36) Sūrat Yā -Sīn

Printed format

36) -

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ -Сӥн 036-001 Иа Син. -‍
Ұа Ал-Қур'ӓни Ал-Хакӥми 036-002 Терең сырлы Құранға серт. ‍‍‍‌ ‍‍‍
ннака Ламина Ал-Мурсалӥна 036-003 (Мұхаммед Ғ.С.) Шәксіз сен анық елшілерденсің. ‍‍‍
`Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 036-004 Тура жолдасың. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Танзӥла Ал-`Азӥзи Ар-Рахӥми 036-005 Өте үстем, ерекше мейірімді Алла түсірген (Құран жолы). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Литунҙира Қаұмӓан Мӓнҙира 'Ӓбӓ'ууһум Фаһум Ғӓфилӱна 036-006 Аталары ескертілмей өздері кәперсіз қалған елге ескертуің үшін. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Лақад Хаққа Ал-Қаұлу `Алá 'Акćариһим Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 036-007 Расында олардың көбі зиянына берілген қаулыға лайық болды. Сондықтан олар иман келтірмейді. ‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
ннӓ Җа`алнӓ Фӥ 'А`нӓқиһимғлӓлӓан Фаһийа 'Илá Ал-'Аҙқӓни Фаһум Муқмахӱна 036-008 Рас олардың мойындарына боғаулар салдық. Сонда ол, иектеріне дейін; сондықтан олардың бастары кекжиіп қалған. ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Мин Байни 'Айдӥһим Саддӓан Ұа Мин Ҳалфиһим Саддӓан Фа'ағшайнӓһум Фаһум Лӓ Йубҫирӱна 036-009 Олардың арттарынан да бөгет алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық. Олар көрмейді. ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Саұӓ'ун `Алайһим 'А'анҙартаһумм Лам Тунҙирһум Лӓ Йу'уминӱна 036-010 (Мұхаммед Ғ.С.) Оларға ескертсең де ескертпесең де бәрі бір. Олар иман келтірмейді. ‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
ннамӓ Тунҙиру Мани Аттаба`а Аҙ-Ҙикра Ұа Ҳашийа Ар-Рахмана Бил-Ғайби ۖ Фабашширһу Бимағфиратин Ұа 'Аҗрин Карӥмин 036-011 Шын мәнінде сен, үгітке еріп, Рахманды көрмей-ақ қорыққан кісілерге ескерте аласың. Ал оларды жарылқау және құрметті сыйлықпен қуант! ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
ннӓ Нахну Нухйи Ал-Маұтá Ұа Нактубу Мӓ Қаддамӱ Ұа 'Ӓćӓраһум ۚ Ұа Кулла Шай'ин 'Хҫайнӓһу Фӥ 'Имӓмин Мубӥнин 036-012 Рас Біз өліктерді тірілтеміз. Сондай-ақ олардың ілгері жіберген, кейін қалдырған нәрселерін жазамыз. Әр нәрсені ашық бір Кітапта түгендеп қойдық. ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‍ ۚ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аđриб Лаһум Маćалӓан 'Аҫхӓба Ал-Қарйати 'Иҙ Җӓ'аһӓ Ал-Мурсалӱна 036-013 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға, елшілер келген кент халқын мысал көрсет. ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍
'Иҙ 'Арсалнӓ 'Илайһиму Аćнайни Факаҙҙабӱһумӓ Фа`аззазнӓ Биćӓлиćин Фақӓлӱннӓ 'Илайкум Мурсалӱна 036-014 Оларға екі елші жібердік. Сонда олар екеуін жасынға шығарды. Үшінші елшімен қуаттадық. Сонда елшілер: Рас сендерге елшіміз деді. ‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Қӓлӱ Мӓнтум 'Иллӓ Башарун Миćлунӓ Ұа Мӓнзала Ар-Рахмӓну Мин Шай'ин 'Ин 'Антум 'Иллӓ Такҙибӱна 036-015 (Кент халқы): Сендер біз сияқты ғана адамсыңдар. Сендерге Рахман, еш нәрсе жіберген жоқ. Сендер мүлде өтірік айтасыңдар деді. ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Раббунӓ Йа`ламу 'Иннӓ 'Илайкум Ламурсалӱна 036-016 (Елшілер): Раббымыз біледі. Расында сендерге елшіміз. ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ `Алайнӓ 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 036-017 Бізге ашық түрде жалғастыру ғана міндет деді. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қӓлӱннӓ Таҭаййарнӓ Бикум ۖ Ла'ин Лам Тантаһӱ Ланарҗуманнакум Ұа Лайамассаннакум Миннӓ `Аҙӓбун 'Алӥмун 036-018 Олар: Расында сендер себепті сәтсіздікке ұшырадық. Егер айтқандарыңнан қайтпасаңдар, әлбетте сендерді таспен атқылаймыз. Сондай-ақ сөзсіз сендер бізден жан түршігерлік қинау көресіңдер деді. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Ҭӓрукум Ма`акум ۚ 'А'ин Ҙуккиртум ۚ Бал 'Антум Қаұмун Мусрифӱна 036-019 (Елшілер): Сәтсіздіктерің өздеріңмен бірге (Өз қылықтарыңнан). Берілген үгітті ырым қыласыңдар ма? Олай емес. Сендер шектен шыққан елсіңдер деді. ۚ ‌‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Җӓ'а Мин 'Ақҫá Ал-Мадӥнати Раҗулун Йас`á Қӓла Йӓ Қаұми Аттаби`ӱ Ал-Мурсалӥна 036-020 Қаланың шетінен біреу жүгіріп келіп: Әй қаумым! Елшілерге ілесіңдер деді. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Аттаби`ӱ Ман Лӓ Йас'алукумҗрӓан Ұа Һум Муһтадӱна 036-021 Сендерден ақы сұрамайтын кісілерге еріңдер. Олар тура жолда. ‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Мӓ Лийа Лӓ 'А`буду Ал-Лаҙӥ Фаҭаранӥ Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 036-022 Өзімді жаратқанға неге құлшылық қылмаймын? Және сендер де Соған қайтарыласыңдар. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'А'аттаҳиҙу Мин Дӱниһи 'Ӓлиһатан 'Ин Йуридни Ар-Рахмӓну Биđуррин Лӓ Туғни `Аннӥ Шафӓ`атуһум Шай'ӓан Ұа Лӓ Йунқиҙӱни 036-023 Одан өзге тәңірлер етіп алайын ба? Мүбада Алла маған зиян келтіргісі келсе, Олардың қолдаулары маған ешбір пайда бермейді де олар мені құтқара алмайды. ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
ннӥ 'Иҙӓан Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 036-024 Сөз жоқ, онда мен ашық адасуда боламын. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍
ннӥ 'Ӓманту Бираббикум Фӓсма`ӱни 036-025 Күдіксіз Раббыларыңа иман келтірдім. Енді маған құлақ салыңдар. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Қӥла Адҳули Ал-Җанната ۖ Қӓла Йӓ Лайта Қаұмӥ Йа`ламӱна 036-026 Жаннатқа кір делінді де ол: Әттең! Елім білген болса еді; ‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‍‍‍
Бимӓ Ғафара Лӥ Раббӥ Ұа Җа`аланӥ Мина Ал-Мукрамӥна 036-027 Раббымның мені жарылқап, ардақтылардан еткенін деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓнзалнӓ `Алá Қаұмиһи Мин Ба`диһи Мин Җундин Мина Ас-Самӓ'и Ұа Мӓ Куннӓ Мунзилӥна 036-028 Одан кейін оның еліне, көктен бір әскер түсірмедік әрі түсіруші де емеспіз. ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
н Кӓнат 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Фа'иҙӓ Һум Ҳӓмидӱна 036-029 Ол бір ғана дауыс еді. Сонда олар сөніп, жоқ болды. ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌
Йӓ Хасратан `Алá Ал-`Ибӓди ۚ Мӓ Йа'тӥһим Мин Расӱлин 'Иллӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 036-030 Өздеріне келген елшіні ұдайы мазақ қылған құлдарға нендей өкініш! ‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'Алам Йараұ Кам 'Аһлакнӓ Қаблаһум Мина Ал-Қурӱни 'Аннаһум 'Илайһим Лӓ Йарҗи`ӱна 036-031 Олардан бұрын қаншалаған нәсілдерді жоқ еткенімізді; олардың бұларға қайтып келмейтінін көрмей ме? ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Куллун Ламмӓ Җамӥн Ладайнӓ Мухđарӱна 036-032 Біртұтас барлығы алдымызға жиналады. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ӓйатун Лаһуму Ал-'Арđу Ал-Майтату 'Ахйайнӓһӓ Ұа 'Аҳраҗнӓ Минһӓ Хаббӓан Фаминһу Йа'кулӱна 036-033 Оларға өлі жер; бір белгі. Оны жандандырып, одан дән шығарамыз да сонда олар одан жейді. ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Җаннӓтин Мин Наҳӥлин Ұа 'А`нӓбин Ұа Фаҗҗарнӓ Фӥһӓ Мина Ал-`Уйӱни 036-034 Сондай-ақ онда құрмалардан, жүзімдерден бақшалар қылып, онда бастаулар ағыздық. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍
Лийа'кулӱ Мин Ćамариһи Ұа Мӓ `Амилат/һу 'Айдӥһим ۖ 'Афалӓ Йашкурӱна 036-035 Оның жаратқан өнімінен әрі өздері қолекі істеген нәрселерінен жесін. Сонда да шүкір қылмай ма? ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Субхӓна Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-'Азұӓҗа Куллаһӓ Миммӓ Тунбиту Ал-'Арđу Ұа Мин 'Анфусиһим Ұа Миммӓ Лӓ Йа`ламӱна 036-036 Сондай пәк Алла, барлық нәрсені жұп-жұбымен жаратты. Мейлі ол жердің өсірген нәрселерінен болсын, мейлі өздері өндірген және тағы білмегендерінен болсын. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓйатун Лаһуму Ал-Лайлу Наслаҳу Минһу Ан-Наһӓра Фа'иҙӓ Һум Муžлимӱна 036-037 Оларға түн бір белгі. Одан күндізді ажыратамыз. Сонда олар, қараңғылықта қалады. ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аш-Шамсу Таҗрӥ Лимустақаррин Лаһӓ ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 036-038 Сондай-ақ күн белгіленген көлемінде жүреді. Міне осы аса үстем, әр нәрсені білуші Алланың өлшеуі. ‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Қамара Қаддарнӓһу Манӓзила Хаттá `Ӓда Кӓл`урҗӱни Ал-Қадӥми 036-039 Тағы айдың орындарында өлшеп қойдық. Ескі құрманың қураған бұтағындай болғанға дейін. ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Лӓ Аш-Шамсу Йанбағӥ Лаһӓн Тудрика Ал-Қамара Ұа Лӓ Ал-Лайлу Сӓбиқу Ан-Наһӓри ۚ Ұа Куллун Фӥ Фалакин Йасбахӱна 036-040 Күннің айға жетуі мүмкін емес. Және түн де күндізден ілгерлемейді. Әрбірі көкте жүзеді. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓйатун Лаһумннӓ Хамалнӓ Ҙуррӥйатаһум Фӥ Ал-Фулки Ал-Машхӱни 036-041 Олардың нәсілдерін толы кемеде (Нұх кемесінде) тасуымыз, олар үшін бір белгі. ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍
Ұа Ҳалақнӓ Лаһум Мин Миćлиһи Мӓ Йаркабӱна 036-042 Әрі олар үшін сол сияқтыдан мінетін көліктер жаратуымыз (да бір белгі). ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Наша' Нуғриқһум Фалӓ Ҫарӥҳа Лаһум Ұа Лӓ Һум Йунқаҙӱна 036-043 Қаласақ, оларды суға батырамыз. Сонда оларға болысушы да жоқ, олар құтқарылмайды да. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Рахматан Миннӓ Ұа Матӓ`ӓан 'Илá Хӥнин 036-044 Бірақ Біздің тарапымыздан бір мәрхамет және бір мерзімге дейін пайдалану болады. ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Аттақӱ Мӓ Байна 'Айдӥкум Ұа Мӓ Ҳалфакум Ла`аллакум Турхамӱна 036-045 Қашан оларға: Алдарыңдағы және арттарыңдағы жағдайлардан сақтаныңдар. Әрине мәрхаметке бөленесіңдер делінсе; ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Та'тӥһим Мин 'Ӓйатин Мин 'Ӓйӓти Раббиһим 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 036-046 Сондай-ақ оларға Раббыларының белгілерінен бір белгі келсе-ақ олар одан жалтарады. ‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһумнфиқӱ Миммӓ Разақакуму Ал-Лаһу Қӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ануҭ`иму Ман Лаұ Йашӓ Ал-Лаһуҭ`амаһу 'Ин 'Антум 'Иллӓ Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 036-047 Қашан оларға: Алланың сендерге берген несібесінен тиісті орынға жұмсаңдар делінсе, сондай қарсы болғандар: Алла қаласа, тамақтандыратын біреулерді біз тамақтандырамыз ба? Сендер мүлде адасқансыңдар деді. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍~ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 036-048 Олар: Егер шын айтсаңдар, бұл құқайларың қашан? дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Мӓ Йанžурӱна 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Та'ҳуҙуһум Ұа Һум Йаҳиҫҫимӱна 036-049 Олар таласып тұрғанда, оларды қолға алатын бір-ақ ащы дауыс күтіп тұрады. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Таұҫийатан Ұа Лӓ 'Илá 'Аһлиһим Йарҗи`ӱна 036-050 Сонда олар өсиет айта алмайды да үйлеріне де қайта алмайды. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Фа'иҙӓ Һум Мина Ал-'Аҗдӓćи 'Илá Раббиһим Йансилӱна 036-051 Сүр үрілсе, сонда олар қабырларынан Раббыларына жүгіреді: ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓ Ман Ба`аćанӓ Мин Марқадинӓ ۜ ۗ Һӓҙӓ Мӓ Ұа`ада Ар-Рахмӓну Ұа Ҫадақа Ал-Мурсалӱна 036-052 Әттең-ай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды?,-дейді. Міне мейірімді Алланың уәдесі. Пайғамбар да шын айтқан (делінеді). ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ۜ ۗ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
н Кӓнат 'Иллӓ Ҫайхатан Ұӓхидатан Фа'иҙӓ Һум Җамӥн Ладайнӓ Мухđарӱна 036-053 Бір ғана айғай болады да сонда тұтас алдымызға әзір болады. ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Фӓлйаұма Лӓ Туžламу Нафсун Шай'ӓан Ұа Лӓ Туҗзаұна 'Иллӓ Мӓ Кунтум Та`малӱна 036-054 Ал енді бүгін ешкімге зұлымдық етілмейді. Сондай-ақ істегендеріңнің ғана бодауын көресіңдер. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
нна 'Аҫхӓба Ал-Җаннати Ал-Йаұма Фӥ Шуғулин Фӓкиһӱна 036-055 Расында жаннаттықтар, ол күні зауықты шұғылдануда болады. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Һум Ұа 'Азұӓҗуһум Фӥ Žилӓлин `Алá Ал-'Арӓ'ики Муттаки'ӱна 036-056 Олар да, жұбайлары да көлеңкелердегі дивандарға жастанған түрде болады. ‌‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌‍‍
Лаһум Фӥһӓ Фӓкиһатун Ұа Лаһум Мӓ Йадда`ӱна 036-057 Олар үшін онда жемістер және өздеріне не тілегендері бар. ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Салӓмун Қаұлӓан Мин Раббин Рахӥмин 036-058 Ерекше мейірімді Раббыларынан оларға: Сәлем сөзі болады. ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Амтӓзӱ Ал-Йаұма 'Аййуһӓ Ал-Муҗримӱна 036-059 Әй күнәкарлар! Бүгін араны ашыңдар! ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Алам 'А`һад 'Илайкум Йӓ Банӥ 'Ӓдама 'Ан Лӓ Та`будӱ Аш-Шайҭӓна ۖннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 036-060 Әй адам баласы! Сендерге: Шайтанға табынбаңдар. Әрине ол, өздеріңе ашық дұшпан деп, серт бермедім бе? ‌‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ۖ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ани А`будӱнӥ ۚ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 036-061 Маған құлшылық қылыңдар. Тура жол осы! ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Аđалла Минкум Җибиллӓан Каćӥрӓан ۖ 'Афалам Такӱнӱ Та`қилӱна 036-062 Расында ол, сендерден көптеген топты адастырды. Сонда да түсінбейсіңдер ме? ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ۖ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һаҙиһи Җаһаннаму Аллатӥ Кунтум Тӱ`адӱна 036-063 Сендерге уәде етілген тозақ осы. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Аҫлаұһӓ Ал-Йаұма Бимӓ Кунтум Такфурӱна 036-064 Қарсы келулерің себепті бүгін оған кіріңдер. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Йаұма Наҳтиму `Алá 'Афұӓһиһим Ұа Тукаллимунӓ 'Айдӥһим Ұа Таш/һаду 'Арҗулуһум Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 036-065 Ол күні олардың ауыздарын мөрлейміз. Бізге олардың қолдары сөйлеп, не істегендеріне аяқтары айғақ болады. ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Нашӓ'у Лаҭамаснӓ `Алá 'А`йуниһим Фӓстабақӱ Аҫ-Ҫирӓҭа Фа'аннá Йубҫирӱна 036-066 Мүбада қаласақ, олардың көздерін мүлде соқыр қылар едік те сонда олар жол іздесе, қайтып көрер еді? ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Нашӓ'у Ламасаҳнӓһум `Алá Макӓнатиһим Фамӓ Астаҭӓ`ӱ Муđӥйӓан Ұа Лӓ Йарҗи`ӱна 036-067 Егер қаласақ, олардың мекендерінде әлбетте бейнелерін өзгертер едік. Сонда олар ілгері де кейін де кете алмас еді. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ман Ну`аммирһу Нунаккис/һу Фӥ Ал-Ҳалқи ۖ 'Афалӓ Йа`қилӱна 036-068 Әлде кімге өмір берсек, жаратылыста оны қайта бастырамыз. Олар түсінбей ме? ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ `Алламнӓһу Аш-Ши`ра Ұа Мӓ Йанбағӥ Лаһу ۚ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Ұа Қур'ӓнун Мубӥнун 036-069 (Мұхаммед Ғ.С. ға) өлең үйретпедік әрі оған ол, лайық емес. Ол, бір үгіт және ашық Құран ғана. ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍~ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Лийунҙира Ман Кӓна Хаййӓан Ұа Йахиққа Ал-Қаұлу `Алá Ал-Кӓфирӥна 036-070 Тірі кісілерге ескерту, қарсы болғандарға байланысты сөз шынға шығу үшін. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Аннӓ Ҳалақнӓ Лаһум Миммӓ `Амилат 'Айдӥнӓ 'Ан`ӓмӓан Фаһум Лаһӓ Мӓликӱна 036-071 Олар үшін рас құдыретімізбен хайуандарды жаратқанымызды көрмей ме? Сондай-ақ өздері оларға иелік етеді. ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ҙаллалнӓһӓ Лаһум Фаминһӓ Ракӱбуһум Ұа Минһӓ Йа'кулӱна 036-072 Малды, оларға бойсұндырдық. Олар кейіне мінеді, кейінің етін жейді. ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лаһум Фӥһӓ Манӓфи`у Ұа Машӓрибу ۖ 'Афалӓ Йашкурӱна 036-073 Олар үшін малдарда түрлі пайдалар, сусындар бар. Сонда олар шүкірлік қылмай ма? ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Аттаҳаҙӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи 'Ӓлиһатан Ла`аллаһум Йунҫарӱна 036-074 Олар Алладан өзге тәңірлер жасап алып, олардан көмек көретіндіктерін үміт етеді. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Наҫраһум Ұа Һум Лаһум Җундун Мухđарӱна 036-075 Олар (пұттар), оларға көмек ете алмайды. Олардың өздері ол пұттарды қорғау үшін әзір әскер. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Фалӓ Йахзунка Қаұлуһум ۘннӓ На`ламу Мӓ Йусиррӱна Ұа Мӓ Йу`линӱна 036-076 (Мұхаммед Ғ.С) олардың сөздері сені кейітпесін. Әрине Біз олардың көрнеулерін де, көместерін де білеміз. ‌ ‌ۘ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Аұалам Йара Ал-'Инсӓну 'Аннӓ Ҳалақнӓһу Мин Нуҭфатин Фа'иҙӓ Һуұа Ҳаҫӥмун Мубӥнун 036-077 Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме? Сонда да ашық қиқарлық істейді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Đараба Ланӓ Маćалӓан Ұа Насийа Ҳалқаһу ۖ Қӓла Ман Йухйӥ Ал-`Иžӓма Ұа Һийа Рамӥмун 036-078 Олар өз жаратылысын ұмытып, Бізге мысал берді: Міне шіріген сүйектерді кім тірілтеді?,- деді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Қул Йухйӥһӓ Ал-Лаҙӥнша'аһӓ 'Аұұала Марратин ۖ Ұа Һуұа Бикулли Ҳалқин `Алӥмун 036-079 (Мұхаммед Ғ.С.): Оны, сондай алғаш жаратқан тірілтеді. Ол, барлық жаратылысты біледі де. ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакум Мина Аш-Шаҗари Ал-'Аҳđари Нӓрӓан Фа'иҙӓнтум Минһу Тӱқидӱна 036-080 Ол сондай Алла, сендерге жасыл ағаштан от жаратты. Сол уақытта сендер оны жағасыңдар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌
'Аұалайса Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Биқӓдирин `Алáн Йаҳлуқа Миćлаһум ۚ Балá Ұа Һуұа Ал-Ҳаллӓқу Ал-`Алӥму 036-081 Сондай көктер мен жерді жаратқан Алла, олар сияқтыны жаратуға күші жетпей ме? Әлбетте күші жетеді. Ол, әр нәрсені жаратушы, толық білуші. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
ннамӓмруһу 'Иҙӓрӓда Шай'ӓан 'Ан Йақӱла Лаһу Кун Файакӱну 036-082 Шын мәнінде Ол, бір істің болуын қаласа, Оның бұйрығы оған бол деу. Сонда ол бола қалады. ‍‍‍‌ ‌‍‍~ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍
Фасубхӓна Ал-Лаҙӥ Бийадиһи Малакӱту Кулли Шай'ин Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 036-083 Барлық нәрсенің билігі қолында болган әрі сендер Соған қайтарылатын Алла; кемшіліктен пәк. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah