1) Sūrat Al-Fātiĥah

Printed format

1)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Бисми Ал-Лаһи Ар-Рахмӓни Ар-Рахӥми 001-001 Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын.  ‍‍‍
Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 001-002 Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббы Аллаға тән. ‌ ‌‍ ‍‍‍
Ар-Рахмӓни Ар-Рахӥми 001-003 Аса қамқор, ерекше мейірімді. ‍‍‍
Мӓлики Йаұми Адӥни 001-004 Қиямет күнінің иесі. ‍‍‍
'Ӥйӓка На`буду Ұа 'Ӥйӓка Наста`ӥну 001-005 Саған ғана құлшылық қыламыз, әрі Сенен ғана жәрдем тілейміз! ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍
Аһдинӓ Аҫ-Ҫирӓҭа Ал-Мустақӥма 001-006 Бізді тура жолға сала көр! ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ҫирӓҭа Ал-Лаҙӥна 'Ан`амта `Алайһим Ғайри Ал-Мағđӱби `Алайһим Ұа Лӓ Аđ-Đӓллӥна 001-007 Нығметке бөленгендеріңнің жолына! Ашуға ұшырағандардың және адасқандардың жолына емес! ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah