31) Sūrat Luqn

Printed format

31)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 031-001 Әлиф Ләм Мим. --
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Хакӥми 031-002 Міне бұл, хикметті Кітаптың аяттары. ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍
Һудáан Ұа Рахматан Лилмухсинӥна 031-003 Тура жол; мәрхамет, жақсылық істеушілер үшін. ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Йӱқинӱна 031-004 Сондай олар намазды толық орындап, зекет береді. Сондай-ақ олар ақыретке толық нанады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика `Алá Һудáан Мин Раббиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 031-005 Міне солар, Раббылары тарапынан тура жолда, сондай-ақ олар құтылушылар. ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йаштарӥ Лаһұа Ал-Хадӥćи Лийуđилла `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Йаттаҳиҙаһӓ Һузӱан ۚ 'Ӱла'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 031-006 Адамдардың түк білмесе де Алланың жолынан адастыру және тәлкекке алу үшін ертегіге айырбастап алғандар бар. Міне солар үшін қорлаушы азап бар. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһи 'Ӓйӓтунӓ Ұаллá Мустакбирӓан Ка'ан Лам Йасма`һӓ Ка'анна Фӥ 'Уҙунайһи Ұақрӓан Фабашширһу ۖ Би`аҙӓбин 'Алӥмин 031-007 Оған аяттарымыз оқылған сәтте, оны естімегендей тіпті құлақтарында тығын бардай паңсып теріс айналады. Оны күйзелтуші азаппен қуандыр. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Җаннӓту Ан-На`ӥми 031-008 Күдіксіз иман келтіріп, түзу іс істегендер, олар үшін нығметі түгемейтін бақшалар бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Ұа`да Ал-Лаһи Хаққӓан ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 031-009 Онда олар мәңгі қалады. Алланың уәдесі хақ. Ол, өте үстем, хикмет иесі. ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Биғайри `Амадин Тараұнаһӓ ۖ Ұа 'Алқá Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Бикум Ұа Баććа Фӥһӓ Мин Кулли Дӓббатин ۚ Ұа 'Анзалнӓ Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'анбатнӓ Фӥһӓ Мин Кулли Заұҗин Карӥмин 031-010 Сендер, тіреусіз көрген көкті жаратты да сендерді теңселтеді деп, жер бетіне асқар тауларды қойды. Сондай-ақ бүкіл жандықты өргізді де көктен жаңбыр жаудырып, онда әр түрлі көркем парымен өсімдіктерді өсірдік. ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Һӓҙӓ Ҳалқу Ал-Лаһи Фа'арӱнӥ Мӓҙӓ Ҳалақа Ал-Лаҙӥна Мин Дӱниһи ۚ Бали Аž-Žӓлимӱна Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 031-011 Бұл Алланың жаратқаны. Ал Алладан өзгенің не жаратқанын Маған көрсетіңдерші! Әрине залымдар ашық адасуда. ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Луқмӓна Ал-Хикмата 'Ани Ашкур Лиллаһи ۚ Ұа Ман Йашкур Фа'иннамӓ Йашкуру Линафсиһи ۖ Ұа Ман Кафара Фа'инна Ал-Лаһа Ғанӥйун Хамӥдун 031-012 Рас Лұқманға шүкірлік етуі үшін даналық бердік. Кім шүкір етсе, өзі үшін шүкір етеді. Ал кім нәсүкірлік етсе, сонда да Алла мұңсыз, мақтауға лайық. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Луқмӓну Лиӓбниһи Ұа Һуұа Йа`иžуһу Йӓ Бунаййа Лӓ Тушрик Бил-Лаһи ۖнна Аш-Ширка Лаžулмун `Аžӥмун 031-013 Сол уақытта Лұқман өз ұлына үгіт бере отырып: Әй ұлым! Аллаға серік қоспа! Күдіксіз ортақ қосу зор зұлымдық деді. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ұаҫҫайнӓ Ал-'Инсӓна Биұӓлидайһи Хамалат/һу 'Уммуһу Ұаһнӓан `Алá Ұаһнин Ұа Фиҫӓлуһу Фӥ `Ӓмайни 'Ани Ашкур Лӥ Ұа Лиұӓлидайка 'Илаййа Ал-Маҫӥру 031-014 Адамдарға; ата-анасына қарайласуды бұйырдық. Ананың оған мешеулік үстіне мешеулікпен жүкті болып, екі жылда омыраудан айыруы бар. Маған және әке-шешеңе шүкір ет. Қайтар орның Мен жақ. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Җӓһадӓка `Алáн Тушрика Бӥ Мӓ Лайса Лака Биһи `Илмун Фалӓ Туҭи`һумӓ ۖ Ұа Ҫӓхибһумӓ Фӥ Ад-Дунйӓ Ма`рӱфӓан ۖ Ұа Аттаби` Сабӥла Ман 'Анӓба 'Илаййа ۚ Ćумма 'Илаййа Марҗи`укум Фа'унабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 031-015 Егер екеуі білмеген нәрсеңді Маған ортақ қосуға зорласа, Оларға бағынба! Олармен дүниеде дұрыс жолдас бол да Маған құштар адамдардың жолына түс. Сосын барар орындарың Мен жақ; сонда істеген істеріңді баян етемін. ‌‌ ‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ Бунаййа 'Иннаһӓн Такун Миćқӓла Хаббатин Мин Ҳардалин Фатакун Фӥ Ҫаҳратин 'Аұ Фӥ Ас-Самӓұӓти 'Аұ Фӥ Ал-'Арđи Йа'ти Биһӓ Ал-Лаһу ۚнна Ал-Лаһа Лаҭӥфун Ҳабӥрун 031-016 (Лұқман): Әй ұлым! Тарының салмағындай болса да бір жар тастың ішінде болса да көктерде не жерде болса да Алла оны (қиямет күні) келтіреді. Расында Алла өте мүлайым, толық білуші. ‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ Бунаййа 'Ақими Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Мур Бил-Ма`рӱфи Ұа Анһа `Ани Ал-Мункари Ұа Аҫбир `Алá Мӓҫӓбака ۖнна Ҙӓлика Мин `Азми Ал-'Умӱри 031-017 Әй ұлым! Намазды толық орында. Дұрыстыққа бұйырып, бұрыстықтан тый. Басыңа келген ауыршылыққа сабыр ет. Рас бұлар маңызды істерден. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Туҫа``ир Ҳаддака Лилннӓси Ұа Лӓ Тамши Фӥ Ал-'Арđи Марахӓан ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Кулла Муҳтӓлин Фаҳӱрин 031-018 Адамдарға паңсып, қырындама да жерде кердеңдеп, жүрме. Расында Алла, бүкіл дандайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
Ұӓқҫид Фӥ Машйика Ұа Ағđуđ Мин Ҫаұтика ۚнна 'Анкара Ал-'Аҫұӓти Лаҫаұту Ал-Хамӥри 031-019 Жүрісіңде орташа бол да даусыңды бәсеңдет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жаманы есектің дауысы. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тараұ 'Анна Ал-Лаһа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Асбаға `Алайкум Ни`амаһу Žӓһиратан Ұа Бӓҭинатан ۗ Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Лӓ Һудáан Ұа Лӓ Китӓбин Мунӥрин 031-020 Көрдіңдер ме? Рас Алла (Т.) сендерге көктердегі, жердегі нәрселерді бой ұсындырды. Және сендерге көрнеу, көмес нығметтерін толықтасырды. Сонда да ешбір білімі, тура жолы не нұрландырушы кітабы болмаған кейбір адамдар, Алла жайында таласады. ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһуму Аттаби`ӱ Мӓнзала Ал-Лаһу Қӓлӱ Бал Наттаби`у Мӓ Ұаҗаднӓ `Алайһи 'Ӓбӓ'анӓ ۚ 'Аұалаұ Кӓна Аш-Шайҭӓну Йад`ӱһум 'Илá `Аҙӓби Ас-Са`ӥри 031-021 Қашан оларға: Алланың түсірген нәрсесіне ілесіңдер делінсе, олар: Жоқ, аталарымызды тапқан нәрсеге ілесеміз дейді. Егер шайтан оларды жалындаған азапқа шақырса да ма? ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ман Йуслим Ұаҗһаһу 'Илá Ал-Лаһи Ұа Һуұа Мухсинун Фақади Астамсака Бил-`Урұати Ал-Ұуćқá Ұа 'Илá ۗ Ал-Лаһи `Ӓқибату Ал-'Умӱри 031-022 Кім өзін Аллаға тапсырып, игілік істесе, сонда ол; расында берік тұтқаны ұстаған болады. Бүкіл істердің соңы Аллаға тән. ‍‍‍~ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ман Кафара Фалӓ Йахзунка Куфруһу ۚ 'Илайнӓ Марҗи`уһум Фанунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 031-023 (Мұхаммед Ғ.С.) кім қарсы келсе, сонда оның қарсылығы сені кейітпесін. Олардың қайтар жері Біз. Сонда оларға не істегендерін баян етеміз. Расында Алла, көкіректегілерді толық біледі. ‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍~ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Нуматти`уһум Қалӥлӓан Ćумма Наđҭарруһум 'Илá `Аҙӓбин Ғалӥžин 031-024 Оларды аз пайдаландырып, сосын ауыр азапқа зорлаймыз. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Ла'ин Са'алтаһум Ман Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Лайақӱлунна Ал-Лаһу ۚ Қули Ал-Хамду Лиллаһи ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 031-025 (Мұхаммед Ғ.С.) Егер олардан: Көктер мен жерді жаратқан кім?,-деп сұрасаң, әлбетте: Алла дейді. Барлық мақтау Аллаға тән де. Әрине олардың көбі түсінбейді. ‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ۚ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚнна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 031-026 Көктер мен жерде болған нәрселер Алланікі. Рас Алла бай, мақтауға лайық. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ 'Аннамӓ Фӥ Ал-'Арđи Мин Шаҗаратин 'Ақлӓмун Ұа Ал-Бахру Йамуддуһу Мин Ба`диһи Саб`ату 'Абхурин Мӓ Нафидат Калимӓту Ал-Лаһи ۗнна Ал-Лаһа `Азӥзун Хакӥмун 031-027 Рас егер жер жүзіндегі ағаш атаулы қалам, теңіз (сия болып), одан кейін оған тағы жеті теңіз көмектесіп, (жазса да) Алланың сөздері таусылмайды. Күдіксіз Алла, өте үстем, хикмет иесі. ‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Мӓ Ҳалқукум Ұа Лӓ Ба`ćукум 'Иллӓ Канафсин Ұӓхидатин ۗнна Ал-Лаһа Самӥн Баҫӥрун 031-028 Сендердің жаратылуларың да тірілтілулерің де бір-ақ кісідей ғана. Расында Алла, аса естуші, тым көруші. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа Саҳҳара Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Куллун Йаҗрӥ 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан Ұа 'Анна Ал-Лаһа Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 031-029 Көрмедің бе? Расында Алла, түнді күндізге қосып, күндізді түнге қосады. Сондай-ақ күн мен айды бағындырды. Барлығы белгілі бір мерзімге дейін жүреді. Рас Алла, олардың істегендерін толық білуші. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Анна Мӓ Йад`ӱна Мин Дӱниһи Ал-Бӓҭилу Ұа 'Анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-Кабӥру 031-030 Міне шәксіз Алла Ол, хақ. Сөз жоқ, олардың Алладан өзге жалбарынғандары босқа. Күдіксіз Алла, Ол өте жоғары, аса ұлы. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Фулка Таҗрӥ Фӥ Ал-Бахри Бини`мати Ал-Лаһи Лийурийакум Мин 'Ӓйӓтиһи ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Ликулли Ҫаббӓрин Шакӱрин 031-031 Көрмедің бе? Рас кеме теңізде Алланың ілтипатымен сендерге Оның деректерін көрсету үшін жүреді. Рас осыларда тым сабырлы, өте шүкір етушілердің барлығына белгілер бар. ‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Ұа 'Иҙӓ Ғашийаһум Маұҗун Кӓлžžулали Да`аұ Ал-Лаһа Муҳлиҫӥна Лаһу Адӥна Фаламмӓ Наҗҗӓһум 'Илá Ал-Барри Фаминһум Муқтаҫидун ۚ Ұа Мӓ Йаҗхаду Би'ӓйӓтинӓ 'Иллӓ Куллу Ҳаттӓрин Кафӱрин 031-032 Қашан оларды таулардай толқын орап алса, дінге деген нағыз ықыласпен Алладан тілейді. Ал қашан Алла, оларды құтқарып, қырға шығарса, олардың кейбіреуі орташа болады. Негізінде аяттарымызға біртұтас опасыз қасарысқандар ғана қарсы келеді. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аттақӱ Раббакум Ұа Аҳшаұ Йаұмӓан Лӓ Йаҗзӥ Ұа А-Дун `Ан Ұаладиһи Ұа Лӓ Маұлӱдун Һуұа Җӓзин `Ан Ұа А-Диһи Шай'ӓан ۚнна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун ۖ Фалӓ Тағурраннакуму Ал-Хайӓ Ату Ад-Дунйӓ Ұа Лӓ Йағурраннакум Бил-Лаһи Ал-Ғарӱру 031-033 Әй адам баласы! Раббыларыңнан қорқыңдар және ешбір әке; баласы тарапынан бодау төлемейтін сондай-ақ ешбір бала да; әкесі тарапынан түк бермейтін күннен де қорқыңдар. Күдіксіз Алланың уәдесі хақ. Сондықтан сендерді дүние тіршілігі әсте алдамасын. Сондай-ақ өте алдаушы ол, (шайтан да) Алла турасында алдамасын. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
нна Ал-Лаһандаһу `Илму Ас-Сӓ`ати Ұа Йуназзилу Ал-Ғайćа Ұа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ал-'Архӓми ۖ Ұа Мӓ Тадрӥ Нафсун Мӓҙӓ Таксибу Ғадӓан ۖ Ұа Мӓ Тадрӥ Нафсун Би'аййи 'Арđин Тамӱту ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Ҳабӥрун 031-034 Әрине қиямет мерзімінің мәліметі Алланың қасында. Жаңбырды Ол жаудырады, Ол жатырлардағыны біледі. Ешкім ертең не істейтінін білмейді әрі ешкім қай жерде өлерін де білмейді. Күдіксіз Алла (Т.) толық білуші, хабар алушы. ‍ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah