Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Printed format

60)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū `Adūwī Wa `Adūwakum 'Awliyā'a Tulqūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa Qad Kafarū Bimā Jā'akum Mina Al-Ĥaqqi Yukhrijūna Ar-Rasūla Wa 'Īyākum ۙ 'An Tu'uminū Billāhi Rabbikum 'In Kuntum Kharajtum Jihādāan Fī Sabīlī Wa Abtighā'a Marđātī ۚ Tusirrūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa 'Anā 'A`lamu Bimā 'Akhfaytum Wa Mā 'A`lantum ۚ Wa Man Yaf`alhu Minkum Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli

060001.Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dostedinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelenhakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve siziyurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihadetmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgibesliyorsunuz.Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu dabilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۙ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍ۚ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‌
'In Yathqafūkum Yakūnū Lakum 'A`dā'an Wa Yabsuţū 'Ilaykum 'Aydiyahum Wa 'Alsinatahum Bis-Sū'i Wa Waddū Law Takfurūna

060002.Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini vedillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler

‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌
Lan Tanfa`akum 'Arĥāmukum Wa Lā 'Awlādukum ۚ Yawma Al-Qiyāmati Yafşilu Baynakum Wa ۚ Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun

060003.Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günüAllah aranızı ayıracaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ۚ ‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ĥasanatun Fī 'Ibhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu~ 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Allāhi Kafarnā Bikum Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-`Adāwatu Wa Al-Baghđā'u 'Abadāan Ĥattá Tu'uminū Billāhi Waĥdahu~ 'Illā Qawla 'Ibhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min Shay'in ۖ Rabbanā `Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maşīru

060004.İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnekvardır. Hani onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıptaptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncayakadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir”demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için mutlaka bağışlamadileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücümyetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sanadayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”2

‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍~ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌~ ‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍ ‍‌ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍
Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Wa Aghfir Lanā Rabbanā ۖ 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu

060005.“Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. EyRabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”

‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Laqad Kāna Lakum Fīhim 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Allaha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira ۚ Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu

060006.Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah’ı ve ahiretgününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki,Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍
`Asá Allāhu 'An Yaj`ala Baynakum Wa Bayna Al-Ladhīna `Ādaytum Minhum Mawaddatan Wa ۚ Allāhu Qadīrun Wa ۚ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

060007.Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına birsevgi (ve yakınlık) koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çokbağışlayandır, çok merhametlidir.

‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Lā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Lam Yuqātilūkum Ad-Dīni Wa Lam Yukhrijūkum Min Diyārikum 'An Tabarrūhum Wa Tuqsiţū 'Ilayhim ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna

060008.Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan daçıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez.Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.

‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍
'Innamā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Qātalūkum Ad-Dīni Wa 'Akhrajūkum Min Diyārikum Wa Žāharū `Alá 'Ikhjikum 'An Tawallawhum ۚ Wa Man Yatawallahum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna

060009.Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdançıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder.Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Jā'akumu Al-Mu'uminātu Muhājirātinmtaĥinūhunna ۖ Allāhu 'A`lamu Bi'īmānihinna ۖ Fa'in `Alimtumūhunna Mu'uminātin Falā Tarji`ūhunna 'Ilá Al-Kuffāri ۖ Lā Hunna Ĥillun Lahum Wa Lā Hum Yaĥillūna Lahunna ۖ Wa 'Ātūhum Mā 'Anfaqū ۚ Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'An Tankiĥūhunna 'Idhā 'Ātaytumūhunna 'Ujūrahunna ۚ Wa Lā Tumsikū Bi`işami Al-Kawāfiri Wa As'alū Mā 'Anfaqtum Wa Līas'alū Mā 'Anfaqū ۚ Dhālikum Ĥukmu Allāhi ۖ Yaĥkumu Baynakum Wa ۚ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

060010.Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde,onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer sizonların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere gerigöndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirlerde müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara(kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarlaevlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarınatutunmayın. (Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınızmehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isteyin. Kafirler de (İslâm’ıkabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri(sizden) istesinler. Bu, Allah’ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor.Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.3

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌ ‍ ۖ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۖ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ۖ ۚ‍‍‍
Wa 'In Fātakum Shay'un Min 'Azwājikum 'Ilá Al-Kuffāri Fa`āqabtum Fa'ā Al-Ladhīna Dhahabat 'Azwājuhum Mithla Mā 'Anfaqū ۚ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī 'Antum Bihi Mu'uminūna

060011.Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçarve siz de onlarla çarpışıpganimet alırsanız eşleri gidenlere sarfettikleri (mehir) kadarını verin veinandığınız Allah’a karşı gelmekten sakının.

‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌‍ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Jā'aka Al-Mu'uminātu Yubāyi`naka `Alá 'An Lā Yushrikna Billāhi Shay'āan Wa Lā Yasriqna Wa Lā Yaznīna Wa Lā Yaqtulna 'Awlādahunna Wa Lā Ya'tīna Bibuhtānin Yaftarīnahu Bayna 'Aydīhinna Wa 'Arjulihinna Wa Lā Ya`şīnaka Fī Ma`rūfin ۙ Fabāyi`hunna Wa Astaghfir Lahunna Allāha ۖ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

060012.Ey Peygamber! Mü’min kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlıkyapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında biriftira uydurup getirmemek,hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sanabiat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tanbağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ۙ‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tatawallaw Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Qad Ya'isū Mina Al-'Ākhirati Kamā Ya'isa Al-Kuffāru Min 'Aşĥābi Al-Qubūri

060013.Ey iman edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdekikafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmişbirtoplumu dost edinmeyin.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah