22) Sūrat Al-Ĥaj

Printed format

22)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аттақӱ Раббакумнна Залзалата Ас-Сӓ`ати Шай'ун ۚ `Аžӥмун 022-001 Әй адам баласы! Раббыларыңнан қорқыңдар. Расында қияметтің сілкінісі үлкен нәрсе, ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йаұма Тараұнаһӓ Таҙ/һалу Куллу Мурđи`атин `Аммӓ 'Арđа`ат Ұа Таđа`у Куллу Ҙӓти Хамлин Хамлаһӓ Ұа Тарá Анӓса Сукӓрá Ұа Мӓ Һум Бисукӓрá Ұа Лакинна `Аҙӓба Ал-Лаһи Шадӥдун 022-002 Ол күні, әр емізушінің емізгенін ұмытқанын және әрбір буаз жәндіктің іш тастағанын көресің. Адамдарды мас түрде көресің. Негізінде олар мас емес. Бірақ Алланың азабы қатты. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Йаттаби`у Кулла Шайҭӓнин Марӥдин 022-003 Адамдардың кейі, Алла жайында білмей таласады да қасарысқан шайтанға ілеседі. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Кутиба `Алайһи 'Аннаһу Ман Таұаллӓһу Фа'аннаһу Йуđиллуһу Ұа Йаһдӥһи 'Илá `Аҙӓби Ас-Са`ӥри 022-004 Негізінде кім шайтанды дос көрсе; ол, оны адастырып, тозақ отына бастайды деп жазылған. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Ин Кунтум Фӥ Райбин Мина Ал-Ба`ćи Фа'иннӓ Ҳалақнӓкум Мин Турӓбин Ćумма Мин Нуҭфатин Ćумма Мин `Алақатин Ćумма Мин Муđғатин Муҳаллақатин Ұа Ғайри Муҳаллақатин Линубаййина Лакум ۚ Ұа Нуқирру Фӥ Ал-'Архӓми Мӓ Нашӓ'у 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан Ćумма Нуҳриҗукум Ҭифлӓан Ćумма Литаблуғӱ 'Ашуддакум ۖ Ұа Минкум Ман Йутаұаффá Ұа Минкум Ман Йурадду 'Илá 'Арҙали Ал-`Умури Ликайлӓ Йа`лама Мин Ба`ди `Илмин Шай'ӓан ۚ Ұа Тарá Ал-'Арđа Һӓмидатан Фа'иҙӓнзалнӓ `Алайһӓ Ал-МӓАһтаззат Ұа Рабат Ұа 'Анбатат Мин Кулли Заұҗин Баһӥҗин 022-005 Әй адам баласы! Егер өлгеннен кейін тірілуден күдіктенсеңдер, әрине біз сендерді топырақтан, сонан соң жыныстық тамшыдан, кейін ұйыған қаннан тағы бейнеленген, бейнеленбеген кесек еттен өздеріңе тектеріңді білдіру үшін жараттық. Сондай-ақ жатырларда қалаған мерзімге дейін қойып қоямыз. Соңында бөбек түрінде шығарамыз. Одан кейін ержетесіңдер. Кейбіреулерің қайтыс болып, кейбіреулерің әр нәрсені білгеннен кейін түк білмейтін өмірдің ең нашарына қайтарыласыңдар. Қураған жерді көресің. Оған жаңбыр жаудырсақ, құлпырып, көпсіді де әр түрлі көркем өсімдік өндірді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Аннаһу Йухйӥ Ал-Маұтá Ұа 'Аннаһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 022-006 Осы дәлелдер бойынша, шын мәнінде Алла; Ол, хақ. Күдіксіз Ол, өлікті тірілтеді. Өйткені, әр нәрсеге күші жетеді. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Анна Ас-Сӓ`ата 'Ӓтийатун Лӓ Райба Фӥһӓ Ұа 'Анна Ал-Лаһа Йаб`аćу Ман Фӥ Ал-Қубӱри 022-007 Әлбетте қиямет келеді. Онда күдік жоқ. Шәксіз Алла, қабірдегілерді тірілтеді. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йуҗӓдилу Фӥ Ал-Лаһи Биғайри `Илмин Ұа Лӓ Һудáан Ұа Лӓ Китӓбин Мунӥрин 022-008 Адамдардың кейі; білімсіз, жолбасшысыз және сәуле беруші кітабы да жоқ. Алла жайында таласады. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ćӓнийа `Иҭфиһи Лийуđилла `Ан Сабӥли Ал-Лаһи ۖ Лаһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ҳизйун ۖ Ұа Нуҙӥқуһу Йаұма Ал-Қийӓмати `Аҙӓба Ал-Харӥқи 022-009 Алланың жолынан адастыру үшін тоң мойындық істейді. Оған дүниеде қорлық бар. Әрі қиямет күнінде, жандырушы азаптың дәмін таттырамыз. ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۖ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Бимӓ Қаддамат Йадӓка Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лайса Биžаллӓмин Лил`абӥди 022-010 Бұл бұрыннан қолекі істегендеріңнің сазайы. Расында Алла құлдарына зұлымдық қылушы емес. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йа`буду Ал-Лаһа `Алá Харфин ۖ Фа'ин 'Аҫӓбаһу Ҳайрун Аҭма'анна Биһи ۖ Ұа 'Ин 'Аҫӓбат/һу Фитнатун Анқалаба `Алá Ұаҗһиһи Ҳасира Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирата Ҙӓлика ۚ Һуұа Ал-Ҳусрӓну Ал-Мубӥну 022-011 Адамдардан Аллаға немқұрайлы құлшылық қылатындар бар. Егер оған бір жақсылық келсе, сол себепті көңілдері орнығады да, егер оған бір кесір тисе жалтарып, дүние, ақыретте зиян тартады. Міне бұл ашық зиян. ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Йад`ӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йаđурруһу Ұа Мӓ Лӓ Йанфа`уһу ۚ Ҙӓлика Һуұа Аđ-Đалӓлу Ал-Ба`ӥду 022-012 Олар Алладан өзге өздеріне пайда, зиян бере алмайтын нәрселерге сиынады. Міне сол ұзақ адасу. ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Йад`ӱ Ламан Đарруһуқрабу Мин Наф`иһи ۚ Лаби'са Ал-Маұлá Ұа Лаби'са Ал-`Ашӥру 022-013 Сөйтіп олар, пайдасынан зияны жақын біреулерге сиынады. Әрине нендей жаман қожайын! Нендей жаман сыбайлас! ‌ ‍‌ ‍‍‍~‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۚнна Ал-Лаһа Йаф`алу Мӓ Йурӥду 022-014 Күдіксіз Алла, иман келтіріп, түзу іс істегендерді, астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргізеді. Шынында Алла қалағанын істейді. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ман Кӓна Йаžунну 'Ан Лан Йанҫураһу Ал-Лаһу Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Фалйамдуд Бисабабин 'Илá Ас-Самӓ'и Ćумма Лийақҭа` Фалйанžур Һал Йуҙ/һибанна Кайдуһу Мӓ Йағӥžу 022-015 Кім Алла дүние, ақыретте пайғамбарға әсте жәрдем етпейді деп, ойласа, дереу бір жіппен төбеге асылып, сосын соны кессін де көрсін. Оның бұл амалы ызаланған нәрсесін келтіре ала ма? ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Каҙалика 'Анзалнӓһу 'Ӓйӓтин Баййинӓтин Ұа 'Анна Ал-Лаһа Йаһдӥ Ман Йурӥду 022-016 Сөйтіп Құранды ашық-ашық аяттар түрінде түсірдік. Рас Алла, қалағанын тура жолға салады. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Ұа Аҫ-Ҫӓби'ӥна Ұа Ан-Наҫӓрá Ұа Ал-Маҗӱса Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱнна Ал-Лаһа Йафҫилу Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати ۚнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 022-017 Расында иман келтіргендер, Яһуди болғандар, Сабилар, Христиандар, Мәжүсилер және Аллаға серік қосқандар, күдіксіз Алла, осылардың арасына билік айтады. Шын мәнінде Алла әр нәрсеге айғақ. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Йасҗуду Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Ұа Аш-Шамсу Ұа Ал-Қамару Ұа Ан-Нуҗӱму Ұа Ал-Җибӓлу Ұа Аш-Шаҗару Ұа Ад-Даұӓббу Ұа Каćӥрун Мина Анӓси ۖ Ұа Каćӥрун Хаққа `Алайһи Ал-`Аҙӓбу ۗ Ұа Ман Йуһини Ал-Лаһу Фамӓ Лаһу Мин Мукримин ۚнна Ал-Лаһа Йаф`алу Мӓ Йашӓ'у 022-018 (Мұхаммед Ғ.С.) көрмейсің бе? Аллаға; көктерде, жерде болған әркім; күн, ай, жұлдыздар, таулар, ағаш, хайуандар және адамдардың көбі сәжде қылады. Және де олардың көбіне азап тиісті болған. Алла кімді қорласа, сонда оны, ешбір құрметтеуші болмайды. Күдіксіз Алла, қалағанын істейді. ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Һаҙӓни Ҳаҫмӓни Аҳтаҫамӱ Фӥ Раббиһим ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Қуҭҭи`ат Лаһум Ćийӓбун Мин Нӓрин Йуҫаббу Мин Фаұқи Ру'ӱсиһиму Ал-Хамӥму 022-019 Осы Раббылары жайында таласқан екі әріптес: қарсы болғандарға, оттан киім пішілген, төбелерінің үстінен қайнап тұрған су құйылады. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Йуҫһару Биһи Мӓ Фӥ Буҭӱниһим Ұа Ал-Җулӱду 022-020 Онымен олардың ішіндегілері және терілері ерітіледі. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Лаһум Мақӓми`у Мин Хадӥдин 022-021 Олар үшін темірден күрзілер болады. ‍‍‍‍‍
Кулламӓрӓдӱн Йаҳруҗӱ Минһӓ Мин Ғаммин 'У`ӥдӱ Фӥһӓ Ұа Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Харӥқи 022-022 Қашан олар, тозақтың бейнетінен шығуды қаласа, оған қайта итеріледі де: Жандырушы азаптың дәмін татыңдар!,-(делінеді). ‍‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Йудҳилу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Йухаллаұна Фӥһӓ Мин 'Асӓұира Мин Ҙаһабин Ұа Лу'улу'уӓан ۖ Ұа Либӓсуһум Фӥһӓ Харӥрун 022-023 Күдіксіз Алла; иман келтіріп, ізгі іс істегендерді, астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргізеді. Олар онда алтын және інжу білезіктермен безенеді. Ондағы киімдері де жібек болады. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Һудӱ 'Илá Аҭ-Ҭаййиби Мина Ал-Қаұли Ұа Һудӱ 'Илá Ҫирӓҭи Ал-Хамӥди 022-024 Олар, көркем сөзге көндіріліп, мақтаулы Алланың жолына салынғандар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Йаҫуддӱна `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ал-Лаҙӥ Җа`алнӓһу Лилннӓси Саұӓ'ан Ал-`Ӓкифу Фӥһи Ұа Ал-Бӓди ۚ Ұа Ман Йурид Фӥһи Би'илхӓдин Биžулмин Нуҙиқһу Мин `Аҙӓбин 'Алӥмин 022-025 Шынында қарсы болғандарға, Алланың жолынан сондай-ақ Біз; оның тұрғындарымен шеттен келуші адамдарға тең қылған Месжіт Харамнан тосқандарға және кім онда зұлымдықпен жолдан шығуды қаласа, оған жан түршігерлік азаптың дәмін таттырамыз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Баұұа'нӓ Ли'ибрӓһӥма Макӓна Ал-Байти 'Ан Лӓ Тушрик Бӥ Шай'ӓан Ұа Ҭаһһир Байтийа Лилҭҭӓ'ифӥна Ұа Ал-Қӓ'имӥна Ұа Ар-Рукка`и Ас-Суҗӱди 022-026 Сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.) ды Кағбаның орнына: Маған ешбір нәрсені ортақ қоспа! Тауап етушілерге, тік тұрып, еңкейіп және бас қойып, құлшылық қылушыларға таза ұста деп, орналастырған едік. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Аҙҙин Фӥ Анӓси Бил-Хаҗҗи Йа'тӱка Риҗӓлӓан Ұа `Алá Кулли Đӓмирин Йа'тӥна Мин Кулли Фаҗҗин `Амӥқин 022-027 Адамдарды хажға шақыр. Олар жаяу және көлік үстінде әрбір алыс жолдардан саған келеді. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Лийаш/һадӱ Манӓфи`а Лаһум Ұа Йаҙкурӱ Асма Ал-Лаһи Фӥ 'Аййӓмин Ма`лӱмӓтин `Алá Мӓ Разақаһум Мин Баһӥмати Ал-'Ан`ӓм ۖ Факулӱ Минһӓ Ұа 'Аҭ`имӱ Ал-Бӓ'иса Ал-Фақӥра 022-028 Олар өздеріне тән пайдаларын көрсін. Сондай-ақ өздеріне берілген малдардан белгілі күндерде Алланың атын алсын. Одан өздерің де жеңдер және жоқ-жітікке де жегізіңдер. ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ćумма Лийақđӱ Тафаćаһум Ұа Лӥӱфӱ Нуҙӱраһум Ұа Лӥаҭҭаұұафӱ Бил-Байти Ал-`Атӥқи 022-029 Сонан соң олар кірлерін кетірсін. (Шаш, тырнағын алып, ыхрамнан шықсын.) Және айтқан нәзірлерін орындап, Кағбаны тауап кылсын. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Ұа Ман Йу`аžžим Хурумӓти Ал-Лаһи Фаһуұа Ҳайрун Лаһунда Раббиһи ۗ Ұа 'Ухиллат Лакуму Ал-'Ан`ӓм 'Иллӓ Мӓ Йутлá `Алайкум ۖ Фӓҗтанибӱ Ар-Риҗса Мина Ал-'Аұćӓни Ұа Аҗтанибӱ Қаұла Аз-Зӱри 022-030 Міне осы, кім Алланың ардақтағандарын жоғары бағаласа; сонда оған Раббыларының қасында қайырлы. Сендерге арамдығы білдірілгеннен басқа малдар, халал қылынды. Ал енді нәжіс пұттардан сақтаныңдар. Сондай-ақ өтірік сөздерден сақтаныңдар. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌
Хунафӓ'а Лиллаһи Ғайра Мушрикӥна Биһи ۚ Ұа Ман Йушрик Бил-Лаһи Фака'аннамӓ Ҳарра Мина Ас-Самӓ'и Фатаҳҭафуһу Аҭ-Ҭайру 'Аұ Таһұӥ Биһи Ар-Рӥху Фӥ Макӓнин Сахӥқин 022-031 Нағыз құл болып, Аллаға ортақ қоспаңдар. Кім Аллаға ортақ қосса; сонда ол, көктен түсіп, оны құс іліп, әкететін немесе оны, ұзаққа жел ұшырып кеткен нәрсе сияқты. ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌
Ҙӓлика Ұа Ман Йу`аžžим Ша`ӓра Ал-Лаһи Фа'иннаһӓ Мин Тақұá Ал-Қулӱби 022-032 Міне осы. Кім Алланың белгілерін ұлықтаса; күдіксіз ол, жүректің тақуалығынан. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Лакум Фӥһӓ Манӓфи`у 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан Ćумма Махиллуһӓ 'Илá Ал-Байти Ал-`Атӥқи 022-033 Құрбандықтан белгілі мерзімге дейін пайдалануларыңа болады. Сосын ол Кағбаның жанындағы орнына апарылады. ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Ликулли 'Умматин Җа`алнӓ Мансакӓан Лийаҙкурӱ Асма Ал-Лаһи `Алá Мӓ Разақаһум Мин Баһӥмати Ал-'Ан`ӓми ۗ Фа'илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун Фалаһу 'Аслимӱ ۗ Ұа Башшири Ал-Муҳбитӥна 022-034 Біз әрбір үммет үшін, өздеріне берген малдардан, Алланың ғана атын атап, құрбан шалуды бекіттік. Өйткені, Тәңірлерің бір-ақ Тәңір. Сондықтан Соған бой ұсыныңдар. (Мұхаммед!) Ықыластыларды қуандыр. ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍ ۗ ‌ ‌‌ ‍‍~ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙукира Ал-Лаһу Ұаҗилат Қулӱбуһум Ұа Аҫ-Ҫӓбирӥна `Алá Мӓҫӓбаһум Ұа Ал-Муқӥмӥ Аҫ-Ҫалӓати Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 022-035 Олар, қашан Алла зікір етілсе, жүректері дүпілдейді. Өздеріне келген ауыршылыққа шыдап, намазды орындай отырып, берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Будна Җа`алнӓһӓ Лакум Мин Ша`ӓри Ал-Лаһи Лакум Фӥһӓ Ҳайрун ۖ Фӓҙкурӱ Асма Ал-Лаһи `Алайһӓ Ҫаұӓффа ۖ Фа'иҙӓ Ұаҗабат Җунӱбуһӓ Факулӱ Минһӓ Ұа 'Аҭ`имӱ Ал-Қӓни`а Ұа Ал-Му`тарра ۚ Каҙӓлика Саҳҳарнӓһӓ Лакум Ла`аллакум Ташкурӱна 022-036 Түйе, сиырды сендер үшін; Алланың белгілері (құрбандықтары) қылдық. Мұнда сендер үшін қайыр бар. Оларды тұрғызып қойып, оған Алланың атын айтыңдар. Сонда қашан олардың жамбастары жерге тисе (жаны шықса) жеңдер де, мұқтажға да, мұқтаж емеске де жегізіңдер. Өстіп шүкір етулерің үшін; малды еріктеріңе бердік. ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ۖ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‍‍‌
Лан Йанӓла Ал-Лаһа Лухӱмуһӓ Ұа Лӓ Димӓ'ууһӓ Ұа Лакин Йанӓлуһу Ат-Тақұá Минкум ۚ Каҙӓлика Саҳҳараһӓ Лакум Литукаббирӱ Ал-Лаһа `Алá Мӓ Һадӓкум ۗ Ұа Башшири Ал-Мухсинӥна 022-037 Ешқашан құрбанның еттері, қандары Аллаға үлгірмейді. Бірақ сендердің тақуалықтарың үлгіреді. Сендерге тура жол көрсеткен Алланы, ұлықтауларың үшін; осылайша малды, еріктеріңе бердік. (Мұхаммед Ғ.С.) жақсылық істеушілерді қуандыр. ‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаһа Йудӓфи`у `Ани Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Кулла Ҳаұұӓнин Кафӱрин 022-038 Күдіксіз Алла, иман келтіргендерді қорғайды. Әрине Алла, бүкіл қиянатшыл, қасарысқандарды жақсы көрмейді. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌
'Уҙина Лиллаҙӥна Йуқӓталӱна Би'аннаһум Žулимӱ ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаһа `Алá Наҫриһим Лақадӥрун 022-039 Шынында шабуыл жасалып, зұлымдыққа ұшырағандарға, соғысу үшін рұқсат берілді. Күдіксіз Алланың, оларға жәрдем етуге, күші толық жетеді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Уҳриҗӱ Мин Дийӓриһим Биғайри Хаққин 'Иллӓн Йақӱлӱ Раббунӓ Ал-Лаһу ۗ Ұа Лаұлӓ Даф`у Ал-Лаһи Анӓса Ба`đаһум Биба`đин Лаһуддимат Ҫаұӓми`у Ұа Бийа`ун Ұа Ҫалаұӓтун Ұа Масӓҗиду Йуҙкару Фӥһӓ Асму Ал-Лаһи Каćӥрӓан ۗ Ұа Лайанҫуранна Ал-Лаһу Ман Йанҫуруһу ۗнна Ал-Лаһа Лақаұӥйун `Азӥзун 022-040 Олар, сондай жазықсыз: Раббымыз Алла дегендіктерінен ғана жұрттарынан шығарылғандар. Егер Алла адамдарды, бірін-бірі арқылы қорғамаса, манастырлар, шіркеулер, яһудилердің құлшылық орындары және ішінде Алланың аты көбірек зікір етілетін мешіттер құлатылар еді. Кім Алла жолына жәрдем етсе, Алла оған жәрдем етеді. Шәксіз Алла, аса көруші, тым үстем. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ۗ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍~ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Ин Макканнӓһум Фӥ Ал-'Арđи 'Ақӓмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтаұ Аз-Закӓата Ұа 'Амарӱ Бил-Ма`рӱфи Ұа Наһаұ `Ани Ал-Мункари ۗ Ұа Лиллаһи `Ӓқибату Ал-'Умӱри 022-041 Егер оларды жер жүзіне орналастырсақ; олар, намазды орындар, зекет берер сондай-ақ дұрысқа қосып, бұрыстан тосар еді. Негізінде істердің соңы Аллаға тән. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Йукаҙҙибӱка Фақад Каҙҙабат Қаблаһум Қаұму Нӱхин Ұа `Ӓдун Ұа Ćамӱду 022-042 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олар, сені жасынға шығарса, рас олардан бұрын Нұх (Ғ.С.) тың елі және Ғад, Сәмүд елі де жасынға шығарған болатын. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Қаұму 'Ибрӓһӥма Ұа Қаұму Лӱҭин 022-043 Сондай-ақ Ыбырайым (Ғ.С.) елі және Нұх (Ғ.С) елі де. ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫхӓбу Мадйана ۖ Ұа Куҙҙиба Мӱсá Фа'амлайту Лилкӓфирӥна Ćумма 'Аҳаҙтуһум ۖ Факайфа Кӓна Накӥри 022-044 Сондай-ақ Мәдяндықтар да жасынға шығарып, Мұса да жасынға шығарылған еді. Сонда ол кәпірлерге мұрса беріп барып, сосын қолға алдым. Танымау қалай екен? ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Фака'аййин Мин Қарйатин 'Аһлакнӓһӓ Ұа Һийа Žӓлиматун Фаһийа Ҳӓұийатун `Алá `Урӱшиһӓ Ұа Би'рин Му`аҭҭалатин Ұа Қаҫрин Машӥдин 022-045 Қаншалаған залым болған кенттерді типыл қылдық. Міне ол, үсті-астына түсіп жатыр. Және иен қалған құдық, ойран болған сарай. ‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фатакӱна Лаһум Қулӱбун Йа`қилӱна Биһӓ 'Аұ 'Ӓҙӓнун Йасма`ӱна Биһӓ ۖ Фа'иннаһӓ Лӓ Та`мá Ал-'Абҫӓру Ұа Лакин Та`мá Ал-Қулӱбу Аллатӥ Фӥ Аҫ-Ҫудӱри 022-046 Олар жер жүзінде кезіп жүрмеді ме? Сонда олардың түсінер жүректері және естір құлақтары болса еді. Негізінен көздері соқыр емес. Бірақ көкіректеріндегі жүректері соқыр. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Йаста`җилӱнака Бил-`Аҙӓби Ұа Лан Йуҳлифа Ал-Лаһу Ұа`даһу ۚ Ұа 'Инна Йаұмӓан `Инда Раббика Ка'алфи Санатин Миммӓ Та`уддӱна 022-047 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен азаптың тез келуін тілейді. Алла уәдесінен әсте айнымайды. Негізінде Алланың қасындағы бір күн, сендер санайтын мың жылмен тең. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Ка'аййин Мин Қарйатин 'Амлайту Лаһӓ Ұа Һийа Žӓлиматун Ćумма 'Аҳаҙтуһӓ Ұа 'Илаййа Ал-Маҫӥру 022-048 Қаншалаған кенттерге ол залым бола тұра мұрса беріп барып сонан соң қолға алдым. Әрине барар жері де Біз тарап. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу 'Иннамӓ 'Анӓ Лакум Наҙӥрун Мубӥнун 022-049 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй адамдар! Шын мәнінде мен сендерге ашық ескертуші ғанамын де. ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Лаһум Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 022-050 Ал иман келтіріп, түзу іс істегендер, оларға жарылқау әрі құрметті несібе бар. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Са`аұ Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Му`ӓҗизӥна 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 022-051 Сондай аяттарымызды бұзуға тырысқандар, міне солар тозақтық. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Расӱлин Ұа Лӓ Набӥйин 'Иллӓ 'Иҙӓ Таманнá 'Алқá Аш-Шайҭӓну Фӥмнӥйатиһи Файансаҳу Ал-Лаһу Мӓ Йулқӥ Аш-Шайҭӓну Ćумма Йухкиму Ал-Лаһу 'Ӓйӓтиһи Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 022-052 (Мұхаммед Ғ.С.) Сенен бұрын да, елші не пайғамбар жіберген болсақ, қашан ол үміттенсе, үмітіне шайтан күдік салды. Алла шайтанның салатынын жойып, сосын өз аяттарын бекемдейді. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Лийаҗ`ала Мӓ Йулқӥ Аш-Шайҭӓну Фитнатан Лиллаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ұа Ал-Қӓсийати Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Инна Аž-Žӓлимӥна Лафӥ Шиқӓқин Ба`ӥдин 022-053 Шайтанның салатынын; жүректері қатайғандарға, сынақ үшін. Залымдар, әрине ұзақ бір қайшылықта. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Лийа`лама Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма 'Аннаһу Ал-Хаққу Мин Раббика Файу'уминӱ Биһи Фатуҳбита Лаһу Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Лаһӓди Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 022-054 (Мұхаммед Ғ.С.) ғылым берілгендер, Құранның Раббыңнан бір ақиқат екендігін біліп, оған сеніп және оған жүректері берілуі үшін. Күдіксіз Алла, иман келтіргендерді әлбетте тура жолға салды. ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Йазӓлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Мирйатин Минһу Хаттá Та'тийаһуму Ас-Сӓ`ату Бағтатан 'Аұ Йа'тийаһум `Аҙӓбу Йаұмин `Ақӥмин 022-055 Сондай қарсы келгендер, өздеріне кенеттен қиямет келгенге немесе сәтсіз бір күннің азабы келгенге дейін үнемі Құраннан күдіктенуде. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Ал-Мулку Йаұма'иҙин Лиллаһи Йахкуму Байнаһум ۚ Фа-Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Фӥ Җаннӓти Ан-На`ӥми 022-056 Сол күні, иелік Аллаға тән. Олардың араларына үкім жүргізеді. Сонда иман келтіргендер, ізгі іс істегендер, бақытты жаннаттарда болады. ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Фа'ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 022-057 Қарсы келіп, аяттарымызды жасынға айналдырғандар, міне соларға қорлаушы азап бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓҗарӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ćумма Қутилӱ 'Аұ Мӓтӱ Лайарзуқаннаһуму Ал-Лаһу Ризқӓан Хасанӓан ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Лаһуұа Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 022-058 Ал Алла жолында босқандар, сосын өлтірілген немесе өлгендер, әлбетте Алла оларға көркем несібе береді. Күдіксіз Алла, әрине Ол, несібе берушілердің жақсысы. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Лайудҳиланнаһум Мудҳалӓан Йарđаұнаһу ۗ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Ла`алӥмун Халӥмун 022-059 Алла оларды разы болатын орынға кіргізеді. Рас Алла, аса білуші, өте жұмсақ. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Ұа Ман `Ӓқаба Бимиćли Мӓ `Ӱқиба Биһи Ćумма Буғийа `Алайһи Лайанҫураннаһу Ал-Лаһу ۗнна Ал-Лаһа Ла`афӱұун Ғафӱрун 022-060 Міне осылай; кім өзіне істелгендей ғана істеген бола тұра; ол, қайта бұған соқтықса, әрине Алла, оған жәрдем етеді. Күдіксіз Алла, аса кешірімді, өте жарылқаушы. ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Йӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Йӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли Ұа 'Анна Ал-Лаһа Самӥн Баҫӥрун 022-061 Міне шын мәнінде Алла, түнді күндізге қосып, күндізді түнге қосады. Күдіксіз Алла, әр нәрсені естиді, көреді. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Хаққу Ұа 'Анна Мӓ Йад`ӱна Мин Дӱниһи Һуұа Ал-Бӓҭилу Ұа 'Анна Ал-Лаһа Һуұа Ал-`Алӥйу Ал-Кабӥру 022-062 Міне күдіксіз Алла, Ол хақ. Расында олардың Алладан өзге сиынғандары ол, босқа. Рас Алла, Ол өте жоғары, аса ұлы. ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһанзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фатуҫбиху Ал-'Арđу Муҳđарратан ۗнна Ал-Лаһа Лаҭӥфун Ҳабӥрун 022-063 Көрмейсің бе? Рас Алла, көктен жаңбыр жаудырып, жерді жасылдыққа айналдырды. Шәксіз Алла, өте мүлайым, толық білуші. ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Лаһуұа Ал-Ғанӥйу Ал-Хамӥду 022-064 Көктердегі әрі жердегі нәрселер Алланікі. Шынында Алла, өте бай, аса мақтаулы. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Алам Тарáнна Ал-Лаһа Саҳҳара Лакум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Ал-Фулка Таҗрӥ Фӥ Ал-Бахри Би'амриһи Ұа Йумсику Ас-Самӓн Тақа `Алá Ал-'Арđи 'Иллӓ Би'иҙниһи ۗнна Ал-Лаһа Бинӓси Лара'ӱфун Рахӥмун 022-065 Рас Алланың, жердегілерді және өз әмірімен теңізде жүрген кемені сендерге бағынышты қылғанын және де өз бұйрығынсыз көктің жерге түсуін тоқтатқанын кермейсің бе? Күдіксіз Алла, адам баласына, әлбетте өте есіргеуші, аса мейірімді. ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Ахйӓкум Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йухйӥкум ۗнна Ал-'Инсӓна Лакафӱрун 022-066 Ол сондай Алла, сендерді тірілтті, сосын өлтіреді, сонан кейін және тірілтеді. Расында адам баласы нәсүкір. ‌ ‍ ۗ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Ликулли 'Умматин Җа`алнӓ Мансакӓан Һум Нӓсикӱһу ۖ Фалӓ Йунӓзи`уннака Фӥ Ал-'Амри ۚ Ұа Ад`у 'Илá Раббика ۖннака Ла`алá Һудáан Мустақӥмин 022-067 Әр үммет үшін, олар орындайтын бір ереже жасадық. Ендеше (Мұхаммед Ғ.С.) олар, сенімен бұл іс жайында тартыспасын. Раббың жаққа шақыр. Сен әлбетте тура жол үстіндесің. ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Җӓдалӱка Фақули Ал-Лаһу 'А`ламу Бимӓ Та`малӱна 022-068 Егер олар сенімен таласса: Алла, не істегендеріңді жақсы біледі де. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йахкуму Байнакум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 022-069 Алла, қиямет күні, араларыңдағы қайшылыққа түскен нәрселер жайында үкім береді. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Алам Та`ламнна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۗнна Ҙӓлика Фӥ Китӓбин ۚнна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрун 022-070 Алланың жер, көктегі нәрселерді білетінін білмейсің бе? Шәксіз бұлар, Кітапта жазулы. Күдіксіз бұл, Аллаға оңай. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۗ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лам Йуназзил Биһи Сулҭӓнӓан Ұа Мӓ Лайса Лаһум Биһи `Илмун ۗ Ұа Мӓ Лилžžӓлимӥна Мин Наҫӥрин 022-071 Олар, Алладан өзге, оған ешбір дәлел түсірілмеген және ол жөнде өздеріне де ешбір мәлімет болмаған нәрселерге табынады. Ол залымдар үшін, бір жәрдемші болмайды. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Баййинӓтин Та`рифу Фӥ Ұуҗӱһи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ал-Мункара ۖ Йакӓдӱна Йасҭӱна Биал-Лаҙӥна Йатлӱна `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ ۗ Қул 'Афа'унабби'укум Бишаррин Мин Ҙаликуму ۗ Анӓру Ұа`адаһӓ Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 022-072 Қашан оларға ашық аяттарымыз оқылса, кәпірлердің жүздерінен қарсылық сезесің. Сондай-ақ оларға аяттарымызды оқығандарды бассала жаздайды. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Енді сендерге бұдан да жаманның хабарын берейін бе? Ол, от! Алла оны, қарсы болғандарға уәде еткен нендей жаман орын!,- де. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۗ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Đуриба Маćалун Фӓстами`ӱ Лаһу ۚнна Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Лан Йаҳлуқӱ Ҙубӓбӓан Ұа Лаұи Аҗтама`ӱ Лаһу ۖ Ұа 'Ин Йаслубһуму Аҙ-Ҙубӓбу Шай'ӓан Лӓ Йастанқиҙӱһу Минһу ۚ Đа`уфа Аҭ-Ҭӓлибу Ұа Ал-Маҭлӱбу 022-073 Әй адам баласы! Бір мысал келтірілді. Енді соған құлақ салыңдар: Сендердің Алладан өзге табынғандарың, барлығы жиылса да әсте бір шыбын жарата алмайды. Сондай-ақ егер шыбын олардың бір нәрсесін алып қашса, одан оны құтқара алмайды. Өйткені, іздеуші де ізделген де нашар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍
Мӓ Қадарӱ Ал-Лаһа Хаққа Қадриһи ۗнна Ал-Лаһа Лақаұӥйун `Азӥзун 022-074 Олар Алланың қадырын біліп, шын мәнінде бағалай алмады. Алла аса күшті, өте үстем. ‍‌‌‍ ‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаһу Йаҫҭафӥ Мина Ал-Малӓ'икати Русулӓан Ұа Мина Анӓси ۚнна Ал-Лаһа Самӥн Баҫӥрун 022-075 Алла, періштелерден де адамдардан да елшілер ғана белгіледі. Шәксіз Алла, әр нәрсені аса естуші, тым көруші. ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йа`ламу Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум ۗ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 022-076 Олардың алдарындағыны да арттарындағыны да біледі. Сондай-ақ барлық іс Аллаға қайтады. ‌ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Арка`ӱ Ұа Асҗудӱ Ұа А`будӱ Раббакум Ұа Аф`алӱ Ал-Ҳайра Ла`аллакум Туфлихӱна 022-077 Әй иман келтіргендер! Рүкүғ, сәжде қылып, Раббыларыңа ғибадат қылыңдар. Және қайыр қылыңдар. Әрине құтыласыңдар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Җӓһидӱ Фӥ Ал-Лаһи Хаққа Җиһӓдиһи ۚ Һуұа Аҗтабӓкум Ұа Мӓ Җа`ала `Алайкум Фӥ Адӥни Мин Хараҗин ۚ Миллата 'Абӥкумбрӓһӥма ۚ Һуұа Саммӓкуму Ал-Муслимйна Мин Қаблу Ұа Фӥ Һӓҙӓ Лийакӱна Ар-Расӱлу Шаһӥдӓан `Алайкум Ұа Такӱнӱ Шуһадӓ'а `Алá Анӓси ۚ Фа'ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа А`таҫимӱ Бил-Лаһи Һуұа Маұлӓкум ۖ Фани`ма Ал-Маұлá Ұа Ни`ма Ан-Наҫӥру 022-078 Алла жолында шынайы түрде күресіңдер. Сендерді Ол таңдады. Сендерге дінде қиындық қылған емес. Аталарың Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолы. Алла бұрын да осы Құранда да пайғамбардың сендерге куә болуы, сендердің де адамдарға куә болуларың үшін, Мұсылман деп атады. Енді намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер де Аллаға жабысыңдар. Иелерің Сол; нендей жақсы ие. Нендей жақсы жәрдемші! ‍ ‍ ‍‍‌ ۚ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah