38) Sūrat Şād

Printed format

38)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҫӓд Ұа Ал-Қур'ӓни Ҙӥ Аҙ-Ҙикри 038-001 Сад. Үгіт толы Құранға серт. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Бали Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ `Иззатин Ұа Шиқӓқин 038-002 Әрине қарсы болғандар, дандайсып, тартысуда. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Кам 'Аһлакнӓ Мин Қаблиһим Мин Қарнин Фанӓдаұ Ұалӓта Хӥна Манӓҫин 038-003 Олардан бұрын қаншалаған нәсілді жоқ еттік. Сонда олар ойбайлады да; бірақ құтылар заман емес еді. ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа `Аҗибӱн Җӓ'аһум Мунҙирун Минһум ۖ Ұа Қӓла Ал-Кӓфирӱна Һӓҙӓ Сӓхирун Каҙҙӓбун 038-004 Олар өздерінен бір ескертуші келгеніне таңырқады да қарсы болғандар: Бұл бір сиқыршы, барып тұрған суайт деді. ‌ ‌‌‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌
'Аҗа`ала Ал-'Ӓлиһата 'Илаһӓан Ұӓхидӓан ۖнна Һӓҙӓ Лашай'ун `Уҗӓбун 038-005 Тәңірлерді бір-ақ тәңір қыла ма? Әрине бұл тым таңғажайып нәрсе. ‌‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Анҭалақа Ал-Мала'у Минһум 'Ани Амшӱ Ұа Аҫбирӱ `Алá 'Ӓлиһатикум ۖнна Һӓҙӓ Лашай'ун Йурӓду 038-006 Олардың бастықтары келіп: Жүріңдер, өз тәңірлеріңде сабыр ете тұрыңдар. Сөз жоқ, бұл бір мақсатты нәрсе. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Мӓ Сами`нӓ Биһаҙӓ Фӥ Ал-Миллати Ал-'Ӓҳирати 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Аҳтилӓқун 038-007 Тіпті бұны біз өзге дінде естіген емеспіз. Бұл мүлде бір жасанды жол. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'А'уунзила `Алайһи Аҙ-Ҙикру Мин Байнинӓ ۚ Бал Һум Фӥ Шаккин Мин Ҙикрӥ ۖ Бал Ламмӓ Йаҙӱқӱ `Аҙӓби 038-008 Арамыздан осыған ғана үгіт түсірілді ме?,- (десті). Олай емес, олар Менің үгітімнен күдіктенуде. Әрине олар азабымды татқан жоқ. ‌‌‍‌ ‍ۚ ‌ ‍‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‍‌
мндаһум Ҳазӓ'ину Рахмати Раббика Ал-`Азӥзи Ал-Ұаһһӓби 038-009 (Мұхаммед Ғ.С.) немесе өте үстем, аса жомарт Раббыңның мәрхаметінің қазынасы олардың қасында ма? ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
м Лаһум Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖ Фалйартақӱ Фӥ Ал-'Асбӓби 038-010 Не көктер мен жердің әрі арасындағылардың иелігі олардікі ме? Ендеше, ыңғайын тауып, көтеріліп көрсін. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍
Җундун Мӓ Һунӓлика Маһзӱмун Мина Ал-'Ахзӓби 038-011 (Олар) мұнда соққы жеген рулардан бір қол. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‌
Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа `Ӓдун Ұа Фир`аұну Ҙӱ Ал-'Аұтӓди 038-012 Олардан бұрын Нүх, Ғад елі және салтанат иесі Перғауын да жасынға шығарған еді. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Ćамӱду Ұа Қаұму Лӱҭин Ұа 'Аҫхӓбу Ал-'Айкати ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-'Ахзӓбу 038-013 Сондай-ақ Сәмүд, Лұт және Әйке халқы да. Міне осы топтар: ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
н Куллун 'Иллӓ Каҙҙаба Ар-Русула Фахаққа `Иқӓби 038-014 Барлығы да елшілерді жасынға шығарғандықтарынан, азап лайық болды. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йанžуру Һӓ'уулӓ' 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Мӓ Лаһӓ Мин Фаұӓқин 038-015 Ал енді бұлар да тоқтаусыз бір ғана ащы дауысты күтеді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‍‍
Ұа Қӓлӱ Раббанӓ `Аҗҗил Ланӓ Қиҭҭанӓ Қабла Йаұми Ал-Хисӓби 038-016 Олар: Раббымыз, есеп күнінен бұрын көресімізді тез көрсет десті. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Аҫбир `Алá Мӓ Йақӱлӱна Ұа Аҙкур `Абданӓ Дӓұӱда Ҙӓ Ал-'Айди ۖннаһу 'Аұұӓбун 038-017 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың айтқандарына сабыр ет. Мықты құлымыз Дәуіт (Ғ.С.) ті есіңе ал! Өйткені ол, өте бой ұсынушы. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍~ ‌‌‍‍‌
ннӓ Саҳҳарнӓ Ал-Җибӓла Ма`аһу Йусаббихна Бил-`Ашӥйи Ұа Ал-'Ишрӓқи 038-018 Рас оған тауларды бағындырдық. Олар онымен бірге іңірде әрі сәскеде Алланы дәріптейтін еді. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Ұа Аҭ-Ҭайра Махшӱратан ۖ Куллун Лаһу 'Аұұӓбун 038-019 Оған құсты тобымен бағындырдық. Барлығы Алланы дәріптеуші еді. ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍~ ‌‌‍‍‌
Ұа Шададнӓ Мулкаһу Ұа 'Ӓтайнӓһу Ал-Хикмата Ұа Фаҫла Ал-Ҳиҭӓби 038-020 Оның патшалығын күшейтіп, оған даналық, сондай-ақ дауға билік айту қабілетін бердік. ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Һал 'Атӓка Наба'у Ал-Ҳаҫми 'Иҙ Тасаұұарӱ Ал-Михрӓба 038-021 Саған даушының хабары келді ме? Сол уақытта дуардан асып бөлмеге кіріп келген еді. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌
'Иҙ Даҳалӱ `Алá Дӓұӱда Фафази`а Минһум ۖ Қӓлӱ Лӓ Таҳаф ۖ Ҳаҫмӓни Бағá Ба`đунӓ `Алá Ба`đин Фӓхкум Байнанӓ Бил-Хаққи Ұа Лӓ Тушҭиҭ Ұа Аһдинӓ 'Илá Саұӓ Аҫ-Ҫирӓҭи 038-022 Олар Дәуіт (Ғ.С) ке кірген сәтте, сонда олардан абыржып қалды. Олар: Қорықпа, бір-біріне өктемдік еткен екі даушымыз. Арамызға туралықпен билік қыл. Шатаспа да бізді тура жолға сал деді. ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍
нна Һӓҙӓҳӥ Лаһу Тис`ун Ұа Тис`ӱна На`җатан Ұа Лийа На`җатун Ұӓхидатун Фақӓла 'Акфилнӥһӓ Ұа `Аззанӥ Фӥ Ал-Ҳиҭӓби 038-023 Рас мына туысымның тоқсан тоғыз саулығы бар еді де менің бір саулығым бар еді. Сонда да ол, Оны маған тапсыр деп, сөз бойынша өзіме өктемдік істеді. ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Қӓла Лақад Žаламака Бису'уӓли На`җатика 'Илá Ни`ӓҗиһи ۖ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Мина Ал-Ҳулаҭӓ'и Лайабғӥ Ба`đуһум `Алá Ба`đин 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Қалӥлун Мӓ Һум ۗ Ұа Žанна Дӓұӱду 'Аннамӓ Фатаннӓһу Фӓстағфара Раббаһу Ұа Ҳарра Рӓки`ӓан Ұа 'Анӓба 038-024 Дәуіт (Ғ.С.): Шынында сенің саулығыңды өз саулықтарыңның үстіне сұраумен саған зұлымдық еткен екен. Расында қарым-қатынаста болғандардың көбі, әрине бір-біріне қаралық істейді. Бірақ иман келтіріп, турашылдық істегендер басқа. Олар азғантай деді. Дәуіт (Ғ.С.) шын мәнінде өзін сынағанымызды сезді. Сондықтан Раббынан жарылқау тілеп, сәждеге жығылып, бой ұсынды. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍
Фағафарнӓ Лаһу Ҙӓлика ۖ Ұа 'Инна Лаһунданӓ Лазулфá Ұа Хусна Ма'ӓбин 038-025 Сонда оны жарылқадық. Шәксіз оның Біздің қасымызда әлбетте жақындығы, көркем келешегі бар. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌
Йӓ Дӓұӱду 'Иннӓ Җа`алнӓка Ҳалӥфатан Фӥ Ал-'Арđи Фӓхкум Байна Анӓси Бил-Хаққи Ұа Лӓ Таттаби`и Ал-Һаұá Файуđиллака `Ан Сабӥли Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаҙӥна Йаđиллӱна `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун Бимӓ Насӱ Йаұма Ал-Хисӓби 038-026 Әй Дәуіт! Сені жер жүзінде меңгеруші қылдық. Сондықтан адамдардың арасына ақиқатпен үкім ет, ойға ерме. Онда сені Алланың жолынан адастырады. Шәксіз Алланың жолынан адасқандар, есеп күнін ұмытулары себепті оларға қатты азап бар. ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓ'а Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Бӓҭилӓан ۚ Ҙӓлика Žанну Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚ Фаұайлун Лиллаҙӥна Кафарӱ Мина Анӓри 038-027 Көк пен жерді әрі екі арасындағыларды босқа жаратпадық. Ол қарсы келгендердің ойы. Сондықтан оттан азап болатын қарсы келгендерге не өкініш! ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‌ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
м Наҗ`алу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Кӓлмуфсидӥна Фӥ Ал-'Арđи 'Ам Наҗ`алу Ал-Муттақӥна Кӓлфуҗҗӓри 038-028 Немесе иман келтіріп, ізгі іс істегендерді, жер жүзіндегі бұзақылардай қыламыз ба? ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Китӓбун 'Анзалнӓһу 'Илайка Мубӓракун Лийаддаббарӱ 'Ӓйӓтиһи Ұа Лийатаҙаккара 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 038-029 (Мұхаммед Ғ.С.) саған бір мүбарак Кітап түсірдік; аяттарын түсінсін әрі ақыл иелері үгіт алсын. ‍‍‍‍‍‍‍~ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ұаһабнӓ Лидӓұӱда Сулаймӓна ۚ Ни`ма Ал-`Абду ۖннаһу 'Аұұӓбун 038-030 Дәуіт (Ғ.С.) ке Сүлеймен (Ғ.С.) ді бердік. Ол не деген жақсы құл еді. Рас ол өте бағынышты. ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ۖ‍‍‍~ ‌‌‍‍‌
'Иҙ `Уриđа `Алайһи Бил-`Ашӥйи Аҫ-Ҫӓфинӓту Ал-Җийӓду 038-031 Сол уақытта бір кеште Сүлеймен (Ғ.С.) ге сәйгүлік жүйріктер келтірілді ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Фақӓла 'Иннӥ 'Ахбабту Хубба Ал-Ҳайри `Ан Ҙикри Раббӥ Хаттá Таұӓрат Бил-Хиҗӓби 038-032 Сөз жоқ, мен Раббымды еске алу үшін атты өте жақсы көремін деді. Ақыр тұлпарлар көзден ғайып болған сәтте: ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍
Руддӱһӓ `Алаййа ۖ Фаҭафиқа Масхӓан Бис-Сӱқи Ұа Ал-'А`нӓқи 038-033 Оны маған қайтарып әкеліңдер (деп,) сонда аяқтарын, мойындарын сипай бастады. ‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Фатаннӓ Сулаймӓна Ұа 'Алқайнӓ `Алá Курсӥйиһи Җасадӓан Ćумма 'Анӓба 038-034 Расында Сүлеймен (Ғ.С.) ді сынап тағының үстіне бір дене қойдық. Сосын ол, тәубе қылды. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍
Қӓла Рабби Ағфир Лӥ Ұа Һаб Лӥ Мулкӓан Лӓ Йанбағӥ Ли'хадин Мин Ба`дӥ ۖннака 'Анта Ал-Ұаһһӓбу 038-035 Раббым! Мені жарылқа. Маған, менен кейін ешкімге нәсіп болмайтын патшалық бер. Әрине Сен өте жомартсың деді. ‌‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۖ‍ ‌‌‍‍
Фасаҳҳарнӓ Лаһу Ар-Рӥха Таҗрӥ Би'амриһи Руҳӓ'ан Хайćу 'Аҫӓба 038-036 Сондықтан қалаған жерге жетуге, бұйрығымен оңай жүретін желді бағындырдық. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Аш-Шайӓҭӥна Кулла Баннӓн Ұа Ғаұұӓҫин 038-037 Әр түрлі құрылыс жасаушы және сүңгігіш шайтандарды бағындырдық. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌
Ұа 'Ӓҳарӥна Муқарранӥна Фӥ Ал-'Аҫфӓди 038-038 Ал басқа біреулері шынжырларда матаулы еді. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Һӓҙӓ `Аҭӓ'уунӓ Фӓмнун 'Аұ 'Амсик Биғайри Хисӓбин 038-039 Бұл Біздің бергеніміз. Ал енді қалағаныңа бер. Немесе бермей ұстап тұр, есеп емес.,-(дедік). ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Лаһунданӓ Лазулфá Ұа Хусна Ма'ӓбин 038-040 Күдіксіз ол үшін қасымызда жақындық әрі көркем келешегі бар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Ұа Аҙкур `Абданӓ 'Аййӱба 'Иҙ Нӓдá Раббаһуннӥ Массанӥ Аш-Шайҭӓну Бинуҫбин Ұа `Аҙӓбин 038-041 (Мұхаммед Ғ.С.) құлымыз Әйюб (Ғ.С.) ты есіңе ал. Сол уақытта Раббына: Рас мені шайтан бейнет және қинауға ұшыратты деп жалбарынды. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍~‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌
Аркуđ Бириҗлика ۖ Һӓҙӓ Муғтасалун Бӓридун Ұа Шарӓбун 038-042 Оған: Аяғыңмен жерді теп. Міне саған шомылатын әрі ішетін суық су (дедік). ‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу 'Аһлаһу Ұа Миćлаһум Ма`аһум Рахматан Миннӓ Ұа Ҙикрá Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби 038-043 Бізден бір мәрхамет сондай-ақ ақыл иелеріне бір үгіт түрінде оған семьясын; олармен бірге бір есе артығымен бердік. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍~ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‍‍
Ұа Ҳуҙ Бийадика Đиғćӓан Фӓđриб Биһи Ұа Лӓ Тахнаć ۗннӓ Ұа Җаднӓһу Ҫӓбирӓан ۚ Ни`ма Ал-`Абду ۖннаһу 'Аұұӓбун 038-044 Қолыңа бір топ ши алып, сонымен бір ұр. Сертіңнен қайтпа! Шынында оны сабырлы көрдік. Ол не деген жақсы құл. Өйткені ол, өте бой ұсынушы. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ۗ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ۚ ‍‍‍‌ ۖ‍‍‍~ ‌‌‍‍‌
Ұа Аҙкур `Ибӓданӓбрӓһӥма Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба 'Ӱлӥ Ал-'Айдӥ Ұа Ал-'Абҫӓри 038-045 (Мұхаммед Ғ.С.) құлымыз Ыбырайым, Ысхақ және Яғқұп (Ғ.С.) ты есіңе ал. Олар мықты да қырағы еді. ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
ннӓҳлаҫнӓһум Биҳӓлиҫатин Ҙикрá Адӓри 038-046 Расында Біз оларды нағыз ақыретті еске алуға арнадық. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Ұа 'Иннаһумнданӓ Ламина Ал-Муҫҭафайна Ал-'Аҳйӓри 038-047 Сөз жоқ, олар, қасымызда таңдаулы игі-жақсылардан. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Аҙкур 'Исмӓ`ӥла Ұа Ал-Йаса`а Ұа Ҙӓ Ал-Кифли ۖ Ұа Куллун Мина Ал-'Аҳйӓри 038-048 (Мұхаммед Р.С.) Ысмайыл, Ілияс және Зүлкәфіл (Ғ.С.) ді де есіңе ал. Барлығы жақсылардан еді. ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Һӓҙӓ Ҙикрун ۚ Ұа 'Инна Лилмуттақӥна Лахусна Ма'ӓбин 038-049 Бұл бір насихат. Күдіксіз тақуалар үшін тым көркем келешек бар. ‌‌ ‌ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Җаннӓти `Аднин Муфаттахатан Лаһуму Ал-'Абұӓбу 038-050 Олар үшін есіктері ашық Ғадын жаннаттары бар ‍‍‍‍ ‍‍‌
Муттаки'ӥна Фӥһӓ Йад`ӱна Фӥһӓ Бифӓкиһатин Каćӥратин Ұа Шарӓбин 038-051 Олар онда жастанып отырады. Ол жерде мол жемістер, сусындар тілейді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌
Ұа `Индаһум Қӓҫирӓту Аҭ-Ҭарфи 'Атрӓбун 038-052 Олардың қасында телмірген жасыт қор қыздары бар. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌
Һӓҙӓ Мӓ Тӱ`адӱна Лийаұми Ал-Хисӓби 038-053 Есеп күні үшін сендерге уәде етілгендер осы. ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍
нна Һӓҙӓ Ларизқунӓ Мӓ Лаһу Мин Нафӓдин 038-054 Сөзсіз, таусылмас берген несібеміз осы; ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Һӓҙӓ ۚ Ұа 'Инна Лилҭҭӓғӥна Лашарра Ма'ӓбин 038-055 Я, осы! Ал расында азғындар үшін жаман орын бар: ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Җаһаннама Йаҫлаұнаһӓ Фаби'са Ал-Миһӓду 038-056 Олардың кірер жерлері тозақ. Сонда нендей жаман орын; ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Һӓҙӓ Фалйаҙӱқӱһу Хамӥмун Ұа Ғассӓқун 038-057 Я, осы! Енді олар, қайнар су, ірің татсын! ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ӓҳару Мин Шаклиһи 'Азұӓҗун 038-058 Тағы басқа осы сияқтылардың неше түрлісі бар. ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍‌
Һӓҙӓ Фаұҗун Муқтахимун Ма`акум ۖ Лӓ Мархабӓан Биһим ۚннаһум Ҫӓлӱ Анӓри 038-059 (Қылмыстылардың бастықтарына): Мына топ, сендермен бірге тозаққа кірушілер (делінеді. Олар): Оларға жақсылық жоқ. Олар тозаққа кіреді (дейді). ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ۚ‍‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Бал 'Антум Лӓ Мархабӓан Бикум ۖнтум Қаддамтумӱһу Ланӓ ۖ Фаби'са Ал-Қарӓру 038-060 Олар: Олай емес, сендерге жақсылық болмасын! Бұны бізге сендер келтірдіңдер. Нендей жаман орын (дер). ‌ ‌‌‍ ‌ ‌ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌‌‌
Қӓлӱ Раббанӓ Ман Қаддама Ланӓ Һӓҙӓ Фазид/һу `Аҙӓбӓан Đи`фӓан Фӥ Анӓри 038-061 Олар: Раббымыз! Бізге бұны кім келтірген болса, оның тозақтағы азабын неше есе арттыра түс!,- дейді. ‌ ‌‍‌ ‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Мӓ Ланӓ Лӓ Нарá Риҗӓлӓан Куннӓ На`уддуһум Мина Ал-'Ашрӓр 038-062 Олар: Бізге не болды? Өздерін жамандардан санаған адамдарды көрмейміз ғой деседі. ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌
'Ӓттаҳаҙнӓһум Сиҳрӥйӓан 'Ам Зӓғат `Анһуму Ал-'Абҫӓру 038-063 Оларды сықаққа алушы едік. Немесе олар көздерімізге түспей ме? ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌
нна Ҙӓлика Лахаққун Таҳӓҫуму 'Аһли Анӓри 038-064 Күдіксіз, міне осы; тозақтықтардың тартысулары бір шындық. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Иннамӓ 'Анӓ Мунҙирун ۖ Ұа Мӓ Мин 'Илаһин 'Иллӓ Ал-Лаһу Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 038-065 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шын мәнінде мен бір ескертуші ғанамын. Өте өктем бір Алладан басқа ешбір тәңір жоқ де. ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍~‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ Ал-`Азӥзу Ал-Ғаффӓру 038-066 Ол, көктер мен жердің әрі екі арасындағылардың Раббы. Тым үстем, аса жарылқаушы ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Қул Һуұа Наба'ун `Аžӥмун 038-067 Бұл бір ірі хабар де: ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
нтум `Анһу Му`риđӱна 038-068 Сендер Одан бет бұрсаңдар. ‍ ‍‍‍
Мӓ Кӓна Лийа Мин `Илмин Бил-Мала'и Ал-'А`лá 'Иҙ Йаҳтаҫимӱна 038-069 Жоғары әлемдегілердің тартыспаларынан мәліметім жоқ еді. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
н Йӱхá 'Илаййа 'Иллӓннамӓ 'Анӓ Наҙӥрун Мубӥнун 038-070 Шын мәнінде ашық бір ескертуші болғандығынан ғана маған уахи етілуде (де). ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Раббука Лилмалӓ'икати 'Иннӥ Ҳӓлиқун Башарӓан Мин Ҭӥнин 038-071 Сол уақытта Раббың, періштелерге: Мен балшықтан бір адам жаратамын деген. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍
Фа'иҙӓ Саұұайтуһу Ұа Нафаҳту Фӥһи Мин Рӱхӥ Фақа`ӱ Лаһу Сӓҗидӥна 038-072 Қашан оны жасап, оған рухымнан үрлеген сәтте, оған сәждеге жығылыңдар (делінді). ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Фасаҗада Ал-Малӓ'икату Куллуһумҗма`ӱна 038-073 Сонда періштелердің бәрі түгел сәжде қылды. ‍‍‍‍
'Иллӓблӥса Астакбара Ұа Кӓна Мина Ал-Кӓфирӥна 038-074 Бірақ Ібіліс сәжде етпей тәкаппарланып, қарсылардан болды. ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Йӓблӥсу Мӓ Мана`ака 'Ан Тасҗуда Лимӓ Ҳалақту Бийадаййа ۖ 'Ӓстакбарта 'Ам Кунта Мина Ал-`Ӓлӥна 038-075 (Алла Т.): Әй Ібіліс! Құдырет қолыммен жаратқаныма сәжде етуден сені не тосты? Тәкаппарландың ба?,- деді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Қӓла 'Анӓ Ҳайрун Минһу ۖ Ҳалақтанӥ Мин Нӓрин Ұа Ҳалақтаһу Мин Ҭӥнин 038-076 Ол: Мен одан артықпын. Өйткені, мені оттан жараттың да, оны топырақтан жараттың деді. ‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌
Қӓла Фӓҳруҗ Минһӓ Фа'иннака Раҗӥмун 038-077 (Алла Т.): Дереу ол жерден шық. Шын мәнінде сен рахметімнен қуылдың деді. ‍ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна `Алайка Ла`натӥ 'Илá Йаұми Адӥни 038-078 Шынында қиямет күніне дейін лағынетім саған болсын. ‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби Фа'анžирнӥ 'Илá Йаұми Йуб`аćӱна 038-079 Ол: Раббым, онда қайта тірілетін күнге дейін маған мұрса бер деді. ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Фа'иннака Мина Ал-Мунžарӥна 038-080 (Алла Т.): Рас сен мұрса берілгендерденсің! ‍‍‍‍‍‍‍
'Илá Йаұми Ал-Ұақти Ал-Ма`лӱми 038-081 Белгілі бір күнге дейін. ‍‍‍‍
Қӓла Фаби`иззатика Ла'уғұийаннаһумҗма`ӥна 038-082 Ол: Үстемдігіңе серт! Әлбетте олардың барлығын аздырамын деді. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
'Иллӓ `Ибӓдака Минһуму Ал-Муҳлаҫӥна 038-083 Бірақ олардан ықыласты құлдарың ғана қалады. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Фӓлхаққу Ұа Ал-Хаққа 'Ақӱлу 038-084 (Алла Т.): Ақиқат осы. Мен ақиқатты айтамын. ‌‍‍‍
Ла'амла'анна Җаһаннама Минка Ұа Мимман Таби`ака Минһумҗма`ӥна 038-085 Әлбетте тозақты сеніменен және саған ілескендермен, солардың барлығымен толтырамын. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул Мӓ 'Ас'алукум `Алайһи Мин 'Аҗрин Ұа Мӓ 'Анӓ Мина Ал-Мутакаллифӥна 038-086 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендерден оған ақы сұрамаймын. Өз ойымнан шығарушылардан емеспін де. ‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Лил`ӓламӥна 038-087 Бұл Құран бүкіл әлем үшін бір насихат!. ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лата`ламунна Наба'аһу Ба`да Хӥнин 038-088 Әлбетте оның хабарын бір заманнан кейін түсінесіңдер. ‌ ‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah