден, сосын ұйыған қаннан жаратып, кейін бөбек қып шығарып, соңыра ержеткізіп, кәртейтеді. Кейбіреулеріңді (ержетуден) бұрын өлтіреді. Кейбірің белгілі мерзімге жетесіңдер. Әрине ойланарсыңдар. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌ۚ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йухйӥ Ұа Йумӥту ۖ Фа'иҙӓ Қаđáмрӓан Фа'иннамӓ Йақӱлу Лаһу Кун Файакӱну 040-068 Ол сондай Алла, тірілтеді әрі өлтіреді. Қашан бір істі бұйырғысы келсе, шын мәнінде оған: Бол дейді. Сонда ол бола қалады. ‌‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
'Алам Тарá 'Илá Ал-Лаҙӥна Йуҗӓдилӱна Фӥ 'Ӓйӓти Ал-Лаһиннá Йуҫрафӱна 040-069 (Мұхаммед Ғ.С.) Алланың аяттары турасында тартысқандарды көрмейсің бе? Қалайша айналдырылады? ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Бил-Китӓби Ұа Бимӓ 'Арсалнӓ Биһи Русуланӓ ۖ Фасаұфа Йа`ламӱна 040-070 Сондай осы Кітапты, елшілерімізге жібергендерімізді жасынға шығарғандар, олар жедел біледі. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ۖ‍‍
'Иҙи Ал-'Ағлӓлу Фӥ 'А`нӓқиһим Ұа Ас-Салӓсилу Йусхабӱна 040-071 Сол уақытта олардың мойындарында ажырғылар, боғаулар болған түрде сүйреледі. ‌‌ ‍ ‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Фӥ Ал-Хамӥми Ćумма Фӥ Анӓри Йусҗарӱна 040-072 Қайнап тұрған суда болып, сосын отқа жағылады. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Ćумма Қӥла Лаһум 'Айна Мӓ Кунтум Тушрикӱна 040-073 Сосын оларға: Алладан өзге ортақ қосқан нәрселерің қайда?,-делінеді. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Мин Дӱни Ал-Лаһи ۖ Қӓлӱ Đаллӱ `Аннӓ Бал Лам Накун Над`ӱ Мин Қаблу Шай'ӓан ۚ Каҙӓлика Йуđиллу Ал-Лаһу Ал-Кӓфирӥна 040-074 Олар: (Өзгелер) бізден ғайып болды. Бәлкім біз бұрын еш нәрсеге шоқынбаушы едік дейді. Алла кәпірлерді өстіп тентіретеді. ‍‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍‍
Ҙӓликум Бимӓ Кунтум Тафрахӱна Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Бимӓ Кунтум Тамрахӱна 040-075 Бұл сендердің жер жүзінде орынсыз мәз болып, масайрауларыңның салдарынан. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Адҳулӱбұӓба Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Фаби'са Маćұá Ал-Мутакаббирӥна 040-076 Оларға: Ішінде мәңгі қалатын тозақтың есігінен кіріңдер. Тәкаппарлардың орны нендей жаман! ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Фӓҫбир 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун ۚ Фа'иммӓ Нурийаннака Ба`đа Ал-Лаҙӥ На`идуһум 'Аұ Натаұаффайаннака Фа'илайнӓ Йурҗа`ӱна 040-077 (Мұхаммед Ғ.С.) енді сабыр ет. Алланың уәдесі хақ. Ал енді мейлі оларға еткен уәдеміздің кейбірін саған көрсетсек те (көзің тірісінде болса да) немесе саған өлім берсек те (бұрын қайтыс болсаң да) олар Біз жаққа қайтарылады. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Русулӓан Мин Қаблика Минһум Ман Қаҫаҫнӓ `Алайка Ұа Минһум Ман Лам Нақҫуҫ `Алайка ۗ Ұа Мӓ Кӓна Лирасӱлин 'Ан Йа'тийа Би'ӓйатин 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Фа'иҙӓ Җӓмру Ал-Лаһи Қуđийа Бил-Хаққи Ұа Ҳасира Һунӓлика Ал-Мубҭилӱна 040-078 Расында сенен бұрын да елшілер жібердік. Олардың кейбірін саған баян еттік те, кейбірін баян етпедік. Ешбір елші Алланың рұқсаты болмайынша бір мұғжиза келтіре алмайды. Қашан Алланың әмірі келсе, ақиқат бойынша үкім етіледі. Бұл жерде бұзақылар зиянға ұшырайды. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Ан`ӓм Литаркабӱ Минһӓ Ұа Минһӓ Та'кулӱна 040-079 Ол сондай Алла, Сендер үшін малдарды жаратты. Кейбірін мінесіңдер де, кейбірін жейсіңдер. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лакум Фӥһӓ Манӓфи`у Ұа Литаблуғӱ `Алайһӓ Хӓҗатан Фӥ Ҫудӱрикум Ұа `Алайһӓ Ұа `Алá Ал-Фулки Тухмалӱна 040-080 Оларда сендерге түрлі пайдалар бар. Олардың үстінде көңілдеріңдегі қажетті жерге жетулерің үшін; оларға мініп және кемеде тасымалданасыңдар. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Йурӥкум 'Ӓйӓтиһи Фа'аййа 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Тункирӱна 040-081 Алла сендерге белгілерін көрсетеді. Ал сонда Алланың қайсы белгілеріне қарсы келесіңдер? ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌
'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Кӓнӱ 'Акćара Минһум Ұа 'Ашадда Қӱұатан Ұа 'Ӓćӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Фамӓғнá `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 040-082 Олар жер жүзінде кезбеді ме? Сонда өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын көрер еді. Олар, бұлардан көп және күшті әрі жер жүзінде қалдырған деректері мықты еді. Сонда да табыстары олардың істеріне жарамады. ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти Фарихӱ Бимӓ `Индаһум Мина Ал-`Илми Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 040-083 Өйткені оларға, елшілері, мұғжизалармен келгенде, өз қастарындағы білімге мардамсыды да ажыуалаған нәрселері бастарына жетті. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Ра'аұ Ба'санӓ Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұахдаһу Ұа Кафарнӓ Бимӓ Куннӓ Биһи Мушрикӥна 040-084 Ал енді азабымызды көргенде: Жалғыз ғана Аллаға сендік. Сондай-ақ Оған ортақ қосқан нәрселерімізге қарсы келдік дейді. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Фалам Йаку Йанфа`уһум 'Ӥмӓнуһум Ламмӓ Ра'аұ Ба'санӓ ۖ Сунната Ал-Лаһи Аллатӥ Қад Ҳалат Фӥ `Ибӓдиһи ۖ Ұа Ҳасира Һунӓлика Ал-Кӓфирӱна 040-085 Бірақ, азабымызды көргендегі сенімдері оларға пайда бермейді. Өйткені, Алланың құлдарына байланысты болып, келе жатқан жолы осы. Бұл жерде кәпірлер зиян көреді. ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌‌ ‌ ۖ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah