24) Sūrat An-Nūr

Printed format

24)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Сӱратун 'Анзалнӓһӓ Ұа Фараđнӓһӓ Ұа 'Анзалнӓ Фӥһӓ 'Ӓйӓтин Баййинӓтин Ла`аллакум Таҙаккарӱна 024-001 Бұл сүрені түсірдік те оның үкімдерін парыз қылдық. Сондай-ақ үгіт алуларың үшін; мұнда ашық аяттар түсірдік. ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Аз-Зӓнийату Ұа Аз-Зӓнӥ Фӓҗлидӱ Кулла Ұӓхидин Минһумӓ Миӓ'ата Җалдатин ۖ Ұа Лӓ Та'ҳуҙкум Биһимӓ Ра'фатун Фӥ Дӥни Ал-Лаһин Кунтум Ту'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири ۖ Ұа Лӥаш/һад `Аҙӓбаһумӓ Ҭӓ'ифатун Мина Ал-Му'уминӥна 024-002 Зинашы әйел мен ердің әрбіріне жүз дүре соғыңдар. Егер Аллаға, ақырет күніне сенсеңдер; оларға жұмсақтықтарың ұстамасын. Әрі екеуінің жазасын мүміндерден бір тобы көріп тұрсын. ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Аз-Зӓнӥ Лӓ Йанкиху 'Иллӓ Зӓнийатан 'Аұ Мушрикатан Ұа Аз-Зӓнийату Лӓ Йанкихуһӓ 'Иллӓ Зӓнин 'Аұ Мушрикун ۚ Ұа Хуррима Ҙӓлика `Алá Ал-Му'уминӥна 024-003 Зинашы ер; зинашы немесе мүшрік әйелмен үйленуге лайық. Зинашы әйел де; зинашы немесе мүшрік ермен ғана үйленеді. Бұлар мүміндерге арам қылынды. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йармӱна Ал-Мухҫанӓти Ćумма Лам Йа'тӱ Би'арба`ати Шуһадӓ'а Фӓҗлидӱһум Ćамӓнӥна Җалдатан Ұа Лӓ Тақбалӱ Лаһум Шаһӓдатан 'Абадӓан ۚ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 024-004 Сондай абыройлы әйелдерге зина жаласын жапсырғандар; кейін төрт айғақ келтіре алмаса, онда оларға сексен дүре соғыңдар. Және олардың куәліктерін мүлде қабыл етпеңдер. Міне солар, бұзықтар. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Тӓбӱ Мин Ба`ди Ҙӓлика Ұа 'Аҫлахӱ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 024-005 Бірақ содан кейін тәубе етіп, түзелгендерге; Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йармӱна 'Азұӓҗаһум Ұа Лам Йакун Лаһум Шуһадӓ'у 'Иллӓнфусуһум Фашаһӓдату 'Ахадиһим 'Арба`у Шаһӓдӓтин Бил-Лаһи ۙннаһу Ламина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 024-006 Жұбайларына зина жаласын жауып, өздерінен басқа ешбір айғақтары болмағандардың әрбірінің куәлігі, шын айтушы екендіктеріне байланысты төрт рет Алланың атымен ант ішулері. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ۙ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Ҳӓмисату 'Анна Ла`ната Ал-Лаһи `Алайһи 'Ин Кӓна Мина Ал-Кӓҙибӥна 024-007 Бесінші ретте (ер): Егер өтірік айтушылардан болсам, Маған Алланың лағынеті болсын!,- (дейді). ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Йадра'у `Анһӓ Ал-`Аҙӓба 'Ан Таш/һада 'Арба`а Шаһӓдӓтин Бил-Лаһи ۙннаһу Ламина Ал-Кӓҙибӥна 024-008 Ерінің өтірік айтушылардан екендігіне байланысты әйел де төрт рет Алланың атымен ант ішіп, өзінен жазаны кетіре алады. ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ۙ ‌‍‍‍‍
Ұа Ал-Ҳӓмисата 'Анна Ғаđаба Ал-Лаһи `Алайһӓн Кӓна Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 024-009 Бесінші рет (әйел): Егер оның айтқандары шын болса, маған Алланың қаһары тисін!,- (дейді). ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Ұа 'Анна Ал-Лаһа Таұұӓбун Хакӥмун 024-010 Егер сендерге Алланың кеңшілігі, мәрхаметі болмаса (не болар еді?), Расында Алла, тәубелерді қабылдаушы, аса дана. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Җӓ'ӱ Бил-'Ифки `Уҫбатун Минкум ۚ Лӓ Тахсабӱһу Шаррӓан Лакум ۖ Бал Һуұа Ҳайрун Лакум ۚ Ликулли Амри'ин Минһум Мӓ Актасаба Мина Ал-'Иćми Ұа ۚ Ал-Лаҙӥ Таұаллá Кибраһу Минһум Лаһу `Аҙӓбун `Аžӥмун 024-011 Шынында сендерден өсек айтып келген топтың сөзін жаман деп есептемеңдер. Керісінше ол, сендер үшін қайырлы. Олардың әрбіреуі күнә тапты. Олардан басшылық еткен үлкеніне зор азап бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ۖۚ ‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Лаұлӓ 'Иҙ Сами`тумӱһу Žанна Ал-Му'уминӱна Ұа Ал-Му'уминӓту Би'анфусиһим Ҳайрӓан Ұа Қӓлӱ Һӓҙӓ 'Ифкун Мубӥнун 024-012 Егер оны естігендеріңде мүмін ер, әйел көңілдерінде қайыр ойлап: Бұл бір ашық өсек десе еді? ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Лаұлӓ Җӓ'ӱ `Алайһи Би'арба`ати Шуһадӓۚ Фа'иҙ Лам Йа'тӱ Биш-Шуһадӓ'и Фа'ӱлӓ'ика `Инда Ал-Лаһи Һуму Ал-Кӓҙибӱна 024-013 Олар, оған төрт куә келтірсе еді? Сондай-ақ олар куә әкелмеді. Міне солар, Алланың қасында өтірікші. ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ламассакум Фӥ Мӓ 'Афаđтум Фӥһи `Аҙӓбун `Аžӥмун 024-014 Егер сендерге дүние, ақыретте Алланың кеңшілігі, мәрхаметі болмаса еді, әрине өсек тартқандықтарыңның салдарынан зор азапқа душар болар едіңдер. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍
'Иҙ Талаққаұнаһу Би'алсинатикум Ұа Тақӱлӱна Би'афұӓһикум Мӓ Лайса Лакум Биһи `Илмун Ұа Тахсабӱнаһу Һаййинӓан Ұа Һуұа `Инда Ал-Лаһи `Аžӥмун 024-015 Сол уақытта өсекті ауызекі жалғастырып, білмеген нәрсені айта отырып, оны жеңілге сайдыңдар. Ол, Алланың қасында зор іс еді. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Лаұлӓ 'Иҙ Сами`тумӱһу Қултум Мӓ Йакӱну Ланӓн Натакаллама Биһаҙӓ Субхӓнака Һӓҙӓ Буһтӓнун `Аžӥмун 024-016 Егер оны естіген сәтте: Бұны, біздің айтуымызға болмайды. Алла сақтасын. Бұл бір ірі жала деген болсаңдар еді. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йа`иžукуму Ал-Лаһун Та`ӱдӱ Лимиćлиһи 'Абадӓан 'Ин Кунтум Му'уминӥна 024-017 Егер мүмін болсаңдар, Алла мұндайды мүлде қайта істемеулеріңді насихаттайды. ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йубаййину Ал-Лаһу Лакуму Ал-'Ӓйӓти Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 024-018 Алла, сендерге аяттарын ашық баян қылады. Әрі Алла толық білуші, аса дана. ‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йухиббӱна 'Ан Ташӥ Ал-Фӓхишату Фӥ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу Ұа 'Антум Лӓ Та`ламӱна 024-019 Расында сондай мүміндердің ішінде арсыздық жайылуын жақсы көргендерге; дүние, ақыретте күйзелтуші азап бар. Алла біледі. Сендер білмейсіңдер. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍ ۚ‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Ұа 'Анна Ал-Лаһа Ра'ӱфун Рахӥм 024-020 Егер сендерге Алланың кеңшілігі, мәрхаметі болмаса. Рас Алла өте жұмсақ, ерекше мейірімді. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаби`ӱ Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни ۚ Ұа Ман Йаттаби` Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни Фа'иннаһу Йа'муру Бил-Фахшӓ'и Ұа Ал-Мункари ۚ Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Мӓ Закӓ Минкум Мин 'Ахадин 'Абадӓан Ұа Лакинна Ал-Лаһа Йузаккӥ Ман Йашӓ'у Ұа ۗ Аллӓһу Самӥ`ун `Алӥмун 024-021 Әй мүміндер, шайтанның басқан іздерін баспаңдар. Кім шайтанның іздеріне ерсе, күдіксіз ол, ұятсыздықты, жамандықты меңзейді. Егер сендерге Алланың игілігі, мейірімі болмаса еді, ешбіреуің әсте ағармайтын едіңдер. Бірақ Алла қалаған құлын ағартады. Алла әр нәрсені естуші, білуші. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍‌‌ ‌ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Йа'тали 'Ӱлӱ Ал-Фаđли Минкум Ұа Ас-Са`ати 'Ан Йу'утӱ 'Ӱлӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Масӓкӥна Ұа Ал-Муһӓҗирӥна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи ۖ Ұа Лӥа`фӱ Ұа Лӥаҫфахӱ ۗ 'Алӓ Тухиббӱна 'Ан Йағфира Ал-Лаһу Лакум Ұа ۗ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 024-022 Сендерден кеңшілік, молшылыққа ие болғандар; жақындарына, міскіндерге, мұһажірлерге Алла жолында бермеуге ант етпесін. Ғапу етіп, кешірсін. Алланың сендерді жарылқауын жақсы көрмейсіңдер ме? Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ‌ ‌‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йармӱна Ал-Мухҫанӓти Ал-Ғӓфилӓти Ал-Му'уминӓти Лу`инӱ Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 024-023 Расында абыройлы мүмін, ақ ниет әйелдерге жала қойғандар; дүние, ақыретте қарғалды. Әрі олар үшін ірі азап бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Йаұма Таш/һаду `Алайһим 'Алсинатуһум Ұа 'Айдӥһим Ұа 'Арҗулуһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 024-024 Қиямет күні, оларға тілдері, қол-аяқтары не істегендеріне айғақ болады. ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Йаұма'иҙин Йуұаффӥһиму Ал-Лаһу Дӥнаһуму Ал-Хаққа Ұа Йа`ламӱна 'Анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Хаққу Ал-Мубӥну 024-025 Сол күні Алла, оларға лайықты жазасын толық береді. Сондай-ақ рас Алланың ашық шындық екенін олар біледі. ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Ал-Ҳабӥćӓту Лилҳабӥćӥна Ұа Ал-Ҳабӥćӱна Лилҳабӥćӓти Ұа ۖ Аҭ-Ҭаййибӓту Лилҭҭаййибӥна Ұа Аҭ-Ҭаййибӱна Лилҭҭаййибӓти ۚ 'Ӱлӓ'ика Мубарра'ӱна Миммӓ Йақӱлӱна ۖ Лаһум Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 024-026 Сұм әйелдер сұм ерлерге, сұм ерлер сұм әйелдерге, сондай-ақ игі әйелдер игі ерлерге, игі ерлер игі әйелдерге лайық. Бұлар, олардың айтқандарынан ақ. Олар үшін жарылқау әрі көркем несібе бар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тадҳулӱ Буйӱтӓан Ғайра Буйӱтикум Хаттá Таста'нисӱ Ұа Тусаллимӱ `Алá 'Аһлиһӓ ۚ Ҙӓликум Ҳайрун Лакум Ла`аллакум Таҙаккарӱна 024-027 Әй мүміндер! Өз үйлеріңнен басқа үйге рұқсат алмайынша әрі үй иесіне сәлем бермейінше кірмеңдер. Бұл сендер үшін қайырлы. Әрине түсінерсіңдер. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‌
Фа'ин Лам Таҗидӱ Фӥһӓ 'Ахадӓан Фалӓ Тадҳулӱһӓ Хаттá Йу'уҙана Лакум ۖ Ұа 'Ин Қӥла Лакум Арҗи`ӱ Фӓрҗи`ӱ ۖ Һуұа 'Азкá Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна `Алӥмун 024-028 Егер үйде ешкім таппасаңдар, өздеріңе рұқсат бермейінше кірмеңдер. Егер сендерге: Қайтыңдар делінсе, онда қайтыңдар. Бұл сендер үшін жақсырақ. Алла не істегендеріңді жақсы біледі. ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍ۖ ‌ ‌‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Лайса `Алайкум Җунӓхун 'Ан Тадҳулӱ Буйӱтӓан Ғайра Маскӱнатин Фӥһӓ Матӓн Лакум Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Тубдӱна Ұа Мӓ Тактумӱна 024-029 Ішінде отырылмайтын, нәрселерің бар үйлерге кірулеріңнің оқасы жоқ. Алла көрнеулеріңді де көместеріңді де біледі. ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул Лилму'уминӥна Йағуđđӱ Мин 'Абҫӓриһим Ұа Йахфаžӱ Фурӱҗаһум ۚ Ҙӓлика 'Азкá Лаһум ۗнна Ал-Лаһа Ҳабӥрун Бимӓ Йаҫна`ӱна 024-030 (Мұхаммед Ғ.С.) Мүміндерге айт: (Бөгде әйелдерге қараудан) көздерін сақтасын. Әрі ұятты жерлерін (зинадан) қорғасын. Бұл олар үшін өте жақсы. Рас Алла, олардың не істегендерінен хабар алушы. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ۗ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қул Лилму'уминӓти Йағđуđна Мин 'Абҫӓриһинна Ұа Йахфаžна Фурӱҗаһунна Ұа Лӓ Йубдӥна Зӥнатаһунна 'Иллӓ Мӓ Žаһара Минһӓ ۖ Ұа Лӥаđрибна Биҳумуриһинна `Алá Җуйӱбиһинна ۖ Ұа Лӓ Йубдӥна Зӥнатаһунна 'Иллӓ Либу`ӱлатиһинна 'Аұ 'Ӓбӓ'иһинна 'Аұ 'Ӓбӓ'и Бу`ӱлатиһинна 'Аұ 'Абнӓ'иһинна 'Аұ 'Абнӓ'и Бу`ӱлатиһинна 'Аұ 'Иҳұӓниһинна 'Аұ Банӥҳұӓниһинна 'Аұ Банӥҳаұӓтиһинна 'Аұ Нисӓ'иһинна 'Аұ Мӓ Малакат 'Аймӓнуһунна 'Аұи Ат-Тӓби`ӥна Ғайри 'Ӱлӥ Ал-'Ирбати Мина Ар-Риҗӓли 'Аұи Аҭ-Ҭифли Ал-Лаҙӥна Лам Йаžһарӱ `Алá `Аұрӓти Ан-Нисӓ' ۖ Ұа Лӓ Йаđрибна Би'арҗулиһинна Лийу`лама Мӓ Йуҳфӥна Мин Зӥнатиһинна ۚ Ұа Тӱбӱ 'Илá Ал-Лаһи Җамӥ`ӓан 'Аййуһӓ Ал-Му'уминӱна Ла`аллакум Туфлихӱна 024-031 Мүмін әйелдерге де айт: (Бөгде ерлерден) көздерін сақтасын. Әрі ұятты жерлерін (зинадан) қорғасын. Сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ олардың өзіндігінен көрінгендері басқа (беті, қол-аяқтары). Және бүркеншіктерін омырауларына түсірсін. Зейнеттерін керсетпесін. Бірақ ерлеріне, әкелеріне, қайын аталарына, өз ұлдарына, өгей ұлдарына, аға-бауырларына, олардың ұлдарына, әпке-сіңлілерінің ұлдарына, Мұсылман әйелдерге, қолдарындағы күңдеріне, әйел керек қылмайтын қызметшілерге немесе әйелдердің ұятты жерлерін білмейтін балаларға көрсетулеріне болады. Және де көмескі зейнеттерін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып жүрмесін. Әй мүміндер, түгел Аллаға тәубе қылыңдар! Әрине құтыларсыңдар. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Анкихӱ Ал-'Айӓмá Минкум Ұа Аҫ-Ҫӓлихӥна Мин `Ибӓдикум Ұа 'Имӓ'икум ۚн Йакӱнӱ Фуқарӓ'а Йуғниһиму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи Ұа ۗ Аллӓһу Ұӓси`ун `Алӥмун 024-032 Іштеріңдегі бойдақтарды, сондай-ақ қолдарыңдағы құл, күңдердің дұрыстарын үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса да, Алла өз кеңшілігімен оларды байытады. Алла, аса кеңшілік иесі, толық білуші. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۗ‍ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Лӥаста`фифи Ал-Лаҙӥна Лӓ Йаҗидӱна Никӓхӓан Хаттá Йуғнийаһуму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Йабтағӱна Ал-Китӓба Миммӓ Малакат 'Аймӓнукум Факӓтибӱһум 'Ин `Алимтум Фӥһим Ҳайрӓан ۖ Ұа 'Ӓтӱһум Мин Мӓли Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥ 'Ӓтӓкум ۚ Ұа Лӓ Тукриһӱ Фатайӓтикум `Алá Ал-Биғӓ 'Ин 'Арадна Тахаҫҫунӓан Литабтағӱ `Араđа Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ ۚ Ұа Ман Йукриһһунна Фа'инна Ал-Лаһа Мин Ба`ди 'Икрӓһиһинна Ғафӱрун Рахӥмун 024-033 Үйлене алмағандар, Алла өз кеңшілігімен байытқанға дейін суық жолдан сақтансын. Қолдарыңдағылардан (құл, күң) хат тілегендерге, егер оларда бір қайыр білсеңдер, хат келісімін жасаңдар. Әрі оларға Алланың өздеріңе берген малынан да беріңдер. Өздері абыройлы болуды қалаған күңдеріңді дүние тіршілігінің пайдасы үшін жамандыққа зорламаңдар. Кім оларды зорласа; онда Алла, ол зорланғаннан кейін аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ۖ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ ‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақаднзалнӓ 'Илайкум 'Ӓйӓтин Мубаййинӓтин Ұа Маćалӓан Мина Ал-Лаҙӥна Ҳалаұ Мин Қабликум Ұа Маұ`иžатан Лилмуттақӥна 024-034 Рас сендерге ап-ашық аяттарды әрі сендерден бұрынғы өткендерден мысал және тақуалар үшін насихат түсірдік. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаһу Нӱру Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Маćалу Нӱриһи Камишкӓатин Фӥһӓ Миҫбӓхун ۖ Ал-Миҫбӓху Фӥ Зуҗӓҗатин ۖ Аз-Зуҗӓҗату Ка'аннаһӓ Каұкабун Дуррӥйун Йӱқаду Мин Шаҗаратин Мубӓракатин Зайтӱниатин Лӓ Шарқӥйатин Ұа Лӓ Ғарбӥйатин Йакӓду Зайтуһӓ Йуđӥ'у Ұа Лаұ Лам Тамсас/һу Нӓрун ۚ Нӱрун `Алá Нӱрин ۗ Йаһдӥ Ал-Лаһу Линӱриһи Ман Йашӓۚ Ұа Йаđрибу Ал-Лаһу Ал-'Амćӓла Лилннӓси Ұа ۗ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 024-035 Алла (Т.) көктер мен жердің нұры. Оның нұрының мысалы: Ішінде жарық бар қуыс (немесе қуыста жанған жарық) сияқты. Жарық әйнектің ішінде. Ал әйнек; бейне інжудай бір жұлдыз. Шығыста батыста болмаған берекетті зәйтін майымен тамызылады. Тіпті от тимей-ақ оның майы жарық бергелі тұр. Нұр үстіне нұр. Алла қалаған кісісін өз нұрына бөлейді. Алла адамдарға өстіп мысал береді. Алла әр нәрсені толық білуші. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Фӥ Буйӱтин 'Аҙина Ал-Лаһун Турфа`а Ұа Йуҙкара Фӥһӓ Асмуһу Йусаббиху Лаһу Фӥһӓ Бил-Ғудӱұи Ұа Ал-'Ӓҫӓли 024-036 (Бұл нұр) Алланың жоғары бағаланып, ішінде өз атының зікір етілуіне бұйырған үйлерде болады. Онда ертелі-кеш Оны дәріптейді. ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍
Риҗӓлун Лӓ Тулһӥһим Тиҗӓратун Ұа Лӓ Бай`ун `Ан Ҙикри Ал-Лаһи Ұа 'Иқӓми Аҫ-Ҫалӓати Ұа 'Ӥтӓ Аз-Закӓати ۙ Йаҳӓфӱна Йаұмӓан Татақаллабу Фӥһи Ал-Қулӱбу Ұа Ал-'Абҫӓру 024-037 Өздерін сауда-саттық; Алланың зікірінен, намазды орындаудан, зекет беруден тоспайтын адамдар бар. Олар, жүректер мен көздердің қозғалатын күнінен қорқады. ‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۙ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Лийаҗзийаһуму Ал-Лаһу 'Ахсана Мӓ `Амилӱ Ұа Йазӥдаһум Мин Фаđлиһи Ұа ۗ Аллӓһу Йарзуқу Ман Йашӓ'у Биғайри Хисӓбин 024-038 Сондықтан Алла, оларға істегендерінің ең көркем сыйлығын тіпті өз қасынан артылтып береді. Алла қалаған құлын есепсіз несібеге бөлейді. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۗ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'А`мӓлуһум Касарӓбин Биқӥ`атин Йахсабуһу Аž-Žам'ӓну Мӓ'ан Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'аһу Лам Йаҗид/һу Шай'ӓан Ұа Ұаҗада Ал-Лаһандаһу Фаұаффӓһу Хисӓбаһу Ұа ۗ Аллӓһу Сарӥ Ал-Хисӓби 024-039 Сондай қарсы болғандардың істері, шөлдегі сағым сияқты. Шөлдеген кісі оны су деп ойлайды. Ақыр оған барған сәтте, еш нәрсе таба алмайды. Жанында Алланы табады. Ол, оның есебін толық көреді. Алланың есебі, жылдам. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‍
'Аұ Каžулумӓтин Фӥ Бахрин Луҗҗӥйин Йағшӓһу Маұҗун Мин Фаұқиһи Маұҗун Мин Фаұқиһи Сахӓбун ۚ Žулумӓтун Ба`đуһӓ Фаұқа Ба`đин 'Иҙӓҳраҗа Йадаһу Лам Йакад Йарӓһӓ ۗ Ұа Ман Лам Йаҗ`али Ал-Лаһу Лаһу Нӱрӓан Фамӓ Лаһу Мин Нӱрин 024-040 Немесе олардың мысалы: Терең теңіздегі қараңғылық тәрізді. Толқын үстіне толқын, оның үстін бұлт қаптаған қараңғылықтар; бір-бірінің үстінде. Кісі қолын шығарса, оны көре алмайды. Алла жарық қылмаған біреудің жарығы болмайды. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Йусаббиху Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Аҭ-Ҭайру Ҫӓффӓтин ۖ Куллун Қад `Алима Ҫалӓтаһу Ұа Тасбӥхаһу Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Бимӓ Йаф`алӱна 024-041 Көктер мен жердегі әркімнің әрі қатар-қатар ұшқан құстың Алланы дәріптегенін көрмейсің бе? Барлығы өзіне тән намазын, тәсбихын біледі. Алла олардың істегенін толық біледі. ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍ۖ ‌ ‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Ал-Маҫӥру 024-042 Көктер мен жердің меңгеруі Аллаға тән. Және қайтар жер де Алла жақ. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Йузҗӥ Сахӓбӓан Ćумма Йу'уаллифу Байнаһу Ćумма Йаҗ`алуһу Рукӓмӓан Фатарá Ал-Ұадқа Йаҳруҗу Мин Ҳилӓлиһи Ұа Йуназзилу Мина Ас-Самӓ'и Мин Җибӓлин Фӥһӓ Мин Барадин Файуҫӥбу Биһи Ман Йашӓ'у Ұа Йаҫрифуһун Ман Йашӓۖ Йакӓду Санӓ Барқиһи Йаҙ/һабу Бил-'Абҫӓри 024-043 Көрмейсің бе? Рас Алла, бұлттарды айдайды. Сосын оның араларын біріктіреді. Сонан соң оны қабат-қабат қылады. Сонда бұлттың араларынан жаңбыр шыққанын көресің. Және аспаннан ішінде бұршағы бар (бұлт) тауларын түсіреді де ол арқылы қалаған пендесіне апат жеткізіп, қалағанынан бұрып, әкетеді. Найзағайдың жарқылы; көздерді әкете жаздайды. ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Йуқаллибу Ал-Лаһу Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла`ибратан Ли'ұлӥ Ал-'Абҫӓри 024-044 Алла; күндізбен, түнді ауыстырады. Рас бұнда, қырағылар үшін әрине ғибрат бар. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Ҳалақа Кулла Дӓббатин Мин Мӓн ۖ Фаминһум Ман Йамшӥ `Алá Баҭниһи Ұа Минһум Ман Йамшӥ `Алá Риҗлайни Ұа Минһум Ман Йамшӥ `Алá 'Арба`ин ۚ Йаҳлуқу Ал-Лаһу Мӓ Йашӓۚнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 024-045 Алла әр жандықты судан жаратты. Сонда кейбіреуі баурымен жүреді, кейбіреулері екі аяғымен жүреді және кейбіреуі төрт аяқтап, жүреді. Алла қалағанын жаратады. Рас Алланың әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ۚ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Лақаднзалнӓ 'Ӓйӓтин Мубаййинӓтин Ұа ۚ Аллӓһу Йаһдӥ Ман Йашӓ'у 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 024-046 Расында ашық баян етуші аяттарды түсірдік. Сондай-ақ Алла қалағанын тура жолға салады. ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Бир-Расӱли Ұа 'Аҭа`нӓ Ćумма Йатаұаллá Фарӥқун Минһум Мин Ба`ди Ҙӓлика ۚ Ұа Мӓ 'Ӱлӓ'ика Бил-Му'уминӥна 024-047 Олар: Аллаға, Пайғамбарға иман келтірдік, бой ұсындық дейді де, сосын одан кейін олардан бір бөлімі жалтарады. Міне солар иман келтірмегендер. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ду`ӱ 'Илá Ал-Лаһи Ұа Расӱлиһи Лийахкума Байнаһум 'Иҙӓ Фарӥқун Минһум Му`риđӱна 024-048 Қашан олар, араларына үкім беру үшін Аллаға, Пайғамбарына шақырылса, сол уақытта олардың бір бөлімі бас тартады. ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Йакун Лаһуму Ал-Хаққу Йа'тӱ 'Илайһи Муҙ`инӥна 024-049 Егер оларға бір тиесі болатын болса, оған бой ұсынған түрде келеді. ‌ ‌ ‍‍‍‍
'Афӥ Қулӱбиһим Мараđун 'Ам Артӓбӱм Йаҳӓфӱна 'Ан Йахӥфа Ал-Лаһу `Алайһим Ұа Расӱлуһу ۚ Бал 'Ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱн 024-050 Олардың жүректерінде дерті бар ма? Немесе күдіктенуде ме? Не өздеріне Алла, Пайғамбары әділетсіздік істейді деп, қорқа ма? Олай емес. Олардың өздері залым. ‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
ннамӓ Кӓна Қаұла Ал-Му'уминӥна 'Иҙӓ Ду`ӱ 'Илá Ал-Лаһи Ұа Расӱлиһи Лийахкума Байнаһумн Йақӱлӱ Сами`нӓ Ұа 'Аҭа`нӓ ۚ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 024-051 Шын мәнінде мүміндер, араларына үкім беруге шақырылғанда, олардың сөздері: Естідік, бой ұсындық деу болады. Міне бұлар құтылушылар. ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Ман Йуҭи`и Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Йаҳша Ал-Лаһа Ұа Йаттақһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓ'изӱна 024-052 Кімде-кім Аллаға, Пайғамбарына бағынса, сондай-ақ Алладан қорқып, сақтанса, міне солар, қолы жеткендер. ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ақсамӱ Бил-Лаһи Җаһда 'Аймӓниһим Ла'ин 'Амартаһум Лайаҳруҗунна ۖ Қул Лӓ Туқсимӱ ۖ Ҭӓ`атун Ма`рӱфатун ۚнна Ал-Лаһа Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 024-053 (Мұхаммед Ғ.С. мұнафықтар): Егер әмір етсең (соғысқа) әлбетте шығамыз деп Аллаға шынайы ант ішеді. Оларға: Ант ішпеңдер! Бағынғандарың мәлім. Шәксіз Алла, не істегендеріңді толық біледі де. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‌ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Қул 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла ۖ Фа'ин Таұаллаұ Фа'иннамӓ `Алайһи Мӓ Хуммила Ұа `Алайкум Мӓ Хуммилтум ۖ Ұа 'Ин Туҭӥ`ӱһу Таһтадӱ ۚ Ұа Мӓ `Алá Ар-Расӱли 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 024-054 (Мұхаммед Ғ.С.): Аллаға, Пайғамбарына бағын де. Егер бағынудан бет бұрсаңдар, шын мәнінде Пайғамбар, өзіне жүктелгенге, сендер, өздеріңе жүктелгенге міндеттісіңдер. Ал егер Пайғамбарға бой ұсынсаңдар, тура жол табасыңдар. Сондай-ақ Пайғамбарға ашық түрде жалғастыру ғана міндет. ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа`ада Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Минкум Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лайастаҳлифаннаһум Фӥ Ал-'Арđи Камӓ Астаҳлафа Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Ұа Лайумаккинанна Лаһум Дӥнаһуму Ал-Лаҙӥ Артаđá Лаһум Ұа Лайубаддиланнаһум Мин Ба`ди Ҳаұфиһиммнӓан ۚ Йа`будӱнанӥ Лӓ Йушрикӱна Бӥ Шай'ӓан ۚ Ұа Ман Кафара Ба`да Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 024-055 Алла сендерден иман келтіріп, ізгі іс істегендерге; өздерінен бұрынғы өткендердей жер жүзіне мұрагер қылуды уәде етті. Сондай-ақ олар үшін өзі разы болған дінін нығайтып, қауіп-қатерден кейін бейбітшілікке айналдырады. Олар, Маған құлшылық қылады. Маған еш нәрсені серік қоспайды. Кім бұдан кейін қарсы келсе, міне солар, бұзақылар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла Ла`аллакум Турхамӱна 024-056 Намазды толық орындаңдар да зекет беріңдер. Әрі Пайғамбарға бой ұсыныңдар. Әрине мәрхаметке бөленесіңдер. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Лӓ Тахсабанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Му`җизӥна Фӥ Ал-'Арđи ۚ Ұа Ма'ұӓһуму Анӓру ۖ Ұа Лаби'са Ал-Маҫӥру 024-057 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай қарсы келгендер, жер жүзінде бізді әлсіретті деп, ойлама! Олардың орны тозақ, нендей жаман орын! ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лийаста'ҙинкуму Ал-Лаҙӥна Малакат 'Аймӓнукум Ұа Ал-Лаҙӥна Лам Йаблуғӱ Ал-Хулума Минкум Ćалӓćа Маррӓтин ۚ Мин Қабли Ҫалӓати Ал-Фаҗри Ұа Хӥна Таđа`ӱна Ćийӓ Бакум Мина Аž-Žаһӥрати Ұа Мин Ба`ди Ҫалӓати ۚ Ал-`Ишӓ'и Ćалӓćу `Аұрӓтин ۚ Лакум Лайса `Алайкум Ұа Лӓ `Алайһим Җунӓхун ۚ Ба`даһунна Ҭаұұӓфӱна `Алайкум Ба`đукум `Алá ۚ Ба`đин Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу Лакуму ۗ Ал-'Ӓйӓ Ти Ұа Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 024-058 Әй мүміндер! Меншіктеріңдегі құл-күңдер, әлі ержетпеген балаларың, осы үш мезгілде (жандарыңа) рұқсат сұрап кірсін: Таң намазының алдында, түсте киімдеріңді шешкен уақытта және құптан намазынан кейін. Сендер үшін осы үшеуі ұялатын мезгіл. Бұлардан кейін (басқа уақытта) сендерге де оларға да айып емес. Өйткені, сендер бір-біріңе кіріп, шығуларыңа керексіңдер. Осылайша Алла, сендерге аяттарын баян етеді. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ۚ‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‍ۚ ‍‍ۗ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Балаға Ал-'Аҭфӓлу Минкуму Ал-Хулума Фалйаста'ҙинӱ Камӓ Аста'ҙана Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу Лакум 'Ӓйӓтиһи Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 024-059 Ержеткен балаларың, бұрынғылар рұқсат сұрағандай рұқсат сұрап кірсін. Осылайша сендерге Алла аяттарын ашық баян етеді. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Қаұӓ`иду Мина Ан-Нисӓ' Ал-Лӓтӥ Лӓ Йарҗӱна Никӓхӓан Фалайса `Алайһинна Җунӓхун 'Ан Йаđа`на Ćийӓбаһунна Ғайра Мутабарриҗӓтин Бизӥнатин ۖ Ұа 'Ан Йаста`фифна Ҳайрун Лаһунна Ұа ۗ Аллӓһу Самӥ`ун `Алӥмун 024-060 Некеленуден күдер үзіп, үйде отырған кемпірлердің зейнеттерін ашпай сырт киімдерін шешулері айып емес. Егер бұдан да сақтанса, олар үшін тағы жақсы. Алла толық естуші, әр нәрсені білуші. ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Лайса `Алá Ал-'А`мá Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-'А`раҗи Хараҗун Ұа Лӓ `Алá Ал-Марӥđи Хараҗун Ұа Лӓ `Алáнфусикумн Та'кулӱ Мин Буйӱтикум 'Аұ Буйӱти 'Ӓбӓ'икум 'Аұ Буйӱти 'Уммаһӓтикум 'Аұ Буйӱти 'Иҳұӓникум 'Аұ Буйӱти 'Аҳаұӓтикум 'Аұ Буйӱти 'А`мӓмикум 'Аұ Буйӱти `Аммӓтикум 'Аұ Буйӱти 'Аҳұӓликум 'Аұ Буйӱти Ҳӓлӓтикум 'Аұ Мӓ Малактум Мафӓтихаһу 'Аұ Ҫадӥқикум ۚ Лайса `Алайкум Җунӓхун 'Ан Та'кулӱ Җамӥ`ӓан 'Аұ 'Аштӓтӓан ۚ Фа'иҙӓ Даҳалтум Буйӱтӓан Фасаллимӱ `Алáнфусикум Тахӥйатан Мин `Инди Ал-Лаһи Мубӓракатан Ҭаййибатан ۚ Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу Лакуму Ал-'Ӓйӓти Ла`аллакум Та`қилӱна 024-061 (Бір үйден тамақ жеулерінде) соқырға кінә жоқ, ақсаққа кінә жоқ, ауруға да кінә жоқ. Сондай-ақ сендерге өз үйлеріңнен (әйелдеріңнің, балаларыңның) не әкелеріңнің үйлерінен, я шешелеріңнің үйлерінен, я аға-інілеріңнің үйлерінен, я әпке-қарындастарыңның үйлерінен, я әкелеріңмен туысқан көкелеріңнің үйлерінен, я әкелеріңмен туысқан апайларыңның үйлерінен, я нағашы ағаларыңның үйлерінен, я нағашы апайларыңның үйлерінен, немесе кілттеріне ие болған не достарыңның үйлерінен тамақ жеулеріңде айып жоқ. Сондай-ақ бірлікте не жеке-жеке жеулерің айып емес. Қашан үйлерге кірсеңдер, өздеріңе (Мұсылмандарға) Алла тарапынан көркем берекет тіршілігін тілеп, сәлем беріңдер! Осылайша Алла, сендерге аяттарын ашық баян етеді. Әрине түсінерсіндер. ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍~ ‌‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍
ннамӓ Ал-Му'уминӱна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа 'Иҙӓ Кӓнӱ Ма`аһу `Алáмрин Җӓми`ин Лам Йаҙ/һабӱ Хаттá Йаста'ҙинӱһу ۚнна Ал-Лаҙӥна Йаста'ҙинӱнака 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи ۚ Фа'иҙӓ Аста'ҙанӱка Либа`đи Ша'ниһим Фа'ҙан Лиман Ши'та Минһум Ұа Астағфир Лаһуму Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 024-062 Шын мәнінде мүміндер, сондай Аллаға, Пайғамбарына иман келтіргендер, егер олар Пайғамбар мен бірге топты түрде бір істе болса, Пайғамбардан рұқсат алмайынша кетпейді. (Мұхаммед Ғ.С.) рас сенен рұқсат сұрағандар; міне солар, Аллаға, Пайғамбарға иман келтіргендер. Қашан олар кейбір жұмыстары үшін сенен рұқсат сұраса, олардан қалағаныңа рұқсат бер. Және оларға Алладан жарылқау тіле. Күдіксіз Алла, өте жарылқаушы, аса мейірімді. ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍~ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Таҗ`алӱ Ду`ӓ Ар-Расӱли Байнакум Каду`ӓ'и Ба`đикум Ба`đӓан ۚ Қад Йа`ламу Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Йатасаллалӱна Минкум Лиұӓҙӓан ۚ Фалйахҙари Ал-Лаҙӥна Йуҳӓлифӱна `Ан 'Амриһин Туҫӥбаһум Фитнатун 'Аұ Йуҫӥбаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 024-063 Пайғамбардың шақыруын өзара бір-біріңді шақыруға ұқсатпаңдар! Рас Алла, сендерден ептеп, далдаланып шығып кететіндерді біледі. Сондықтан оның әміріне қарсы келгендер, өздеріне бір апат жетуінен немесе жан түршігерлік азап келуінен сақтансын. ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ۚ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'Алӓнна Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Қад Йа`ламу Мӓнтум `Алайһи Ұа Йаұма Йурҗа`ӱна 'Илайһи Файунабби'уһум Бимӓ `Амилӱ Ұа ۗ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 024-064 Естеріңде болсын! Көктер мен жердегі нәрселер Алланікі. Расында Ол, сендердің неменеде болғандарыңды біледі. Сондай-ақ олар, өз жағына қайтқан күні, оларға, не істегенін білдіреді. Алла барлық нәрсені толық біледі. ‌ ‌‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah