109) Sūrat Al-Kāfirūn

Printed format

109)

Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna 109-001. (Ya Peyğəmbər! Sənə - bir il bizim btlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək - deyən mşriklərə) de: "Ey kafirlər!
Lā 'A`budu Mā Ta`budūna 109-002. Mən sizin ibadət etdiklərinizə (btlərə) ibadət etmərəm!
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu 109-003. Siz də mənim ibadət etdiyimə (Allaha) ibadət etməzsiniz!
Wa Lā 'Anā `Ābidun Mā `Abadttum 109-004. Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm!
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu 109-005. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz!
Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni 109-006. Sizin z dininiz var, mənim də z dinim! (Elə isə sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə)!"
Next Sūrah