3) Sūrat 'Āli `Imn

Printed format

3)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 003-001 Әлиф Ләм Мим. --
Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ал-Хаййу Ал-Қаййӱму 003-002 Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол тірі, толық меңгеруші. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Наззала `Алайка Ал-Китӓба Бил-Хаққи Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Ұа 'Анзала Ат-Таұрӓата Ұа Ал-'Инҗӥла 003-003 (Мұхаммед Ғ.С.) Алла (Т.) саған, алдындағыны растаушы Құранды шындық бойынша түсірді. Және Тәурат, Інжілді түсірді. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌‍‌‍‍‍‍‍
Мин Қаблу Һудáан Лилннӓси Ұа 'Анзала Ал-Фурқӓна ۗнна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Лаһум `Аҙӓбун Шадӥдун Ұа ۗ Аллӓһу `Азӥзун Ҙӱ Антиқӓмин 003-004 Бұрын адамдарға тура жол еді. Және парық қылатын мұғжизаны түсірді. Расында Алланың аяттарына қарсы келгендер үшін қатты азап бар. Алла, өте үстем, өш алу күшіне ие. ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍ ۗ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ۗ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Лӓ Йаҳфá `Алайһи Шай'ун Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фӥ Ас-Самӓ'и 003-005 Шын мәнінде Алла (Т.) ға жердегі, көктегі еш нәрсе жасырын емес. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌
Һуұа Ал-Лаҙӥ Йуҫаұұирукум Фӥ Ал-'Архӓми Кайфа Йашӓۚ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 003-006 Ол сондай Алла (Т.) сендерді жатырларда қалауынша бейнелейді. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Өте үстем, хикмет иесі. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥнзала `Алайка Ал-Китӓба Минһу 'Ӓйӓтун Мухкамӓтун Һунна 'Умму Ал-Китӓби Ұа 'Уҳару Муташӓбиһӓтун ۖ Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Зайғун Файаттаби`ӱна Мӓ Ташӓбаһа Минһу Абтиғӓ Ал-Фитнати Ұа Абтиғӓ'а Та'ұӥлиһи ۗ Ұа Мӓ Йа`ламу Та'ұӥлаһу 'Иллӓ Ал-Лаһу Ұа ۗ Ар-Рӓсиҳӱна Фӥ Ал-`Илми Йақӱлӱна 'Ӓманнӓ Биһи Куллун Мин `Инди Раббинӓ ۗ Ұа Мӓ Йаҙҙаккару 'Иллӓ 'Ӱлӱ Ал-'Албӓби 003-007 Ол Алла, саған Құран түсірді. Оның ашық мағыналы аяттары бар. Солар Кітаптың негізгі ірге тасы. Екінші ұқсас ұғымда аяттар бар. Ал жүректеріңде қыңырлық болғандар, бұзақылық іздеп, ұқсас мағыналы аяттардың ұғымын іздестіріп соңына түседі. Оның ұғымын Алла ғана біледі. Сондай-ақ ғылымында озат болғандар: Бұған сендік. Барлығы Раббымыздың қасынан дейді. Бұны ақыл иелері ғана түсінеді. ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‌‍‍~ ‌‌ ۗ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ۗ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍
Раббанӓ Лӓ Тузиғ Қулӱбанӓ Ба`да 'Иҙ Һадайтанӓ Ұа Һаб Ланӓ Мин Ладунка Рахматан ۚннака 'Анта Ал-Ұаһһӓбу 003-008 Раббымыз! Бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқытпа. Және бізге өз қасыңнан игілік бер. Күдіксіз Сен өте берегенсің. ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ۚ‍ ‌‌‍‍
Раббанӓннака Җӓми`у Анӓси Лийаұмин Лӓ Райба Фӥһи ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йуҳлифу Ал-Мӥ`ӓда 003-009 Раббымыз! Расында Сен күдіксіз келетін бір күнде адамдарды жинаушысың. Сөз жоқ, Алла уәдесінен айнымайды. ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лан Туғнийа `Анһуммұӓлуһум Ұа Лӓ 'Аұлӓдуһум Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һум Ұа Қӱду Анӓри 003-010 Расында сондай қарсы болғандардың балалары, малдары Алладан (келетін) еш нәрсеге төтеп бере алмайды. Міне солар тозақтың отындары. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍ ‍ ‌ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Када'би 'Ӓли Фир`аұна Ұа Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Фа'аҳаҙаһуму Ал-Лаһу Биҙунӱбиһим Ұа ۗ Аллӓһу Шадӥду Ал-`Иқӓби 003-011 Әдеттері; Перғауынның сыбайластарыныкі және олардан бұрынғылардікі тәрізді. Олар аятттарымызды жасынға шығарған. Сонда Алла оларды күнәлары себепті азаптаған. Алланың азабы қатты. ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍
Қул Лиллаҙӥна Кафарӱ Сатуғлабӱна Ұа Тухшарӱна 'Илá Җаһаннама ۚ Ұа Би'са Ал-Миһӓду 003-012 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай қарсы болғандарға: Тез жеңілесіңдер де тозаққа жиналасыңдар. Нендей жаман орын. де ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Қад Кӓна Лакум 'Ӓйатун Фӥ Фи'атайни Ат-Тақатӓ ۖ Фи'атун Туқӓтилу Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа 'Уҳрá Кӓфиратун Йараұнаһум Миćлайһим Ра'йа Ал-`Айни Ұа ۚ Аллӓһу Йу'уаййиду Бинаҫриһи Ман Йашӓۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла`ибратан Ли'ұлӥ Ал-'Абҫӓри 003-013 (Бәдір соғысындағы) екі топтың қарсыласуында сендерге бір ғибрат бар. Бір топ Алла жолында соғысады. Екінші жақ қарсы еді. Олар Мұсылмандарды, көздерімен, өздеріндей екі есе көруде еді. (Негізінде Мұсылмандар, үш жүз он үш, кәпірлер мыңдай еді) Алла кімді қаласа, өз жәрдемімен қолдайды. Расында бұнда қырағылар үшін әрине ғибрат бар. ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ۖ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍ ‌‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Зуййина Лилннӓси Хуббу Аш-Шаһаұӓти Мина Ан-Нисӓ' Ұа Ал-Банӥна Ұа Ал-Қанӓҭӥри Ал-Муқанҭарати Мина Аҙ-Ҙаһаби Ұа Ал-Фиđđати Ұа Ал-Ҳайли Ал-Мусаұұамати Ұа Ал-'Ан`ӓми Ұа Ал-Харćи ۗ Ҙӓлика Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа ۖ Аллӓһу `Индаһу Хусну Ал-Ма'ӓби 003-014 Адам баласы үшін қатындар, балалар, алтын күмістен жиналған қазыналар, сәнделген аттар, малдар және егіндерді қызыға сүю әдемі көрсетілді. Бірақ олар дүние тіршілігінің сәні. Негізінде орынның жақсысы Алланың қасында. ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ۖ‍ ‍‌‍‍
Қул 'А'уунабби'укум Биҳайрин Мин Ҙӓликум ۚ Лиллаҙӥна Аттақаұ `Инда Раббиһим Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Ұа 'Азұӓҗун Муҭаһһаратун Ұа Риđұӓнун Мина Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу Баҫӥрун Бил-`Ибӓди 003-015 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендерге бұларыңнан да жақсы нәрседен хабар берейін бе?,- де. Сондай тақуалар үшін Алланың қасында астарынан өзендер ағатын, онда мәңгі тұратын бақшалар сондай-ақ тап-таза жұбайлар әрі Алланың ризалығы бар. Алла (Т.) құлдарын толық көруші. ‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Йақӱлӱна Раббанӓннанӓ 'Ӓманнӓ Фӓғфир Ланӓ Ҙунӱбанӓ Ұа Қинӓ `Аҙӓба Анӓри 003-016 Сондай : Раббымыз! Иман келтірдік, күнәмізды жарылқа да от азабынан сақта дегендер; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Аҫ-Ҫӓбирӥна Ұа Аҫ-Ҫӓдиқӥна Ұа Ал-Қӓнитӥна Ұа Ал-Мунфиқӥна Ұа Ал-Мустағфирӥна Бил-'Асхӓри 003-017 Олар сабыр етушілер, шыншылдар, бой ұсынушылар, Алла жолында мал сарып қылушылар және таң сәріден жарылқану тілеушілер, (таң намазын оқушылар,) ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Шаһида Ал-Лаһуннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ұа Ал-Малӓ'икату Ұа 'Ӱлӱ Ал-`Илми Қӓ'имӓан Бил-Қисҭи ۚ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 003-018 Алла (Т.), періштелер және әділет үстінде тұрушы ғылым иелері, расында тым үстем, хикмет иесі Алладан басқа ешбір тәңір жоқтығына куәлік берді. ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Адӥна `Инда Ал-Лаһи Ал-'Ислӓму ۗ Ұа Мӓ Аҳталафа Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба 'Иллӓ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-`Илму Бағйӓан Байнаһум ۗ Ұа Ман Йакфур Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Фа'инна Ал-Лаһа Сарӥ Ал-Хисӓби 003-019 Алланың қасында шынайы дін Ислам. Сондай Кітап берілгендер, өздеріне мәлімет келгеннен кейін араларындағы күншілдіктен ғана талас-тартысқа түсті. Кім Алланың аяттарына қарсы келсе, күдіксіз Алла тез есеп көруші. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۗ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Фа'ин Хӓҗҗӱка Фақул 'Асламту Ұаҗһийа Лиллаһи Ұа Мани Аттаба`ани Ұа Қул ۗ Лиллаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Ұа Ал-'Уммӥйӥна 'А'асламтум Фа'ин ۚ 'Асламӱ Фақади Аһтадаұ Ұа 'Ин ۖ Таұаллаұ Фа'иннамӓ `Алайка Ал-Балӓғу Ұа Аллӓһу ۗ Баҫӥрун Бил-`Ибӓди 003-020 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сенімен сөз таластыруға кіріссе: Өзімді Аллаға тапсырдым әрі маған ергендерді де де. Сондай-ақ кітап берілгендерге де надандарға да: Исламды қабыл еттіңдер ме?,- де. Егер олар исламды қабыл етсе, тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, саған жалғастыру ғана міндет. Алла құлдарын нақ көруші. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ۗ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йакфурӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Йақтулӱна Ан-Набӥйӥна Биғайри Хаққин Ұа Йақтулӱна Ал-Лаҙӥна Йа'мурӱна Бил-Қисҭи Мина Анӓси Фабашширһум Би`аҙӓбин 'Алӥмин 003-021 Алланың аяттарына қарсы келгендер және жазықсыз пайғамбарларды өлтіргендер, сондай-ақ адамдарға туралықты әмір еткендерді өлтіргендер, соларды күйзелтуші азаппен сүйіншіле. ‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Хабиҭат 'А`мӓлуһум Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 003-022 Міне солар дүниеде де ақиретте де амалдары жойылғандар. Сондай-ақ олар үшін жәрдемші жоқ. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍
'Алам Тара 'Илá Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Наҫӥбӓан Мина Ал-Китӓби Йуд`аұна 'Илá Китӓби Ал-Лаһи Лийахкума Байнаһум Ćумма Йатаұаллá Фарӥқун Минһум Ұа Һум Му`риđӱна 003-023 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай кітаптардан үлес берілгендердің араларына үкім беру үшін Алланың Кітабына шақырылғандарды көрмейсің бе? Соңсоң олардың бір бөлімі Одан бет бұрады. Сондай-ақ олар ұдайы бет бұрушы. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһум Қӓлӱ Лан Тамассанӓ Анӓру 'Иллӓ 'Аййӓмӓан Ма`дӱдӓтин ۖ Ұа Ғарраһум Фӥ Дӥниһим Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 003-024 Бұл олардың: Бізге тозақ оты, санаулы күндер ғана соқтығады дегендіктері себепті. Дін жайындағы жасанды нәрселері оларды алдады. ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ۖ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌
Факайфа 'Иҙӓ Җама`нӓһум Лийаұмин Лӓ Райба Фӥһи Ұа Ұуффийат Куллу Нафсин Мӓ Касабат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 003-025 Болуы шәксіз күнде жинағанымызда сондай-ақ әркімге әділетсіздік етілмей еңбектері толық берілгенде, жағдайлары қалай болар еді?. ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қули Ал-Лаһумма Мӓлика Ал-Мулки Ту'утӥ Ал-Мулка Ман Ташӓ'у Ұа Танзи`у Ал-Мулка Мимман Ташӓ'у Ұа Ту`иззу Ман Ташӓ'у Ұа Туҙиллу Ман Ташӓۖ Бийадика Ал-Ҳайру ۖннака `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 003-026 (Мұхаммед Ғ.С.) : Әй мүлік иесі Алла! Кімге қаласаң мүлік бересің де кімнен қаласаң, дәулетті аласың. Сондай-ақ кімді қаласаң ардақтайсың да кімді қаласаң қорлайсың. Жақсылық Сенің қолыңда. Шәксіз әр нәрсеге күшің жетеді деп айт. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Тӱлиҗу Ал-Лайла Фӥ Ан-Наһӓри Ұа Тӱлиҗу Ан-Наһӓра Фӥ Ал-Лайли ۖ Ұа Туҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Туҳриҗу Ал-Маййита Мина Ал-Хаййи ۖ Ұа Тарзуқу Ман Ташӓ'у Биғайри Хисӓбин 003-027 Түнді күндізге айналдырасың да күндізді түнге айналдырасың. Сондай-ақ өліден тіріні шығарып, тіріден өліні шығарасың. Және кімді қаласаң сансыз несібе бересің. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍ۖ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Лӓ Йаттаҳиҙи Ал-Му'уминӱна Ал-Кӓфирӥна 'Аұлийӓ'а Мин Дӱни Ал-Му'уминӥна ۖ Ұа Ман Йаф`ал Ҙӓлика Фалайса Мина Ал-Лаһи Фӥ Шай'ин 'Иллӓн Таттақӱ Минһум Туқӓатан ۗ Ұа Йухаҙҙирукуму Ал-Лаһу Нафсаһу ۗ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Ал-Маҫӥру 003-028 Мүміндер, мүміндерден өзге кәпірлерді дос тұтпасын. Әлдекім осыны істесе, Аллаға еш нәрседе байланысы жоқ. Бірақ олардан сақтану үшін болса басқа. Алла сендерді өзі қорқытады. Және барар орын Алла жақ. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ин Туҳфӱ Мӓ Фӥ Ҫудӱрикум 'Аұ Тубдӱһу Йа`ламһу Ал-Лаһу ۗ Ұа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа ۗ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 003-029 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Көңілдеріңде бір нәрсені жасырсаңдар да жарияласаңдар да Алла оны біледі. Әрі Алланың барлық нәрсеге толық күші жетуші де. ‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۗ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Йаұма Таҗиду Куллу Нафсин Мӓ `Амилат Мин Ҳайрин Мухđарӓан Ұа Мӓ `Амилат Мин Сӱн Таұадду Лаұ 'Анна Байнаһӓ Ұа Байнаһу 'Амадӓан Ба`ӥдӓан ۗ Ұа Йухаҙҙирукуму Ал-Лаһу Нафсаһу Ұа ۗ Аллӓһу Ра'ӱфун Бил-`Ибӓди 003-030 Сол күні әркім істеген игілігін әзір табады да істеген жамандығының арасымен өз арасының ұзақ қашықтықта болуын қалайды. Алла сендерді өзі сақсындырады. Алла (Т.) құлдарына тым жұмсақ. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍~ ‌‌‌‌ ‌‌ۗ ‌‌ ۗ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ин Кунтум Тухиббӱна Ал-Лаһа Фа Аттаби`ӱнӥ Йухбибкуму Ал-Лаһу Ұа Йағфир Лакум Ҙунӱбакум Ұа ۗ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 003-031 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер Алланы сүйсеңдер, онда маған ілесіңдер. Алла (Т.) сендерді жақсы көріп, күнәларыңды жарылқайды. Өйткені, Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді де. ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Қул 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Ар-Расӱла ۖ Фа'ин Таұаллаұ Фа'инна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Кӓфирӥна 003-032 Және оларға: Аллаға әрі Пайғамбарға бой ұсыныңдар де. Егер олар бет бұрса, сонда Алла қарсы болушыларды сүймейді. ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаһа Аҫҭафá 'Ӓдама Ұа Нӱхӓан Ұа 'Ӓла 'Ибрӓһӥма Ұа 'Ӓла `Имрӓн `Алá Ал-`Ӓламӥна 003-033 Негізінен Алла (Т.) Адам мен Нұх (Ғ.С.) ты және Ыбырайым (Ғ.С.) мен Ғымранның жұрағатын әлемдерге ардақты қылды. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍
Ҙуррӥйатан Ба`đуһӓ Мин Ба`đин Ұа ۗ Аллӓһу Самӥ`ун `Алӥмун 003-034 (Бұлар) бір-бірінен тараған ұрпақ. Алла әр нәрсені естуші, білуші. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Қӓлати Амра'ату `Имрӓна Рабби 'Иннӥ Наҙарту Лака Мӓ Фӥ Баҭнӥ Мухаррарӓан Фатақаббал Миннӥ ۖннака 'Анта Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 003-035 Ғымранның жұбайы (Фақуза қызы Ханна): Раббым! Ішімдегіні азат қылған түрде Саған арнадым, менен қабыл айла! Расында Сен өзің аса естуші, білушісің деді. ‌‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Ұаđа`ат/һӓ Қӓлат Рабби 'Иннӥ Ұаđа`туһӓнćá Ұа Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Ұаđа`ат Ұа Лайса Аҙ-Ҙакару Кӓл'унćá ۖ Ұа 'Иннӥ Саммайтуһӓ Марйама Ұа 'Иннӥ 'У`ӥҙуһӓ Бика Ұа Ҙуррӥйатаһӓ Мина Аш-Шайҭӓни Ар-Раҗӥми 003-036 Сонда ол, қыз тапқан сәтте: Раббым! Шынында мен қыз таптым деді. Алла оның не тапқанын біледі. Ұл, қыздай емес. Мен оның атын Мәриям қойдым. Оны да ұрпағын да шайтаннан Саған сиындырамын деді. ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Фатақаббалаһӓ Раббуһӓ Биқабӱлин Хасанин Ұа 'Анбатаһӓ Набӓтӓан Хасанӓан Ұа Каффалаһӓ Закарӥйӓ ۖ Кулламӓ Даҳала `Алайһӓ Закарӥйӓ Ал-Михрӓба Ұаҗада `Индаһӓ Ризқӓан ۖ Қӓла Йӓ Марйаму 'Аннá Лаки Һӓҙӓ ۖ Қӓлат Һуұа Мин `Инди Ал-Лаһи ۖнна Ал-Лаһа Йарзуқу Ман Йашӓ'у Биғайри Хисӓбин 003-037 Сонда оны Раббы жақсы қабылдап, көркем өсірумен өсірді және оған Зәкерияны (Ғ.С.) ие қылды. Зәкерия оның хұжырасына әр кіргенде оның қасында қорек тапты. Әй Мәриям! Осы саған қайдан келді?,- деді. Мәриям: Ол Алланың қасынан, шәксіз Алла қалаған құлын есепсіз ризықтандырады деді. ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ۖ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Һунӓлика Да`ӓ Закарӥйӓ Раббаһу ۖ Қӓла Рабби Һаб Лӥ Мин Ладунка Ҙуррӥйатан Ҭаййибатан ۖннака Самӥ Ад-Ду`ӓ'и 003-038 Сол арада Зәкерия (Ғ.С.) Раббына жалбарынды: Раббым! Маған қасыңнан игі ұрпақ бер. Шәксіз Сен тілекті естушісін деді. ‌‌ ‌‍‌ ‌‍ ۖ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌
Фанӓдат/һу Ал-Малӓ'икату Ұа Һуұа Қӓ'имун Йуҫаллӥ Фӥ Ал-Михрӓби 'Анна Ал-Лаһа Йубашширука Бийахйá Муҫаддиқӓан Бикалиматин Мина Ал-Лаһи Ұа Саййидӓан Ұа Хаҫӱрӓан Ұа Набӥйӓан Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 003-039 Зәкерия (Ғ.С.) хұжырада намаз оқып тұрғанда, періштелер оған: Расында Алла (Т.) саған, Алладан болған әмірді (Ғиса Ғ.С.ды) растаушы, ел ағасы, нәпсіне ие, игілерден бір Пайғамбар болатын Яхиямен қуанышқа бөлейді деп дауыстады. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Рабби 'Аннá Йакӱну Лӥ Ғулӓмун Ұа Қад Балағанийа Ал-Кибару Ұа Амра'атӥ `Ӓқирун ۖ Қӓла Каҙӓлика Ал-Лаһу Йаф`алу Мӓ Йашӓ'у 003-040 (Зәкерия Ғ.С.): Раббым! Менің ұлым қалайша болады? Негізінен өзіме кәрілік жетті. Әйелім бедеу деді. Осылайша Алла қалағанын істейді (делінген жауап алды.) ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Қӓла Рабби Аҗл Лӥ 'Ӓйатан ۖ Қӓла 'Ӓйатука 'Аллӓ Тукаллима Анӓса Ćалӓćата 'Аййӓмин 'Иллӓ Рамзӓан ۗ Ұа Аҙкур Раббака Каćӥрӓан Ұа Саббих Бил-`Ашӥйи Ұа Ал-'Ибкӓри 003-041 Раббым! Маған бір белгі көрсет деді. Белгің; үш күн адамдармен ымдап қана сөйлесуің. Раббыңды көп зікір ет те ертелі-кеш дәріпте деді. ‌‍ ‍‍ ‌‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‌‌ۗ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓлати Ал-Малӓ'икату Йӓ Марйаму 'Инна Ал-Лаһа Аҫҭафӓки Ұа Ҭаһһараки Ұа Аҫҭафӓки `Алá Нисӓ Ал-`Ӓламӥна 003-042 Сол уақытта періштелер: Әй Мерйем! Шәксіз, Алла сені таңдады, тазартты және әлемдегі әйелдерден ардақты қылды деді. ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Йӓ Марйаму Ақнутӥ Лираббики Ұа Асҗудӥ Ұа Арка`ӥ Ма`а Ар-Рӓки`ӥна 003-043 Әй Мәриям! Раббыңа бой ұсын, сәжде ет және рүкүғ қылушылармен бірге рүкүғ қыл. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
Ҙӓлика Мин 'Нбӓ Ал-Ғайби Нӱхӥһи 'Илайка ۚ Ұа Мӓ Кунта Ладайһим 'Иҙ Йулқӱна 'Ақлӓмаһум 'Аййуһум Йакфулу Марйама Ұа Мӓ Кунта Ладайһим 'Иҙ Йаҳтаҫимӱна 003-044 (Мұхаммед Ғ.С.) міне бұл саған біз уахи етіп отырған көмес хабарлардан. Олардың қайсысы Мәриямге ие болады деп, қаламдарын (шар) салған кезде, қастарында жоқ едің. Сондай-ақ олар таласқан сәтте де алдарында емес едің. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓлати Ал-Малӓ'икату Йӓ Марйаму 'Инна Ал-Лаһа Йубашшируки Бикалиматин Минһу Асмуһу Ал-Масӥху `Ӥсá Абну Марйама Ұаҗӥһӓан Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа Мина Ал-Муқаррабӥна 003-045 Сол уақытта періштелер: Әй Мәриям! Расында Алла сені өз тарапынан бір сөзбен қуантады; оның аты Мәсих Ғиса Мәриям ұлы, дүние ақиретте беделді сондай-ақ Аллаға жақындардан болады деді. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йукаллиму Анӓса Фӥ Ал-Маһди Ұа Каһлӓан Ұа Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 003-046 Бесікте және ержеткенде адамдарға сөйлейді. Әрі игілерден болады. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлат Рабби 'Аннá Йакӱну Лӥ Ұаладун Ұа Лам Йамсаснӥ Башарун ۖ Қӓла Каҙӓлики Ал-Лаһу Йаҳлуқу Мӓ Йашӓۚ 'Иҙӓ Қаđáмрӓан Фа'иннамӓ Йақӱлу Лаһу Кун Файакӱну 003-047 Мәриям: Раббым! Маған бір адам тиіспесе сонда балам қалайша болады!,- деді. (Періштелер): Солайша Алла қалағанын жаратады деді. Қашан бір істің болуын қаласа, тек қана оны бол дейді, Сонда ол, бола қалады. ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ۖ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Йу`аллимуһу Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа Ат-Таұрӓата Ұа Ал-'Инҗӥла 003-048 Алла (Т.) оған кітапты, хикметті және Тәурат, Інжілді үйретеді. ‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Расӱлӓан 'Илá Банӥ 'Исрӓ'ӥла 'Аннӥ Қад Җи'тукум Би'ӓйатин Мин Раббикум ۖннӥҳлуқу Лакум Мина Аҭ-Ҭӥни Каһай'ати Аҭ-Ҭайри Фа'анфуҳу Фӥһи Файакӱну Ҭайрӓан Би'иҙни Ал-Лаһи ۖ Ұа 'Убри'у Ал-'Акмаһа Ұа Ал-'Абраҫа Ұа 'Ухйи Ал-Маұтá Би'иҙни Ал-Лаһи ۖ Ұа 'Унабби'укум Бимӓ Та'кулӱна Ұа Мӓ Таддаҳирӱна Фӥ Буйӱтикум ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лакумн Кунтум Му'уминйна 003-049 Сондай-ақ оны Израил ұрпақтарына елші қылады: Шын мәнінде сендерге Раббыларыңнан мұғжизамен келдім. Сендерге құстың мүсіні сияқты жасап, оны үрлеймін. Сонда Алланың бұйрығынша құс болады. Және Алланың бұйрығынша, анадан тума соқырды, аламесті жазып, өлікті тірілтемін әрі үйлеріңде не жеп нені қойғандарыңнан хабар беремін. Расында бұл жағдайда сендер үшін әрине үлгі бар. Егер иман келтірген болсаңдар. ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌‍ ۖ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадаййа Мина Ат-Таұрӓати Ұа Ли'ухилла Лакум Ба`đа Ал-Лаҙӥ Хуррима `Алайкум ۚ Ұа Җи'тукум Би'ӓйатин Мин Раббикум Фа Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҭӥ`ӱни 003-050 Сондай-ақ сендерге алдымдағы Тәуратты растаушы әрі Раббыларыңнан сендерге арам етілген кей нәрселерді халал ететін аят келтірдім. Алладан қорқыңдар да маған бой ұсыныңдар (деді.) ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‌ ‍ ۚ ‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Раббӥ Ұа Раббукум Фӓ`будӱһу ۗ Һӓҙӓ Ҫирӓҭун Мустақӥмун 003-051 Негізінен Алла менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Оған құлшылық қылындар, тура жол осы ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Фаламмӓ 'Ахасса `Ӥсá Минһуму Ал-Куфра Қӓла Ман 'Анҫӓрӥ 'Илá Ал-Лаһи ۖ Қӓла Ал-Хаұӓрӥйӱна Нахну 'Анҫӓру Ал-Лаһи 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Аш/һад Би'аннӓ Муслимӱна 003-052 Сонда Ғиса (Ғ.С.) олардан қарсылық сезген кезде: Алла жолында жәрдемшім кім?,- деді. Хауарилер: Біздер Алла үшін көмекшіміз, Аллаға иман келтірдік, куә бол, шынайы мұсылманбыз деді. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍
Раббанӓ 'Ӓманнӓ Бимӓнзалта Ұа Аттаба`нӓ Ар-Расӱла Фӓктубнӓ Ма`а Аш-Шӓһидӥна 003-053 Раббымыз! Түсіргеніңе иман келтіріп, Пайғамбарға ердік; енді бізді куә болушылар мен бірге жаз ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Макарӱ Ұа Макара Ал-Лаһу Ұа ۖ Аллӓһу Ҳайру Ал-Мӓкирӥна 003-054 Олар айлакерлік істеді, Алла да амалын тапты. Алла тәсілшілердің жақсысы. ‌ ‌‍ۖ‍‌ ‍‍‍
'Иҙ Қӓла Ал-Лаһу Йӓ `Ӥсáннӥ Мутаұаффӥка Ұа Рӓфи`ука 'Илаййа Ұа Муҭаһһирука Мина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Җӓ`илу Ал-Лаҙӥна Аттаба`ӱка Фаұқа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Илá Йаұми Ал-Қийӓ ۖ Мати Ćумма 'Илаййа Марҗи`укум Фа'ахкуму Байнакум Фӥмӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 003-055 Сол уақытта Алла: Әй Ғиса! Сені Мен алушымын! Сондай-ақ өз тарапыма көтерушімін әрі қарсы болғандардан тазартушымын да саған ілескендерді қияметке дейін қарсы болғандарға үстем қыламын. Сонсоң қайтар жерлерің Мен жақ! Сонда таласқан нәрселеріңе үкім беремін деді. ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фа'у`аҙҙибуһум `Аҙӓбӓан Шадӥдӓан Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Ал-'Ӓҳирати Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 003-056 Ал енді сондай қарсы келгендерді, дүниеде де ақыретте де өздерін қатты азаппен қинаймын әрі олар үшін ешбір жәрдемші болмайды ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти Файуұаффӥһим 'Уҗӱраһум Ұа ۗ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Аž-Žӓлимӥна 003-057 Және сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, сондай олардың сыйлықтары толық беріледі. Алла залымдарды жақсы көрмейді. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Натлӱһу `Алайка Мина Ал-'Ӓйӓти Ұа Аҙ-Ҙикри Ал-Хакӥми 003-058 (Мұхаммед Ғ.С.) міне осыны саған аяттардан, хикметті насихаттардан оқимыз. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Маćала `Ӥсá `Инда Ал-Лаһи Камаćали 'Ӓдама ۖ Ҳалақаһу Мин Турӓбин Ćумма Қӓла Лаһу Кун Файакӱну 003-059 Шын мәнінде Алла қасында Ғиса (Ғ.С.) ның жағдайы: Өзін топырақтан жаратып, сонсоң бол дегенде бола қалған Адам (Ғ.С.) ның жағдайы сияқты. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍
Ал-Хаққу Мин Раббика Фалӓ Такун Мина Ал-Мумтарӥна 003-060 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңнан бір хақиқат. Енді күдіктенушілерден болма. ‌‍ ‌ ‍ ‍‍‍
Фаман Хӓҗҗака Фӥһи Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'ака Мина Ал-`Илми Фақул Та`ӓлаұ Над`у 'Абнӓ'анӓ Ұа 'Абнӓ'акум Ұа Нисӓ'анӓ Ұа Нисӓ'акум Ұа 'Анфусанӓ Ұа 'Анфусакум Ćумма Набтаһил Фанаҗл Ла`ната Ал-Лаһи `Алá Ал-Кӓҙибӥна 003-061 Ал Ғиса ( Ғ.С.) жайында саған мәлімет келгеннен кейін өзіңнен кім таласса да оларға: Келіңдер! Балаларымызды, балаларыңды, әйелдерімізді, әйелдеріңді, өздерімізді және өздеріңді шақырып алайық. Сонсоң Алланың лағынеті өтірікшілерге болсын! деп қарғасайық де. ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍
нна Һӓҙӓ Лаһуұа Ал-Қаҫаҫу Ал-Хаққу ۚ Ұа Мӓ Мин 'Илаһин 'Иллӓ Ал-Лаһу ۚ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Лаһуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 003-062 Расында осы (Ғиса Ғ.С.ға байланысты) қиссалар әлбетте шындық. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Шын мәніде Ол Алла, аса үстем, тым кемеңгер. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍~‌‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'ин Таұаллаұ Фа'инна Ал-Лаһа `Алӥмун Бил-Муфсидӥна 003-063 Егер олар (Алланы бірлеуден) бет бұрса, Алла бұзақыларды біледі. ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Та`ӓлаұ 'Илá Калиматин Саұӓн Байнанӓ Ұа Байнакум 'Аллӓ На`буда 'Иллӓ Ал-Лаһа Ұа Лӓ Нушрика Биһи Шай'ӓан Ұа Лӓ Йаттаҳиҙа Ба`đунӓ Ба`đӓан 'Арбӓбӓан Мин Дӱни Ал-Лаһи ۚ Фа'ин Таұаллаұ Фақӱлӱ Аш/һадӱ Би'аннӓ Муслимӱна 003-064 (Мұхаммед Ғ.С.) : Әй Кітап иелері! Біздің арамызбен сендердің араларыңа бірдей бір сөзге келіңдер; жалғыз Аллаға құлшылық қылайық, Оған еш нәрсені ортақ қоспайық. Сондай-ақ Алладан өзге бір-бірімізді тәңір тұтпайық деп айт. Егер олар жүз бұрса: Куә болыңдар, шәксіз біз Мұсылман болдық деңдер. ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лима Тухӓҗҗӱна Фӥбрӓһӥма Ұа Мӓнзилати Ат-Таұрӓату Ұа Ал-'Инҗӥлу 'Иллӓ Мин Ба`диһи ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 003-065 Әй Кітап иелері! Ыбырайым (Ғ.С.) жайында не үшін таласасыңдар? Негізінен Інжіл де Тәурат та одан кейін түсірілген. Ойламайсыңдар ма? ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һӓнтум Һӓ'уулӓ' Хӓҗаҗтум Фӥмӓ Лакум Биһи `Илмун Фалима Тухӓҗҗӱна Фӥмӓ Лайса Лакум Биһи `Илмун Ұа Аллӓһу ۚ Йа`ламу Ұа 'Антум Лӓ Та`ламӱна 003-066 Ал сендер мәліметтерің болған нәрсеге таластыңдар ғой. Білмеген нәрселеріңе неге таласасыңдар? Алла біледі, сендер білмейсіңдер. ‍‍‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Мӓ Кӓна 'Ибрӓһӥму Йаһӱдӥйӓан Ұа Лӓ Наҫрӓнӥйӓан Ұа Лакин Кӓна Ханӥфӓан Муслимӓан Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 003-067 Ыбырайым (Ғ.С.) Яһуди де, Христиан да емес еді, нағыз Мұсылман еді. Ортақ қосушылардан емес еді. ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
нна 'Аұлá Анӓси Би'ибрӓһӥма Лаллаҙӥна Аттаба`ӱһу Ұа Һаҙӓ Ан-Набӥйу Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа ۗ Аллӓһу Ұа Лӥйу Ал-Му'уминӥна 003-068 Расында адамдардың Ыбырайым (Ғ.С.) ға ең жақындары; оған ергендер мен осы Пайғамбар (Мұхаммед Ғ.С.) және де мүміндер. Алла мүміндердің иесі. ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۗ‍ ‌ ‍‍‍
Ұаддат Ҭӓ'ифатун Мин 'Аһли Ал-Китӓби Лаұ Йуđиллӱнакум Ұа Мӓ Йуđиллӱна 'Иллӓнфусаһум Ұа Мӓ Йаш`урӱн 003-069 Кітап иелерінің бір тобы, сендерді адастыруды қалады. Олар, өздерін ғана адастырады. Бірақ олар аңғармайды. ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лима Такфурӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа 'Антум Таш/һадӱна 003-070 Әй Кітап иелері! Өздерің көріп, біле тұра, Алланың аяттарына не үшін қарсы келесіңдер? ‍‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌
Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лима Талбисӱна Ал-Хаққа Бил-Бӓҭили Ұа Тактумӱна Ал-Хаққа Ұа 'Антум Та`ламӱна 003-071 Әй Кітап иелері! Не үшін шындықты, бұзықтықпен араластырып, біле тұра хақиқатты жасырасыңдар? ‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа Қӓлат Ҭӓ'ифатун Мин 'Аһли Ал-Китӓби 'Ӓминӱ Биал-Лаҙӥнзила `Алá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұаҗһа Ан-Наһӓри Ұа Акфурӱ 'Ӓҳираһу Ла`аллаһум Йарҗи`ӱна 003-072 Кітап иелерінің бір тобы, (өзара): Мүміндерге түсірілген Құранға күндіздің алдында (таңертең) иман келтіріп, күндіздің соңында (кешке жақын) қарсы шығыңдар. Мүмкін олар (күдіктеніп, діндерінен) қайтар десті. ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Ту'уминӱ 'Иллӓ Лиман Таби`а Дӥнакум Қул 'Инна Ал-Һудá Һудá Ал-Лаһин Йу'утá 'Ахадун Миćла Мӓ 'Ӱтӥтум 'Аұ Йухӓҗҗӱкумнда Раббикум ۗ Қул 'Инна Ал-Фаđла Бийади Ал-Лаһи Йу'утӥһи Ман Йашӓ'у Ұа ۗ Аллӓһу Ұӓси`ун `Алӥмун 003-073 Ал және олар: Өз діндеріңе ергендерге ғана сеніңдер деді. (Мұхаммед Ғ.С.): Расында Алланың жолы тура жол деп айт. (Тағы олар өзара ): Сендерге берілгендей ешбіреуге берілетіндігіне немесе олардың, Раббыларыңның жанында сендерге дәлелдейтіндіктеріне де сеңбендер десті. (Мұхаммед Ғ.С.) : Шын мәнінде кеңшілік Алланың қолында, Ол кімді қаласа, соған береді. Сондай-ақ Алла аса кең, әр нәрсені білуші деп айт. ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ‍ ‌‍‍‍‍‌
Йаҳтаҫҫу Бирахматиһи Ман Йашӓ'у Ұа ۗ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 003-074 Ол, қалаған кісісіне мәрхаметін арнайды және Алла зор кеңшілік иесі. ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Мин 'Аһли Ал-Китӓби Ман 'Ин Та'манһу Биқинҭӓрин Йу'уаддиһи 'Илайка Ұа Минһум Ман 'Ин Та'манһу Бидӥнӓрин Лӓ Йу'уаддиһи 'Илайка 'Иллӓ Мӓ Думта `Алайһи Қӓ'имӓан ۗ Ҙӓлика Би'аннаһум Қӓлӱ Лайса `Алайнӓ Фӥ Ал-'Уммӥйӥна Сабӥлун Ұа Йақӱлӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Ұа Һум Йа`ламӱна 003-075 (Мұхаммед Ғ.С.) кейбір Кітап иелеріне, толып жатқан нәрсе аманат қойсаң да, саған өтейтіндері бар. Тіпті бір динар аманат берсең де, ұдайы басында қақшыйып тұрсаң, әрең беретіндері де бар. Оның себебі олардың: Надандар (Яһуди болмағандар) жайында бізге тергеу жоқ дегендіктерінен. Сондай-ақ олар Аллаға біле тұра өтірік айтады. ‍‍ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ۗ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Балá Ман 'Аұфá Би`аһдиһи Ұа Аттақá Фа'инна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Муттақӥна 003-076 Олай емес! Кім өз уәдесін орындаса, Алладан қорықса, расында Алла (Т.) тақуаларды жақсы көреді. ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Йаштарӱна Би`аһди Ал-Лаһи Ұа 'Аймӓниһим Ćаманӓан Қалӥлӓан 'Ӱлӓ'ика Лӓ Ҳалӓқа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ұа Лӓ Йукаллимуһуму Ал-Лаһу Ұа Лӓ Йанžуру 'Илайһим Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Лӓ Йузаккӥһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 003-077 Негізінен сондай Аллаға берген серттерімен, анттарын аз ақшаға (дүниеге) айырбастағандар, міне солардың ақыретте бір сыбағасы жоқ. Қиямет күні Алла оларға сөз қатпайды да оларға қарамайды әрі оларды ағартпайды. Сондай-ақ олар үшін күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Инна Минһум Лафарӥқӓан Йалұӱна 'Алсинатаһум Бил-Китӓби Литахсабӱһу Мина Ал-Китӓби Ұа Мӓ Һуұа Мина Ал-Китӓби Ұа Йақӱлӱна Һуұа Мин `Инди Ал-Лаһи Ұа Мӓ Һуұа Мин `Инди Ал-Лаһи Ұа Йақӱлӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Ұа Һум Йа`ламӱна 003-078 Расында кітап иелерінен бір бөлімі, Кітапта болмағанды Кітапта бар екен деп ойлауың үшін тілдерін бұрмалап оқиды да: Осы Алланың қасынан келді дейді. Бірақ ол Алланың қасынан емес. Сондай-ақ олар біле тұра өтірік айтады. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Мӓ Кӓна Либашарин 'Ан Йу'утийаһу Ал-Лаһу Ал-Китӓба Ұа Ал-Хукма Ұа Ан-Нубӱұата Ćумма Йақӱла Лилннӓси Кӱнӱ `Ибӓдӓан Лӥ Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Лакин Кӱнӱ Раббӓнӥйӥна Бимӓ Кунтум Ту`аллимӱна Ал-Китӓба Ұа Бимӓ Кунтум Тадрусӱна 003-079 Алла адамға кітап, даналық және пайғамбарлық берген болса, сонсоң оның басқа адамдарға: Алланы қойып маған құл болыңдар деулері лайық емес. Бірақ: Кітапты үйретулерің, оқуларың бойынша нағыз Құдайшыл болыңдар (деулері лайық) ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍
Ұа Лӓ Йа'муракумн Таттаҳиҙӱ Ал-Малӓ'иката Ұа Ан-Набӥйӥна 'Арбӓбӓан ۗ 'Айа'мурукум Бил-Куфри Ба`да 'Иҙ 'Антум Муслимӱна 003-080 Сондай-ақ олар сендерге: Періштелерді, пайғамбарларды тәңір жасап алыңдар!,- деп бұйырмайды. Сендерді Мұсылман болғаннан кейін қарсылыққа бұйыра ма? ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ۗ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙа Ал-Лаһу Мӥćӓқа Ан-Набӥйӥна Ламӓ 'Ӓтайтукум Мин Китӓбин Ұа Хикматин Ćумма Җӓ'акум Расӱлун Муҫаддиқун Лимӓ Ма`акум Лату'уминунна Биһи Ұа Латанҫуруннаһу ۚ Қӓла 'А'ақрартум Ұа 'Аҳаҙтум `Алá Ҙӓликумҫрӥ ۖ Қӓлӱқрарнӓ ۚ Қӓла Фӓш/һадӱ Ұа 'Анӓ Ма`акум Мина Аш-Шӓһидӥна 003-081 Сол уақытта Алла (Т.) пайғамбарлардан: Сендерге Кітап, хикмет бердім, соңыра жандарыңдағыны растаушы Пайғамбар келсе, әлбетте оған иман келтіріп, әрине оған жәрдем етесіңдер! Мойындап ауыр міндетімді қабыл алдыңдар ма?,- дегенде, олар: Қабыл алдық!,- деген. (Алла): Ендеше куә болыңдар. Мен де сендермен бірге куә болушыларданмын деген. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍
Фаман Таұаллá Ба`да Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Фӓсиқӱна 003-082 Ал, сонда бұдан кейін кім бет бұрса, міне солар бұзақылар. ‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
'Афағайра Дӥни Ал-Лаһи Йабғӱна Ұа Лаһу 'Аслама Ман Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ҭаұ`ӓан Ұа Карһӓан Ұа 'Илайһи Йурҗа`ӱна 003-083 Олар, Алланың дінінен басқа дін іздей ме? Көктердегі және жердегі барлық жан иесі ерікті, еріксіз Аллаға бой ұсынады. Сондай-ақ олар, ол жаққа қайтарылады. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍~ ‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Мӓнзила `Алайнӓ Ұа Мӓнзила `Алáбрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Ұа Ал-'Асбӓҭи Ұа Мӓ 'Ӱтийа Мӱсá Ұа `Ӥсá Ұа Ан-Набӥйӱна Мин Раббиһим Лӓ Нуфарриқу Байна 'Ахадин Минһум Ұа Нахну Лаһу Муслимӱна 003-084 (Мұхаммед Ғ.С.): Біз Аллаға, өзімізге түсірілген Құранға, Ыбырайым, Ысмайыл, Ысқақ, Яғқұп (Ғ.С.) тарға және ұрпақтарына түсірілгенге және Мұса, Ғиса (Ғ.С.) ларға сондай-ақ пайғамбарларға Раббыларынан түсірілгенге де иман келтірдік; ешбіреуінің араларында айырмашылық жасамаймыз. Сондай-ақ біздер Ол Аллаға бой ұсынушылармыз де. ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ман Йабтағи Ғайра Ал-'Ислӓми Дӥнӓан Фалан Йуқбала Минһу Ұа Һуұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мина Ал-Ҳӓсирӥна 003-085 Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, әсте одан қабыл етілмейді де ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады. ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Кайфа Йаһдӥ Ал-Лаһу Қаұмӓан Кафарӱ Ба`да 'Ӥмӓниһим Ұа Шаһидӱнна Ар-Расӱла Хаққун Ұа Җӓ'аһуму Ал-Баййинӓту Ұа ۚ Аллӓһу Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 003-086 Аллаға иман келтіріп, шын мәнінде Пайғамбардың хақтығына куә болғаннан әрі оларға ашық дәлелдер келгеннен кейін қарсы шыққан қауымды Алла қалайша тура жолға салады? Алла залым елді тура жолға салмайды. ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Җазӓ'ууһумнна `Алайһим Ла`ната Ал-Лаһи Ұа Ал-Малӓ'икати Ұа Анӓси 'Аҗма`ӥна 003-087 Міне солардың жазалары: Шәксіз оларға Алланың, періштелердің әрі біртұтас адамдардың қарғысы болады. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Лӓ Йуҳаффафу `Анһуму Ал-`Аҙӓбу Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 003-088 Олар қарғыста мүлде қалады да олардан азап жеңілтілмейді және оларға назар аударылмайды. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Тӓбӱ Мин Ба`ди Ҙӓлика Ұа 'Аҫлахӱ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 003-089 Бірақ сондай иман келтіріп, сонсоң тәубе еткендер және де амалдарын түзелткендер басқа. Расында Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ба`да 'Ӥмӓниһим Ćумма Аздӓдӱ Куфрӓан Лан Туқбала Таұбатуһум Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Аđ-Đӓллӱна 003-090 Ал сондай иман келтіргеннен кейін қарсы болғандар және қарсылықтарын арттырғандар, олардың тәубесі әсте қабыл болмайды. Міне солар, жолдан адасқандар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Мӓтӱ Ұа Һум Куффӓрун Фалан Йуқбала Мин 'Ахадиһим Мил'у Ал-'Арđи Ҙаһабӓан Ұа Лаұ Афтадá Биһи ۗ 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 003-091 Негізінен қарсы келіп, кәпір күйінде өлгендер, олардың әрбіреуі жер жүзі толы алтын төлесе де әсте қабыл етілмейді. Міне солар үшін күйзелтуші азап бар. Сондай-ақ оларға ешбір жәрдемші жоқ. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Лан Танӓлӱ Ал-Бирра Хаттá Тунфиқӱ Миммӓ Тухиббӱна ۚ Ұа Мӓ Тунфиқӱ Мин Шай'ин Фа'инна Ал-Лаһа Биһи `Алӥмун 003-092 Сүйген нәрселеріңді Алла жолында жұмсамайынша, әсте жақсылыққа жете алмайсыңдар. Не берсеңдер де Алла (Т.) оны толық біледі. ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Куллу Аҭ-Ҭа`ӓми Кӓна Хиллӓан Либанӥ 'Исрӓ'ӥла 'Иллӓ Мӓ Харрама 'Исрӓ'ӥлу `Алá Нафсиһи Мин Қабли 'Ан Туназзала Ат-Таұрӓату ۗ Қул Фа'тӱ Бит-Таұрӓати Фӓтлӱһӓн Кунтум Ҫӓдиқӥна 003-093 Тәурат түсірілуден бұрын, Израилдың (Яғқұп Ғ.С. ның) өзіне ғана арам еткеннен басқа барлық тағам Израил ұрпақтарына халал еді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға айт: Егер сөздерің шын болса, тәуратты әкеліп соны оқыңдар. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‌ ۗ ‌ ‍‍‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фамани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Мин Ба`ди Ҙӓлика Фа'ӱлӓ'ика Һуму Аž-Žӓлимӱна 003-094 Ал бұдан кейін кім Аллаға өтірік жала жапса, міне солар залымдар. ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Қул Ҫадақа Ал-Лаһу Фа ۗ Аттаби`ӱ Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 003-095 (Мұхаммед Ғ.С.) : Алла шын айтты, ал онда бір бағыттағы Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолына еріңдер, ол ортақ қосушылардан емес еді деп айт. ‍‍ ۗ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
нна 'Аұұала Байтин Ұуđи`а Лилннӓси Лаллаҙӥ Бибакката Мубӓракӓан Ұа Һудáан Лил`ӓламӥна 003-096 Негізінен адам баласы үшін Меккеде алғаш құрылған үй (Қағба) бүкіл әлемге мүбарак және тура жол. ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Фӥһи 'Ӓйӓтун Баййинӓтун Мақӓму 'Ибрӓһӥма ۖ Ұа Ман Даҳалаһу Кӓна 'Ӓминӓан ۗ Ұа Лиллаһи `Алá Анӓси Хиҗҗу Ал-Байти Мани Астаҭӓ`а 'Илайһи Сабӥлӓан ۚ Ұа Ман Кафара Фа'инна Ал-Лаһа Ғанӥйун `Ани Ал-`Ӓламӥна 003-097 Онда ашық белгілер, Ыбырайым (Ғ.С.) ның орны бар. Сондай-ақ кім оған кірсе, аман болады. Оның жолына шамасы келген кісілер, Алла үшін Қағбаны зират ету (хаж қылу) керек. Ал кім қарсы келсе, Алла барлық әлемнен бай. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ۗ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍ۚ ‌‍‌ ‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лима Такфурӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Аллӓһу Шаһӥдун `Алá Мӓ Та`малӱна 003-098 (Мұхаммед Ғ.С.) : Әй Кітап иелері! Не үшін Алланың аяттарына қарсы келесіңдер? Алла сендердің не істегендеріңе куә. (Оған аян.) деп айт. ‍ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул Йӓ 'Аһла Ал-Китӓби Лима Таҫуддӱна `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ман 'Ӓмана Табғӱнаһӓ `Иұаҗӓан Ұа 'Антум Шуһадӓۗ Ұа Мӓ Ал-Лаһу Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 003-099 (Мұхаммед Ғ.С.) : Әй Кітап иелері! Өздерің туралығына куә бола тұра не үшін қисықтық іздеп, мүміндерді Алланың жолынан тыясыңдар? Алла сендердің не істегеңдеріңнен ғапыл емес. де ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Туҭӥ`ӱ Фарӥқӓан Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Йаруддӱкум Ба`да 'Ӥмӓникум Кӓфирӥна 003-100 Әй мүміндер! Кітап берілгендердің бір бөліміне бой ұсынсаңдар, сендерді иман келтіргеннен кейін қарсылыққа қайтарады. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Кайфа Такфурӱна Ұа 'Антум Тутлá `Алайкум 'Ӓйӓту Ал-Лаһи Ұа Фӥкум Расӱлуһу ۗ Ұа Ман Йа`таҫим Бил-Лаһи Фақад Һудийа 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 003-101 Сендерге Алланың аяттары оқылуда әрі іштеріңде Алланың елшісі бола тұра қалайша қарсы келесіңдер? Және кім Аллаға жабысса, сонда әрине ол тура жолға түсірілді. ‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аттақӱ Ал-Лаһа Хаққа Туқӓтиһи Ұа Лӓ Тамӱтунна 'Иллӓ Ұа 'Антум Муслимӱна 003-102 Әй мүміндер! Алладан шынайы қорқумен қорқыңдар да Мұсылман болған күйде ғана өліңдер. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍
Ұа А`таҫимӱ Бихабли Ал-Лаһи Җамӥ`ӓан Ұа Лӓ Тафаррақӱ ۚ Ұа Аҙкурӱ Ни`мата Ал-Лаһи `Алайкум 'Иҙ Кунтум 'А`дӓн Фа'аллафа Байна Қулӱбикум Фа'аҫбахтум Бини`матиһиҳұӓнӓан Ұа Кунтум `Алá Шафӓ Хуфратин Мина Анӓри Фа'анқаҙакум Минһӓ ۗ Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу Лакум 'Ӓйӓтиһи Ла`аллакум Таһтадӱна 003-103 Түп-түгел Алланың жібіне (дініне) жабысыңдар да бөлінбеңдер. Сондай-ақ өздеріңе Алланың берген нығметін еске алыңдар. Өйткені: Бір-біріңе дұшпан едіңдер, жүректеріңнің арасын жарастырды, Оның игілігімен туысқа айналдыңдар. Оттан бір шұңқырдың ернеуінде едіңдер, сендерді одан құтқарды. Осылайша Алла сендерге аяттарын тура жолға түсулерің үшін баян етеді. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Лтакун Минкуммматун Йад`ӱна 'Илá Ал-Ҳайри Ұа Йа'мурӱна Бил-Ма`рӱфи Ұа Йанһаұна `Ани Ал-Мункари ۚ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 003-104 Сендерден жақсылыққа шақыратын сондай-ақ дұрыстыққа қосып, бұрыстықтан тосатын бір топ болсын. Міне солар құтылушылар. ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Тафаррақӱ Ұа Аҳталафӱ Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аһуму Ал-Баййинӓту ۚ Ұа 'Ӱлӓ'ика Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 003-105 Өздеріне ашық дәлелдер келгеннен кейін сондай бөлініп, қайшылыққа түскендер тәрізді болмаңдар. Міне соларға зор азап бар. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Йаұма Табйаđđу Ұуҗӱһун Ұа Тасұадду Ұуҗӱһун ۚ Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна Асұаддат Ұуҗӱһуһум 'Акафартум Ба`да 'Ӥмӓникум Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 003-106 Қиямет күні кей беттер ағарып, кей беттер қараяды. Сонда қара беттерге: Иман келтіргеннен кейін қарсы келдіңдер ме? Ендеше, қарсы келулерің себепті азапты татыңдар!,- (делінеді.) ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Абйаđđат Ұуҗӱһуһум Фафӥ Рахмати Ал-Лаһи Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 003-107 Ал енді ақ жүзділер, Алланың рахметінде болады да, олар онда мәңгі қалады. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Лаһи Натлӱһӓ `Алайка Бил-Хаққи ۗ Ұа Мӓ Ал-Лаһу Йурӥду Žулмӓан Лил`ӓламӥна 003-108 осы Алланың аяттары. (Мұхаммед Ғ.С.) оны, саған шындықпен оқимыз. Алла (Т.), әлемге зұлымдық етуді қаламайды. ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 003-109 Көктердегі және жердегі нәрселер Алланың иелігінде және барлық істер Аллаға қайтарылады. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Кунтум Ҳайрамматин 'Уҳриҗат Лилннӓси Та'мурӱна Бил-Ма`рӱфи Ұа Танһаұна `Ани Ал-Мункари Ұа Ту'уминӱна Бил-Лаһи ۗ Ұа Лаұ 'Ӓмана 'Аһлу Ал-Китӓби Лакӓна Ҳайрӓан Лаһум ۚ Минһуму Ал-Му'уминӱна Ұа 'Акćаруһуму Ал-Фӓсиқӱна 003-110 Сендер адам баласы үшін игілікті әмір етіп, қарсылықтан тыятын, сондай-ақ Аллаға сенетін қайырлы бір үммет болып шығарылдыңдар. Ал егер кітап иелері иман келтірсе еді, әлбетте олар үшін жақсы болар еді. Олардан иман келтіргендер де бар. Олардың көбірегі бұзақылар. ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌‌ ‍ ۚ ‍‍ ‌‌ ‍‍
Лан Йаđуррӱкум 'Иллӓ 'Аҙáан ۖ Ұа 'Ин Йуқӓтилӱкум Йуұаллӱкуму Ал-'Адбӓра Ćумма Лӓ Йунҫарӱна 003-111 Олар сендерге реніштен басқа зиян бере алмайды. Ал егер сендермен соғысса, сырт айналып қашады. Сонсоң оларға жәрдем етілмейді. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ۖ ‌‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Đурибат `Алайһиму Аҙ-Ҙиллату 'Айна Мӓ Ćуқифӱ 'Иллӓ Бихаблин Мина Ал-Лаһи Ұа Хаблин Мина Анӓси Ұа Бӓ'ӱ Биғаđабин Мина Ал-Лаһи Ұа Đурибат `Алайһиму Ал-Масканату ۚ Ҙӓлика Би'аннаһум Кӓнӱ Йакфурӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Йақтулӱна Ал-'Анбийӓ'а Биғайри Хаққин ۚ Ҙӓлика Бимӓ `Аҫаұ Ұа Кӓнӱ Йа`тадӱна 003-112 Қайда болса да оларға қорлық соққысы тиген. Бірақ Алладан қорғау және адамдардан келісім болса басқа. Әрі олар Алланың ашуына ұшырап, кедейшіліктің де соққысын жеді. Осы олардың Алланың аяттарына қарсы келулері, жазықсыз пайғамбарларды өлтірулері себепті. Сондай-ақ олардың қылмысты болып шектен шығуларының салдарынан. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
Лайсӱ Саұӓн ۗ Мин 'Аһли Ал-Китӓби 'Умматун Қӓ'иматун Йатлӱна 'Ӓйӓти Ал-Лаһи 'Ӓнӓ Ал-Лайли Ұа Һум Йасҗудӱна 003-113 Кітап иелерінің бәрі бірдей емес. Олардың түн мезгілінде тіке тұрып, Алланың аяттарын оқып, сәжде ететін бір тобы бар. ‍‍‌ۗ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌
Йу'уминӱна Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа Йа'мурӱна Бил-Ма`рӱфи Ұа Йанһаұна `Ани Ал-Мункари Ұа Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Ҳайрӓти Ұа 'Ӱлӓ'ика Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 003-114 Олар Аллаға, ақырет күніне сенеді де дұрысқа қосып, бұрыстан тосады. Сондай-ақ қайырлы істерде жарысады. Міне солар ізгілер. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Йаф`алӱ Мин Ҳайрин Фалан Йукфарӱһу Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Бил-Муттақӥна 003-115 Олар қайырдан не істесе де тойтарылмайды. (Зая кетпейді) Алла (Т.) тақуаларды толық біледі. ‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лан Туғнийа `Анһуммұӓлуһум Ұа Лӓ 'Аұлӓдуһум Мина Ал-Лаһи Шай'ӓан ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۚ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 003-116 Негізінен қарсы болғандардың малдары, балалары Алладан ешбір нәрсені қорғамайды. Міне солар тозақтық, олар онда мәңгі қалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‍ ‍ ‌ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‌
Маćалу Мӓ Йунфиқӱна Фӥ Һаҙиһи Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Камаćали Рӥхин Фӥһӓ Ҫиррун 'Аҫӓбат Харćа Қаұмин Žаламӱнфусаһум Фа'аһлакат/һу ۚ Ұа Мӓ Žаламаһуму Ал-Лаһу Ұа Лакин 'Анфусаһум Йаžлимӱна 003-117 Олардың бұл дүние тіршілігінде қылған қайырларының мысалы: Өздеріне зұлымдық істеген елдің егініне тиіп жоқ еткен суық боран тәрізді. Оларға Алла зұлымдық етпеді, бірақ олар өздеріне зұлымдық етті. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таттаҳиҙӱ Биҭӓнатан Мин Дӱникум Лӓ Йа'лӱнакум Ҳабӓлӓан Ұа Ддӱ Мӓ `Аниттум Қад Бадати Ал-Бағđӓ'у Мин 'Афұӓһиһим Ұа Мӓ Туҳфӥ Ҫудӱруһум 'Акбару ۚ Қад Баййаннӓ Лакуму Ал-'Ӓйӓти ۖн Кунтум Та`қилӱна 003-118 Әй мүміндер! Өздеріңнен өзгелерді сырдас тұтпаңдар. Олар сендерге қастандықтан тартынбайды. Сондай-ақ олар күйзелулеріңді қалайды. Олардың кектері ауызынан-ақ көрініп тұр. Әрі олардың жүректерінде жасырғандары тағы үлкен. Егер түсінетін болсаңдар, әрине сендерге аяттарымызды баян еттік. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Һӓнтум 'Ӱлӓ'и Тухиббӱнаһум Ұа Лӓ Йухиббӱнакум Ұа Ту'уминӱна Бил-Китӓби Куллиһи Ұа 'Иҙӓ Лақӱкум Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Ұа 'Иҙӓ Ҳалаұ `Аđđӱ `Алайкуму Ал-'Анӓмила Мина Ал-Ғайžи Қул ۚ Мӱтӱ Биғайžикумнна ۗ Ал-Лаһа `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 003-119 Я, сендер оларды жақсы көрсеңдер де, олар сендерді жақсы көрмейді. Сондай-ақ сендер Кітаптың бәріне сенесіңдер. Қашан олар сендерге кездессе: Иман келтірдік деп, ал қашан олар оңашалана қалса, сендерге деген ызаларының зардабынан саусақтарын шайнар. (Мұхаммед Ғ.С.): Ызаланған бойда өліп кетіңдер! де. Шәксіз Алла көкіректегілерді толық біледі. ‍‍‌‌‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
н Тамсаскум Хасанатун Тасу'уһум Ұа 'Ин Туҫибкум Саййи'атун Йафрахӱ Биһӓ ۖ Ұа 'Ин Таҫбирӱ Ұа Таттақӱ Лӓ Йаđуррукум Кайдуһум Шай'ӓан ۗнна Ал-Лаһа Бимӓ Йа`малӱна Мухӥҭун 003-120 Егер сендерге бір игілік жетсе, оған олар хош болады. Егер сабыр етсеңдер, сақтық істесеңдер, олардың сығандықтары сендерге ешбір зиян қылмайды. Күдіксіз Алла (Т.) олардың не істегендерін толық біледі. ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Ғадаұта Мин 'Аһлика Тубаұұи'у Ал-Му'уминӥна Мақӓ`ида Лилқитӓли Ұа ۗ Аллӓһу Самӥ`ун `Алӥмун 003-121 (Мұхаммед Ғ.С. Ұхыт соғысы кезінде) үйіңнен ерте шығып, мүминдерді соғыс үшін орындарға орналастыруда едің. Алла әр нәрсені естіп, білуші. ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Һаммат Ҭӓ'ифатӓни Минкумн Тафшалӓ Ұа Аллӓһу Ұалӥйуһумӓ ۗ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 003-122 (Ұхыт соғысында мұнафықтар майданнан қасақана қайтып кеткендіктен, оң-сол екі қанаттағы топқа да қобалжу кірді.) Сол уақытта сендерден екі топ, уайымдап үрейленді. Сондай-ақ Алла (Т.) ол екеуінің жәрдемшісі еді. Мүміндер, Аллаға тәуекел етсін. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍
Ұа Лақад Наҫаракуму Ал-Лаһу Бибадрин Ұа 'Антум 'Аҙиллатун Фа ۖ Аттақӱ Ал-Лаһа Ла`аллакум Ташкурӱна 003-123 Әрине Алла сендерге Бәдірде де жәрдем етті. Онда сендер тағы нашар едіңдер. Алладан қорқыңдар, әлбетте шүкір еткен боласыңдар. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌‌ۖ‍‍‍‍‌
'Иҙ Тақӱлу Лилму'уминӥна 'Алан Йакфийакумн Йумиддакум Раббукум Биćалӓćати 'Ӓлӓфин Мина Ал-Малӓ'икати Мунзалӥна 003-124 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта (Бәдірде) мүміндерге: Раббыларың сендерге періштелерден үш мың түсіріп жәрдем етсе, жетпей ме?,- деуде едің. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Балá ۚн Таҫбирӱ Ұа Таттақӱ Ұа Йа'тӱкум Мин Фаұриһим Һӓҙӓ Йумдидкум Раббукум Биҳамсати 'Ӓлӓфин Мина Ал-Малӓ'икати Мусаұұимӥна 003-125 Әрине егер сабыр етсеңдер, сақсынсаңдар сондай-ақ жау дереу осы араға жетіп келетін болса, Раббыларың сендерге бес мың белгілеулі періштелермен жәрдем етеді. ۚ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Ұа Мӓ Җа`алаһу Ал-Лаһу 'Иллӓ Бушрá Лакум Ұа Литаҭма'инна Қулӱбукум Биһи ۗ Ұа Мӓ Ан-Наҫру 'Иллӓ Мин `Инди Ал-Лаһи Ал-`Азӥзи Ал-Хакӥми 003-126 Алла (Т.) мұны сендер үшін қуаныш әрі онымен жүректерің орнықсын деп қана етеді. Нұсрат, өте үстем, хикмет иесі Алланың қасынан ғана болады. ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Лийақҭа`а Ҭарафӓан Мина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Аұ Йакбитаһум Файанқалибӱ Ҳӓ'ибӥна 003-127 Сондай-ақ кәпірлердің бір жағын қыру немесе абыржыту, олардың күдер үзіп қайтулары үшін. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Лайса Лака Мина Ал-'Амри Шай'ун 'Аұ Йатӱба `Алайһим 'Аұ Йу`аҙҙибаһум Фа'иннаһум Žӓлимӱна 003-128 (Мұхаммед Ғ.С.) ешбір іс сенің еркіңде емес. Алла немесе олардың тәубесін қабыл етеді әлде оларды қинайды. Өйткені, олар залымдар. ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лиллаһи Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи ۚ Йағфиру Лиман Йашӓ'у Ұа Йу`аҙҙибу Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 003-129 Көктер мен жердегілердің бәрі Аллаға тән. Кімді қаласа, жарылқап, кімді қаласа, азап қылады. Сондай-ақ Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Та'кулӱ Ар-Рибӓ 'Аđ`ӓфӓан Муđӓ`афатан ۖ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ла`аллакум Туфлихӱна 003-130 Әй мүміндер! Үсті-үстіне өсім жемеңдер, Алладан қорқыңдар. Әрине құтыласыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Аттақӱ Анӓра Аллатӥ 'У`иддат Лилкӓфирӥна 003-131 Сондай-ақ қарсы болғандар үшін дайындалған оттан қорқыңдар. ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Ар-Расӱла Ла`аллакум Турхамӱна 003-132 Әрі Аллаға және Елшісіне бой ұсыныңдар, әлбетте мәрхаметке бөлеңесіңдер. ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Сӓри`ӱ 'Илá Мағфиратин Мин Раббикум Ұа Җаннатин `Арđуһӓ Ас-Самӓұӓту Ұа Ал-'Арđу 'У`иддат Лилмуттақӥна 003-133 Раббыларыңның жарылқауына және тақуалар үшін әзірленген, кеңдігі жер мен көктей жаннатқа жарысыңдар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йунфиқӱна Фӥ Ас-Саррӓ'и Ұа Аđ-Đаррӓ'и Ұа Ал-Кӓžимӥна Ал-Ғайžа Ұа Ал-`Ӓфӥна `Ани Анӓси Ұа ۗ Аллӓһу Йухиббу Ал-Мухсинӥна 003-134 Олар кеңшілікте, таршылықта Алла жолында мал сарып қылғандар. Сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер. Алла (Т.) жақсылық істеушілерді сүйеді. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Фа`алӱ Фӓхишатан 'Аұ Žаламӱнфусаһум Ҙакарӱ Ал-Лаһа Фӓстағфарӱ Лиҙунӱбиһим Ұа Ман Йағфиру Аҙ-Ҙунӱба 'Иллӓ Ал-Лаһу Ұа Лам Йуҫиррӱ `Алá Мӓ Фа`алӱ Ұа Һум Йа`ламӱна 003-135 Ал олар қашан арсыздық істесе не өздеріне зұлымдық қылса, Алланы естеріне алып, күнәларының жарылқауын тілейді. Күнәларды Алладан басқа кім жарылқайды. Сондай-ақ олар істеген істеріне біле тұра қасарыспайды. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Җазӓ'ууһум Мағфиратун Мин Раббиһим Ұа Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۚ Ұа Ни`ма 'Аҗру Ал-`Ӓмилӥна 003-136 Міне солардың сыйлықтары Раббылары тарапынан жарылқау және астарынан өзендер ағатын жұмақтар. Олар онда мәңгі қалады. Амал істеушілердің сыйлықтары нендей айбат! ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Қад Ҳалат Мин Қабликум Сунанун Фасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 003-137 Сендерден бұрын түрлі уақиғалар өткен. Жер жүзін кезіңдер: жасынға шығарушылардың соңының не болғанын көріңдер. ‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Һӓҙӓ Байӓнун Лилннӓси Ұа Һудáан Ұа Маұ`иžатун Лилмуттақӥна 003-138 Бұл (Құран) адам баласы үшін ашық түсінік, тура жол және тақуалар үшін насихат. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Таһинӱ Ұа Лӓ Тахзанӱ Ұа 'Антуму Ал-'А`лаұна 'Ин Кунтум Му'уминӥна 003-139 (Мұсылмандар!) Босамаңдар да қайғырмаңдар. Егер мүмін болсаңдар, әлбетте үстем боласыңдар. ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
н Йамсаскум Қархун Фақад Масса Ал-Қаұма Қархун Миćлуһу ۚ Ұа Тилка Ал-'Аййӓму Нудӓұилуһӓ Байна Анӓси Ұа Лийа`лама Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Йаттаҳиҙа Минкум Шуһадӓ'а Ұа ۗ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Аž-Žӓлимӥна 003-140 Сендер (Ұхытта) жараланған болсаңдар, әрине (Бәдірде) ол ел де, сол құсап жараланған болатын. Осы күндерді адамдардың араларында айналдырамыз. Өстіп Аллаға сенушілерді анықтау және сендерден шәйіт алу үшін Алла залымдарды сүймейді. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лийумаххиҫа Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Йамхақа Ал-Кӓфирӥна 003-141 Сонымен қатар мүміндерді тазарту және кәпірлерді жою үшін. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
м Хасибтумн Тадҳулӱ Ал-Җанната Ұа Ламмӓ Йа`лами Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна Җӓһадӱ Минкум Ұа Йа`лама Аҫ-Ҫӓбирӥна 003-142 Әйтпесе, сендерден соғысқандарды анықтап, сабырлыларды ашаламай, жаннатқа кіріп кетеміз деп ойлайсыңдар ма? ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Кунтум Татаманнаұн Ал-Маұта Мин Қабли 'Ан Талқаұһу Фақад Ра'айтумӱһу Ұа 'Антум Танžурӱна 003-143 Расында сендер өлімге кездесуден бұрын оны тілеуші едіңдер. Ал енді оны көрдіңдер де, қарап тұрсыңдар. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Мухаммадун 'Иллӓ Расӱлун Қад Ҳалат Мин Қаблиһи Ар-Русулу ۚ 'Афа'ӥн Мӓта 'Аұ Қутила Анқалабтум `Алá 'А`қӓбикум ۚ Ұа Ман Йанқалиб `Алá `Ақибайһи Фалан Йаđурра Ал-Лаһа Шай'ӓан ۗ Ұа Сайаҗзӥ Ал-Лаһу Аш-Шӓкирӥна 003-144 Мұхаммед (Ғ.С.) бір елші ғана, одан бұрын да елшілер өткен. Ал сонда ол өлсе не өлтірілсе, сендер сонда өкше (із) леріңе айналасыңдар ма? (Қайта кәпір боласыңдар ма?) Кім өкше ізіне қайтса Аллаға ешбір зиян келтірмейді. Сондай-ақ Алла, шүкір етушілерді сыйлайды. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Линафсин 'Ан Тамӱта 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи Китӓбӓан Му'уаҗҗалӓан ۗ Ұа Ман Йурид Ćаұӓба Ад-Дунйӓ Ну'утиһи Минһӓ Ұа Ман Йурид Ćаұӓба Ал-'Ӓҳирати Ну'утиһи Минһӓ ۚ Ұа Санаҗзӥ Аш-Шӓкирӥна 003-145 Алланың бұйрығы болмайынша ешкім өлмейді, ол жазулы бір мерзім. Кім дүниенің пайдасын тілесе, оған одан береміз. Ал кім ақырет пайдасын қаласа, оған одан береміз. Сондай-ақ шүкірлік етушілерді сыйлаймыз. ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌ۗ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ка'аййин Мин Набӥйин Қӓтала Ма`аһу Риббӥйӱна Каćӥрун Фамӓ Ұаһанӱ Лимӓҫӓбаһум Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Мӓ Đа`уфӱ Ұа Мӓ Астакӓнӱ Ұа ۗ Аллӓһу Йухиббу Аҫ-Ҫӓбирӥна 003-146 Қаншалаған пайғамбар онымен бірге көптеген құдайшылдар соғысқан болатын; сонда бастарына келгенге олар босамады да осалдамады. Сондай-ақ именбеді. Алла қажырлыларды жақсы көреді. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۗ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Қаұлаһум 'Иллӓн Қӓлӱ Раббанӓ Ағфир Ланӓ Ҙунӱбанӓ Ұа 'Исрӓфанӓ Фӥмринӓ Ұа Ćаббит 'Ақдӓманӓ Ұа Анҫурнӓ `Алá Ал-Қаұми Ал-Кӓфирӥна 003-147 Ал олардың сөздері: Раббымыз! Күнәларымызды, ісіміздегі орынсыздықтарымызды кеше көр әрі табанымызды мықтап, кәпір қауымға қарсы жәрдем бер!,- деу ғана еді. ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Фа'ӓтӓһуму Ал-Лаһу Ćаұӓба Ад-Дунйӓ Ұа Хусна Ćаұӓби Ал-'Ӓҳирати Ұа ۗ Аллӓһу Йухиббу Ал-Мухсинӥна 003-148 Сондықтан Алла (Т.) оларға дүние пайдасын беріп, ақырет пайдасының ең көркеміне бөледі. Алла жақсылық істеушілерді сүйеді. ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍ ۗ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Туҭӥ`ӱ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йаруддӱкум `Алá 'А`қӓбикум Фатанқалибӱ Ҳӓсирӥна 003-149 Әй мүміндер! Егер кәпірлерге бой ұсынсаңдар, сендерді кері қайтарады. Сонда зиян етушілерге айналасыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Бали Ал-Лаһу Маұлӓкум ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ан-Нӓҫирӥна 003-150 Әрине иелерің Алла, Ол нұсрат берушілердің жақсысы. ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Санулқӥ Фӥ Қулӱби Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ар-Ру`ба Бимӓ 'Ашракӱ Бил-Лаһи Мӓ Лам Йуназзил Биһи Сулҭӓнӓан ۖ Ұа Ма'ұӓһуму Анӓру ۚ Ұа Би'са Маćұá Аž-Žӓлимӥна 003-151 Ешбір дәлел түсірілмеген нәрсені Аллаға ортақ қосулары себепті кәпірлердің жүректеріне қорқу саламыз. Сондай-ақ олардың орындары от. Залымдардың орны нендей жаман! ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Ҫадақакуму Ал-Лаһу Ұа`даһу 'Иҙ Тахуссӱнаһум Би'иҙниһи ۖ Хаттá 'Иҙӓ Фашилтум Ұа Танӓза`тум Фӥ Ал-'Амри Ұа `Аҫайтум Мин Ба`ди Мӓрӓкум Мӓ Тухиббӱна ۚ Минкум Ман Йурӥду Ад-Дунйӓ Ұа Минкум Ман Йурӥду Ал-'Ӓҳирата ۚ Ćумма Ҫарафакум `Анһум Лийабталийакум ۖ Ұа Лақад `Афӓ `Анкум Ұа ۗ Аллӓһу Ҙӱ Фаđлин `Алá Ал-Му'уминӥна 003-152 Расында Алла, сендерге деген уәдесін шындыққа айналдырып, Оның бұйрығымен оларды өлтіре бастадыңдар. Дегенмен Алла өздеріңе сүйген нәрселеріңді көрсеткеннен кейін, осалдық қылып, берілген әмір жайында таластыңдар да қарсы келдіңдер. Сендерден біреулер дүниені қалайды да біреулер ақыретті қалайды. Сонсоң Алла сендерді сынау үшін олардан беттеріңді қайтарды да онымен қатар кешірім етті. Алла мүміндерге кеңшілік иесі. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍~ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۗ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Иҙ Туҫ`идӱна Ұа Лӓ Талұӱна `Алá 'Ахадин Ұа Ар-Расӱлу Йад`ӱкум Фӥҳрӓкум Фа'аćӓбакум Ғаммӓан Биғаммин Ликайлӓ Тахзанӱ `Алá Мӓ Фӓтакум Ұа Лӓ Мӓҫӓбакум Ұа ۗ Аллӓһу Ҳабӥрун Бимӓ Та`малӱна 003-153 Сол уақытта Пайғамбар арттарыңнан шақырса да ешкімге қайрылмай ұзап бара жаттыңдар. Алла, сендерді қолдарыңнан кеткенге де бастарыңа келгенге де кейімеулерің үшін қайғыға ұшыратты. Алла (Т.) не істегендеріңді толық біледі. ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍ۗ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ćумма 'Анзала `Алайкум Мин Ба`ди Ал-Ғамми 'Аманатан Ну`ӓсӓан Йағшá Ҭӓ'ифатан Минкум ۖ Ұа Ҭӓ'ифатун Қад 'Аһаммат/һумнфусуһум Йаžуннӱна Бил-Лаһи Ғайра Ал-Хаққи Žанна Ал-Җӓһилӥйати ۖ Йақӱлӱна Һал Ланӓ Мина Ал-'Амри Мин Шай'ин ۗ Қул 'Инна Ал-'Амра Куллаһу Лиллаһи ۗ Йуҳфӱна Фӥнфусиһим Мӓ Лӓ Йубдӱна Лака ۖ Йақӱлӱна Лаұ Кӓна Ланӓ Мина Ал-'Амри Шай'ун Мӓ Қутилнӓ Һӓһунӓ ۗ Қул Лаұ Кунтум Фӥ Буйӱтикум Лабараза Ал-Лаҙӥна Кутиба `Алайһиму Ал-Қатлу 'Илá Маđӓҗи`иһим ۖ Ұа Лийабталийа Ал-Лаһу Мӓ Фӥ Ҫудӱрикум Ұа Лийумаххиҫа Мӓ Фӥ Қулӱбикум Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 003-154 Сонсоң (Алла) сендерге қайғыдан кейін тыныштық ұйқысын жіберді де сендердің бір бөлімдеріңді баурап алды. Және бір топтың, жандары қайғы болып, олар Аллаға орынсыз надандық ой ойлады. Олар: Бұл істе бізде не ерік бар?,- десті. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Барлық іс Алланың еркінде деп айт. Ал олар іштеріңде жасырған нәрселерін саған әшкерелемейді. Тағы олар: Іс біздің еркімізде болса еді, осы жерде өлтірілмес едік дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер сендер үйлеріңде болсаңдар да өлтірілуі жазылғандар, әрине өлтірілетін жерлерінде болар еді деп айт. Алла көкіректеріңдегіні сынау және жүректеріңдегіні тазарту үшін өстіді. Сондай-ақ Алла көкейлеріндегіні толық білуші. ‌‌‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ۗ ‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ۗ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Таұаллаұ Минкум Йаұма Ат-Тақá Ал-Җам`ӓни 'Иннамӓ Астазаллаһуму Аш-Шайҭӓну Биба`đи Мӓ Касабӱ ۖ Ұа Лақад `Афӓ Ал-Лаһу `Анһум ۗнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Халӥмун 003-155 Шын мәнінде (Ұхыт соғысы күні) екі топ кездескен сәтте, сендерден бет бұрғандарды кейбір қылықтарының салдарынан шайтан мүлде тайдыра жаздады. Расында Алла оларды кешірім етті. Шәксіз, Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ۗ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Кафарӱ Ұа Қӓлӱ Ли'ҳұӓниһим 'Иҙӓ Đарабӱ Фӥ Ал-'Арđи 'Аұ Кӓнӱ Ғуззáан Лаұ Кӓнӱ `Инданӓ Мӓ Мӓтӱ Ұа Мӓ Қутилӱ Лийаҗ`ала Ал-Лаһу Ҙӓлика Хасратан Фӥ Қулӱбиһим Ұа ۗ Аллӓһу Йухйӥ Ұа Йумӥту Ұа ۗ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 003-156 Әй мүміндер! Кәпірлер сияқты болмаңдар! Олар жер жүзінде кезіп жүрген немесе соғыста болған туыстары үшін: Егер олар жанымызда болса еді, өлмес те өлтірмес те еді деді. Алла бұны олардың жүректеріңе қасірет қылу үшін өстіді. Алла тірілтеді де, өлтіреді. Сондай-ақ Алла (Т.) не істегендеріңді толық көруші. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۗ‍ ‌‍‍‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ла'ин Қутилтум Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи 'Аұ Муттум Ламағфиратун Мина Ал-Лаһи Ұа Рахматун Ҳайрун Миммӓ Йаҗма`ӱна 003-157 Егер Алла жолында өлтірілсеңдер немесе өлсеңдер, әрине Алланың жарылқауы әрі мәрхаметі олардың барлық жиған-тергендерінен жақсы. ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ла'ин Муттум 'Аұ Қутилтум Ла'илá Ал-Лаһи Тухшарӱна 003-158 Егер өлсеңдер не өлтірілсеңдер де әрине Алланың алдына жиналасыңдар. ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌
Фабимӓ Рахматин Мина Ал-Лаһи Линта Лаһум ۖ Ұа Лаұ Кунта Фаžžӓан Ғалӥžа Ал-Қалби Лӓнфаđđӱ Мин Хаұлика ۖ Фӓ`фу `Анһум Ұа Астағфир Лаһум Ұа Шӓұирһум Фӥ Ал-'Амри ۖ Фа'иҙӓ `Азамта Фатаұаккал `Алá Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Мутаұаккилӥна 003-159 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға Алланың мейірімі бойынша, жұмсақ сыңай байқаттың. Егер тұрпайы, қатал жүректі болсаң еді, әрине олар маңайыңнан тарқап кетер еді. Сондықтан оларды кешірім етіп, олар үшін жарылқау тіле де іс жөнінде олармен кеңес қыл. Сонда қашан қарар берсең, Аллаға тәукел ет. Негізінен Алла тәуекелшілерді жақсы көреді. ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍
н Йанҫуркуму Ал-Лаһу Фалӓ Ғӓлиба Лакум ۖ Ұа 'Ин Йаҳҙулкум Фаман Ҙӓ Ал-Лаҙӥ Йанҫурукум Мин Ба`диһи ۗ Ұа `Алá Ал-Лаһи Фалйатаұаккали Ал-Му'уминӱна 003-160 Егер Алла сендерге нұсрат берсе, сонда сендерге үстем келуші болмайды. Ал егер Алла сендерді тастаса, (жәрдем қылмаса,) одан кейін сендерге кім жәрдем етеді? Сондай-ақ мүміндер Аллаға тәуекел етсін. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Линабӥйин 'Ан Йағулла ۚ Ұа Ман Йағлул Йа'ти Бимӓ Ғалла Йаұма Ал-Қийӓмати ۚ Ćумма Туұаффá Куллу Нафсин Мӓ Касабат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 003-161 Бір пайғамбар үшін олжаға қаралық істеуі мүмкін емес. Ал егер кім қаралық істесе, қиямет күні қаралық істеген нәрсесімен келеді. Сонсоң әркімнің еңбегі толық беріледі. Сондай-ақ олар зұлымдыққа ұшырамайды. ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афамани Аттаба`а Риđұӓна Ал-Лаһи Каман Бӓ'а Бисаҳаҭин Мина Ал-Лаһи Ұа Ма'ұӓһу Җаһаннаму ۚ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 003-162 Алланың ризалығын іздеген кісі, Алланың ашуына ұшырап, орны тозақ болған кісімен тең бе? Ол нендей жаман орын. ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‌
Һум Дараҗӓтун `Инда Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу Баҫӥрун Бимӓ Йа`малӱна 003-163 Олар Алланың қасында түрлі дәрежелерде болады. Сондай-ақ олардың не істегендерін толық көруші. ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Лақад Манна Ал-Лаһу `Алá Ал-Му'уминӥна 'Иҙ Ба`аćа Фӥһим Расӱлӓан Мин 'Анфусиһим Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтиһи Ұа Йузаккӥһим Ұа Йу`аллимуһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа 'Ин Кӓнӱ Мин Қаблу Лафӥ Đалӓлин Мубӥнин 003-164 Расында Алла (Т.) мүміндерге қамқорлық етіп, олардың ішіне өздерінен, оларға Алла аятын оқитын, оларды тазартатын және оларға Кітап, хикмет үйрететін Елші жіберді. Өйткені, олар бұрын ашық адасуда еді. ‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
'Аұаламмӓҫӓбаткум Муҫӥбатун Қадҫабтум Миćлайһӓ Қултумннá Һӓҙӓ ۖ Қул Һуұа Мин `Инди 'Анфусикум ۗнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 003-165 Сендер оларды екі есесіне ұшыратқан бір қайғыға, өздерін ұшырағандықтан: Бұл қайдан келді?,- дедіңдер. (Ұхытта Мұсылманнан жетпіс кісі шейіт болған болса, Бәдірде кәпірден жетпісі өліп, жетпісі қолға түскен еді.) (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Ол өз пиғылдарыңнан деп айт. Шәксіз Алланың әр нәрсеге күші жетуші. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ۗ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Мӓҫӓбакум Йаұма Ат-Тақá Ал-Җам`ӓни Фаби'иҙни Ал-Лаһи Ұа Лийа`лама Ал-Му'уминӥна 003-166 Ал және сендерге (Ұхытта) екі топ қарсыласқан күнгі тиген соққы, Алланың бұйрығымен мүміндерді байқау үшін еді. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лийа`лама Ал-Лаҙӥна Нӓфақӱ ۚ Ұа Қӥла Лаһум Та`ӓлаұ Қӓтилӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи 'Аұ Адфа`ӱ ۖ Қӓлӱ Лаұ На`ламу Қитӓлӓан Лӓттаба`нӓкум ۗ Һум Лилкуфри Йаұма'иҙин 'Ақрабу Минһум Лил'ӥмӓни ۚ Йақӱлӱна Би'афұһиһим Мӓ Лайса Фӥ Қулӱбиһим Ұа ۗ Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Йактумӱна 003-167 Сондай-ақ мұнапықтарды да байқау үшін Ал оларға: Келіңдер, Алла жолында соғысыңдар, не қорғанысқа тұрыңдар делінсе, олар: Егер соғысуды білсек, әрине арттарыңнан ерер едік деді. Олар ол күні иманнан көрі қарсылыққа жақынырақ еді. Олар жүректерінде болмағанды ауыздарымен айта береді. Негізінде Алла, олардың жасырын нәрселерін жақсы біледі. ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌ ‌ ۗ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۗ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Қӓлӱ Ли'ҳұӓниһим Ұа Қа`адӱ Лаұ 'Аҭӓ`ӱнӓ Мӓ Қутилӱ ۗ Қул Фӓдра'ӱ `Ан 'Анфусикуму Ал-Маұта 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 003-168 (Мұхаммед Ғ.С.) өздері отырып, туыстарына: Егер тілімізді алса еді, олар өлтірілмес еді дегендерге: Сөздерің шын болса, өлімді өздеріңнен кетіріңдер деп айт. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‍ ‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тахсабанна Ал-Лаҙӥна Қутилӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһимұӓтӓан ۚ Бал 'Ахйӓ'ун `Инда Раббиһим Йурзақӱна 003-169 Алла жолында өлтіргендерді өлі деп ойлама, әрине олар тірі. Раббыларының жанында олар ризыққа бөлендіріледі. ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ۚ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍
Фарихӥна Бимӓ 'Ӓтӓһуму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи Ұа Йастабширӱна Биал-Лаҙӥна Лам Йалхақӱ Биһим Мин Ҳалфиһим 'Аллӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 003-170 Олар Алланың кеңшілігімен өздеріне берген нәрселеріне мәз-мейрам болады да, әзірше өздеріне қосылмай арттарында қалғандарды да: Оларға қорқыныш жоқ әрі олар қайғырмайды деп шүйіншілегілері келеді. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Йастабширӱна Бини`матин Мина Ал-Лаһи Ұа Фаđлин Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лӓ Йуđӥ`у 'Аҗра Ал-Му'уминӥна 003-171 Тағы олар Алладан болған нығметке, кеңшілікке қуанады. Шынында Алла мүміндердің сауабын жоймайды. ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Астаҗӓбӱ Лиллаһи Ұа Ар-Расӱли Мин Ба`ди Мӓҫӓбаһуму Ал-Қарху ۚ Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Минһум Ұа Аттақаұ 'Аҗрун `Аžӥмун 003-172 Өздері соққы жегеннен кейін де Алла және Елшісінің нұсқауларын қабылдағандар сондай-ақ олардың жақсылық істеп, тақуа болғандары үшін зор сыйлық бар. ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Қӓла Лаһуму Анӓсу 'Инна Анӓса Қад Җама`ӱ Лакум Фӓҳшаұһум Фазӓдаһум 'Ӥмӓнӓан Ұа Қӓлӱ Хасбунӓ Ал-Лаһу Ұа Ни`ма Ал-Ұакӥлу 003-173 Оларға адамдар: Сендер үшін ел жиналды, сондықтан олардан қорқыңдар деді. (Бұл сөз) олардың иманын арттырды да олар: Бізге Алла жетіп асады, Ол нендей жақсы ие деді. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Фӓнқалабӱ Бини`матин Мина Ал-Лаһи Ұа Фаđлин Лам Йамсас/һум Сӱн Ұа Аттаба`ӱ Риđұӓна Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу Ҙӱ Фаđлин `Аžӥмин 003-174 (Ұхыт соғысының келер жылы Мекке кәпірлері Мединеге келіп: Соғысуға жиналып жатыр деген хабарды алған Мұсылмандардың жігері қайнап, жолға шыққанда, жау қорқып, қайтып келіп, Мұсылмандар аман-есен пайдаланып қайтады.) Сондықтан олар Алланың нығметі және кеңшілігімен бір сәтсіздікке ұшырамай Алланың ризалығына бөленіп, қайта оралды. Алла (Т.) зор кеңшілік иесі. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۗ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
ннамӓ Ҙаликуму Аш-Шайҭӓну Йуҳаұұифу 'Аұлийӓ'аһу Фалӓ Таҳӓфӱһум Ұа Ҳӓфӱни 'Ин Кунтум Му'уминӥна 003-175 Негізінен шайтан өз достарын қорқытады. Сондықтан олардан қорықпаңдар да Менен қорқыңдар, егер мүмін болсаңдар. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йахзунка Ал-Лаҙӥна Йусӓри`ӱна Фӥ Ал-Куфри ۚннаһум Лан Йаđуррӱ Ал-Лаһа Шай'ӓан ۗ Йурӥду Ал-Лаһу 'Аллӓ Йаҗла Лаһум Хаžžӓан Фӥ Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 003-176 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың қарсылыққа жарысулары сені кейітпесін. Өйткені, олар Аллаға әсте зиян келтіре алмайды. Алла оларға ақыретте бір несібе бермеуді қалайды. Сондай-ақ олар үшін зор қинау бар. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ۗ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍ ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Аштараұ Ал-Куфра Бил-'Ӥмӓни Лан Йаđуррӱ Ал-Лаһа Шай'ӓан Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 003-177 Негізінен сондай иманның орнына қарсылықты айырбастағандар, олар да Аллаға ешбір зиян бере алмайды және олар үшін күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йахсабанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱннамӓ Нумлӥ Лаһум Ҳайрун Ли'анфусиһим ۚннамӓ Нумлӥ Лаһум Лийаздӓдӱ 'Иćмӓан ۚ Ұа Лаһум `Аҙӓбун Муһӥнун 003-178 Ал және сондай қарсы болғандар, негізінен оларға мұрса беруімізді, өздеріне қайырлы деп әсте ойламасын. Шын мәнінде күнәларын арттырсын деп қана орай береміз. Сондай-ақ олар үшін қорлаушы қинау бар. ‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌ۚ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ۚ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийаҙара Ал-Му'уминӥна `Алá Мӓнтум `Алайһи Хаттá Йамӥза Ал-Ҳабӥćа Мина Аҭ-Ҭаййиби ۗ Ұа Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийуҭли`акум `Алá Ал-Ғайби Ұа Лакинна Ал-Лаһа Йаҗтабӥ Мин Русулиһи Ман Йашӓۖ Фа'ӓминӱ Бил-Лаһи Ұа Русулиһи ۚ Ұа 'Ин Ту'уминӱ Ұа Таттақӱ Фалакумҗрун `Аžӥмун 003-179 Алла, мүміндерді осы сендер болған күйде, жақсыдан жаманды айырмай қоюшы емес. Әрі сендерге көместі де білдірмейді. Бірақ елшілерінен қалағанын таңдап, соған білдіреді. Ендеше, Аллаға, елшілеріне иман келтіріңдер егер иман келтіріп, тақуа болсаңдар, Сонда сендер үшін зор сыйлық бар. ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Йахсабанна Ал-Лаҙӥна Йабҳалӱна Бимӓ 'Ӓтӓһуму Ал-Лаһу Мин Фаđлиһи Һуұа Ҳайрӓан Лаһум ۖ Бал Һуұа Шаррун Лаһум ۖ Сайуҭаұұақӱна Мӓ Баҳилӱ Биһи Йаұма Ал-Қийӓмати ۗ Ұа Лиллаһи Мӥрӓćу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۗ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Ҳабӥрун 003-180 Алланың кеңшілігінен өздеріне берген нәрселеріне сараңдық істегендер, олардың сараңдық қылған нәрселері, қиямет күні өздерінің мойындарына оралады. Сондай-ақ көктер мен жердің мирасы Алланікі. Әрі Алла олардың не істегендерін толық біледі. ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍ ۖۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍ۗ‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Лақад Сами`а Ал-Лаһу Қаұла Ал-Лаҙӥна Қӓлӱнна Ал-Лаһа Фақӥрун Ұа Нахну 'Ағнийӓۘ Санактубу Мӓ Қӓлӱ Ұа Қатлаһуму Ал-'Анбийӓ'а Биғайри Хаққин Ұа Нақӱлу Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Харӥқи 003-181 Әрине олардың: Алла кедей, біз баймыз деген сөздерін Алла естіді. Олардың айтқандарын және жазықсыз пайғамбарларды өлтіргендерін жазамыз да, оларға: Күйдіруші азапты татыңдар!,- дейміз. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۘ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Бимӓ Қаддамат 'Айдӥкум Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лайса Биžаллӓмин Лил`абӥди 003-182 Бұл қолекі істегендеріңнің сазайы. Шәксіз Алла, құлдарына зұлымдық қылушы емес. ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Қӓлӱнна Ал-Лаһа `Аһида 'Илайнӓ 'Аллӓ Ну'умина Лирасӱлин Хаттá Йа'тийанӓ Биқурбӓнин Та'кулуһу Анӓру ۗ Қул Қад Җӓ'акум Русулун Мин Қаблӥ Бил-Баййинӓти Ұа Биал-Лаҙӥ Қултум Фалима Қаталтумӱһумн Кунтум Ҫӓдиқӥна 003-183 Сондай: Расында Алла (Т.) бізге от жеп кететін бір құрбан келтірмейінше, ешбір пайғамбарға иман келтірмеуімізге серт берген дегендерге (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерге менен бұрынғы пайғамбарлар ашық дәлелдерді сондай-ақ айтқандарыңды келтірген еді. Егер сөздерің рас болса, оларды неге өлтірдіңдер?,- деп айт. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фа'ин Каҙҙабӱка Фақад Куҙҙиба Русулун Мин Қаблика Җӓ'ӱ Бил-Баййинӓти Ұа Аз-Зубури Ұа Ал-Китӓби Ал-Мунӥри 003-184 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олар сені мойындамаса, сенен бұрынғы ашық дәлелдер, нұсқалар және түрлі кітап келтірген пайғамбарларды да мойындамаған еді. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌
Куллу Нафсин Ҙӓқату Ал-Маұти ۗ Ұа 'Иннамӓ Туұаффаұна 'Уҗӱракум Йаұма Ал-Қийӓмати ۖ Фаман Зухзиха `Ани Анӓри Ұа 'Удҳила Ал-Җанната Фақад Фӓза ۗ Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ 'Иллӓ Матӓ Ал-Ғурӱри 003-185 Әркім өлім татады. Шын мәнінде қиямет күні ақыларың толық төленеді. Сонда кім оттан құтқарылып жұмаққа кіргізілсе, рас құтылды. Негізінде дүние тіршілігі алданыштың ғана нәрсесі. ‌ ‌‍‍‌‍‍ ۗ ‌‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Латублаұунна Фӥмұӓликум Ұа 'Анфусикум Ұа Латасма`унна Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Мин Қабликум Ұа Мина Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ 'Аҙáан Каćӥрӓан ۚ Ұа 'Ин Таҫбирӱ Ұа Таттақӱ Фа'инна Ҙӓлика Мин `Азми Ал-'Умӱри 003-186 Малдарың және жандарың жайында әрине сыналасыңдар; сондай-ақ сендерден бұрыңғы кітап берілгендерден және мүшріктерден де көптеген реніш естисеңдер. Егер сабыр етсеңдер әрі сақсынсаңдар; шәксіз бұл маңызды істер. ‍‍‌‌ ‌‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ۚ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙа Ал-Лаһу Мӥćӓқа Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Латубаййинуннаһу Лилннӓси Ұа Лӓ Тактумӱнаһу Фанабаҙӱһу ҰарӓŽуһӱриһим Ұа Аштараұ Биһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۖ Фаби'са Мӓ Йаштарӱна 003-187 Сол уақытта Алла (Т.) Кітап берілгендерден: Әлбетте оны адамдарға түсіндіріңдер, жасырмаңдар деп, сенім алған. Дегенмен олар, оны арт жақтарына тастады. Әрі олар оны аз бір бағаға айырбастап алды. Сонда олар нендей жаман нәрсе сатып алды. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ۖ‍‍‌
Лӓ Тахсабанна Ал-Лаҙӥна Йафрахӱна Бимӓ 'Атаұ Ұа Йухиббӱна 'Ан Йухмадӱ Бимӓ Лам Йаф`алӱ Фалӓ Тахсабаннаһум Бимафӓзатин Мина Ал-`Аҙӓби ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 003-188 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай істегендеріне мәз болып, істемегендерімен де мақтауларын сүйгендерді есепке алма. Сондай-ақ оларды азаптан құтылады деп әсте ойлама. Өйткені олар үшін жан түршігерлік азап бар. ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лиллаһи Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа ۗ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 003-189 Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Алла (Т.) ның әр нәрсеге толық күші жетеді. ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
нна Фӥ Ҳалқи Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Аҳтилӓфи Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ла'ӓйӓтин Ли'ұлӥ Ал-'Албӓби 003-190 Шәксіз көктердің және жердің жаратылуында түннің және күндіздің өзгеруінде әлбетте ақыл иелері үшін дәлелдер бар. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаҙкурӱна Ал-Лаһа Қийӓмӓан Ұа Қу`ӱдӓан Ұа `Алá Җунӱбиһим Ұа Йатафаккарӱна Фӥ Ҳалқи Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Раббанӓ Мӓ Ҳалақта Һӓҙӓ Бӓҭилӓан Субхӓнака Фақинӓ `Аҙӓба Анӓри 003-191 Олар тіке тұрып, отырып, жамбасынан жатып (әр халде) Алланы еске алады. Сондай-ақ олар көктер мен жердің жаратылуы жайында ойланады да: Раббымыз! Сен мұны босқа жаратпадың, Сен пәксің, бізді от азабынан сақта! ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Раббанӓннака Ман Тудҳили Анӓра Фақадҳзайтаһу ۖ Ұа Мӓ Лилžžӓлимӥна Мин 'Анҫӓрин 003-192 Раббымыз! Сен кімді отқа салсаң, расында оны қорладың. Залымдардың еш жәрдемшісі жоқ. ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌
Раббанӓннанӓ Сами`нӓ Мунӓдӥӓан Йунӓдӥ Лил'ӥмӓни 'Ан 'Ӓминӱ Бираббикум Фа'ӓманнӓ ۚ Раббанӓ Фӓғфир Ланӓ Ҙунӱбанӓ Ұа Каффир `Аннӓ Саййи'ӓтинӓ Ұа Таұаффанӓ Ма`а Ал-'Абрӓри 003-193 Раббымыз! Біз: Раббыларыңа иман келтіріңдер (деп) шақырған шақырушыны естіп, иман келтірдік. Раббымыз! Енді күнәларымызды жарылқап, жамандықтарымызды жасыр. Және жақсылармен бірге өлім бер! ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Раббанӓ Ұа 'Ӓтинӓ Мӓ Ұа`адтанӓ `Алá Русулика Ұа Лӓ Туҳзинӓ Йаұма Ал-Қийӓмати ۗннака Лӓ Туҳлифу Ал-Мӥ`ӓда 003-194 Раббымыз! Бізге елшілеріңе уәде еткендеріңді бер. Сондай-ақ бізді қиямет күні қорлама. Күдіксіз Сен уәдеден айнымайсың (деп тілейді) ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Фӓстаҗӓба Лаһум Раббуһумннӥ Лӓ 'Уđӥ`у `Амала `Ӓмилин Минкум Мин Ҙакарин 'Аұ 'Унćá ۖ Ба`đукум Мин Ба`đин ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна Һӓҗарӱ Ұа 'Уҳриҗӱ Мин Дийӓриһим Ұа 'Ӱҙӱ Фӥ Сабӥлӥ Ұа Қӓталӱ Ұа Қутилӱ Ла'укаффиранна `Анһум Саййи'ӓтиһим Ұа Ла'удҳиланнаһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ćаұӓбӓан Мин `Инди Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу `Индаһу Хусну Аć-Ćаұӓби 003-195 Сонда олардың Раббылары тілектерін қабыл етті: Шын мәнінде Мен сендерден еркек, әйел амал істеушілердің амалын зая қылмаймын. Бір-біріңненсіңдер. (Бәрің бірдейсіңдер.) Және сондай босқандардың, жұрттарынан шығарылғандардың және Менің жолымда жапа шектірілгендердің, соғысқандардың, өлтірілгендердің жамандықтарын жасырамын. Сондай-ақ оларды астарынан өзендер ағатын бақшаларға кіргіземін. Сыйлық Алланың қасынан. Әрине сыйлықтың жақсысы Алланың қасында. ‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ۖ‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌
Лӓ Йағурраннака Тақаллубу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фӥ Ал-Билӓди 003-196 (Мұхаммед Ғ.С.) қарсы болғандардың, мемлекеттерде айналып (кезіп) жүруі сені алдамасын. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Матӓн Қалӥлун Ćумма Ма'ұӓһум Җаһаннаму ۚ Ұа Би'са Ал-Миһӓду 003-197 Аз бір пайдаланудан кейін олардың орны тозақ, нендей жаман орын. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Лакини Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Раббаһум Лаһум Җаннӓтун Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру Ҳӓлидӥна Фӥһӓ Нузулӓан Мин `Инди Ал-Лаһи ۗ Ұа Мӓ `Инда Ал-Лаһи Ҳайрун Лил'абрӓри 003-198 Бірақ сондай Раббыларынан қорыққандар, олар үшін астарынан өзендер ағатын бақшалар бар. Олар Алла тарапынан қонақ үйлерде қалады. Алланың қасындағылар игілерге жақсы. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‌
Ұа 'Инна Мин 'Аһли Ал-Китӓби Ламан Йу'умину Бил-Лаһи Ұа Мӓнзила 'Илайкум Ұа Мӓнзила 'Илайһим Ҳӓши`ӥна Лиллаһи Лӓ Йаштарӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۗ 'Ӱлӓ'ика Лаһумҗруһумнда Раббиһим ۗнна Ал-Лаһа Сарӥ Ал-Хисӓби 003-199 Шын мәнінде Кітап иелерінен Аллаға иман келтіріп, сендерге түсірілген әрі өздеріне түсірілген нәрселерге Алладан қорыққан түрде сенетіндері де бар. Сондай-ақ олар Алланың аяттарын аздаған бағаға сатпайды. Міне солар үшін Раббыларының қасында сыйлық бар. Алла (Т.) тез есеп көруші. ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‌ ۗ‍‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аҫбирӱ Ұа Ҫӓбирӱ Ұа Рӓбиҭӱ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ла`аллакум Туфлихӱна 003-200 Әй мүміндер! Әр нәрсеге сабырлы, жауға шыдамды және қорғанысқа дайын болыңдар. Сондай-ақ Алладан қорқыңдар әрине құтыласыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah