112) Sūrat Al-'Ikhlāş

Printed format

112)

Qul Huwa Al-Lahu 'Aĥadun 112-001. (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan mşriklərə) de: "(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (he bir şəriki yoxdur);
Alllahu Aş-Şamadu 112-002. Allah (he kəsə, he nəyə) mhtac deyildir! (Hamı Ona mhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
Lam Yalid Wa Lam Yūlad 112-003. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah znə he bir vlad gtrməmişdir!)
Walam Yakun Lahu Kufūan 'Aĥadun 112-004. Onun he bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!"
Next Sūrah