21) Sūrat Al-'Anbyā'

Printed format

21)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ақтараба Лилннӓси Хисӓбуһум Ұа Һум Фӥ Ғафлатин Му`риđӱна 021-001 Адам баласының есеп көретін мезгілі таяды. Алайда, олар кәперсіз бет бұруда. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Мӓ Йа'тӥһим Мин Ҙикрин Мин Раббиһим Мухдаćин 'Иллӓ Астама`ӱһу Ұа Һум Йал`абӱна 021-002 Олар, Раббыларынан өздеріне келген әр жаңа ескертуді мүлде ойыншық етіп қана тыңдайды. ‌ ‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Лӓһийатан Қулӱбуһум ۗ Ұа 'Асаррӱ Ан-Наҗұá Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Һал Һӓҙӓ 'Иллӓ Башарун Миćлукум ۖ 'Афата'тӱна Ас-Сихра Ұа 'Антум Тубҫирӱна 021-003 Олардың жүректері боста. Жасырын кеңескен залымдар: Бұл сендер сияқты ғана адам. Көре тұра сиқырға ересіңдер ме?,- (деп күңкілдесті). ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қӓла Раббӥ Йа`ламу Ал-Қаұла Фӥ Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 021-004 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Раббым; жер, көктегі сөйленгенді біледі. Сондай-ақ Ол, толық естуші, білуші деді. ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Бал Қӓлӱ 'Аđғӓćу 'Ахлӓмин Бал Афтарӓһу Бал Һуұа Шӓ`ирун Фалйа'тинӓ Би'ӓйатин Камӓ 'Урсила Ал-'Аұұалӱна 021-005 Олар: Олай емес. Бұл шым-шытырық түстер. Жоқ, өзінің жасандысы. Жоқ, ол ақын. Әйтпесе, бізге бұрынғы елшілерше бір белгі келтірсін деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Мӓ 'Ӓманат Қаблаһум Мин Қарйатин 'Аһлакнӓһӓ ۖ 'Афаһум Йу'уминӱна 021-006 Бұлардан бұрынғы біз жоқ еткен кент (халқы) иман келтірмеді. Енді бұлар иман келтіре ме? ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Қаблака 'Иллӓ Риҗӓлӓан Нӱхӥ 'Илайһим ۖ Фӓс'алӱ 'Аһла Аҙ-Ҙикри 'Ин Кунтум Лӓ Та`ламӱна 021-007 Сенен бұрын да өздеріне уахи етіп, еркектерді ғана жіберген едік. Егер білмесеңдер Кітап иелерінен сұраңдар. ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Җа`алнӓһум Җасадӓан Лӓ Йа'кулӱна Аҭ-Ҭа`ӓма Ұа Мӓ Кӓнӱ Ҳӓлидӥна 021-008 Ол пайғамбарларды тамақ жемейтін бір дене қылмадық. Сондай-ақ олар мәңгі қалушы да емес. ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Ҫадақнӓһуму Ал-Ұа`да Фа'анҗайнӓһум Ұа Ман Нашӓ'у Ұа 'Аһлакнӓ Ал-Мусрифӥна 021-009 Сонан кейін оларға етілген уәдемізді шынға шығарып, оларды және қалаған кісілерімізді құтқардық та, шектен шығушыларды жоқ еттік. ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
Лақаднзалнӓ 'Илайкум Китӓбӓан Фӥһи Ҙикрукум ۖ 'Афалӓ Та`қилӱна 021-010 Сендерге ішінде өздеріңе үгіт болған бір Кітап жібердік. Сонда да түсінбейсіңдер ме? ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Кам Қаҫамнӓ Мин Қарйатин Кӓнат Žӓлиматан Ұа 'Анша'нӓ Ба`даһӓ Қаұмӓан 'Ӓҳарӥна 021-011 Қаншалаған халқы залым кентті талқандадық та, одан кейін басқа ел жараттық. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Ахассӱ Ба'санӓ 'Иҙӓ Һум Минһӓ Йаркуđӱна 021-012 Сонда олар азабымызды сезген сәтте, ол жерден қаша бастады. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Лӓ Таркуđӱ Ұа Арҗи`ӱ 'Илá Мӓ 'Утрифтум Фӥһи Ұа Масӓкиникум Ла`аллакум Тус'алӱна 021-013 Қашпаңдар! Бақ берілген жерге, үйлеріңе қайтыңдар. Мүмкін сұраласыңдар (деді). ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 021-014 Олар: Өкінішке орай біз залым екенбіз деді. ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фамӓ Зӓлат Тилка Да`ұӓһум Хаттá Җа`алнӓһум Хаҫӥдӓан Ҳӓмидӥна 021-015 Осы дауыстары; біз оларды орылған шөп, сөнген отқа айналдырғанға дейін сенбеді. ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ҳалақнӓ Ас-Самӓ'а Ұа Ал-'Арđа Ұа Мӓ Байнаһумӓ Лӓ`ибӥна 021-016 Көк пен жерді және екі арасындағыны ойыншық қып жаратпадық. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Лаұ 'Араднӓн Наттаҳиҙа Лаһұан Лӓттаҳаҙнӓһу Мин Ладуннӓн Куннӓ Фӓ`илӥна 021-017 Егер бір ойыншық жасағымыз келсе де оны жасайтын болсақ өз қасымыздан-ақ жасап алар едік ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Бал Нақҙифу Бил-Хаққи `Алá Ал-Бӓҭили Файадмағуһу Фа'иҙӓ Һуұа Зӓһиқун ۚ Ұа Лакуму Ал-Ұайлу Миммӓ Таҫифӱна 021-018 Егер өтірікті, шындықпен ұрсақ, миын бырқ еткізер еді де сонда ол жойылып, кетер еді. Жасанды сөздеріңнің салдарынан сендерге нендей өкініш. ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаһу Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Ман `Индаһу Лӓ Йастакбирӱна `Ан `Ибӓдатиһи Ұа Лӓ Йастахсирӱна 021-019 Көктер мен жердегілер Алланікі. Оның қасындағылар, Оған құлшылық қылудан дандайсымайды да, шаршамайды. ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Йусаббихӱна Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Лӓ Йафтурӱна 021-020 Олар күндіз-түні Алланы дәріптеуден жалықпайды. ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‌
м Аттаҳаҙӱ 'Ӓлиһатан Мина Ал-'Арđи Һум Йунширӱна 021-021 Олардың жерден жасап алған тәңірлері; солар, өліктерді тірілте ме? ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Лаұ Кӓна Фӥһимӓ 'Ӓлиһатун 'Иллӓ Ал-Лаһу Лафасадатӓ ۚ Фасубхӓна Ал-Лаһи Рабби Ал-`Арши `Аммӓ Йаҫифӱна 021-022 Егер жер-көкте Алладан басқа да тәңірлер болса еді, әлбетте екеуі де бұзылып, кетер еді. Ғаршының Раббы Алла, олардың жасанды сипаттарынан пәк. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лӓ Йус'алу `Аммӓ Йаф`алу Ұа Һум Йус'алӱна 021-023 Ол, істегендерінен сұралмайды да, олар сұралады. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
м Аттаҳаҙӱ Мин Дӱниһи 'Ӓлиһатан ۖ Қул Һӓтӱ Бурһӓнакум ۖ Һӓҙӓ Ҙикру Ман Ма`ийа Ұа Ҙикру Ман Қаблӥ ۗ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна Ал-Хаққа ۖ Фаһум Му`риđӱна 021-024 Немесе олар, Алладан өзге тәңірлер жасап алды ма? (Мұхаммед Ғ.С.): Дәлелдеріңді келтіріңдер. Міне менімен бірге болғандардың Кітабы және менен бұрынғылардың Кітабы де. Олай емес, олардың көбі шындықты білмейді. Сондықтан олар жалтарады. ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍ۗ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика Мин Расӱл 'Ииниллӓ Нӱхӥ 'Илайһи 'Аннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ 'Анӓ Фӓ`будӱни 021-025 (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын бір пайғамбар жіберсек, оған: Күдіксіз Менен басқа ешбір тәңір жоқ. Онда Маған ғана құлшылық қылыңдар деп қана уахи етіп, жібердік. ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Аттаҳаҙа Ар-Рахмӓну Ұаладӓан ۗ Субхӓнаһу ۚ Бал `Ибӓдун Мукрамӱна 021-026 Сонда олар: Алланың баласы бар деді. Алла одан пәк. Олай емес, періштелер ардақты құлдары. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ‍‍ ۚ‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йасбиқӱнаһу Бил-Қаұли Ұа Һум Би'амриһи Йа`малӱна 021-027 Олар, Одан оза сөз сөйлемейді. Сондай-ақ олар, Оның әмірін ғана орындайды. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Йа`ламу Мӓ Байна 'Айдӥһим Ұа Мӓ Ҳалфаһум Ұа Лӓ Йашфа`ӱна 'Иллӓ Лимани Артаđá Ұа Һум Мин Ҳашйатиһи Мушфиқӱна 021-028 Алла олардың өткенін де, келешегін де біледі. Олар, Алланың разы болған кісісіне ғана шапағат ете алады. Олар Алладан қорыққаннан тітірейді. ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ман Йақул Минһумннӥ 'Илаһун Мин Дӱниһи Фаҙӓлика Наҗзӥһи Җаһаннама ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Аž-Žӓлимӥна 021-029 Олардан кім: Алладан өзге мен де тәңірмін!,- десе, оны тозақпен жазаландырамыз. Залымдардың сазайын сөйтіп тарттырамыз. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Аұалам Йарá Ал-Лаҙӥна Кафарӱнна Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Кӓнатӓ Ратқӓан Фафатақнӓһумӓ ۖ Ұа Җа`алнӓ Мина Ал-Мӓ'и Кулла Шай'ин Хаййин ۖ 'Афалӓ Йу'уминӱна 021-030 Қарсы болғандар, негізінде көктер менен жер тиіскен еді. Екеуін ажыратқанымызды, әр жанды нәрсені судан жаратқанымызды көрмей ме? Сондай-ақ сенбей ме? ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Җа`алнӓ Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Биһим Ұа Җа`алнӓ Фӥһӓ Фиҗӓҗӓан Субулӓан Ла`аллаһум Йаһтадӱна 021-031 Жер оларды тербетпесін деп, асқар тауларды орналастырдық. Және жөн табулары үшін кең жолдар жараттық. ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Җа`алнӓ Ас-Самӓ'а Сақфӓан Махфӱžӓан ۖ Ұа Һум `Ан 'Ӓйӓтиһӓ Му`риđӱна 021-032 Аспанды берік бір төбе қылдық. Олар болса, мұндағы белгілерден бет бұрады. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара ۖ Куллун Фӥ Фалакин Йасбахӱна 021-033 Ол Сондай Алла; түнді, күндізді, күнді және айды жаратты. Әрқайсысы өз айналасында жүзеді. ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۖ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Җа`алнӓ Либашарин Мин Қаблика Ал-Ҳулда ۖ 'Афа'ӥн Митта Фаһуму Ал-Ҳӓлидӱна 021-034 (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын да адам баласына мәңгілік (өмір) бермедік. Ал егер сен өлсең сонда олар мәңгі қала ма? ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‌
Куллу Нафсин Ҙӓқату Ал-Маұти ۗ Ұа Наблӱкум Биш-Шарри Ұа Ал-Ҳайри Фитнатан ۖ Ұа 'Илайнӓ Турҗа`ӱна 021-035 Әркім өлімді татады. Сендерді сынап; жаман-жақсы күйге саламыз. Сондай-ақ бізге қайтарыласыңдар. ‌ ‌‍‍‌‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'ӓка Ал-Лаҙӥна Кафарӱн Йаттаҳиҙӱнака 'Иллӓ Һузӱан 'Аһаҙӓ Ал-Лаҙӥ Йаҙкуру 'Ӓлиһатакум Ұа Һум Биҙикри Ар-Рахмӓни Һум Кӓфирӱна 021-036 (Мұхаммед Ғ.С.) қарсы болғандар, қашан сені көрсе, өзіңді мүлде тәлкектеп: Тәңірлеріңді сөз қылып жүрген осыма?,- дейді. Сондай-ақ олар өздері Рахманның зікіріне (Кітабына) қарсы. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‌
Ҳулиқа Ал-'Инсӓну Мин `Аҗалин ۚ Са'урӥкум 'Ӓйӓтӥ Фалӓ Таста`җилӱни 021-037 Адам баласы асыққыш болып жаратылған. Белгілерімді көрсетемін. Менен тез тілемеңдер. ‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Йақӱлӱна Матá Һӓҙӓ Ал-Ұа`ду 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 021-038 Олар: Ал егер шын айтсаңдар, осы уәде қашан келеді?,- дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Лаұ Йа`ламу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Хӥна Лӓ Йакуффӱна `Ан Ұуҗӱһиһиму Анӓра Ұа Лӓ `Ан Žуһӱриһим Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 021-039 Егер қарсы болғандар; оттан беттерін де, арқаларын да қорғай алмайтын мезгілді білсе еді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Бал Та'тӥһим Бағтатан Фатабһатуһум Фалӓ Йастаҭӥ`ӱна Раддаһӓ Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 021-040 Олай емес! Бейнет оларға кенеттен келіп, өздерін абыржытады. Сонда олар оны тойтара алмайды да, өздеріне мұрса да берілмейді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фахӓқа Биал-Лаҙӥна Саҳирӱ Минһум Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 021-041 Расында сенен бұрынғы пайғамбарлар да ажыуаланған. Сонда мазақтағандардың, тәлкектеген нәрселері өз бастарына жеткен. ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Қул Ман Йакла'уукум Бил-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Мина Ар-Рахмӓни ۗ Бал Һумн Ҙикри Раббиһим Му`риđӱна 021-042 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендерді күндіз-түні Алладан кім арашалай алады?,- де. Керісінше олар Раббыларының насихатынан бет бұруда. ‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
м Лаһум 'Ӓлиһатун Тамна`уһум Мин Дӱнинӓ ۚ Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Наҫранфусиһим Ұа Лӓ Һум Миннӓ Йуҫхабӱна 021-043 Немесе бізден өзге өздерін корғайтын тәңірлері бар ма? Тәңірлері өз бастарына жәрдем ете алмаумен қатар бізден де қолдау таппайды. ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Бал Матта`нӓ Һӓ'уулӓ' Ұа 'Ӓбӓ'аһум Хаттá Ҭӓла `Алайһиму Ал-`Умуру ۗ 'Афалӓ Йараұна 'Аннӓ На'тӥ Ал-'Арđа Нанқуҫуһӓ Мин 'Аҭрӓфиһӓ ۚ 'Афаһуму Ал-Ғӓлибӱна 021-044 Әрине, оларды да, аталарын да ұзын бір өмірге дейін пайдаландырдық. Ал енді олар, жерді айналасынан (апаттар арқылы) кеміткенімізді көрмей ме? Сонда жеңіске солар ие бола ма? ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍
Қул 'Иннамӓнҙирукум Бил-Ұахйи ۚ Ұа Лӓ Йасма`у Аҫ-Ҫумму Ад-Ду`ӓ'а 'Иҙӓ Мӓ Йунҙарӱна 021-045 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шын мәнінде сендерге уахи арқылы ескертемін. Саңырау ескертілсе де дауысты естімейді де. ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‌
Ұа Ла'ин Массат/һум Нафхатун Мин `Аҙӓби Раббика Лайақӱлунна Йӓ Ұайланӓннӓ Куннӓ Žӓлимӥна 021-046 Рас, егер оларға Раббыңның азабынан азғантай ғана жетсе, олар: Нендей өкініш! Біз залым екенбіз дейді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Наđа`у Ал-Маұӓзӥна Ал-Қисҭа Лийаұми Ал-Қийӓмати Фалӓ Туžламу Нафсун Шай'ӓан ۖ Ұа 'Ин Кӓна Миćқӓла Хаббатин Мин Ҳардалин 'Атайнӓ Биһӓ ۗ Ұа Кафá Бинӓ Хӓсибӥна 021-047 Қиямет күні, туралық таразысын қоямыз. Сонда ешкім әділетсіздікке ұшырамайды. Егер бір ұрық түйірінің салмағындай болса да оны әкелеміз. Есеп көруде жеткіліктіміз. ‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ұа Һӓрӱна Ал-Фурқӓна Ұа Đийӓн Ұа Ҙикрӓан Лилмуттақӥна 021-048 Рас Мұса мен Һарұн (Ғ.С.) ға жақсы-жаманды ажырататын, тақуалар үшін жарық және үгіт түрінде Кітап бердік. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаҳшаұна Раббаһум Бил-Ғайби Ұа Һум Мина Ас-Сӓ`ати Мушфиқӱна 021-049 Олар Раббыларын көрмей-ақ қорқып әрі олар, қияметтен үрейленеді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍
Ұа Һаҙӓ Ҙикрун Мубӓракун 'Анзалнӓһу ۚ 'Афа'антум Лаһу Мункирӱна 021-050 Бұл Құран біз түсірген мүбарак бір насихат. Енді соған да қарсы келесіңдер ме? ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍~ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓбрӓһӥма Рушдаһу Мин Қаблу Ұа Куннӓ Биһи `Ӓлимӥна 021-051 Рас, бұрын Ыбырайым (Ғ.С.) ға да туралық берген едік. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ли'абӥһи Ұа Қаұмиһи Мӓ Һаҙиһи Ат-Тамӓćӥлу Аллатӥнтум Лаһӓ `Ӓкифӱна 021-052 Сол уақытта ол; әкесіне, еліне: Мына сендер шоқынған мүсіндер не?,- деді. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Ұаҗаднӓ 'Ӓбӓ'анӓ Лаһӓ `Ӓбидӥна 021-053 Олар: Біз аталарымызды осыған табынған түрде таптық.,-деді. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла Лақад Кунтумнтум Ұа 'Ӓбӓ'уукум Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 021-054 (Ыбырайым Ғ.С.): Рас сендер де, аталарың да адасудасыңдар деді. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Қӓлӱ 'Аҗи'танӓ Бил-Хаққи 'Амнта Мина Ал-Лӓ`ибӥна 021-055 Олар: Сен бізге шындықты әкелдің бе? Ойнап, жүрсің бе?,- деді. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Қӓла Бал Раббукум Раббу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ал-Лаҙӥ Фаҭараһунна Ұа 'Анӓ `Алá Ҙӓликум Мина Аш-Шӓһидӥна 021-056 Олай емес. Негізінде сендердің Раббыларың, көктер мен жердің Раббы; соларды Ол жаратты. Сондай-ақ осыларыңа айғақ болушыларданмын деді. ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа Тӓлллаһи Ла'акӥданна 'Аҫнӓмакум Ба`да 'Ан Туұаллӱ Мудбирӥна 021-057 Аллаға серт етемін! Сендер бұрылып кеткеннен кейін әлбетте пұттарыңа соқтығамын (деді). ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Фаҗа`алаһум Җуҙӓҙӓан 'Иллӓ Кабӥрӓан Лаһум Ла`аллаһум 'Илайһи Йарҗи`ӱна 021-058 Сонда оларды быт-шыт қылып, бәлкім осыған айналар деп, үлкенін ғана қойды. ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Ман Фа`ала Һӓҙӓ Би'ӓлиһатинӓннаһу Ламина Аž-Žӓлимӥна 021-059 Олар: Бұны тәңірлерімізге кім істесе де ол, анық залым екен десті. ‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Сами`нӓ Фатáан Йаҙкуруһум Йуқӓлу Лаһубрӓһӥму 021-060 Ыбырайым деген бір жігіттің осыларды сөз қып жүргенін естідік десті. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍~‍‍‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Фа'тӱ Биһи `Алá 'А`йуни Анӓси Ла`аллаһум Йаш/һадӱна 021-061 Оны, көрулері үшін адамдардың көз алдына алып келіңдер десті. ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌
Қӓлӱ 'А'анта Фа`алта Һӓҙӓ Би'ӓлиһатинӓ Йӓбрӓһӥму 021-062 Әй Ыбырайым! Осыны тәңірлерімізге сен істедің бе?,-десті. ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Қӓла Бал Фа`алаһу Кабӥруһум Һӓҙӓ Фӓс'алӱһумн Кӓнӱ Йанҭиқӱна 021-063 Бәлкім мына олардың үлкені істеген шығар. Егер сөйлей алатын болса, олардан сұраңдар деді. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фараҗа`ӱ 'Илáнфусиһим Фақӓлӱннакумнтуму Аž-Žӓлимӱна 021-064 Олар өзара: Шынында сендер залымсыңдар десті. ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍
Ćумма Нукисӱ `Алá Ру'ӱсиһим Лақад `Алимта Мӓ Һӓ'уулӓ' Йанҭиқӱна 021-065 Сосын олар, мүсеуірей сүлкиіп: Расында бұлардың сөйлемейтінін білесің ғой деді. ‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла 'Афата`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йанфа`укум Шай'ӓан Ұа Лӓ Йаđуррукум 021-066 Онда сендер Алланы қойып, өздеріңе ешбір пайда, зиян келтіре алмайтын нәрсеге табынасыңдар ма? ‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
'Уффин Лакум Ұа Лимӓ Та`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи ۖ 'Афалӓ Та`қилӱна 021-067 Түһ! Сендерге де Алланы қойып, табынғандарыңа да. Енді де түсінбейсіңдер ме?,- деді. ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Харриқӱһу Ұа Анҫурӱ 'Ӓлиһатакумн Кунтум Фӓ`илӥна 021-068 Олар: Егер бір нәрсе істейтін болсаңдар, Ыбырайымды өртеп, тәңірлеріңе көмек етіңдер десті. ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Қулнӓ Йӓ Нӓру Кӱнӥ Бардӓан Ұа Салӓмӓан `Алáбрӓһӥма 021-069 Әй от! Ыбырайымға салқын, зиянсыз бол дедік. ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍
Ұа 'Арӓдӱ Биһи Кайдӓан Фаҗа`алнӓһуму Ал-'Аҳсарӥна 021-070 Олардың Ыбырайым (Ғ.С.) ға қастық істегілері келді. Бірақ өздерін сәтсіздікке ұшыраттық. ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Наҗҗайнӓһу Ұа Лӱҭӓан 'Илá Ал-'Арđи Аллатӥ Бӓракнӓ Фӥһӓ Лил`ӓламӥна 021-071 Лұт (Ғ.С.) ты құтқарып, әлемдер үшін мүбарак болған жерге жеткіздік. ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Нӓфилатан ۖ Ұа Куллӓан Җа`алнӓ Ҫӓлихӥна 021-072 Ыбырайым (Ғ.С.) ға Ысхақты артықша Яғқұпты бердік. Бәрін де түзу кісілер еттік. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓһум 'А'имматан Йаһдӱна Би'амринӓ Ұа 'Аұхайнӓ 'Илайһим Фи`ла Ал-Ҳайрӓти Ұа 'Иқӓма Аҫ-Ҫалӓати Ұа 'Ӥтӓ Аз-Закӓати ۖ Ұа Кӓнӱ Ланӓ `Ӓбидӥна 021-073 Оларды әміріміз бойынша, тура жол көрсететін басшы қылып, оларға жақсылық істеуді, намазды орындауды, зекет беруді уахи қылдық. Олар бізге құлшылық қылушы еді. ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӱҭӓан 'Ӓтайнӓһу Хукмӓан Ұа `Илмӓан Ұа Наҗҗайнӓһу Мина Ал-Қарйати Аллатӥ Кӓнат Та`малу Ал-Ҳабӓ'иćа ۗннаһум Кӓнӱ Қаұма Саұ'ин Фӓсиқӥна 021-074 Лұт (Ғ.С.) қа хикмет, ғылым бердік. Жаман істер істейтін кенттен құтқардық. Рас олар, жаман бұзық ел еді. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Адҳалнӓһу Фӥ Рахматинӓ ۖннаһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 021-075 Оны рахметімізге бөледік. Рас ол жақсылардан еді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Нӱхӓан 'Иҙ Нӓдá Мин Қаблу Фӓстаҗабнӓ Лаһу Фанаҗҗайнӓһу Ұа 'Аһлаһу Мина Ал-Карби Ал-`Аžӥми 021-076 Бұрын жалбарынған Нұх (Ғ.С.) тың тілегін қабыл етіп, оны әрі үй-ішін зор апаттан құтқарған едік. ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Наҫарнӓһу Мина Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ ۚннаһум Кӓнӱ Қаұма Саұ'ин Фа'ағрақнӓһумҗма`ӥна 021-077 Оны, аяттарымызды жасынға шығарған елден қорғадық. Өйткені олар, сұмпайы ел еді. Сонда оларды түгел суға батырдық. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ۚ‍ ‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Дӓұӱда Ұа Сулаймӓна 'Иҙ Йахкумӓни Фӥ Ал-Харćи 'Иҙ Нафашат Фӥһи Ғанаму Ал-Қаұми Ұа Куннӓ Лихукмиһим Шӓһидӥна 021-078 Дәуіт пен Сүлеймен (Ғ.С.) ді есіңе ал. Екеуі бір елдің қойы түнде егінге түсіп, соған билік айтқанда, биліктерін көріп тұрдық. ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фафаһһамнӓһӓ Сулаймӓна ۚ Ұа Куллӓан 'Ӓтайнӓ Хукмӓан Ұа `Илмӓан ۚ Ұа Саҳҳарнӓ Ма`а Дӓұӱда Ал-Җибӓла Йусаббихна Ұа Аҭ-Ҭайра ۚ Ұа Куннӓ Фӓ`илӥна 021-079 Сонда оны Сүлейменнің көкейіне салдық. Негізінен де әрқайсысына әкімшілік, білім бердік. Және Дәуіт (Ғ.С.) пен бірге Алланы дәріптейтін тауларды, құсты бой ұсындырдық. Оны Біз істедік. ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа `Алламнӓһу Ҫан`ата Лабӱсин Лакум Литухҫинакум Мин Ба'сикум ۖ Фаһал 'Антум Шӓкирӱна 021-080 Дәуіт (Ғ.С.) ке сендерді соғыстан қорғау үшін сауыт жасау өнерін үйреткен едік. Сонда сендер шүкір етесіңдер ме? ‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌
Ұа Лисулаймӓна Ар-Рӥха `Ӓҫифатан Таҗрӥ Би'амриһи 'Илá Ал-'Арđи Аллатӥ Бӓракнӓ Фӥһӓ ۚ Ұа Куннӓ Бикулли Шай'ин `Ӓлимӥна 021-081 Сүлеймен (Ғ.С.) ге қатты желді бағындырдық. Оның әмірімен, біз мүбарак қылған жерге жүреді. ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мина Аш-Шайӓҭӥни Ман Йағӱҫӱна Лаһу Ұа Йа`малӱна `Амалӓан Дӱна Ҙӓлика ۖ Ұа Куннӓ Лаһум Хӓфиžӥна 021-082 Оған суға сүңгитін, басқа істер де істейтін жындардан да мойынсал қылдық. Сондай-ақ олардың бақылаушысы едік. ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Аййӱба 'Иҙ Нӓдá Раббаһуннӥ Массанӥ Аđ-Đурру Ұа 'Анта 'Архаму Ар-Рӓхимӥна 021-083 Әйүп (Ғ.С.) те Раббына: Маған бір бәле келді. Сен мәрхамет етушілердің абзалысың деп, жалбарынды. ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍~‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Факашафнӓ Мӓ Биһи Мин Đуррин ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу 'Аһлаһу Ұа Миćлаһум Ма`аһум Рахматан Мин `Индинӓ Ұа Ҙикрá Лил`ӓбидӥна 021-084 Сонда тілегін қабыл етіп, өзіндегі науқасты айықтырып, сондай-ақ құлшылық қылушыларға ғибрат үшін өзіне семьясын және олармен бірге бір есе артық мәрхамет етіп, бердік. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍~ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Идрӥса Ұа Ҙӓ Ал-Кифли ۖ Куллун Мина Аҫ-Ҫӓбирӥна 021-085 Ысмайыл, Ыдрыс, Зүлкәфил (Ғ.С.) дерге де (мәрхамет еткен едік). Солардың барлығы да сабырлы еді. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Адҳалнӓһум Фӥ Рахматинӓ ۖннаһум Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 021-086 Сондай-ақ оларды мәрхаметімізге бөледік. Өйткені олар, игілерден еді. ‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ҙӓ Анӱни 'Иҙ Ҙаһаба Муғӓđибӓан Фаžанна 'Ан Лан Нақдира `Алайһи Фанӓдá Фӥ Аž-Žулумӓти 'Ан Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓнта Субхӓнака 'Иннӥ Кунту Мина Аž-Žӓлимӥна 021-087 Юнысты есіңе ал. Сол уақытта ашуланып, кетіп қалды да біздің еш тарлық қылмауымызды ойлап, сонда қараңғылықтар ішінде (балықтың қарнында): Сенен басқа ешбір тәңір жоқ. Пәксін. Шын мәнінде мен қателесушілерден болдым деп, жалбарынды. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Ұа Наҗҗайнӓһу Мина Ал-Ғамми ۚ Ұа Каҙалика Нунҗӥ Ал-Му'уминӥна 021-088 Тілегін қабыл етіп, оны қайғыдан құтқардық. Міне иман келтіргендерді сөйтіп құтқарамыз. ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Закарӥйӓ 'Иҙ Нӓдá Раббаһу Рабби Лӓ Таҙарнӥ Фардӓан Ұа 'Анта Ҳайру Ал-Ұӓриćӥна 021-089 Зәкерияны да есіңе ал. Раббына: Раббым! Мені жалғыз қойма. Сен ең жақсы мұрагерсің деп жалбарынды. ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Фӓстаҗабнӓ Лаһу Ұа Ұаһабнӓ Лаһу Йахйá Ұа 'Аҫлахнӓ Лаһу Заұҗаһу ۚннаһум Кӓнӱ Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Ҳайрӓти Ұа Йад`ӱнанӓ Рағабӓан Ұа Раһабӓан ۖ Ұа Кӓнӱ Ланӓ Ҳӓши`ӥна 021-090 Сонда тілегін қабыл етіп, оған Яхияны бердік. Әрі жұбайын жасарттық. Өйткені бұлар, жақсылықтарға ұмтылады. Бізден үмітпен қорқу арасында тілейді де, бізге бәйек болады. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍~ ۚ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа А-Атӥ 'Ахҫанат Фарҗаһӓ Фанафаҳнӓ Фӥһӓ Мин Рӱхинӓ Ұа Җа`алнӓһӓ Ұа Абнаһӓ 'Ӓйатан Лил`ӓламӥна 021-091 Сондай абыройын қорғаған (Мәриям) ға рухымыздан үрледік. Сондай-ақ өзін де, ұлын да бүкіл әлемге ғибрат қылдық. ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
нна Һаҙиһимматукуммматан Ұӓхидатан Ұа 'Анӓ Раббукум Фӓ`будӱни 021-092 Осы сендердің үмметтерің бір-ақ үммет. Мен Раббыларың. Сондықтан Маған ғана құлшылық қылыңдар. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Тақаҭҭа`ӱмраһум Байнаһум ۖ Куллун 'Илайнӓ Рӓҗи`ӱна 021-093 Олар араларында дін істерін бөлшектеді. Негізінде барлығы бізге қайтады. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ‌ ‌‌ ‌‍‌‍‍‍
Фаман Йа`мал Мина Аҫ-Ҫӓлихӓти Ұа Һуұа Му'уминун Фалӓ Куфрӓна Лиса`йиһи Ұа 'Иннӓ Лаһу Кӓтибӱна 021-094 Сонда кім иман келтіріп, жақсылық істесе, оның еңбегі босқа кетпейді. Күдіксіз оған жазамыз. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Харӓмун `Алá Қарйатин 'Аһлакнӓһӓннаһум Лӓ Йарҗи`ӱна 021-095 Біз жоқ еткен кент халқының бізге қайтпауы мүмкін емес. ‍‌‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Футихат Йа'җӱҗу Ұа Ма'җӱҗу Ұа Һум Мин Кулли Хадабин Йансилӱна 021-096 Яжұж, Мажұж ағытылып, әрбір төбеден келгенге дейін. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұӓқтараба Ал-Ұа`ду Ал-Хаққу Фа'иҙӓ Һийа Шӓҳиҫатун 'Абҫӓру Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йӓ Ұайланӓ Қад Куннӓ Фӥ Ғафлатин Мин Һӓҙӓ Бал Куннӓ Žӓлимӥна 021-097 Ол шын уәде (қиямет) таяса, сол уақытта қарсы болғандардың көздері шарасынан шығып: Әттеген-ай! Біз бұдан кәперсіз залым екенміз дейді. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
ннакум Ұа Мӓ Та`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Хаҫабу Җаһаннама 'Антум Лаһӓ Ұа Аридӱна 021-098 Сендер және Алладан өзге табынған нәрселерің, тозақтың отынысыңдар. Сендер соған кіресіңдер. ‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‌
Лаұ Кӓна Һӓ'уулӓ' 'Ӓлиһатан Мӓ Ұарадӱһӓ ۖ Ұа Куллун Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 021-099 Егер олар тәңір болса, оған кірмес еді. Барлығы онда мүлде қалады. ‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Лаһум Фӥһӓ Зафӥрун Ұа Һум Фӥһӓ Лӓ Йасма`ӱна 021-100 Олар, тозақта ыңыранып, олар ол жерде еш нәрсе естімейді. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Сабақат Лаһум Миннӓ Ал-Хуснá 'Ӱлӓ'ика `Анһӓ Муб`адӱна 021-101 Күдіксіз өздеріне Бізден игілік жазылғандар, солар тозақтан аулақ болады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йасма`ӱна Хасӥсаһӓ ۖ Ұа Һум Фӥ Мӓ Аштаһат 'Анфусуһум Ҳӓлидӱна 021-102 Олар тозақтың сыбдырын да естімейді. Сондай-ақ олар жаннаттағы көңілдері қалаған нәрселерінде мәңгі қалады. ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Йахзунуһуму Ал-Фаза`у Ал-'Акбару Ұа Таталаққӓһуму Ал-Малӓ'икату Һӓҙӓ Йаұмукуму Ал-Лаҙӥ Кунтум Тӱ`адӱна 021-103 Оларды қорқыныштың ең зоры уайымдатпайды да оларды періштелер: Міне бұл сендерге уәде етілген күн деп қарсы алады. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Йаұма Наҭұӥ Ас-Самӓ'а Каҭаййи Ас-Сиҗилли Лилкутуби ۚ Камӓ Бада'нӓ 'Аұұала Ҳалқин Ну`ӥдуһу ۚ Ұа`дӓан `Алайнӓ ۚннӓ Куннӓ Фӓ`илӥна 021-104 Ол күнде, көкті, кітаптың бетін бүктегендей бүктейміз де, әуел бастағыдай қайта жаратамыз. Бұл Бізге бір міндет. Шынында Біз орындаймыз. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад Катабнӓ Фӥ Аз-Забӱри Мин Ба`ди Аҙ-Ҙикри 'Анна Ал-'Арđа Йариćуһӓ `Ибӓдийа Аҫ-Ҫӓлихӱна 021-105 Расында Тәураттан кейінгі Зәбүрде: Жерге игі құлдарым мұрагер болады деп жаздық. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
нна Фӥ Һӓҙӓ Лабалӓғӓан Лиқаұмин `Ӓбидӥна 021-106 Күдіксіз осы Құранда, құлшылық қылған елге, әрине бір ұқтыру бар. ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓка 'Иллӓ Рахматан Лил`ӓламӥна 021-107 (Мұхаммед Ғ.С.) Біз сені бүкіл әлемге рахмет етіп қана жібердік. ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍
Қул 'Иннамӓ Йӱхá 'Илаййа 'Аннамӓ 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Фаһал 'Антум Муслимӱна 021-108 Шын мәнінде маған, Тәңірлерің бір-ақ Тәңір деп уахи етілді. Онда Соған бой ұсынасыңдар ма?,- де. ‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ۖ ‌‌‍‍‍‍
Фа'ин Таұаллаұ Фақул 'Ӓҙантукум `Алá Саұӓн ۖ Ұа 'Ин 'Адрӥқарӥбун 'Ам Ба`ӥдун Мӓ Тӱ`адӱна 021-109 Ал сонда егер олар жүз бұрса: Сендерді тегіс құлақтандырдым. Сендерге уәде етілген нәрсе алыс па? Жақын ба? Білмеймін де. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌
ннаһу Йа`ламу Ал-Җаһра Мина Ал-Қаұли Ұа Йа`ламу Мӓ Тактумӱна 021-110 Күдіксіз Алла, сөздің көрнеуін де біледі, жасырғандарыңды да біледі. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин 'Адрӥ Ла`аллаһу Фитнатун Лакум Ұа Матӓ`ун 'Илá Хӥнин 021-111 Білмеймін. Бәлкім бұл (мерзім) сендер үшін бір сынау, бір заманға дейін пайдалану шығар. ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Қӓла Рабби Ахкум Бил-Хаққи ۗ Ұа Раббунӓ Ар-Рахмӓну Ал-Муста`ӓну `Алá Мӓ Таҫифӱна 021-112 (Мұхаммед Ғ.С.): Раббым, туралықпен үкім ет. Жасама суреттеулеріңе, мейірімді Раббымыздан жәрдем тіленеді деді. ‌‍ ۗ ‌‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah