4) Sūrat An-Nisā'

Printed format

4)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Аттақӱ Раббакуму Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Нафсин Ұӓхидатин Ұа Ҳалақа Минһӓ Заұҗаһӓ Ұа Баććа Минһумӓ Риҗӓлӓан Каćӥрӓан Ұа Нисӓн Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ал-Лаҙӥ Тасӓ'алӱна ۚ Биһи Ұа Ал-'Архӓма 'Инна Ал-Лаһа Кӓна `Алайкум ۚ Рақӥбӓан 004-001 Әй адам баласы! Сендерді бір кісіден (Адам атадан) жаратқан және одан оның жұбайын (Хауа ананы) жаратып, ол екеуінен көптеген ер, әйелді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар. Сол арқылы өзара сұрасқан Алладан және туыстардан (безуден) сақтаныңдар. Шәксіз Алла (Т.) сендерді бақылаушы. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ۚ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Ӓтӱ Ал-Йатӓмáмұӓлаһум ۖ Ұа Лӓ Татабаддалӱ Ал-Ҳабӥćа Биҭ-Ҭаййиби ۖ Ұа Лӓ Та'кулӱмұӓлаһум 'Илáмұӓликум ۚннаһу Кӓна Хӱбӓан Кабӥрӓан 004-002 Жетімдердің малдарын беріңдер, жаманды жақсымен алмастырмаңдар; олардың малдарын өз малдарыңа қосып жемеңдер. Өйткені ол, күнә. ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа 'Ин Ҳифтум 'Аллӓ Туқсиҭӱ Фӥ Ал-Йатӓмá Фӓнкихӱ Мӓ Ҭӓба Лакум Мина Ан-Нисӓ' Маćнá Ұа Ćулӓćа Ұа Рубӓۖ Фа'ин Ҳифтум 'Аллӓ Та`дилӱ Фаұӓхидатан 'Аұ Мӓ Малакат 'Аймӓнукум ۚ Ҙӓлика 'Аднá 'Аллӓ Та`ӱлӱ 004-003 Егер (үйленгенде) жетім әйелдер жайында әділетсіздік істеуден қорықсаңдар, өздеріңе жаққан басқа әйелдерден екі, үш және төртке дейін үйленіңдер. Сонда егер тең ұстай алмаудан қорықсаңдар, онда біреу алыңдар немесе қолдарыңдағы күң де болады. Әділетсіздік болмауға жақынырағы осы. ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌‍‌ ‌‌
Ұа 'Ӓтӱ Ан-Нисӓ' Ҫадуқӓтиһинна Нихлатан ۚ Фа'ин Ҭибна Лакумн Шай'ин Минһу Нафсӓан Факулӱһу Һанӥ'ӓан Марӥ'ӓан 004-004 Әйелдердің мәһерін (қалыңын) ықыласпен беріңдер. Сонда егер әйелдер өз көңілдерінше, сендерге мәһерден бір нәрсе кеңшілік етсе, онда оны жеңдер; сіңімді, жүрімді болсын. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Ту'утӱ Ас-Суфаһӓмұӓлакуму Аллатӥ Җа`ала Ал-Лаһу Лакум Қийӓмӓан Ұа Арзуқӱһум Фӥһӓ Ұа Аксӱһум Ұа Қӱлӱ Лаһум Қаұлӓан Ма`рӱфӓан 004-005 Және Алланың сендерді басына тұрғызған малдарды ақылсыздарға бермеңдер. (Жетімнің малын ақылдары толмай өздеріне тапсырмаңдар.) Оларды көректендіріп, киіндіріңдер де, оларға сыпайы сөз сөйлеңдер. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌
Ұа Абталӱ Ал-Йатӓмá Хаттá 'Иҙӓ Балағӱ Ан-Никӓха Фа'ин 'Ӓнастум Минһум Рушдӓан Фӓдфа`ӱ 'Илайһиммұӓлаһум ۖ Ұа Лӓ Та'кулӱһӓ 'Исрӓфӓан Ұа Бидӓрӓан 'Ан Йакбарӱ ۚ Ұа Ман Кӓна Ғанӥйӓан Фалйаста`фиф ۖ Ұа Ман Кӓна Фақӥрӓан Фалйа'кул Бил-Ма`рӱфи ۚ Фа'иҙӓ Дафа`тум 'Илайһиммұӓлаһум Фа'аш/һидӱ `Алайһим ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Хасӥбӓан 004-006 Жетімдерді үйлену шағына жеткенше сынаңдар. Сонда егер олардан бір естиярлық көрсеңдер, дереу олардың малдарын өздеріне беріңдер. Сондай-ақ олардың ержетуінен қорқып, ысыраптап, тездетіп жемеңдер. Ал және біреу бай болса, онда тартынсын да, біреу жарлы болса, онда да орнымен жесін. Қашан олардың малдарын өздеріне тапсырсаңдар, оларға айғақ қойыңдар. Алла (Т.) есеп көруде жеткілікті. ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ۚ ‌‍‌‍‍ ‍‌ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Лилрриҗӓли Наҫӥбун Миммӓ Тарака Ал-Ұӓлидӓни Ұа Ал-'Ақрабӱна Ұа Лилннисӓ'и Наҫӥбун Миммӓ Тарака Ал-Ұӓлидӓни Ұа Ал-'Ақрабӱна Миммӓ Қалла Минһу 'Аұ Каćура ۚ Наҫӥбӓан Мафрӱđӓан 004-007 Әке-шеше және жақындардың қалдырған нәрселерінен еркектерге де үлес бар. Әке- шеше және жақындардың қалдырған нәрселерінен әйелдерге де үлес бар. Аз немесе көп болса да, одан өлшеулі несібе бар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ۚ‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Ұа 'Иҙӓ Хаđара Ал-Қисмата 'Ӱлӱ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥну Фӓрзуқӱһум Минһу Ұа Қӱлӱ Лаһум Қаұлӓан Ма`рӱфӓан 004-008 Бөліс кезінде ағайындар, жетімдер және міскіндер келсе, онда оларды құр тастамай бір нәрсе беріңдер де, өздеріне сыпайы сөз сөйлеңдер. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
Ұа Лӥаҳша Ал-Лаҙӥна Лаұ Таракӱ Мин Ҳалфиһим Ҙуррӥйатан Đи`ӓфӓан Ҳӓфӱ `Алайһим Фалйаттақӱ Ал-Лаһа Ұа Лӥақӱлӱ Қаұлӓан Садӥдӓан 004-009 Арттарында нашар (жас) балалар қалдырса, оларға не болар екен деп уайым жесін. Алладан қорықсын да, дұрысын айтсын. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Йа'кулӱна 'Амұӓла Ал-Йатӓмá Žулмӓан 'Иннамӓ Йа'кулӱна Фӥ Буҭӱниһим Нӓрӓан ۖ Ұа Сайаҫлаұна Са`ӥрӓан 004-010 Негізінен сондай жетімдердің малдарын зұлымдықпен жегендер, олар қарындарын от пен толтырған болады. Сондай-ақ жалындаған тозаққа кіреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‌
Йӱҫӥкуму Ал-Лаһу Фӥ 'Аұлӓдикум ۖ Лилҙҙакари Миćлу Хаžžи Ал-'Унćайайни ۚ Фа'ин Кунна Нисӓн Фаұқа Аćнатайни Фалаһунна Ćулуćӓ Мӓ Тарака ۖ Ұа 'Ин Кӓнат Ұӓхидатан Фалаһӓ Ан-Ниҫфу ۚ Ұа Ли'абаұайһи Ликулли Ұӓхидин Минһумӓ Ас-Судусу Миммӓ Тарака 'Ин Кӓна Лаһу Ұаладун ۚ Фа'ин Лам Йакун Лаһу Ұаладун Ұа Ұариćаһу 'Абаұӓһу Фали'аммиһи Аć-Ćулуćу ۚ Фа'ин Кӓна Лаһуҳұатун Фали'аммиһи Ас-Судусу ۚ Мин Ба`ди Ұаҫӥйатин Йӱҫӥ Биһӓ 'Аұ Дайнин ۗ 'Ӓбӓ'уукум Ұа 'Абнӓ'уукум Лӓ Тадрӱна 'Аййуһумқрабу Лакум Наф`ӓан ۚ Фарӥđатан Мина Ал-Лаһи ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-011 Алла сендерге, балаларың жайында; бір еркекке екі әйелдің мирасындай үлес бұйырады. Егер әйелдер екінің үстінде болса, онда қалған малдың үштен екісі олардікі. Ал егер жалғыз қыз болса, онда жартысы онікі. Өліктің баласы болса, әке-шешесіне қалған малдың алтыдан бірі тиеді. Егер баласы болмай оның мұрагері әке-шешесі ғана болмай, онда шешесіне үштен бірі тиеді. Егер өліктің туыстары болса, онда шешесіне алтыдан бірі тиеді. (Бұлар) етілген өсиет және борыш өтелгеннен кейін орындалады. Сендер әкелеріңмен ұлдарыңның пайда тұрғысынан қайсысы жақын екенін білмейсіңдер. Бұл үкімдер, Алла тарапынан бекітілген. Күдіксіз Алла, терең білім, хикмет иесі. ‍ ‍‌‌‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌ ‌‌ ‌‌‍~‍‍‌ ۚ‍‍‍~ ‌‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ۗ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Лакум Ниҫфу Мӓ Тарака 'Азұӓҗукумн Лам Йакун Лаһунна Ұаладун ۚ Фа'ин Кӓна Лаһунна Ұаладун Фалакуму Ар-Рубу`у Миммӓ Таракна ۚ Мин Ба`ди Ұаҫӥйатин Йӱҫӥна Биһӓ 'Аұ Дайнин ۚ Ұа Лаһунна Ар-Рубу`у Миммӓ Тарактумн Лам Йакун Лакум Ұаладун ۚ Фа'ин Кӓна Лакум Ұаладун Фалаһунна Аć-Ćумуну Миммӓ Тарактум ۚ Мин Ба`ди Ұаҫӥйатин Тӱҫӱна Биһӓ 'Аұ Дайнин ۗ Ұа 'Ин Кӓна Раҗулун Йӱраćу Калӓлатан 'Аұ Амра'атун Ұа Лаһуҳун 'Аұ 'Уҳтун Фаликулли Ұӓхидин Минһумӓ Ас-Судусу ۚ Фа'ин Кӓнӱ 'Акćара Мин Ҙӓлика Фаһум Шуракӓ'у Фӥ Аć-Ćулуćи ۚ Мин Ба`ди Ұаҫӥйатин Йӱҫá Биһӓ 'Аұ Дайнин Ғайра Муđӓррин ۚ Ұаҫӥйатан Мина Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Халӥмун 004-012 Сендерге баласы болмаған жұбайларыңның қалдырған нәрселерінің жартысы тиеді. Ал егер олардың баласы болса, олардың қалдырған нәрселерінің сендерге төрттен бірі тиеді; олардың өсиеті және борышы өтелгеннен кейін. Егер сендерде бала болмағанда, қалдырған нәрселеріңнің оларға төрттен бірі, сендерде бала болса, оларға сегізден бірі тиеді; өсиеттерің және борыш өтелгеннен кейін. Ал егер мирас алынатын әке-шешесіз және баласыз (кәлала) ер немесе әйелдің бір еркек яки қыз туысы болса, онда әрбіріне алтыдан бірі, олар бірден көп болса, сонда олар үштен біріне ортақ болады; өсиет және борыш өтелгеннен кейін. Өсиет, зиянсыз болу керек, Алланың нұсқауы осы. Алла (Т.) әр нәрсені білуші, өте жұмсақ. ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ۚ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ۚ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ۚ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌ۗ ‌‌‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍~ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Тилка Худӱду Ал-Лаһи ۚ Ұа Ман Йуҭи`и Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Йудҳилһу Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ұа Ҙалика Ал-Фаұзу Ал-`Аžӥму 004-013 Бұлар Алланың қойған шектері. Кім Аллаға және Елшісіне бой ұсынса, астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргізіледі де, олар онда мәңгі қалады. Зор табыс осы. ‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ман Йа`ҫи Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Йата`адда Худӱдаһу Йудҳилһу Нӓрӓан Ҳӓлидӓан Фӥһӓ Ұа Лаһу `Аҙӓбун Муһӥнун 004-014 Ал кім Аллаға, Елшісіне қарсы келіп Оның шектерінен шықса, ол, ішінде мүлде қалатын отқа кіргізіледі. Оған қорлаушы азап бар. ‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-Лӓтӥ Йа'тӥна Ал-Фӓхишата Мин Нисӓ'икум Фӓсташ/һидӱ `Алайһинна 'Арба`атан Минкум ۖ Фа'ин Шаһидӱ Фа'амсикӱһунна Фӥ Ал-Буйӱти Хаттá Йатаұаффӓһунна Ал-Маұту 'Аұ Йаҗ`ала Ал-Лаһу Лаһунна Сабӥлӓан 004-015 Сондай әйелдеріңнен зина қылғандар, оларға өздеріңнен төрт айғақ келтіріңдер, егер олар айғақ болса. Онда оларды өлгенге дейін не Алла бір жол қойғанға шейін үйлерде қамаңдар ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ‌ ‍ ‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Ұа Ал-Лаҙӓни Йа'тийӓниһӓ Минкум Фа'ӓҙӱһумӓ ۖ Фа'ин Тӓбӓ Ұа 'Аҫлахӓ Фа'а`риđӱ `Анһумӓ ۗнна Ал-Лаһа Кӓна Таұұӓбӓан Рахӥмӓан 004-016 Сендерден арсыздық істеген екеуіне де жапа беріңдер. Егер екеуі де тәубе етіп, түзелсе, олардан бет бұрыңдар. (тиіспеңдер.) Негізінен Алла, тәубені қабыл етуші, ерекше мейірімді. ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ۗ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍
ннамӓ Ат-Таұбату `Алá Ал-Лаһи Лиллаҙӥна Йа`малӱна Ас-Сӱ'а Биҗаһӓлатин Ćумма Йатӱбӱна Мин Қарӥбин Фа'ӱлӓ'ика Йатӱбу Ал-Лаһу `Алайһим ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-017 Шын мәнінде Аллаға (сыйымды) тәубе, жамандықты білмей істеп сонсоң дереу тәубе етсе, сонда олардың тәубесін Алла қабылдайды. Алла әр нәрсені білуші хикмет иесі. ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Ұа Лайсати Ат-Таұбату Лиллаҙӥна Йа`малӱна Ас-Саййи'ӓти Хаттá 'Иҙӓ Хаđара 'Ахадаһуму Ал-Маұту Қӓла 'Иннӥ Тубту Ал-'Ӓна Ұа Лӓ Ал-Лаҙӥна Йамӱтӱна Ұа Һум Куффӓрун ۚ 'Ӱлӓ'ика 'А`таднӓ Лаһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 004-018 Ал жамандықты өздеріне өлім келгенге дейін істеп: Енді шынайы тәубе қылдым деген және қарсы болған бойда өлгендердің тәубесі қабыл емес. Міне солар үшін күйзелтуші азап әзірледік. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Йахиллу Лакумн Тариćӱ Ан-Нисӓ' Карһӓан ۖ Ұа Лӓ Та`đулӱһунна Литаҙ/һабӱ Биба`đи Мӓ 'Ӓтайтумӱһунна 'Иллӓн Йа'тӥна Бифӓхишатин Мубаййинатин ۚ Ұа `Ӓширӱһунна Бил-Ма`рӱфи ۚ Фа'ин Кариһтумӱһунна Фа`асáн Такраһӱ Шай'ӓан Ұа Йаҗ`ала Ал-Лаһу Фӥһи Ҳайрӓан Каćӥрӓан 004-019 Әй мүміндер! Сендер үшін әйелдерге зорлықпен мұрагер болуларың халал емес. Және бергендеріңнің бір бөлімін алып қалу үшін оларды зорламаңдар. Бірақ олар ашық арсыздық істесе басқа. Сондай-ақ олармен жақсы шығысыңдар. Егер оларды жек көрсеңдер, сендердің жақтырмаған нәрселеріңде Алланың көптеген қайыр жасап қойған болуы мүмкін. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‌ ۚ‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌‌
Ұа 'Ин 'Арадтуму Астибдӓла Заұҗин Макӓна Заұҗин Ұа 'Ӓтайтум 'Ихдӓһунна Қинҭӓрӓан Фалӓ Та'ҳуҙӱ Минһу Шай'ӓан ۚ 'Ата'ҳуҙӱнаһу Буһтӓнӓан Ұа 'Иćмӓан Мубӥнӓан 004-020 Егер бір жұбайды (ажыратып) орнына басқа жұбай алғыларың келсе, оған толып жатқан мәһер берген болсаңдар да, одан еш нәрсе алмаңдар. Оған жала қойып, ашық күнәлы болып аласыңдар ма? ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌
Ұа Кайфа Та'ҳуҙӱнаһу Ұа Қад 'Афđá Ба`đукум 'Илá Ба`đин Ұа 'Аҳаҙна Минкум Мӥćӓқӓан Ғалӥžӓан 004-021 Олар сендерден ауыр серт алып, (некеленіп,) бір-біріңе қосылған едіңдер. ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Танкихӱ Мӓ Накаха 'Ӓбӓ'уукум Мина Ан-Нисӓ' 'Иллӓ Мӓ Қад Салафа ۚннаһу Кӓна Фӓхишатан Ұа Мақтӓан Ұа Сӓ'а Сабӥлӓан 004-022 Әйелдерден әкелерің үйленгендерді үйленбеңдер. Бірақ өткен өтті. Бұл бір арсыздық және жиренішті жаман жол. ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌
Хурримат `Алайкумммаһӓтукум Ұа Банӓтукум Ұа 'Аҳаұӓтукум Ұа `Аммӓтукум Ұа Ҳӓлӓтукум Ұа Банӓту Ал-'Аҳи Ұа Банӓту Ал-'Уҳти Ұа 'Уммаһӓтукуму Ал-Лӓтӥ 'Арđа`накум Ұа 'Аҳаұӓтукум Мина Ар-Раđӓ`ати Ұа 'Уммаһӓту Нисӓ'икум Ұа Рабӓ'ибукуму Ал-Лӓтӥ Фӥ Хуҗӱрикум Мин Нисӓ'икуму Ал-Лӓтӥ Даҳалтум Биһинна Фа'ин Лам Такӱнӱ Даҳалтум Биһинна Фалӓ Җунӓха `Алайкум Ұа Халӓ'илу 'Абнӓ'икуму Ал-Лаҙӥна Мин 'Аҫлӓбикум Ұа 'Ан Таҗма`ӱ Байна Ал-'Уҳтайни 'Иллӓ Мӓ Қад Салафа ۗнна Ал-Лаһа Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-023 Сендерге аналарың, (әке-шешелеріңнің аналары) қыздарың, (Ұл-қыздарыңның қыздары,) қыз туыстарың, (әке-шеше бір не бөлек,) әкелеріңмен туысқан әйелдер, шешелеріңмен туысқан әйелдер, еркек және қыз туыстарыңның қыздары, (олардың қыздары,) сүт емізген аналарың, еміскен қыз туыстарың, қайын аналарың, жақындасқан әйелдеріңнің (бұрыңғы ерінен болған) қолдарыңдағы өгей қыздарың, егер ол әйелдерге жақындаспаған болсаңдар, сендерге бір оқасы жоқ. Бел балаларыңның әйелдері және екі қыз туысты бірге үйленулерің арам қылынды. Бірақ өткен өтті. Негізінен Алла (Т.) тым жарылқаушы ерекше мейірімді. ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа Ал-Мухҫанӓту Мина Ан-Нисӓ' 'Иллӓ Мӓ Малакат 'Аймӓнукум ۖ Китӓба Ал-Лаһи `Алайкум ۚ Ұа 'Ухилла Лакум Мӓ Ұарӓ'а Ҙӓликумн Табтағӱ Би'амұӓликум Мухҫинӥна Ғайра Мусӓфихӥна ۚ Фамӓ Астамта`тум Биһи Минһунна Фа'ӓтӱһунна 'Уҗӱраһунна Фарӥđатан ۚ Ұа Лӓ Җунӓха `Алайкум Фӥмӓ Тарӓđайтум Биһи Мин Ба`ди Ал-Фарӥđати ۚнна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-024 Некелі әйелдермен үйленулерің арам қылынды. Бірақ қолдарыңдағы күңдер (соғыс тұтқындары) басқа. Сендерге Алланың жазуы осы. Бұлардан басқаларды абыройлы болу, бой суытушы болмау шартымен малдарыңды беріп қалауларың (мәһер беріп алуларың) халал қылынды. Сонда олардан осы шартпен пайдалансаңдар, бекітілген мәһерін беріңдер. Мәһер тоқтасылғанан кейін ризалассаңдар, (еркек артық беріп, әйелдің аз алуы немесе тіпті алмауында) сендерге оқасы жоқ. Расында Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Ұа Ман Лам Йастаҭи` Минкум Ҭаұлӓан 'Ан Йанкиха Ал-Мухҫанӓти Ал-Му'уминӓти Фамин Мӓ Малакат 'Аймӓнукум Мин Фатайӓтикуму Ал-Му'уминӓти Ұа ۚ Аллӓһу 'А`ламу Би'ӥмӓникум ۚ Ба`đукум Мин Ба`đин ۚ Фӓнкихӱһунна Би'иҙни 'Аһлиһинна Ұа 'Ӓтӱһунна 'Уҗӱраһунна Бил-Ма`рӱфи Мухҫанӓтин Ғайра Мусӓфихӓтин Ұа Лӓ Муттаҳиҙӓти 'Аҳдӓнин ۚ Фа'иҙӓ 'Ухҫинна Фа'ин 'Атайна Бифӓхишатин Фа`алайһинна Ниҫфу Мӓ `Алá Ал-Мухҫанӓти Мина Ал-`Аҙӓби ۚ Ҙӓлика Лиман Ҳашийа Ал-`Аната Минкум ۚ Ұа 'Ан Таҫбирӱ Ҳайрун Лакум Ұа ۗ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 004-025 Сендерден біреудің, мүмін азат әйел алуға шамасы келмесе, онда қолдарыңдағы мүмін күңдерден алсын. Алла имандарыңды жақсы біледі. Бір-біріңненсіңдер. (Бәрің адам баласысыңдар.) Ендеше күңдерді қожайындарының рұқсатымен олардың мәһерлерін дұрыс беріп, абыройлы болулары, зинашы және астыртын көңілдес болмаулары шартымен алсын. Егер олар үйленіп алып, арсыздық істесе, онда оларға азат әйелдерге болатын жазаның жартысы орындалады. Бұл (күңді алу) сендерден зинадан қорыққан кісі үшін. Егер сабыр етсеңдер, өздерің үшін қайырлы. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍ ۚ‍ ‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ۚ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌‍‍‍‌ۗ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йурӥду Ал-Лаһу Лийубаййина Лакум Ұа Йаһдийакум Сунана Ал-Лаҙӥна Мин Қабликум Ұа Йатӱба `Алайкум Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 004-026 Алла (Т.) сендерге түсіндіруді және сендерді өздеріңнен бұрынғылардың тура жолдарына салуды сондай-ақ тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Йурӥду 'Ан Йатӱба `Алайкум Ұа Йурӥду Ал-Лаҙӥна Йаттаби`ӱна Аш-Шаһаұӓти 'Ан Тамӥлӱ Майлӓан `Аžӥмӓан 004-027 Алла (Т.) тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Сондай-ақ шаһуат қуғандар (жыныстық әуесқойлар) сендердің зор ауытқумен жолдан шығуларыңды қалайды. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Йурӥду Ал-Лаһун Йуҳаффифа `Анкум ۚ Ұа Ҳулиқа Ал-'Инсӓну Đа`ӥфӓан 004-028 Негізінен Алла сендерге жеңілдікті қалайды. Өйткені адам баласы нашар жаратылған. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Та'кулӱмұӓлакум Байнакум Бил-Бӓҭили 'Иллӓн Такӱна Тиҗӓратан `Ан Тарӓđин Минкум ۚ Ұа Лӓ Тақтулӱнфусакум ۚнна Ал-Лаһа Кӓна Бикум Рахӥмӓан 004-029 Әй мүміндер! Өзара малдарыңды бұзықтықпен жемеңдер. Бірақ өз ризалықтарыңмен саудаласу басқа. Және бір-біріңді өлтірмеңдер. Расында Алла сендерге ерекше мейірімді. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ۚ ‍ ‍‍‍ ‌‍
Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика `Удұӓнӓан Ұа Žулмӓан Фасаұфа Нуҫлӥһи Нӓрӓан ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрӓан 004-030 Ал кім осы айтылғанды дұшпандық, зұлымдықпен істесе, оны жақында отқа саламыз. Бұл Аллаға оңай. ‌ ‍‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌
н Таҗтанибӱ Кабӓра Мӓ Тунһаұна `Анһу Нукаффир `Анкум Саййи'ӓтикум Ұа Нудҳилкум Мудҳалӓан Карӥмӓан 004-031 Егер сендер тыйым салынған нәрселердің үлкенінен сақтансаңдар, сендердің жамандықтарыңды жасырып, өздеріңді құрметті орынға кіргіземіз. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Ұа Лӓ Татаманнаұ Мӓ Фаđđала Ал-Лаһу Биһи Ба`đакум `Алá Ба`đин ۚ Лилрриҗӓли Наҫӥбун Миммӓ Актасабӱ ۖ Ұа Лилннисӓ'и Наҫӥбун Миммӓ Актасабна ۚ Ұа Ас'алӱ Ал-Лаһа Мин Фаđлиһи ۗнна Ал-Лаһа Кӓна Бикулли Шай'ин `Алӥмӓан 004-032 Алланың біріңе-біріңді артық еткен нәрсесін көксемеңдер. Еркектердің еңбектерінің үлесі өзіне және әйелдердің еңбектерінің тиесісі өзіне тән. Алладан оның кеңшілігін сұраңдар. Шәксіз Алла әр нәрсені толық білуші. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍ ‍‌‍‍ۗ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌
Ұа Ликуллин Җа`алнӓ Маұӓлийа Миммӓ Тарака Ал-Ұӓлидӓни Ұа Ал-'Ақрабӱна Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна `Ақадат 'Аймӓнукум Фа'ӓтӱһум Наҫӥбаһум ۚнна Ал-Лаһа Кӓна `Алá Кулли Шай'ин Шаһӥдӓан 004-033 Әке-шеше және жақындарыңның қалдырған нәрселерінің әрқайсысына мұрагер қылдық. Сондай-ақ сендермен серт байлағандарға да сыбағасын беріңдер. Алла (Т.) әр нәрсені бақылаушы. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
Ар-Риҗӓлу Қаұұӓмӱна `Алá Ан-Нисӓ' Бимӓ Фаđđала Ал-Лаһу Ба`đаһум `Алá Ба`đин Ұа Бимӓнфақӱ Мин 'Амұӓлиһим ۚ Фӓлҫҫӓлихӓту Қӓнитӓтун Хӓфиžӓтун Лилғайби Бимӓ Хафиžа Ал-Лаһу Ұа ۚ Ал-Лӓтӥ Таҳӓфӱна Нушӱзаһунна Фа`иžӱһунна Ұа Аһҗурӱһунна Фӥ Ал-Маđӓҗи`и Ұа Аđрибӱһунна ۖ Фа'ин 'Аҭа`накум Фалӓ Табғӱ `Алайһинна Сабӥлӓан ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥйӓан Кабӥрӓан 004-034 Еркектер; әйелдерді билеуші. Өйткені Алла, бірін-бірінен артық қылды. Сондай-ақ олар; малдарынан да пайдаландырады. (Әйелдерге мәһер, нафақа береді.) Ал енді жақсы әйелдер; бой ұсынушылар, Алла қоруға бұйырған көмескі нәрселерді (абыройын) қорғаушылар. Ал сондай-ақ әйелдердің бас тартуларынан сезіктенсеңдер, сонда оларды насихаттаңдар және оларды төсектеріңде тастап қойыңдар. (Одан болмаса) оларды сабаңдар. Ал егер олар сендерге бой ұсынса, онда олардың зиянына бір жол іздемеңдер. Расында Алла өте жоғары, тым ірі. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ۗ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌
Ұа 'Ин Ҳифтум Шиқӓқа Байниһимӓ Фӓб`аćӱ Хакамӓан Мин 'Аһлиһи Ұа Хакамӓан Мин 'Аһлиһӓн Йурӥдӓҫлӓхӓан Йуұаффиқи Ал-Лаһу Байнаһумӓ ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Алӥмӓан Ҳабӥрӓан 004-035 Егерде екеуінің арасының ашылуынан қауіптенсеңдер, еркектің ағайынынан бір төреші, әйелдің ағайынынан бір төреші жіберіңдер. Егер ол екеуі жарастыруды қаласа, Алла да, екеуінің арасын үйлестіреді. Күдіксіз Алла толық білуші, анық хабар алушы. ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍ ‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‌‌
Ұа А`будӱ Ал-Лаһа Ұа Лӓ Тушрикӱ Биһи Шай'ӓан ۖ Ұа Бил-Ұӓлидайни 'Ихсӓнӓан Ұа Биҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥни Ұа Ал-Җӓри Ҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Җӓри Ал-Җунуби Ұа Аҫ-Ҫӓхиби Бил-Җанби Ұа Абни Ас-Сабӥли Ұа Мӓ Малакат 'Аймӓнукум ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ман Кӓна Муҳтӓлӓан Фаҳӱрӓан 004-036 Алла (Т.) ға құлшылық қылыңдар. Оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар. Және әке-шешеге, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге, жақын көршіге, бөгде көршіге, жан жолдасқа, жолда қалғандарға және қол астындағыларға жақсылық қылыңдар. Негізінен Алла, тәкаппар, мақтаншақты жақсы көрмейді. ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌ۖ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌
Ал-Лаҙӥна Йабҳалӱна Ұа Йа'мурӱна Анӓса Бил-Буҳли Ұа Йактумӱна Мӓ 'Ӓтӓһуму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи ۗ Ұа 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна `Аҙӓбӓан Муһӥнӓан 004-037 Бұлар сондай сараңдық қылып, адамдарға да сараңдық бұйырады. Сондай-ақ олар өздеріне Алланың кеңшілігімен бергенін жасырады. Қарсы болушылар үшін; қорлаушы азап әзірледік. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Йунфиқӱна 'Амұӓлаһум Ри'ӓ Анӓси Ұа Лӓ Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Лӓ Бил-Йаұми Ал-'Ӓҳири ۗ Ұа Ман Йакуни Аш-Шайҭӓну Лаһу Қарӥнӓан ФасӓҚарӥнӓан 004-038 Олар сондай Аллаға, ақырет күніне сенбей малдарын адамдарға көрсету үшін жұмсайды. Ал біреудің сыбайласы шайтан болса, ол жаман сыбайластық. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Ұа Мӓҙӓ `Алайһим Лаұ 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа 'Анфақӱ Миммӓ Разақаһуму Ал-Лаһу ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Биһим `Алӥмӓан 004-039 Я олар, Аллаға, ақырет күніне сеніп, Алланың өздеріне берген несібесінен пайдаландырса, оларға не болар еді? Әрине Алла оларды толық біледі. ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌
нна Ал-Лаһа Лӓ Йаžлиму Миćқӓла Ҙарратин ۖ Ұа 'Ин Таку Хасанатан Йуđӓ`ифһӓ Ұа Йу'ути Мин Ладунһу 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 004-040 Негізінен Алла (Т.), тозаң түйірінің салмағындай да әділсіздік етпейді. Егер бір жақсылық болса, оны неше есе арттырады әрі өз жанынан да ірі сыйлық береді. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Факайфа 'Иҙӓ Җи'нӓ Мин Кулли 'Умматин Бишаһӥдин Ұа Җи'нӓ Бика `Алá Һӓ'уулӓ' Шаһӥдӓан 004-041 (Мұхаммед Ғ.С.) әр үмметке бір айғақ келтіріп, сені де оларға куә етіп келтірсек қандай болар еді? ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌
Йаұма'иҙин Йаұадду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа `Аҫаұ Ар-Расӱла Лаұ Тусаұұá Биһиму Ал-'Арđу Ұа Лӓ Йактумӱна Ал-Лаһа Хадӥćӓан 004-042 Аллаға қарсы болып, Пайғамбардан бас тартқандар, қиямет күні, жермен-жексен болуды арман етеді. Алладан бір сөз жасыра алмайды. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тақрабӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Антум Сукӓрá Хаттá Та`ламӱ Мӓ Тақӱлӱна Ұа Лӓ Җунубӓан 'Иллӓ `Ӓбирӥ Сабӥлин Хаттá Тағтасилӱ ۚ Ұа 'Ин Кунтум Марđá 'Аұ `Алá Сафарин 'Аұ Җӓ 'Ахадун Минкум Мина Ал-Ғӓҭи 'Аұ Лӓмастуму Ан-Нисӓ' Фалам Таҗидӱ Мӓн Фатайаммамӱ Ҫа`ӥдӓан Ҭаййибӓан Фӓмсахӱ Биұуҗӱһикум Ұа 'Айдӥкум ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Афӱұӓан Ғафӱрӓан 004-043 Әй мүміндер! Сендер мас болып, не айтқандарыңды білгенге шейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жүніп күйінде шомылмайынша, (бой дәретсіз намаз оқымаңдар.) Бірақ, жол жүргенде болады. Ал егер ауыру немесе сапарда болсаңдар не сендерден біреу түзге отырып келсе, яки әйелдерге жақындассаңдар да су таба алмасаңдар, сонда таза жер жынысына (тәяммүм соғып) беттеріңді, қолдарыңды сипаңдар. Расында Алла аса кешірімді, тым жарылқаушы. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Наҫӥбӓан Мина Ал-Китӓби Йаштарӱна Аđ-Đалӓлата Ұа Йурӥдӱна 'Ан Таđиллӱ Ас-Сабӥла 004-044 (Мұхаммед Ғ.С.) өздеріне Кітаптан бір үлес берілгендерге қарамайсың ба? Олар, адасуды сатып алды. Сендерді де жолдан аздыруды қалайды. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аллӓһу 'А`ламу Би'а`дӓ'икум ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұалӥйӓан Ұа Кафá Бил-Лаһи Наҫӥрӓан 004-045 Алла дұшпандарыңды жақсы біледі. Сондай-ақ Алла, достықта жетіп асады әрі жәрдемшілікте де жеткілікті. ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Мина Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Йухаррифӱна Ал-Калима `Ан Маұӓđи`иһи Ұа Йақӱлӱна Сами`нӓ Ұа `Аҫайнӓ Ұа Асма` Ғайра Мусма`ин Ұа Рӓ`инӓ Лаййӓан Би'алсинатиһим Ұа Ҭа`нӓан Фӥ Адӥни ۚ Ұа Лаұ 'Аннаһум Қӓлӱ Сами`нӓ Ұа 'Аҭа`нӓ Ұа Асма` Ұа Анžурнӓ Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум Ұа 'Ақұама Ұа Лакин Ла`анаһуму Ал-Лаһу Бикуфриһим Фалӓ Йу'уминӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 004-046 Сондай Яһудилердің кейі; сөзді орындарынан өзгертеді де: Естідік те қарсы келдік, Естіші қане естімегір және дінді кекеп, тілдерін бұрай: Рағина дейді. Егер олар: Естідік те бағындық, тыңда және бізге қара десе, оларға қайырлы және тура болар еді. Бірақ Алла, олардың қарсылықтары себепті лағынет еткен. Сондықтан олардың азы ғана иман келтіреді. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба 'Ӓминӱ Бимӓ Наззалнӓ Муҫаддиқӓан Лимӓ Ма`акум Мин Қабли 'Ан Наҭмиса Ұуҗӱһӓан Фанаруддаһӓ `Алáдбӓриһӓ 'Аұ Нал`анаһум Камӓ Ла`аннӓҫхӓба Ас-Сабти ۚ Ұа Кӓна 'Амру Ал-Лаһи Маф`ӱлӓан 004-047 Әй Кітап берілгендер! Сендермен бірге болғанды растаушы етіп, Біз түсіргенге, (Құранға,) беттерді бұзып, арттарына қайтаруымыздан немесе сенбішілерді, (сенбі күні шектен шығушыларды) лағынет еткеніміздей оларды да лағынет етуімізден бұрын иман келтіріңдер. Алланың әмірі орындалады. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌
нна Ал-Лаһа Лӓ Йағфиру 'Ан Йушрака Биһи Ұа Йағфиру Мӓ Дӱна Ҙӓлика Лиман Йашӓۚ Ұа Ман Йушрик Бил-Лаһи Фақади Афтарá 'Иćмӓан `Аžӥмӓан 004-048 Алла (Т.) өзіне ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнәлы болды. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна Йузаккӱна 'Анфусаһум ۚ Бали Ал-Лаһу Йузаккӥ Ман Йашӓ'у Ұа Лӓ Йуžламӱна Фатӥлӓан 004-049 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай өздерін ағартқанды көрмедің бе? Керісінше, кімді Алла (Т.) қаласа тазартады. Оларға қылдай әділсіздік етілмейді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Анžур Кайфа Йафтарӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба ۖ Ұа Кафá Биһи 'Иćмӓан Мубӥнӓан 004-050 Қара! Олар Аллаға қалай жасанды өтірік айтады? Бұл ашық күнә, оларға жетіп асады. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌‌ ‌
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Наҫӥбӓан Мина Ал-Китӓби Йу'уминӱна Бил-Җибти Ұа Аҭ-Ҭӓғӱти Ұа Йақӱлӱна Лиллаҙӥна Кафарӱ Һӓ'уулӓ' 'Аһдá Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Сабӥлӓан 004-051 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай Кітаптан үлес берілгендерге қарамадың ба? Олар бұтқа, шайтанға сенеді де, кәпірлерді: Бұлар, мүміндерден көрі тағы тура жолда дейді. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ла`анаһуму Ал-Лаһу ۖ Ұа Ман Йал`ани Ал-Лаһу Фалан Таҗида Лаһу Наҫӥрӓан 004-052 Міне бұлар, Алла лағынет еткендер. Алла, кімге лағынет етсе, оған ешбір жәрдемші таба алмайсың. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌
м Лаһум Наҫӥбун Мина Ал-Мулки Фа'иҙӓан Лӓ Йу'утӱна Анӓса Нақӥрӓан 004-053 Олардың әкімшіліктен бір үлесі бар ма? Ондай болса, олар адамдарға түк бермес еді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
м Йахсудӱна Анӓса `Алá Мӓ 'Ӓтӓһуму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи ۖ Фақад 'Ӓтайнӓ 'Ӓла 'Ибрӓһӥма Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа 'Ӓтайнӓһум Мулкӓан `Аžӥмӓан 004-054 Немесе олар, Алланың өз кеңшілігімен адамдарға бергенін қызғана ма? Расында Ыбырайым (Ғ.С.) ның жұрағатына Кітап, хикмет және зор патшалық берген едік. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Фаминһум Ман 'Ӓмана Биһи Ұа Минһум Ман Ҫадда `Анһу ۚ Ұа Кафá Биҗаһаннама Са`ӥрӓан 004-055 Олардың кейі оған сенді де, кейі одан бас тартты. Оларға, жалындаған тозақ жетіп асады. ‍‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓтинӓ Саұфа Нуҫлӥһим Нӓрӓан Кулламӓ Наđиҗат Җулӱдуһум Баддалнӓһум Җулӱдӓан Ғайраһӓ Лийаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Азӥзӓан Хакӥмӓан 004-056 Негізінен ондай аяттарымызға қарсы шыққандарды жедел тозаққа саламыз да, олардың терілері жанған сайын азапты татулары үшін, оны басқа терілерге ауыстырамыз. Шәксіз Алла тым үстем, хикмет иесі. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‌ ‌‍‍‌ ۗ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Санудҳилуһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۖ Лаһум Фӥһӓ 'Азұӓҗун Муҭаһһаратун ۖ Ұа Нудҳилуһум Žиллӓ Žалӥлӓан 004-057 Ал сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, оларды астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргіземіз. Олар онда мәңгі қалады. Сондай-ақ оларға онда тап-таза жұбайлар бар. Және оларды қалың көлеңкеге кіргіземіз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۖ‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌
нна Ал-Лаһа Йа'мурукумн Ту'уаддӱ Ал-'Амӓнӓти 'Илá 'Аһлиһӓ Ұа 'Иҙӓ Хакамтум Байна Анӓси 'Ан Тахкумӱ Бил-`Адли ۚнна Ал-Лаһа Ни`иммӓ Йа`иžукум Биһи ۗнна Ал-Лаһа Кӓна Самӥ`ӓан Баҫӥрӓан 004-058 Негізінен Алла (Т.) сендерге аманаттарды өз лайықты орнына тапсыруларыңды және адамдардың арасына билік қылсаңдар, әділдікпен билік қылуларыңды әмір етеді. Расында Алла сендерге нендей жақсы уағыз береді. Шәксіз Алла, толық естуші, тым қырағы. ‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ар-Расӱла Ұа 'Ӱлӥ Ал-'Амри Минкум ۖ Фа'ин Танӓза`тум Фӥ Шай'ин Фаруддӱһу 'Илá Ал-Лаһи Ұа Ар-Расӱли 'Ин Кунтум Ту'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири ۚ Ҙӓлика Ҳайрун Ұа 'Ахсану Та'ұӥлӓан 004-059 Әй мүміндер. Аллаға бой ұсынып, Пайғамбарға әрі өздеріңнен болған әмір иелеріне бой ұсыныңдар. Сонда егер бір нәрсеге талассаңдар, оны Аллаға, пайғамбарға ұсыныңдар: Егер сендер Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болсаңдар. Міне осы, қайырлы да нәтижеде жақсы. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍~ ‌‌ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۚ‌ ‌‌ ‌‌
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна Йаз`умӱна 'Аннаһум 'Ӓманӱ Бимӓнзила 'Илайка Ұа Мӓнзила Мин Қаблика Йурӥдӱна 'Ан Йатахӓкамӱ 'Илá Аҭ-Ҭӓғӱти Ұа Қад 'Умирӱн Йакфурӱ Биһи Ұа Йурӥду Аш-Шайҭӓну 'Ан Йуđиллаһум Đалӓлӓан Ба`ӥдӓан 004-060 (Мұхаммед Ғ.С.) саған түсірілген Құранға және сенен бұрын түсірілген кітаптарға сендік деп, кұр өршеленгендерді көрмейсің бе? Олар шайтанға жүгінісуді қалайды. Негізінде оларға, оған қарсы болу әмір етілген болатын. өйткені, шайтан, оларды мүлде ұзаққа адастыруды қалайды. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Та`ӓлаұ 'Илá Мӓнзала Ал-Лаһу Ұа 'Илá Ар-Расӱли Ра'айта Ал-Мунӓфиқӥна Йаҫуддӱна `Анка Ҫудӱдӓан 004-061 Ал және қашан оларға: Алла түсірген Құранға және Пайғамбарға келіңдер делінсе, мұнафықтардың сенен мүлде шегеншектегенін көресің. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌
Факайфа 'Иҙӓҫӓбат/һум Муҫӥбатун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Ćумма Җӓ'ӱка Йахлифӱна Бил-Лаһи 'Ин 'Араднӓ 'Иллӓ 'Ихсӓнӓан Ұа Таұфӥқӓан 004-062 Сонда олар қайтып, қолекі істегендерінің салдарынан бастарына бір күйзеліс келгенде, саған келіп: Біз жақсылықты, үйлесуді қалап едік деп, Алланың атымен ант- су ішеді. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Йа`ламу Ал-Лаһу Мӓ Фӥ Қулӱбиһим Фа'а`риđ `Анһум Ұа `Иžһум Ұа Қул Лаһум Фӥнфусиһим Қаұлӓан Балӥғӓан 004-063 Алла олардың жүректеріндегіні біледі. Енді олардан бет бұр. Оларға үгіт бер де, оларға әсерлі сөз сөйле. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Расӱлин 'Иллӓ Лийуҭӓ`а Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ұа Лаұ 'Аннаһум 'Иҙ Žаламӱнфусаһум Җӓ'ӱка Фӓстағфарӱ Ал-Лаһа Ұа Астағфара Лаһуму Ар-Расӱлу Лаұаҗадӱ Ал-Лаһа Таұұӓбӓан Рахӥмӓан 004-064 Пайғамбар атаулыны Алланың нұсқауымен бой ұсынылуы үшін ғана жібердік. Егер олар өздеріне бір кесір істеген заман, саған келіп, Алладан жарылқану тілесе, әрі Пайғамбар да олар үшін жарылқау тілесе, әрине олар Алланы; тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді түрде табар еді. ‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍
Фалӓ Ұа Раббика Лӓ Йу'уминӱна Хаттá Йухаккимӱка Фӥмӓ Шаҗара Байнаһум Ćумма Лӓ Йаҗидӱ Фӥнфусиһим Хараҗӓан Миммӓ Қаđайта Ұа Йусаллимӱ Таслӥмӓан 004-065 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңа серт! Олар өзара таласқан нәрселерінде сені би қылып, сонсоң берген билігіңнен көңілдерінде ақау таппай толық бой ұсынғанға дейін мүмін бола алмайды. ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌
Ұа Лаұ 'Аннӓ Катабнӓ `Алайһим 'Ани Ақтулӱнфусакум 'Аұ Аҳруҗӱ Мин Дийӓрикум Мӓ Фа`алӱһу 'Иллӓ Қалӥлун Минһум ۖ Ұа Лаұ 'Аннаһум Фа`алӱ Мӓ Йӱ`аžӱна Биһи Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум Ұа 'Ашадда Таćбӥтӓан 004-066 Ал оларға: Өздеріңді өлтіріңдер, (соғысыңдар,) немесе жұрттарыңнан шығыңдар!,- деп әмір еткен болсақ, олардан өте азы ғана орындайды. Олар өздеріне үгіттелген нәрсені атқарса еді, әрине олар үшін қайырлы болып, имандары нығайып бекір еді. ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌
Ұа 'Иҙӓан Ла'ӓтайнӓһум Мин Ладуннӓҗрӓан `Аžӥмӓан 004-067 Сондай-ақ өз жанымыздан сыйлық берер едік. ‌‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаһадайнӓһум Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 004-068 Әрине оларды тура жолға салар едік. ‌ ‍‍‍
Ұа Ман Йуҭи`и Ал-Лаһа Ұа Ар-Расӱла Фа'ӱлӓ'ика Ма`а Ал-Лаҙӥна 'Ан`ама Ал-Лаһу `Алайһим Мина Ан-Набӥйӥна Ұа Аҫ-Ҫиддӥқӥна Ұа Аш-Шуһадӓ'и Ұа Аҫ-Ҫӓлихӥна ۚ Ұа Хасуна 'Ӱлӓ'ика Рафӥқӓан 004-069 Ал және кім Аллаға, пайғамбарға бой ұсынса, міне солар; Алла (Т.) нығметке бөлеген пайғамбарлар, шыншылдар, шәһиттер және игілермен бірге болады. Олар нендей жақсы жолдас! ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Ал-Фаđлу Мина Ал-Лаһи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи `Алӥмӓан 004-070 Міне бұл Алладан ілтипат. Алла әр нәрсені жете білуші. ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ҳуҙӱ Хиҙракум Фӓнфирӱ Ćубӓтин 'Аұ Анфирӱ Җамӥ`ӓан 004-071 Әй мүміндер! Құралдарыңды алыңдар. Және бөлек-бөлек болып немесе тұтас аттаныңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌
Ұа 'Инна Минкум Ламан Лайубаҭҭи'анна Фа'ин 'Аҫӓбаткум Муҫӥбатун Қӓла Қад 'Ан`ама Ал-Лаһу `Алаййа 'Иҙ Лам 'Акун Ма`аһум Шаһӥдӓан 004-072 Әрине сендерден қырқарлық қылатындар да бар. Егер сендерге бір қиыншылық келсе: Рас Алла, маған бақ берген екен. Өйткені, олармен бірге болмадым деп айтар. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍
Ұа Ла'ин 'Аҫӓбакум Фаđлун Мина Ал-Лаһи Лайақӱланна Ка'ан Лам Такун Байнакум Ұа Байнаһу Маұаддатун Йӓ Лайтанӥ Кунту Ма`аһум Фа'афӱза Фаұзӓан `Аžӥмӓан 004-073 Ал егер сендерге Алладан бір мәрхамет (жеңіс) келсе, сендермен араларында ешбір достық жоқтай: Әттеген-ай! Олармен бірге болсам еді, зор табысқа ие болар едім деп айтар. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фалйуқӓтил Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥна Йашрӱна Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ Бил-'Ӓҳирати ۚ Ұа Ман Йуқӓтил Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Файуқтал 'Аұ Йағлиб Фасаұфа Ну'утӥһиҗрӓан `Аžӥмӓан 004-074 Ендеше, дүние тіршілігін ақыретке айырбастағандар, Алла жолында соғыссын. Ал кім Алла жолында соғысса, сонда өлтірілсе, немесе жеңіске ие болса, әрине оған ірі сыйлық береміз. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лакум Лӓ Туқӓтилӱна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Ал-Мустаđ`афӥна Мина Ар-Риҗӓли Ұа Ан-Нисӓ' Ұа Ал-Ұилдӓни Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓҳриҗнӓ Мин Һаҙиһи Ал-Қарйати Аž-Žӓлими 'Аһлуһӓ Ұа Аҗл Ланӓ Мин Ладунка Ұалӥйӓан Ұа Аҗл Ланӓ Мин Ладунка Наҫӥрӓан 004-075 Сендерге Алла жолында соғыспайтын не болды? (Меккедегі) шамасыз ерлер, әйелдер және балалардан: Раббымыз! Бізді осы тұрғындары залым кенттен шығар! Және бізге өз қасыңнан бір ие пайда қыл. Әрі өз қасыңнан бір көмекші қыла көр дейтіндер бар. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Йуқӓтилӱна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йуқӓтилӱна Фӥ Сабӥли Аҭ-Ҭӓғӱти Фақӓтилӱ 'Аұлийӓ Аш-Шайҭӓни ۖнна Кайда Аш-Шайҭӓни Кӓна Đа`ӥфӓан 004-076 Сондай иман келтіргендер, Алла жолында соғысады да кәпірлер, шайтан жолында соғысады. Ендеше сендер шайтанның достарымен соғысыңдар. Негізінен шайтанның әдісі нашар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‌
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна Қӥла Лаһум Куффӱ 'Айдийакум Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Фаламмӓ Кутиба `Алайһиму Ал-Қитӓлу 'Иҙӓ Фарӥқун Минһум Йаҳшаұна Анӓса Каҳашйати Ал-Лаһи 'Аұ 'Ашадда Ҳашйатан ۚ Ұа Қӓлӱ Раббанӓ Лима Катабта `Алайнӓ Ал-Қитӓла Лаұлӓҳҳартанӓ 'Илá 'Аҗалин Қарӥбин ۗ Қул Матӓ Ад-Дунйӓ Қалӥлун Ұа Ал-'Ӓҳирату Ҳайрун Лимани Аттақá Ұа Лӓ Туžламӱна Фатӥлӓан 004-077 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай оларға: Қолдарыңды тыйыңдар, намазды орындап, зекет беріңдер!,- делінгендерді көрмедің бе? Оларға соғыс парыз етілген заман олардың бір тобы; адамдардан, Алладан қорыққандай немесе, тағы қатты қорқады да: Раббымыз! Бізге соғысты неге жаздың? Бізді жақын бір мерзімге дейін неге кешіктірмедің?,- деді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Дүниенің пайдасы аз ғана. Тақуалар үшін ақырет жақсы. Сендер қылдай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар деп айт. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ۗ ‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Айнамӓ Такӱнӱ Йудриккуму Ал-Маұту Ұа Лаұ Кунтум Фӥ Бурӱҗин Мушаййадатин ۗ Ұа 'Ин Туҫибһум Хасанатун Йақӱлӱ Һаҙиһи Мин `Инди Ал-Лаһи ۖ Ұа 'Ин Туҫибһум Саййи'атун Йақӱлӱ Һаҙиһи Мин `Индика ۚ Қул Куллун Мин `Инди Ал-Лаһи ۖ Фамӓли Һӓ'уулӓ' Ал-Қаұми Лӓ Йакӓдӱна Йафқаһӱна Хадӥćӓан 004-078 Сендер қайда болсаңдар да, тіпті мықты қорғандарда (жұлдыздарда) болсаңдар да өлім жетеді. Егер оларға бір жақсылық жетсе: Алла тарапынан дейді де, егер оларға бір жамандық жетсе, олар: Бұл сенің тарапыңнан дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Барлығы Алланың қасынан деп айт. Сөзді түсінуге жанаспайтын сол елге не болды? ‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Мӓҫӓбака Мин Хасанатин Фамина Ал-Лаһи ۖ Ұа Мӓҫӓбака Мин Саййи'атин Фамин Нафсика ۚ Ұа 'Арсалнӓка Лилннӓси Расӱлӓан ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Шаһӥдӓан 004-079 Саған нендей бір жақсылық келсе, Алладан. Ал және бір жамандық келсе, өзіңнен. (Мұхаммед Ғ.С.) сені адамдарға елші етіп жібердік. Куәлікте Алла жетіп асады. ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Ман Йуҭи`и Ар-Расӱла Фақадҭӓ Ал-Лаһа ۖ Ұа Ман Таұаллá Фамӓ 'Арсалнӓка `Алайһим Хафӥžӓан 004-080 Кім пайғамбарға бағынса, расында Аллаға бағынған болады. Ал және кім бет бұрса, (Мұхаммед Ғ.С.) оларға сені аңдушы етіп жібермедік. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Йақӱлӱна Ҭӓ`атун Фа'иҙӓ Баразӱ Мин `Индика Баййата Ҭӓ'ифатун Минһум Ғайра Ал-Лаҙӥ Тақӱлу Ұа ۖ Аллӓһу Йактубу Мӓ Йубаййитӱна ۖ Фа'а`риđ `Анһум Ұа Таұаккал `Алá Ал-Лаһи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұа Кӥлӓан 004-081 Олар: Бой ұсындық деп қашан қасыңнан айрылса, олардан бір тобы, түнделетіп сен айтқаннан басқаны кеңеседі. Алла олардың түнгі күңкілдерін жазады. Сондықтан олардан бет бұр да, Аллаға тәуекел ет. Алла (Т.) толық кепіл. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
'Афалӓ Йатадаббарӱна Ал-Қур'ӓна ۚ Ұа Лаұ Кӓна Мин `Инди Ғайри Ал-Лаһи Лаұаҗадӱ Фӥһи Аҳтилӓфӓан Каćӥрӓан 004-082 Ал сонда олар Құранды түсінбей ме? Егер Алладан басқаның қасынан болса еді, әрине онда олар көптеген қайшылықтар табар еді. ‍‍‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'аһуммрун Мина Ал-'Амни 'Аұи Ал-Ҳаұфи 'Аҙӓ`ӱ Биһи ۖ Ұа Лаұ Раддӱһу 'Илá Ар-Расӱли Ұа 'Илá 'Ӱлӥ Ал-'Амри Минһум Ла`алимаһу Ал-Лаҙӥна Йастанбиҭӱнаһу Минһум ۗ Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Лӓттаба`туму Аш-Шайҭӓна 'Иллӓ Қалӥлӓан 004-083 Қашан оларға (мұнафықтарға) аманшылықтан немесе қауіп-қатерден хабар келсе, олар оны жайып жібереді. Егер олар оны, Пайғамбарға не өздерінің іс басындағыларына ұсынса, олардан оның мән-жайын білер еді. Егер сендерге Алланың кеңшілігі, мейірімі болмаса еді, шайтанға ермегендерің өте аз болар еді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍~ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Фақӓтил Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Лӓ Тукаллафу 'Иллӓ Нафсака ۚ Ұа Харриđи Ал-Му'уминӥна ۖ `Асá Ал-Лаһун Йакуффа Ба'са Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа ۚ Аллӓһу 'Ашадду Ба'сӓан Ұа 'Ашадду Танкӥлӓан 004-084 (Мұхаммед Ғ.С.) енді Алла жолында соғыс. Сен өзіңнен ғана жауаптысың. Сондай-ақ мүміндерді қызықтыр. Мүмкін Алла, кәпірлердің кесірін тоқтатар. Алланың кәрі қатты да жазасы қиын. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Ман Йашфа` Шафӓ`атан Хасанатан Йакун Лаһу Наҫӥбун Минһӓ ۖ Ұа Ман Йашфа` Шафӓ`атан Саййи'атан Йакун Лаһу Кифлун Минһӓ ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алá Кулли Шай'ин Муқӥтӓан 004-085 Кім жақсылықты қолдаса, оған одан несібе бар. Ал және кім жамандыққа болысса, оған да одан бір тиесі бар. Алланың әр нәрсеге күші басым. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Хуййӥтум Битахӥйатин Фахаййӱ Би'ахсана Минһӓ 'Аұ Руддӱһӓ ۗнна Ал-Лаһа Кӓна `Алá Кулли Шай'ин Хасӥбӓан 004-086 Қашан сендерге сәлем берілсе, одан жақсырақ немесе соның өзін қайтарыңдар. Шәксіз Алла әр нәрседен есеп алушы. ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌‍ۗ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Лайаҗма`аннакум 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Лӓ Райба Фӥһи ۗ Ұа Ман 'Аҫдақу Мина Ал-Лаһи Хадӥćӓан 004-087 Алла бір, Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Әлбетте сендерді күдік болмаған қиямет күнінде жинайды. Алладан артық кімнің сөзі тура бола алады? ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌
Фамӓ Лакум Фӥ Ал-Мунӓфиқӥна Фи'атайни Ұа Аллӓһу 'Аркасаһум Бимӓ Касабӱ ۚ 'Атурӥдӱна 'Ан Таһдӱ Ман 'Аđалла Ал-Лаһу ۖ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фалан Таҗида Лаһу Сабӥлӓан 004-088 Сендерге мұнафықтар жайында екі дай болатын не болды? Алла оларды қылықтары себепті теріс бағындырды. Алла, адастырған біреуді, сендер жолға салуды қалайсыңдар ма? Ал біреуді, Алла адастырса, сонда оған жол таба алмайсың. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌
Ұа Ддӱ Лаұ Такфурӱна Камӓ Кафарӱ Фатакӱнӱна Саұӓн ۖ Фалӓ Таттаҳиҙӱ Минһум 'Аұлийӓ'а Хаттá Йуһӓҗирӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи ۚ Фа'ин Таұаллаұ Фаҳуҙӱһум Ұӓқтулӱһум Хайćу Ұаҗадтумӱһум ۖ Ұа Лӓ Таттаҳиҙӱ Минһум Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 004-089 Олар, өздері қарсы болғандай сендердің де қарсы болып, бірдей болуларыңды қалады. Ендеше оларды Алла жолында босқанға дейін, дос тұтпаңдар. Егер олар бет бұрса, сонда оларды қайдан тапсаңдар да ұстап өлтіріңдер. Сондай-ақ оларды не дос не көмекші тұтпаңдар. ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Йаҫилӱна 'Илá Қаұмин Байнакум Ұа Байнаһум Мӥćӓқун 'Аұ Җӓ'ӱкум Хаҫират Ҫудӱруһумн Йуқӓтилӱкум 'Аұ Йуқӓтилӱ Қаұмаһум ۚ Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Ласаллаҭаһум `Алайкум Фалақӓталӱкум ۚ Фа'ини А`тазалӱкум Фалам Йуқӓтилӱкум Ұа 'Алқаұ 'Илайкуму Ас-Салама Фамӓ Җа`ала Ал-Лаһу Лакум `Алайһим Сабӥлӓан 004-090 Бірақ, сендермен араларыңда келісім болған бір елге қосылғандар, немесе сендермен өздері соғысуға, не өз елдерімен соғысуға жүректері сығылып, сендерге келгендер басқа. (Мұндайларға соқтықпаңдар) Егер Алла қаласа, оларды сендерге өктем қылар еді. Сонда олар сендермен соғысар еді. Ал егер сендерден бой тежесе, сондай-ақ қолдарын тыйып, өздеріңе келісім ұсынса, онда Алла, сендер үшін оларға қарсы бір жол қоймады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌
Сатаҗидӱна 'Ӓҳарӥна Йурӥдӱна 'Ан Йа'манӱкум Ұа Йа'манӱ Қаұмаһум Кулла Мӓ Руддӱ 'Илá Ал-Фитнати 'Уркисӱ Фӥһӓ ۚ Фа'ин Лам Йа`тазилӱкум Ұа Йулқӱ 'Илайкуму Ас-Салама Ұа Йакуффӱ 'Айдийаһум Фаҳуҙӱһум Ұӓқтулӱһум Хайćу Ćақифтумӱһум ۚ Ұа 'Ӱла'икум Җа`алнӓ Лакум `Алайһим Сулҭӓнӓан Мубӥнӓан 004-091 Ал және басқа біреулерді; сендерді де сендіруді, әрі өз елдерін де сендіруді қалаған түрде табасыңдар. Әрқашан олар бұзақылыққа нұсқалса, олар оның ішіне етпетінен түседі. Ал егер олар сендерден тайынбаса, сендерге келісім ұсынбаса және олар қолдарын тыймаса, сонда оларды қайдан тапсаңдар да ұстап өлтіріңдер. Міне осыларды, сендер үшін оларға қарсы ашық дәлел қылдық. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Ұа Мӓ Кӓна Лиму'уминин 'Ан Йақтула Му'уминӓан 'Иллӓ Ҳаҭа'ан ۚ Ұа Ман Қатала Му'уминӓан Ҳаҭа'ан Фатахрӥру Рақабатин Му'уминатин Ұа Дийатун Мусалламатун 'Илá 'Аһлиһи 'Иллӓн Йаҫҫаддақӱ ۚ Фа'ин Кӓна Мин Қаұмин `Адӱұин Лакум Ұа Һуұа Му'уминун Фатахрӥру Рақабатин Му'уминатин ۖ Ұа 'Ин Кӓна Мин Қаұмин Байнакум Ұа Байнаһум Мӥćӓқун Фадийатун Мусалламатун 'Илá 'Аһлиһи Ұа Тахрӥру Рақабатин Му'уминатин ۖ Фаман Лам Йаҗид Фаҫийӓму Шаһрайни Мутатӓби`айни Таұбатан Мина Ал-Лаһи ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-092 Бір мүміннің бір мүмінді өлтіруіне болмайды. Бірақ қатеден болса басқа. Және біреу, бір мүмінді қателесіп өлтірсе, сонда бір мүмін құл азат етуі әрі өлгеннің иесіне құн тапсыруы керек. Бірақ олар кешірім етсе ол басқа. Егер өлтірілген сендермен дұшпан елдегі бір мүмін болса, (құн төлемей) бір мүмін құл азат етуі керек. Ал егер (өлтірілген мүмін) сендермен олардың арасында келісім болған бір елден болса, өлгеннің иесіне құн тапсырып, әрі бір мүмін құл азат етуі керек. Бұларды таба алмаған кісі, Аллаға тәубе (сінің қабыл болуы) үшін тұтас екі ай ораза ұстауы керек. Алла (Т.) толық білуші, хикмет иесі. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ۖ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Ұа Ман Йақтул Му'уминӓан Мута`аммидӓан Фаҗазӓ'ууһу Җаһаннаму Ҳӓлидӓан Фӥһӓ Ұа Ғаđиба Ал-Лаһу `Алайһи Ұа Ла`анаһу Ұа 'А`адда Лаһу `Аҙӓбӓан `Аžӥмӓан 004-093 Кім бір мүмінді әдейі өлтірсе, оның жазасы, ішінде мүлде қалатын тозақ болады. Сондай-ақ оған Алланың ашуы, қарғысы болып және оған зор қинау әзірлеп қойған. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Đарабтум Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Фатабаййанӱ Ұа Лӓ Тақӱлӱ Лиман 'Алқá 'Илайкуму Ас-Салӓма Ласта Му'уминӓан Табтағӱна `Араđа Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Фа`инда Ал-Лаһи Мағӓниму Каćӥратун ۚ Каҙӓлика Кунтум Мин Қаблу Фаманна Ал-Лаһу `Алайкум Фатабаййанӱ ۚнна Ал-Лаһа Кӓна Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 004-094 Әй мүміндер! Алла жолында (соғысқа) шықсаңдар, өте анықтаңдар. Сәлем бергенді дүние-мүлікке қызығып: Мүмін емессің демеңдер. Өйткені Алланың қасында көптеген олжалар бар. Бұрын сендер де сондай едіңдер. Алла (Т.) сендерге қамқорлық етті. Сондықтан өте-мөте анықтаңдар. Шәксіз Алла істеген істеріңді біледі. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‍ۚ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Лӓ Йастаұӥ Ал-Қӓ`идӱна Мина Ал-Му'уминӥна Ғайру 'Ӱлӥ Аđ-Đарари Ұа Ал-Муҗӓһидӱна Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Би'амұӓлиһим Ұа 'Анфусиһим ۚ Фаđđала Ал-Лаһу Ал-Муҗӓһидӥна Би'амұӓлиһим Ұа 'Анфусиһим `Алá Ал-Қӓ`идӥна Дараҗатан ۚ Ұа Куллӓан Ұа`ада Ал-Лаһу Ал-Хуснá ۚ Ұа Фаđđала Ал-Лаһу Ал-Муҗӓһидӥна `Алá Ал-Қӓ`идӥна 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 004-095 Мүміндерден себепсіз (соғысқа шықпай) отырушылармен Алла жолында малдары және жандарымен соғысушылар тең емес. Алла (Т.) малдарымен, жандарымен соғысушыларды дәрежеде арттырды. Сондай-ақ барлығына да игілік уәде етті. Және соғысушыларды отырушылардан үстем кеңшілікке бөлеп, ірі сыйлық берді. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Дараҗӓтин Минһу Ұа Мағфиратан Ұа Рахматан ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-096 Алладан дәрежелер, жарылқау және мәрхамет бар. Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
нна Ал-Лаҙӥна Таұаффӓһуму Ал-Малӓ'икату Žӓлимӥнфусиһим Қӓлӱ Фӥма Кунтум ۖ Қӓлӱ Куннӓ Мустаđ`афӥна Фӥ Ал-'Арđи ۚ Қӓлӱ 'Алам Такун 'Арđу Ал-Лаһи Ұӓси`атан Фатуһӓҗирӱ Фӥһӓ ۚ Фа'ӱлӓ'ика Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۖ Ұа Сӓ'ат Маҫӥрӓан 004-097 Өздеріне зұлымдық еткендердің, (бұлар Меккеден көшпей қалғандар) періштелер жандарын алғанда: Қайда едіңдер?,- деді. Олар: Біздер бұл жерде шамасыз едік деді. (Періштелер): Алланың жері кең емес пе? Сонда ол жерге көшсеңдер еді?,- деді. Міне бұлардың орны тозақ. Неткен жаман орын. ‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
'Иллӓ Ал-Мустаđ`афӥна Мина Ар-Риҗӓли Ұа Ан-Нисӓ' Ұа Ал-Ұилдӓни Лӓ Йастаҭӥ`ӱна Хӥлатан Ұа Лӓ Йаһтадӱна Сабӥлӓан 004-098 Шамасыз еркек, әйелдер және балалардан шара қолдана алмайтын, жол таба алмайтындар басқа ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Фа'ӱлӓ'ика `Асá Ал-Лаһун Йа`фуұа `Анһум ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Афӱұӓан Ғафӱрӓан 004-099 Міне бұларды Алланың кешірім етуі үміт етіледі. Өйткені Алла, өте кешірімді, ерекше жарылқаушы. ‍‍‌‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍‌‌‌
Ұа Ман Йуһӓҗир Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Йаҗид Фӥ Ал-'Арđи Мурӓғамӓан Каćӥрӓан Ұа Са`атан ۚ Ұа Ман Йаҳруҗ Мин Байтиһи Муһӓҗирӓан 'Илá Ал-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ćумма Йудрик/һу Ал-Маұту Фақад Ұақа`а 'Аҗруһу `Алá Ал-Лаһи ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-100 Кім Алла жолында ауа көшсе, көптеген кең қоныс және кеңшілік табады. Сондай-ақ біреу үйінен Аллаға, Пайғамбарға бола шықса да, оған өлім жетсе, сонда оның бодауы Алланың өзіне тән болады. Алла аса жарылқаушы, тым мейірімді. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа 'Иҙӓ Đарабтум Фӥ Ал-'Арđи Фалайса `Алайкум Җунӓхун 'Ан Тақҫурӱ Мина Аҫ-Ҫалӓати 'Ин Ҳифтумн Йафтинакуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۚнна Ал-Кӓфирӥна Кӓнӱ Лакум `Адӱұӓан Мубӥнӓан 004-101 Қашан жер жүзінде сапарда болсаңдар, кәпірлердің өздеріңе бір қастандық істеуінен қорықсаңдар, сендерге намаздан қысқартуларыңда күнә жоқ. Негізінен сендерге кәпірлер ашық қаскүнем. ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌
Ұа 'Иҙӓ Кунта Фӥһим Фа'ақамта Лаһуму Аҫ-Ҫалӓата Фалтақум Ҭӓ'ифатун Минһум Ма`ака Ұа Лӥа'ҳуҙӱ 'Аслихатаһум Фа'иҙӓ Саҗадӱ Фалйакӱнӱ Мин Ұарӓ'икум Ұа Лта'ти Ҭӓ'ифатун 'Уҳрá Лам Йуҫаллӱ Фалйуҫаллӱ Ма`ака Ұа Лӥа'ҳуҙӱ Хиҙраһум Ұа 'Аслихатаһум Ұадда ۗ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лаұ Тағфулӱна `Ан 'Аслихатикум Ұа 'Амти`атикум Файамӥлӱна `Алайкум Майлатан Ұӓхидатан Ұа Лӓ ۚ Җунӓха `Алайкумн Кӓна Бикум 'Аҙáан Мин Маҭарин 'Аұ Кунтум Марđáн Таđа`ӱ 'Аслихатакум Ұа Ҳуҙӱ ۖ Хиҙракумнна ۗ Ал-Лаһа 'А`адда Лилкӓфирӥна `Аҙӓбӓан Муһӥнӓан 004-102 (Мұхаммед Ғ.С.) Сен олардың ішінде (соғыс майданында имам болып) тұрған кезде, олардан бір бөлігі сенімен бірге намазға тұрсын, барлығы құралдарын алсын. Сонда қашан олар сәжде қылса, (саған ұйып бір рәкәғат оқыса,) олар арт жақтарыңда (жау жақта) болсын. Екінші намаз оқымаған топ келіп, сенімен бірге намаз оқысын, қорғаныстарын, құралдарын да алсын. Өйткені, кәпірлер құралдарыңнан, нәрселеріңнен кәперсіз болуларыңды, үстеріңе бір-ақ шабуыл жасауды ойлар. Егер сендерге жаңбырдан бір қиналыс немесе ауыру болсаңдар, сендерге құралдарыңды қойып қоюларыңның оқасы жоқ. Сондай-ақ сақтық шарасын қолданыңдар. Негізінен Алла кәпірлер үшін қорлаушы азап әзірлеген. ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Фа'иҙӓ Қаđайтуму Аҫ-Ҫалӓата Фӓҙкурӱ Ал-Лаһа Қийӓмӓан Ұа Қу`ӱдӓан Ұа `Алá Җунӱбикум ۚ Фа'иҙӓ Аҭма'нантум Фа'ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата ۚнна Аҫ-Ҫалӓата Кӓнат `Алá Ал-Му'уминӥна Китӓбӓан Маұқӱтӓан 004-103 Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы; тұрып, отырып және жатқан бойда еске алыңдар. Қашан тынышталсаңдар, онда намазды толық орындаңдар. Өйткені, намаз мүміндерге белгілі уақытта парыз қылынды. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Ұа Лӓ Таһинӱ Фӥ Абтиғӓ Ал-Қаұми ۖн Такӱнӱ Та'ламӱна Фа'иннаһум Йа'ламӱна Камӓ Та'ламӱна ۖ Ұа Тарҗӱна Мина Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йарҗӱна ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-104 Ол қауымды іздеуде селқостанбаңдар. Егер сендер күйзелген болсаңдар, расында олар да сендер күйзелгендей күйзелуде. Негізінен сендер Алладан олардың үміт етпеген нәрсесін үміт етесіңдер. Алла (Т.) толық білуші, хикмет иесі. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
ннӓнзалнӓ 'Илайка Ал-Китӓба Бил-Хаққи Литахкума Байна Анӓси Бимӓрӓка Ал-Лаһу ۚ Ұа Лӓ Такун Лилҳӓ'инӥна Ҳаҫӥмӓан 004-105 (Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде саған Кітапты; Алланың, өзіңе көрсетуі бойынша адамдардың арасына үкім қылуың үшін шындықпен түсірдік. Сондықтан қаралықшылдарға болысушы болма. ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Астағфири Ал-Лаһа ۖнна Ал-Лаһа Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-106 Алладан жарылқану тіле. Негізінен Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‌ ۖ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа Лӓ Туҗӓдил `Ани Ал-Лаҙӥна Йаҳтӓнӱна 'Анфусаһум ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ман Кӓна Ҳаұұӓнӓан 'Аćӥмӓан 004-107 Өздеріне кесір істегендер үшін сөз таластырма. Өйткені; Алла, қаралықшыл күнәкарды жақсы көрмейді. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌‌ ‌‌
Йастаҳфӱна Мина Анӓси Ұа Лӓ Йастаҳфӱна Мина Ал-Лаһи Ұа Һуұа Ма`аһум 'Иҙ Йубаййитӱна Мӓ Лӓ Йарđá Мина Ал-Қаұли ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бимӓ Йа`малӱна Мухӥҭӓан 004-108 Олар адамнан жасырса да, Алладан жасыра алмайды. Алла, олар түнделетіп, разы болмайтын сөз қылғанда олармен бірге еді. Алла олардың не істегендерін бұлжытпай біледі. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Һӓнтум Һӓ'уулӓ' Җӓдалтум `Анһум Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Фаман Йуҗӓдилу Ал-Лаһа `Анһум Йаұма Ал-Қийӓмати 'Ам Ман Йакӱну `Алайһим Ұа Кӥлӓан 004-109 Ал міне сендер дүние тіршілігінде олар тарапынан дауластыңдар, сонда қиямет күні олар тарапынан Алламен кім дауласа алады? Немесе оларға кім уәкіл бола алады? ‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍
Ұа Ман Йа`мал Сӱ'ӓан 'Аұ Йаžлим Нафсаһу Ćумма Йастағфири Ал-Лаһа Йаҗиди Ал-Лаһа Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-110 Біреу бір жамандық істесе немесе өзіне зұлымдық қылса да, сонсоң Алладан жарылқану тілесе, Алланы аса жарылқаушы, ерекше мейірімді табар еді. ‍‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍
Ұа Ман Йаксиб 'Иćмӓан Фа'иннамӓ Йаксибуһу `Алá Нафсиһи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-111 Ал және біреу күнә істесе, сонда негізінен ол өзіне істеген болады. Алла (Т.) толық білуші, аса дана. ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Ұа Ман Йаксиб Ҳаҭӥ'атан 'Аұ 'Иćмӓан Ćумма Йарми Биһи Барӥ'ӓан Фақади Ахтамала Буһтӓнӓан Ұа 'Иćмӓан Мубӥнӓан 004-112 Тағы да біреу, бір қателік немесе күнә істесе, оны, ақ біреуге жапса, расында ол жала қойып, ашық күнә жүктеп алған болады. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌
Ұа Лаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайка Ұа Рахматуһу Лаһаммат Ҭӓ'ифатун Минһумн Йуđиллӱка Ұа Мӓ Йуđиллӱна 'Иллӓнфусаһум ۖ Ұа Мӓ Йаđуррӱнака Мин Шай'ин ۚ Ұа 'Анзала Ал-Лаһу `Алайка Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа `Алламака Мӓ Лам Такун Та`ламу ۚ Ұа Кӓна Фаđлу Ал-Лаһи `Алайка `Аžӥмӓан 004-113 (Мұхаммед Ғ.С.) егер саған Алланың ілтипаты, мәрхаметі болмаса еді, әрине олардың бір тобы сені адастыруды ойлаған еді. Олар өздерін ғана адастырады да саған ешбір зиян келтіре алмайды. Өйткені Алла, саған Құранды және хикметті түсірді әрі саған білмегендеріңді үйретті. Сондай-ақ Алла (Т.) ның саған деген ілтипаты өте ірі. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‌‌‌‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Лӓ Ҳайра Фӥ Каćӥрин Мин Наҗұӓһум 'Иллӓ Ман 'Амара Биҫадақатин 'Аұ Ма`рӱфин 'Аұ 'Иҫлӓхин Байна Анӓси ۚ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Абтиғӓ'а Марđӓати Ал-Лаһи Фасаұфа Ну'утӥһиҗрӓан `Аžӥмӓан 004-114 Олардың өзара күңкілдерінің көбінде қайыр жоқ. Бірақ, кім бір садақаны не бір игілікті немесе адамдардың арасын жарастыруды әмір етсе, ол қайырлы. Және біреу, осыны Алланың ризалығын іздеп істесе, сонда оған жедел ірі сауап береміз. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Ман Йушӓқиқи Ар-Расӱла Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһу Ал-Һудá Ұа Йаттаби` Ғайра Сабӥли Ал-Му'уминӥна Нуұаллиһи Мӓ Таұаллá Ұа Нуҫлиһи Җаһаннама ۖ Ұа Сӓ'ат Маҫӥрӓан 004-115 Ал біреу, өзіне тура жол айқындалғаннан кейін Пайғамбарға қарсы шықса, сондай-ақ мүміндердің жолынан басқа жол іздесе, оны бұрылған жағына бұрамыз да тозаққа саламыз. Ол нендей жаман орын! ‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
нна Ал-Лаһа Лӓ Йағфиру 'Ан Йушрака Биһи Ұа Йағфиру Мӓ Дӱна Ҙӓлика Лиман Йашӓۚ Ұа Ман Йушрик Бил-Лаһи Фақад Đалла Đалӓлӓан Ба`ӥдӓан 004-116 Негізінен Алла, өзіне ортақ қосуды жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, жарылқайды. Ал және кім Аллаға ортақ қосса, расында өте ұзаққа адасты. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌
н Йад`ӱна Мин Дӱниһи 'Иллӓ 'Инӓćӓан Ұа 'Ин Йад`ӱна 'Иллӓ Шайҭӓнӓан Марӥдӓан 004-117 (Мекке мүшріктері,) олар, Алладан өзге ұрғашыларға ғана жалбарынды. Негізінен олар қасарысқан шайтанға жалбарынды. ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
Ла`анаһу Ал-Лаһу ۘ Ұа Қӓла Ла'аттаҳиҙанна Мин `Ибӓдика Наҫӥбӓан Мафрӱđӓан 004-118 Алла оны қарғады. Сонда шайтан: Әрине құлдарыңнан белгілі бір үлес аламын деді. ۘ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Ұа Ла'уđилланнаһум Ұа Ла'уманнийаннаһум Ұа Ла'ӓмураннаһум Фалайубаттикунна 'Ӓҙӓна Ал-'Ан`ӓм Ұа Ла'ӓмураннаһум Фалайуғаййирунна Ҳалқа Ал-Лаһи ۚ Ұа Ман Йаттаҳиҙи Аш-Шайҭӓна Ұалӥйӓан Мин Дӱни Ал-Лаһи Фақад Ҳасира Ҳусрӓнӓан Мубӥнӓан 004-119 Және оларды әрине адастырамын, әлбетте оларды босқа үміттендіремін. Әрі оларға міндетті түрде әмір етемін. Сонда олар: Малдардың құлақтарын (бұтқа арнап) тіледі. Сондай-ақ оларға әрине Алланың жаратқанын өзгертуді бұйырамын (деді.) Кім Алладан өзге шайтанды дос тұтса, сонда рас ашық зиянға ұшыраған болды. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ‌
Йа`идуһум Ұа Йуманнӥһим ۖ Ұа Мӓ Йа`идуһуму Аш-Шайҭӓну 'Иллӓ Ғурӱрӓан 004-120 Шайтан оларға уәде беріп, оларды босқа үміттендіреді. Шайтанның оларға уәдесі алдау ғана. ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌‌
'Ӱлӓ'ика Ма'ұӓһум Җаһаннаму Ұа Лӓ Йаҗидӱна `Анһӓ Махӥҫӓан 004-121 Міне солардың орны тозақ. Сондай-ақ олар одан қашар жер таба алмайды. ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Санудҳилуһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۖ Ұа`да Ал-Лаһи Хаққӓан ۚ Ұа Ман 'Аҫдақу Мина Ал-Лаһи Қӥлӓан 004-122 Иман келтіріп, ізгі іс істегендерді астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргіземіз де, олар онда мәңгі қалады. Өйткені, Алланың уәдесі хақ. Алла (Т.) дан тура сөзді кім? ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌
Лайса Би'амӓнӥйикум Ұа Лӓ 'Амӓнӥйи 'Аһли Ал-Китӓби ۗ Ман Йа`мал Сӱ'ӓан Йуҗза Биһи Ұа Лӓ Йаҗид Лаһу Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 004-123 (Әй мүшріктер!) Не сендердің ойларыңша, не Кітап иелерінің ойларынша да емес. Кім бір жаман іс қылса, сол себепті жазаланады. Ол үшін Алладан өзге ие де жәрдемші де таба алмайды. ‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ۗ‍‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Ұа Ман Йа`мал Мина Аҫ-Ҫӓлихӓти Мин Ҙакарин 'Аұ 'Унćá Ұа Һуұа Му'уминун Фа'ӱлӓ'ика Йадҳулӱна Ал-Җанната Ұа Лӓ Йуžламӱна Нақӥрӓан 004-124 Еркектен немесе әйелден кім иман келтіруші болып, ізгі істерден істесе, міне солар жәннәтқа кіреді. Түк де әділетсіздікке ұшыратылмайды. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ман 'Ахсану Дӥнӓан Мимман 'Аслама Ұаҗһаһу Лиллаһи Ұа Һуұа Мухсинун Ұа Аттаба`а Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан Ұа Аттаҳаҙа ۗ Ал-Лаһубрӓһӥма Ҳалӥлӓан 004-125 Кім діни тұрғыдан жақсылық істеуші болып, жүзін Аллаға тапсырып, нағыз Ыбырайым (Ғ.С.) ның дініне ерген кісіден жақсы бола алады? Алла (Т.) Ыбырайым (Ғ.С.) ды дос тұтқан. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ۗ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Бикулли Шай'ин Мухӥҭӓан 004-126 Көктердегі әрі жердегі нәрселер Алланікі. Сондай-ақ Алла әр нәрсені толық меңгеруші. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Йастафтӱнака Фӥ Ан-Нисӓ' ۖ Қули Ал-Лаһу Йуфтӥкум Фӥһинна Ұа Мӓ Йутлá `Алайкум Фӥ Ал-Китӓби Фӥ Йатӓмá Ан-Нисӓ' Ал-Лӓтӥ Лӓ Ту'утӱнаһунна Мӓ Кутиба Лаһунна Ұа Тарғабӱна 'Ан Танкихӱһунна Ұа Ал-Мустаđ`афӥна Мина Ал-Ұилдӓни Ұа 'Ан Тақӱмӱ Лилйатӓмá Бил-Қисҭи ۚ Ұа Мӓ Таф`алӱ Мин Ҳайрин Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Биһи `Алӥмӓан 004-127 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен, әйелдер жайында пәтуа сұрайды. Оларға: Алла сендерге олар жөнінде пәтуасын білдіреді: Бұл сендерге оқылатын Кітапта да, оларға жазылған мирастарын бермей өздерін алуға қызығатын жетім әйелдермен байқұс балалар және жетімдерге дұрыс қамқорлық істеу жайында пәтуа береді де. Және қайырдан не істесеңдер сөз жоқ, оны Алла біледі. ‍‍‌‌ ۖ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌
Ұа 'Ини Амра'атун Ҳӓфат Мин Ба`лиһӓ Нушӱзӓан 'Аұ 'И`рӓđӓан Фалӓ Җунӓха `Алайһимӓн Йуҫлихӓ Байнаһумӓ Ҫулхӓан Ұа ۚ Аҫ-Ҫулху Ҳайрун ۗ Ұа 'Ухđирати Ал-'Анфусу Аш-Шухха ۚ Ұа 'Ин Тухсинӱ Ұа Таттақӱ Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 004-128 Егер бір әйел, ерінің жеруінен немесе бет бұруынан қорықса, өзара келісіп жарасуларында екеуіне де күнә жоқ. Сондай-ақ жарасу жақсы. Нәпсілер қытымырлыққа бейім жаратылған. Егер жақсы шығысып, сақсынсаңдар негізінен Алла (Т.) не істегендеріңді толық біледі. ‍ ‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ۚ‍‍ۗ ‌‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Ұа Лан Тастаҭӥ`ӱн Та`дилӱ Байна Ан-Нисӓ' Ұа Лаұ Хараҫтум ۖ Фалӓ Тамӥлӱ Кулла Ал-Майли Фатаҙарӱһӓ Кӓлму`аллақати ۚ Ұа 'Ин Туҫлихӱ Ұа Таттақӱ Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-129 Қаншалық тырыссаңдар да әйелдердің арасында әсте әділдік істей алмайсыңдар. Ендеше, (біреуіне) мүлде ауып кетіп, өзгесін жіпсіз байлағандай етіп қоймаңдар, (Байсыз қатын құсап, дел-салда жүрмесін.) Егер түзеліп, сақсынсаңдар, негізінен Алла тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Ұа 'Ин Йатафаррақӓ Йуғни Ал-Лаһу Куллӓ Мин Са`атиһи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ұӓси`ӓан Хакӥмӓан 004-130 Егер екеуі ажырасса, Алла әрқайсысын өз кеңшілігінен қамтамасыз етеді. Өйткені, Алла аса кең, өте дана. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Ұа Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа Лақад Ұаҫҫайнӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қабликум Ұа 'Ӥйӓкум 'Ани Аттақӱ Ал-Лаһа ۚ Ұа 'Ин Такфурӱ Фа'инна Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғанӥйӓан Хамӥдӓан 004-131 Көктердегі және жердегі нәрселер Аллаға тән. Сендерден бұрыңғы кітап берілгендерге де, сендерге де: Алладан қорқыңдар!,- деп өсиет еткенбіз. Егер қарсы келсеңдер, сонда да көктер мен жердегі нәрселер Алланікі. Алла мұңсыз, мақтаулы. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ۚ ‌‌‌‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌
Ұа Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұа Кӥлӓан 004-132 Көктердегі әрі жердегі нәрселер Алланікі. Алла (Т.) кепілдік тұрғысынан жеткілікті. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
н Йаша' Йуҙ/һибкум 'Аййуһӓ Анӓсу Ұа Йа'ти Би'ӓҳарӥна ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алá Ҙӓлика Қадӥрӓан 004-133 Әй адам баласы! Егер Алла қаласа, сендерді кетіріп, басқаларды әкелер еді. Міне осыған Алланың күші толық жетеді. ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌
Ман Кӓна Йурӥду Ćаұӓба Ад-Дунйӓ Фа`инда Ал-Лаһи Ćаұӓбу Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Самӥ`ӓан Баҫӥрӓан 004-134 Кім дүниенің пайдасын тілесе, Сонда дүние, ақыреттің пайдасы Алланың қасында. Сондай-ақ Алла әр нәрсені естуші, ерекше мейірімді. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Кӱнӱ Қаұұӓмӥна Бил-Қисҭи Шуһадӓ'а Лиллаһи Ұа Лаұ `Алáнфусикум 'Аұи Ал-Ұӓлидайни Ұа Ал-'Ақрабӥна ۚн Йакун Ғанӥйӓан 'Аұ Фақӥрӓан Фа-Аллӓһу 'Аұлá Биһимӓ ۖ Фалӓ Таттаби`ӱ Ал-Һаұáн Та`дилӱ ۚ Ұа 'Ин Талұӱ 'Аұ Ту`риđӱ Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрӓан 004-135 Әй мүміндер! Әділдікте мықты тұрып, егер өздеріңнің, әке-шешелеріңнің және жақындарыңның зиянына болса да, Алла үшін айғақ болыңдар; бай немесе кедей болса да. Өйткені Алла, екеуіне де тым жақын. (Олардың халін біледі) Ендеше әділдік істеу нәпсіге ермеңдер. Егер тілдеріңді бұрып, шындықты бұрмаласаңдар, шәксіз Алла не істегендеріңді толық білуші. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ۖ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ӓминӱ Бил-Лаһи Ұа Расӱлиһи Ұа Ал-Китӓби Ал-Лаҙӥ Наззала `Алá Расӱлиһи Ұа Ал-Китӓби Ал-Лаҙӥнзала Мин Қаблу ۚ Ұа Ман Йакфур Бил-Лаһи Ұа Малӓ'икатиһи Ұа Кутубиһи Ұа Русулиһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Фақад Đалла Đалӓлӓан Ба`ӥдӓан 004-136 Әй мүміндер! Аллаға, Пайғамбарына және оған түсірген Құранға сондай-ақ одан бұрыңғы түсірген кітапқа иман келтіріңдер. Ал кім Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне және ақырет күніне қарсы шықса, сонда тым ұзақ адасты. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ćумма Кафарӱ Ćумма 'Ӓманӱ Ćумма Кафарӱ Ćумма Аздӓдӱ Куфрӓан Лам Йакуни Ал-Лаһу Лийағфира Лаһум Ұа Лӓ Лийаһдийаһум Сабӥлӓан 004-137 Негізінен сондай иман келтіріп сонсоң қарсы келгендер, тағы иман келтіріп, және қарсы шыққандар, сонсоң қарсылығын арттырғандар, міне, Алла соларды жарылқамайды да, тура жолға да салмайды. (Яһудилер әуелі Мұсаға иман келтірді. Сонсоң бұзауға табынып, қарсы келді. Сонсоң Мұсаға иман келтіріп, Ғисаға қарсы болды да, Мұхаммед (Ғ.С.) ке қарсылықтарын арттыра түсті. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Башшири Ал-Мунӓфиқӥна Би'анна Лаһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 004-138 (Мұхаммед Ғ.С.) мұнафықтарға, өздеріне негізінен күйзелтуші азап бар екендігін шүйіншіле. ‍‍‍‍‌ ‌
Ал-Лаҙӥна Йаттаҳиҙӱна Ал-Кӓфирӥна 'Аұлийӓ'а Мин Дӱни Ал-Му'уминӥна ۚ 'Айабтағӱна `Индаһуму Ал-`Иззата Фа'инна Ал-`Иззата Лиллаһи Җамӥ`ӓан 004-139 Сондай мүміндерден өзге кәпірлерді дос тұтқандар, олардың қасынан ізет іздей ме? Шын мәнінде ізет бүтіндей Аллаға тән. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Ұа Қад Наззала `Алайкум Фӥ Ал-Китӓби 'Ан 'Иҙӓ Сами`тум 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Йукфару Биһӓ Ұа Йустаһза'у Биһӓ Фалӓ Тақ`удӱ Ма`аһум Хаттá Йаҳӱđӱ Фӥ Хадӥćин Ғайриһи ۚннакум 'Иҙӓан Миćлуһум ۗнна Ал-Лаһа Җӓми`у Ал-Мунӓфиқӥна Ұа Ал-Кӓфирӥна Фӥ Җаһаннама Җамӥ`ӓан 004-140 Расында сендерге Кітапта: Алланың аяттарына қарсы келінгендігін және ажыуаланғандығын сендер естіген сәтте; олар бұдан басқа сөзге кіріскенше, олармен бірге отырмаңдар; әйтпесе сендер де солар сияқты боласыңдар деп үкім түсірді. Шәксіз Алла мұнафықтармен кәпірлерді біртұтас тозаққа жинаушы. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‌‌‌ۗ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Ал-Лаҙӥна Йатараббаҫӱна Бикум Фа'ин Кӓна Лакум Фатхун Мина Ал-Лаһи Қӓлӱ 'Алам Накун Ма`акум Ұа 'Ин Кӓна Лилкӓфирӥна Наҫӥбун Қӓлӱ 'Алам Настахұиҙ `Алайкум Ұа Намна`кум Мина Ал-Му'уминӥна ۚ Фа-Аллӓһу Йахкуму Байнакум Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ Ұа Лан Йаҗ`ала Ал-Лаһу Лилкӓфирӥна `Алá Ал-Му'уминӥна Сабӥлӓан 004-141 Сондай сендерді аңдығандар, сендерге Алладан бір жеңіс келсе: Бізде сендермен бірге емес пе едік?,-деді. Ал егер кәпірлерге бір олжа түссе, оларға: Сендерге үстемдік келтіріп, сендерді мүміндерден қорғамадық па?,- деді. Енді Алла араларыңа қиямет күні үкім қылады, сондай-ақ Алла кәпірлер үшін мүміндерге қарсы жол қоймайды. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ۚ‍‍ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
нна Ал-Мунӓфиқӥна Йуҳӓди`ӱна Ал-Лаһа Ұа Һуұа Ҳӓди`уһум Ұа 'Иҙӓ Қӓмӱ 'Илá Аҫ-Ҫалӓати Қӓмӱ Кусӓлá Йурӓ'ӱна Анӓса Ұа Лӓ Йаҙкурӱна Ал-Лаһа 'Иллӓ Қалӥлӓан 004-142 Мұнафықтар, Алланы алдамақшы болады. Негізінен Алла, оларды алдауға ұшыратады. Қашан олар намазға тұрса, жалқауланып тұрады. Адамдарға көрсету үшін оқып, олар Алланы өте аз еске алады. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌
Муҙабҙабӥна Байна Ҙӓлика Лӓ 'Илá Һӓ'уулӓ' Ұа Лӓ 'Илá Һӓ'уулӓ' ۚ Ұа Ман Йуđлили Ал-Лаһу Фалан Таҗида Лаһу Сабӥлӓан 004-143 Олар, осы екі арада дел-салда. Не бұларда жоқ, не оларда жоқ. Алла біреуді адастырса оған әсте жол таба алмайсың. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ Ал-Кӓфирӥна 'Аұлийӓ'а Мин Дӱни Ал-Му'уминӥна ۚ 'Атурӥдӱна 'Ан Таҗ`алӱ Лиллаһи `Алайкум Сулҭӓнӓан Мубӥнӓан 004-144 Әй мүміндер! Мүміндерден өзге кәпірлерді дос тұтпаңдар. Өз зияндарың үшін ашық дәлел қылуды қалайсыңдар ма? ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
нна Ал-Мунӓфиқӥна Фӥ Ад-Дарки Ал-'Асфали Мина Анӓри Ұа Лан Таҗида Лаһум Наҫӥрӓан 004-145 Негізінен мұнафықтар тозақтың ең төмеңгі қабатында болады. Әрі оларға ешбір жәрдемші таба алмайсың. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Тӓбӱ Ұа 'Аҫлахӱ Ұа А`таҫамӱ Бил-Лаһи Ұа 'Аҳлаҫӱ Дӥнаһум Лиллаһи Фа'ӱлӓ'ика Ма`а Ал-Му'уминӥна ۖ Ұа Саұфа Йу'ути Ал-Лаһу Ал-Му'уминӥна 'Аҗрӓан `Аžӥмӓан 004-146 Бірақ тәубе еткендер, өздерін түзелткендер және Аллаға жабысып, діндерінде ықыласты болғандар, міне солар мүміндермен бірге. Алла (Т.) мүміндерге жедел бір сыйлық береді. ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Мӓ Йаф`алу Ал-Лаһу Би`аҙӓбикумн Шакартум Ұа 'Ӓмантум ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Шӓкирӓан `Алӥмӓан 004-147 Егер шүкірлік етіп, иман келтірсеңдер, Алла сендерді неге азап қылсын? Өйткені, Алла (Т.) шүкірлікті бағалаушы, толық білуші. ‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Лӓ Йухиббу Ал-Лаһу Ал-Җаһра Бис-Сӱ'и Мина Ал-Қаұли 'Иллӓ Ман Žулима ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Самӥ`ӓан `Алӥмӓан 004-148 Алла (Т.) жаман сөздің жарияланып сөйленуін жақсы көрмейді. Бірақ зұлымдыққа ұшыраған біреудікі басқа. Алла әр нәрсені естиді, біледі. ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
н Тубдӱ Ҳайрӓан 'Аұ Туҳфӱһу 'Аұ Та`фӱ `Ан Сӱн Фа'инна Ал-Лаһа Кӓна `Афӱұӓан Қадӥрӓан 004-149 Егер бір жақсылықты ашықтасаңдар немесе оны жасырсаңдар не бір жамандықты кешсеңдер, сонда күдіксіз Алла аса кешірімді, тым күшті. ‍‍‍‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йакфурӱна Бил-Лаһи Ұа Русулиһи Ұа Йурӥдӱна 'Ан Йуфарриқӱ Байна Ал-Лаһи Ұа Русулиһи Ұа Йақӱлӱна Ну'умину Биба`đин Ұа Накфуру Биба`đин Ұа Йурӥдӱна 'Ан Йаттаҳиҙӱ Байна Ҙӓлика Сабӥлӓан 004-150 Шәксіз, сондай Аллаға, пайғамбарларына қарсы келгендер, олар, Алла мен пайғамбарларының арасын айыруды қалайды. Және де олар: (Пайғамбарлардың) кейіне сенеміз де, кейіне қарсы келеміз дейді; сөйтіп олар екі ортадан жол табуды қалайды. ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‌‌ ‌
'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Кӓфирӱна Хаққӓан ۚ Ұа 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна `Аҙӓбӓан Муһӥнӓан 004-151 Міне олар анық кәпірлер. Кәпірлер үшін қорлаушы қинау дайындадық. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа Русулиһи Ұа Лам Йуфарриқӱ Байна 'Ахадин Минһум 'Ӱлӓ'ика Саұфа Йу'утӥһим 'Уҗӱраһум ۗ Ұа Кӓна Ал-Лаһу Ғафӱрӓан Рахӥмӓан 004-152 Және сондай Аллаға, пайғамбарларына иман келтіргендер, олардан ешбіреуінің арасын айырмайды; міне солардың сыйлықтары тезінен беріледі. Сондай-ақ Алла (Т.) өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‌‍
Йас'алука 'Аһлу Ал-Китӓби 'Ан Туназзила `Алайһим Китӓбӓан Мина Ас-Самӓۚ Фақад Са'алӱ Мӱсá 'Акбара Мин Ҙӓлика Фақӓлӱринӓ Ал-Лаһа Җаһратан Фа'аҳаҙат/һуму Аҫ-Ҫӓ`иқату Биžулмиһим ۚ Ćумма Аттаҳаҙӱ Ал-`Иҗла Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'ат/һуму Ал-Баййинӓту Фа`афаұнӓ `Ан Ҙӓлика ۚ Ұа 'Ӓтайнӓ Мӱсá Сулҭӓнӓан Мубӥнӓан 004-153 (Мұхаммед Ғ.С.) Кітап иелері сенен көктен бір кітап түсіруіңді сұрайды. Расында олар Мұса (Ғ.С.) дан одан да зорғыны сұраған. Сонда олар: Алланы бізге ашық көрсет!,-дегенде, олардың кесірлері себепті найзағай түсті. Сонсоң оларға ашық дәлелдер келгеннен кейін де, олар бұзауды тәңір жасап алды. Сонда соларды да кештік. Сондай-ақ Мұса (Ғ.С.) ға ашық мұғжиза бердік. ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Ұа Рафа`нӓ Фаұқаһуму Аҭ-Ҭӱра Бимӥćӓқиһим Ұа Қулнӓ Лаһум Адҳулӱ Ал-Бӓба Суҗҗадӓан Ұа Қулнӓ Лаһуму Лӓ Та`дӱ Фӥ Ас-Сабти Ұа 'Аҳаҙнӓ Минһум Мӥćӓқӓан Ғалӥžӓан 004-154 Олардың уәделері себепті үстеріне Тұр тауын көтердік. Және оларға: Қақпадан сәжде қылып кіріңдер дедік. Тағы оларға: Сенбі күні шектен шықпаңдар!,- дедік. Сөйтіп олардан ауыр серт алдық. ‌‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍
Фабимӓ Нақđиһим Мӥćӓқаһум Ұа Куфриһим Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Қатлиһиму Ал-'Анбийӓ'а Биғайри Хаққин Ұа Қаұлиһим Қулӱбунӓ Ғулфун ۚ Бал Ҭаба`а Ал-Лаһу `Алайһӓ Бикуфриһим Фалӓ Йу'уминӱна 'Иллӓ Қалӥлӓан 004-155 Дегенмен олардың серттерін бұзулары, Алланың аяттарына қарсы шығулары, пайғамбарларды жазықсыз өлтірулері және жүректеріміз перделі деулері себепті Алла, әрине олардың қарсылықтары салдарынан жүректерін мөрлеген. Сондықтан өте азы ғана иман келтіреді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Ұа Бикуфриһим Ұа Қаұлиһим `Алá Марйама Буһтӓнӓан `Аžӥмӓан 004-156 Және олардың (Ғиса Ғ.С.ға) қарсы шығулары әрі Мәриямға зор жала жапсырған сөздері себепті, ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Қаұлиһимннӓ Қаталнӓ Ал-Масӥха `Ӥсá Абна Марйама Расӱла Ал-Лаһи Ұа Мӓ Қаталӱһу Ұа Мӓ Ҫалабӱһу Ұа Лакин Шуббиһа Лаһум ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна Аҳталафӱ Фӥһи Лафӥ Шаккин Минһу ۚ Мӓ Лаһум Биһи Мин `Илмин 'Иллӓ Аттибӓ Аž-Žанни ۚ Ұа Мӓ Қаталӱһу Йақӥнӓан 004-157 Тағы да; Алланың елшісі, Мәриям ұлы Ғиса Мәсихты өлтірдік!,- дегендіктері негізінде олар оны өлтірмеді де, аспады. Бірақ оларға ұқсатылды (Олар Ғисаға ұқсатылған біреуді өлтірді.) Расында, ол жайында қайшылықтағылар, әрине одан күдіктенуде. Олардың оған байланысты мәліметтері жоқ. Бірақ күмәннің ғана соңында. Олар оны анық өлтірмеді. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Бал Рафа`аһу Ал-Лаһу 'Илайһи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 004-158 Олай емес, Алла оны өз тарапына көтерді. Алла(Т.) өте үстем, хикмет иесі. ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Ұа 'Ин Мин 'Аһли Ал-Китӓби 'Иллӓ Лайу'уминанна Биһи Қабла Маұтиһи ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Йакӱну `Алайһим Шаһӥдӓан 004-159 Кітап иелері, Ғиса(Ғ.С) ға өлуінен бұрын әлбетте иман келтіреді. Және қиямет күнінде ол оларға куә болады. ‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌
Фабиžулмин Мина Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Харрамнӓ `Алайһим Ҭаййибӓтин 'Ухиллат Лаһум Ұа Биҫаддиһимн Сабӥли Ал-Лаһи Каćӥрӓан 004-160 Сонда Яһудилердің зұлымдықтарының және көптеген адамдарды Алланың жолынан тосуларының салдарынан оларға халал етілген көптеген жақсы нәрселерді оларға арам қылдық. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Ұа 'Аҳҙиһиму Ар-Рибӓ Ұа Қад Нуһӱ `Анһу Ұа 'Аклиһиммұӓла Анӓси Бил-Бӓҭили ۚ Ұа 'А`таднӓ Лилкӓфирӥна Минһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан 004-161 Және де оларға тыйым салынған бола тұра өсім алулары әрі адамдардың малдарын орынсыз жеулері, сондай ақ олардан қарсы келгендер үшін; күйзелтуші азап әзірледік. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
Лакини Ар-Рӓсиҳӱна Фӥ Ал-`Илми Минһум Ұа Ал-Му'уминӱна Йу'уминӱна Бимӓнзила 'Илайка Ұа Мӓнзила Мин Қаблика Ұа ۚ Ал-Муқӥмӥна Аҫ-Ҫалӓата Ұа ۚ Ал-Му'утӱна Аз-Закӓата Ұа Ал-Му'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири 'Ӱлӓ'ика Сану'утӥһимҗрӓан `Аžӥмӓан 004-162 Дегенмен іштерінен ғылымда озат болғандар және иман келтіргендер, саған түсірілгенге әрі сенен бұрынғы түсірілгенге сенеді. Және намазды орындаушылар, зекет берушылер әрі Аллаға, ақырет күніне сенушілер, әрине соларға зор сыйлық береміз. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌
ннӓ 'Аұхайнӓ 'Илайка Камӓ 'Аұхайнӓ 'Илá Нӱхин Ұа Ан-Набӥйӥна Мин Ба`диһи ۚ Ұа 'Аұхайнӓ 'Илáбрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Ұа Ал-'Асбӓҭи Ұа `Ӥсá Ұа 'Аййӱба Ұа Йӱнус Ұа Һӓрӱна Ұа Сулаймӓна ۚ Ұа 'Ӓтайнӓ Дӓұӱда Забӱрӓан 004-163 (Мұхаммед Ғ.С.) Нұх (Ғ.С.) және одан кейінгі пайғамбарларға уахи еткеніміздей саған да уахи еттік. Сондай-ақ Ыбырайым, Ысмайыл, Ысхақ, Яғқұп (Ғ.С.), ұрпақтарына және Ғиса, Әйюб, Юныс, Һарұн және Сүлеймен (Ғ.С.) ге де уахи еттік. Әрі Дәуіт (Ғ.С.) ке Зәбұрды бердік. ‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌‌
Ұа Русулӓан Қад Қаҫаҫнӓһум `Алайка Мин Қаблу Ұа Русулӓан Лам Нақҫуҫһум `Алайка ۚ Ұа Каллама Ал-Лаһу Мӱсá Таклӥмӓан 004-164 Және саған бұрыңғы пайғамбарларды баян қылдық, сондай-ақ пайғамбарлардың саған баян етпегеніміз де бар. Және Алла (Т.) Мұса (Ғ.С.) ға (тікелей) сөйлескен. ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‌
Русулӓан Мубашширӥна Ұа Мунҙирӥна Ли'ллӓ Йакӱна Лилннӓси `Алá Ал-Лаһи Хуҗҗатун Ба`да Ар-Русули ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Азӥзӓан Хакӥмӓан 004-165 Пайғамбарларды қуандырушы, қорқытушы етіп жібердік: Елшілерден кейін адамдардың Аллаға қарсы сылтауы болмауы үшін. Алла (Т.) аса үстем, хикмет еисі. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌
Лакини Ал-Лаһу Йаш/һаду Бимӓнзала 'Илайка ۖнзалаһу Би`илмиһи Ұа ۖ Ал-Малӓ'икату Йаш/һадӱна ۚ Ұа Кафá Бил-Лаһи Шаһӥдӓан 004-166 Алайда Алла, саған түсіргенін біле тұра түсіндіргеніне куәлік етеді және періштелер де куә болады. Негізінде Алла куәлікте жеткілікті. ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‌‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Қад Đаллӱ Đалӓлӓан Ба`ӥдӓан 004-167 Күдіксіз, сондай қарсы болғандар және Алланың жолынан тосқандар, расында ұзақ адасумен адасты. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Žаламӱ Лам Йакуни Ал-Лаһу Лийағфира Лаһум Ұа Лӓ Лийаһдийаһум Ҭарӥқӓан 004-168 Шәксіз сондай қарсы шығып, зұлымдық қылғандарды тура жолға да салмайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍
'Иллӓ Ҭарӥқа Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Абадӓан ۚ Ұа Кӓна Ҙӓлика `Алá Ал-Лаһи Йасӥрӓан 004-169 Бірақ тозақтың ғана жолына салады да, олар онда мәңгі қалады. Осы, Аллаға оңай. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Қад Җӓ'акуму Ар-Расӱлу Бил-Хаққи Мин Раббикум Фа'ӓминӱ Ҳайрӓан Лакум ۚ Ұа 'Ин Такфурӱ Фа'инна Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Кӓна Ал-Лаһу `Алӥмӓан Хакӥмӓан 004-170 Әй адам баласы! Рас сендерге Пайғамбар, Раббыларыңнан хақиқатты келтірді. Сондықтан иман келтіріңдер, сендер үшін жақсы. Егер қарсы келсеңдер, сонда күдіксіз көктердегі және жердегі барлық нәрсе Алланікі. Алла (Т.) аса білуші, хикмет иесі. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ۚ ‌‌‌‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лӓ Тағлӱ Фӥ Дӥникум Ұа Лӓ Тақӱлӱ `Алá Ал-Лаһи 'Иллӓ Ал-Хаққа ۚннамӓ Ал-Масӥху `Ӥсá Абну Марйама Расӱлу Ал-Лаһи Ұа Калиматуһу 'Алқӓһӓ 'Илá Марйама Ұа Рӱхун Минһу ۖ Фа'ӓминӱ Бил-Лаһи Ұа Русулиһи ۖ Ұа Лӓ Тақӱлӱ Ćалӓćатун ۚ Антаһӱ Ҳайрӓан Лакум ۚннамӓ Ал-Лаһу 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Субхӓнаһун Йакӱна Лаһу Ұаладун ۘ Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۗ Ұа Кафá Бил-Лаһи Ұа Кӥлӓан 004-171 Әй Кітап иелері! Діндеріңде артық кетпеңдер. Аллаға байланысты шындықты айтыңдар. Шынайы түрде Мәриям ұлы Мәсих Ғиса, Алланың елшісі әрі Мәриямға жалғастырған сөзі және Алла тарапынан бір рух. Ендеше Аллаға және елшілеріне сеніңдер. Әрі (Алланы) үшеу демеңдер, (одан) тыйылыңдар. Сендер үшін жақсы. Шынайы түрде Алла бір-ақ Тәңір. Ол баласы болудан пәк. Көктердегі және жердегі нәрселер оған тән. Алла уәкілдікте жетік. ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍~ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ۖ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ۚ ‍‌‌ۚ‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌ۖ‍‍‍‍‍~‍‍ ‌ ‌ۘ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍‍ ‌‌
Лан Йастанкифа Ал-Масӥху 'Ан Йакӱна `Абдӓан Лиллаһи Ұа Лӓ Ал-Малӓ'икату Ал-Муқаррабӱна ۚ Ұа Ман Йастанкиф `Ан `Ибӓдатиһи Ұа Йастакбир Фасайахшуруһум 'Илайһи Җамӥ`ӓан 004-172 Ғиса да, Аллаға жақын періштелер де Аллаға құл болудан әсте арланбайды. Кім Оған құлшылықтан арланып дандайсыса, сонда оларды тұтас өз тарапына жинайды. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Файуұаффӥһим 'Уҗӱраһум Ұа Йазӥдуһум Мин Фаđлиһи ۖ Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Астанкафӱ Ұа Астакбарӱ Файу`аҙҙибуһум `Аҙӓбӓан 'Алӥмӓан Ұа Лӓ Йаҗидӱна Лаһум Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұалӥйӓан Ұа Лӓ Наҫӥрӓан 004-173 Ал енді сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендердің сыйлықтарын толық береді. Әрі оларға өз ілтипатынан арттырады. Ал және сондай арланып менменсігендерді күйзелтуші азапқа ұшыратады. Сондай-ақ олар үшін Алладан басқа құтқарушы не дос не жәрдемші таба алмайды. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Қад Җӓ'акум Бурһӓнун Мин Раббикум Ұа 'Анзалнӓ 'Илайкум Нӱрӓан Мубӥнӓан 004-174 Әй адам баласы! Сендерге Раббыларыңнан дәлел келді. Сондай-ақ сендер үшін бір ашық нұр (Құран) түсірдік. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Бил-Лаһи Ұа А`таҫамӱ Биһи Фасайудҳилуһум Фӥ Рахматин Минһу Ұа Фаđлин Ұа Йаһдӥһим 'Илайһи Ҫирӓҭӓан Мустақӥмӓан 004-175 Ал енді Аллаға сеніп, Оған жабысқандарды өз тарапынан мәрхамет және ілтипатқа бөлейді де, өзіне баратын тура жолға салады. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Йастафтӱнака Қули Ал-Лаһу Йуфтӥкум Фӥ Ал-Калӓлати ۚ 'Ини Амру'уун Һалака Лайса Лаһу Ұаладун Ұа Лаһуҳтун Фалаһӓ Ниҫфу Мӓ Тарака ۚ Ұа Һуұа Йариćуһӓн Лам Йакун Лаһӓ Ұаладун ۚ Фа'ин Кӓнатӓ Аćнатайни Фалаһумӓ Аć-Ćулуćӓни Миммӓ Тарака ۚ Ұа 'Ин Кӓнӱҳұатан Риҗӓлӓан Ұа Нисӓн Фалилҙҙакари Миćлу Хаžžи Ал-'Унćайайни ۗ Йубаййину Ал-Лаһу Лакумн Таđиллӱ Ұа ۗ Аллӓһу Бикулли Шай'ин `Алӥмун 004-176 Олар сенен пәтуа сұрайды. Оларға айт: Алла сендерге Кәлала жайында пәтуа береді: Егер әке-шешесі және баласы жоқ біреу өлсе, оның бір қыз туысы болса, сонда оған қалған мирастың жартысы тиеді. Егер өлген әйел болып, оның баласы болмаса, еркек туысы оның мирасқоры болады. Егер өлгеннің қыз туысы екеу болса, екеуіне қалған мирастың үштен екісі тиеді. Және мирасқорлар ер, әйелдер аралас болса, сонда бір ерге екі әйелдің сыбағасындай тиеді. Алла (Т.) адасарсыңдар деп сендерге ашық түсінік береді. Алла әр нәрсені толық біледі ۚ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍~ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‌‌‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah