106) Sūrat Quraysh

Printed format

106)

Li'īlāfi Qurayshin 106-001. (Ya Peyğəmbər! Qreyşlilərə de ki) Qreyşin lfəti (dostluğu və ya Allahın onlar n səfəri asanlaşdırması) xatirinə,
'Īlāfihim Riĥlata Ash-Shitā'i Wa Aş-Şayfi 106-002. Onlara qış və yay səfərini myəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri) xatirinə.
Falya`budū Rabba Hādhā Al-Bayti 106-003. Bu evin Rəbbinə (Kəbənin sahibi Allaha) ibadət etsinlər!
Al-Ladhī 'Aţ`amahum Min Jū`in Wa 'Āmanahum Min Khawfin 106-004. O Allah ki, onları aclıqdan qurtarıb yemək verdi və onlara qorxudan (fil sahiblərinin təhlkəsindən) sonra əmin-amanlıq bəxş etdi.
Next Sūrah