Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

95) Sūrat At-Tīn

Printed format

95)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Wa At-Tīni Wa Az-Zaytūni

095001.Tîn’e ve zeytûn’a andolsun.1

‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Ţūri Sīnīna

095002.Sinâ Dağına andolsun,

‍‍‌
Wa Hadhā Al-Baladi Al-'Amīni

095003.Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki,

‌‌
Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī 'Aĥsani Taqwīmin

095004.Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.

‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Thumma Radadnāhu 'Asfala Sāfilīna

095005.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.

‌‍‍‍
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin

095006.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafatvardır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Famā Yukadhdhibuka Ba`du Bid-Dīni

095007.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

‌ ‌ ‍
'Alaysa Allāhu Bi'aĥkami Al-Ĥākimīna

095008.Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah