2) Sūrat Al-Baqarah

Printed format

2)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Алиф-Лӓм-Мӥм 002-001 Әлиф Ләм Мим --
Ҙӓлика Ал-Китӓбу Лӓ Райба ۛ Фӥһи ۛ Һудáан Лилмуттақӥна 002-002 Міне осы Кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол көрсетуші. ‍‍ ‌ ‌‍ ۛ‍‍‍ ‍‍‌ ۛ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Бил-Ғайби Ұа Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 002-003 Сондай олар көмеске иман келтіреді, намазды толық орындайды, өздеріне берген несібемізден (Алла жолында) пайдаландырады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Бимӓнзила 'Илайка Ұа Мӓнзила Мин Қаблика Ұа Бил-'Ӓҳирати Һум Йӱқинӱна 002-004 (Мұхаммед Ғ.С.) олар саған түсірілгенге әрі сенен бұрыңғы түсірілгенге сенеді және ақыретке анық нанады. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика `Алá Һудáан Мин Раббиһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муфлихӱна 002-005 Міне солар Раббылары тарапынан тура жолда және солар құтылушылар. ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Саұӓ'ун `Алайһим 'А 'Анҙартаһумм Лам Тунҙирһум Лӓ Йу'уминӱна 002-006 (Мұхаммед Ғ.С.) расында қарсы болғандарды, үгіттесең де үгіттемесең де бәрі бірдей. Олар иман келтірмейді, ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ҳатама Ал-Лаһу `Алá Қулӱбиһим Ұа `Алá Сам`иһим ۖ Ұа `Алáбҫӓриһим Ғишӓұатун ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 002-007 Алла олардың жүректерін, құлақтарын бітеген, әрі көздерінде перде бар. Сондай-ақ олар үшін зор қинау бар. ‍ ‌ ‍ ‌‌ ۖ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йақӱлу 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Бил-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа Мӓ Һум Биму'уминӥна 002-008 Адамдардың кейбіреулері, екі жүзді (мұнафықтар): Аллаға, ақырет күніне сендік дейді. Бірақ олар сенбейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Йуҳӓди`ӱна Ал-Лаһа Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Мӓ Йаҳда`ӱна 'Иллӓнфусаһум Ұа Мӓ Йаш`урӱна 002-009 Олар (өздерінше) Алланы және иман келтіргендерді алдайды. Бірақ олар өздерін ғана алдағандарын сезбейді. ‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌
Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Фазӓдаһуму Ал-Лаһу Мараđӓан ۖ Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун Бимӓ Кӓнӱ Йакҙибӱна 002-010 Олардың жүректерінде дерт бар. (Күншілдік дерті). Сонда Алла олардың дертін арттыра түсті. (Мұсылмандар дамыған сайын күншілдіктері қоза түсті). Сондай-ақ оларға өтіріктіліктерінің салдарынан күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۖ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Лӓ Туфсидӱ Фӥ Ал-'Арđи Қӓлӱннамӓ Нахну Муҫлихӱна 002-011 Оларға: Жер жүзінде бұзақылық қылмаңдар!,- делінсе, олар: Біздер түзеуші ғанамыз дейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Алӓннаһум Һуму Ал-Муфсидӱна Ұа Лакин Лӓ Йаш`урӱна 002-012 Сақ болыңдар! Шын мәнінде олардың өздері бұзақы, алайда олар түсінбейді. ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум 'Ӓминӱ Камӓ 'Ӓмана Анӓсу Қӓлӱ 'Ану'умину Камӓ 'Ӓмана Ас-Суфаһӓۗ 'Алӓннаһум Һуму Ас-Суфаһӓ'у Ұа Лакин Лӓ Йа`ламӱна 002-013 Егер оларға: Адамдар иман келтіргендей иман келтіріңдер!, делінсе, олар: Ақылсыздарша иман келтірейік пе?,- дер. Байқаңдар! Шын мәнінде олардың өздері ақымақ. Бірақ олар білмейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Лақӱ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Ұа 'Иҙӓ Ҳалаұ 'Илá Шайӓҭӥниһим Қӓлӱннӓ Ма`акумннамӓ Нахну Мустаһзи'ӱна 002-014 Ал және олар мүміндерге кездессе: Біз де иман келтірдік дер. Әрқашан олар сайтандарымен (бастықтарымен) оңашалана қалса: Расында біз сендермен біргеміз, біз оларды тәлкек қылып қана жүрміз дер. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаһу Йастаһзи'у Биһим Ұа Йамуддуһум Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 002-015 Алла оларды мазаққа ұшыратып, азғындықтарында қаңғыртып қояды. ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Аштараұ Аđ-Đалӓлата Бил-Һудá Фамӓ Рабихат Тиҗӓратуһум Ұа Мӓ Кӓнӱ Муһтадӥна 002-016 Олар қисық жолды туралықпен айырбастап алды. Сонда оларға саудалары пайда бермеді. Әм олар тура жолды таппады. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Маćалуһум Камаćали Ал-Лаҙӥ Астаұқада Нӓрӓан Фаламмӓ 'Аđӓ'ат Мӓ Хаұлаһу Ҙаһаба Ал-Лаһу Бинӱриһим Ұа Таракаһум Фӥ Žулумӓтин Лӓ Йубҫирӱна 002-017 Олардың мысалы: (Далада) от жағып маңын жарық қылғанда, Алла олардың жарығын өшіріп, қараңғылықтарда қалдырған біреу сияқты, (бұл мысалда, екі жүзді мұнафықтар; жаққан оттары өшіп, тым-тырыс қараңғылықта қалғанға ұқсатылып отыр) олар көрмейді. ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ҫуммун Букмун `Умйун Фаһум Лӓ Йарҗи`ӱна 002-018 Саңырау, сақау және соқыр болып бетінен қайтпайды. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Аұ Каҫаййибин Мина Ас-Самӓ'и Фӥһи Žулумӓтун Ұа Ра`дун Ұа Барқун Йаҗ`алӱна 'Аҫӓби`аһум Фӥ 'Ӓҙӓниһим Мина Аҫ-Ҫаұӓ`иқи Хаҙара Ал-Маұти Ұа ۚ Аллӓһу Мухӥҭун Бил-Кӓфирӥна 002-019 Немесе қараңғылықта күркіреп, жарқылдап көктен нөсерлете құйған жаңбырға ұшырап, найзағайдан өлем деп қорқып, саусақтарын құлақтарына тыққан біреулер тәрізді. Алла кәпірлерді толық баураушы. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‌‍ ‌‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Йакӓду Ал-Барқу Йаҳҭафу 'Абҫӓраһум ۖ Кулламӓ 'Аđӓ'а Лаһум Машаұ Фӥһи Ұа 'Иҙӓ 'Аžлама `Алайһим Қӓмӱ ۚ Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Лаҙаһаба Бисам`иһим Ұа 'Абҫӓриһим ۚнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 002-020 Олардың көздерін найзағай жұлып әкете жаздайды. Оларға жарық берген сәтте, олар жарықта жүреді де оларға қараңғы болған заманда, олар тұра қалады. Егер Алла қаласа, олардың есту, көру сезімдерін де жояр еді. Алланың әр нәрсеге күші толық жетуші. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу А`будӱ Раббакуму Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Ұа Ал-Лаҙӥна Мин Қабликум Ла`аллакум Таттақӱна 002-021 Әй Адам баласы! Сондай сендерді де сендерден бұрынғыларды да жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар. Әрине сақтанған боларсыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ал-'Арđа Фирӓшӓан Ұа Ас-Самӓ'а Бинӓн Ұа 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗа Биһи Мина Аć-Ćамарӓти Ризқӓан Лакум ۖ Фалӓ Таҗ`алӱ Лиллаһи 'Андӓдӓан Ұа 'Антум Та`ламӱна 002-022 Ол сондай Алла, сендерге жерді төсек, аспанды төбе етіп жаратты. Әрі көктен жаңбыр жаудырып, сол арқылы сендер үшін әр түрлі өсімдіктен ризық шығарды. Сондықтан біле тұра Аллаға шерік қатпаңдар. ‌‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌‌‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍
Ұа 'Ин Кунтум Фӥ Райбин Миммӓ Наззалнӓ `Алá `Абдинӓ Фа'тӱ Бисӱратин Мин Миćлиһи Ұа Ад`ӱ Шуһадӓ'акум Мин Дӱни Ал-Лаһин Кунтум Ҫӓдиқӥна 002-023 Егер құлымызға түсіргенімізден күдіктенсеңдер, онда сендер де со құсаған бір сүре келтіріңдер, Алладан өзге көмекшілеріңді де шақырыңдар, егер сөздерің рас болса. ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фа'ин Лам Таф`алӱ Ұа Лан Таф`алӱ Фа Аттақӱ Анӓра Аллатӥ Ұақӱдуһӓ Анӓсу Ұа Ал-Хиҗӓрату ۖ 'У`иддат Лилкӓфирӥна 002-024 Егер оны істемесеңдер (әзір келтірмесеңдер, келешекте) сірә істей алмайсыңдар. Ендеше, отыны; адамдар, тастардан болып кәпірлер үшін әзірленген оттан қорқыңдар! ‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Башшири Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти 'Анна Лаһум Җаннӓтин Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Кулламӓ Рузиқӱ Минһӓ Мин Ćамаратин Ризқӓан ۙ Қӓлӱ Һӓҙӓ Ал-Лаҙӥ Рузиқнӓ Мин Қаблу ۖ Ұа 'Утӱ Биһи Муташӓбиһӓан ۖ Ұа Лаһум Фӥһӓ 'Азұӓҗун Муҭаһһаратун ۖ Ұа Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 002-025 (Мұхаммед Ғ.С.) иман келтіріп, ізгі іс істегендерді қуандыр! Расында олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннәттар бар. Әрқашан оларға оның жемісінен бір ризық берілсе, олар: Осы бізге бұрын да беріліп еді дейді. Тағы оның ұқсасы келтіріледі. Әрі олар үшін онда тап-таза жұбайлар да бар. Олар онда мәңгі қалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌‍‍‍‍‌ۙ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаһа Лӓ Йастахйӥн Йаđриба Маćалӓан Мӓ Ба`ӱđатан Фамӓ Фаұқаһӓ ۚ Фа'аммӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Файа`ламӱна 'Аннаһу Ал-Хаққу Мин Раббиһим ۖ Ұа 'Аммӓ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Файақӱлӱна Мӓҙӓрӓда Ал-Лаһу Биһаҙӓ Маćалӓан ۘ Йуđиллу Биһи Каćӥрӓан Ұа Йаһдӥ Биһи Каćӥрӓан ۚ Ұа Мӓ Йуđиллу Биһи 'Иллӓ Ал-Фӓсиқӥна 002-026 Расында Алла шіркейді, одан да зорғыны мысал келтіруден ұялмайды. Ал мүміндер оның Раббыларынан нақ хақиқат екендігін біледі. Ал енді қарсы болғандар: Алла, бұл мысал менен нені қалайды?,- дейді. Алла, ол мысал менен көптегенді адастырып, әрі онымен көптегенді оңғарады. (Мысалдарға қарсы келіп адасқандар да, шындық та болады негізінде). Ол тапқандар бұзықтарды ғана адастырады. ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ۚ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ۘ‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йанқуđӱна `Аһда Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӥćӓқиһи Ұа Йақҭа`ӱна Мӓ 'Амара Ал-Лаһу Биһин Йӱҫала Ұа Йуфсидӱна Фӥ Ал-'Арđи ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 002-027 Олар (иман келтіріп) серт бергеннен кейін Алланың уәдесін бұзады да, Алланың жалғастырылуын бұйырған нәрсесін (жақындық, бірлікті) бөледі. Сондай-ақ жер жүзінде бұзақылық істейді. Міне солар зиянға ұшыраушылар. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Кайфа Такфурӱна Бил-Лаһи Ұа Кунтуммұӓтӓан Фа'ахйӓкум ۖ Ćумма Йумӥтукум Ćумма Йухйӥкум Ćумма 'Илайһи Турҗа`ӱна 002-028 Аллаға қалайша қарсы келесіңдер? Өлі едіңдер, сендерді тірілтті. Тағы өлтіреді. Соңыра қайта тірілтеді. Сонан соң (қияметте) Оның алдына қайтарыласыңдар. ‍‍‌‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‌ۖ ‌ ‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Лакум Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Ćумма Астаұá 'Илá Ас-Самӓ'и Фасаұұӓһунна Саб`а Самӓұӓтин ۚ Ұа Һуұа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 002-029 Ол сондай Алла, жер жүзіндегі барлық нәрселерді сендер үшін жаратты. Сонан кейін аспанға көңіл бөліп оны жеті қабат көк етіп тәртіптеді. Ол әр нәрсені толық білуші. ‍‍‌‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Раббука Лилмалӓ'икати 'Иннӥ Җӓ`илун Фӥ Ал-'Арđи Ҳалӥфатан ۖ Қӓлӱ 'Атаҗ`алу Фӥһӓ Ман Йуфсиду Фӥһӓ Ұа Йасфику Ад-Димӓ'а Ұа Нахну Нусаббиху Бихамдика Ұа Нуқаддису Лака ۖ Қӓла 'Иннӥ 'А`ламу Мӓ Лӓ Та`ламӱна 002-030 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта Раббың періштелерге: Әрине мен жерде бір орынбасар жаратамын!,- деген еді. (Періштелер): Онда бұзақылық істеп, қан төгетін біреу жаратасың ба? Негізінен біз Сені дәріптеп, мақтау мен пәктаудамыз деді. Алла: Мен сендердің білмегеңдеріңді жақсы білемін!,- деді. (Алла, Адамды топырақтан жаратып оған жан салды. ‌‌‌ ‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа `Аллама 'Ӓдама Ал-'Асмӓ'а Куллаһӓ Ćумма `Араđаһум `Алá Ал-Малӓ'икати Фақӓла 'Анби'ӱнӥ Би'асмӓ'и Һӓ'уулӓ'н Кунтум Ҫӓдиқӥна 002-031 Алла Адам (Ғ.С.) ға біртұтас атауларды үйретті де сонан соң оларды періштелерге көрсетіп: айтқандарың рас болса, Маған осы нәрселердің аттарын айтып беріңдер деді. ‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Субхӓнака Лӓ `Илма Ланӓ 'Иллӓ Мӓ `Алламтанӓ ۖннака 'Анта Ал-`Алӥму Ал-Хакӥму 002-032 Періштелер: Сен пәксің! Біздің, Сенің үйреткеніңнен басқа білеріміз жоқ. Әрине Сен толық білуші, өте данасың деді. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍
Қӓла Йӓ 'Ӓдаму 'Анби'һум Би'асмӓ'иһим ۖ Фаламмӓнба'аһум Би'асмӓ'иһим Қӓла 'Аламқул Лакумннӥ 'А`ламу Ғайба Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа 'А`ламу Мӓ Тубдӱна Ұа Мӓ Кунтум Тактумӱна 002-033 (Алла Т): Әй Адам! Оларға, бұлардың аттарын баян ет деді. Сонда (Адам Ғ.С.) оларға ол заттардың аттарын айтқан сәтте, Алла: Мен сендерге көктер мен жердің құпиясын, сендердің де көрнеу, көмес істегендеріңді білемін деп айтпадым ба?,- деді. ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Лилмалӓ'икати Асҗудӱ Ли'дама Фасаҗадӱ 'Иллӓблӥса 'Абá Ұа Астакбара Ұа Кӓна Мина Ал-Кӓфирӥна 002-034 Сол уақытта періштелерге: Адамға сәжде қылыңдар дедік. Сонда олар дереу сәжде қылды. Бірақ Ібіліс бас тартып, дандайсып қарсы келушілерден болды. ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Қулнӓ Йӓ 'Ӓдаму Аскун 'Анта Ұа Заұҗука Ал-Җанната Ұа Кулӓ Минһӓ Рағадӓан Хайćу Ши'тумӓ Ұа Лӓ Тақрабӓ Һаҙиһи Аш-Шаҗарата Фатакӱнӓ Мина Аž-Žӓлимӥна 002-035 Және де: Әй Адам! Сен де жұбайың да жәннәтте тұрыңдар, ерікті түрде қалағандарыңша жеңдер де, мына ағашқа жоламаңдар. Онда жазықтылардан боласыңдар деген едік. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа'азаллаһумӓ Аш-Шайҭӓну `Анһӓ Фа'аҳраҗаһумӓ Миммӓ Кӓнӓ Фӥһи ۖ Ұа Қулнӓ Аһбиҭӱ Ба`đукум Либа`đин `Адӱұун ۖ Ұа Лакум Фӥ Ал-'Арđи Мустақаррун Ұа Матӓ`ун 'Илá Хӥнин 002-036 сонда Шайтан, екеуін ол жерден тайдырды. Ондағы нығметтерден де шығарды. Оларға: Бір-біріңе қас болып, түсіңдер: Сендер үшін жержүзінде тұрақ және бір мезгілге дейін пайдалану бар дедік. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ۖ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаталаққá 'Ӓдаму Мин Раббиһи Калимӓтин Фатӓба `Алайһи ۚннаһу Һуұа Ат-Таұұӓбу Ар-Рахӥму 002-037 Сонда Адам (Ғ.С.) Раббынан сөздер үйреніп алды да жалбарынды. Раббы оның тәубесін қабылдады. Өйткені Ол тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Қулнӓ Аһбиҭӱ Минһӓ Җамӥ`ӓан ۖ Фа'иммӓ Йа'тийаннакум Миннӥ Һудáан Фаман Таби`а Һудӓйа Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 002-038 Жаннаттан бәрің түсіңдер, Менен сендерге бір туралық келсе, кім сонда тура жолыма ерсе, оларға қорқу жоқ әрі қайғырмайды деген едік. ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌ۖ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 002-039 Қарсы келіп аяттарымызды өтірік дегендер, солар, тозақтық болып, олар мәңгі қалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Аҙкурӱ Ни`матийа Аллатӥ 'Ан`амту `Алайкум Ұа 'Аұфӱ Би`аһдӥ 'Ӱфи Би`аһдикум Ұа 'Ӥйӓйа Фӓрһабӱни 002-040 Әй Израил ұрпақтары! Берген нығметімді еске алыңдар! Уәдемді орындаңдар. Мен де серттеріңді орындаймын. Әрі Менен ғана қорқыңдар. ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍‍
Ұа 'Ӓминӱ Бимӓнзалту Муҫаддиқӓан Лимӓ Ма`акум Ұа Лӓ Такӱнӱ 'Аұұала Кӓфирин Биһи ۖ Ұа Лӓ Таштарӱ Би'ӓйӓтӥ Ćаманӓан Қалӥлӓан Ұа 'Ӥйӓйа Фа Аттақӱни 002-041 Жандарыңдағы Тәуратты растаушы Мен түсірген Құранға сеніңдер. Сондай-ақ оған алғаш қарсы келушілерден болмаңдар. Және де аяттарымды аз ғана бағаға айырбастамаңдар (дүниелік үшін бұрмаламаңдар) да Менен ғана қорқыңдар. ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Талбисӱ Ал-Хаққа Бил-Бӓҭили Ұа Тактумӱ Ал-Хаққа Ұа 'Антум Та`ламӱна 002-042 Хақиқатты бұзықтыққа араластырмаңдар да сондай-ақ біле тұра шындықты жасырмаңдар. ‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ұа Арка`ӱ Ма`а Ар-Рӓки`ӥна 002-043 Намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер, сондай-ақ (Алланың құзырына) иілушілермен бірге иіліңдер. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍
'Ата'мурӱна Анӓса Бил-Бирри Ұа Тансаұна 'Анфусакум Ұа 'Антум Татлӱна Ал-Китӓба ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 002-044 Елді игілікке бұйырып, өздеріңді ұмытасыңдар ма? Кітапты оқисыңдар, ойламайсыңдар ма?. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аста`ӥнӱ Биҫ-Ҫабри Ұа Аҫ-Ҫалӓати ۚ Ұа 'Иннаһӓ Лакабӥратун 'Иллӓ `Алá Ал-Ҳӓши`ӥна 002-045 Сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер. Расында намаз ынталылардан басқаларға ауыр келеді. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йаžуннӱна 'Аннаһум Мулӓқӱ Раббиһим Ұа 'Аннаһум 'Илайһи Рӓҗи`ӱна 002-046 Ол ынталылар, Раббыларына шын жолығатындықтарын ойлап әрі Оған анық қайталыратындықтарын да біледі. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍
Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Аҙкурӱ Ни`матийа Аллатӥ 'Ан`амту `Алайкум Ұа 'Аннӥ Фаđđалтукум `Алá Ал-`Ӓламӥна 002-047 Әй Израил ұрпақтары! Сендерге берген нығметімді, әм әлемге артық еткенімді еске алыңдар. ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аттақӱ Йаұмӓан Лӓ Таҗзӥ Нафсун `Ан Нафсин Шай'ӓан Ұа Лӓ Йуқбалу Минһӓ Шафӓ`атун Ұа Лӓ Йу'уҳаҙу Минһӓ `Адлун Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 002-048 Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын және оларға жәрдем де етілмейтін бір күннен сақтаңындар. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Наҗҗайнӓкум Мин 'Ӓли Фир`аұна Йасӱмӱнакум Сӱ Ал-`Аҙӓби Йуҙаббихӱна 'Абнӓ'акум Ұа Йастахйӱна Нисӓ'акум ۚ Ұа Фӥ Ҙӓликум Балӓн Мин Раббикум `Аžӥмун 002-049 Сендерді Перғауынның сыбайластарынан құтқардық. Олар сендерді жаман қинаумен ұстап, ұлдарыңды бауыздап, әйелдеріңді тірі қоятын еді. Міне мұнда сендерге Раббыларыңнан зор сынау бар. ‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Фарақнӓ Бикуму Ал-Бахра Фа'анҗайнӓкум Ұа 'Ағрақнӓ 'Ӓла Фир`аұна Ұа 'Антум Танžурӱна 002-050 Сендер үшін теңізді жарып, құтқардық та, перғауындықтарды суға батырдық. Сендер көріп тұрдыңдар. ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Ұӓ`аднӓ Мӱсá 'Арба`ӥна Лайлатан Ćумма Аттаҳаҙтуму Ал-`Иҗла Мин Ба`диһи Ұа 'Антум Žӓлимӱна 002-051 Сол уақытта Мұса (Ғ.С.) ға (Тұр тауында Тәурат үйрету үшін) қырық кеш уәде берген едік. Кейін оның артынан, бұзауды тәңір жасап алдыңдар да өздерің залым болдыңдар. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍
Ćумма `Афаұнӓ `Анкум Мин Ба`ди Ҙӓлика Ла`аллакум Ташкурӱна 002-052 Сонан кейін де сендерді шүкірлік етер деп кешірім еттік. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙ 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ұа Ал-Фурқӓна Ла`аллакум Таһтадӱна 002-053 және тура жолға келулерің үшін Мұса (Ғ.А.) ға Тәуратты (жақсы-жаманды) айырушы нұсқауды бердік. ‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһи Йӓ Қаұми 'Иннакум Žаламтумнфусакум Биӓттиҳӓҙикуму Ал-`Иҗла Фатӱбӱ 'Илá Бӓри'икум Фӓқтулӱнфусакум Ҙӓликум Ҳайрун Лакумнда Бӓри'икум Фатӓба `Алайкум ۚннаһу Һуұа Ат-Таұұӓбу Ар-Рахӥму 002-054 Сол уақытта Мұса (Ғ.С.): Әй қаумым! Расында сендер бұзауды тәңір жасап алумен өздеріне қастық қылдыңдар! Ал енді жаратушыларыңа тәубе қылыңдар. әрі өздеріңді түзетіңдер. (Немесе қылмыстыларды өлтіріңдер.) Бұларың сендер үшін жаратушыларыңның қасында қайырлы. Сонда тәубелеріңді қабыл етті. Өйткені Ол тәубені қабылдаушы, ерекше мейірімді деді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қултум Йӓ Мӱсá Лан Ну'умина Лака Хаттá Нарá Ал-Лаһа Җаһратан Фа'аҳаҙаткуму Аҫ-Ҫӓ`иқату Ұа 'Антум Танžурӱна 002-055 Сол уақытта сендер: Әй Мұса! Алланы әшкере көрмейінше саған әсте иланбаймыз дедіңдер де, сендерді бір ащы дауыс алды. (жасыл түсті) Көріп тұрдыңдар. ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ćумма Ба`аćнӓкум Мин Ба`ди Маұтикум Ла`аллакум Ташкурӱна 002-056 Соңсоң шүкірлік етерсіңдер деп, өлгендеріңнен кейін қайта тірілттік. ‍‍‌
Ұа Žаллалнӓ `Алайкуму Ал-Ғамӓма Ұа 'Анзалнӓ `Алайкуму Ал-Манна Ұа Ас-Салұá ۖ Кулӱ Мин Ҭаййибӓти Мӓ Разақнӓкум ۖ Ұа Мӓ Žаламӱнӓ Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 002-057 үстеріңе бұлтты көлеңке етіп, және сендерге бөдене менен құдырет шекерін (Мәнна, Сәлуаны) түсірдік. Сендерге берген жақсы нәрселерден жеңдер (дедік). Олар бізге емес өздеріне ғана қастық қылды. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қулнӓ Адҳулӱ Һаҙиһи Ал-Қарйата Факулӱ Минһӓ Хайćу Ши'тум Рағадӓан Ұа Адҳулӱ Ал-Бӓба Суҗҗадӓан Ұа Қӱлӱ Хиҭҭатун Нағфир Лакум Ҳаҭӓйӓкум ۚ Ұа Саназӥду Ал-Мухсинӥна 002-058 Сол уақытта оларға: Осы кентке кіріңдер, одан қалағандарыңша жеңдер. Және есіктен бас қойып, (Хытта) күнәмызды кеш деп кіріңдер. Қателіктеріңді жарылқап, игілік істеушілердің сауабын арттырамыз дедік. ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Фабаддала Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Қаұлӓан Ғайра Ал-Лаҙӥ Қӥла Лаһум Фа'анзалнӓ `Алá Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Риҗзӓан Мина Ас-Самӓ'и Бимӓ Кӓнӱ Йафсуқӱна 002-059 Сонда залымдар, сөзді өздеріне айтылғаннан басқаға ауыстырды. (Қылмыстарына кешірім тілеудің орнына Хынта деп, бидай тіледі.) Сондықтан залымдарға бұзақылықтарының салдарынан аспаннан пәле жаудырдық. ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Астасқá Мӱсá Лиқаұмиһи Фақулнӓ Аđриб Би`аҫӓка Ал-Хаҗара ۖ Фӓнфаҗарат Минһу Аćнатӓ `Ашрата `Айнӓан ۖ Қад `Алима Куллу 'Унӓсин Машрабаһум ۖ Кулӱ Ұа Ашрабӱ Мин Ризқи Ал-Лаһи Ұа Лӓ Та`ćаұ Фӥ Ал-'Арđи Муфсидӥна 002-060 Сол уақытта Мұса (Ғ.С.) қаумы үшін су тіледі. Сонда: Таяғыңмен тасты ұр дедік. Сөйтіп, тастан он екі бұлақ жарылып шықты да әр ел өз суатын білген еді. Алланың несібесінен ішіп, жеңдер де жер жүзінде бұзақылық қылып жүрмеңдер. ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‌ ‍ۖ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Ұа 'Иҙи Қултум Йӓ Мӱсá Лан Наҫбира `Алá Ҭа`ӓмин Ұӓхидин Фӓд`у Ланӓ Раббака Йуҳриҗ Ланӓ Миммӓ Тунбиту Ал-'Арđу Мин Бақлиһӓ Ұа Қиććӓ'иһӓ Ұа Фӱмиһӓ Ұа `Адасиһӓ Ұа Баҫалиһӓ ۖ Қӓла 'Атастабдилӱна Ал-Лаҙӥ Һуұа 'Аднá Биал-Лаҙӥ Һуұа Ҳайрун ۚ Аһбиҭӱ Миҫрӓан Фа'инна Лакум Мӓ Са'алтум ۗ Ұа Đурибат `Алайһиму Аҙ-Ҙиллату Ұа Ал-Масканату Ұа Бӓ'ӱ Биғаđабин Мина Ал-Лаһи ۗ Ҙӓлика Би'аннаһум Кӓнӱ Йакфурӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Йақтулӱна Ан-Набӥйӥна Биғайри Ал-Хаққи ۗ Ҙӓлика Бимӓ `Аҫаұ Ұа Кӓнӱ Йа`тадӱна 002-061 Сол уақытта естеріңе алыңдар! Әй Мұса! Бір-ақ түрлі тамаққа (Мәнна, Салуаға) сабыр ете алмаймыз. Біз үшін Раббыңа жалбарын, бізге жерден өсетін, көк өнісінен қиярынан, бидайынан, бұршағынан және сарымсағынан шығарсын дедіңдер. Мұса (Ғ.С.): Сондай ол сапалы нәрсені, бұл сапасыз нәрселерге ауыстырмақшысыңдар ма? Бір қалаға түсіңдер, онда әрине қалағандарың бар деді. (Сондықтан) оларға қорлық, жоқшылық жүктеліп, Алла (Т.) ның ашуына ұшырады. Бұл олардың, Алланың аяттарына қарсы келулері және жазықсыз пайғамбарларды өлтірулері сондай-ақ өстіп қарсы келіп, шектен шығулары себепті. ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‌ۚ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ۗ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Ұа Ан-Наҫӓрá Ұа Аҫ-Ҫӓби'ӥна Ман 'Ӓмана Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фалаһумҗруһумнда Раббиһим Ұа Лӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 002-062 Расында сондай иман келтіргендер, Яһудилер, Христиандар және Сабилар болып, кім Аллаға, ақырет күніне сенсе, Раббыларының қасында сыйлық бар. Оларға қорқыныш жоқ. Әрі олар қайғырмайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мӥćӓқакум Ұа Рафа`нӓ Фаұқакуму Аҭ-Ҭӱра Ҳуҙӱ Мӓ 'Ӓтайнӓкум Биқӱұатин Ұа Аҙкурӱ Мӓ Фӥһи Ла`аллакум Таттақӱна 002-063 Сол уақытта сендерден (Тәуратты қабылдауға) уәде алған едік. Үстеріңе Тұр тауын көтеріп тұрып: Сендерге берілген (Тәуратты) мықты ұстап, ондағы әмірлерімді елеп, ескеріңдер әрине сақтанған боласыңдар деген едік. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма Таұаллайтум Мин Ба`ди Ҙӓлика ۖ Фалаұлӓ Фаđлу Ал-Лаһи `Алайкум Ұа Рахматуһу Лакунтум Мина Ал-Ҳӓсирӥна 002-064 Оның артынан тағы қайталаған едіңдер. Сонда сендерге Алланың кеңшілігі, мейірімі болмаса, әлбетте зиянға ұшыраушылардан болар едіңдер. ‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад `Алимтуму Ал-Лаҙӥна А`тадаұ Минкум Фӥ Ас-Сабти Фақулнӓ Лаһум Кӱнӱ Қирадатан Ҳӓси'ӥна 002-065 Расында сендерден сенбі күні шектен шыққандарды білесіңдер, сонда оларға: Маймыл болып, қор болыңдар деген едік. ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Фаҗа`алнӓһӓ Накӓлӓан Лимӓ Байна Йадайһӓ Ұа Мӓ Ҳалфаһӓ Ұа Маұ`иžатан Лилмуттақӥна 002-066 Сонда ол жазаны, ілгері-кейінгілерге үлгі әрі сақтанушыларға насихат қылдық. ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓла Мӱсá Лиқаұмиһинна Ал-Лаһа Йа'мурукумн Таҙбахӱ Бақаратан ۖ Қӓлӱ 'Ататтаҳиҙунӓ Һузӱан ۖ Қӓла 'А`ӱҙу Бил-Лаһи 'Ан 'Акӱна Мина Ал-Җӓһилӥн 002-067 Сол уақытта Мұса (Ғ.С.) қаумына: Алла, бір сиыр бауыздауларыңды бұйырды деді. Олар: Бізді келемеж қыласың ба?,-деді. Мұса (Ғ.С.): Надандардан болудан Аллаға сиынамын деді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ۖ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌
Қӓлӱ Ад`у Ланӓ Раббака Йубаййин Ланӓ Мӓ Һийа ۚ Қӓла 'Иннаһу Йақӱлу 'Иннаһӓ Бақаратун Лӓ Фӓриđун Ұа Лӓ Бикрун `Аұӓнун Байна Ҙӓлика ۖ Фӓф`алӱ Мӓ Ту'умарӱна 002-068 Олар: Раббыңа біз үшін жалбарыншы, бізге оның не екенін білдірсін деді. (Мұса Ғ.С.): Алла, ол сиыр кәрі де емес, жас та емес, соның арасында дейді. Ал енді бұйрылғанды орындаңдар деді. ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ۖ‌ ‌ ‍‍‌
Қӓлӱ Ад`у Ланӓ Раббака Йубаййин Ланӓ Мӓ Лаұнуһӓ ۚ Қӓла 'Иннаһу Йақӱлу 'Иннаһӓ Бақаратун Ҫафрӓ'у Фӓқи`ун Лаұнуһӓ Тасурру Ан-Нӓžирӥна 002-069 Олар: Раббыңа біз үшін жалбарыншы, бізге оның түсін білдірсін десті. (Мұса Ғ.С.): Алла, ол сап-сары сиыр, оның өңі көрушілерді сүйіндіреді дейді деді. ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Қӓлӱ Ад`у Ланӓ Раббака Йубаййин Ланӓ Мӓ Һийа 'Инна Ал-Бақара Ташӓбаһа `Алайнӓ Ұа 'Иннӓн Шӓ Ал-Лаһу Ламуһтадӱна 002-070 Олар тағы: Раббыңа біз үшін жалбарыншы, о немене? Бізге білдірсін. Өйткені бізге (басқа сиырға) ұқсас келді. Әрине Алла қаласа тура жолда боламыз десті. ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‌
Қӓла 'Иннаһу Йақӱлу 'Иннаһӓ Бақаратун Лӓ Ҙалӱлун Туćӥру Ал-'Арđа Ұа Лӓ Тасқӥ Ал-Харćа Мусалламатун Лӓ Шийата Фӥһӓ ۚ Қӓлӱ Ал-'Ӓна Җи'та Бил-Хаққи ۚ Фаҙабахӱһӓ Ұа Мӓ Кӓдӱ Йаф`алӱна 002-071 (Мұса Ғ.С.) расында Алла: Ол сиыр қорлық көрмеген, жер жыртпаған, дін аман онда дақ жоқ дейді деді. Олар: Міне, әзір шындықты келтірдің десті. Сонда олар, істегілері келмесе де оны бауыздады. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ۚ ۚ ‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қаталтум Нафсӓан Фа Аддӓра'тум Фӥһӓ Ұа ۖ Аллӓһу Муҳриҗун Мӓ Кунтум Тактумӱна 002-072 Сол уақытта біреуді өлтірдіңдер де сол жөнінде таластыңдар. Алла жасырғандарыңды ортаға шығарды. ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌‌‍‌ ‌ ۖ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Фақулнӓ Аđрибӱһу Биба`đиһӓ ۚ Каҙӓлика Йухйӥ Ал-Лаһу Ал-Маұтá Ұа Йурӥкум 'Ӓйӓтиһи Ла`аллакум Та`қилӱна 002-073 Сөйтіп өлікті оның кейбір мүшесімен қағыңдар дедік. Алла осылайша, өлікті тірілтіп сендерге белгілерін көрсетеді. Әрине ойланарсыңдар. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма Қасат Қулӱбукум Мин Ба`ди Ҙӓлика Фаһийа Кӓлхиҗӓрати 'Аұ 'Ашадду Қасұатан ۚ Ұа 'Инна Мина Ал-Хиҗӓрати Ламӓ Йатафаҗҗару Минһу Ал-'Анһӓру ۚ Ұа 'Инна Минһӓ Ламӓ Йашшаққақу Файаҳруҗу Минһу Ал-Мӓۚ Ұа 'Инна Минһӓ Ламӓ Йаһбиҭу Мин Ҳашйати Ал-Лаһи ۗ Ұа Мӓ Ал-Лаһу Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 002-074 Және содан кейін де жүректерің қатайып, тастай немесе тағы қаттырақ болды. Өйткені тастар жарылып, одан өзендер ағады. Әрі кей тастар қақ бөлініп, одан су шығады. Әрине кей тастар Алладан қорқып, құлайды. Алла істегендеріңнен ғапыл емес. ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Афатаҭма`ӱна 'Ан Йу'уминӱ Лакум Ұа Қад Кӓна Фарӥқун Минһум Йасма`ӱна Калӓма Ал-Лаһи Ćумма Йухаррифӱнаһу Мин Ба`ди Мӓ `Ақалӱһу Ұа Һум Йа`ламӱна 002-075 (Мұсылмандар!) Олардың сендерге сенетіндіктерін үміт қыласыңдар ма? Әрине олардың Алланың сөзін (Тәуратты) тыңдайтын бір тобы бар еді. (Ғалымдары ) Олар оған түсініп болғаннан кейін (Мұхаммед Ғ.С. ның сипаттарын) біле тұра өзгертті. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Лақӱ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Ұа 'Иҙӓ Ҳалӓ Ба`đуһум 'Илá Ба`đин Қӓлӱ 'Атухаддиćӱнаһум Бимӓ Фатаха Ал-Лаһу `Алайкум Лийухӓҗҗӱкум Биһинда Раббикум ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 002-076 Ал қашан олар мүміндерге кездессе: Біз де иман келтірдік деп, егер олар бір-бірімен жекелене қалса (бастықтары, адамдарына): Алланың сендерге ашқан сырын, (Тәураттағы Мұхаммед Ғ.С. ның сипаттарын) Мұсылмандардың сендерге Раббыларыңның қасында дәлелдеулері үшін оларға айтасыңдар ма? Түсінбейсіңдер ма?,- дейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Аұалӓ Йа`ламӱна 'Анна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Йусиррӱна Ұа Мӓ Йу`линӱна 002-077 Олар білмей ме? Негізінде Алла (Т.) олардың көрнеу, көмес істегендерін біледі. ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Минһумммӥйӱна Лӓ Йа`ламӱна Ал-Китӓба 'Иллӓ 'Амӓнӥйа Ұа 'Ин Һум 'Иллӓ Йаžуннӱна 002-078 Олардың ішінде надандары да бар. Кітапты білмейді. Олар тек қана үйретіндіні және бос ойларды ғана ойлайды. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаұайлун Лиллаҙӥна Йактубӱна Ал-Китӓба Би'айдӥһим Ćумма Йақӱлӱна Һӓҙӓ Мин `Инди Ал-Лаһи Лийаштарӱ Биһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۖ Фаұайлун Лаһум Миммӓ Катабат 'Айдӥһим Ұа Ұайлун Лаһум Миммӓ Йаксибӱна 002-079 Сондай Кітапты қолдарымен жазып, сонан соң аз ақшаға (дүниелікке) сату үшін: Осы Алланың қасынан келгені дегендерге нендей өкініш! Және олардың қол жазғандарына нендей өкініш! Сондай-ақ олардың табыстарына нендей өкініш! ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лан Тамассанӓ Анӓру 'Иллӓ 'Аййӓмӓан Ма`дӱдатан ۚ Қул 'Ӓттаҳаҙтумнда Ал-Лаһи `Аһдӓан Фалан Йуҳлифа Ал-Лаһу `Аһдаһу ۖм Тақӱлӱна `Алá Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Та`ламӱна 002-080 Олар: Бізді тозақ оты санаулы күндер ғана (азапта) ұстайды дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Алладан уәде алдыңдар ма? Алла уәдесін сірә бұзбайды. Немесе Аллаға білмегендеріңді айтасыңдар ма?,- де. ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍~ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Балá Ман Касаба Саййи'атан Ұа 'Ахӓҭат Биһи Ҳаҭӥ'атуһу Фа'ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Анӓри ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 002-081 Керісінше, кім жамандық істесе, қателіктері оны баурап алса, сонда олар тозақтық болады да олар онда мәңгі қалады. ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Амилӱ Аҫ-Ҫӓлихӓти 'Ӱлӓ'ика 'Аҫхӓбу Ал-Җаннати ۖ Һум Фӥһӓ Ҳӓлидӱна 002-082 Ал және сондай иман келтіріп, түзу амал істегендер, жұмақтық болып, олар мәңгі қалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мӥćӓқа Банӥ 'Исрӓ'ӥла Лӓ Та`будӱна 'Иллӓ Ал-Лаһа Ұа Бил-Ұӓлидайни 'Ихсӓнӓан Ұа Ҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥни Ұа Қӱлӱ Лилннӓси Хуснӓан Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата Ćумма Таұаллайтум 'Иллӓ Қалӥлӓан Минкум Ұа 'Антум Му`риđӱна 002-083 Бір заманда, Израил ұрпақтарынан: Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар, әке-шешеге жақсылық істеңдер, жақындарға, жетімдерге, міскіндерге қамқорлық жасаңдар, адамдарға көркем сөз сөйлеңдер, намазды толық орындаңдар және зекет беріңдер деп ант алған едік. Содан кейін бет бұрдыңдар. Сендерден аз-ақ адам қалды. Өйткені сендер ежелден бет бұрушысыңдар. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мӥćӓқакум Лӓ Тасфикӱна Димӓ'акум Ұа Лӓ Туҳриҗӱна 'Анфусакум Мин Дийӓрикум Ćумма 'Ақрартум Ұа 'Антум Таш/һадӱна 002-084 (Әй Яһудилер!) бір заманда: Бір-біріңнің қандарыңды төкпеңдер, өз-өздеріңді жұрттарыңнан шығармаңдар деп, уәде алған едік. Сөйтіп мақұлдап куә болған едіңдер. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌
Ćумма 'Антум Һӓ'уулӓ' Тақтулӱна 'Анфусакум Ұа Туҳриҗӱна Фарӥқӓан Минкум Мин Дийӓриһим Таžӓһарӱна `Алайһим Бил-'Иćми Ұа Ал-`Удұӓни Ұа 'Ин Йа'тӱкум 'Усӓрá Туфӓдӱһум Ұа Һуұа Мухаррамун `Алайкумҳрӓҗуһум ۚ 'А Фату'уминӱна Биба`đи Ал-Китӓби Ұа Такфурӱна ۚ Биба`đин Фамӓ Җазӓ'у Ман Йаф`алу Ҙӓлика Минкум 'Иллӓ Ҳизйун Фӥ Ал-Хайӓати ۖ Ад-Дунйӓ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Йураддӱна 'Илá 'Ашадди ۗ Ал-`Аҙӓби Ұа Мӓ Ал-Лаһу Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 002-085 Содан кейін өздеріңді өлтіресіңдер, бір бөлімдеріңді жұрттарыңнан шығарасыңдар әрі оларға қарсы жауыздық, дұшпандыққа өзара көмектесесіңдер. Егер олар сендерге тұтқын болып келсе, оларға бодау беріп құтқарасыңдар. Негізінен сендерге оларды жұрттарынан шығаруға тыйым салынған. (Алла, олардан бір-бірін өлтірмеске, жұрттарынан шығармасқа, қастандық істемеске, тұтқынға түссе, төлеу беріп құтқаруға уәде алады. Бірақ олар соңғысын ғана орындамақшы болады.) Сендер Кітаптың кейіне сеніп, кейіне қарсы келесіңдер ме? Сендерден кім мұндай істесе, әрине олардың жазасы дүние тіршілігінде қорлық әрі қиямет күнінде қатты қинауға қайтарылады (салынады). Және Алла (Т.) істеген істеріңнен ғапыл емес. ‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ۗ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Аштараұ Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ Бил-'Ӓҳирати ۖ Фалӓ Йуҳаффафу `Анһуму Ал-`Аҙӓбу Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 002-086 осындай ақыретті беріп, дүние тіршілігін айырбастап алғандар, олардан азап жеңілтілмейді де оларға көмек те болмайды. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Ұа Қаффайнӓ Мин Ба`диһи Бир-Русули ۖ Ұа 'Ӓтайнӓ `Ӥсá Абна Марйама Ал-Баййинӓти Ұа 'Аййаднӓһу Бирӱхи Ал-Қудуси ۗ 'Афакулламӓ Җӓ'акум Расӱлун Бимӓ Лӓ Таһұáнфусукум Астакбартум Фафарӥқӓан Каҙҙабтум Ұа Фарӥқӓан Тақтулӱн 002-087 Расында Мұса (Ғ.С.) ға кітап бердік те, одан кейін пайғамбарларды жалғасты түрде жібердік. Және Мәриям ұлы Ғиса (Ғ.С.) ға да мұғжизалар беріп, Жебрейіл (Ғ.С.) арқылы қуаттадық. Әрқашан сендерге бір пайғамбар көңілдерің қаламаған нәрсе келтірсе, тәкаппарланасыңдар. Олардың бір бөлімін (Ғиса, Мұса Ғ.С. ды) жасынға шығарып, (Зәкерия, Яхия Ғ.С.) бір бөлімін өлтірдіңдер. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Қулӱбунӓ Ғулфун ۚ Бал Ла`анаһуму Ал-Лаһу Бикуфриһим Фақалӥлӓан Мӓ Йу'уминӱна 002-088 Олар: Жүрегіміз перделі деді. Жоқ, Алла оларды, қарсы болуларының салдарынан қарғады. Сондықтан азы-ғана иман келтірді. ‍‍‍‌ ‍‌ۚ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Җӓ'аһум Китӓбун Мин `Инди Ал-Лаһи Муҫаддиқун Лимӓ Ма`аһум Ұа Кӓнӱ Мин Қаблу Йастафтихӱна `Алá Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фаламмӓ Җӓ'аһум Мӓ `Арафӱ Кафарӱ Биһи ۚ Фала`нату Ал-Лаһи `Алá Ал-Кӓфирӥна 002-089 Олардың қасындағы Тәуратты, растаушы Құран келген шақта, олар бұрын (ақыр заман пайғамбары арқылы кәпірлерге) үстемдік тілеген бола тұра өздерінің Тәуратта таныған (Мұхаммед Ғ.С.) келген заманда, қарсы шықты. Қарсы болушыларға Алланың лағынеті болсын.(Мединелік, Яһудилер, ақыр заман Пайғамбары келуден бұрын кәпірлерге: Біздің дінімізді қостаушы Пайғамбардың келуі жақын дейтін еді. Бірақ ақыр заман Пайғамбары Израил ұрпақтарынан болмағандықтан қарсы шықты. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Би'са Мӓ Аштараұ Биһинфусаһумн Йакфурӱ Бимӓнзала Ал-Лаһу Бағйӓан 'Ан Йуназзила Ал-Лаһу Мин Фаđлиһ `Алá Ман Йашӓ'у Мин ۖ `Ибӓдиһи Фабӓ'ӱ Биғаđабин `Алá ۚ Ғаđабин Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун Муһӥнун 002-090 Олар, Алла (Т.) ның өз кеңшілігінен құлдарынан қалағанына түсіргенін (Құранды) қызғанып қарсы келумен өздерін нендей жаман нәрсеге айырбастайды да олар ашу үстіне ашуға ұшырады. Қарсы болушылар үшін қорлаушы азап бар. ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ۖ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум 'Ӓминӱ Бимӓнзала Ал-Лаһу Қӓлӱ Ну'умину Бимӓнзила `Алайнӓ Ұа Йакфурӱна Бимӓ Ұарӓ'аһу Ұа Һуұа Ал-Хаққу Муҫаддиқӓан Лимӓ Ма`аһум ۗ Қул Фалима Тақтулӱна 'Анбийӓ Ал-Лаһи Мин Қаблу 'Ин Кунтум Му'уминӥна 002-091 Әрқашан оларға: Алла түсірген (Құран) ге иман келтіріңдер делінсе: Өзімізге түсірілгенге, иман келтіреміз деп, олар оның тысындағы (Құран) ға қарсы болады. Олардың қасындағы Тәуратты растаушы Құран хақ. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер (Тәуратқа) иман келтірген болсаңдар, бұрын Алланың елшілерін неге өлтірдіңдер?, де. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Җӓ'акум Мӱсá Бил-Баййинӓти Ćумма Аттаҳаҙтуму Ал-`Иҗла Мин Ба`диһи Ұа 'Антум Žӓлимӱна 002-092 Сендерге Мұса (Ғ.С.) ашық дәлелдер әкелгеннен кейін де бұзауды тәңір жасап алдыңдар. Сендер залымсыңдар. ‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ 'Аҳаҙнӓ Мӥćӓқакум Ұа Рафа`нӓ Фаұқакуму Аҭ-Ҭӱра Ҳуҙӱ Мӓ 'Ӓтайнӓкум Биқӱұатин Ұа Асма`ӱ ۖ Қӓлӱ Сами`нӓ Ұа `Аҫайнӓ Ұа 'Ушрибӱ Фӥ Қулӱбиһиму Ал-`Иҗла Бикуфриһим ۚ Қул Би'самӓ Йа'мурукум Биһи 'Ӥмӓнукумн Кунтум Му'уминӥна 002-093 Сол уақытты еске алыңдар. Бастарыңа Тұр тауын көтеріп тұрып: Сендерге біз берген (Тәурат) ді мықты ұстаңдар да құлақ салыңдар деп серт алған едік. Олар: Құлақ салдық, қарсы болдық деді. Өйткені қарсылықтарының салдарынан жүректеріне бұзау сіңіп алған. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Егер (Тәуратқа) иман келтірген болсаңдар, имандарың сендерге нендей жаман нәрсені (бұзауға табынуды) бұйырған де. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍ ۚ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ин Кӓнат Лакуму Адӓру Ал-'Ӓҳирату `Инда Ал-Лаһи Ҳӓлиҫатан Мин Дӱни Анӓси Фатаманнаұ Ал-Маұта 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 002-094 (Мұхаммед Ғ.С.) : Егер Алланың қасындағы ақырет жұрты, елден ерекше нағыз сендер үшін ғана болса, өлім тілеңдерші! Шыншыл болсаңдар де. ‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Лан Йатаманнаұһу 'Абадӓан Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Биž-Žӓлимӥна 002-095 Бірақ олар қолекі істеп, ілгері жіберген қылмыстары себепті сірә өлім тілемейді. Алла залымдарды толық біледі. ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Латаҗиданнаһум 'Ахраҫа Анӓси `Алá Хайӓатин Ұа Мина Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ ۚ Йаұадду 'Ахадуһум Лаұ Йу`аммару 'Алфа Санатин Ұа Мӓ Һуұа Бимузахзихиһи Мина Ал-`Аҙӓби 'Ан Йу`аммара Ұа ۗ Аллӓһу Баҫӥрун Бимӓ Йа`малӱна 002-096 (Мұхаммед Ғ.С.) Яһудилердің жалпы адамдардан да мүшріктерден де тіршілікке (ұзын өмірге) тым құмар екенін көресің. Олардың әрбіреуі мың жылөмір сүруді арман етеді. Алайда өмір оны азаптан арашаламайды. Алла (Т.) олардың істегендерін толық көруші. ‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Қул Ман Кӓна `Адӱұӓан Лиҗибрӥла Фа'иннаһу Наззалаһу `Алá Қалбика Би'иҙни Ал-Лаһи Муҫаддиқӓан Лимӓ Байна Йадайһи Ұа Һудáан Ұа Бушрá Лилму'уминӥна 002-097 (Мұхаммед Ғ.С. оларға) айт: Кім Жебрейіл (Ғ.С.) ге дұшпан болса, (Алланың дұшпаны) Өйткені ол, Алланың бұйрығы бойынша бұрыңғыларды растаушы. Құранды сенушілер үшін туралық әрі қуандырушы түрде жүрегіңе қондырды. ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
Ман Кӓна `Адӱұӓан Лиллаһи Ұа Малӓ'икатиһи Ұа Русулиһи Ұа Җибрӥла Ұа Мӥкӓла Фа'инна Ал-Лаһа `Адӱұун Лилкӓфирӥна 002-098 Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне сондай-ақ Жебрейіл, Мікәйіл (Ғ.С.) ғе дұшпан болса, әлбетте Алла (Т.) кәпірлерге дұшпан. ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақаднзалнӓ 'Илайка 'Ӓйӓтин Баййинӓтин ۖ Ұа Мӓ Йакфуру Биһӓ 'Иллӓ Ал-Фӓсиқӱна 002-099 (Мұхаммед Ғ.С.) расында саған ап-ашық аяттарды түсірдік. Оған бұзақылар ғана қарсы келеді. ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍
'Аұакулламӓ `Ӓһадӱ `Аһдӓан Набаҙаһу Фарӥқун Минһум ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йу'уминӱна 002-100 (Яһудилер) қай қашан да бір уәде жасалса, олардың бір бөлімі оны бұзып тастамады ма? Бәлкім олардың көбі Тәуратқа да сенбейді. ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Җӓ'аһум Расӱлун Мин `Инди Ал-Лаһи Муҫаддиқун Лимӓ Ма`аһум Набаҙа Фарӥқун Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Китӓба Ал-Лаһи ҰарӓŽуһӱриһим Ка'аннаһум Лӓ Йа`ламӱна 002-101 Оларға Алла тарапынан олардың қолындағы Тәуратты растаушы Елші келген шақта, Кітап берілгендердің бір бөлімі, тіпті түк білмегендей Алланың кітабын (Тәуратты) арт жақтарына атты. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аттаба`ӱ Мӓ Татлӱ Аш-Шайӓҭӥну `Алá Мулки Сулаймӓна ۖ Ұа Мӓ Кафара Сулаймӓну Ұа Лакинна Аш-Шайӓҭӥна Кафарӱ Йу`аллимӱна Анӓса Ас-Сихра Ұа Мӓнзила `Алá Ал-Малакайни Бибӓбила Һӓрӱта Ұа Мӓрӱта ۚ Ұа Мӓ Йу`аллимӓни Мин 'Ахадин Хаттá Йақӱлӓннамӓ Нахну Фитнатун Фалӓ Такфур ۖ Файата`алламӱна Минһумӓ Мӓ Йуфарриқӱна Биһи Байна Ал-Мар'и Ұа Заұҗиһи ۚ Ұа Мӓ Һум Биđӓррӥна Биһи Мин 'Ахадин 'Иллӓ Би'иҙни Ал-Лаһи ۚ Ұа Йата`алламӱна Мӓ Йаđурруһум Ұа Лӓ Йанфа`уһум ۚ Ұа Лақад `Алимӱ Ламани Аштарӓһу Мӓ Лаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мин Ҳалӓқин ۚ Ұа Лаби'са Мӓ Шараұ Биһинфусаһум ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 002-102 (Олар Тәуратты қойып) Сүлейман (Ғ.С.) ның патшалығы заманындағы шайтандар оқыған (сиқыр) ға ілесті. Сүлейман (Ғ.С.) қарсы келмеді. (Сиқыр жасамады.) Бірақ шайтандар, адамдарға сиқыр үйретіп, кәпір болды. Олар Бабылда Һарұт, Марұт атты екі періштеге түсірілгенді үйретті. Ол екі періште: Біз сынақ үшін келдік, қарсы болмаңдар деп айтпайынша ешкімге үйретпеген. Сонда да олар, екеуінен: Ер-әйелдің арасын айыратынды үйренетін еді. Олар, Алладан бұйрықсыз ешкімге зиян бере алмайды. Олар өздеріне зиян келтіретін, пайда бермейтін нәрсені үйренетін еді. Расында олар оны айырбастап алғанға (Алланың кітабының орнына сиқыр үйренгенге) ақиретте несібе жоқтығын білді. Олар, өздеріне нендей жаман нәрсе сатып алғандықтарын білген болса еді. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Аннаһум 'Ӓманӱ Ұа Аттақаұ Ламаćӱбатун Мин `Инди Ал-Лаһи Ҳайрун ۖ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 002-103 Егер олар иман келтіріп, (сиқырдан) сақтанса, әрине Алла жағынан қайырлы сауап болар еді. Егер олар білген болса. ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Тақӱлӱ Рӓ`инӓ Ұа Қӱлӱ Анžурнӓ Ұа Асма`ӱ ۗ Ұа Лилкӓфирӥна `Аҙӓбун 'Алӥмун 002-104 Әй мүміндер: Рағина деп айтпаңдар. Ұнзұрна деңдер. Әрі тыңдандар. Кәпірлер үшін күйзелтуші азап бар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Мӓ Йаұадду Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Мин 'Аһли Ал-Китӓби Ұа Лӓ Ал-Мушрикӥна 'Ан Йуназзала `Алайкум Мин Ҳайрин Мин Раббикум Ұа ۗ Аллӓһу Йаҳтаҫҫу Бирахматиһи Ман Йашӓ'у Ұа ۚ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 002-105 Сондай Кітап иелерінің қарсы болғандары және мүшріктер сендерге Раббыларың жақтан бір игілік түсуін қаламайды. Дегенмен Алла мәрхаметін қалаған кісісіне арнайды. Сондай-ақ Алла (Т.) зор кеңшілік иесі. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Мӓ Нансаҳ Мин 'Ӓйатин 'Аұ Нунсиһӓ На'ти Биҳайрин Минһӓ 'Аұ Миćлиһӓ ۗ 'Алам Та`ламнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 002-106 Бір аятты ауыстырсақ немесе ұмыттырсақ одан жақсысын, не сол сияқты келтіреміз. Әрине Алла (Т.) ның әр нәрсеге күші жетуші екенін білмедің бе? ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ۗ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
'Алам Та`ламнна Ал-Лаһа Лаһу Мулку Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۗ Ұа Мӓ Лакум Мин Дӱни Ал-Лаһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 002-107 Білмедің бе? Көктер мен жердің иелігі Аллаға тән. Сендер үшін Алладан өзге не дос, не жәрдемші жоқ. ‍‌‍‍‌‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
м Турӥдӱна 'Ан Тас'алӱ Расӱлакум Камӓ Су'ила Мӱсá Мин Қаблу ۗ Ұа Ман Йатабаддали Ал-Куфра Бил-'Ӥмӓни Фақад Đалла Саұӓ Ас-Сабӥли 002-108 Немесе пайғамбарларыңнан, бұрыңғы Мұса (Ғ.С.) дан сұралған тәрізді (жоқтан өзгені) сұрағыларың келе ме? Кім иманын қарсылыққа ауыстырса, расында ол тура жолдан адасқан болады. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۗ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұадда Каćӥрун Мин 'Аһли Ал-Китӓби Лаұ Йаруддӱнакум Мин Ба`ди 'Ӥмӓникум Куффӓрӓан Хасадӓан Мин `Инди 'Анфусиһим Мин Ба`ди Мӓ Табаййана Лаһуму Ал-Хаққу ۖ Фӓ`фӱ Ұа Аҫфахӱ Хаттá Йа'тийа Ал-Лаһу Би'амриһи ۗнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 002-109 Кітап иелерінің көбі, оларға шындық айқын болғаннан кейін өз күншілдіктерінен сендерді иманнан кейін қарсылыққа қайтаруды қалайды. Алла бір әмірін келтіргенге дейін, оларды кешіріңдер, елемеңдер. Күдіксіз Алланың әр нәрсеге күші толық жетеді. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌ ۖ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ۗ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтӱ Аз-Закӓата ۚ Ұа Мӓ Туқаддимӱ Ли'нфусикум Мин Ҳайрин Таҗидӱһунда Ал-Лаһи ۗнна Ал-Лаһа Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 002-110 Намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер. Өздерің үшін ілгері бір жақсылық жолдасаңдар, оны Алланың қасында табасыңдар. Шынында Алла (Т.) не істегендеріңді толық көруші. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Лан Йадҳула Ал-Җанната 'Иллӓ Ман Кӓна Һӱдӓан 'Аұ Наҫӓрá ۗ Тилка 'Амӓнӥйуһум ۗ Қул Һӓтӱ Бурһӓнакумн Кунтум Ҫӓдиқӥн 002-111 Олар: Жұмаққа Яһуди немесе Христиан ғана кіреді деді. Бұл олардың өз ойлары ғана. (Мұхаммед Ғ.С.) : Егер сөздерің шын болса, дәлел келтіріңдер де. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ۗۗ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Балá Ман 'Аслама Ұаҗһаһу Лиллаһи Ұа Һуұа Мухсинун Фалаһуҗруһунда Раббиһи Ұа Лӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 002-112 Олай емес, кім жүзін Аллаға жөнелтіп, өзі жақсылық істейтін болса, сонда оған Раббыңның қасында сыйлық бар, оларға қорқыныш жоқ әрі олар қайғырмайды. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍~ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлати Ал-Йаһӱду Лайсати Ан-Наҫӓрá `Алá Шай'ин Ұа Қӓлати Ан-Наҫӓрá Лайсати Ал-Йаһӱду `Алá Шай'ин Ұа Һум Йатлӱна Ал-Китӓба ۗ Каҙӓлика Қӓла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна Миćла Қаұлиһим ۚ Фа-Аллӓһу Йахкуму Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 002-113 Кітапты оқи отырып, Яһудилер: Христиандар еш нәрсе емес деді. Христиандар да: Яһудилер дәнеңе емес деді. Сондай-ақ білмегендер де олардың айтқанындай айтты. (Араптар да: Ислам діні еш нәрсе емес деді.) Сонда Алла (Т.) олардың таласқандарына қиямет күні билік айтады. ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ۗ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ман 'Аžламу Мимман Мана`а Масӓҗида Ал-Лаһин Йуҙкара Фӥһӓ Асмуһу Ұа Са`á Фӥ Ҳарӓбиһӓ ۚ 'Ӱлӓ'ика Мӓ Кӓна Лаһумн Йадҳулӱһӓ 'Илӓ Ҳӓ'ифӥна ۚ Лаһум Фӥ Ад-Дунйӓ Ҳизйун Ұа Лаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати `Аҙӓбун `Аžӥмун 002-114 Алланың мешіттерінде Оның аты зікір етілуіне тыйым салғаннан әрі мешітті бұзуға тырысқаннан кім залымырақ? Олардың мешітке қорыққан түрде ғана кірулері керек еді. Олар үшін дүниеде қорлық, ақыретте зор азап бар. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лиллаһи Ал-Машриқу Ұа Ал-Мағрибу ۚ Фа'айнамӓ Туұаллӱ Фаćамма Ұаҗһу Ал-Лаһинна ۚ Ал-Лаһа Ұӓси`ун `Алӥмун 002-115 Шығыс, батыс әр тарап Аллаға тән. Сондықтан қай жаққа бет қаратсаңдар да Алланың жүзі (ризалығы) сол жақта. Расында Алла (Т.) өте кең, толық білуші. (Егер қыблаға қарау қауіп-қатерлі болса, бет алдына қарап намаз оқуға болады. ‍‍ ۚ‌ ‍ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Аттаҳаҙа Ал-Лаһу Ұаладӓан ۗ Субхӓнаһу ۖ Бал Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Куллун Лаһу Қӓнитӱна 002-116 Олар: Алла, бала иемденді деді. Ол, баладан пәк. Дегенмен көктер мен жердегі нәрселер Оныкі. Олар, түгел Оған бой ұсынады. ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ۗ‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‍‍‍‍
Бадӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Ұа 'Иҙӓ Қаđáмрӓан Фа'иннамӓ Йақӱлу Лаһу Кун Файакӱну 002-117 Ол, көктер мен жерді жоқтан бар етуші. Егер бір істің болуын қаласа, сонда тек қана оған бол дейді. Ол, бола қалады. ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`ламӱна Лаұлӓ Йукаллимунӓ Ал-Лаһу 'Аұ Та'тӥнӓ 'Ӓйатун ۗ Каҙӓлика Қӓла Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Миćла Қаұлиһим ۘ Ташӓбаһат Қулӱбуһум ۗ Қад Баййаннӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йӱқинӱна 002-118 Сондай білмегендер: Алла, бізге ауызекі айтса, немесе бізге бір белгі келтірсе еді деді. Бұлардан бұрынғылар да бұлардың айтқаны тәрізді айтқан болатын. Олардың жүректері ұқсас. Расында нақ иланатын елге аяттарды ашық баян еттік. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ۗ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ۘ ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
ннӓ 'Арсалнӓка Бил-Хаққи Башӥрӓан Ұа Наҙӥрӓан ۖ Ұа Лӓ Тус'алу `Ан 'Аҫхӓби Ал-Җахӥми 002-119 (Мұхаммед Ғ.С.) шынында сені қуандырушы, қорқытушы етіп, хақиқат бойынша жібердік, тозақтықтардан жауапкер емессің. ‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лан Тарđá `Анка Ал-Йаһӱду Ұа Лӓ Ан-Наҫӓрá Хаттá Таттаби`а Миллатаһум ۗ Қул 'Инна Һудá Ал-Лаһи Һуұа Ал-Һудá ۗ Ұа Ла'ини Аттаба`та 'Аһұӓ'аһум Ба`да Ал-Лаҙӥ Җӓ'ака Мина Ал-`Илми ۙ Мӓ Лака Мина Ал-Лаһи Мин Ұа Лӥйин Ұа Лӓ Наҫӥрин 002-120 (Мұхаммед Ғ.С.) олардың діндеріне ермейінше, Яһуди де Христиан да сірә сенен разы болмайды. Оларға: Әрине Алланың жолы сол тура де. Өзіңе мәлімет келгеннен кейін егер олардың көңілдері тартқанына еліктесең, Алла тарапынан саған не дос не жәрдемші болмас. ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ ۗ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۗ‍‍‌‌‍‍‍ ۙ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йатлӱнаһу Хаққа Тилӓұатиһи 'Ӱлӓ'ика Йу'уминӱна Биһи ۗ Ұа Ман Йакфур Биһи Фа'ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 002-121 Біз өздеріне Кітап бергендер, оны шынайы оқиды, міне солар иман келтіргендер. (Бұлар Ғабдолла Сәлем Ұлы және Хабаштықтар.) Кім Кітапқа қарсы келсе, сонда олар зиян етушілер. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Йӓ Банӥ 'Исрӓ'ӥла Аҙкурӱ Ни`матийа Аллатӥ 'Ан`амту `Алайкум Ұа 'Аннӥ Фаđđалтукум `Алá Ал-`Ӓламӥна 002-122 Әй Израил ұрпақтары! Сендерге берген нығметімді және сендерді әлемге үстем қылғанымды еске алыңдар. ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аттақӱ Йаұмӓан Лӓ Таҗзӥ Нафсун `Ан Нафсин Шай'ӓан Ұа Лӓ Йуқбалу Минһӓ `Адлун Ұа Лӓ Танфа`уһӓ Шафӓ`атун Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 002-123 Және сондай күннен қорқыңдар. Ол күнде біреу үшін біреу күймейді де ешкімге болысу пайда бермейді. Сондай-ақ олар, ешкімнен көмек көре алмайды. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Абталáбрӓһӥма Раббуһу Бикалимӓтин Фа'атаммаһунна ۖ Қӓла 'Иннӥ Җӓ`илука Лилннӓси 'Имӓмӓан ۖ Қӓла Ұа Мин Ҙуррӥйатӥ ۖ Қӓла Лӓ Йанӓлу `Аһдӥ Аž-Žӓлимӥна 002-124 Сол уақытты еске ал! Ыбырайым (Ғ.С.) ды Раббы сөздермен сынады. Сонда ол, оларды толық орындады. Алла: Әрине сені адамдарға басшы қыламын. деді. Ол: Ұрпақтарымнан да ете көр!,- деді. Алла: (Ұрпақтарыңнан) залымдар сертіме жете алмайды деді. ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Җа`алнӓ Ал-Байта Маćӓбатан Лилннӓси Ұа 'Амнӓан Ұа Аттаҳиҙӱ Мин Мақӓми 'Ибрӓһӥма Муҫаллáан ۖ Ұа `Аһиднӓ 'Илáбрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла 'Ан Ҭаһһирӓ Байтийа Лилҭҭӓ'ифӥна Ұа Ал-`Ӓкифӥна Ұа Ар-Рукка`и Ас-Суҗӱди 002-125 Сол уақытта үйді (Қағбаны) адам баласы үшін орталық әрі бейбітшілік орны етіп жасадық. Ыбырайым (Ғ.С.) ның орнынан намаз орны қылып алыңдар. Және Ыбырайым, Ысмайыл (Ғ.С.) екеуінен: Үйімді (Қағбаны) тауап етушілер, ғибадатқа отырушылар және рүкүғ, сәжде қылушылар үшін тап-таза ұстаңдар деп, уәде алғанбыз. ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Рабби Аҗ`ал Һӓҙӓ Баладӓан 'Ӓминӓан Ұа Арзуқ 'Аһлаһу Мина Аć-Ćамарӓти Ман 'Ӓмана Минһум Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири ۖ Қӓла Ұа Ман Кафара Фа'уматти`уһу Қалӥлӓан Ćумма 'Аđҭарруһу 'Илá `Аҙӓби Анӓри ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 002-126 Сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.): Раббым! Бұны бір тыныш қала қыла көр! және оның тұрғындарынан кім Аллаға, ақырет күніне иман келтірсе, әр түрлі өнімдермен ризықтандыр деп, жалбарынды. (Раббы): Кім қарсы болса, оны да аз (күнгі дүниеде) пайдаландырамын, сонан соң оны (ақыретте) от азабына зорлаймын. Ол, барар орынның жаманы деді. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍~ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Йарфа`у 'Ибрӓһӥму Ал-Қаұӓ`ида Мина Ал-Байти Ұа 'Исмӓ`ӥлу Раббанӓ Тақаббал Миннӓ ۖннака 'Анта Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 002-127 Сол уақта Ыбырайым мен Ысмайыл (Ғ.С.) үйдің (Қағбаның) ірге тасын көтере: Бізден қабыл айла, күдіксіз Сен тілекті тым естуші, толық білушісің. ‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Раббанӓ Ұа Аҗ`алнӓ Муслимайни Лака Ұа Мин Ҙуррӥйатинӓмматан Муслиматан Лака Ұа 'Аринӓ Манӓсиканӓ Ұа Туб `Алайнӓ ۖннака 'Анта Ат-Таұұӓбу Ар-Рахӥму 002-128 Раббымыз, екеумізді де өзіңе бой ұсынушы қыл, ұрпақтарымыздан да өзіңе бой ұсынушы бір үммет қыла көр, әрі бізге хаж амалдарымызды көрсетіп, тәубелерімізді қабыл айла, әлбетте Сен өзің тәубені қабыл етуші, ерекше мейрімдісің! ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍ۖ‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍
Раббанӓ Ұа Аб`аć Фӥһим Расӱлӓан Минһум Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтика Ұа Йу`аллимуһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа Йузаккӥһим ۚннака 'Анта Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 002-129 Раббымыз ұрпағымыздың ішіне өздерінен, оларға аяттарыңды оқитын, Кітапты әрі үкімдерін үйретіп, оларды тазартатын бір елші жібергейсің, күдіксіз Сен өзің ғана аса үстем, өте данасың (деп жалбарынды. Ыбырайым Ғ.С. ның тілегі бойынша Мұхаммед Ғ.С. елші болып келді. ‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍ۚ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ман Йарғабу `Ан Миллати 'Ибрӓһӥма 'Иллӓ Ман Сафиһа Нафсаһу ۚ Ұа Лақади Аҫҭафайнӓһу Фӥ Ад-Дунйӓ ۖ Ұа 'Иннаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ламина Аҫ-Ҫӓлихӥна 002-130 Өзін білмеген ақылсыздан басқа кім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолынан бет бұрады? Расында оны дүниеде таңдадық әрі күдіксіз ол, ақыретте де игілерден болады. ‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Иҙ Қӓла Лаһу Раббуһу 'Аслим ۖ Қӓла 'Асламту Лирабби Ал-`Ӓламӥна 002-131 Бір кезде Раббы оған: Бой ұсын!,- деді. Ол: Бүкіл әлемнің Раббына бой ұсындым деді. ‌‌ ‌ ‌‍‍~ۖ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Ұаҫҫá Биһӓбрӓһӥму Банӥһи Ұа Йа`қӱбу Йӓ Банӥйа 'Инна Ал-Лаһа Аҫҭафá Лакуму Адӥна Фалӓ Тамӱтунна 'Иллӓ Ұа 'Антум Муслимӱна 002-132 Ыбырайым (Ғ.С.) бұны ұлдарына өсиет етті және Яғқұп (Ғ.С.) да: Әй ұлдарым! Әрине Алла сендер үшін осы дінді ұнатты, сондықтан сендер нағыз Мұсылман болып өліңдер деді. ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍
м Кунтум Шуһадӓ'а 'Иҙ Хаđара Йа`қӱба Ал-Маұту 'Иҙ Қӓла Либанӥһи Мӓ Та`будӱна Мин Ба`дӥ Қӓлӱ На`буду 'Илаһака Ұа 'Илаһа 'Ӓбӓ'ика 'Ибрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа 'Илаһӓан Ұӓхидӓан Ұа Нахну Лаһу Муслимӱна 002-133 Яғқұп (Ғ.С.) қа өлім келген сәтте, балаларына: Неменеге құлшылық қыласыңдар?,- дегенде, барма едіңдер? Сонда олар: Сенің Тәңіріңе, аталарыңның Тәңіріне: Ыбырайым, Ысмайыл, Ысхақтың бір-ақ Тәңіріне құлшылық қыламыз. Сондай-ақ Соған бой ұсынамыз деген еді. ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Тилка 'Умматун Қад Ҳалат ۖ Лаһӓ Мӓ Касабат Ұа Лакум Мӓ Касабтум ۖ Ұа Лӓ Тус'алӱна `Аммӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 002-134 Міне солар бір үммет еді, өтіп кетті. Олардың еңбектері өздеріне, сендердің еңбектерің өздеріңе, сендер олардың істегендерінен сұралмайсыңдар. ‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Кӱнӱ Һӱдӓан 'Аұ Наҫӓрá Таһтадӱ ۗ Қул Бал Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан ۖ Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 002-135 Олар: Яһуди немесе Христиан болыңдар, тура жолда боласыңдар деді. (Мұхаммед Ғ.С.) олай емес, Ыбырайым (Ғ.С.) ның тұп-тура жолындамыз, ол ортақ қосушылардан емес еді де. ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ‌ۗ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қӱлӱ 'Ӓманнӓ Бил-Лаһи Ұа Мӓнзила 'Илайнӓ Ұа Мӓнзила 'Илáбрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Ұа Ал-'Асбӓҭи Ұа Мӓ 'Ӱтийа Мӱсá Ұа `Ӥсá Ұа Мӓ 'Ӱтийа Ан-Набӥйӱна Мин Раббиһим Лӓ Нуфарриқу Байна 'Ахадин Минһум Ұа Нахну Лаһу Муслимӱна 002-136 Және оларға: Біз Аллаға, бізге түсірілген Құранға әрі Ыбырайым, Ысмайыл, Ысхақ, Яғқұп (Ғ.С.) тарға, ұрпақтарына тағы Мұса, Ғиса (Ғ.С.) ға берілген нәрселерге сондай-ақ Раббылары тарапынан өзге пайғамбарларға берілген нәрселерге иман келтіріп әрі олардың араларын айырмаймыз. (Бәріне де сенеміз) және біздер Ол Аллаға ғана бой ұсынушымыз деңдер. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Фа'ин 'Ӓманӱ Бимиćли Мӓ 'Ӓмантум Биһи Фақади Аһтадаұ ۖ Ұа 'Ин Таұаллаұ Фа'иннамӓ Һум Фӥ Шиқӓқин ۖ Фасайакфӥкаһуму Ал-Лаһу ۚ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 002-137 Сонда олар, егер сендер сенген сияқты сенсе, онда рас тура жол табар еді. Ал егер олар бет бұрса, сонда олар, мүлде жолдан шыққан болады. Сонда да Алла сені олардан қорғауға жетіп асады. Ол Алла, (Т.) естуші, әр нәрсені білуші. ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ҫибғата Ал-Лаһи ۖ Ұа Ман 'Ахсану Мина Ал-Лаһи Ҫибғатан ۖ Ұа Нахну Лаһу `Ӓбидӱна 002-138 Өң Алланыкі, Өң (беру) де Алладан кім артық? Сондықтан біз Оған құлшылық қыламыз. ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‌
Қул 'Атухӓҗҗӱнанӓ Фӥ Ал-Лаһи Ұа Һуұа Раббунӓ Ұа Раббукум Ұа Ланӓ 'А`мӓлунӓ Ұа Лакум 'А`мӓлукум Ұа Нахну Лаһу Муҳлиҫӱна 002-139 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Біздің де сендердің де Раббыларың Алла жайында бізбен таласасыңдар ма? Біздің істегеніміз бізге, сендердің істегендерің, сендерге тән. Біз Аллаға нағыз ықыластымыз де. ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
м Тақӱлӱна 'Инна 'Ибрӓһӥма Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба Ұа Ал-'Асбӓҭа Кӓнӱ Һӱдӓан 'Аұ Наҫӓрá ۗ Қул 'А'антум 'А`ламу 'Ами Ал-Лаһу ۗ Ұа Ман 'Аžламу Мимман Катама Шаһӓдатан `Индаһу Мина Ал-Лаһи ۗ Ұа Мӓ Ал-Лаһу Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 002-140 Немесе сендер: Ыбырайым, Ысмайыл, Ысқақ, Яғқұп және ұрпақтары: Яһуди не Христиан еді дейсіңдер ме? (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Сендер жақсы білесіңдер ме? Алла жақсы біле ме?,- де. Жанындағы Алланың куәлігін (Алла білдіргенді) жасырғаннан кім залымырақ? Сондай-ақ Алла (Т.) істегендеріңнен ғапыл емес. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌‌ ۗ ‍ ‌‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Тилка 'Умматун Қад Ҳалат ۖ Лаһӓ Мӓ Касабат Ұа Лакум Мӓ Касабтум ۖ Ұа Лӓ Тус'алӱна `Аммӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 002-141 Олар өтіп кеткен бір үммет, олардың еңбектері оларға, сендердің еңбектерің сендерге тән. олардың істеген істерінен сендер сұралмайсыңдар. ‍‌ۖ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Сайақӱлу Ас-Суфаһӓ'у Мина Анӓси Мӓ Ұа Ллӓһумн Қиблатиһиму Аллатӥ Кӓнӱ `Алайһӓ ۚ Қул Лиллаһи Ал-Машриқу Ұа Ал-Мағрибу ۚ Йаһдӥ Ман Йашӓ'у 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 002-142 Адамдардың кейбір ақымақтары: Оларды, қарап тұрған қыбласынан не нәрсе бұрды?,- дейді. (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Шығыс та батыс та Аллаға тән. Ол, қалағанын тура жолға салады де. ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍ ۚ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Җа`алнӓкуммматан Ұасаҭӓан Литакӱнӱ Шуһадӓ'а `Алá Анӓси Ұа Йакӱна Ар-Расӱлу `Алайкум Шаһӥдӓан ۗ Ұа Мӓ Җа`алнӓ Ал-Қиблата Аллатӥ Кунта `Алайһӓ 'Иллӓ Лина`лама Ман Йаттаби`у Ар-Расӱла Мимман Йанқалибу `Алá `Ақибайһи ۚ Ұа 'Ин Кӓнат Лакабӥратан 'Иллӓ `Алá Ал-Лаҙӥна Һадá Ал-Лаһу ۗ Ұа Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийуđӥ`а 'Ӥмӓнакум ۚнна Ал-Лаһа Бинӓси Лара'ӱфун Рахӥмун 002-143 Осылайша сендерді (артық, кемсіз) орташа бір үммет қылдық. Адамдарға куә болуларың сондай-ақ пайғамбардың сендерге куә болуы үшін. Қарап тұрған қыблаңды, теріс бағынатын біреулерден пайғамбарға ілесетін кісілерді білуге істеген едік. Әрине бұл, Алла, тура жолға салғандардан басқаға қиынырақ. Алла имандарыңды жоймайды. Күдіксіз Алла, адам баласына өте жұмсақ ерекше мейірімді. ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌ۗ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Қад Нарá Тақаллуба Ұаҗһика Фӥ Ас-Самӓ'и Фалануұаллийаннака ۖ Қиблатан Тарđӓһӓ Фаұалли Ұаҗһака ۚ Шаҭра Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа Хайćу Мӓ ۚ Кунтум Фаұаллӱ Ұуҗӱһакум Шаҭраһу Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна ۗ 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Лайа`ламӱна 'Аннаһу Ал-Хаққу Мин Раббиһим Ұа Мӓ Ал-Лаһу ۗ Биғӓфилин `Аммӓ Йа`малӱна 002-144 (Мұхаммед Ғ.С.) жүзіңнің көкке жөнелгенін көреміз. Сондықтан өзің разы болған қыблаға айналдырамыз. Енді жүзіңді Месжід Харам жаққа бұр. (Мүміндер) қай жерде болсаңдар да: Жүздеріңді сол жаққа жөнелтіңдер. Расында өздеріне кітап берілгендер, негізінен қыбланың ауысуын Раббыларынан бір шындық екенін біледі. Алла олардың істегендерінен ғапыл емес. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Ла'ин 'Атайта Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-Китӓба Бикулли 'Ӓйатин Мӓ Таби`ӱ Қиблатака ۚ Ұа Мӓнта Битӓби`ин Қиблатаһум ۚ Ұа Мӓ Ба`đуһум Битӓби`ин Қиблата Ба`đин ۚ Ұа Ла'ини Аттаба`та 'Аһұӓ'аһум Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'ака Мина Ал-`Илми ۙннака 'Иҙӓан Ламина Аž-Žӓлимӥна 002-145 (Мұхаммед Ғ.С.) ол кітап берілгендерге әр түрлі мұғжизаны келтірсең де олар сенің қыблаңа ілеспейді (қосылмайды). Ал, сен де олардың қыбласына қосылушы емессің. Сондай-ақ олар да бір-біреулерінің қыблаларына ілеспейді. Өзіңе мұншалық мәлімет келгеннен кейін, олардың ойларына еліктесең, әлбетте сен анық залымдардан боласың. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ۚ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ۚ‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ۙ‍ ‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йа`рифӱнаһу Камӓ Йа`рифӱна 'Абнӓ'аһум ۖ Ұа 'Инна Фарӥқӓан Минһум Лайактумӱна Ал-Хаққа Ұа Һум Йа`ламӱна 002-146 Өздеріне кітап бергендеріміз (Мұхаммед F.C. ды) ұлдарын танығандай таниды. Негізінен олардан бip тобы (ғалымдары) шындықты біле тұра жасырады. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ал-Хаққу Мин Раббика ۖ Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Мумтарӥна 002-147 (Мұхаммед F.C.) хақиқат Раббыңнан келген. Сондықтан сірә күдіктенуші бола көрме. ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Ликуллин Ұиҗһатун Һуұа Муұаллӥһӓ ۖ Фӓстабиқӱ Ал-Ҳайрӓти ۚ 'Айна Мӓ Такӱнӱ Йа'ти Бикуму Ал-Лаһу Җамӥ`ӓан ۚнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 002-148 Әркімнің бip бет алатын қыбласы бар. Сонда жақсылыққа жарысыңдар. Қайда болсаңдар да Алла барлығыңды бір араға жинайды. Күдіксіз Алла (Т.) ның әр нәрсеге күші жетеді. ‌ ‌‍ ‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍ ‌ۚ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Мин Хайćу Ҳараҗта Фаұалли Ұаҗһака Шаҭра Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа 'Иннаһу ۖ Лалхаққу Мин Раббика Ұа Мӓ ۗ Ал-Лаһу Биғӓфилин `Аммӓ Та`малӱна 002-149 Қайдан (жолға) шықсаң да жүзіңді Месжід Харам жаққа қарат. Өйткені ол, Раббыңнан 6ip хақиқат. Алла (Т.) не істегендеріңнен ғапыл емес. ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мин Хайćу Ҳараҗта Фаұалли Ұаҗһака Шаҭра Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа Хайćу ۚ Мӓ Кунтум Фаұаллӱ Ұуҗӱһакум Шаҭраһу Ли'аллӓ Йакӱна Лилннӓси `Алайкум Хуҗҗатун 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Минһум Фалӓ Таҳшаұһум Ұа Аҳшаұнӥ Ұа Ли'атимма Ни`матӥ `Алайкум Ұа Ла`аллакум Таһтадӱна 002-150 Және қайдан (жолға) шықсаң да жүзіңді Месжід Харам жаққа қарат. (Әй мүміндер!) Қайда болсаңдар да (намазда) жүздеріңді солай қаратыңдар. Адамдар үшін сендерге қарсы бip дәлел болмасын. (Яһудилер: Бұлар Ыбырайым F.C. ның дінінде болса, неге Кағба жаққа қарамады? демесін.) Бipaқ олардың залымдары айта бepeдi. Олардан қорықпаңдар. Сендерге нығметтерімді толықтауым және тура жолда болуларың үшін Менен қорқыңдар. ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Камӓ 'Арсалнӓ Фӥкум Расӱлӓан Минкум Йатлӱ `Алайкум 'Ӓйӓтинӓ Ұа Йузаккӥкум Ұа Йу`аллимукуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хикмата Ұа Йу`аллимукум Мӓ Лам Такӱнӱ Та`ламӱна 002-151 Іштеріңе, өздеріңнен аяттарымды оқитын, сендерді тазартатын және сендерге Құранды әpi үкімдерін үйрететін сондай-ақ білмегендеріңді үйрететін Елші жібергеніміз сияқты ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍
Фӓҙкурӱнӥ 'Аҙкуркум Ұа Ашкурӱ Лӥ Ұа Лӓ Такфурӱни 002-152 Енді, Meні еске алыңдар, Мен де сендерді еске аламын және Маған шүкіршілік қылыңдар да қарсы болмаңдар. ‌‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Аста`ӥнӱ Биҫ-Ҫабри Ұа Аҫ-Ҫалӓати ۚнна Ал-Лаһа Ма`а Аҫ-Ҫӓбирӥна 002-153 Әй мүміндер! Сабыр және намазбенен (Алладан) жәрдем тілеңдер, күдіксіз Алла (Т.) сабыр етушілермен бipгe. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тақӱлӱ Лиман Йуқталу Фӥ Сабӥли Ал-Лаһимұӓтун ۚ Бал 'Ахйӓн Ұа Лакин Лӓ Таш`урӱна 002-154 Алла жолында өлтірілгендерді (шәһиттерді) олар өлі демеңдер, олар тipi, бірақ сендер сезіп біле алмайсыңдар. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ۚ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌
Ұа Ланаблуұаннакум Бишай'ин Мина Ал-Ҳаұфи Ұа Ал-Җӱ`и Ұа Нақҫин Мина Ал-'Амұли Ұа Ал-'Анфуси Ұа Аć-Ćамарӓти ۗ Ұа Башшири Аҫ-Ҫӓбирӥна 002-155 Әрине сендерді қayiп-қатер, ашаршылық және малдардан, жандардан сондай-ақ өнімдерден кеміту арқылы сынаймыз, (Мұхаммед F.C сондай жағдайларда) сабыр етушілерді қуандыр! ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓҫӓбат/һум Муҫӥбатун Қӓлӱннӓ Лиллаһи Ұа 'Иннӓ 'Илайһи Рӓҗи`ӱна 002-156 Қашан оларға бip қайғы жетсе: Олар шын мәнінде біз Аллаға тәнбіз әpi Оған қайтушымыз деді. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍
'Ӱлӓ'ика `Алайһим Ҫалаұӓтун Мин Раббиһим Ұа Рахматун ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муһтадӱна 002-157 Miнe соларға, Раббылары жақтан жарылқау және мәрқамет бар. Әpi олар тура жолдағылар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‌
нна Аҫ-Ҫафӓ Ұа Ал-Марұата Мин Ша`ӓри Ал-Лаһи ۖ Фаман Хаҗҗа Ал-Байта 'Аұ А`тамара Фалӓ Җунӓха `Алайһи 'Ан Йаҭҭаұұафа Биһимӓ ۚ Ұа Ман Таҭаұұа`а Ҳайрӓан Фа'инна Ал-Лаһа Шӓкирун `Алӥмун 002-158 Негізінде Сафа, Мәруе Алланың белгілерінен. Сонда кім хаж немесе умра орындаса, ол екеуін де тауап етудің оқасы жоқ. Кімде-кiм артықша бip қайыр icтece, Алла шүкіршілікті қадырлаушы, толық білуші. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йактумӱна Мӓнзалнӓ Мина Ал-Баййинӓти Ұа Ал-Һудá Мин Ба`ди Мӓ Баййаннӓһу Лилннӓси Фӥ Ал-Китӓби ۙ 'Ӱлӓ'ика Йал`ануһуму Ал-Лаһу Ұа Йал`ануһуму Ал-Лӓ`инӱна 002-159 Негізінен бiз ап-ашық үкімдерді әpi тура жолды Кітапта адамдарға баян еткеннен кейін жасырғандар, соларға Алла лағынет етеді әpi барлық лағынет етушілер лағынет етеді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍
'Иллӓ Ал-Лаҙӥна Тӓбӱ Ұа 'Аҫлахӱ Ұа Баййанӱ Фа'ӱлӓ'ика 'Атӱбу `Алайһим ۚ Ұа 'Анӓ Ат-Таұұӓбу Ар-Рахӥму 002-160 Бірақ тәубе еткендер, жағдайларын түзелткендер және шындықты баян еткендер басқа. Міне солардың тәубесін қабыл етуші, ерекше мейірімдімін. ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Мӓтӱ Ұа Һум Куффӓрун 'Ӱлӓ'ика `Алайһим Ла`нату Ал-Лаһи Ұа Ал-Малӓ'икати Ұа Анӓси 'Аҗма`ӥна 002-161 Расында сондай қарсы келгендер және қарсы болған күйде өлгендер, міне соларға Алланың лағынеті әpi періштелердің және біртұтас адамдардың лағынеті болады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Лӓ Йуҳаффафу `Анһуму Ал-`Аҙӓбу Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 002-162 Олар лағынетте мәңгі қалады, олардан азап жеңілтілмейді де оларға мұрса берілмейді. ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа Ар-Рахмӓну Ар-Рахӥму 002-163 Тәңірлерің бір-ақ Тәңір. Одан басқа eшбip Тәңip жоқ. Ол, аса қамқор, ерекше мейірімді. ‌ ‌ ‌ ‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
нна Фӥ Ҳалқи Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Аҳтилӓфи Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри Ұа Ал-Фулки Аллатӥ Таҗрӥ Фӥ Ал-Бахри Бимӓ Йанфа`у Анӓса Ұа Мӓнзала Ал-Лаһу Мина Ас-Самӓ'и Мин Мӓн Фа'ахйӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ Ұа Баććа Фӥһӓ Мин Кулли Дӓббатин Ұа Таҫрӥфи Ар-Рийӓхи Ұа Ас-Сахӓби Ал-Мусаҳҳари Байна Ас-Самӓ'и Ұа Ал-'Арđи Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 002-164 Күдіксіз көктер мен жердің жаратылуында, түн мен күннің ауысуында, адам баласына пайдалы нәрселермен теңізде жүрген кемеде және Алланың көктен жаңбыр жаудырып, жер өлгеннен кейін онымен жандандыруында әрі онда әр түрлі хайуанды таратуында, желдерді және көк пен жердің арасындағы бағынышты бұлтты басқаруында әлбетте ойлаған елге (Алланың барлығы, бірлігіне) белгілер бар. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мина Анӓси Ман Йаттаҳиҙу Мин Дӱни Ал-Лаһиндӓдӓан Йухиббӱнаһум Кахубби Ал-Лаһи Ұа ۖ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Ашадду Хуббӓан Лиллаһи ۗ Ұа Лаұ Йарá Ал-Лаҙӥна Žаламӱ 'Иҙ Йараұна Ал-`Аҙӓба 'Анна Ал-Қӱұата Лиллаһи Җамӥ`ӓан Ұа 'Анна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Аҙӓби 002-165 Адамдардың кейбіреулері Аллаға өзгені теңдес етеді де оларды Алланы сүйгендей сүйеді. Ал мүміндер, Алланы тағы артық сүйеді. Егер залымдар азапты көрсе, бүкіл қуаттың Аллаға тән екенін, шын мәнінде Алланың қатты азап иесі екенін білсе еді. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‌‌‌ۖ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
'Иҙ Табарра Ал-Лаҙӥна Аттуби`ӱ Мина Ал-Лаҙӥна Аттаба`ӱ Ұа Ра'аұ Ал-`Аҙӓба Ұа Тақаҭҭа`ат Биһиму Ал-'Асбӓбу 002-166 Сол уақытта ерілгендер (бастағандар), өздеріне ергендерден безеді. Сондай-ақ олар азап көргенде қарым- қатынастары кесіледі. ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна Аттаба`ӱ Лаұ 'Анна Ланӓ Карратан Фанатабарра'а Минһум Камӓ Табарра'ӱ Миннӓ ۗ Каҙӓлика Йурӥһиму Ал-Лаһу 'А`мӓлаһум Хасарӓтин `Алайһим ۖ Ұа Мӓ Һум Биҳӓриҗӥна Мина Анӓри 002-167 Ал ерушілер: Әттең! Бізге (дүниеге) қайтар күн болса, олар бізден безгендей, бізде олардан безер едік дер. Солайша Алла олардың істеген істерін өздеріне өкініш етіп көрсетеді. Сондай-ақ олар тозақтан шығушы емес. ‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Анӓсу Кулӱ Миммӓ Фӥ Ал-'Арđи Халӓлӓан Ҭаййибӓан Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни ۚннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥн 002-168 Әй адам баласы! Жер жүзінде болған халал, таза нәрседен жеңдер! Және шайтанның ізіне ермеңдер! Өйткені ол сендерге ашық дұшпан. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‌
ннамӓ Йа'мурукум Бис-Сӱ'и Ұа Ал-Фахшӓ'и Ұа 'Ан Тақӱлӱ `Алá Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Та`ламӱна 002-169 Шынайы түрде ол сендерге жамандықты, арсыздықты және Аллаға қарсы білмейтіндеріңді айтуды нұсқайды. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Аттаби`ӱ Мӓнзала Ал-Лаһу Қӓлӱ Бал Наттаби`у Мӓ 'Алфайнӓ `Алайһи 'Ӓбӓ'анӓ ۗ 'Аұалаұ Кӓна 'Ӓбӓ'ууһум Лӓ Йа`қилӱна Шай'ӓан Ұа Лӓ Йаһтадӱна 002-170 (Мекке мүшріктеріне) Алла түсірген (Құранға) бой ұсыныңдар делінсе, олар: Жоқ, үстінде ата-бабаларымызды тапқан жолға ілесеміз деді. Егер аталары еш нәрсені түсінбеген әрі тура жолда болмаған болса да ма? ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Маćалу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Камаćали Ал-Лаҙӥ Йан`иқу Бимӓ Лӓ Йасма`у 'Иллӓ Ду`ӓн Ұа Нидӓн ۚ Ҫуммун Букмун `Умйун Фаһум Лӓ Йа`қилӱна 002-171 Кәпірлердің, мысалы: Дабыстағанда, үнді, айғайды ғана естіп түсінбейтін біреу тәрізді; саңырау, сақау және соқыр. Сонда олар еш нәрсені аңғармайды. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌‌ۚ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Кулӱ Мин Ҭаййибӓти Мӓ Разақнӓкум Ұа Ашкурӱ Лиллаһи 'Ин Кунтум 'Ӥйӓһу Та`будӱна 002-172 Әй мүміндер! Ризықтандырғанымыздың жақсысынан жеңдер. Әрі Аллаға шүкірлік етіңдер, егер Оған ғана құлшылық ететін болсаңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌
ннамӓ Харрама `Алайкуму Ал-Майтата Ұа Ад-Дама Ұа Лахма Ал-Ҳинзӥри Ұа Мӓ 'Уһилла Биһи Лиғайри Ал-Лаһи ۖ Фамани Аđҭурра Ғайра Бӓғин Ұа Лӓ `Ӓдин Фалӓ 'Иćма `Алайһи ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 002-173 Шынайы түрде сендерге өлексені, (арам өлген малды), қанды, доңыз етін және Алладан басқаның атымен бауыздалғанды арам қылды. Сонда кім мәжбүрленсе, қарсылық қылмаса, шектен шықпаса оған кінә жоқ. Күдіксіз Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Йактумӱна Мӓнзала Ал-Лаһу Мина Ал-Китӓби Ұа Йаштарӱна Биһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۙ 'Ӱлӓ'ика Мӓ Йа'кулӱна Фӥ Буҭӱниһим 'Иллӓ Анӓра Ұа Лӓ Йукаллимуһуму Ал-Лаһу Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа Лӓ Йузаккӥһим Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 002-174 Сондай Алла түсірген Кітаптан (Тәураттағы Мұхаммед Ғ.С.ның сипаттарын) жасырып, оны аз ақшаға (дүниеге), айырбастағандар, Солар қарындарына отты ғана жейді. (Қарындарын отпен толтырады.) Қиямет күні Алла оларға тіл қатпайды да оларды ақтамайды және оларға күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ۙ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Аштараұ Аđ-Đалӓлата Бил-Һудá Ұа Ал-`Аҙӓба Бил-Мағфирати ۚ Фамӓҫбараһум `Алá Анӓри 002-175 Олар адасуды туралықтың орнына, азапты жарылқаудың орнына ауыстырып алғандар. Сонда олар тозаққа қалай шыдайды? ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Наззала Ал-Китӓба Бил-Хаққи ۗ Ұа 'Инна Ал-Лаҙӥна Аҳталафӱ Фӥ Ал-Китӓби Лафӥ Шиқӓқин Ба`ӥдин 002-176 Осы, Алланың Кітапты туралықпен түсіргендігі үшін. Негізінен Кітап жайында таласқандар ұзақ қайшылықта. ‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Лайса Ал-Бирран Туұаллӱ Ұуҗӱһакум Қибала Ал-Машриқи Ұа Ал-Мағриби Ұа Лакинна Ал-Бирра Ман 'Ӓмана Бил-Лаһи Ұа Ал-Йаұми Ал-'Ӓҳири Ұа Ал-Малӓ'икати Ұа Ал-Китӓби Ұа Ан-Набӥйӥна Ұа 'Ӓтá Ал-Мӓла `Алá Хуббиһи Ҙаұӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥна Ұа Абна Ас-Сабӥли Ұа Ас-Сӓ'илӥна Ұа Фӥ Ар-Риқӓби Ұа 'Ақӓма Аҫ-Ҫалӓата Ұа 'Ӓтá Аз-Закӓата Ұа Ал-Мӱфӱна Би`аһдиһим 'Иҙӓ `Ӓһадӱ Ұа ۖ Аҫ-Ҫӓбирӥна Фӥ Ал-Ба'сӓ'и Ұа Аđ-Đаррӓ'и Ұа Хӥна Ал-Ба'си ۗ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҫадақӱ ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Муттақӱна 002-177 Жүздеріңді шығысқа, батысқа жөнелту бір игілік емес. Бірақ кім Аллаға, ақирет күніне, періштелерге, кітаптарға, пайғамбарларға иман келтірсе және жақындарына, жетімдерге, міскіндерге, жолда қалғандарға, қайыршыларға және құл азат етуге жақсы көре отырып, мал сарып қылса әрі намазды толық орындап зекет берсе, өзара байласқан уәдесін орындаушы, таршылықта, қиыншылықта және соғыс кезінде сабыр етуші болса, міне солар шыншылдар әрі солар тақуалар. ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ۗ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Кутиба `Алайкуму Ал-Қиҫӓҫу Фӥ Ал-Қатлá ۖ Ал-Хурру Бил-Хурри Ұа Ал-`Абду Бил-`Абди Ұа Ал-'Унćá Бил-'Унćá ۚ Фаман `Уфийа Лаһу Мин 'Аҳӥһи Шай'ун Фа Аттибӓн Бил-Ма`рӱфи Ұа 'Адӓ'ун 'Илайһи Би'ихсӓнин ۗ Ҙӓлика Таҳфӥфун Мин Раббикум Ұа Рахматун ۗ Фамани А`тадá Ба`да Ҙӓлика Фалаһу `Аҙӓбун 'Алӥмун 002-178 Әй мүміндер! Сендерге қысас (есе қайтару) парыз етілді: Азатқа азат, құлға құл, әйелге әйел (өлтіріледі). Дегенмен оған туыс жағынан кешірілсе, оның ережеге үйлесуі екінші жақтың да оған дұрыс төлеуі қажет. (Егер қысас кешіріліп, құнға тоқтаса, алушының орынсыз егеске қысас істемеуі, берушінің де дұрыс орындауы керек.) Міне осы, Раббылары жағынан жеңілдік және мәрхамет. Ал кімде-кім бұдан кейін шектен шықса, (кек сақтаса) ол үшін ақыретте күйзелтуші азап бар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лакум Фӥ Ал-Қиҫӓҫи Хайӓатун Йӓ 'Ӱлӥ Ал-'Албӓби Ла`аллакум Таттақӱна 002-179 Әй ақыл иелері! Сендер үшін қысаста (кісі өлтіргенді өлтіруде) тіршілік бар. Әрине сақсынарсыңдар. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Кутиба `Алайкум 'Иҙӓ Хаđара 'Ахадакуму Ал-Маұту 'Ин Тарака Ҳайрӓан Ал-Ұаҫӥйату Лилұӓлидайни Ұа Ал-'Ақрабӥна Бил-Ма`рӱфи ۖ Хаққӓан `Алá Ал-Муттақӥна 002-180 Біреулеріңе өлім келген шақта, артына мал қалдырса, әке-шешесіне, жақындарына дұрыстықпен өсиет парыз етілді. Өсиет тақуаларға бір міндет. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Фаман Баддалаһу Ба`дамӓ Сами`аһу Фа'иннамӓ 'Иćмуһу `Алá Ал-Лаҙӥна Йубаддилӱнаһу ۚнна Ал-Лаһа Самӥ`ун `Алӥмун 002-181 Сонда біреу өсиетті естігеннен кейін ауыстырса, кінәсы оны өзгертушіге болады. Күдіксіз Алла әр нәрсені естуші, білуші. ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍~ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Фаман Ҳӓфа Мин Мӱҫин Җанафӓан 'Аұ 'Иćмӓан Фа'аҫлаха Байнаһум Фалӓ 'Иćма `Алайһи ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 002-182 Кім өсиет етушінің қателескендігінен немесе кінәлы болатындығынан сезіктенсе, араларын түзелтіп қоюдың оқасы жоқ. (Өсиеттегі қателікті дұрыстауға болады.) Расында Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‍‍‌‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Кутиба `Алайкуму Аҫ-Ҫийӓму Камӓ Кутиба `Алá Ал-Лаҙӥна Мин Қабликум Ла`аллакум Таттақӱна 002-183 Әй мүміндер! Сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. Әрине сақсынарсыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍
'Аййӓмӓан Ма`дӱдӓтин ۚ Фаман Кӓна Минкум Марӥđӓан 'Аұ `Алá Сафарин Фа`иддатун Мин 'Аййӓмин 'Уҳара ۚ Ұа `Алá Ал-Лаҙӥна Йуҭӥқӱнаһу Фидйатун Ҭа`ӓму Мискӥнин ۖ Фаман Таҭаұұа`а Ҳайрӓан Фаһуұа Ҳайрун Лаһу ۚ Ұа 'Ан Таҫӱмӱ Ҳайрун Лакум ۖн Кунтум Та`ламӱна 002-184 Санаулы күндерде. Сонда сендерден кім ауру немесе жолаушы болса, басқа күндерде төлер. Және сондай ораза күш келетіндер, (кәрі не аурулар) бір міскіннің тамағын төлесін. Сонда кім ынтығып артық қайыр қылса, ол өзіне жақсы. (Мұндай ораза ауыр келетін кәрі, ауру не екі қабат, омырауда баласы болған әйелдер оразаның орнына күніне бір фітір садақасын беруіне болады.) Білсеңдер сендер үшін ораза ұстауларың тағы жақсы. ‌ ‌‌‍‍‌ۚ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Шаһру Рамаđӓна Ал-Лаҙӥнзила Фӥһи Ал-Қур'ӓну Һудáан Лилннӓси Ұа Баййинӓтин Мина Ал-Һудá Ұа Ал-Фурқӓни ۚ Фаман Шаһида Минкуму Аш-Шаһра Фалйаҫумһу ۖ Ұа Ман Кӓна Марӥđӓан 'Аұ `Алá Сафарин Фа`иддатун Мин 'Аййӓмин 'Уҳара ۗ Йурӥду Ал-Лаһу Бикуму Ал-Йусра Ұа Лӓ Йурӥду Бикуму Ал-`Усра Ұа Литукмилӱ Ал-`Иддата Ұа Литукаббирӱ Ал-Лаһа `Алá Мӓ Һадӓкум Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 002-185 Рамазан айы сондай бір ай, ол айда адам баласына тура жол және (ақ пен қараны) айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді. Сендерден кім рамазан айында болса, ораза ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа күндерде санын толтырсын. Алла (Т.) сендерге оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды. Сендерді тура жолға салған Аллаға шүкірлік етулерің үшін санын толтырыңдар. Әрі Алланы ұлықтаңдар. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ۚ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ۗ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Са'алака `Ибӓдӥ `Аннӥ Фа'иннӥ Қарӥбун ۖ 'Уҗӥбу Да`ұата Адӓ`и 'Иҙӓ Да`ӓни ۖ Фалйастаҗӥбӱ Лӥ Ұа Лӥу'уминӱ Бӥ Ла`аллаһум Йаршудӱна 002-186 (Мұхаммед Ғ.С.) егер құлдарым, Мен туралы сенен сұраса: Өте жақынмын, қашан Менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін. Және Маған сенсін. Әрине тура жол тапқан болар еді ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‍‌
'Ухилла Лакум Лайлата Аҫ-Ҫийӓми Ар-Рафаćу 'Илá Нисӓ'икум ۚ Һунна Либӓсун Лакум Ұа 'Антум Либӓсун Лаһунна ۗ `Алима Ал-Лаһуннакум Кунтум Таҳтӓнӱна 'Анфусакум Фатӓба `Алайкум Ұа `Афӓ `Анкум ۖ Фӓл'ӓна Бӓширӱһунна Ұа Абтағӱ Мӓ Катаба Ал-Лаһу Лакум ۚ Ұа Кулӱ Ұа Ашрабӱ Хаттá Йатабаййана Лакуму Ал-Ҳайҭу Ал-'Абйаđу Мина Ал-Ҳайҭи Ал-'Асұади Мина Ал-Фаҗри ۖ Ćумма 'Атиммӱ Аҫ-Ҫийӓма 'Илá Ал-Лайли ۚ Ұа Лӓ Тубӓширӱһунна Ұа 'Антум `Ӓкифӱна Фӥ Ал-Масӓҗиди ۗ Тилка Худӱду Ал-Лаһи Фалӓ Тақрабӱһӓ ۗ Каҙӓлика Йубаййину Ал-Лаһу 'Ӓйӓтиһи Лилннӓси Ла`аллаһум Йаттақӱна 002-187 Сендерге оразаның кешінде әйелдеріңе жақындасу халал етілді. (Өйткені бір-біріңді қорғауда) олар сендерге киім, сендер де оларға киім (іспетті) сіңдер. Алла өздеріңе зиян қылатындықтарыңды біледі. Сондықтан тәубелеріңді қабыл етіп сендерді кешірді. Ал енді (бұдан былай) оларға жақындасыңдар. Алланың өздеріңе жазғанын талап етіңдер. Және таңнан, қара жіптен ақ жіп (қараңғылықтан сәуле) айрылғанға дейін ішіңдер, жеңдер де соңсоң оразаны кешке дейін толық орындаңдар. Мешіттерде (ғибадат етіп) ығтикәфта болған кеште әйелдеріңе жақындаспаңдар. Осы Алланың шегі, оған жақындамаңдар. Осылайша Алла (Т.) сақсынулары үшін адамдарға аяттарын баян етеді. ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍ ۗ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍ ۗ ‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Та'кулӱмұӓлакум Байнакум Бил-Бӓҭили Ұа Тудлӱ Биһӓ 'Илá Ал-Хуккӓми Лита'кулӱ Фарӥқӓан Мин 'Амұӓли Анӓси Бил-'Иćми Ұа 'Антум Та`ламӱна 002-188 Араларыңдағы малдарыңды бұзық жолмен жемеңдер. Сондай-ақ біле тұра адамдардың малынан бір бөлім жеу үшін билерге апармаңдар. ‌ ‍‌ ‌‌‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Йас'алӱнака `Ани Ал-'Аһиллати ۖ Қул Һийа Маұӓқӥту Лилннӓси Ұа Ал-Хаҗҗи ۗ Ұа Лайса Ал-Бирру Би'ан Та'тӱ Ал-Буйӱта Мин Žуһӱриһӓ Ұа Лакинна Ал-Бирра Мани Аттақá ۗ Ұа 'Тӱ Ал-Буйӱта Мин 'Абұӓбиһӓ ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ла`аллакум Туфлихӱна 002-189 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сенен жаңа туған айдың жағдайын сұрайды: Ол, адамдар және хажылық үшін уақыт белгілеу де. (Және олар хаж кезінде үйге арт жағынан кіруді жақсы деп ойлайды. ) Үйлеріңе артынан кірулерің бір жақсылық емес. Бірақ кім сақсынса сол жақсылық. Ендеше, үйлерге есіктерінен кіріңдер әрі Алладан қорқыңдар. Әрине құтыласыңдар. ۖ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۗ‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Қӓтилӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥна Йуқӓтилӱнакум Ұа Лӓ Та`тадӱ ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Му`тадӥна 002-190 Өздеріңмен соғысқандармен Алла жолында соғысыңдар да шектен шықпаңдар. Негізінен Алла (Т.) шектен шығушыларды жақсы көрмейді. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұӓқтулӱһум Хайćу Ćақифтумӱһум Ұа 'Аҳриҗӱһум Мин Хайćу 'Аҳраҗӱкум Ұа ۚ Ал-Фитнату 'Ашадду Мина Ал-Қатли ۚ Ұа Лӓ Туқӓтилӱһумнда Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Хаттá Йуқӓтилӱкум Фӥһи ۖ Фа'ин Қӓталӱкум Фӓқтулӱһум ۗ Каҙӓлика Җазӓ Ал-Кӓфирӥна 002-191 Оларды қайдан тапсаңдар да өлтіріңдер. Өздері, сендерді (Меккеден) шығарғандай оларды шығарыңдар. Бұзақылық, кісі өлтіруден қиын. Месжіт Харамның жанында олар сендермен соғыспайынша, ол жерде олармен соғыспаңдар. Егер олар сендерді өлтірсе, сендер де оларды өлтіріңдер. Кәпірлердің жазасы осылай. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‍ ‍‍‍ۗ ‍‍‌‌‌ ‍‍‍
Фа'ини Антаһаұ Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 002-192 Егер олар бұзақылықтан тыйылса, күдіксіз Алла жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Қӓтилӱһум Хаттá Лӓ Такӱна Фитнатун Ұа Йакӱна Адӥну Лиллаһи ۖ Фа'ини Антаһаұ Фалӓ `Удұӓна 'Иллӓ `Алá Аž-Žӓлимӥна 002-193 Олармен бұзақылық қалмай, дін Аллаға тән болғанға дейін соғысыңдар. Егер олар тыйылса, дұшпандық залымдарға ғана. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Аш-Шаһру Ал-Харӓму Биш-Шаһри Ал-Харӓми Ұа Ал-Хурумӓту Қиҫӓҫун ۚ Фамани А`тадá `Алайкум Фӓ`тадӱ `Алайһи Бимиćли Мӓ А`тадá `Алайкум ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа А`ламӱнна Ал-Лаһа Ма`а Ал-Муттақӥна 002-194 Құрметті ай, құрметті аймен және құрметтер долай. (Құрметті айларда соғысу не соғыспай құрметтеулер, екі жаққа бірдей). Сонда кім сендерге соқтықса, сендер де олар сендерге соқтыққандай соқтығындар және біліңдер, шәксіз Алла тақуалармен бірге. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Анфиқӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Лӓ Тулқӱ Би'айдӥкум 'Илá Ат-Таһлукати ۛ Ұа 'Ахсинӱ ۛнна Ал-Лаһа Йухиббу Ал-Мухсинӥна 002-195 Алла жолында мал сарып қылыңдар. (Сараң қорқақ болып) өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар. Жақсылық істеңдер. Шын мәнінде Алла игілік істеушілерді жақсы көреді. ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۛ ‌‌‍ۛ ‍‍‍
Ұа 'Атиммӱ Ал-Хаҗҗа Ұа Ал-`Умрата Лиллаһи ۚ Фа'ин 'Ухҫиртум Фамӓ Астайсара Мина Ал-Һадйи ۖ Ұа Лӓ Тахлиқӱ Ру'ӱсакум Хаттá Йаблуға Ал-Һадйу Махиллаһу ۚ Фаман Кӓна Минкум Марӥđӓан 'Аұ Биһи 'Аҙáан Мин Ра'сиһи Фафидйатун Мин Ҫийӓмин 'Аұ Ҫадақатин 'Аұ Нусукин ۚ Фа'иҙӓ 'Аминтум Фаман Таматта`а Бил-`Умрати 'Илá Ал-Хаҗҗи Фамӓ Астайсара Мина Ал-Һадйи ۚ Фаман Лам Йаҗид Фаҫийӓму Ćалӓćати 'Аййӓмин Фӥ Ал-Хаҗҗи Ұа Саб`атин 'Иҙӓ Раҗа`тум ۗ Тилка `Ашаратун Кӓмилатун ۗ Ҙӓлика Лиман Лам Йакун 'Аһлуһу Хӓđирӥ Ал-Масҗиди Ал-Харӓми ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа А`ламӱнна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 002-196 Хаж және умраны Алла үшін толық орындаңдар. Егер (жолда) тосылсаңдар, құрбандықтан қолайлысы болады. Құрбандық орнына барғанға дейін шаштарыңды алдырмаңдар. (Құрбандық барып бауыздалғаннан кейін шаш алдырып ыхрамнан шығады). Біреу (ықрамда) науқас немесе басында бір жайсыздық болып, шаш алдырса ораза не садақа немесе құрбандықтан төлеу салады. Ал қашан амандықта болсаңдар хажға дейін умрадан пайдаланса, (әуелі умраны орындап, ыхрамнан шығып, хаж үшін қайта ыхрам байланса, бұны Хаж Тәматтұғ деп атайды). Сонда қолайлы бір құрбан шалады. Егер біреу құрбандық таба алмаса, хажда үш күн, үйге қайтып келгенде жеті күн болып, толық он күн ораза ұстайды. Бұл үйі Месжід Харамның маңында болмағандар үшін. Алладан қорқыңдар. Негізінен Алланың қатты азап иесі екенін біліңдер. ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ۚ‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ۚ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‍ ۗ‌ ‍ۗ ‌ ‍ ‍‌ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Ал-Хаҗҗу 'Аш/һурун Ма`лӱмӓтун ۚ Фаман Фараđа Фӥһинна Ал-Хаҗҗа Фалӓ Рафаćа Ұа Лӓ Фусӱқа Ұа Лӓ Җидӓла Фӥ Ал-Хаҗҗи ۗ Ұа Мӓ Таф`алӱ Мин Ҳайрин Йа`ламһу Ал-Лаһу ۗ Ұа Тазаұұадӱ Фа'инна Ҳайра Аз-Зӓди Ат-Тақұá ۚ Ұа Аттақӱнӥ Йӓ 'Ӱлӥ Ал-'Албӓби 002-197 Хаж (шәууал, зылқағда және зылхажжаның онына дейінгі) белгілі айлар. Кім ол айларда (ыхрам байланып) міндеттенсе, хаж кезінде әйелге жақындасу, кінә істеу және жанжал жоқ. Әй ақыл иелері! Нендей қайыр істесеңдер, Алла оны біледі. Және азық алыңдар. Негізінде азықтың жақсысы тақуалық. Әй ақыл иелері! Менен ғана қорқыңдар. ‌ ‍‍‍ۚ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ۗ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Лайса `Алайкум Җунӓхун 'Ан Табтағӱ Фаđлӓан Мин Раббикум ۚ Фа'иҙӓ 'Афаđтум Мин `Арафӓтин Фӓҙкурӱ Ал-Лаһанда Ал-Маш`ари Ал-Харӓми ۖ Ұа Аҙкурӱһу Камӓ Һадӓкум Ұа 'Ин Кунтум Мин Қаблиһи Ламина Аđ-Đӓллӥна 002-198 Сендерге Раббыларыңның кеңшілігін іздеулеріңнің (кәсіп істеулеріңнің) оқасы жоқ. Қашан Ғарафаттан қайтсаңдар, Машғарыл Харамның қасында, Алланы еске алыңдар. Сондай-ақ Оны, сендерге нұсқағанындай еске алыңдар. Сендер бұрын азғындардан едіңдер. ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ۚ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ۖ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ćумма 'Афӥđӱ Мин Хайćу 'Афӓđа Анӓсу Ұа Астағфирӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 002-199 Соңсоң ел қайтқан жерден қайтыңдар да Алладан жарылқау тілеңдер. Күдіксіз Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Фа'иҙӓ Қаđайтум Манӓсикакум Фӓҙкурӱ Ал-Лаһа Каҙикрикум 'Ӓбӓ'акум 'Аұ 'Ашадда Ҙикрӓан ۗ Фамина Анӓси Ман Йақӱлу Раббанӓ 'Ӓтинӓ Фӥ Ад-Дунйӓ Ұа Мӓ Лаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Мин Ҳалӓқин 002-200 Қашан хаж амалдарыңды өтесеңдер, (Минада) Алла (Т.) ны ата-бабаларыңды зікір еткендей тіпті одан да артық зікір етіңдер. Сонда адамдардан кім : Раббымыз! Бізге дүниеде ғана жақсылық бер!,- десе оларға ақиретте несібе жоқ. ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌‍ ‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ۗ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌‍‌
Ұа Минһум Ман Йақӱлу Раббанӓ 'Ӓтинӓ Фӥ Ад-Дунйӓ Хасанатан Ұа Фӥ Ал-'Ӓҳирати Хасанатан Ұа Қинӓ `Аҙӓба Анӓри 002-201 Және олардан кім: Раббымыз! Бізге дүниеде де жақсылық бер әрі ақыретте де жақсылық бер. Және тозақ отының азабынан сақта!,- дейді. ‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ӱлӓ'ика Лаһум Наҫӥбун Миммӓ Касабӱ Ұа ۚ Аллӓһу Сарӥ Ал-Хисӓби 002-202 Міне олар үшін амалдарынан үлес бар. Алла (Т.) есепті тезінен көруші. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҙкурӱ Ал-Лаһа Фӥ 'Аййӓмин Ма`дӱдӓтин ۚ Фаман Та`аҗҗала Фӥ Йаұмайни Фалӓ 'Иćма `Алайһи Ұа Ман Та'аҳҳара Фалӓ 'Иćма `Алайһи ۚ Лимани Аттақá ۗ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа А`ламӱннакум 'Илайһи Тухшарӱна 002-203 Санаулы күнде Алланы зікір етіңдер. Сонда кінәдан сақтанған кісіге, (Минадағы ғибадатты) асығып екі күнде бітірсе оқасы жоқ. Біреу кешіксе де кінә жоқ. Алладан қорқыңдар әрі негізінде Аллаға қайтарылатындықтарыңды біліңдер. ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ۚ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‌ ۗ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йу`җибука Қаұлуһу Фӥ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Йуш/һиду Ал-Лаһа `Алá Мӓ Фӥ Қалбиһи Ұа Һуұа 'Аладду Ал-Ҳиҫӓми 002-204 (Мұхаммед Ғ.С.) адамдардан кейбіреулерінің дүние тіршілігіндегі сөзі өзіңді таңырқатады да Алланы жүрегіндегісіне айғақ қылады. Ол өте сотқар қаскүнем. ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Таұаллá Са`á Фӥ Ал-'Арđи Лийуфсида Фӥһӓ Ұа Йуһлика Ал-Харćа Ұа Ан-Насла Ұа ۗ Аллӓһу Лӓ Йухиббу Ал-Фасӓда 002-205 Қашан беті бұрылса, жер жүзінде сотқарлық істеуге сондай-ақ егінді, малды жоқ етуге тырысады. Алла жауыздықты жақсы көрмейді. ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһу Аттақи Ал-Лаһаҳаҙат/һу Ал-`Иззату Бил-'Иćми ۚ Фахасбуһу Җаһаннаму ۚ Ұа Лаби'са Ал-Миһӓду 002-206 Ал қашан оған: Алладан қорық!,- делінсе, оның паңдығы ұстап, өзін күнәкар етеді. Оған тозақ жетеді, нендей жаман орын. ‌‌‌‌ ‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Ұа Мина Анӓси Ман Йашрӥ Нафсаһу Абтиғӓ'а Марđӓати Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу Ра'ӱфун Бил-`Ибӓди 002-207 Адамдардан Алланың ризалығын іздеп жанын сататындар да бар. Алла (Т.) құлдарына тым жұмсақ. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۗ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Адҳулӱ Фӥ Ас-Силми Кӓффатан Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни ۚннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 002-208 Әй мүміндер! Исламға бүтіндей кіріңдер. Шайтанның ізіне ермеңдер. Өйткені ол, сендерге ашық дұшпан. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фа'ин Залалтум Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'аткуму Ал-Баййинӓту Фӓ`ламӱнна Ал-Лаһа `Азӥзун Хакӥмун 002-209 Сендерге ашық дәлелдер келгеннен кейін жолдан тайсаңдар, біліңдер Алла тым үстем, хикмет иесі. ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Һал Йанžурӱна 'Иллӓн Йа'тийаһуму Ал-Лаһу Фӥ Žулалин Мина Ал-Ғамӓми Ұа Ал-Малӓ'икату Ұа Қуđийа Ал-'Амру ۚ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 002-210 Олар (Исламға толық кірмегендер), бұлттың көлеңкесінде Алла және періштелер келіп, істің бітіп кетуін ғана күте ме? Істер Аллаға қайтады. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Сал Банӥ 'Исрӓ'ӥла Кам 'Ӓтайнӓһум Мин 'Ӓйатин Баййинатин ۗ Ұа Ман Йубаддил Ни`мата Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'ат/һу Фа'инна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 002-211 (Мұхаммед Ғ.С.) Израил ұрпақтарынан сұра. Оларға қаншалаған ашық мұғжизалар келтірдік. Кім өзіне Алланың нығметі келгеннен кейін өзгертсе, күдіксіз Алла қатты азап иесі. ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ۗ ‌‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Зуййина Лиллаҙӥна Кафарӱ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ Ұа Йасҳарӱна Мина Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа ۘ Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Фаұқаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Ұа ۗ Аллӓһу Йарзуқу Ман Йашӓ'у Биғайри Хисӓбин 002-212 Сондай кәпір болғандарға дүние тіршілігі әдемі көрінді де Мұсылмандарды тәлкек қылады. Негізінде тақуалар қиямет күнінде олардан үстем болады. Және Алла қалағанын есепсіз ризыққа бөлейді. ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۘ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ۗ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Кӓна Анӓсу 'Умматан Ұӓхидатан Фаба`аćа Ал-Лаһу Ан-Набӥйӥна Мубашширӥна Ұа Мунҙирӥна Ұа 'Анзала Ма`аһуму Ал-Китӓба Бил-Хаққи Лийахкума Байна Анӓси Фӥмӓ Аҳталафӱ Фӥһи ۚ Ұа Мӓ Аҳталафа Фӥһи 'Иллӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱһу Мин Ба`ди Мӓ Җӓ'ат/һуму Ал-Баййинӓту Бағйӓан Байнаһум ۖ Фаһадá Ал-Лаһу Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лимӓ Аҳталафӱ Фӥһи Мина Ал-Хаққи Би'иҙниһи Ұа ۗ Аллӓһу Йаһдӥ Ман Йашӓ'у 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 002-213 Адам баласы бір-ақ үммет еді. Сонда Алла қуандырушы, қорқытушы пайғамбарлар жіберді. Адамдардың араларындағы талас нәрселерге үкім ету үшін олармен бірге хақ Кітап жіберді. Сол кітап берілгендер, ашық дәлел келгеннен кейін араларындағы кекшілдіктен ғана қайшылыққа түсті. Сонда Алла иман келтіргендерді, олар тартысқан шындыққа өз ұйғаруымен жеткізді. Алла қалағанын даңғыл жолға салады. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌