105) Sūrat Al-Fīl

Printed format

105)

'Alam Tará Kayfa Fa`ala Rabbuka Bi'aşĥābi Al-Fīl 105-001. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq n fillərlə Məkkənin stnə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini grmədinmi?!
'Alam Yaj`al Kaydahum Fī Tađlīlin 105-002. Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa ıxartmadımı?!
Wa 'Arsala `Alayhim Ţayrāan 'Abābīla 105-003. Onların stnə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) gndərdi.
Tarmīhim Biĥijāratin Min Sijjīlin 105-004. (O quşlar) onlara bişmiş gildən dzəlmiş (mhkəm xırda) daşlar atırdı.
Faja`alahum Ka`aşfin Ma'kūlin 105-005. (Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman pnə) dndərdi!
Next Sūrah