Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

68) Sūrat Al-Qalam

Printed format

68)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
n Wa ۚ Al-Qalami Wa Mā Yasţurūna

068001,2.Nûn.(Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki,sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin.

ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Mā 'Anta Bini`mati Rabbika Bimajnūnin

068002.

‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Wa 'Inna Laka La'ajan Ghayra Mamnūnin

068003.Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.

‍‌‌ ‍‍
Wa 'Innaka La`alá Khuluqin `Ažīmin

068004.Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

‍ ‌ ‍‍‍‍
Fasatubşiru Wa Yubşirūna

068005,6.Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar dagörecekler.

‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Bi'ayyyikumu Al-Maftūnu

068006.

'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna

068007.Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O,hidayete erenleri de daha iyi bilir.

‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍
Falā Tuţi`i Al-Mukadhdhibīna

068008.O halde yalanlayanlara boyun eğme.

‌ ‍‍‍
Waddū Law Tud/hinu Fayud/hinūna

068009.İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşakdavransınlar.2

‌‌‌ ‌ ‍
Wa Lā Tuţi` Kulla Ĥallāfin Mahīnin

068010,11,12,13,14.Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan,durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış,kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal veoğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

‌ ‍‍‍
Hammāzin Mashshā'in Binamīmin

068011.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin 'Athīmin

068012.

‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
`Utullin Ba`da Dhālika Zanīmin

068013.

‌ ‌ ‌ ‌
'An Kāna Dhā Mālin Wa Banīna

068014.

‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna

068015.Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, “Öncekilerin masalları!” der.

‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌
Sanasimuhu `Alá Al-Khurţūmi

068016.Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.

‍‍‍‍
'Innā Balawnāhum Kamā Balawnā 'Aşĥāba Al-Jannati 'Idh 'Aqsamū Layaşrimunnahā Muşbiĥīna

068017.Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz gibi,onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabaherkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yeminetmişlerdi.

‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Yastathnūna

068018.(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. (“İnşaallah”demiyorlardı.)

Faţāfa `Alayhā Ţā'ifun Min Rabbika Wa Hum Nā'imūna

068019.Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Fa'aşbaĥat Kālşşarīmi

068020.Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

‍‍
Fatanādaw Muşbiĥīna

068021,22.Derken, sabahleyin birbirlerine, “Haydi, eğer ürününüzüdevşirecekseniz erkenden gidin” diye seslendiler.

‌‌‌‌ ‍‍‍
'Ani Aghdū `Alá Ĥarthikum 'In Kuntum Şārimīna

068022.

‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍
nţalaqū Wa Hum Yatakhāfatūna

068023,24.Bunun üzerine, “Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınızasokulmasın” diye fısıldaşarak yola koyuldular.

‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
'An Lā Yadkhulannahā Al-Yawma `Alaykum Miskīnun

068024.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Waghadaw `Alá Ĥardin Qādirīna

068025.(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği halde (böyle söyleyerek)erkenden yola çıktılar.

‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‌‍‌
Falammā Ra'awhā Qālū 'Innā Lađāllūna

068026.Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, “Biz mutlaka yolumuzu şaşırmışolmalıyız!” dediler.

‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
Bal Naĥnu Maĥrūmūna

068027.(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!”dediler.

Qāla 'Awsaţuhum 'Alam 'Aqul Lakum Lawlā Tusabbiĥūna

068028.Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespihetseydiniz ya! dememiş miydim?” dedi.

‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌
Qālū Subĥāna Rabbinā 'Innā Kunnā Žālimīna

068029.Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalimkimseler imişiz” dediler.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatalāwamūna

068030.Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.

‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Ţāghīna

068031.Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
`Asá Rabbunā 'An Yubdilanā Khayan Minhā 'Innā 'Ilá Rabbinā ghibūna

068032.“Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü bizartık Rabbimizi arzulayanlarız.”

‌ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‍
Kadhālika Al-`Adhābu ۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru ۚ Law Kānū Ya`lamūna

068033.İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah birbilselerdi!

‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
'Inna Lilmuttaqīna `Inda Rabbihim Jannāti An-Na`īmi

068034.Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîmcennetleri vardır.

‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
'Afanaj`alu Al-Muslimīna Kālmujrimīna

068035.Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna

068036.Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

‌ ‍‍‍
'Am Lakum Kitābun Fīhi Tadrusūna

068037.Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mıokuyorsunuz?

‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍
'Inna Lakum Fīhi Lamā Takhayyarūna

068038.Onda, “Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir” (diye mi yazılı?)

‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Am Lakum 'Aymānun `Alaynā Bālighatun 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati ۙ 'Inna Lakum Lamā Taĥkumūna

068039.Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyametekadar sürecek kesin sözler mi aldınız?

‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍ۙ
Salhum 'Ayyuhum Bidhālika Za`īmun

068040.Sor onlara: “Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?”

‌ ‌
'Am Lahum Shurakā'u Falya'tū Bishurakā'ihim 'In Kānū Şādiqīna

068041.Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler, haydigetirsinler ortaklarını!

‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Yawma Yukshafu `An Sāqin Wa Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Falā Yastaţī`ūna

068042,43.Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeyeçağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde bunagüç yetiremeyecekleri günü (Kıyamet gününü) düşün. Halbuki onlarsağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı.

‍‌‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Khāshi`atan 'Abşāruhum Tarhaquhum Dhillatun ۖ Wa Qad Kānū Yud`awna 'Ilá As-Sujūdi Wa Hum Sālimūna

068043.

‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Fadharnī Wa Man Yukadhdhibu Bihadhā Al-Ĥadīthi ۖ Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna

068044.(Ey Muhammed!) Bu sözü (Kur’an’ı) yalanlayanlarla beni başbaşa bırak. Biz onlarıbilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız.

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Umlī Lahum ۚ 'Inna Kaydī Matīnun

068045.Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır.

ۚ
'Am Tas'aluhum 'Ajan Fahum Min Maghramin Muthqalūna

068046.Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır birborç yükü altına mı girmişlerdir?

‍‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍
'Am `Indahumu Al-Ghaybu Fahum Yaktubūna

068047.Yahut gayb (levh-i mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundanaktarıp) yazıyorlar?

‍‌‍‍‍‍‍‍
şbir Liĥukmi Rabbika Wa Lā Takun Kaşāĥibi Al-Ĥūti 'Idh Nādá Wa Huwa Makžūmun

068048.Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o,(balığın karnında) kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.3

‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Lawlā 'An Tadārakahu Ni`matun Min Rabbihi Lanubidha Bil-`Arā'i Wa Huwa Madhmūmun

068049.Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmışbir halde ıssız bir yere atılacaktı.

‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌‌
jtabāhu Rabbuhu Faja`alahu Mina Aş-Şāliĥīna

068050.(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salihkimselerden kıldı.

‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍
Wa 'In Yakādu Al-Ladhīna Kafarū Layuzliqūnaka Bi'abşārihim Lammā Sami`ū Adh-Dhikra Wa Yaqūlūna 'Innahu Lamajnūnun

068051.Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyseseni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir”diyorlar.

‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna

068052.Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

‌ ‌ ‌‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah