Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

47) Sūrat Muĥammad

Printed format

47)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi 'Ađalla 'A`mālahum

047001.İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; İşte Allah onlarınbütün amellerini boşa çıkarmıştır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Āmanū Bimā Nuzzila `Alá Muĥammadin Wa Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbihim ۙ Kaffara `Anhum Sayyi'ātihim Wa 'Aşlaĥa Bālahum

047002.İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene -ki oRablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş vehallerini düzeltmiştir.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ۙ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍
Dhālika Bi'anna Al-Ladhīna Kafarū Attaba`ū Al-Bāţila Wa 'Anna Al-Ladhīna 'Āmanū Attaba`ū Al-Ĥaqqa Min Rabbihim ۚ Kadhālika Yađribu Allāhu Lilnnāsi 'Amthālahum

047003.Bu, inkâr edenlerin bâtıla uymaları ve inananların Rablerinden gelengerçeğe uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil edecekdurumlarını insanlara böyle anlatır.

‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Fa'idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Fađarba Ar-Riqābi Ĥattá 'Idhā 'Athkhantumūhum Fashuddū Al-Wathāqa Fa'immā Mannāan Ba`du Wa 'Immā Fidā'an Ĥattá Tađa`a Al-Ĥarbu 'Awzāraۚ Dhālika Wa Law Yashā'u Allāhu Lāntaşara Minhum Wa Lakin Liyabluwa Ba`đakum Biba`đin Wa ۗ Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Allāhi Falan Yuđilla 'A`mālahum

047004.(Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun.Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın(sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksızya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur.1Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemekiçin böyle yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onlarınamellerini asla boşa çıkarmayacaktır.

‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ۗ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Sayahdīhim Wa Yuşliĥu Bālahum

047005.Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir.

‌‍‍‍
Wa Yudkhiluhumu Al-Jannata `Arrafahā Lahum

047006.Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

‍‍‍‍‍ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tanşurū Allaha Yanşurkum Wa Yuthabbit 'Aqdāmakum

047007.Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dininiuygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Kafarū Fata`sāan Lahum Wa 'Ađalla 'A`mālahum

047008.İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşaçıkarmıştır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌
Dhālika Bi'annahum Karihū Mā 'Anzala Allāhu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum

047009.Bu, Allah’ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah’ın onlarınamellerini boşa çıkarmasındandır.

‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌‍ ‍
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Dammara Allāhu `Alayhim ۖ Wa Lilkāfirīna 'Amthāluhā

047010.Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasılolduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlerede bu akıbetin benzerleri vardır.

‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Dhālika Bi'anna Allāha Mawlá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa 'Anna Al-Kāfirīna Lā Mawlá Lahum

047011.Bu, Allah’ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbiryardımcısı bulunmamasından dolayıdır.

‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa ۖ Al-Ladhīna Kafarū Yatamatta`ūna Wa Ya'kulūna Kamā Ta'kulu Al-'An`ām Wa An-Nāru Mathwan Lahum

047012.Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akancennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar vehayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin Hiya 'Ashaddu Qūwatan Min Qaryatika Allatī 'Akhrajatka 'Ahlaknāhum Falā Nāşira Lahum

047013.(Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nicememleket halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbiryardımcısı da olmadı.

‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Kaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum

047014.Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisinegüzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?

‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌
Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna ۖ Fīhā 'Anhārun Min Mā'in Ghayri 'Āsinin Wa 'Anhārun Min Labanin Lam Yataghayyar Ţa`muhu Wa 'Anhārun Min Khamrin Ladhdhatin Lilshshāribīna Wa 'Anhārun Min `Asalin Muşaffan ۖ Wa Lahum Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa Maghfiratun Min Rabbihim ۖ Kaman Huwa Khālidun An-Nāri Wa Suqū Mā'an Ĥamīmāan Faqaţţa`a 'Am`ā'ahum

047015.Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumuşöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları,içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Oradaonlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır.Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarınıparça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ۖ ‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka Ĥattá 'Idhā Kharajū Min `Indika Qālū Lilladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Mādhā Qāla 'Ānifāan ۚ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum

047016.Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman(alay ederek), kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce ne söyledi?”derler. İşte bunlar, Allah’ın, kalplerini mühürlediği ve nefislerininarzularına uyan kimselerdir.

‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Ahtadaw Zādahum Hudan Wa 'Ātāhum Taqwhum

047017.Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. OnlarınAllah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Fahal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan ۖ Faqad Jā'a 'Ashţuhā ۚ Fa'anná Lahum 'Idhā Jā'at/hum Dhikhum

047018.Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şeybeklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar).Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne faydaverecek?

‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍
Fā`lam 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Wa Astaghfir Lidhanbika Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa ۗ Allāhu Ya`lamu Mutaqallabakum Wa Mathwākum

047019.Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmışerkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah gezipdolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.

‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۗ‍‍‍ ‌‌
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna 'Āmanū Lawlā Nuzzilat Sūratun ۖ Fa'idhā 'Unzilat Sūratun Muĥkamatun Wa Dhukira Fīhā Al-Qitālu ۙ Ra'ayta Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Yanžurūna 'Ilayka Nažara Al-Maghshīyi `Alayhi Mina Al-Mawti ۖ Fa'awlá Lahum

047020.İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık bir sûreindirilip de onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölümbaygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlarapek yakındır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍ۖ‌ ‌‌‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌
Ţā`atun Wa Qawlun Ma`rūfun ۚ Fa'idhā `Azama Al-'Amru Falaw Şadaqū Allaha Lakāna Khayan Lahum

047021.İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşinceAllah’a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyiolurdu.

‌ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌
Fahal `Asaytum 'In Tawallaytum 'An Tufsidū Fī Al-'Arđi Wa Tuqaţţi`ū 'Arĥāmakum

047022.Demek, yüz çevirdiğinizdeyeryüzünde bozgunculuk çıkaracak veakrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?

‌‌ ‌‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Allāhu Fa'aşammahum Wa 'A`má 'Abşārahum

047023.İşte bunlar, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini körettiği kimselerdir.

‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna 'Am `Alá Qulūbin 'Aqfāluhā

047024.Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mivar?

‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Artaddū `Alá 'Adrihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá ۙ Ash-Shayţānu Sawwala Lahum Wa 'Amlá Lahum

047025.Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geridönenleri, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş, ve kendilerini boş ümitleredüşürmüştür.

‍‍‍‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ۙ ‍‍‍‍ ‌‌‌
Dhālika Bi'annahum Qālū Lilladhīna Karihū Mā Nazzala Allāhu Sanuţī`ukum Fī Ba`đi Al-'Amri Wa ۖ Allāhu Ya`lamu 'Israhum

047026.Bu, münafıkların, Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, “Bazıişlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah onların gizlicekonuşmalarını bilir.

‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌‍
Fakayfa 'Idhā Tawaffat/humu Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adrahum

047027.Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırkenhalleri nasıl olacak?

‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍
Dhālika Bi'annahumu Attaba`ū Mā 'Askhaţa Allāha Wa Karihū Riđwānahu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum

047028.Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğuşeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşaçıkarmıştır.

‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun 'An Lan Yukhrija Allāhu 'Ađghānahum

047029.Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortayaçıkarmayacağını mı sandılar?

‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Law Nashā'u La'araynākahum Fala`araftahum Bisīmāhum ۚ Wa Lata`rifannahum Fī Laĥni Al-Qawli Wa ۚ Allāhu Ya`lamu 'A`mālakum

047030.Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın.Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızıbilir.

‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ۚ
Wa Lanabluwannakum Ĥattá Na`lama Al-Mujāhidīna Minkum Wa Aş-Şābirīna Wa Nabluwa 'Akhrakum

047031.Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye vedurumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.

‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Wa Shāqqū Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá Lan Yađurrū Allaha Shay'āan Wa Sayuĥbiţu 'A`mālahum

047032.İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolubelli olduktan sonra Peygamber’e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah’azarar veremezler. Allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa Lā Tubţilū 'A`mālakum

047033.Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin.Amellerinizi boşa çıkarmayın.

‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Thumma Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yaghfira Allāhu Lahum

047034.İnkâr eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenlervar ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Falā Tahinū Wa Tad`ū 'Ilá As-Salmi Wa 'Antumu Al-'A`lawna Wa Allāhu Ma`akum Wa Lan Yatirakum 'A`mālakum

047035.Sakın za’f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allahsizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.

‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌
'Innamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun ۚ Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Yu'utikum 'Ujūrakum Wa Lā Yas'alkum 'Amwālakum

047036.Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır veAllah’a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizdenmallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.

‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‌ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌
'In Yas'alkumūhā Fayuĥfikum Tabkhalū Wa Yukhrij 'Ađghānakum

047037.Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O dakinlerinizi ortaya çıkarırdı.

‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Hā'antum Hā'uulā' Tud`awna Litunfiqū Fī Sabīli Allāhi Faminkum Man Yabkhalu Wa Man ۖ Yabkhal Fa'innamā Yabkhalu `An Nafsihi Wa Allāhu ۚ Al-Ghanīyu Wa 'Antumu Al-Fuqarā'u Wa 'In ۚ Tatawallaw Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Thumma Lā Yakūnū 'Amthālakum

047038.İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizdencimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilikyapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz.Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir deonlar sizin gibi olmazlar.

‍‍‌‌‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah