108) Sūrat Al-Kawthar

Printed format

108)

'Innā 'A`ţaynāka Al-Kawthara 108-001. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kvsər (Cənnətdəki Kvsər irmağını və ya bol nemət, yaxud Quran, peyğəmbərlik) bəxş etdik!
Faşalli Lirabbika Wa Anĥar 108-002. Ona grə də (bu nemətlərə şkr edərək) Rəbbin n namaz qıl və qurban kəs!
'Inna Shāni'aka Huwa Al-'Abtaru 108-003. (Ya Peyğəmbər! Oğlun Qasim, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz, arxası kəsik, nəsli kəsilmiş deyən) sənin dşməninin (As ibn Vailin) z sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər trəyib artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır!)
Next Sūrah