12) Sūrat Yūsuf

Printed format

12)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Рӓ Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Мубӥни ۚ 012-001 Әлиф Ләм Ра. Бұлар ап-айқын Құранның аяттары. --‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍
ннӓнзалнӓһу Қур'ӓнӓан `Арабӥйӓан Ла`аллакум Та`қилӱна 012-002 Расында біз мұны Арапша Құран түрінде түсірдік, әрине түсінерсіңдер. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Нахну Нақуҫҫу `Алайка 'Ахсана Ал-Қаҫаҫи Бимӓ 'Аұхайнӓ 'Илайка Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓна Ұа 'Ин Кунта Мин Қаблиһи Ламина Ал-Ғӓфилӥна 012-003 (Мұхаммед Ғ.С.) саған бұл Құранды уахи етуімізбен өзіңе қиссалардың ең жақсысын баян етеміз. Негізінде сен бұдан бұрын әрине хабарсыз едің. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Йӱсуфу Ли'абӥһи Йӓ 'Абати 'Иннӥ Ра'айту 'Ахада `Ашара Каұкабӓан Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Ра'айтуһум Лӥ Сӓҗидӥна 012-004 Сол уақытта Юсып (Ғ.С.) әкесіне: Әкетайым! Рас мен түсімде он бір жұлдыз және күн мен айды, маған сәжде қылғанын көрдім деді. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қӓла Йӓ Бунаййа Лӓ Тақҫуҫ Ру'уйӓ Ка `Алáҳұатика Файакӥдӱ Лака ۖ Кайдӓан 'Инна Аш-Шайҭӓна Лил'инсӓни `Адӱұун Мубӥнун 012-005 (Яғқұп Ғ.С.): Әй балақайым! Түсіңді туыстарыңа айтпа! Саған бір айлакерлік жасар. Расында шайтан адам баласына ашық дұшпан деді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Йаҗтабӥка Раббука Ұа Йу`аллимука Мин Та'ұӥли Ал-'Ахӓдӥćи Ұа Йутимму Ни`матаһу `Алайка Ұа `Алá 'Ӓли Йа`қӱба Камӓ 'Атаммаһӓ `Алá 'Абаұайка Мин Қаблу 'Ибрӓһӥма Ұа 'Исхӓқа ۚнна Раббака `Алӥмун Хакӥмун 012-006 Міне осылайша Раббың сені ұнатады. Саған түстердің жоруын үйретеді. Бұрыңғы аталарың Ыбырайым, Ысхақ (Ғ.С.) тарға нығметтерін тамамдағандай саған және Яғқұп (Ғ.С.) ұрпағына нығметін толықтастырады. Шәксіз Раббың толық білуші, хикмет иесі ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Лақад Кӓна Фӥ Йӱсуфа Ұа 'Иҳұатиһи 'Ӓйӓтун Лилссӓ'илӥна 012-007 Расында Юсып туыстарының киссасында сұраушылар үшін өнегелер бар. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓлӱ Лайӱсуфу Ұа 'Аҳӱһу 'Ахаббу 'Илá 'Абӥнӓ Миннӓ Ұа Нахну `Уҫбатун 'Инна 'Абӓнӓ Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 012-008 Сол уақытта туыстары: Юсып және туысы, (Бінямын) әкемізге бізден жақсы көрінеді. Біз болсақ мықты бір топпыз. Дау жоқ, әкеміз ашық адасуда деді. ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍~ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ақтулӱ Йӱсуфа 'Аұи Аҭрахӱһу 'Арđӓан Йаҳлу Лакум Ұаҗһу 'Абӥкум Ұа Такӱнӱ Мин Ба`диһи Қаұмӓан Ҫӓлихӥна 012-009 Олардан бір айтушы: Юсыпты өлтіріңдер немесе бір жерге апарып тастаңдар. Өздеріңе әкелеріңнің алды бос қалды. Артынан да түзу бір топ боларсыңдар деді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Қӓла Қӓ'илун Минһум Лӓ Тақтулӱ Йӱсуфа Ұа 'Алқӱһу Фӥ Ғайӓбати Ал-Җубби Йалтақиҭһу Ба`đу Ас-Саййӓрати 'Ин Кунтум Фӓ`илӥна 012-010 Іштерінен тағы бір айтушы: Егер менің айтқанымды істейтін болсаңдар, Юсыпты өлтірмеңдер де оны бір құдықтың түбіне тастаңдар. Кейбір жүргінші тауып алар деді. ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ 'Абӓнӓ Мӓ Лака Лӓ Та'маннӓ `Алá Йӱсуфа Ұа 'Иннӓ Лаһу Ланӓҫихӱна 012-011 Олар: Әй әкеміз! Юсып туралы бізге сенбейтін саған не болды? Әрине оған қамқормыз десті. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍
'Арсилһу Ма`анӓ Ғадӓан Йарта` Ұа Йал`аб Ұа 'Иннӓ Лаһу Лахӓфиžӱна 012-012 Ертең оны бізбен бірге жібер. Тамақтансын, ойнасын. Расында біз оны қорғаушымыз десті. ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла 'Иннӥ Лайахзунунӥн Таҙ/һабӱ Биһи Ұа 'Аҳӓфу 'Ан Йа'кулаһу Аҙ-Ҙи'бу Ұа 'Антум `Анһу Ғӓфилӱна 012-013 (Яғқұп Ғ.С.): Расында сендердің оны алып кетулерің маған уайым салады. Әрі сендер оған кәперсіз қалып, оны қасқыр жеуінен қорқамын деді. ‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Ла'ин 'Акалаһу Аҙ-Ҙи'бу Ұа Нахну `Уҫбатун 'Иннӓ 'Иҙӓан Лаҳӓсирӱна 012-014 Олар: Біз мықты бір топ бола тұра оны қасқыр жесе, әрине сол уақытта зиянға ұшыруашылардан болармыз десті. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаламмӓ Ҙаһабӱ Биһи Ұа 'Аҗма`ӱн Йаҗ`алӱһу Фӥ Ғайӓбати Ал-Җубби ۚ Ұа 'Аұхайнӓ 'Илайһи Латунабби'аннаһум Би'амриһим Һӓҙӓ Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 012-015 Сонда олар, Юсыпты алып кеткен кезде, бәрі оны құдықтың түбіне тастауға бірлесті. Оған: Туыстарыңа әлбетте осы істеріңнің хабарын бересің. Олар сезбейді деп уахи еттік. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Җӓ'ӱ 'Абӓһум `Ишӓн Йабкӱна 012-016 Олар іңірде әкелеріне жылап келді. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ 'Абӓнӓннӓ Ҙаһабнӓ Настабиқу Ұа Таракнӓ Йӱсуфа `Инда Матӓ`инӓ Фа'акалаһу Аҙ-Ҙи'бу ۖ Ұа Мӓнта Биму'уминин Ланӓ Ұа Лаұ Куннӓ Ҫӓдиқӥна 012-017 Әй Әкеміз! Біз жарысып кеткенде, Юсыпты нәрселеріміздің жанына тастап кетсек, сонда оны қасқыр жепті. Енді шын айтсақ та, бізге сенбейсің ғой десті. ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Җӓ'ӱ `Алá Қамӥҫиһи Бидамин Каҙибин ۚ Қӓла Бал Саұұалат Лакумнфусукуммрӓан ۖ Фаҫабрун Җамӥлун Ұа ۖ Аллӓһу Ал-Муста`ӓну `Алá Мӓ Таҫифӱна 012-018 Сондай-ақ олар оның жейдесіне өтірік қан жағып әкелді. Әкелері: Олай емес! Сендерге нәпсілерің бір істі жақсы көрсеткен екен. Енді көркем сабыр керек. Айтқандарыңа Алладан жәрдем тіленеді деді. ‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ۚ ‌‌‍ ‌‌‌ۖ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Җӓ'ат Саййӓратун Фа'арсалӱ Ұа Аридаһум Фа'адлá Далұаһу ۖ Қӓла Йӓ Бушрá Һӓҙӓ Ғулӓмун ۚ Ұа 'Асаррӱһу Биđӓ`атан Ұа ۚ Аллӓһу `Алӥмун Бимӓ Йа`малӱна 012-019 Бір жүргінші келіп, дереу сушыларын жіберді; ол қауғасын салып: Ой сүйінші! Міне бір еркек бала деді. Олар оны сауда малы етіп, жасырып қойды. Алла, олардың не істегендерін толық біледі. ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Шараұһу Биćаманин Баҳсин Дарӓһима Ма`дӱдатин Ұа Кӓнӱ Фӥһи Мина Аз-Зӓһидӥна 012-020 Олар оны кем бағаға бірнеше теңгеге сатып жіберді. Өйткені, Олар Юсыпқа ынтық емес еді. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥ Аштарӓһу Мин Миҫра Ли'имра'атиһи 'Акримӥ Маćұӓһу `Асáн Йанфа`анӓ 'Аұ Наттаҳиҙаһу Ұаладӓан ۚ Ұа Каҙалика Макканнӓ Лийӱсуфа Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лину`аллимаһу Мин Та'ұӥли Ал-'Ахӓдӥćи Ұа ۚ Аллӓһу Ғӓлибун `Алáмриһи Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 012-021 Мысырдағы оны сатып алған кісі әйеліне: Орнын құрметтеп жақсы бақ. Мүмкін бізге пайдасы тиер немесе бала қып алармыз деді. Осылайша Юсыпты ол жерге орналастырып, оған түстердің жоруын үйреттік. Алла өз ісіне өктем, бірақ адамдардың көбі білмейді. ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Балаға 'Ашуддаһу 'Ӓтайнӓһу Хукмӓан Ұа `Илмӓан ۚ Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 012-022 Ол ержеткенде, оған даналық, білім бердік. Жақсылық істеушілерді өстіп сыйлаймыз. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Рӓұадат/һу Аллатӥ Һуұа Фӥ Байтиһӓ `Ан Нафсиһи Ұа Ғаллақати Ал-'Абұӓба Ұа Қӓлат Һайта Лака ۚ Қӓла Ма`ӓҙа Ал-Лаһи ۖннаһу Раббӥ 'Ахсана Маćұӓйа ۖннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 012-023 Юсып тұрған үйдің әйелі (Зілиха), оның көңлін өзіне тартпақшы болды да есіктерді бекітті: Қане кел бері!, деді. Юсып (Ғ.С.): Аллаға сиынамын. Ол (ерің) қожайыным, мені жақсы орынға қойды. Шынында залымдар құтылмайды деді. ‌‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Һаммат Биһи ۖ Ұа Һамма Биһӓ Лаұлӓн Ра'á Бурһӓна Раббиһи ۚ Каҙӓлика Линаҫрифа `Анһу Ас-Сӱ'а Ұа Ал-Фахшӓۚннаһу Мин `Ибӓдинӓ Ал-Муҳлаҫӥна 012-024 Расында әйел одан ой қылды. Егер Раббыңның дәлелін көрмесе, Юсып та одан ой қылған болар еді. Юсыптан жамандық, арсыздықты бұруымыз үшін өстідік. Өйткені, ол ықыласты құлдарымыздан еді. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Астабақӓ Ал-Бӓба Ұа Қаддат Қамӥҫаһу Мин Дубурин Ұа 'Алфайӓ Саййидаһӓ Ладá Ал-Бӓби ۚ Қӓлат Мӓ Җазӓ'у Ман 'Арӓда Би'аһлика Сӱ'ӓан 'Иллӓн Йусҗана 'Аұ `Аҙӓбун 'Алӥмун 012-025 Екеуі есікке жүгірді де әйел, оның жейдесін арт жағынан жыртып алып қалды. Екеуі есік алдында әйелдің қожайынына кездесіп қалып, әйел еріне: Сенің жұбайыңа жамандық ойлаған біреудің жазасы сөзсіз абақты немесе жан түршігерлік азап деді. ‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Һийа Рӓұадатнӥ `Ан Нафсӥ ۚ Ұа Шаһида Шӓһидун Мин 'Аһлиһӓн Кӓна Қамӥҫуһу Қудда Мин Қубулин Фаҫадақат Ұа Һуұа Мина Ал-Кӓҙибӥна 012-026 Юсып (Ғ.С.): Ол, көңлімді өзіне тарпақшы болды деді. Әйел жағынан бір айғақ: Егер Юсыптың жейдесі алдынан жыртылса, әйел шын айтты да ол, өтірікшілерден болады ‌‍‌‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Ин Кӓна Қамӥҫуһу Қудда Мин Дубурин Факаҙабат Ұа Һуұа Мина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 012-027 Оның жейдесі артынан жыртылса, онда әйел өтірік айтты да Ол, шыншылдардан деп куәлік берді ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Ра'á Қамӥҫаһу Қудда Мин Дубурин Қӓла 'Иннаһу Мин Кайдикунна ۖнна Кайдакунна `Аžӥмун 012-028 Сонда оның жейдесінің арт жағынан жыртылғанын көрген ері: Міне бұл, әйелдер, сендердің қулықтарың. Расында сендердің амалдарың үлкен деді. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Йӱсуфу 'А`риđ `Ан Һӓҙӓ ۚ Ұа Астағфирӥ Лиҙанбики ۖннаки Кунти Мина Ал-Ҳӓҭи'ӥна 012-029 Юсып, мұны қоя сал! Ханым, сен күнәң үшін жарылқану тіле! Расында сен қателесушілерденсің!-(деді). ‌‍ ‌‌ ۚ‍‍‍‍ ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Нисұатун Фӥ Ал-Мадӥнати Амра'ату Ал-`Азӥзи Турӓұиду Фатӓһӓ `Ан Нафсиһи ۖ Қад Шағафаһӓ Хуббӓан ۖннӓ Ланарӓһӓ Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 012-030 Қаладағы қатындар: Бастықтың әйелі жігітінен көңілі қыпты. Расында біз оны ашық адасушы көреміз деп өсектеді. ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ۖ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаламмӓ Сами`ат Бимакриһинна 'Арсалат 'Илайһинна Ұа 'А`тадат Лаһунна Муттака'ан Ұа 'Ӓтат Кулла Ұӓхидатин Минһунна Сиккӥнӓан Ұа Қӓлати Аҳруҗ `Алайһинна ۖ Фаламмӓ Ра'айнаһу 'Акбарнаһу Ұа Қаҭҭа`на 'Айдийаһунна Ұа Қулна Хӓша Лиллаһи Мӓ Һӓҙӓ Башарӓан 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Малакун Карӥмун 012-031 Зілиха, қатындардың өзіне сөгіс бергендіктерін естігенде; оларға шақыру жіберіп, олар үшін сүйеніп отыратын диван әзірледі де әрбіреуіне пышақ беріп, Юсыпқа: Шық, оларға көрін!,-деді. (Жеміс кесіп отырған қатындар,) оны көрген сәтте, бір түрлі ірі бағалап (естері шығып), өз қолдарын турады. Қатындар: Ой Алла! Мынау адам емес; бұл біртүрлі құрметті періште-ақ қой десті. ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍~ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлат Фаҙӓликунна Ал-Лаҙӥ Лумтуннанӥ Фӥһи ۖ Ұа Лақад Рӓұадттуһун Нафсиһи Фӓста`ҫама ۖ Ұа Ла'ин Лам Йаф`ал Мӓ 'Ӓмуруһу Лайусҗананна Ұа Лайакӱнӓан Мина Аҫ-Ҫӓғирӥна 012-032 (Зілиха оларға): Ал міне, мені өсектегендерің осы. Расында оның көңілін мен қаладым. Сонда да абырой сақтады. Және де ол, әмірімді орындамаса, әлбетте абақтыға салынып, қор болушылардан болады деді. ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Қӓла Рабби Ас-Сиҗну 'Ахаббу 'Илаййа Миммӓ Йад`ӱнанӥ 'Илайһи ۖ Ұа 'Иллӓ Таҫриф `Аннӥ Кайдаһунна 'Аҫбу 'Илайһинна Ұа 'Акун Мина Ал-Җӓһилӥна 012-033 (Юсып Ғ.С.): Раббым! Бұлардың, мені істеуге шақырған істерінен маған зындан сүйкімдірек. Егер бұл қатындардың сұмдықтарын менен бұрмасаң,оларға бейімдеп надандардан боламын деп тіледі. ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Фӓстаҗӓба Лаһу Раббуһу Фаҫарафа `Анһу Кайдаһунна ۚннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 012-034 Сонда Раббы тілегін қабыл етіп, одан қатындардың сығандықтарын тойтарды. Өйткені Ол Алла, толық естуші, өте білуші. ‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Бадӓ Лаһум Мин Ба`ди Мӓ Ра'аұ Ал-'Ӓйӓти Лайасҗунуннаһу Хаттá Хӥнин 012-035 Сонсоң оларға дәлелдер көрінгеннен кейін де оны бір мерзімге дейін абақтыға салды. ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Даҳала Ма`аһу Ас-Сиҗна Фатайӓни ۖ Қӓла 'Ахадуһумӓннӥрӓнӥ 'А`ҫиру Ҳамрӓан ۖ Ұа Қӓла Ал-'Ӓҳаруннӥрӓнӥ 'Ахмилу Фаұқа Ра'сӥ Ҳубзӓан Та'кулу Аҭ-Ҭайру Минһу ۖ Набби'нӓ Бита'ұӥлиһи ۖннӓ Нарӓка Мина Ал-Мухсинӥна 012-036 Және де Юсыппен бірге екі жігіт бірге абақтыға кірді. Ол екеуінің бірі: Мен түсімде арақ сыққанымды көрдім деді. Екіншісі: Мен төбеме нан көтеріп жүр екенмін. Одан құс жегенін көрдім. Бізге бұл түстердің жоруын айтып бер. Күдіксіз, біз сені жақсылық қылушылардан көреміз деді. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‌‌‌‍‌‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ۖ‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Қӓла Лӓ Йа'тӥкумӓ Ҭа`ӓмун Турзақӓниһи 'Иллӓ Набба'тукумӓ Бита'ұӥлиһи Қабла 'Ан Йа'тийакумӓ ۚ Ҙӓликумӓ Миммӓ `Алламанӥ Раббӥ ۚннӥ Таракту Миллата Қаұмин Лӓ Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Һум Бил-'Ӓҳирати Һум Кӓфирӱна 012-037 (Юсып Ғ.С. оларға): Сендерге қоректендірілетін тамақ келмей-ақ екеуіңе түстің жоруын айтып беремін. Бұл маған Раббымның үйреткендерінен. Шынында Аллаға сенбеген және ақырет күніне сенбеген бір елдің дінін тастадым деді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Аттаба`ту Миллата 'Ӓбӓ'ӥбрӓһӥма Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба ۚ Мӓ Кӓна Ланӓн Нушрика Бил-Лаһи Мин Шай'ин ۚ Ҙӓлика Мин Фаđли Ал-Лаһи `Алайнӓ Ұа `Алá Анӓси Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йашкурӱна 012-038 Аталарым, Ыбырайым, Ысқақ және Яғқұп (Ғ.С.) тардың дінін қудым. Біздің Аллаға ешбір серік қосуымыз тиісті емес. Бұл бізге әрі адам баласына Алланың бір мәрхаметі. Бірақ адамдардың көбісі шүкіршілік қылмайды. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ Ҫӓхибайи Ас-Сиҗни 'А'арбӓбун Мутафарриқӱна Ҳайрун 'Ами Ал-Лаһу Ал-Ұӓхиду Ал-Қаһһӓру 012-039 Әй менің абақты жолдастарым! Бөлек-бөлек Раббылар жақсы ма? Немесе әр нәрсеге өктем жалғыз Алла жақсыма? ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Мӓ Та`будӱна Мин Дӱниһи 'Иллӓ 'Асмӓн Саммайтумӱһӓнтум Ұа 'Ӓбӓ'уукум Мӓнзала Ал-Лаһу Биһӓ Мин Сулҭӓнин ۚ 'Ини Ал-Хукму 'Иллӓ Лиллаһи ۚ 'Амара 'Аллӓ Та`будӱ 'Иллӓ 'Ӥйӓһу ۚ Ҙӓлика Адӥну Ал-Қаййиму Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 012-040 Сендердің Одан өзге шоқынған нәрселерің, сендер әрі аталарың атаған құр аттар ғана. Ала, оларға табынуға байланысты ешбір дәлел түсірмеген. Үкім Аллаға ғана тән. Ол, өзіне ғана құлшылық қылуларыңды бұйырған. Міне осы, тұп-тура дін. Бірақ адамдардың көбі білмейді ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йӓ Ҫӓхибайи Ас-Сиҗни 'Аммӓ 'Ахадукумӓ Файасқӥ Раббаһу Ҳамрӓан ۖ Ұа 'Аммӓ Ал-'Ӓҳару Файуҫлабу Фата'кулу Аҭ-Ҭайру Мин Ра'сиһи ۚ Қуđийа Ал-'Амру Ал-Лаҙӥ Фӥһи Тастафтийӓни 012-041 Әй абақты жолдастарым! (Бұл түс көрген екеуінің бірі патшаның сушысы, бірі аспазы екен.) Біреуің қожайынына арақ ішкізеді. (Бұрынғы жұмысын істейді.) Ал біреуің дереу асылып, басын құс шоқиды. Міне екеуің жоруын сұраған іс бітті. ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Лиллаҙӥ Žанна 'Аннаһу Нӓҗин Минһумӓ Аҙкурнӥ `Инда Раббика Фа'ансӓһу Аш-Шайҭӓну Ҙикра Раббиһи Фалабиćа Фӥ Ас-Сиҗни Биđ`а Синӥна 012-042 Құтылады деп ойлаған екеуінің біреуіне: Қожайыныңның жанында мені ескер!-деді (Юсып Ғ.С.). Сонда шайтан қожайынының алдында еске алуды ұмыттырды да сондықтан Юсып бірнеше жыл абақты да жатып қалды. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Малику 'Иннӥ 'Арá Саб`а Бақарӓтин Симӓнин Йа'кулуһунна Саб`ун `Иҗӓфун Ұа Саб`а Сунбулӓтин Ҳуđрин Ұа 'Уҳара Йӓ ۖ Бисӓтин Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у 'Афтӱнӥ Фӥ Ру'уйӓ Йа 'Ин Кунтум Лилрру'уйӓ Та`бурӱна 012-043 (Бір күні) патша: Түсімде, жеті семіз сиырды жеті арық сиыр жеп жатқанын және жеті жасыл сабақтар, тағы солай қурағанын көрдім. Әй сыбайластар! Егер түс жоритын болсаңдар, менің түсімді жорыңдар деді. ‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Қӓлӱ 'Аđғӓćу 'Ахлӓмин ۖ Ұа Мӓ Нахну Бита'ұӥли Ал-'Ахлӓми Би`ӓлимӥна 012-044 (Олар): Бұл шым-шытырық түс екен. Сондықтан біз мұндай түстердің жоруын білмейміз деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥ Наҗӓ Минһумӓ Ұа Аиддакара Ба`да 'Умматин 'Анӓ 'Унабби'укум Бита'ұӥлиһи Фа'арсилӱни 012-045 Ол екеуінің құтылғаны, Юсыпты бірталайдан кейін есіне алды да: Мен сендерге оның жоруының хабарын беремін. Дереу мені абақтыға жіберіңдер деді. ‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍
Йӱсуфу 'Аййуһӓ Аҫ-Ҫиддӥқу 'Афтинӓ Фӥ Саб`и Бақарӓтин Симӓнин Йа'кулуһунна Саб`ун `Иҗӓфун Ұа Саб`и Сунбулӓтин Ҳуđрин Ұа 'Уҳара Йӓ Бисӓтин Ла`аллӥ 'Арҗи`у 'Илá Анӓси Ла`аллаһум Йа`ламӱна 012-046 (Ол, абақтыға барып): Әй шыншыл Юсып! Бізге, жеті семіз сиырды жеті арық сиырдың жеуі және жеті жасыл сабақ пен қурағандары жайында жоруын бер. Олардың да оны білулері үшін адамдарға қайтып барайын ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Қӓла Тазра`ӱна Саб`а Синӥна Да'абӓан Фамӓ Хаҫадтум Фаҙарӱһу Фӥ Сунбулиһи 'Иллӓ Қалӥлӓан Миммӓ Та'кулӱна 012-047 Юсып (Ғ.С.): Жеті жыл әдеттегіше егін егесіңдер де сонда орғандарыңды бастырмай сабақта қойып, бірақ аздап жейтіндеріңді ғана аласыңдар. ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма Йа'тӥ Мин Ба`ди Ҙӓлика Сабн Шидӓдун Йа'кулна Мӓ Қаддамтум Лаһунна 'Иллӓ Қалӥлӓан Миммӓ Тухҫинӱна 012-048 Тағы бұдан кейін қатты (ашаршылық жыл) келеді. Бір аздап сақтанғандарыңнан басқа бұрыннан сол жинағандарыңды жейсіңдер. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Йа'тӥ Мин Ба`ди Ҙӓлика `Ӓмун Фӥһи Йуғӓćу Анӓсу Ұа Фӥһи Йа`ҫирӱна 012-049 Ал бұдан кейін адамдар жаңбырға қанып онда жемістердің суын сығатын жыл келетін болады деді. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Малику А'тӱнӥ Биһи ۖ Фаламмӓ Җӓ'аһу Ар-Расӱлу Қӓла Арҗи` 'Илá Раббика Фӓс'алһу Мӓ Бӓлу Ан-Нисұати Ал-Лӓтӥ Қаҭҭа`на 'Айдийаһунна ۚнна Раббӥ Бикайдиһинна `Алӥмун 012-050 (Мұны естіген) патша: Оны маған алып келіңдер деді. Шабарман келген кезде, (Юсып Ғ.С.): Қожайыныңа қайтып бар. Ол, қолдарын кескен қатындардың мақсаттары не? Сұра! Күдіксіз Раббым, олардың қулықтарын толық біледі деді. ‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Мӓ Ҳаҭбукунна 'Иҙ Рӓұадттунна Йӱсуфа `Ан Нафсиһи ۚ Қулна Хӓша Лиллаһи Мӓ `Алимнӓ `Алайһи Мин Сӱн ۚ Қӓлати Амра'ату Ал-`Азӥзи Ал-'Ӓна Хаҫхаҫа Ал-Хаққу 'Анӓ Рӓұадттуһун Нафсиһи Ұа 'Иннаһу Ламина Аҫ-Ҫӓдиқӥна 012-051 (Патша қатындарды жинап алып): Юсыптың көңілін алмақшы болғандарыңда жағдай не еді? деп сұрайды. Әйелдер Алла сақтасын! Оған байланысты бір жамандық білмедік десті. Уәзірдің әйелі де: Міне шындық ортаға шықты. Оның көңілін алуды мен қалаған едім. Расында, ол анық шыншылдардан деді. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Лийа`лама 'Аннӥ Ламҳунһу Бил-Ғайби Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Кайда Ал-Ҳӓ'инӥна 012-052 (Юсып Ғ.С.): Осы (қатындардың сұралу мәселесі) расында оған астыртын қиянат қылмағанымды патшаның білуі үшін. Күдіксіз Алла, қиянатшылардың қастығын оңайлатпайды деді. ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Убарри'у Нафсӥ ۚнна Ан-Нафса Ла'аммӓратун Бис-Сӱ 'Иллӓ Мӓ Рахима Раббӥ ۚнна Раббӥ Ғафӱрун Рахӥмун 012-053 Нәпсімді ақтамаймын. Расында нәпсі жамандыққа бұйырады. Бірақ та Раббым мәрхамет етсе ол басқа. Күдіксіз Раббым өте жарылқаушы, ерекше мейірімді ‍‌ ‌ ‍ ۚ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Малику А'тӱнӥ Биһи 'Астаҳлиҫһу Линафсӥ ۖ Фаламмӓ Калламаһу Қӓла 'Иннака Ал-Йаұма Ладайнӓ Макӥнун 'Амӥнун 012-054 Патша: Оны маған алып келіңдер. Оны өзім үшін арнаулы адам қып алайын деді. Патша Юсыпқа сөйлескен сәтте: Әрине бүгін біздің алдымызда елеулі орның және сенімің бар деді. ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Қӓла Аҗ`алнӥ `Алá Ҳазӓ'ини Ал-'Арđи ۖннӥ Хафӥžун `Алӥмун 012-055 (Юсып Ғ.С. патшаға): Мені мемлекеттің қазына бастығы қыл. Өйткені, мен оны қорғауды (басқаруды) білемін деді. ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Макканнӓ Лийӱсуфа Фӥ Ал-'Арđи Йатабаұұа'у Минһӓ Хайćу Йашӓۚ Нуҫӥбу Бирахматинӓ Ман Нашӓۖ Ұа Лӓ Нуđӥ`у 'Аҗра Ал-Мухсинӥна 012-056 Міне, осылайша Юсыпты ол жерге орналастырдық. Қалаған жерінде отыра алады. Қалағанымызды мәрхаметімізге бөлейміз. Сондай-ақ жақсылық істеушілердің еңбегін зая қылмаймыз. ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Ла'аҗру Ал-'Ӓҳирати Ҳайрун Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Кӓнӱ Йаттақӱна 012-057 Әрине иман келтіріп, тақуа болғандардың ақыреттегі сыйлығы тағы жақсы. ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Җӓ'а 'Иҳұату Йӱсуфа Фадаҳалӱ `Алайһи Фа`арафаһум Ұа Һум Лаһу Мункирӱна 012-058 (Ашаршылық жылдарында) Юсыптың туысқандары келіп, жанына кірді. Сонда Юсып оларды таныды. Олар, оны танымады. ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ламмӓ Җаһһазаһум Биҗаһӓзиһим Қӓла А'тӱнӥ Би'аҳин Лакум Мин 'Абӥкум ۚ 'Алӓ Тараұна 'Аннӥ 'Ӱфӥ Ал-Кайла Ұа 'Анӓ Ҳайру Ал-Мунзилӥна 012-059 Юсып (Ғ.С.) олардың жүктерін әзірлеткен сәтте: Маған әке бір туыстарың (Бінямын) ды ала келіңдер. Шын мәнінде астық толтырғанымды және мейман достардың жақсысы екенімді көрмейсіңдер ме?,-деді. ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Фа'ин Лам Та'тӱнӥ Биһи Фалӓ Кайла Лакумндӥ Ұа Лӓ Тақрабӱни 012-060 Егер оны маған келтірмесеңдер, менде, сендерге өлшеп берер жоқ. Сондай-ақ маған жақындамаңдар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Санурӓұиду `Анһу 'Абӓһу Ұа 'Иннӓ Лафӓ`илӱна 012-061 Олар: Біз оны әкесінен қалауға тырысамыз. Сөзсіз мұны орындаймыз десті. ‌ ‍‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Лифитйӓниһи Аҗ`алӱ Биđӓ`атаһум Фӥ Рихӓлиһим Ла`аллаһум Йа`рифӱнаһӓ 'Иҙӓ Анқалабӱ 'Илá 'Аһлиһим Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 012-062 Юсып (Ғ.С.) жігіттеріне: Олардың (астық сатып алуға әкелген) өз нәрселерін де жүктерінің ішіне қойыңдар. Әрине үйлеріне қайтып барған кезде, оны біліп, мүмкін олар қайтып келер деді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Раҗа`ӱ 'Илá 'Абӥһим Қӓлӱ Йӓ 'Абӓнӓ Муни`а Миннӓ Ал-Кайлу Фа'арсил Ма`анӓҳӓнӓ Нактал Ұа 'Иннӓ Лаһу Лахӓфиžӱна 012-063 Сонда олар әкелеріне қайтып барғандарында: Әй әкеміз! Біздің өлшеу тоқтатылды. (Астық бермейтін болды.) Сондықтан туысымыз (Бінямын) ды бізбен бірге жібер де (астық) өлшеп алайық. Сондай-ақ біз оны әлбетте қорғаймыз деді. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍
Қӓла Һал 'Ӓманукум `Алайһи 'Иллӓ Камӓ 'Аминтукум `Алáҳӥһи Мин Қаблу ۖ Фа-Аллӓһу Ҳайрун Хӓфиžӓан ۖ Ұа Һуұа 'Архаму Ар-Рӓхимӥна 012-064 (Яғқұп Ғ.С.): Бұдан бұрын туысына байланысты сендерге сенгенім сияқты бұған да сендерге сенейін бе? Дегенмен, Алла толық қорғаушы әрі Ол, мейірімділердің ең мейірімдісі деді. ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ‍‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Фатахӱ Матӓ`аһум Ұа Җадӱ Биđӓ`атаһум Руддат 'Илайһим ۖ Қӓлӱ Йӓ 'Абӓнӓ Мӓ Набғӥ ۖ Һаҙиһи Биđӓ`атунӓ Руддат 'Илайнӓ ۖ Ұа Намӥру 'Аһланӓ Ұа Нахфаžу 'Аҳӓнӓ Ұа Наздӓду Кайла Ба`ӥрин ۖ Ҙӓлика Кайлун Йасӥрун 012-065 Олар жүктерін ашқанда, Өздеріне қайтарылған нәрселерін тапты да: Әй әкеміз! Не іздейміз! Міне нәрселеріміз өзімізге қайтарылыпты, тағы семьямызды қамтамасыз етіп, туыстарымызды қорғаймыз. Сондай-ақ тағы бір түйе (астық) өлшеуімізге болады. Негізінен бұл өлшеп әкелгеніміз шамалы десті. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ۖ‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓла Лан 'Урсилаһу Ма`акум Хаттá Ту'утӱни Маұćиқӓан Мина Ал-Лаһи Лата'тунанӥ Биһи 'Иллӓн Йухӓҭа Бикум ۖ Фаламмӓ 'Ӓтаұһу Маұćиқаһум Қӓла Ал-Лаһу `Алá Мӓ Нақӱлу Ұа Кӥлун 012-066 Әкелері: Бәрің бір-ақ қолды болып кетпейінше, оны міндетті түрде маған әкелулеріңе байланысты Алланың атымен серт бергенге дейін оны сендермен бірге жібере алмаймын деді. Сөйтіп олар, әкелеріне серт берген сәтте, әкелері: Алла айтқанымызға уәкіл деді. ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‌‍‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Йӓ Банӥйа Лӓ Тадҳулӱ Мин Бӓбин Ұӓхидин Ұа Адҳулӱ Мин 'Абұӓбин Мутафарриқатин ۖ Ұа Мӓғнӥ `Анкум Мина Ал-Лаһи Мин Шай'ин ۖ 'Ини Ал-Хукму 'Иллӓ Лиллаһи ۖ `Алайһи Таұаккалту ۖ Ұа `Алайһи Фалйатаұаккали Ал-Мутаұаккилӱна 012-067 Балаларына: Әй балаларым! Қалаға бір қақпадан кірмей бөлек-бөлек қақпалардан кіріңдер. Онымен қатар сендерден Алланың бұйрығынан еш нәрсені кетіре алмаймын. Үкім Аллаға ғана тән. Оған тәуекел еттім. Сондай-ақ тәуекел етушілер Оған тәуекел етсін деді. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‍‌ۖ ‌‌ ۖ ۖ‍‍
Ұа Ламмӓ Даҳалӱ Мин Хайćу 'Амараһум 'Абӱһум Ммӓ Кӓна Йуғнӥ `Анһум Ммина Ал-Лаһи Мин Шай'ин 'Иллӓ Хӓҗатан Фӥ Нафси Йа`қӱба Қаđӓһӓ ۚ Ұа 'Иннаһу Лаҙӱ `Илмин Лимӓ `Алламнӓһу Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 012-068 Олар, әкелерінің әмірінше, кірген болса да олардан Алланың тағдырынан ешнәрсені кетіре алмайтын еді. Бірақ Яғқұп (Ғ.С.) көңліндегі бір қажетін ғана атқарған болды. Өйткені ол, біз үйреткендіктен білім иесі еді. Алайда, оны адамдардың көбі білмейді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Даҳалӱ `Алá Йӱсуфа 'Ӓұá 'Илайһи 'Аҳӓһу ۖ Қӓла 'Иннӥ 'Анӓҳӱка Фалӓ Табта'ис Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 012-069 Олар Юсыптың жанына кіргенде, Юсып туысын (Бінямынды) өз қасына алып: Мен, сенің ініңмін. Олардың істегендеріне кейіме деді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Җаһһазаһум Биҗаһӓзиһим Җа`ала Ас-Сиқӓйата Фӥ Рахли 'Аҳӥһи Ćумма 'Аҙҙана Му'уаҙҙинун 'Аййатуһӓ Ал-`Ӥруннакум Ласӓриқӱна 012-070 Юсып (Ғ.С.) олардың нәрселерін қамдағанда, су ыдысын өз туысының жүгінің ішіне қойып, олар жүрген соң бір айғайшы: Әй керуенші! Сендер анық ұрысыңдар! деп айғайлады. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍
Қӓлӱ Ұа 'Ақбалӱ `Алайһим Мӓҙӓ Тафқидӱна 012-071 Олар, бұларға бұрылып: Не нәрсе жоғалттыңдар?, деді. ‌ ‌‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Нафқиду Ҫуұӓ Ал-Малики Ұа Лиман Җӓ'а Биһи Химлу Ба`ӥрин Ұа 'Анӓ Биһи За`ӥмун 012-072 Бұлар: Патшаның су ыдысын жоғалттық. Оны әкелген кісіге бір түйе жүк сыйлық бар. Әрі мен оған жауаптымын деді. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Та-Аллӓһи Лақад `Алимтум Мӓ Җи'нӓ Линуфсида Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Куннӓ Сӓриқӥна 012-073 Олар: Аллаға ант етеміз. Расында бұл жерге бұзақылық үшін келмегенімізді әрине білдіңдер. Сондай-ақ біз ұры емеспіз деді. ‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Қӓлӱ Фамӓ Җазӓ'ууһун Кунтум Кӓҙибӥна 012-074 Бұлар: Егер өтірікші болсаңдар, оның жазасы не?, деді. ‌ ‌ ‍‍‌‌‍‍~‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Қӓлӱ Җазӓ'ууһу Ман Ұуҗида Фӥ Рахлиһи Фаһуұа Җазӓ'ууһу ۚ Каҙӓлика Наҗзӥ Аž-Žӓлимӥна 012-075 Олар: Оның жазасы, кімнің жүгінен шықса, сонда оның өзі жазалы. Біз залымдарды осылайша жазалаймыз деді. ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фабада'а Би'аұ`ийатиһим Қабла Ұи`ӓ'и 'Аҳӥһи Ćумма Астаҳраҗаһӓ Мин Ұи`ӓ'и 'Аҳӥһи ۚ Каҙӓлика Киднӓ Лийӱсуфа ۖ Мӓ Кӓна Лийа'ҳуҙа 'Аҳӓһу Фӥ Дӥни Ал-Малики 'Иллӓн Йашӓ Ал-Лаһу ۚ Нарфа`у Дараҗӓтин Ман Нашӓۗ Ұа Фаұқа Кулли Ҙӥ `Илмин `Алӥмун 012-076 Өз туысының жүгінен бұрын олардың жүгін тінте бастап, сонсоң оны туысының жүгінен шығарды. Осылайша Юсыпқа әдіс үйреттік. Өйткені, Алла қаламайынша патшаның заңында туысын алып қала алмас еді. Қалаған кісіміздің дәрежелерін көтереміз. Сондай-ақ әр ілім иесінің үстінде бір білуші бар. ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓлӱн Йасриқ Фақад Сарақа 'Аҳун Лаһу Мин Қаблу ۚ Фа'асарраһӓ Йӱсуфу Фӥ Нафсиһи Ұа Лам Йубдиһӓ Лаһум ۚ Қӓла 'Антум Шаррун Макӓнӓан Ұа ۖ Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Таҫифӱна 012-077 Олар: Егер бұл ұрлық қылса, әрине туысы да бұрын ұрлық қылған болатын деді. Сонда Юсып (Ғ.С.) ол сөзді жүрегінде сақтап, оларға әшкерелемеді. (Ішінен): Сендер тағы жаман орындасыңдар. Алла айтқандарыңды жақсы біледі деді. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ۖ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-`Азӥзу 'Инна Лаһу 'Абӓан Шайҳӓан Кабӥрӓан Фаҳуҙ 'Ахаданӓ Макӓнаһу ۖннӓ Нарӓка Мина Ал-Мухсинӥна 012-078 Олар: Әй қожайын! Бұның кәрі әкесі бар. Сондықтан оның орнына бірімізді ал. Шын мәнінде біз сені игілік істеушілерден көреміз деді. ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍~ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍~ ۖ‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Қӓла Ма`ӓҙа Ал-Лаһин На'ҳуҙа 'Иллӓ Ман Ұаҗаднӓ Матӓ`анӓ `Индаһуннӓ 'Иҙӓан Лаžӓлимӱна 012-079 (Юсып Ғ.С.): Нәрсемізді жанынан тапқан адамнан басқаны алып қалудан алудан Аллаға сиынамыз. Біз ол уақытта анық залымдардан боламыз деді. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍~‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Астай'асӱ Минһу Ҳалаҫӱ Наҗӥйӓан ۖ Қӓла Кабӥруһум 'Алам Та`ламӱнна 'Абӓкум Қадҳаҙа `Алайкум Маұćиқӓан Мина Ал-Лаһи Ұа Мин Қаблу Мӓ Фарраҭтум Фӥ Йӱсуфа ۖ Фалан 'Абраха Ал-'Арđа Хаттá Йа'ҙана Лӥ 'Абӥ 'Аұ Йахкума Ал-Лаһу Лӥ ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ал-Хӓкимӥна 012-080 Олар, Юсыптан күдер үзген сәтте, оңашаланып кеңесті. Олардың үлкені: Білмейсіңдер ме? Расында әкелерің сендерге байланысты Алланың атымен серт алған. Сондай-ақ бұрын Юсып жайында орасан айыптысыңдар. Сондықтан маған әкем рұқсат бергенге немесе мен үшін Алла бір үкім қылғанға (өлгенге) дейін осы жерден әсте айрылмаймын. Ол Алла үкім етушілердің ең жақсысы деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Арҗи`ӱ 'Илá 'Абӥкум Фақӱлӱ Йӓ 'Абӓнӓнна Абнака Сарақа Ұа Мӓ Шаһиднӓ 'Иллӓ Бимӓ `Алимнӓ Ұа Мӓ Куннӓ Лилғайби Хӓфиžӥна 012-081 Сендер әкелеріңе қайтыңдар да: Әй әкеміз! Шын мәнінде ұлың ұрлық қылды. Біз білгенімізге ғана айғақпыз. Сондай-ақ біз көместі білмейміз деңдер. ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Ұа Ас'али Ал-Қарйата Аллатӥ Куннӓ Фӥһӓ Ұа Ал-`Ӥра Аллатӥқбалнӓ Фӥһӓ ۖ Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 012-082 Ал біз ішінде болған қаладан және бізге кездескен керуеннен сұра. Сөз жоқ, біз шын айтамыз ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍
Қӓла Бал Саұұалат Лакумнфусукуммрӓан ۖ Фаҫабрун Җамӥлун ۖ `Асá Ал-Лаһун Йа'тийанӥ Биһим Җамӥ`ӓан ۚннаһу Һуұа Ал-`Алӥму Ал-Хакӥму 012-083 (Яғқұп Ғ.С.): Олай емес. Сендерді нәпсілерің бір іске қызықтырған екен. Енді маған көркем сабыр керек. Бәлкім Алла олардың бәрін маған келтірер. Өйткені, Ол толық білуші, хикмет иесі деді. ‌‌‍ ‌‌‌ۖ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ‍ ‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Таұаллá `Анһум Ұа Қӓла Йӓ 'Асафá `Алá Йӱсуфа Ұа Абйаđđат `Айнӓһу Мина Ал-Хузни Фаһуұа Каžӥмун 012-084 (Яғқұп Ғ.С.) олардан теріс айналып: Ой қайран Юсып!, деп күйіктен көздері ағарып, сонда ол қасіреттеніп іштей тынды. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Та-Аллӓһи Тафта'у Таҙкуру Йӱсуфа Хаттá Такӱна Хараđӓан 'Аұ Такӱна Мина Ал-Һӓликӥна 012-085 Олар, әкелеріне: Аллаға ант етеміз. Күйіктен ерігенге немесе типыл болғанға дейін Юсыпты жоқтай бересің деді. ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла 'Иннамӓ 'Ашкӱ Баććӥ Ұа Хузнӥ 'Илá Ал-Лаһи Ұа 'А`ламу Мина Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Та`ламӱна 012-086 (Яғқұп Ғ.С.): Мен күйзелісімді де күйінішімді де Аллаға ғана шағамын. Әрі Алладан сендер білмеген нәрсені білемін деді ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Йӓ Банӥйа Аҙ/һабӱ Фатахассасӱ Мин Йӱсуфа Ұа 'Аҳӥһи Ұа Лӓ Тай'асӱ Мин Раұхи Ал-Лаһи ۖннаһу Лӓ Йай'асу Мин Раұхи Ал-Лаһи 'Иллӓ Ал-Қаұму Ал-Кӓфирӱна 012-087 Әй ұлдарым! Барыңдар да Юсыпты және туысын іздестіріңдер! Сондай-ақ Алланың мәрхаметінен күдер үзбеңдер. Өйткені, Алланың рахметінен, қарсы болған қауым ғана күдер үзеді ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ۖ‍ ‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаламмӓ Даҳалӱ `Алайһи Қӓлӱ Йӓ 'Аййуһӓ Ал-`Азӥзу Массанӓ Ұа 'Аһланӓ Аđ-Đурру Ұа Җи'нӓ Бибиđӓ`атин Музҗӓатин Фа'аұфи Ланӓ Ал-Кайла Ұа Таҫаддақ `Алайнӓ ۖнна Ал-Лаһа Йаҗзӥ Ал-Мутаҫаддиқӥна 012-088 Олар, Юсып (Ғ.С.) қа барып, кірген сәтте: Әй қожайын! Бізге және семьямызға ашаршылық тиді. Онымен қатар мардымсыз бір нәрсемен келдік. Сонда да толық өлшеп бер. Тіпті бізге садақа да бер. Күдіксіз Алла, садақа берушілерді сыйлайды деді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ۖ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Һал `Алимтум Мӓ Фа`алтум Бийӱсуфа Ұа 'Аҳӥһи 'Иҙ 'Антум Җӓһилӱна 012-089 (Юсып Ғ.С.): Сендер білместіктен Юсыпқа және туысына не істегендеріңді білесіңдер ме?, деді. ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Қӓлӱ 'А'иннака Ла'анта Йӱсуфу ۖ Қӓла 'Анӓ Йӱсуфу Ұа Һаҙӓҳӥ ۖ Қад Манна Ал-Лаһу `Алайнӓ ۖннаһу Ман Йаттақи Ұа Йаҫбир Фа'инна Ал-Лаһа Лӓ Йуđӥ`у 'Аҗра Ал-Мухсинӥна 012-090 Олар: Сен өзің шын Юсыпсың ба?, деді. Мен Юсып, мынау туысым. Расында Алла бізге игілік қылды. Шын мәнінде кім Алладан сақсынса, сабыр етсе, күдіксіз Алла жақсылық істеушілердің еңбегін зая қылмайды деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍ ‍ ‍ۖ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Та-Аллӓһи Лақад 'Ӓćарака Ал-Лаһу `Алайнӓ Ұа 'Ин Куннӓ Лаҳӓҭи'ӥна 012-091 Олар: Аллаға ант етеміз. Рас Алла сені бізге ықпалды етті. Өйткені, біз күнәкар едік деді. ‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Лӓ Таćрӥба `Алайкуму Ал-Йаұма ۖ Йағфиру Ал-Лаһу Лакум ۖ Ұа Һуұа 'Архаму Ар-Рӓхимӥна 012-092 (Юсып Ғ.С.): Бүгін сендерге сөгіс жоқ. Алла сендерді жарылқайды. Ол мейірімділердің ең мейірімдісі деді. ‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Аҙ/һабӱ Биқамӥҫӥ Һӓҙӓ Фа'алқӱһу `Алá Ұаҗһи 'Абӥ Йа'ти Баҫӥрӓан Ұа 'Тӱнӥ Би'аһликумҗма`ӥна 012-093 Енді мына жейдемді апарып, әкемнің бетіне қойыңдар; көзі көруге келеді. Біртұтас үй-іштеріңмен маған келіңдер деді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Фаҫалати Ал-`Ӥру Қӓла 'Абӱһумннӥ Ла'аҗиду Рӥха Йӱсуфа ۖ Лаұлӓн Туфаннидӱни 012-094 Керуен Мысырдан айрылып шыққан кезде, олардың әкесі (Яғқұп Ғ.С.): Егер алжыды демесеңдер шын мәнінде мен Юсыптың иісін алып отырмын деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌
Қӓлӱ Та-Аллӓһи 'Иннака Лафӥ Đалӓлика Ал-Қадӥми 012-095 Ел: Аллаға ант етеміз. Әрине сен бұрыңғы жан-сақтықтасың деді. ‍ ‌‍‍‍‍‍
Фаламмӓн Җӓ Ал-Башӥру 'Алқӓһу `Алá Ұаҗһиһи Фӓртадда Баҫӥрӓан Қӓла ۖ 'Аламқул Лакумннӥ 'А`ламу Мина Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Та`ламӱна 012-096 Сүйіншіші келген сәтте, жейдені Яғқұп (Ғ.С.) тың бетіне қоя сала көзі көруге айналды: Сендерге Алла тарапынан сендер білмейтін нәрсені білемін демеп пе едім? деді. ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ۖ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ 'Абӓнӓ Астағфир Ланӓ Ҙунӱбанӓннӓ Куннӓ Ҳӓҭи'ӥна 012-097 Ұлдары: Әй әкеміз! Біздің күнәларымыздың жарылқануын тіле! Расында біз қателескен едік деді. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Қӓла Саұфа 'Астағфиру Лакум Раббӥ ۖннаһу Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 012-098 Яғқұп (Ғ.С.): Сендер үшін Раббымнан жарылқау тілеймін. Өйткені, Ол аса жарылқаушы, ерекше мейірімді деді. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Даҳалӱ `Алá Йӱсуфа 'Ӓұá 'Илайһи 'Абаұайһи Ұа Қӓла Адҳулӱ Миҫран Шӓ Ал-Лаһу 'Ӓминӥна 012-099 Олар, Юсып (Ғ.С.) тың қасына барғанда әке-шешесін өз қасына алды да: Алланың қалауы бойынша Мысырға бейбіт түрде кіріңдер деді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Рафа`а 'Абаұайһи `Алá Ал-`Арши Ұа Ҳаррӱ Лаһу Суҗҗадӓан ۖ Ұа Қӓла Йӓ 'Абати Һӓҙӓ Та'ұӥлу Ру'уйӓ Й Мин Қаблу Қад Җа`алаһӓ Раббӥ ۖ Хаққӓан Ұа Қад 'Ахсана Бӥ 'Иҙ 'Аҳраҗанӥ Мина Ас-Сиҗни Ұа Җӓ'а Бикум Мина Ал-Бадұи Мин Ба`ди 'Ан Назаға Аш-Шайҭӓну Байнӥ Ұа Байна ۚҳұатӥнна Раббӥ Лаҭӥфун Лимӓ ۚ Йашӓ'у 'Иннаһу Һуұа Ал-`Алӥму Ал-Хакӥму 012-100 Әке-шешесін таққа көтерді. Барлығы Алла үшін сәждеге жығылды. (Юсып Ғ.С.): Әй әкетайым! Міне бұрыңғы көрген түсімнің жоруы. Рас оны Раббым ақиқатқа шығарды. Сондай-ақ шайтан туыстарым мен менің арамды бұзғаннан кейін, мені абақтыдан шығарып, сахарадан сендерді келтіріп, маған рас игілік етті. Күдіксіз Раббым қалағанына өте мейірімді. Ол толық білуші, хикмет иесі. ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍
Рабби Қад 'Ӓтайтанӥ Мина Ал-Мулки Ұа `Алламтанӥ Мин Та'ұӥли Ал-'Ахӓдӥćи ۚ Фӓҭира Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи 'Анта Ұа Лӥйи Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати ۖ Таұаффанӥ Муслимӓан Ұа 'Алхиқнӥ Биҫ-Ҫӓлихӥна 012-101 Раббым маған патшалық бердің және түстердің жоруын үйреттің. Көктер мен жердің жаратушысы, Сен дүние, ақыретте иемсің. Мені бой ұсынған күйде өлтіріп, игілерге қос! ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ۖ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Мин 'Анбӓ Ал-Ғайби Нӱхӥһи 'Илайка ۖ Ұа Мӓ Кунта Ладайһим 'Иҙ 'Аҗма`ӱмраһум Ұа Һум Йамкурӱна 012-102 (Мұхаммед Ғ.С.) саған бұл қиссаны көмес хабарлардан уахи етеміз. Олар іс жүзінде бірлесіп (Юсыпқа) мекерлік жасағанда, жандарында болмаған едің. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Мӓ 'Акćару Анӓси Ұа Лаұ Хараҫта Биму'уминӥна 012-103 Сен, қанша ынтазар болсаң да, адамдардың көбі иман келтірмейді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Тас'алуһум `Алайһи Мин 'Аҗрин ۚ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрун Лил`ӓламӥна 012-104 (Істегендеріңе) олардан ақы сұрамайсың. Ол Құран бүкіл әлемге тән үгіт. ‌ ‌‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ка'аййин Мин 'Ӓйатин Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Йамуррӱна `Алайһӓ Ұа Һум `Анһӓ Му`риđӱна 012-105 Көктерде және жерде қаншалаған дәлел бар. Адамдар оған көңіл бөлмей өтеді. ‍‌‍‍‌‌‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Йу'умину 'Акćаруһум Бил-Лаһи 'Иллӓ Ұа Һум Мушрикӱна 012-106 Олардың көбі Аллаға иман келтірмейді. Сондай-ақ олар ортақ қосады. ‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍
'Афа'аминӱн Та'тийаһум Ғӓшийатун Мин `Аҙӓби Ал-Лаһи 'Аұ Та'тийаһуму Ас-Сӓ`ату Бағтатан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 012-107 Ал олар, Алланың баурап алушы азабынан немесе кенеттен сезбеген түрде қияметтің келіп қалуынан қауіпсіз болды ма? ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Қул Һаҙиһи Сабӥлӥд`ӱ 'Илá Ал-Лаһи ۚ `Алá Баҫӥратин 'Анӓ Ұа Мани Аттаба`анӥ ۖ Ұа Субхӓна Ал-Лаһи Ұа Мӓ 'Анӓ Мина Ал-Мушрикӥна 012-108 (Мұхаммед Ғ.С.): Менің жолым осы. Алла жаққа шақырамын. Мен және маған ергендер, ашық дәлел үстінде. Алланы пәктеймін. Сондай-ақ серік қатушылардан емеспін де. ‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика 'Иллӓ Риҗӓлӓан Нӱхӥ 'Илайһим Мин 'Аһли Ал-Қурá ۗ 'Афалам Йасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Файанžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۗ Ұа Ладӓру Ал-'Ӓҳирати Ҳайрун Лиллаҙӥна Аттақаұ ۗ 'Афалӓ Та`қилӱна 012-109 Сенен бұрын да кенттердің халқынан өздеріне уахи етіп, еркектерді ғана жібердік. Ал енді олар өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын жер жүзін кезіп көрмей ме? Әрине ақырет жұрты тақуалар үшін қайырлы, түсінбейсіңдер ме? ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۗ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Хаттá 'Иҙӓ Астай'аса Ар-Русулу Ұа Žаннӱннаһум Қад Куҙибӱ Җӓ'аһум Наҫрунӓ Фануҗҗийа Ман Нашӓۖ Ұа Лӓ Йурадду Ба'сунӓ `Ани Ал-Қаұми Ал-Муҗримӥна 012-110 Хатте пайғамбарлар күдер үзіп, олар шын мәнінде жасынға шығарылдық деп ойлаған кезде, өздеріне жәрдеміміз келген еді де сонда қалағанымыз құтқарылды. Сондай-ақ бейнетіміз күнәкар қауымнан қайтарылмайды. ‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лақад Кӓна Фӥ Қаҫаҫиһимбратун Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби ۗ Мӓ Кӓна Хадӥćӓан Йуфтарá Ұа Лакин Таҫдӥқа Ал-Лаҙӥ Байна Йадайһи Ұа Тафҫӥла Кулли Шай'ин Ұа Һудáан Ұа Рахматан Лиқаұмин Йу'уминӱна 012-111 Әрине пайғамбарлардың қиссаларында ақыл иелері үшін өнеге бар. Құран бір жасама сөз емес. Бірақ өзінен бұрынғы кітаптарды растайды. Сондай-ақ иман келтірген ел үшін әр нәрсені ашықтайтын тура жол және игілік. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah