Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

49) Sūrat Al-Ĥujurāt

Printed format

49)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tuqaddimū Bayna Yadayi Allāhi Wa Rasūlihi ۖ Wa Attaqū Allaha ۚ 'Inna Allāha Samī`un `Alīmun

049001.Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşıgelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۖ‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tarfa`ū 'Aşwātakum Fawqa Şawti An-Nabīyi Wa Lā Tajharū Lahu Bil-Qawli Kajahri Ba`đikum Liba`đin 'An Taĥbaţa 'A`mālukum Wa 'Antum Lā Tash`urūna

049002.Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin.Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksasiz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Yaghuđđūna 'Aşwātahum `Inda Rasūli Allāhi 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Amtaĥana Allāhu Qulūbahum Lilttaqۚ Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun `Ažīmun

049003.Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerinitakvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir.Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yunādūnaka Min Warā'i Al-Ĥujurāti 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna

049004.(Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyenkimselerdir.1

‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Law 'Annahum Şabarū Ĥattá Takhruja 'Ilayhim Lakāna Khayan Lahum Wa ۚ Allāhu Ghafūrun Raĥīmun

049005.Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için dahaiyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Jā'akum Fāsiqun Binaba'iin Fatabayyanū 'An Tuşībū Qawmāan Bijahālatin Fatuşbiĥū `Alá Mā Fa`altum Nādimīna

049006.Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek birtopluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberindoğruluğunu araştırın.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Wa A`lamū 'Anna Fīkum Rasūla Allāhi ۚ Law Yuţī`ukum Fī Kathīrin Mina Al-'Amri La`anittum Wa Lakinna Allāha Ĥabbaba 'Ilaykumu Al-'Īmāna Wa Zayyanahu Fī Qulūbikum Wa Karraha 'Ilaykumu Al-Kufra Wa Al-Fusūqa Wa Al-`Işyāna ۚ 'Ūlā'ika Humu Ar-shidūna

049007.Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerdesize uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş veonu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam’ınemirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yoldaolanların ta kendileridir.

‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‌‌
Fađlāan Mina Allāhi Wa Ni`matan Wa ۚ Allāhu `Alīmun Ĥakīmun

049008.Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allahhakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir

‍ ‌ ۚ‍‍‍
Wa 'In Ţā'ifatāni Mina Al-Mu'uminīna Aqtatalū Fa'aşliĥū Baynahumā ۖ Fa'in Baghat 'Iĥdāhumā `Alá Al-'Ukhrá Faqātilū Allatī Tabghī Ĥattá Tafī'a 'Ilá 'Amri Allāhi ۚ Fa'in Fā'at Fa'aşliĥū Baynahumā Bil-`Adli Wa 'Aqsiţū ۖ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna

049009.Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarınıdüzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah’ın buyruğunadönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine)dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın.Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever.

‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍
'Innamā Al-Mu'uminūna 'Ikhwatun Fa'aşliĥū Bayna 'Akhawaykum ۚ Wa Attaqū Allaha La`allakum Turĥamūna

049010.Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaskhar Qawmun Min Qawmin `Asá 'An Yakūnū Khayan Minhum Wa Lā Nisā'un Min Nisā'in `Asá 'An Yakunna Khayan Minhunna ۖ Wa Lā Talmizū 'Anfusakum Wa Lā Tanābazū Bil-'Alqābi ۖ Bi'sa Al-Aismu Al-Fusūqu Ba`da Al-'Īmāni ۚ Wa Man Lam Yatub Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna

049011.Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlarkendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın.Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın,birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötübir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Ajtanibū Kathīrāan Mina Až-Žanni 'Inna Ba`đa Až-Žanni 'Ithmun ۖ Wa Lā Tajassasū Wa Lā Yaghtab Ba`đukum Ba`đāan ۚ 'Ayuĥibbu 'Aĥadukum 'An Ya'kula Laĥma 'Akhīhi Maytāan Fakarihtumūhu ۚ Wa Attaqū Allaha ۚ 'Inna Allāha Tawwābun Raĥīmun

049012.Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizingıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyiçok kabul edendir, çok merhamet edendir.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innā Khalaqnākum Min Dhakarin Wa 'Unthá Wa Ja`alnākum Shu`ūbāan Wa Qabā'ila Lita`ārafū ۚ 'Inna 'Akramakum `Inda Allāhi 'Atqākum ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun

049013.Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattıkve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allahkatında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.

‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍
Qālati Al-'A`rābu 'Āmannā ۖ Qul Lam Tu'uminū Wa Lakin Qūlū 'Aslamnā Wa Lammā Yadkhuli Al-'Īmānu Fī Qulūbikum ۖ Wa 'In Tuţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Lā Yalitkum Min 'A`mālikum Shay'āan ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun

049014.Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise,“iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin.Henüz iman kalplerinizegirmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdanhiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rasūlihi Thumma Lam Yartābū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi ۚ 'Ūlā'ika Humu Aş-Şādiqūna

049015.İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheyedüşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşteonlar doğru kimselerin ta kendileridir.

‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Qul 'Atu`allimūna Allāha Bidīnikum Wa Allāhu Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa ۚ Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun

049016.(Ey Muhammed!) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? OysaAllah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıylabilendir.”

‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ
Yamunnūna `Alayka 'An 'Aslamū ۖ Qul Lā Tamunnū `Alayya 'Islāmakum ۖ Bali Allāhu Yamunnu `Alaykum 'An Hadākum Lil'īmāni 'In Kuntum Şādiqīna

049017.Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. Deki: “Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tamtersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allahsize lütufta bulunmuş oluyor.”

‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ ‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
'Inna Allāha Ya`lamu Ghayba As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa ۚ Allāhu Başīrun Bimā Ta`malūna

049018.Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızıhakkıyla görendir.

‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah