5) Sūrat Al-Mā'idah

Printed format

5)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Аұфӱ Бил-`Уқӱди 'Ухиллат Лакум Баһӥмату Ал-'Ан`ӓми ۚ 'Иллӓ Мӓ Йутлá `Алайкум Ғайра Мухиллӥ Аҫ-Ҫайди Ұа 'Антум Хурумун 'Инна Ал-Лаһа Йахкуму Мӓ ۗ Йурӥду 005-001 Әй мүміндер! Уәделеріңді орындаңдар. Сендерге ыхрамда аңды халал санамау шартымен, сендерге түсіндірілетіндерден басқа хайуандар халал қылынды. Күдіксіз Алла не тілесе оны әмір етеді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тухиллӱ Ша`ӓра Ал-Лаһи Ұа Лӓ Аш-Шаһра Ал-Харӓма Ұа Лӓ Ал-Һадйа Ұа Лӓ Ал-Қалӓ'ида Ұа Лӓ 'Ӓммӥна Ал-Байта Ал-Харӓма Йабтағӱна Фаđлӓан Мин Раббиһим Ұа Риđұӓнӓан ۚ Ұа 'Иҙӓ Халалтум Фӓҫҭӓдӱ ۚ Ұа Лӓ Йаҗриманнакум Шана'ӓну Қаұмин 'Ан Ҫаддӱкум `Ани Ал-Масҗиди Ал-Харӓми 'Ан Та`тадӱ ۘ Ұа Та`ӓұанӱ `Алá Ал-Бирри Ұа Ат-Тақұá ۖ Ұа Лӓ Та`ӓұанӱ `Алá Ал-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۖнна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 005-002 Әй иман келтіргендер! Алланың белгілеріне, (хаж амалдарына,) құрметті айға, құрбандықтарға, мойындарына тағылған белгілерге және Раббыларының ризалығын, ілтипатын іздеп, ардақты үйге (Кағбаға) келуші хажыларға құрметсіздік етпеңдер. Және қашан ыхрамнан шықсаңдар аң аулай аласыңдар. Және сендерді Месжіт Харамнан тосқан елдің кегі, шектен шығуларыңа сылтау болмасын. (Сендерді Кағбадан тыйған болса да, кек сақтамаңдар.) жақсылыққа, тақуалыққа жәрдемдесіңдер. Күнәға және дұшпандыққа жәрдемдеспеңдер. Алладан қорқыңдар! Күдіксіз Алланың азабы қатты. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ۘ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‍ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Хурримат `Алайкуму Ал-Майтату Ұа Ад-Даму Ұа Лахму Ал-Ҳинзӥри Ұа Мӓ 'Уһилла Лиғайри Ал-Лаһи Биһи Ұа Ал-Мунҳаниқату Ұа Ал-Маұқӱҙату Ұа Ал-Мутараддийату Ұа Ан-Наҭӥхату Ұа Мӓ 'Акала Ас-Сабу`у 'Иллӓ Мӓ Ҙаккайтум Ұа Мӓ Ҙубиха `Алá Ан-Нуҫуби Ұа 'Ан Тастақсимӱ Бил-'Азлӓми ۚ Ҙӓликум Фисқун ۗ Ал-Йаұма Йа'иса Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Дӥникум Фалӓ Таҳшаұһум Ұа Аҳшаұнӥ ۚ Ал-Йаұма 'Акмалту Лакум Дӥнакум Ұа 'Атмамту `Алайкум Ни`матӥ Ұа Раđӥту Лакуму Ал-'Ислӓма Дӥнӓан ۚ Фамани Аđҭурра Фӥ Маҳмаҫатин Ғайра Мутаҗӓнифин Л'иćмин ۙ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 005-003 Сендерге: Өлексе, аққан қан, доңыз еті және Алладан басқаның атымен бауыздалған мал арам қылынды. Бірде буынып, ұрылып, құлап, сүзіліп өлген малдар және жыртқыш жеген мал арам. Бірақ (жаны шықпай) бауыздағандарың басқа. Және тігілген тасқа (пұтқа) арнап бауыздалған мал әрі оқтар арқылы талай сынауларың (бал ашуларың) да арам етілді. Бұларың бұзықтық. Бүгін кәпірлер діндеріңнен (тосудан) күдер үзді. Олардан қорықпаңдар, Менен қорқыңдар. Бүгін діндеріңді толықтастырдым және нығметімді тамамдадым. Сондай-ақ сендерге Ислам дінін қоштап ұнаттым. Кім аштықтан шарасыз қалса, күнәға ауытқымаса (жеуге болады.) Шәксіз Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‌ۗ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ۙ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йас'алӱнака Мӓҙӓ 'Ухилла Лаһум ۖ Қул 'Ухилла Лакуму Аҭ-Ҭаййибӓту ۙ Ұа Мӓ `Алламтум Мина Ал-Җаұӓрихи Мукаллибӥна Ту`аллимӱнаһунна Миммӓ `Алламакуму Ал-Лаһу ۖ Факулӱ Миммӓмсакна `Алайкум Ұа Аҙкурӱ Асма Ал-Лаһи `Алайһи ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Сарӥ Ал-Хисӓби 005-004 Олар, сенен өздеріне не нәрсенің халал қылынғандығын сұрайды: Сендерге таза нәрселер (дін бойынша халал нәрселер) халал қылынды де. Және де Алланың өздеріне білдіргенін үйретіп, тәрбиелеген жыртқыштарды: Алланың атын айтып (аңға) салсаңдар, сендер үшін ұстағандарын жеңдер. Алладан қорқыңдар, күдіксіз Алла (Т.) есепте өте тез. ‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ۖ‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ал-Йаұма 'Ухилла Лакуму Аҭ-Ҭаййибӓту ۖ Ұа Ҭа`ӓму Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Хиллун Лакум Ұа Ҭа`ӓмукум Хиллун Лаһум Ұа ۖ Ал-Мухҫанӓту Мина Ал-Му'уминӓти Ұа Ал-Мухҫанӓту Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қабликум 'Иҙӓ 'Ӓтайтумӱһунна 'Уҗӱраһунна Мухҫинӥна Ғайра Мусӓфихӥна Ұа Лӓ Муттаҳиҙӥҳдӓнин ۗ Ұа Ман Йакфур Бил-'Ӥмӓни Фақад Хабиҭа `Амалуһу Ұа Һуұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мина Ал-Ҳӓсирӥна 005-005 Бүгін сендерге жақсы нәрселер халал етілді. Кітап берілген (Христиан, Яһуди) дердің тамағы (бауыздағандары) халал етілді. Сендердің тамақтарың оларға да халал етілді. Және мүміндерден абыройлы әйелдермен әрі сендерден бұрын Кітап берілген (Христиан, Яһуди) дерден де абыройлы әйелдермен мәһерлерін беріп, бой суытушы, астыртын көңілдес болмай үйленулерің халал етілді. Кім иманға қарсы шықса, Сонда оның амалы жойылды және ол, ақыретте де зиян етушілерден болады. ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ۗ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Қумтум 'Илá Аҫ-Ҫалӓати Фӓғсилӱ Ұуҗӱһакум Ұа 'Айдийакум 'Илá Ал-Марӓфиқи Ұа Амсахӱ Биру'ӱсикум Ұа 'Арҗулакум 'Илá Ал-Ка`байни ۚ Ұа 'Ин Кунтум Җунубӓан Фа Аҭҭаһһарӱ ۚ Ұа 'Ин Кунтум Марđá 'Аұ `Алá Сафарин 'Аұ Җӓ 'Ахадун Минкум Мина Ал-Ғӓҭи 'Аұ Лӓмастуму Ан-Нисӓ' Фалам Таҗидӱ Мӓн Фатайаммамӱ Ҫа`ӥдӓан Ҭаййибӓан Фӓмсахӱ Биұуҗӱһикум Ұа 'Айдӥкум Минһу ۚ Мӓ Йурӥду Ал-Лаһу Лийаҗ`ала `Алайкум Мин Хараҗин Ұа Лакин Йурӥду Лийуҭаһһиракум Ұалийутимма Ни`матаһу `Алайкум Ла`аллакум Ташкурӱна 005-006 Әй мүміндер! Қашан намазға тұрсаңдар, (тұрарда,) жүздеріңді және шынтақтарға дейін қолдарыңды жуыңдар. Бастарыңа мәсих тартыңдар. (сипаңдар.) Және екі тобықтарға дейін аяқтарыңды жуындар. Егер де жүніп болсаңдар, (бой дәретсіз болсаңдар,) толық тазалаңындар. (Шомылыңдар) Егер науқас не сапар да болсаңдар немесе сендерден біреу түзге отырып келсе не әйелге жақындассаңдар, сонда су таба алмасаңдар таза жерге тәяммүм соғыңдар; онымен беті-қолдарыңды сипаңдар. Өйткені, Алла, сендерге ауыршылық қаламайды. Бірақ, сендерді тазартуды сондай-ақ шүкірлік етулерің үшін сендерге нығметтерін тамамдауды қалайды. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Мӥćӓқаһу Ал-Лаҙӥ Ұа Аćақакум Биһи 'Иҙ Қултум Сами`нӓ Ұа 'Аҭа`нӓ ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 005-007 Алланың сендерге берген нығметін және: Естідік, бой ұсындық деп байлаған серттеріңді еске алыңдар! Әрі Алладан қорқыңдар! Күдіксіз Алла көкіректегілерді толық білуші. ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ۖ‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Кӱнӱ Қаұұӓмӥна Лиллаһи Шуһадӓ'а Бил-Қисҭи ۖ Ұа Лӓ Йаҗриманнакум Шана'ӓну Қаұмин `Алá 'Аллӓ Та`дилӱ ۚ А`дилӱ Һуұа 'Ақрабу Лилттақұá ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 005-008 Әй мүміндер! Алла үшін куәлікте туралық үстінде мықты тұрыңдар. Және бір елдің өшпенділігі сендерді әділсіздікке тартпасын. Әділдік істеңдер. Сол тақуалыққа жақынырақ. Және Алладан қорқыңдар. Күдіксіз Алла не істегендеріңнен толық хабар алушы. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа`ада Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти ۙ Лаһум Мағфиратун Ұа 'Аҗрун `Аžӥмун 005-009 Алла (Т.) сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендерге жарылқау әрі ірі сыйлық уәде етті. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۙ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 005-010 Сондай қарсы келіп, аяттарымызды өтірікке ұйғарғандар, солар тозақтық. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум 'Иҙ Һамма Қаұмун 'Ан Йабсуҭӱ 'Илайкум 'Айдийаһум Факаффа 'Айдийаһумнкум ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 005-011 Әй мүміндер! Алла (Т.) ның сендерге берген бағын еске алыңдар: Сол уақытта бір ел (суық) қолын созған еді де, Алла олардың қолын сендерден тосқан еді. Сондықтан Алладан қорқыңдар және мүміндер Аллаға тәуекел етсін. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍
Ұа Лақадҳаҙа Ал-Лаһу Мӥćӓқа Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа Ба`аćнӓ Минһуму Аćнай `Ашара Нақӥбӓан ۖ Ұа Қӓла Ал-Лаһуннӥ Ма`акум ۖ Ла'ин 'Ақамтуму Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтайтуму Аз-Закӓата Ұа 'Ӓмантум Бирусулӥ Ұа `Аззартумӱһум Ұа 'Ақраđтуму Ал-Лаһа Қарđӓан Хасанӓан Ла'укаффиранна `Анкум Саййи'ӓтикум Ұа Ла'удҳиланнакум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۚ Фаман Кафара Ба`да Ҙӓлика Минкум Фақад Đалла Саұӓ Ас-Сабӥли 005-012 Расында Алла Израил ұрпақтарынан уәде алған еді. Олардан он екі бастық жіберген едік. Алла (оларға): Мен сендермен біргемін; егер намазды орындасаңдар, зекет берсеңдер, елшілеріме иман келтіріп, оларға көмек берсеңдер және Аллаға көркем қарыз берсеңдер (Алла жолында мал жұмсасаңдар), әлбетте жамандықтарыңды жойып, сендерді астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргіземіз. Ал сонда сендерден біреу қарсы болса, тура жолдан адасқан болады деді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍ ‍ ‌ۖ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۚ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Фабимӓ Нақđиһим Мӥćӓқаһум Ла`аннӓһум Ұа Җа`алнӓ Қулӱбаһум Қӓсийатан ۖ Йухаррифӱна Ал-Калима `Ан Маұӓđи`иһи ۙ Ұа Насӱ Хаžžӓан Миммӓ Ҙуккирӱ Биһи ۚ Ұа Лӓ Тазӓлу Таҭҭали`у `Алá Ҳӓ'инатин Минһум 'Иллӓ Қалӥлӓан Минһум ۖ Фӓ`фу `Анһум Ұа Аҫфах ۚнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Мухсинӥна 005-013 Сонда олардың серттерін бұзулары себепті оларға лағынет етіп, жүректерін қатайттық. Олар, (Тәурат) сөздерін орнынан өзгертіп, оларға берілген үгітті ұмытты. Олардың өте азынан басқасының қиянаткерліктерін ұдайы сезіп отырасың. Сонда да оларды кешірім етіп, елеме. Расында Алла (Т.) игілік істеушілерді сүйеді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ۙ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ۖ‍‍ۚ ‍‍‍
Ұа Мина Ал-Лаҙӥна Қӓлӱннӓ Наҫӓрáҳаҙнӓ Мӥćӓқаһум Фанасӱ Хаžžӓан Миммӓ Ҙуккирӱ Биһи Фа'ағрайнӓ Байнаһуму Ал-`Адӓұата Ұа Ал-Бағđӓ'а 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати ۚ Ұа Саұфа Йунабби'уһуму Ал-Лаһу Бимӓ Кӓнӱ Йаҫна`ӱна 005-014 Және Христианбыз дегендерден де серт алған едік. Дегенмен олар да берілген үгіттен үлестерін ұмытты. Сондықтан араларына қиямет күніне дейін дұшпандық, өштік салдық. Және Алла (Т.) оларға не істегендерінің хабарын тез береді. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍ۚ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Қад Җӓ'акум Расӱлунӓ Йубаййину Лакум Каćӥрӓан Миммӓ Кунтум Туҳфӱна Мина Ал-Китӓби Ұа Йа`фӱ `Ан Каćӥрин ۚ Қад Җӓ'акум Мина Ал-Лаһи Нӱрун Ұа Китӓбун Мубӥнун 005-015 Әй Кітап иелері! Сендерге кітаптан жасырған нәрселеріңнің көбін ашық түсіндіретін және көбірегінен елемей өтіп кететін Елшіміз келді. Расында сендерге Алладан бір нұр және ашық бір Кітап (Құран) келді. ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‌‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Йаһдӥ Биһи Ал-Лаһу Мани Аттаба`а Риđұӓнаһу Субула Ас-Салӓми Ұа Йуҳриҗуһум Мина Аž-Žулумӓти 'Илá Анӱри Би'иҙниһи Ұа Йаһдӥһим 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 005-016 Алла (Т.) кім өз ризасына үйлессе, сол Кітап арқылы есендік жолдарына салады және өз нұсқауымен қараңғылықтардан жарыққа шығарып тұп-тура жолға салады. ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Лақад Кафара Ал-Лаҙӥна Қӓлӱнна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Масӥху Абну Марйама ۚ Қул Фаман Йамлику Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан 'Ин 'Арӓда 'Ан Йуһлика Ал-Масӥха Абна Марйама Ұа 'Уммаһу Ұа Ман Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан ۗ Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۚ Йҳлуқу Мӓ Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 005-017 Расында: Алланы, Мәриям ұлы Мәсих дегендер кәпір болды. Егер Алла, Мәриям ұлы Мәсихты және оның шешесін де, тіпті жер жүзіндегі біртұтас жан иесін жоқ етуді қаласа, Алладан құтқаруға кім ие?,- де. Көктер мен жердің және екеуінің арасындағылардың иелігі Аллаға тән. Ол қалағанын жаратады әрі Алланың әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍ۗ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлати Ал-Йаһӱду Ұа Ан-Наҫӓрá Нахну 'Абнӓ Ал-Лаһи Ұа 'Ахиббӓ'ууһу ۚ Қул Фалима Йу`аҙҙибукум Биҙунӱбикум ۖ Бал 'Антум Башарун Мимман Ҳалақа ۚ Йағфиру Лиман Йашӓ'у Ұа Йу`аҙҙибу Ман Йашӓۚ Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Байнаһумӓ ۖ Ұа 'Илайһи Ал-Маҫӥру 005-018 Яһудилер мен Христиандар: Біздер Алланың ұлдары және сүйгендеріміз деді. Оларға айт: Онда Алла күнәларың себепті сендерді неге азаптайды? Керісінше сендер Алланың жаратқан адамысыңдар. Алла қалаған кісісін жаратып және қалаған кісісін азаптайды. Көктердің және жердің әрі екі арасындағылардың барлығы Алланың иелігінде және барар жер де Оның алды. ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‍ ‍ ۖ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Қад Җӓ'акум Расӱлунӓ Йубаййину Лакум `Алá Фатратин Мина Ар-Русули 'Ан Тақӱлӱ Мӓ Җӓ'анӓ Мин Башӥрин Ұа Лӓ Наҙӥрин ۖ Фақад Җӓ'акум Башӥрун Ұа Наҙӥрун Ұа ۗ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 005-019 Әй Кітап иелері! Пайғамбардың арасы үзілгенде, сендерге Елшіміз келді. Бізге қуантушы, қорқытушы келмеді дерсіңдер деп, міне сендерге қуантушы, қорқытушы Елші елді. Алла (Т.) ның барлық нәрсеге толық күші жетуші. ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ۖ‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۗ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Йӓ Қаұми Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум 'Иҙ Җа`ала Фӥкумнбийӓ'а Ұа Җа`алакум Мулӱкӓан Ұа 'Ӓтӓкум Мӓ Лам Йу'ути 'Ахадӓан Мина Ал-`Ӓламӥна 005-020 Бір заманда Мұса(Ғ.С) өз еліне: Әй елім! Алланың сендерге берген нығметін еске алыңдар! Өз іштеріңде пайғамбарлар шығарды, әрі сендерді патшалар жасады. Сондай-ақ сендерге әлемде ешкімге берілмеген нығмет берді деген. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Йӓ Қаұми Адҳулӱ Ал-'Арđа Ал-Муқаддасата Аллатӥ Катаба Ал-Лаһу Лакум Ұа Лӓ Тартаддӱ `Алáдбӓрикум Фатанқалибӱ Ҳӓсирӥна 005-021 Және: Әй елім! Алла,сендерге жазған қасиетті жерге (Құдыс, Шамға) кіріңдер. Арттарыңа қайтпаңдар, әйтпесе зиян етушілерге айналасыңдар деген. ‍‍‌‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Мӱсáнна Фӥһӓ Қаұмӓан Җаббӓрӥна Ұа 'Иннӓ Лан Надҳулаһӓ Хаттá Йаҳруҗӱ Минһӓ Фа'ин Йаҳруҗӱ Минһӓ Фа'иннӓ Дӓҳилӱна 005-022 Олар: Әй Мұса! Ол жерде зорлықшыл ел бар. Олар ол жерден шықпайынша біз ол жерге әсте кірмейміз. Егер олар ол жерден шықса әрине кіреміз деді. ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍
Қӓла Раҗулӓни Мина Ал-Лаҙӥна Йаҳӓфӱна 'Ан`ама Ал-Лаһу `Алайһимӓ Адҳулӱ `Алайһиму Ал-Бӓба Фа'иҙӓ Даҳалтумӱһу Фа'иннакум Ғӓлибӱна ۚ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фатаұаккалӱн Кунтум Му'уминӥна 005-023 Қорыққандардан болып, өздерін Алла нығметке бөлеген екі кісі: Олардың үстіне қақпадан кіріңдер. Сонда қашан одан кірсеңдер, сендер үстем боласыңдар. Егер мүмін болсаңдар Аллаға тәуекел етіңдер деді. ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Йӓ Мӱсáннӓ Лан Надҳулаһӓ 'Абадӓан Мӓ Дӓмӱ Фӥһӓ ۖ Фӓҙ/һабнта Ұа Раббука Фақӓтилӓннӓ Һӓһунӓ Қӓ`идӱна 005-024 Әй Мұса! Олар ол жерде тұрғанда біз оған тіпті кірмейміз. Өзің және Раббың барып соғысыңдар. Әрине біз мұнда отырамыз деді. ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ۖ‌‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌
Қӓла Рабби 'Иннӥ Лӓмлику 'Иллӓ Нафсӥ Ұа 'Аҳӥ ۖ Фӓфруқ Байнанӓ Ұа Байна Ал-Қаұми Ал-Фӓсиқӥна 005-025 (Мұса Ғ.С): Раббым! Мен өзіме, туысыма ғана ие бола аламын. Бұзақы елден арамызды ажырата көр! деді. ‌‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Қӓла Фа'иннаһӓ Мухарраматун `Алайһим ۛ 'Арба`ӥна Санатан ۛ Йатӥһӱна Фӥ Ал-'Арđи ۚ Фалӓ Та'са `Алá Ал-Қаұми Ал-Фӓсиқӥна 005-026 (Алла Т.): Енді оларға, ол жер шынайы түрде қырық жыл арам қылынды. Олар сол жерде абыржып жүреді. Онда бұзақы елге қайғырма деді. ‍‌ ‍ ۛ ‌‌‍‍‍‍ ۛ‍‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Атлу `Алайһим Наба'а Абнай 'Ӓдама Бил-Хаққи 'Иҙ Қаррабӓ Қурбӓнӓан Фатуқуббила Мин 'Ахадиһимӓ Ұа Лам Йутақаббал Мина Ал-'Ӓҳари Қӓла Ла'ақтуланнака ۖ Қӓла 'Иннамӓ Йатақаббалу Ал-Лаһу Мина Ал-Муттақӥна 005-027 (Мұхаммед Ғ.С) оларға Адам (Ғ.С) ның екі ұлының әңгімесін шынайы түрде оқы: Сол уақытта екеуі Аллаға жақындық үшін құрбан шалған еді. Сонда біреуінен қабылданып, екіншісінен қабылданбаған еді. (Құрбаны қабылданбаған Қабыл) : Әлбетте мен сені өлтіремін деді. Сонда (һабыл): Алла сөзсіз тақуалардың құрбанын қабыл етеді деді. ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ла'ин Басаҭта 'Илаййа Йадака Литақтуланӥ Мӓ 'Анӓ Бибӓсиҭин Йадийа 'Илайка Ли'қтулака ۖннӥҳӓфу Ал-Лаһа Рабба Ал-`Ӓламӥна 005-028 Сен мені шын өлтіруге қол созсаң да, мен сені өлтіру үшін қол созбаймын. Күдіксіз мен әлемдердің Раббы Алладан қорқамын! ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍ۖ‌‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍
ннӥрӥду 'Ан Табӱ'а Би'иćмӥ Ұа 'Иćмика Фатакӱна Мин 'Аҫхӓби Анӓри ۚ Ұа Ҙалика Җазӓ Аž-Žӓлимӥна 005-029 Сөзсіз мен, сенің өз күнәңмен менің күнәмді жүктеп, тозақтық болуды қаламаймын. Осы, залымдардың жазасы. ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаҭаұұа`ат Лаһу Нафсуһу Қатла 'Аҳӥһи Фақаталаһу Фа'аҫбаха Мина Ал-Ҳӓсирӥна 005-030 Сонда оның нәпсісі, туысын өлтіруге қызықтырды да ол, оны өлтіріп, зиянға ұшыраушылардан болды. ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаба`аćа Ал-Лаһу Ғурӓбӓан Йабхаćу Фӥ Ал-'Арđи Лийурийаһу Кайфа Йуұӓрӥ Саұ'ата 'Аҳӥһи ۚ Қӓла Йӓ Ұайлатӓ 'А`аҗазту 'Ан 'Акӱна Миćла Һӓҙӓ Ал-Ғурӓби Фа'уұӓрийа Саұ'ата 'Аҳӥ ۖ Фа'аҫбаха Мина Ан-Нӓдимӥна 005-031 Сонда Алла, оған туысының өлігін жасыруын көрсетуі үшін жіберген қарға, жерді қаза бастағанда: Әттең! Маған не болды? Туысының денесін көмген қарға құрлы бола алмадым ба?,-деді де, өкінушілерден болды. ‌‌‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‌‍‍‍‍
Мин 'Аҗли Ҙӓлика Катабнӓ `Алá Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Аннаһу Ман Қатала Нафсӓан Биғайри Нафсин 'Аұ Фасӓдин Фӥ Ал-'Арđи Фака'аннамӓ Қатала Анӓса Җамӥ`ӓан Ұа Ман 'Ахйӓһӓ Фака'аннамӓ 'Ахйӓ Анӓса Җамӥ`ӓан ۚ Ұа Лақад Җӓ'ат/һум Русулунӓ Бил-Баййинӓти Ćумма 'Инна Каćӥрӓан Минһум Ба`да Ҙӓлика Фӥ Ал-'Арđи Ламусрифӱна 005-032 Соның салдарынан Израил ұрпақтарына: Кім кісі өлтірмеген немесе жер жүзінде бұзақылық қылмаған біреуді өлтірсе, сонда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен және кім оны тірілтсе (өлімнен құтқарса), барлық адамды тірілткенмен тең деп жаздық. Расында оларға елшілеріміз ашық дәлелдермен келді. Бірақ содан кейін де олардың көбірегі жер жүзінде шектен шығушылар болды. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍
ннамӓ Җазӓ Ал-Лаҙӥна Йухӓрибӱна Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Йас`аұна Фӥ Ал-'Арđи Фасӓдӓан 'Ан Йуқатталӱ 'Аұ Йуҫаллабӱ 'Аұ Туқаҭҭа`а 'Айдӥһим Ұа 'Арҗулуһум Мин Ҳилӓфин 'Аұ Йунфаұ Мина Ал-'Арđи ۚ Ҙӓлика Лаһум Ҳизйун Фӥ Ад-Дунйӓ ۖ Ұа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбун `Аžӥмун 005-033 Алла және Елшісімен жағаласқандардың және жер жүзінде бұзақылық жасап жүргендердің жазасы: Өлтірілулері, не асылулары, яки, қол-аяқтарының қиғашталып кесілулері немесе жерден айдалулары. Бұл олардың дүниедегі жапасы. Және олар үшін ақыретте ірі азап бар. ‍‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‌‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Тӓбӱ Мин Қабли 'Ан Тақдирӱ `Алайһим ۖ Фӓ`ламӱнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 005-034 Бірақ сендердің оларға ықпалдарың жүруден бұрын тәубе қылғандар басқа. Сонда Алла (Т.) ның аса жарылқаушы, ерекше мейірімді екенін біліңдер. ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа Абтағӱ 'Илайһи Ал-Ұасӥлата Ұа Җӓһидӱ Фӥ Сабӥлиһи Ла`аллакум Туфлихӱна 005-035 Әй иман келтіргендер! Алладан қорқыңдар, оған жақындасуды іздеңдер (бой ұсыну арқылы тырысыңдар.) Және екі дүниеде құтылып мұратқа жетулерің үшін, Оның жолында күресіңдер. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұ 'Анна Лаһум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ұа Миćлаһу Ма`аһу Лийафтадӱ Биһи Мин `Аҙӓби Йаұми Ал-Қийӓмати Мӓ Туқуббила Минһум ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 005-036 Күдіксіз сондай кәпірлер жер жүзіндегі барлық нәрсені және онымен бірге тағы сондай нәрсені қиямет күнінің азабынан (құтылу үшін) төлеуге салса да олардан қабыл етілмейді де, оларға жан түршігерлік қинау бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йурӥдӱна 'Ан Йаҳруҗӱ Мина Анӓри Ұа Мӓ Һум Биҳӓриҗӥна Минһӓ ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун Муқӥмун 005-037 Олар оттан шығуларын қалайды. Дегенмен олар одан шығушы емес. Және олар үшін тұрақты азап бар. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ас-Сӓриқу Ұа Ас-Сӓриқату Фӓқҭа`ӱ 'Айдийаһумӓ Җазӓн Бимӓ Касабӓ Накӓлӓан Мина Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу `Азӥзун Хакӥмун 005-038 Ер және әйел ұрының, қылмыстарына жаза әрі Алладан бір өнеге түрінде қолдарын кесіңдер. Алла (Т.) аса үстем, хикмет иесі. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаман Тӓба Мин Ба`ди Žулмиһи Ұа 'Аҫлаха Фа'инна Ал-Лаһа Йатӱбу `Алайһи ۗнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 005-039 Ал кім зұлымдықтан кейін тәубе қылса, түзелсе, сонда шәксіз Алла оның тәубесін қабыл етеді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'Алам Та`ламнна Ал-Лаһа Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Йу`аҙҙибу Ман Йашӓ'у Ұа Йағфиру Лиман Йашӓ'у Ұа ۗ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 005-040 Расында көктер мен жердің әкімшілігі Аллаға тән екенін білмедің бе? Кімді қаласа жазалайды да, кімді қаласа жарылқайды. Әрі Алланың әр нәрсеге күші жетуші. ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ар-Расӱлу Лӓ Йахзунка Ал-Лаҙӥна Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Куфри Мина Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Би'афұӓһиһим Ұа Лам Ту'умин Қулӱбуһум ۛ Ұа Мина Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ ۛ Саммӓ`ӱна Лилкаҙиби Саммӓ`ӱна Лиқаұмин 'Ӓҳарӥна Лам Йа'тӱка ۖ Йухаррифӱна Ал-Калима Мин Ба`ди Маұӓđи`иһи ۖ Йақӱлӱна 'Ин 'Ӱтӥтум Һӓҙӓ Фаҳуҙӱһу Ұа 'Ин Лам Ту'утаұһу Фӓхҙарӱ ۚ Ұа Ман Йуриди Ал-Лаһу Фитнатаһу Фалан Тамлика Лаһу Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۚ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Лам Йуриди Ал-Лаһун Йуҭаһһира Қулӱбаһум ۚ Лаһум Фӥ Ад-Дунйӓ Ҳизйун ۖ Ұа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбун `Аžӥмун 005-041 Әй Пайғамбар! Ауыздарымен: Сендік деп, жүректері сенбегендермен Яһудилерден күпірде жарысқандар сені кейітпесін. Олар өтірікке құлақ асады; сондай-ақ саған келмеген басқа бір қауым үшін тыңдайды. Және олар сөзді орындалғаннан кейін өзгертеді: Егер сендерге осы берілсе, оны алыңдар да, егер ол берілмесе, онда бой тартыңдар!,- дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) Алла (Т.), біреудің бұзылуын қаласа, сен ол үшін Алладан дәнеңеге ие бола алмайсың. Міне солар, Алланың жүректерін тазартуды қаламағандар. Оларға дүниеде жапа әрі ақыретте де, зор азап бар. ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ۛ‍‍‍‍ ‌‌ۛ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍ ‌ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Саммӓ`ӱна Лилкаҙиби 'Аккӓлӱна Лилссухти ۚ Фа'ин Җӓ'ӱка Фӓхкум Байнаһум 'Аұ 'А`риđ `Анһум ۖ Ұа 'Ин Ту`риđ `Анһум Фалан Йаđуррӱка Шай'ӓан ۖ Ұа 'Ин Хакамта Фӓхкум Байнаһум Бил-Қисҭи ۚнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Муқсиҭӥна 005-042 Олар өтірікке құлақ салушы, арам жеушілер. (Мұхаммед Ғ.С.) егер олар саған келсе, араларына үкім бер, немесе олардан жүз бұр. Егер олардан жүз бұрсаң да, олар саған ешбір зиян бере алмайды. Ал егер араларына үкім берсең, тура үкім бер. Шәксіз Алла турашыларды сүйеді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Кайфа Йухаккимӱнака Ұа `Индаһуму Ат-Таұрӓату Фӥһӓ Хукму Ал-Лаһи Ćумма Йатаұаллаұна Мин Ба`ди Ҙӓлика ۚ Ұа Мӓ 'Ӱлӓ'ика Бил-Му'уминӥна 005-043 Олардың қасындағы Тәуратта Алланың үкімі бола тұра саған қалайша жүгініседі? Сонан соң да одан олар бас тартады. Өйткені олар сенуші емес. ‌‍‌‍‍‍‌‍‌‍ ‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍
ннӓнзалнӓ Ат-Таұрӓата Фӥһӓ Һудáан Ұа Нӱрун ۚ Йахкуму Биһӓ Ан-Набӥйӱна Ал-Лаҙӥна 'Асламӱ Лиллаҙӥна Һӓдӱ Ұа Ар-Раббӓнӥйӱна Ұа Ал-'Ахбӓру Бимӓ Астухфиžӱ Мин Китӓби Ал-Лаһи Ұа Кӓнӱ `Алайһи Шуһадӓۚ Фалӓ Таҳшаұ Анӓса Ұа Аҳшаұнӥ Ұа Лӓ Таштарӱ Би'ӓйӓтӥ Ćаманӓан Қалӥлӓан ۚ Ұа Ман Лам Йахкум Бимӓнзала Ал-Лаһу Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Кӓфирӱна 005-044 Күдіксіз Тәуратты түсірдік, онда тура жол және нұр бар. Аллаға бой ұсынған пайғамбарлар, Яһудилерге онымен үкім етер еді. Және Алланың Кітабын қорғауға міндеттендірілген сопылармен ғалымдар да, онымен үкім етер еді. Олар оған куәгер еді. Ендеше адамдардан қорықпаңдар да, Менен қорқыңдар және аяттарымды аз бір ақшаға сатпаңдар! Кім Алланың түсіргенімен үкім етпесе, міне солар қарсы болушылар. ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ۚ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
Ұа Катабнӓ `Алайһим Фӥһӓнна Ан-Нафса Бин-Нафси Ұа Ал-`Айна Бил-`Айни Ұа Ал-'Анфа Бил-'Анфи Ұа Ал-'Уҙуна Бил-'Уҙуни Ұа Ас-Синна Бис-Синни Ұа Ал-Җурӱха Қиҫӓҫун ۚ Фаман Таҫаддақа Биһи Фаһуұа Каффӓратун Лаһу ۚ Ұа Ман Лам Йахкум Бимӓнзала Ал-Лаһу Фа'ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱна 005-045 Оларға тәуратта: жанға жан, көзге көз, мұрынға мұрын, құлаққа құлақ, тіске тіс және жараларға да, қарама-қарсы төлеу (қысас) жаздық. Дегенмен біреу, оны кешірім етсе, сонда ол оған кәппарат болады (өз күнәсы кешіледі.) Және кім Алла түсірген заң бойынша билік етпесе, міне солар залымдар. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қаффайнӓ `Алá 'Ӓćӓриһим Би`ӥсá Абни Марйама Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Мина Ат-Таұрӓати ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу Ал-'Инҗӥла Фӥһи Һудáан Ұа Нӱрун Ұа Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Мина Ат-Таұрӓати Ұа Һудáан Ұа Маұ`иžатан Лилмуттақӥна 005-046 Және пайғамбарлардың ізінше өзінің алдындағы Тәуратты растаушы етіп, Мәриям ұлы Ғисаны жалғастырдық. Әрі оған ішінде туралық, нұр болған алдындағы Тәуратты бекітуші сондай-ақ сақтанушылар үшін тура жол, үгіт түрінде Інжілді бердік. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӥахкум 'Аһлу Ал-'Инҗӥли Бимӓнзала Ал-Лаһу Фӥһи ۚ Ұа Ман Лам Йахкум Бимӓнзала Ал-Лаһу Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 005-047 Інжіл иелері ондағы Алланың нұсқауымен үкім етпесе, міне солар бұзақылар. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа 'Анзалнӓ 'Илайка Ал-Китӓба Бил-Хаққи Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Мина Ал-Китӓби Ұа Муһайминӓан `Алайһи ۖ Фӓхкум Байнаһум Бимӓнзала Ал-Лаһу ۖ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ'аһумммӓ Җӓ'ака Мина Ал-Хаққи ۚ Ликуллин Җа`алнӓ Минкум Шир`атан Ұа Минһӓҗӓан ۚ Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Лаҗа`алакуммматан Ұӓхидатан Ұа Лакин Лийаблуұакум Фӥ Мӓ 'Ӓтӓкум ۖ Фӓстабиқӱ Ал-Ҳайрӓти ۚ 'Илá Ал-Лаһи Марҗи`укум Җамӥ`ӓан Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 005-048 (Мұхаммед Ғ.С.) саған шынайы түрде Құранды өзінен бұрыңғы кітаптарды растаушы және оларды қорғаушы түрінде түсірдік. Олардың араларына Алланың өзіңе түсіргенімен үкім қыл. Өзіңе келген шындықтан айрылып, олардың ойларына еліктеме! Сендердің әрбіреулерің үшін бір жол-жоба қойдық. Егер Алла қаласа еді, барлығыңды бір-ақ үммет қылар еді. Алайда сендерге берген жол-жобаларында сынамақшы. Ендеше жақсылыққа жарысыңдар. Біртұтас барар жерлерің Алла жақ. Ол сендердің таласқан нәрселеріңді білдіреді. ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ۖ‍‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ани Ахкум Байнаһум Бимӓнзала Ал-Лаһу Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ'аһум Ұа Ахҙарһумн Йафтинӱка `Ан Ба`đи Мӓнзала Ал-Лаһу 'Илайка ۖ Фа'ин Таұаллаұ Фӓ`ламннамӓ Йурӥду Ал-Лаһун Йуҫӥбаһум Биба`đи Ҙунӱбиһим ۗ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Мина Анӓси Лафӓсиқӱна 005-049 Олардың араларына Алланың түсіргенімен үкім ет. Олардың ойларына ілеспе және саған Алла түсірген кей үкімдерден сені бұзуларынан сақтан! Егер олар жүз бұрса, күдіксіз Алла оларды кей күнәлары себепті қайғыға ұшыратуды қалайды деп біл. Расында адамдардың көбі бұзық. ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍
'Афахукма Ал-Җӓһилӥйати Йабғӱна ۚ Ұа Ман 'Ахсану Мина Ал-Лаһи Хукмӓан Лиқаұмин Йӱқинӱна 005-050 Олар жаһилиет дәуірінің үкімін іздей ме? Анық нанған ел үшін Алладан жақсы үкім беруші кім? ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ Ал-Йаһӱда Ұа Ан-Наҫӓрá 'Аұлийӓۘ Ба`đуһум 'Аұлийӓ'у Ба`đин ۚ Ұа Ман Йатаұаллаһум Минкум Фа'иннаһу Минһум ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 005-051 Әй мүміндер! Яһудилер мен Христиандарды дос тұтпаңдар! Олар бір-біреулерінің достары. Сендерден кім оларды дос тұтса, сонда күдіксіз ол олардан. Расында Алла залым елді тура жолға салмайды. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۘ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‌‍ ‍‌‍‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фатарá Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Йусӓри`ӱна Фӥһим Йақӱлӱна Наҳшáн Туҫӥбанӓ Дӓратун ۚ Фа`асá Ал-Лаһун Йа'тийа Бил-Фатхи 'Аұ 'Амрин Мин `Индиһи Файуҫбихӱ `Алá Мӓ 'Асаррӱ Фӥнфусиһим Нӓдимӥна 005-052 Сондай жүректерінде дерті бар мұнафықтардың: Бізге бір сұмдық келуінен (Мұсылманнан күн кетіп қалуынан) қорқамыз деп, олардың арасында жүгіріп жүргендерін көресің. Бәлкім Алла бір жеңіс берер немесе өз қасынан бір әмір берер, сонда олар жүректеріндегі жасырғандарына өкінер. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ۚ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Йақӱлу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Аһӓ'уулӓ' Ал-Лаҙӥна 'Ақсамӱ Бил-Лаһи Җаһда 'Аймӓниһим ۙннаһум Лама`акум ۚ Хабиҭат 'А`мӓлуһум Фа'аҫбахӱ Ҳӓсирӥна 005-053 Ал сондай иман келтіргендер: Шынайы түрде сендермен біргеміз деп, Алланың атымен мықты ант ішкендер осылар ма? дейді. Олардың амалдары жойылып, зиян етушілерден болды. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ۙۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ман Йартадда Минкумн Дӥниһи Фасаұфа Йа'тӥ Ал-Лаһу Биқаұмин Йухиббуһум Ұа Йухиббӱнаһу 'Аҙиллатин `Алá Ал-Му'уминӥна 'А`иззатин `Алá Ал-Кӓфирӥна Йуҗӓһидӱна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Лӓ Йаҳӓфӱна Лаұмата Лӓ'имин ۚ Ҙӓлика Фаđлу Ал-Лаһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ұӓси`ун `Алӥмун 005-054 Әй мүміндер! Сендерден кім дінінен шықса, Алла (Т.) жедел бір қауым әкеледі; Алла оларды жақсы көреді және олар да Алланы жақсы көреді. Мүміндерге қарсы жұмсақ, кәпірлерге қарсы қатал, Алла жолында соғысады. Сөгіс берушілердің сөгісінен олар қорықпайды. Осы, Алланың қалағанына беретін ілтипаты. Өйткені, Алла өте кең, аса білуші. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍~ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌‍‍‍‍‌
ннамӓ Ұа Лӥйукуму Ал-Лаһу Ұа Расӱлуһу Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ал-Лаҙӥна Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Йу'утӱна Аз-Закӓата Ұа Һум Рӓки`ӱна 005-055 Шынайы түрде сендердің достарың Алла және Елшісі және де намазды толық орындайтын, зекет беретін әрі рүкуғ қылушы мүміндер. ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍
Ұа Ман Йатаұалла Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Фа'инна Хизба Ал-Лаһи Һуму Ал-Ғӓлибӱна 005-056 Кім Алланы, Елшісін және мүміндерді дос тұтса, шынайы түрде Алланы жақтаған топ. Солар, жеңіске ие болады. ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Дӥнакум Һузӱан Ұа Ла`ибӓан Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қабликум Ұа Ал-Куффӓра 'Аұлийӓۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһан Кунтум Му'уминӥна 005-057 Әй мүміндер! Сендерден бұрын Кітап берілгендерден діндеріңді сайқы-мазаққа ойыншық еткендерді дос тұтпаңдар және кәпірлерді де дос көрмеңдер. Егер мүмін болсаңдар, Алладан қорқыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Нӓдайтум 'Илá Аҫ-Ҫалӓати Аттаҳаҙӱһӓ Һузӱан Ұа Ла`ибӓан ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йа`қилӱна 005-058 Және қашан намазға (азан) шақырсаңдар, олар оны ойын қылып келекеге алды. Осы, олардың шынайы түрде түсінбейтін халық болғандықтарынан. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Һал Танқимӱна Миннӓ 'Иллӓ 'Ан 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Мӓнзила 'Илайнӓ Ұа Мӓнзила Мин Қаблу Ұа 'Анна 'Акćаракум Фӓсиқӱна 005-059 (Мұхаммед Ғ.С. оларға) айт: Әй кітап иелері! Бізді Аллаға әрі өзімізге түсірілгенге және бұрынғы түсірілгенге иман келтіргендігіміз үшін ғана қоштамайсыңдар ма? Шынында көбің бұзақысыңдар. ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍
Қул Һал 'Унабби'укум Бишаррин Мин Ҙӓлика Маćӱбатан `Инда Ал-Лаһи ۚ Ман Ла`анаһу Ал-Лаһу Ұа Ғаđиба `Алайһи Ұа Җа`ала Минһуму Ал-Қирадата Ұа Ал-Ҳанӓзӥра Ұа `Абада Аҭ-Ҭӓғӱта ۚ 'Ӱлӓ'ика Шаррун Макӓнӓан Ұа 'Аđаллу `Ан Саұӓ Ас-Сабӥли 005-060 (Оларға) айт: Сендерге Алланың қасында жаза тұрғысынан бұдан да жаманын хабарлайын ба? Алла біреуді қарғап оған ашуланса және олардан маймылдар, доңыздар, тағы пұтқа табынатындар қылса, міне солар, орны жаман және тура жолдан мүлде адасқандар. ‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ӱкум Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Ұа Қад Даҳалӱ Бил-Куфри Ұа Һум Қад Ҳараҗӱ Биһи Ұа ۚ Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Кӓнӱ Йактумӱна 005-061 Және қашан олар сендерге келсе: Иман келтірдік дейді. Расында олар қарсылықпен кіріп және онымен шыққан болатын. Алла олардың жасырғандарын жақсы біледі. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۚ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Тарá Каćӥрӓан Минһум Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа 'Аклиһиму Ас-Сухта ۚ Лаби'са Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 005-062 Олардың көбірегінің күнәда, дұшпандықта және арам жеуде жарысқандарын көресің. Олардың істеген істері неткен жаман. ‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Лаұлӓ Йанһӓһуму Ар-Раббӓнӥйӱна Ұа Ал-'Ахбӓрун Қаұлиһиму Ал-'Иćма Ұа 'Аклиһиму Ас-Сухта ۚ Лаби'са Мӓ Кӓнӱ Йаҫна`ӱна 005-063 Егер олардың сопылары, ғалымдары; оларды күнәлы сөздерінен, арам жеулерінен тыйса еді! Әрине олардың істегендері нендей жаман. ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓлати Ал-Йаһӱду Йаду Ал-Лаһи Мағлӱлатун ۚ Ғуллат 'Айдӥһим Ұа Лу`инӱ Бимӓ Қӓлӱ ۘ Бал Йадӓһу Мабсӱҭатӓни Йунфиқу Кайфа Йашӓۚ Ұа Лайазӥданна Каćӥрӓан Минһум Мӓнзила 'Илайка Мин Раббика Ҭуғйӓнӓан Ұа Куфрӓан ۚ Ұа 'Алқайнӓ Байнаһуму Ал-`Адӓұата Ұа Ал-Бағđӓ'а 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати ۚ Кулламӓ 'Аұқадӱ Нӓрӓан Лилхарби 'Аҭфа'аһӓ Ал-Лаһу ۚ Ұа Йас`аұна Фӥ Ал-'Арđи Фасӓдӓан Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Ал-Муфсидӥна 005-064 Және Яһудилер: Алланың қолы байланған (сараң) деді. Бұл сөздері себепті олардың қолдары байланып, лағынеттелді. Керісінше, Алланың құдырет қолдары ашық, қалағанынша береді. Әрине Раббың тарапынан саған түсірілген (Құран), олардың көбінің азғындығын, қарсылығын арттырады. Сондай-ақ олардың арасына қияметке дейін дұшпандық, өштік салдық. Сондықтан әрқашан олар соғыс үшін от тамызса, Алла оны өшірді. Олар жер жүзінде бұзықтыққа тырысады. Алла бұзақыларды жақсы көрмейді. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ۘ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍ۚ‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‌‍ ‌‌‌ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Анна 'Аһла Ал-Китӓби 'Ӓманӱ Ұа Аттақаұ Лакаффарнӓ `Анһум Саййи'ӓтиһим Ұа Ла'адҳалнӓһум Җаннӓти Ан-На`ӥми 005-065 Егер кітап иелері иман келтіріп, тақуалық қылса еді, әлбетте олардың жамандықтарын жойып, оларды Нағым жаннатына кіргізер едік. ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ 'Аннаһумқӓмӱ Ат-Таұрӓата Ұа Ал-'Инҗӥла Ұа Мӓнзила 'Илайһим Мин Раббиһим Ла'акалӱ Мин Фаұқиһим Ұа Мин Тахти 'Арҗулиһим ۚ Минһуммматун Муқтаҫидатун ۖ Ұа Каćӥрун Минһум Сӓ'а Мӓ Йа`малӱна 005-066 Егер олар Тәурат, Інжілді және Раббылары тарапынан өздеріне түсірілгенді толық орындаса еді, әрине олар үстіңгі жақтарынан (ағаштардың жемістерінен) әрі аяқтарының астынан (жердің өсімдіктерінен) жейтін еді. Олардың бір орташа тобы бар. Дегенмен олардың көбінің істеген істері жаман еді. ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ۚ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ар-Расӱлу Баллиғ Мӓнзила 'Илайка Мин Раббика ۖ Ұа 'Ин Лам Таф`ал Фамӓ Баллағта Рисӓлатаһу Ұа ۚ Аллӓһу Йа`ҫимука Мина Анӓси ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Кӓфирӥна 005-067 Әй Пайғамбар! Раббың тарапынан түсірілгенді жалғастыр. Егер оны істемесең, елшілік міндетін жалғастырмаған боласың. Алла сені адамдардан қорғайды. Күдіксіз Алла қарсы болған елді тура жолға салмайды. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Ластум `Алá Шай'ин Хаттá Туқӥмӱ Ат-Таұрӓата Ұа Ал-'Инҗӥла Ұа Мӓнзила 'Илайкум Мин Раббикум ۗ Ұа Лайазӥданна Каćӥрӓан Минһум Мӓнзила 'Илайка Мин Раббика Ҭуғйӓнӓан Ұа Куфрӓан ۖ Фалӓ Та'са `Алá Ал-Қаұми Ал-Кӓфирӥна 005-068 (Мұхаммед Ғ.С. оларға) айт: Әй Кітап иелері! Інжіл, Тәуратты және Раббыларың тарапынан сендерге түсірілгенді толық орындағанға дейін дәнеңе емессіңдер! Әрине саған түсірілген Құран олардың көбінің азғындығын, қарсылығын арттырады. Сонда қарсы келген елге уайым жеме. ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‌‍ ۗ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Ұа Аҫ-Ҫӓби'ӱна Ұа Ан-Наҫӓрá Ман 'Ӓмана Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 005-069 Негізінен Аллаға сенгендер, Яһудилер, Сабилер, және Христиандардан кім Аллаға, ақырет күніне иман келтіріп, ізгі іс істесе, сонда оларға қорқу да жоқ әрі қайғырмайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Лақадҳаҙнӓ Мӥćӓқа Банӥ 'Исрӓ'ӥла Ұа 'Арсалнӓ 'Илайһим Русулӓан ۖ Кулламӓ Җӓ'аһум Расӱлун Бимӓ Лӓ Таһұáнфусуһум Фарӥқӓан Каҙҙабӱ Ұа Фарӥқӓан Йақтулӱна 005-070 Әрине Израил ұрпақтарынан серт алып, оларға елшілер жіберген едік. Қашан да оларға бір елші, көңілдері тартпаған нәрсе келтірсе бір бөлімін өтірікке ұйғарып, бір бөлімін өлтіреді. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Хасибӱ 'Аллӓ Такӱна Фитнатун Фа`амӱ Ұа Ҫаммӱ Ćумма Тӓба Ал-Лаһу `Алайһим Ćумма `Амӱ Ұа Ҫаммӱ Каćӥрун Минһум Ұа ۚ Аллӓһу Баҫӥрун Бимӓ Йа`малӱна 005-071 Олар, (пайғамбарларды жалғандау, өлтірулері себепті) бір сұмдық болмайды деп, ойлады да соқыр, саңырау болып алды. Сонсоң Алла олардың тәубесін қабыл етті. Және де олардың көбі соқыр, саңырау болды. Алла (Т.) олардың не істегендерін толық көруші. ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Лақад Кафара Ал-Лаҙӥна Қӓлӱнна Ал-Лаһа Һуұа Ал-Масӥху Абну Марйама ۖ Ұа Қӓла Ал-Масӥху Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла А`будӱ Ал-Лаһа Раббӥ Ұа Раббакум ۖннаһу Ман Йушрик Бил-Лаһи Фақад Харрама Ал-Лаһу `Алайһи Ал-Җанната Ұа Ма'ұӓһу Анӓру ۖ Ұа Мӓ Лилžžӓлимӥна Мин 'Анҫӓрин 005-072 Расында Мәриям ұлы Мәсихты: Алла дегендер кәпір болды. Негізінде Мәсих: Әй Израил ұрпақтары! Аллаға құлшылық қылыңдар! Менің Раббым; әрі сендердің Раббыларың! Өйткені, кім Аллаға ортақ қосса, расында Алла оған жаннатты арам етеді. Оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші жоқ деген. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ۖ‍ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌
Лақад Кафара Ал-Лаҙӥна Қӓлӱнна Ал-Лаһа Ćӓлиćу Ćалӓćатин ۘ Ұа Мӓ Мин 'Илаһин 'Иллӓ 'Илаһун Ұӓхидун ۚ Ұа 'Ин Лам Йантаһӱ `Аммӓ Йақӱлӱна Лайамассанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Минһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 005-073 Расында: Алла, үштің үшіншісі дегендер кәпір болды. Бір Тәңірден басқа тәңір жоқ. Егер олар бұл айтқандарынан тыйылмаса, олардан; сондай қарсы келгендерге күйзелтуші азап кездеседі. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۘ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍~‌‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'Афалӓ Йатӱбӱна 'Илá Ал-Лаһи Ұа Йастағфирӱнаһу Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 005-074 Сонда да Аллаға тәубе етіп, жарылқану тілемей ме? Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Мӓ Ал-Масӥху Абну Марйама 'Иллӓ Расӱлун Қад Ҳалат Мин Қаблиһи Ар-Русулу Ұа 'Уммуһу Ҫиддӥқатун ۖ Кӓнӓ Йа'кулӓни Аҭ-Ҭа`ӓма ۗ Анžур Кайфа Нубаййину Лаһуму Ал-'Ӓйӓти Ćумма Анžур 'Аннá Йу'уфакӱна 005-075 Мәриям ұлы Мәсих; бір пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. Оның анасы шыншыл. Екеуі де тамақ жейтұғын. (Әй Мұхаммед !) Қара! Оларға аяттарымызды қалай ашық баян етеміз. Сонсоң қалай бұрылып бара жатқандарын көр! ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ۖ‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Қул 'Ата`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йамлику Лакум Đаррӓан Ұа Лӓ Наф`ӓан Ұа ۚ Аллӓһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 005-076 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға айт: Алладан өзге сендерге пайда, зиян келтіре алмайтынға құлшылық қыласыңдар ма? Негізінде Алла, әр нәрсені естуші, білуші. ‍ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ ‌ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лӓ Тағлӱ Фӥ Дӥникум Ғайра Ал-Хаққи Ұа Лӓ Таттаби`ӱ 'АһұӓҚаұмин Қад Đаллӱ Мин Қаблу Ұа 'Аđаллӱ Каćӥрӓан Ұа Đаллӱ `Ан Саұӓ Ас-Сабӥли 005-077 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй Кітап иелері! Діндеріңде орынсыз шектен шықпаңдар және бұрыңғы нақ жолдан адасқан әрі көптерді адастырған сондай-ақ тегіс жолдан азған қауымның әуесіне ілеспеңдер. де. ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Лу`ина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин Банӥ 'Исрӓ'ӥла `Алá Лисӓни Дӓұӱда Ұа `Ӥсá Абни Марйама ۚ Ҙӓлика Бимӓ `Аҫаұ Ұа Кӓнӱ Йа`тадӱна 005-078 Сондай Израил ұрпақтарынан қарсы болғандарға, Дауыт және Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ның тілі арқылы лағынет етілген. Ол қарсы келулері, шектен шығуларының салдарынан. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Кӓнӱ Лӓ Йатанӓһаұна `Ан Мункарин Фа`алӱһу ۚ Лаби'са Мӓ Кӓнӱ Йаф`алӱна 005-079 Олар бір-бірлерін істеген жамандықтарынан тыймайтын болған. Расында олардың істегендері нендей жаман. ‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Тарá Каćӥрӓан Минһум Йатаұаллаұна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚ Лаби'са Мӓ Қаддамат Лаһумнфусуһумн Саҳиҭа Ал-Лаһу `Алайһим Ұа Фӥ Ал-`Аҙӓби Һум Ҳӓлидӱна 005-080 Олардан көбінің кәпірлерді дос тұтқанын көресің. Алланың ашуына жолығып, азапта мәңгі қалатындықтан олардың ілгері жіберген нәрселері нендей жаман. ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ۚ‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Кӓнӱ Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ан-Набӥйи Ұа Мӓнзила 'Илайһи Мӓ Аттаҳаҙӱһум 'Аұлийӓ'а Ұа Лакинна Каćӥрӓан Минһум Фӓсиқӱна 005-081 Егер олар Аллаға, Пайғамбарға және оған түсірілген Құранға иман келтірген болса, оларды дос тұтпас еді. Бірақ олардың көбі бұзақылар. ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Латаҗиданна 'Ашадда Анӓси `Адӓұатан Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Ал-Йаһӱда Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ ۖ Ұа Латаҗиданна 'Ақрабаһум Маұаддатан Лиллаҙӥна 'Ӓманӱ Ал-Лаҙӥна Қӓлӱннӓ Наҫӓрá ۚ Ҙӓлика Би'анна Минһум Қиссӥсӥна Ұа Руһбӓнӓан Ұа 'Аннаһум Лӓ Йастакбирӱна 005-082 Әрине мүміндерге адамдардан ең қатты дұшпан түрінде Яһудилерді, Мүшріктерді табасың. Және мүміндерге сүйіспеншілік тұрғысынан олардың жақынырағын: Біз Христианбыз дегендерден табасың. Бұл олардың даналары, тақуаларының болуы және олардың менменсімейтіндіктері себепті. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Сами`ӱ Мӓнзила 'Илá Ар-Расӱли Тарá 'А`йунаһум Тафӥđу Мина Ад-Дам`и Миммӓ `Арафӱ Мина Ал-Хаққи ۖ Йақӱлӱна Раббанӓ 'Ӓманнӓ Фӓктубнӓ Ма`а Аш-Шӓһидӥна 005-083 Олар Пайғамбарға түсірілген (Құран) ді тыңдаған заманда, шындықты танығандықтарынан көздерінің жасқа толғанын көресің. Олар: Раббымыз! Иман келтірдік, бізді куә болушылардан жаза көр!,- дейді. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Ланӓ Лӓ Ну'умину Бил-Лаһи Ұа Мӓ Җӓ'анӓ Мина Ал-Хаққи Ұа Наҭма`у 'Ан Йудҳиланӓ Раббунӓ Ма`а Ал-Қаұми Аҫ-Ҫӓлихӥна 005-084 Аллаға әрі өзімізге келген шындыққа неге иман келтірмейміз? Өйткені, Раббымыздың игі елдермен бірге етуінен үміт етеміз. ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа'аćӓбаһуму Ал-Лаһу Бимӓ Қӓлӱ Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ұа Ҙалика Җазӓ Ал-Мухсинӥна 005-085 Сонда Алла оларға бұл сөздері себепті астарынан өзендер ағатын, онда мүлде қалатын бақшаларды бағыштады. Жақсылықтың бодауы осы. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җахӥми 005-086 Және қарсы болғандар, аяттарымызды өтірікке жорығандар солар тозақтық. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тухарримӱ Ҭаййибӓти Мӓ 'Ахалла Ал-Лаһу Лакум Ұа Лӓ Та`тадӱ ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Му`тадӥна 005-087 Әй мүміндер! Алланың сендерге халал еткен жақсы нәрселерді арам етіп шектен аспаңдар. Шынында Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Кулӱ Миммӓ Разақакуму Ал-Лаһу Халӓлӓан Ҭаййибӓан ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥнтум Биһи Му'уминӱна 005-088 Және Алланың сендерге берген халал, таза несібесінен жеңдер. Сондай-ақ өздерің иман келтірген Алладан қорқыңдар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ۚ‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Лӓ Йу'уӓҳиҙукуму Ал-Лаһу Бил-Лағұи Фӥ 'Аймӓникум Ұа Лакин Йу'уӓҳиҙукум Бимӓ `Аққадтуму Ал-'Ӥмӓна ۖ Факаффӓратуһуҭ`ӓму `Ашарати Масӓкӥна Мин 'Аұсаҭи Мӓ Туҭ`имӱна 'Аһлӥкум 'Аұ Кисұатуһум 'Аұ Тахрӥру Рақабатин ۖ Фаман Лам Йаҗид Фаҫийӓму Ćалӓćати 'Аййӓмин ۚ Ҙӓлика Каффӓрату 'Аймӓникум 'Иҙӓ Халафтум ۚ Ұа Ахфаžӱ 'Аймӓнакум ۚ Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу Лакум 'Ӓйӓтиһи Ла`аллакум Ташкурӱна 005-089 Алла (Т.) анттарыңды бос сөзді есепке алмайды. Алайда біле тұра істеген анттарыңнан жауапкер етер (Ант бұзсаңдар.) Оның төлеуі: үй-іштеріңе жегізетін орта есеппен он міскінді тамақтандыру, не оларды киіндіру, немесе бір құл азат ету. Мұны таппаған біреу, үш күн ораза ұстау. (Бұзған) анттарыңның жазасы осы. Анттарыңды қорғаңдар. Алла (Т.) сендерге аяттарын осылайша түсіндіреді, шүкірлік етерсіңдер. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‍‍~‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۖ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱннамӓ Ал-Ҳамру Ұа Ал-Майсиру Ұа Ал-'Анҫӓбу Ұа Ал-'Азлӓму Риҗсун Мин `Амали Аш-Шайҭӓни Фӓҗтанибӱһу Ла`аллакум Туфлихӱна 005-090 Әй мүміндер! Арақ, құмар, тігілген тастар (пұттар) және бал ашатын оқтар лас, шайтанның істерінен. Одан сақтаныңдар, құтыларсыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
ннамӓ Йурӥду Аш-Шайҭӓну 'Ан Йӱқи`а Байнакуму Ал-`Адӓұата Ұа Ал-Бағđӓ'а Фӥ Ал-Ҳамри Ұа Ал-Майсири Ұа Йаҫуддакумн Ҙикри Ал-Лаһи Ұа `Ани Аҫ-Ҫалӓати ۖ Фаһал 'Антум Мунтаһӱна 005-091 Негізінен шайтан, арақта, құмарда араларыңа дұшпандық әрі кек салып, Алланы еске алудан және намаздан тосуды қалайды. Ал сонда да тыйылмайсыңдар ма? ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍ۖ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла Ұа Ахҙарӱ ۚ Фа'ин Таұаллайтум Фӓ`ламӱннамӓ `Алá Расӱлинӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 005-092 Аллаға бой ұсыныңдар және де Елшісіне бой ұсынып сақтаныңдар. Сонда егер жүз бұрсаңдар, біліңдер! Пайғамбарымыздың міндеті ашық түрде жалғастыру ғана. ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ۚ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Лайса `Алá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Җунӓхун Фӥмӓ Ҭа`имӱ 'Иҙӓ Мӓ Аттақаұ Ұа 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Ćумма Аттақаұ Ұа 'Ӓманӱ Ćумма Аттақаұ Ұа 'Ахсанӱ Ұа ۗ Аллӓһу Йухиббу Ал-Мухсинӥна 005-093 Иман келтіріп ізгі іс істегендерге, қашан олар сақтанса, сене отырып игілік істесе, тағы сақтанып сенсе, сонан соң сақтанып жақсылық істесе, (бұрыңғы) жегендері күнә емес. Өйткені, Алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ۗ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лайаблуұаннакуму Ал-Лаһу Бишай'ин Мина Аҫ-Ҫайди Танӓлуһу 'Айдӥкум Ұа Римӓхукум Лийа`лама Ал-Лаһу Ман Йаҳӓфуһу Бил-Ғайби ۚ Фамани А`тадá Ба`да Ҙӓлика Фалаһу `Аҙӓбун 'Алӥмун 005-094 Әй иман келтіргендер! Алла, кімнің, өзін көрмей-ақ қорқатынын мәлімдеу үшін; ыхрамда, қолдарың, найзаларың жетіп тұрған арқылы әлбетте сендерді сынайды. Кім бұдан кейін шектен шықса, оған күйзелтуші азап бар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍~ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тақтулӱ Аҫ-Ҫайда Ұа 'Антум Хурумун ۚ Ұа Ман Қаталаһу Минкум Мута`аммидӓан Фаҗазӓн Миćлу Мӓ Қатала Мина Ан-На`ами Йахкуму Биһи Ҙаұӓ `Адлин Минкум Һадйӓан Бӓлиға Ал-Ка`бати 'Аұ Каффӓратун Ҭа`ӓму Масӓкӥна 'Аұ `Адлу Ҙӓлика Ҫийӓмӓан Лийаҙӱқа Ұабӓла 'Амриһи ۗ `Афӓ Ал-Лаһуммӓ Салафа ۚ Ұа Ман `Ӓда Файантақиму Ал-Лаһу Минһу Ұа ۗ Аллӓһу `Азӥзун Ҙӱ Антиқӓмин 005-095 Әй мүміндер! Сендер ыхрамда аң өлтірмеңдер. Сендерден біреу оны әтейге өлтірсе, оның жазасы; өлтіргеніндей бір мал, оны сендерден екі әділ кісі Кағбаға баратын бір құрбанды үкім етеді. Не бодауына міскіндерді тамақтандыру немесе оның орнына ораза ұстау. Бұл істегенінің жазасын тату үшін. Алла (Т.) өткенді кешірді. Кім қайтадан істесе, Алла оны жазалайды. Алла өте үстем, өш алу күшіне ие. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
'Ухилла Лакум Ҫайду Ал-Бахри Ұа Ҭа`ӓмуһу Матӓ`ӓан Лакум Ұа Лилссаййӓрати ۖ Ұа Хуррима `Алайкум Ҫайду Ал-Барри Мӓ Думтум Хурумӓан ۗ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ 'Илайһи Тухшарӱна 005-096 Сендерге теңіз аңы және оны жеу халал қылынды. Сендерге әрі жолаушыларға пайдалы. Және сендерге ыхрамдағы мезгіл бойынша құрлықтың аңы арам қылынды. Алдына жиналатын Алладан қорқыңдар. ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ۖ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ۗ‍‍‍‍‌
Җа`ала Ал-Лаһу Ал-Ка`бата Ал-Байта Ал-Харӓма Қийӓмӓан Лилннӓси Ұа Аш-Шаһра Ал-Харӓма Ұа Ал-Һадйа Ұа Ал-Қалӓ'ида ۚ Ҙӓлика Лита`ламӱнна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа 'Анна Ал-Лаһа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 005-097 Алла (Т.) құрметті үй Кағбаны, адам баласы үшін тұрақ қылды. Және құрметті айды, құрбандықты және мойнына тағылған белгілерді де. Бұл Алланың көктердегі әрі жердегі нәрселерді шынайы түрде білетіндігін және күдіксіз Алланың әр нәрсені толық білуші екендігін білулерің үшін. ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
А`ламӱнна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби Ұа 'Анна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 005-098 Біліңдер! Күдіксіз Алла қатты азап иесі, шынында Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Мӓ `Алá Ар-Расӱли 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ұа ۗ Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Тубдӱна Ұа Мӓ Тактумӱна 005-099 Пайғамбарға жалғастыру ғана міндет. Алла көрнеу істегендеріңді де, жасырғандарыңды да біледі. ‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул Лӓ Йастаұӥ Ал-Ҳабӥćу Ұа Аҭ-Ҭаййибу Ұа Лаұ 'А`җабака Каćрату Ал-Ҳабӥćи Фа ۚ Аттақӱ Ал-Лаһа Йӓ 'Ӱлӥ Ал-'Албӓби Ла`аллакум Туфлихӱна 005-100 (Мұхаммед Ғ.С.): Сені арам нәрсенің көптігі қызықтырса да, лас пен таза бір емес. Ендеше, әй ақыл иелері! Алладан қорқыңдар, әрине құтыласыңдар де. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тас'алӱ `Ан 'Ашйӓ'а 'Ин Тубда Лакум Тасу'укум Ұа 'Ин Тас'алӱ `Анһӓ Хӥна Йуназзалу Ал-Қур'ӓну Тубда Лакум `Афӓ Ал-Лаһу `Анһӓ Ұа ۗ Аллӓһу Ғафӱрун Халӥмун 005-101 Әй мүміндер! Егер айқындалса сендерге жаман болатын нәрсені сұрамаңдар. Құран түсірілгенде оны сұрасаңдар білдіретін еді. Алла оны кешті. Алла аса жарылқаушы, өте жұмсақ. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қад Са'алаһӓ Қаұмун Мин Қабликум Ćумма 'Аҫбахӱ Биһӓ Кӓфирӥна 005-102 Расында сендерден бұрыңғы бір ел де сөйтіп сұрап, сонан кейін оған қарсы болған еді. ‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
Мӓ Җа`ала Ал-Лаһу Мин Бахӥратин Ұа Лӓ Сӓ'ибатин Ұа Лӓ Ұаҫӥлатин Ұа Лӓ Хӓмин ۙ Ұа Лакинна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йафтарӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба ۖ Ұа 'Акćаруһум Лӓ Йа`қилӱна 005-103 Алла (Т.) бахира, сайыба, уасила және хам деп арнауға бұйырмады. Бірақ кәпірлер Аллаға өтірік жала қойды. Олардың көбі түсінбейді. ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۙ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Та`ӓлаұ 'Илá Мӓнзала Ал-Лаһу Ұа 'Илá Ар-Расӱли Қӓлӱ Хасбунӓ Мӓ Ұаҗаднӓ `Алайһи 'Ӓбӓ'анӓ ۚ 'Аұалаұ Кӓна 'Ӓбӓ'ууһум Лӓ Йа`ламӱна Шай'ӓан Ұа Лӓ Йаһтадӱна 005-104 Қашан оларға: Алла түсірген Құранға және Пайғамбарға келіңдер делінсе, олар: Аталарымызды тапқан жол өзімізге жетеді дейді. Ата-бабалары еш нәрсе білмеген және тура жолда болмаған болса да ма? ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ `Алайкумнфусакум ۖ Лӓ Йаđуррукум Ман Đалла 'Иҙӓ Аһтадайтум ۚ 'Илá Ал-Лаһи Марҗи`укум Җамӥ`ӓан Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 005-105 Әй мүміндер! Сендер өздеріңді түзелтулерің керек. Өздерің тура жолда болсаңдар, адасқан біреу сендерге кесір тигізе алмайды. Барлықтарыңның барар жерлерің Алла жақ. Сонда Алла сендерге не істегендеріңнен хабарын береді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Шаһӓдату Байникум 'Иҙӓ Хаđара 'Ахадакуму Ал-Маұту Хӥна Ал-Ұаҫӥйати Аćнӓни Ҙаұӓ `Адлин Минкум 'Аұ 'Ӓҳарӓни Мин Ғайрикум 'Ин 'Антум Đарабтум Фӥ Ал-'Арđи Фа'аҫӓбаткум Муҫӥбату Ал-Маұти ۚ Тахбисӱнаһумӓ Мин Ба`ди Аҫ-Ҫалӓати Файуқсимӓни Бил-Лаһи 'Ини Артабтум Лӓ Наштарӥ Биһи Ćаманӓан Ұа Лаұ Кӓна Ҙӓ Қурбá ۙ Ұа Лӓ Нактуму Шаһӓдата Ал-Лаһиннӓ 'Иҙӓан Ламина Ал-'Ӓćимӥна 005-106 Әй мүміндер! Қашан сендерге өлім таяп, өсиет еткен сәтте, араларыңа өздеріңнен екі әділ ксі, немесе сендер жер жүзінде жолаушы жүріп өлім қайғысы келсе, өздеріңнен басқа екі айғақ болсын. Егер бұл куәлерден күдіктенсеңдер, намаздан кейін екеуін тосып қоярсыңдар. Сонда екеуі: Алланың атымен ант етеміз. Егер жақындарымыз болса да антымызды сатпаймыз, Алланың әмірі бойынша куәлікті жасырмаймыз. Егер жасырсақ, әлбетте күнәкар боламыз деп ант ішеді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ۙ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌‍‍‍
Фа'ин `Уćира `Алáннаһумӓ Астахаққӓ 'Иćмӓан Фа'ӓҳарӓни Йақӱмӓни Мақӓмаһумӓ Мина Ал-Лаҙӥна Астахаққа `Алайһиму Ал-'Аұлайӓни Файуқсимӓни Бил-Лаһи Лашаһӓдатунӓ 'Ахаққу Мин Шаһӓдатиһимӓ Ұа Мӓ А`тадайнӓннӓ 'Иҙӓан Ламина Аž-Žӓлимӥна 005-107 Сонда егер ол екеуінің күнәкар болғандықтары байқалса, әріптестер жақтан ең жақын лайықты екеу, олардың орнына тұрып: Алланың атымен берген куәлігіміз ол екеуінің куәліктерінен көрі аңығырақ. Әрі біз шектен шықпадық. Егер олай істесек, әрине залымдардан боламыз деп ант ішеді. ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ҙӓлика 'Аднáн Йа'тӱ Биш-Шаһӓдати `Алá Ұаҗһиһӓ 'Аұ Йаҳӓфӱн Турадда 'Аймӓнун Ба`да 'Аймӓниһим Ұа Аттақӱ ۗ Ал-Лаһа Ұа Асма`ӱ Ұа Аллӓһу ۗ Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Фӓсиқӥна 005-108 Бұл тұп-тура куәлік берулеріне және анттан кейінгі анттың қабыл етілмеуінен қорқуларына ең жақын жағдай? Және Алладан қорқыңдар, әмірді тыңдаңдар. Алла бұзақы елді тура жолға салмайды. ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍ ‌ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Йаұма Йаҗма`у Ал-Лаһу Ар-Русула Файақӱлу Мӓҙӓ 'Уҗибтум ۖ Қӓлӱ Лӓ `Илма Ланӓ ۖннака 'Анта `Аллӓму Ал-Ғуйӱби 005-109 Қиямет күні Алла (Т.) пайғамбарларды жинап алып: Сендерге не жауап берілді?,- дейді. Олар: Біздің ешбір мәліметіміз жоқ. Күдіксіз Сен ғана көместерді толық білушісің деп жауап береді. ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ал-Лаһу Йӓ `Ӥсá Абна Марйама Аҙкур Ни`матӥ `Алайка Ұа `Алá Ұа А-Датика 'Иҙ 'Аййадттука Бирӱхи Ал-Қудуси Тукаллиму Анӓса Фӥ Ал-Маһди Ұа Каһлӓан ۖ Ұа 'Иҙ `Алламтука Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа Ат-Таұрӓата Ұа Ал-'Инҗӥла ۖ Ұа 'Иҙ Таҳлуқу Мина Аҭ-Ҭӥни Каһай'ати Аҭ-Ҭайри Би'иҙнӥ Фатанфуҳу Фӥһӓ Фатакӱну Ҭайрӓан Би'иҙнӥ ۖ Ұа Тубри'у Ал-'Акмаһа Ұа Ал-'Абраҫа Би'иҙнӥ ۖ Ұа 'Иҙ Туҳриҗу Ал-Маұтá Би'иҙнӥ ۖ Ұа 'Иҙ Кафафту Банӥ 'Исрӓ'ӥла `Анка 'Иҙ Җи'таһум Бил-Баййинӓти Фақӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Минһум 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 005-110 Сол уақытта Алла (Т.): Әй Мәриям ұлы Ғиса! Саған әрі анаңа берген нығметімді есіңе ал. Сол уақытта сені Жебрейіл арқылы қуаттаған едім. Бесікте және ержеткенде адамдармен сөйлесуші едің. Саған Кітапты, даналықты, Тәурат, Інжілді үйреттім. Және сол уақытта Менің бұйыруыммен балшықтан құстың бейнесі құсаған жасап, оның ішіне үрлегеніңде бұйыруыммен құс болатын еді. Және бұйыруыммен іштен туған соқырды да, аламесті де жазатын едің. Және бұйыруыммен өлікті (тірілтіп) шығарар едің. Және сол уақытта Израил ұрпақтарына ашық дәлелдермен келгеніңде, олардың қарсы шыққандары: Бұл ашық жадыдан басқа еш нәрсе емес дегенде, сені олардан қорғаған едім деді. ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ۖ‍‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ 'Аұхайту 'Илá Ал-Хаұӓрӥйӥна 'Ан 'Ӓминӱ Бӥ Ұа Бирасӱлӥ Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Ұа Аш/һад Би'аннанӓ Муслимӱна 005-111 Сол уақытта Хауариларға: Маған әрі Елшіме сеніңдер деп білдірген едім. Олар: Біз сендік, біздің шынайы Мұсылман болғандығымызға куә бол деген еді. ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ал-Хаұӓрӥйӱна Йӓ `Ӥсá Абна Марйама Һал ЙастаҭӥРаббука 'Ан Йуназзила `Алайнӓ Мӓ'идатан Мина Ас-Самӓۖ Қӓла Аттақӱ Ал-Лаһан Кунтум Му'уминӥна 005-112 Сол уақытта Хауарилар: Әй Мәриям ұлы Ғиса! Раббың бізге көктен бір дастархан түсіре ала ма? деген еді. Егер сенсеңдер Алладан қорқыңдар деді. ‌‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Нурӥду 'Ан На'кула Минһӓ Ұа Таҭма'инна Қулӱбунӓ Ұа На`лама 'Ан Қад Ҫадақтанӓ Ұа Накӱна `Алайһӓ Мина Аш-Шӓһидӥна 005-113 Хауарилар: Біздің одан жегіміз келеді. Жүректеріміз орнықсын әрі сенің бізге шын айтқаныңды білейік. Сондай-ақ оған куә болушылардан болайық десті. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Қӓла `Ӥсá Абну Марйама Ал-Лаһумма Раббанӓнзил `Алайнӓ Мӓ'идатан Мина Ас-Самӓ'и Такӱну Ланӓ `Ӥдӓан Ли'ұұалинӓ Ұа 'Ӓҳиринӓ Ұа 'Ӓйатан Минка ۖ Ұа Арзуқнӓ Ұа 'Анта Ҳайру Ар-Рӓзиқӥна 005-114 Мәриям ұлы Ғиса: Әй Алла! Раббымыз! Бізге аспаннан дастархан түсір! Бұрыңғы, соңғымызға мереке әрі Сенен бір белгі болсын. Бізді ризықтандыр! Сен ризықтандырушылардың ең жақсысың деді. ‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Қӓла Ал-Лаһуннӥ Муназзилуһӓ `Алайкум ۖ Фаман Йакфур Ба`ду Минкум Фа'иннӥ 'У`аҙҙибуһу `Аҙӓбӓан Лӓ 'У`аҙҙибуһу 'Ахадӓан Мина Ал-`Ӓламӥна 005-115 Алла: Күдіксіз Мен, ол дастарханды түсіремін. Сонда, егер одан кейін сендерден кім қарсы келсе, шынайы түрде Мен оны дүниеде ешкімді азаптамаған азаппен азаптаймын деді. ‍ ‌‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍~ ‌‌‌‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Ал-Лаһу Йӓ `Ӥсá Абна Марйама 'А'анта Қулта Лилннӓси Аттаҳиҙӱнӥ Ұа 'Уммийа 'Илаһайни Мин Дӱни Ал-Лаһи ۖ Қӓла Субхӓнака Мӓ Йакӱну Лӥ 'Ан 'Ақӱла Мӓ Лайса Лӥ Бихаққин ۚн Кунту Қултуһу Фақад `Алимтаһу ۚ Та`ламу Мӓ Фӥ Нафсӥ Ұа Лӓ 'А`ламу Мӓ Фӥ Нафсика ۚннака 'Анта `Аллӓму Ал-Ғуйӱби 005-116 (Сол уақта) Алла: Әй Мәриям ұлы Ғиса! Адамдарға, Алланы қойып, мені әрі анамды екі тәңір етіп алыңдар деп сен айттың ба?,- дейді. (Ғиса Ғ.С.): Әй Алла! Сені пәктеймін. Тиісті болмаған нәрсені айту маған жараспайды. Егер деген болсам, сонда Сен, оны анық білесің. Сондай-ақ менің ішімдегіні Сен білесің, мен Сенікін білмеймін. Сен шынайы түрде көместерді толык білушісің дейді. ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‌ۚ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ۚ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍
Мӓ Қулту Лаһум 'Иллӓ Мӓ 'Амартанӥ Биһи 'Ани А`будӱ Ал-Лаһа Раббӥ Ұа Раббакум ۚ Ұа Кунту `Алайһим Шаһӥдӓан Мӓ Думту Фӥһим ۖ Фаламмӓ Таұаффайтанӥ Кунта 'Анта Ар-Рақӥба `Алайһим ۚ Ұа 'Анта `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдун 005-117 Оларға: Сен, маған бұйырғанды ғана; Аллаға құлшылық қылыңдар! Менің әрі сендердің Раббыларың дегеннен басқаны айтпадым. Олардың ішінде болғанымда, оларға байқаушы болдым. Сен мені алған шақта, оларға өзін бақылаушысың. Негізінде Сен әр нәрсені толық білушісің. ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
н Ту`аҙҙибһум Фа'иннаһум `Ибӓдука ۖ Ұа 'Ин Тағфир Лаһум Фа'иннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 005-118 Егер оларды азаптасаң да олар құлдарың, егер оларды жарылқасаң да күдіксіз Сен аса үстем, хикмет иесісің. ‍ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Қӓла Ал-Лаһу Һӓҙӓ Йаұму Йанфа`у Аҫ-Ҫӓдиқӥна Ҫидқуһум ۚ Лаһум Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۚ Раđийа Ал-Лаһу `Анһум Ұа Раđӱ `Анһу ۚ Ҙӓлика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 005-119 Алла (Т.): Бүгін шыншылдардың шындықтары пайда беретін бір күн. Оларға астарынан өзендер ағатын жұмақтар бар. Олар онда мәңгі қалады да, Алла олардан разы болады әрі олар да Алладан разы болады. Бұл ірі қол жеткендік. дейді. ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ۚ‌‌ ‍‍‍‍
Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Мӓ Фӥһинна ۚ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 005-120 Көктер мен жер әрі екі арасындағылар Алланың меншігінде. Оның әрі нәрсеге күші толық жетеді. ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah