30) Sūrat Ar-Rūm

Printed format

30)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 030-001 Әлиф Ләм Мим. --
Ғулибати Ар-Рӱму 030-002 Рұм жеңілді. ‍‍‌
Фӥднá Ал-'Арđи Ұа Һум Мин Ба`ди Ғалабиһим Сайағлибӱна 030-003 Ең жақын жерде олар жеңілгеннен кейін жедел жеңіске ие болады. ‌‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Фӥ Биđ`и Синӥна ۗ Лиллаһи Ал-'Амру Мин Қаблу Ұа Мин Ба`ду ۚ Ұа Йаұма'иҙин Йафраху Ал-Му'уминӱна 030-004 Бірнеше жылдың ішінде. Іс бұрын да кейін де Алланың еркінде. Сол күні мүміндер де қош болады. ‍‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍ۚ‌ ‍ ‍‍
Бинаҫри Ал-Лаһи ۚ Йанҫуру Ман Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ар-Рахӥму 030-005 Алланың жәрдемімен. Ол, кімді қаласа, жәрдем етеді. Ол аса үстем, ерекше мейірімді. ‍‍‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа`да Ал-Лаһи ۖ Лӓ Йуҳлифу Ал-Лаһу Ұа`даһу Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 030-006 Бұл Алланың уәдесі. Алла уәдесінен айнымайды. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йа`ламӱна Žӓһирӓан Мина Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Һум `Ани Ал-'Ӓҳирати Һум Ғӓфилӱна 030-007 Олар дүние тіршілігінен көрініп тұрғанын біледі де өздері ақыреттен кәперсіз. ‍‍ ‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍
'Аұалам Йатафаккарӱ Фӥнфусиһим ۗ Мӓ Ҳалақа Ал-Лаһу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ 'Иллӓ Бил-Хаққи Ұа 'Аҗалин Мусаммáан ۗ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Мина Анӓси БилиқӓРаббиһим Лакӓфирӱна 030-008 Алла (Т.) Көктер мен жерді әрі екі арасындағыларды шындықпен белгілі бір мерзім үшін жаратты. Өздері жайында ойламай ма? Шынында адамдардың көбі Раббыларына жолығуға қарсы келеді. ‌ ‌‌ ‍‌‌‍‍ ۗ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ۗ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌
'Аұалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Кӓнӱ 'Ашадда Минһум Қӱұатан Ұа 'Аćӓрӱ Ал-'Арđа Ұа `Амарӱһӓ 'Акćара Миммӓ `Амарӱһӓ Ұа Җӓ'ат/һум Русулуһум Бил-Баййинӓти ۖ Фамӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийаžлимаһум Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 030-009 Олар жер жүзінде кезіп, өздеріне бұрынғылардың соңының не болғанын көрмей ме? Негізінен олар, бұлардан күштірек еді де олар, жерді қопарып, олар оны; бұлардың дамытуынан көрі көбірек дамытқан еді. Оларға ашық дәлелдер мен елшілер де келген еді. Сонда Алла, Оларға зұлымдық еткен емес. Бірақ олар өздеріне зұлымдық етті. ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Кӓна `Ӓқибата Ал-Лаҙӥна 'Асӓ'ӱ Ас-Сӱ'áн Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Кӓнӱ Биһӓ Йастаһзи'ӱн 030-010 Сосын жамандық істегендердің соңы; Алланың аяттарын жасынға шығарып, оны мазақ қылғандықтары үшін жаман болды. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Ćумма 'Илайһи Турҗа`ӱна 030-011 Алла (Т.) баста жаратады да сосын қайтаратын да өзі. Және Ол жаққа қайтарыласыңдар. ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йублису Ал-Муҗримӱна 030-012 Қиямет-қайым болған күні күнәкарлар күдер үзеді. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лам Йакун Лаһум Мин Шуракӓ'иһим Шуфа`ӓ'у Ұа Кӓнӱ Бишуракӓ'иһим Кӓфирӥна 030-013 Оларға, Аллаға қосқан ортақтарынан шапағатшы болмайды да өздері ортақтарына қарсы шығады. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йаұма'иҙин Йатафаррақӱна 030-014 Қиямет-қайым болған күні, сол күні; (Кәпір, Мұсылман) айрылады. ‍‍ ‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фаһум Фӥ Раұđатин Йухбарӱна 030-015 Ал енді иман келтіріп, ізгі іс істегендер; бір бақшада сыйланады. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Лиқӓ Ал-'Ӓҳирати Фа'ӱлӓ'ика Фӥ Ал-`Аҙӓби Мухđарӱна 030-016 Ал енді сондай қарсы келіп, ақыретте Маған жолығуды жасынға шығарғандар, міне солар; тозаққа әзір түрде қойылады. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‌
Фасубхӓна Ал-Лаһи Хӥна Тумсӱна Ұа Хӥна Туҫбихӱна 030-017 Ендеше түнеген мезгілде әрі таң атырған уақытта Алланы пәктеңдер. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаһу Ал-Хамду Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа `Ашӥйӓан Ұа Хӥна Туžһирӱна 030-018 Көктер мен жерде, кешке және түскі уақытқа кіргенде, барлық мақтау Аллаға лайық. ‍‌‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Йуҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Йуҳриҗу Ал-Маййита Мина Ал-Хаййи Ұа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚ Ұа Каҙалика Туҳраҗӱна 030-019 Ол, өліден тіріні шығарып, тіріден өліні шығарады да жерді өлгеннен кейін жандандырады. Сол сияқты сендер де (қабірден) шығарыласыңцар. ‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи 'Ан Ҳалақакум Мин Турӓбин Ćумма 'Иҙӓнтум Башарун Танташирӱна 030-020 Оның белгілерінен бірі; сендерді топырақтан жаратуы. Сосын сендер адам болып, тарқаласыңдар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи 'Ан Ҳалақа Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Литаскунӱ 'Илайһӓ Ұа Җа`ала Байнакум Маұаддатан Ұа Рахматан ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йатафаккарӱна 030-021 Сендерге, оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандығы да Оның белгілерінен. Сөз жоқ, осыларда ойланған елге белгілер бар. ‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Ҳалқу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Аҳтилӓфу 'Алсинатикум Ұа 'Алұӓникум ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лил`ӓлимӥна 030-022 Көктер мен жерді жаратуы, тілдеріңнің түстеріңнің, қарама-қарсылығы да Оның белгілерінен. Шәксіз бұларда білгендер үшін белгілер бар. ‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Манӓмукум Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Абтиғӓ'уукум Мин Фаđлиһи ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йасма`ӱна 030-023 Күндіз-түнде ұйықтауларың, сондай-ақ Алланың кеңшілігін іздеулерін де, Оның белгілерінен. Күдіксіз бұларда тыңдаған қауым үшін белгілер бар. ‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһи Йурӥкуму Ал-Барқа Ҳаұфӓан Ұа Ҭама`ӓан Ұа Йуназзилу Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Файухйӥ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 030-024 Сендерге үрейлену, дәмету түрінде найзағайды көрсетуі, көктен жаңбыр жаудырып онымен өлгеннен кейін жерді жандандыруы да Оның белгілерінен. Рас бұлар да ақыл жұмсаған халыққа үлгілер бар. ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһин Тақӱма Ас-Самӓ'у Ұа Ал-'Арđу Би'амриһи ۚ Ćумма 'Иҙӓ Да`ӓкум Да`ұатан Мина Ал-'Арđи 'Иҙӓнтум Таҳруҗӱна 030-025 Көк пен жердің Оның әмірінде тұруы да Оның белгілерінен. Сосын сендерді жерден бір шақырумен шақырған сәтте, дереу сендер шыға келесіңдер. ‍‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Куллун Лаһу Қӓнитӱна 030-026 Көктер мен жердегі әркім Онікі. Тұтас Оған бой ұсынады. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йабда'у Ал-Ҳалқа Ćумма Йу`ӥдуһу Ұа Һуұа 'Аһұану `Алайһи ۚ Ұа Лаһу Ал-Маćалу Ал-'А`лá Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 030-027 Сол, сондай жоқтан бар етіп, сосын қайта жаратады. Бұл Оған оңай. Әрі көктер мен жердегі жоғары сипат Оған тән. Ол өте үстем, хикмет иесі. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Đараба Лакум Маćалӓан Мин 'Анфусикум ۖ Һал Лакум Мин Мӓ Малакат 'Аймӓнукум Мин Шуракӓ'а Фӥ Мӓ Разақнӓкум Фа'антум Фӥһи Саұӓн Таҳӓфӱнаһум Каҳӥфатикумнфусакум ۚ Каҙӓлика Нуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йа`қилӱна 030-028 Ол, сендерге өздеріңнен мысал келтіреді: Сендерге Біз берген несібе де қол астарыңдағы құлдар да сендер мен тең ортақ болып, олардан өздеріңнен жасқанғандай жасқанасыңдар ма? Осылайша аяттарымызды ақыл жұмсаган елге егжей-тегжейлі баян етеміз. ‌ ‌‌ۖ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Бал Аттаба`а Ал-Лаҙӥна Žаламӱ 'Аһұӓ'аһум Биғайри `Илмин ۖ Фаман Йаһдӥ Ман 'Аđалла Ал-Лаһу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 030-029 Әрине залымдар, білмесе де көңілдері тартқан жаққа кеткен. Алла адастырған кісіге кім тура жол көрсетеді. Сондай-ақ оларға ешбір жәрдемші жоқ. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Фа'ақим Ұаҗһака Лилддӥни Ханӥфӓан Фиҭрата ۚ Ал-Лаһи Аллатӥ Фаҭара Анӓса `Алайһӓ Лӓ ۚ Табдӥла Лиҳалқи Ал-Лаһи Ҙӓлика ۚ Адӥну Ал-Қаййиму Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 030-030 (Мұхаммед Ғ.С.) бәрінен бет бұрып, жүзінді Ислам дініне жөнелт. Алла жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Алланың жаратуында өзгеріс болмайды. Осы тұп-тура дін. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Мунӥбӥна 'Илайһи Ұа Аттақӱһу Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Лӓ Такӱнӱ Мина Ал-Мушрикӥна 030-031 Аллаға бой ұсынған түрде Одан қорқа отырып, намазды орындаңдар. Әрі ортақ қосушылардан болмаңдар. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Мина Ал-Лаҙӥна Фаррақӱ Дӥнаһум Ұа Кӓнӱ Шийа`ӓан ۖ Куллу Хизбин Бимӓ Ладайһим Фарихӱна 030-032 Сондай олар діндерін бөлшектеп, топтарға бөлініп, әрбірі өз алдындағыларына мәз болғандар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Масса Анӓса Đуррун Да`аұ Раббаһум Мунӥбӥна 'Илайһи Ćумма 'Иҙӓ 'Аҙӓқаһум Минһу Рахматан 'Иҙӓ Фарӥқун Минһум Бираббиһим Йушрикӱна 030-033 Қашан адам баласына бір бейнет жетсе, олар Раббыларына ықыласпен жалбарынады. Сосын Алла, қашан оған өз тарапынан бір мәрхамет таттырса, сонда олардың кейбіреулері, Раббыларына ортақ қосады. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лийакфурӱ Бимӓ 'Ӓтайнӓһум ۚ Фатаматта`ӱ Фасаұфа Та`ламӱна 030-034 Бұны, оларға берген несібемізге нәсүкірлік ету үшін істейді. Я енді пайдалана тұрыңдар, таяуда түсінерсіңдер. ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
мнзалнӓ `Алайһим Сулҭӓнӓан Фаһуұа Йатакалламу Бимӓ Кӓнӱ Биһи Йушрикӱна 030-035 Немесе оларға, Аллаға ортақ қатуларын айтатын бір дәлел түсірдік пе? ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ 'Аҙақнӓ Анӓса Рахматан Фарихӱ Биһӓ ۖ Ұа 'Ин Туҫибһум Саййи'атун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим 'Иҙӓ Һум Йақнаҭӱна 030-036 Қашан адам баласына бір жақсылық татырсақ; сонда ол, оған мәз болады да егер өздерінің қолекі істегендерінің салдарынан бір жамандық келсе, сонда олар күдер үзеді. ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Анна Ал-Лаһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Ұа Йақдиру ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 030-037 Расында Алла қалаған құлына несібесін кеңітіп, тарайтқанын көрмей ме? Күдіксіз бұнда сенген қауымға белгілер бар. ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'ӓти Ҙӓ Ал-Қурбá Хаққаһу Ұа Ал-Мискӥна Ұа Абна Ас-Сабӥли ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Лиллаҙӥна Йурӥдӱна Ұаҗһа Ал-Лаһи Ұа 'Ӱлӓ'ика ۖ Һуму Ал-Муфлихӱна 030-038 Ендеше жақындарға, міскіндерге, жолда қалғандарға хақысын бер. Алланың ризалығын көксегендер үшін осы жақсы. Міне солар құтылушылар. ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Мӓ 'Ӓтайтум Мин Рибӓан Лийарбуұӓ Фӥмұӓли Анӓси Фалӓ Йарбӱ `Инда Ал-Лаһи ۖ Ұа Мӓ 'Ӓтайтум Мин Закӓатин Турӥдӱна Ұаҗһа Ал-Лаһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муđ`ифӱна 030-039 Сендердің адамдардың малына берген өсімдерің Алланың қасында өспейді де Алланың ризалығын тілеп берген зекеттерің өседі. Ал сонда, міне солар; артықша сауапқа бөленушілер. ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Ćумма Разақакум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йухйӥкум ۖ Һал Мин Шуракӓ'икум Ман Йаф`алу Мин Ҙӓликум Мин Шай'ин ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 030-040 Ол Алла, сендерді жаратып, сосын ризық береді, одан кейін өлтіреді, соңыра тірілтеді. Ал сендердің Аллаға қосқан ортақтарыңнан, осылардан бір нәрсе істейтін кім? Алла олардың қосқан ортақтарынан пәк әрі жоғары. ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍ ۖ ‍‌‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌ۚ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Žаһара Ал-Фасӓду Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Бимӓ Касабат 'Айдӥ Анӓси Лийуҙӥқаһум Ба`đа Ал-Лаҙӥ `Амилӱ Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 030-041 Адамдардың қолекі істегендерінің кейбірінің сазайын татыру үшін құрылықта әрі теңізде бұзықтық шықты. Мүмкін олар, бағыттарынан қайтар. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қул Сӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблу ۚ Кӓна 'Акćаруһум Мушрикӥна 030-042 (Мұхаммед Ғ.С.): Жер жүзінде кезіңдер де бұрынғылардың соңы не болды көріңдер де. Олардың көбі Аллаға серік қосушы еді. ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ ‌‍‍‍‍
Фа'ақим Ұаҗһака Лилддӥни Ал-Қаййими Мин Қабли 'Ан Йа'тийа Йаұмун Лӓ Марадда Лаһу Мина Ал-Лаһи Йаұма'иҙин ۖ Йаҫҫадда`ӱна 030-043 Алладан тойтарылмайтын күн келуден бұрын жүзіңді тұп-тура дінге жөнелтіп, мықты тұр. Ол күні олар айрылады. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ман Кафара Фа`алайһи Куфруһу ۖ Ұа Ман `Амила Ҫӓлихӓан Фали'анфусиһим Йамһадӱна 030-044 Кім қарсы болса, қарсылығы өзіне. Ал және кім түзу іс істесе, сонда ол өзі үшін рахат орын әзірлеген болды; ‍‌ ۖ‍‌‌ ‌‍‍‌
Лийаҗзийа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Мин Фаđлиһи ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Кӓфирӥна 030-045 Өстіп Алла иман келтіріп, түзу іс істегендерге өз кеңшілігінен сыйлық береді. Рас Ол, қарсы келгендерді жақсы көрмейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓйӓтиһин Йурсила Ар-Рийӓха Мубашширӓтин Ұа Лийуҙӥқакум Мин Рахматиһи Ұа Литаҗрийа Ал-Фулку Би'амриһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 030-046 Сендерге игілік татыру үшін қуантушы самалдар жіберуі, кеңшілігінен несібе іздеулерің үшін өз әмірімен кемені жүргізуі Оның белгілерінен. Әрине шүкір етерсіңдер. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Лақад 'Арсалнӓ Мин Қаблика Русулӓан 'Илá Қаұмиһим Фаҗӓ'ӱһум Бил-Баййинӓти Фӓнтақамнӓ Мина Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ ۖ Ұа Кӓна Хаққӓан `Алайнӓ Наҫру Ал-Му'уминӥна 030-047 Әрине сенен бұрын да олардың елдеріне елшілер жібердік; Оларға дәлелдер келтірді. Сонда олардың күнәкарларының сазайын тарттырдық. Сондай-ақ мүміндерге жәрдем ету бізге міндет. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Йурсилу Ар-Рийӓха Фатуćӥру Сахӓбӓан Файабсуҭуһу Фӥ Ас-Самӓ'и Кайфа Йашӓ'у Ұа Йаҗ`алуһу Кисафӓан Фатарá Ал-Ұадқа Йаҳруҗу Мин Ҳилӓлиһи ۖ Фа'иҙӓҫӓба Биһи Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи 'Иҙӓ Һум Йастабширӱна 030-048 Ол сондай Алла, желдерді жібереді де бұлттарды жүргізіп, оны қалауы бойынша аспанда жаяды. Және бұлтты бөлшектейді. Сонда оның араларынан жаңбырдың шыққанын көресің. Сонда ол, жаңбырды құлдарынан қалағанына жеткізеді. Сол уақытта олар қуанышқа ие болады. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ۖ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Кӓнӱ Мин Қабли 'Ан Йуназзала `Алайһим Мин Қаблиһи Ламублисӥна 030-049 Негізінен олар өздеріне жаңбыр келуден бұрын әлде қашан күдер үзген болатын. ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фӓнžур 'Илá 'Ӓćӓри Рахмати Ал-Лаһи Кайфа Йухйӥ Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Ҙӓлика Ламухйӥ Ал-Маұтá ۖ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 030-050 Алланың рахметінің әсерлеріне қара. Жер жүзі өлгеннен кейін оны қалай жандандырды. Рас Ол, өлілерді тірілтеді, Оның әр нәрсеге күші толық жетеді. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍ۚۖ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Ла'ин 'Арсалнӓ Рӥхӓан Фара'аұһу Муҫфаррӓан Лаžаллӱ Мин Ба`диһи Йакфурӱна 030-051 Әлбетте бір жел жіберсек те сонда егіннің сарғайғанын көрсе, әрине олар, одан кейін қарсы шығады. ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‌
Фа'иннака Лӓ Тусми`у Ал-Маұтá Ұа Лӓ Тусми`у Аҫ-Ҫумма Ад-Ду`ӓ'а 'Иҙӓ Ұа Ллаұ Мудбирӥна 030-052 (Мұхаммед Г.С.) рас сен өліктерге естірте алмайсың. Сондай-ақ бет бұрып, кетіп бара жатқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓнта Биһӓдӥ Ал-`Умйи `Ан Đалӓлатиһим ۖн Тусми`у 'Иллӓ Ман Йу'умину Би'ӓйӓтинӓ Фаһум Муслимӱн 030-053 Соқырды да адасқан жағынан тура жолға сала алмайсың. Аяттарымызға иман келтіріп өздері бой ұсынған кісілерге ғана естірте аласың. ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍
Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Đа`фин Ćумма Җа`ала Мин Ба`ди Đа`фин Қӱұатан Ćумма Җа`ала Мин Ба`ди Қӱұатин Đа`фӓан Ұа Шайбатан ۚ Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۖ Ұа Һуұа Ал-`Алӥму Ал-Қадӥру 030-054 Ол сондай Алла; сендерді әлсіз жаратып, сосын әлсіздіктен кейін күш беріп, сосын күштен кейін нашарлатып, кәртейтті. Ол, қалағанын жаратады. Сондай-ақ Ол, аса естуші, тым күшті. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‌‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Йаұма Тақӱму Ас-Сӓ`ату Йуқсиму Ал-Муҗримӱна Мӓ Лабиćӱ Ғайра Сӓ`атин ۚ Каҙӓлика Кӓнӱ Йу'уфакӱна 030-055 Қиямет-қайым болатын күні, күнәкарлар, (өлгеннен қияметке дейін) бір сағаттан басқа тұрмадық деп, ант ішеді. Осылайша олар, (дүниеде де алданып,) адасқан еді. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Ұа Ал-'Ӥмӓна Лақад Лабиćтум Фӥ Китӓби Ал-Лаһи 'Илá Йаұми Ал-Ба`ćи ۖ Фаһаҙӓ Йаұму Ал-Ба`ćи Ұа Лакиннакум Кунтум Лӓ Та`ламӱна 030-056 Ал ғылым және иман берілгендер: Расында Алланың жазуындағы тірілетін күнге дейін тұрдыңдар, тірілетін күн осы. Бірақ сендер білмейтін едіңдер дейді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Файаұма'иҙин Лӓ Йанфа`у Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ма`ҙиратуһум Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 030-057 Енді сол күні, зұлымдық қылғандардың сылтаулары пайда бермейді. Олардан бір игілікте күтілмейді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Đарабнӓ Лилннӓси Фӥ Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓни Мин Кулли Маćалин ۚ Ұа Ла'ин Җи'таһум Би'ӓйатин Лайақӱланна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин 'Антум 'Иллӓ Мубҭилӱна 030-058 Расында бұл Құранда адам баласы үшін әр түрлі мысал бердік. Оларға бір белгі келтірсең де қарсы келгендер: Сендер бұзушы ғанасыңдар дейді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Каҙӓлика Йаҭба`у Ал-Лаһу `Алá Қулӱби Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна 030-059 Осылайша Алла, білмегендердің жүректерін бітейді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Фӓҫбир 'Инна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун ۖ Ұа Лӓ Йастаҳиффаннака Ал-Лаҙӥна Лӓ Йӱқинӱна 030-060 (Мұхаммед Ғ.С.) енді сабыр ет. Алланың уәдесі хақ. Сенбегендер сені оңай көрмесін. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah