111) Sūrat Al-Masad

Printed format

111)

Tabbat Yadā 'Abī Lahabin Wa Tabba 111-001. Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! (Və ya: Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, o lsn!)
Mā 'Aghná `Anhu Māluhu Wa Mā Kasaba 111-002. (Qiyamət gn) ona nə mal-dvləti fayda verəcək, nə də qazandığı (və ya: oğul-uşağı).
Sayaşlá Nārāan Dhāta Lahabin 111-003. O, alovlu atəşə girəcəkdir.
Wa Amra'atuhu Ĥammālata Al-Ĥaţabi 111-004. Onun odun daşıyan (Peyğəmbərlə dşmənilik edən, adamlar arasında sz gəzdirən) vrəti də həminin!
Fī Jīdihā Ĥablun Min Masadin 111-005. Onun (vrətinin) boğazında xurma lifindən hrlmş ip (və ya: yetmiş arşın uzunluğunda zəncir) olacaqdır!
Next Sūrah